Clases

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Clases. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Meinke voor 1677-03-25 1763 Foockes, Geuke Wibrens, Claas
Sierd voor 1672-07-07   Wopkes, Griet Sierds, Claas Sjoerds, Martjen
Wink voor 1726-08-30 voor 1775-04-04 Pieters, Jacob Gerrits, Claas Hendriks, Uilk