Jacobs

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Jacobs. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Aegtie voor 1741-10-22 voor 1786-05-25   Roelefs, Jacob Jacobs, Anje
Ael     Cornelis, Baucke  
Albert voor 1721-01-07     Alberts, Jacob Hindricx, Lubge
Alle     Wygers, Geesjen  
Anje   Roelefs, Jacob Alberts, Jacob Hindricx, Lubge
Auke   voor 1749 Lammerts, Tjitske Auckes, Jacob Sioerds, Tietie
Berent     Hindrix, Fennetie  
Elske voor 1745-10-27 1805 van Schra, Casper Jacobs Roelefs, Jacob Jacobs, Anje
Fedde     Bockes, Doetje  
Froukje     Jans, Ruijrd  
Geertje voor 1753-09-16 1834-11-29   Pieters, Jacob Clases, Wink
Griet voor 1622-06-12   Johannes, Frans Fransens, Jacob Swegers, Trijn
Grietie voor 1675-07-04   Heerckes, Heercke Sijdtses, Jacob Andries, Jilliske
Grietje voor 1729-09-18 1769 Kooij, Pieter Jacobs Jansen, Jacob Tjerks, Lukkien
Hans     Liebbes, Griet  
Hilbert     Arents, Janien  
Hillegont     Alberts, Adam  
Jan   Alberts, Gretien  
Jan voor 1736-10-21 voor 1795 Hendriks, Marrigjen Jans, Jakob Jans, Femmegjen
Janke voor 1680-04-25   Eyntes, Hinne Boeles, Jacob Laurenses, Aet
Jantien     Suarts, Karst  
Jeurjan voor 1644-01-28   Jeltis, Yde Heynsen, Jacob Jeurjans, Geertien
Libbe voor 1749-06-11 voor 1807-02-03 Eelzes, Trijntje Liebbes, Jacob Lammerts, Jantjen
Liebbe      
Lijske voor 1749-03-02 1824-09-18   Roelefs, Jacob Jacobs, Anje
Pietertje voor 1758-03-05 1807-08-01 de Roos, Cornelis Wopkes Pieters, Jacob Clases, Wink
Sibe     Janss, Jentie  
Stoffer voor 1699-12-22 voor 1738-02-14 Veltmans, Jeltjen Hindriks Swart, Jacob Steffens Hindriks, Geesjen
Sytse     Jelles, Uylck  
Sytse voor 1691-03-15 voor 1762-01-22 Hendriks, Fokje Sytses, Jacob Hajes, Etje
Tabe voor 1706-11-14 na 1761 Eebles, Grietje Tabes, Jacob Goffes, Trijn
Taeke voor 1727-03-09   Thomas, Baukje Teekes, Jacob Ubeles, Aeltje
Tierk Haikes voor 1730-11-05     Jansen, Jacob Tjerks, Lukkien
Trijntie     Meijnerdts, Johannis  
Trijntje voor 1715-02-17     Alberts, Jacob Hindricx, Lubge