Kooistra

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Kooistra. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Aukje Heinzes 1811-02-22 1884-10-16 Douma, Douwe Feddes Kooistra, Heinse Taekes de Jong, Jitske Jelles
Heinse Taekes 1777-02-05 1860-12-27 de Jong, Jitske Jelles Heinses, Taeke Lieuwes, Trijntje