Veenstra

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Veenstra. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Aaltje 1890-01-13 1949-09-06 Kamminga, Tjibbe Veenstra, Liebe Jacobs Huitema, Trijntje Foppes
Antje Libbes 1768-05-21 1854-12-17 Veenstra, Jacob Wiegers Jacobs, Libbe Eelzes, Trijntje
Artje 1886-12-09 1977-07-01   Veenstra, Liebe Jacobs Huitema, Trijntje Foppes
Brand Klazes rond 1797 1836-10-26 Nieuwenhuis, Wipke Hanzes Veenstra, Klaas Brands Andries, Fopkjen
Feitse Brands rond 1757 1834-12-26   Feitses, Brand Lippes, Teetske
Foppe 1897-10-23 1944-11-05   Veenstra, Liebe Jacobs Huitema, Trijntje Foppes
Froukje 1892-11-01 1909-07-19   Veenstra, Liebe Jacobs Huitema, Trijntje Foppes
Gepke 1883-06-06 1958-01-05 van der Meer, Lieuwe Tjemmes Veenstra, Liebe Jacobs Huitema, Trijntje Foppes
Hiltje 1888-07-21 1977-08-29   Veenstra, Liebe Jacobs Huitema, Trijntje Foppes
Jacob Wiegers voor 1767-04-05 1839-11-02 Veenstra, Antje Libbes Veenstra, Wyger Jacobs Klazes, Sytske
Jacob Wytzes 1819-03-23 1886-12-16 Wijma, Attje Wytzes Veenstra, Wietze Jarigs Veenstra, Trijntje Jacobs
Jakob 1884-12-14 1899-06-21   Veenstra, Liebe Jacobs Huitema, Trijntje Foppes
Jan Jacobs   1928-07-24   Veenstra, Jacob Wytzes Wijma, Attje Wytzes
Klaas Brands 1827-12-21 1889-08-24 Westra, Antje Aukes Veenstra, Brand Klazes Nieuwenhuis, Wipke Hanzes
Klaas Brands rond 1769 1830-05-02 Andries, Fopkjen, Andries, Wytske Feitses, Brand Lippes, Teetske
Liebe Jacobs 1857-05-30 1929-03-24 Huitema, Trijntje Foppes Veenstra, Jacob Wytzes Wijma, Attje Wytzes
Pietje Brands rond 1764 1848-01-31   Feitses, Brand Lippes, Teetske
Sytske Klazes 1858-01-09 1898-05-21 de Haan, Roel Jacobus Veenstra, Klaas Brands Westra, Antje Aukes
Trijntje 1895-01-28 1983-01-18   Veenstra, Liebe Jacobs Huitema, Trijntje Foppes
Trijntje Jacobs 1793-09-27 1871-12-29 Veenstra, Wietze Jarigs Veenstra, Jacob Wiegers Veenstra, Antje Libbes
Wietze Jarigs 1793-07-21 1859-06-14 Veenstra, Trijntje Jacobs Eeltjes, Jarich Pieters, Antje
Wilt Tabes   1798-10-07   Jacobs, Tabe Eebles, Grietje
Wyger Jacobs voor 1736-12-30 1815-03-01 Klazes, Sytske Wiegers, Jacob Geerts, Bieuwke