Ottes

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Ottes. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Aafke   Oostervelt, Roeloff Cornelius Rintjes, Otte Minnedr, Griet
An rond 1630 1714-07-17 Hanses, Rommert  
Antie   na 1728 Pieters, Edsge  
Dirk voor 1736-07-08 voor 1775-10-09   Broers, Otte Gerrijts, Rink
Douw     Dircks, Broer  
Douwe   voor 1774-02-01   Broers, Otte Gerrijts, Rink
Eijdt      
Gerrit voor 1743-05-19 1812-03-04 Wiemers, Aaltje Broers, Otte Gerrijts, Rink
Jan voor 1737-11-03 voor 1783-03-27   Broers, Otte Gerrijts, Rink
Lauw   voor 1728   Rintjes, Otte Minnedr, Griet
Menno   1711-08-04 Ages, Wypk Rintjes, Otte Minnedr, Griet
Pybe rond 1620 voor 1679 Sytses, Gerlske Allerts, Otte Cornelis, Jell
Rintke     Annes, Jel  
Sipck       Rintjes, Otte Minnedr, Griet
Wiebe       Rintjes, Otte Minnedr, Griet