Sjoerds

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Sjoerds. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Bauke   voor 1744 Hiddes, Gaatske  
Doitie     Pieters, Bincke  
Doitje     Gatses, Fookel Doities, Sioerd Hartmans, Abeltien
Jan     Wybes, Ibel  
Martjen   na 1709-08-26 Sierds, Claas  
Tjitske   voor 1674-10-06 Lieppes, Tjalling