Jacobs

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Jacobs. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Ael     Cornelis, Baucke  
Alle     Wygers, Geesjen  
Anje     Roelefs, Jacob  
Auke   voor 1749 Lammerts, Tjitske Auckes, Jacob Sioerds, Tietie
Berent     Hindrix, Fennetie  
Elske voor 1745-10-27 1805 van Schra, Casper Jacobs Roelefs, Jacob Jacobs, Anje
Fedde     Bockes, Doetje  
Froukje     Jans, Ruijrd  
Geertje voor 1753-09-16 1834-11-29   Pieters, Jacob Clases, Wink
Griet voor 1622-06-12   Johannes, Frans Fransens, Jacob Swegers, Trijn
Grietie voor 1675-07-04   Heerckes, Heercke Sijdtses, Jacob Andries, Jilliske
Grietje voor 1729-09-18 1769 Kooij, Pieter Jacobs Jansen, Jacob Tjerks, Lukkien
Hans     Liebbes, Griet  
Hilbert     Arents, Janien  
Hillegont     Alberts, Adam  
Jan   Alberts, Gretien  
Jan voor 1736-10-21 voor 1795 Hendriks, Marrigjen Jans, Jakob Jans, Femmegjen
Janke voor 1680-04-25   Eyntes, Hinne Boeles, Jacob Laurenses, Aet
Jantien     Suarts, Karst  
Jeurjan voor 1644-01-28   Jeltis, Yde Heynsen, Jacob Jeurjans, Geertien
Libbe voor 1749-06-11 voor 1807-02-03 Eelzes, Trijntje Liebbes, Jacob Lammerts, Jantjen
Liebbe      
Pietertje voor 1758-03-05 1807-08-01 de Roos, Cornelis Wopkes Pieters, Jacob Clases, Wink
Sibe     Janss, Jentie  
Stoffer voor 1699-12-22 voor 1738-02-14 Veltmans, Jeltjen Hindriks Swart, Jacob Steffens Hindriks, Geesjen
Sytse voor 1691-03-15 voor 1762-01-22 Hendriks, Fokje Sytses, Jacob Hajes, Etje
Sytse     Jelles, Uylck  
Tabe voor 1706-11-14 na 1761 Eebles, Grietje Tabes, Jacob Goffes, Trijn
Taeke voor 1727-03-09   Thomas, Baukje Teekes, Jacob Ubeles, Aeltje
Tierk Haikes voor 1730-11-05     Jansen, Jacob Tjerks, Lukkien
Trijntie     Meijnerdts, Johannis