Westra

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Westra. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Antje Aukes 1829-01-12 1886-11-29 Veenstra, Klaas Brands Westra, Auke Geerts Stobbe, Sijtske Brugts
Auke Geerts 1798-01-15 1869-12-17 Stobbe, Sijtske Brugts Aukes, Geert Minnes, Sietske
Douwe Gaatzes 1808-02-26 1867-10-06 Mulder, Trijntje Gerrits Westra, Gaatse Gerbens van der Meer, Froukje Douwes
Froukje Douwes 1843-03-04 1921-04-03 Douma, Frans Douwes Westra, Douwe Gaatzes Mulder, Trijntje Gerrits
Gaatse Gerbens 1778-06-17 1831-01-03 van der Meer, Froukje Douwes Binnes, Gerben Lammerts, Tjitske
Hylle Minnes 1767-09-10 1828-10-26   Hilles, Minne Sijtzes, Grietje