Harinxma

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Harinxma. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Teth Tjaards Aggema     Hoytema, Hoyte Lulofs van Harinxma, Tjaard Aggema van Popma, Riem Riencksdr
Tjaard Aggema     van Popma, Riem Riencksdr