Gerbens

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Gerbens. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Andries voor 1716-04-10   Pieters, Sijke Abes, Gerben Andries, Pitter
Antie   1776-07-23 Hoitema, Foppe Hommes  
Binne     Oebles, Eelkjen Gaetses, Gerben Ypts, Maeyke
Boele voor 1692-07-31 1775-02-01 Jaeaens, Antie Boeles, Gerbe Uylkes, Sybrigh
Grietie     Binnes, Lammert  
Hillien     Feickes, Eelke  
Wymer   voor 1690-05-04 Wopkes, Grietje