Barelds

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Barelds. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Allert rond 1663 1721 Andries, Geelke Allerts, Bareld Heynses, Reynsk
Bareld voor 1729-03-06   Jans, Tietje Theunis, Baarelt Foppes, Antie