Everts

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Everts. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Antje     Sijdses, Uble  
Assuerus   voor 1625-12-19  
Baukjen     Werninch, Hendrik Janssen  
Beern   voor 1710-08-10 Oenes, Romck Jans, Evert Beerns, Griet
Edsger voor 1660-10-16   Sijtjes, Eeuwck Pytters, Evert Scheltes, Jell
Femmetjen     Willems, Claes Smit, Evert Janss.
Oede     Hendrickx, Gerrit