Pieters

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Pieters. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Andries     Rinties, Sijke Juriens, Piter Andries, Aeltien
Anna     Sijmons, Krijn  
Antje     Eeltjes, Jarich  
Bincke     Sjoerds, Doitie  
Edsge   voor 1728 Ottes, Antie  
Flip (Philip) voor 1676-01-14 voor 1708-11-07 Toerinckx, Neeltje Philips, Peter Geerts, Aeltien
Hendrikien     Siercks, Saecke Hendriks, Pieter
Jacob voor 1725-05-30   Clases, Wink Eylerts, Pytter Jurjens, Geertjen
Jantien     Reintiens, Jan  
Jelle     Sjoukes, Aukje  
Jouckien   voor 1731-07-08 Ebes, Sioert, Tonnis, Derk  
Lieuwe       Lieuwes, Pieter Uijlckesdr, Sijuerttije
Neeltje voor 1610-07-20 na 1641-03-14 Henricks, Philip van Delft, Pieter Adriaensz van Steenwinckel, Maayke Willems
Sijke voor 1726-05-12   Gerbens, Andries Andries, Pieter Poppes, Aagjen
Tjemme voor 1716-02-02 voor 1794-01-18 Sipkes, Uilk Tjemmes, Pieter Wiebes, Hinke
Toerinck   voor 1705-07-01 Christoffels, Angenis  
Trijntje voor 1719-07-30     Tjemmes, Pieter Wiebes, Hinke
Uilkje   voor 1776-01-07 Bijzitter, Auke Pieters Douwes, Pieter Jolles, Aafke
Wicher     Jansz, Henderickien