Hoytema

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Hoytema. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Antje Hommes 1785-04-17 1842-09-26   Hoitema, Homme Foppes Halbes, Froukje
Berber Tietes rond 1576 voor 1650-11-22 Gravius, Jan Martens Hoytema, Tiete Reyns Gerlofs, Ancke
Foppe Hommes na 1658 voor 1701 Rommerts, Antie Hoytema, Homme Foppes Pytters, Foockel
Foppe Tietes rond 1574   Sioukes, Fedt Hoytema, Tiete Reyns Gerlofs, Ancke
Goslick Hoytes     Tjallema, Tjal Hoytema, Hoyte
Homme Foppes   tussen 1672 en 1677 Pytters, Foockel Hoytema, Foppe Tietes Sioukes, Fedt
Hoyte   1430  
Hoyte Goslicks     Hiddema, Eesck Hoytema, Goslick Hoytes Tjallema, Tjal
Hoyte Lulofs   1537 van Harinxma, Teth Tjaards Aggema Hoytema, Lulof Hoytes van Epema, Rints
Hoyte Tietes rond 1581     Hoytema, Tiete Reyns Gerlofs, Ancke
Lulof Hoytes     van Epema, Rints Hoytema, Hoyte Goslicks Hiddema, Eesck
Reyn Hoytes   1589-02-01 van Hylckama, Fopck Broers Hoytema, Hoyte Lulofs van Harinxma, Teth Tjaards Aggema
Tiete Reyns   voor 1595-01-04 Gerlofs, Ancke Hoytema, Reyn Hoytes van Hylckama, Fopck Broers
Riem       Hoytema, Hoyte Lulofs van Harinxma, Teth Tjaards Aggema