Hinnes

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Hinnes. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Einte voor 1645-06-22 rond 1701 Freercks, Hincke Sjoerdts, Hinne Eynthes, Jetske
Froukje     Fokkes, Wopke  
Hinke voor 1714-01-21   Harmens, Wybren Eyntes, Hinne Jacobs, Janke
Jaeen rond 1568   Tjeerdtdr, Auck Ubles, Hinne