Annes

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Annes. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Binne voor 1702-02-19 na 1749 Binnes, Anne Roelefs, Tettie
Egbert   1683-04-05 Hessels, Geeske  
Geert voor 1671-11-26 voor 1728 Douwes, Ytie Sybes, Anne Ubles, Trijn
Gerkjen 1811-12-07 1811-12-09   van der Meulen, Anne Sanders Sytsma, Gepke Wopkes
Jel     Ottes, Rintke  
Liepke   Wymmers, Detje Wybes, Anne Wisses, Sytske