Jeens

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Jeens. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Hinne     Dircxdr, Deele Hinnes, Jaeen Tjeerdtdr, Auck
Molle     Oedses, Jitske Tjeerds, Jaeen