Douma

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Douma. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
    van Hoochstraten, Gerburch  
Aukje Franzes 1878-04-25 1930-01-26   Douma, Frans Douwes Westra, Froukje Douwes
Douwe Feddes 1808-09-25 1883-09-19 Kooistra, Aukje Heinzes Douma, Fedde Douwes Vriesema, Hinke Roelofs
Douwe Franzes 1873-12-03 1942-09-13   Douma, Frans Douwes Westra, Froukje Douwes
Fedde Douwes 1779-01-25 1849-11-30 Vriesema, Hinke Roelofs Hendriks, Douwe Franses, Klara
Frans Douwes 1844-08-02 1913-09-29 Westra, Froukje Douwes Douma, Douwe Feddes Kooistra, Aukje Heinzes
Gaatze 1881-07-10     Douma, Frans Douwes Westra, Froukje Douwes
Trijntje Franzes 1875-08-13 1936-10-12 Kaspers, Roelf Douma, Frans Douwes Westra, Froukje Douwes
Maycke tussen 1542 en 1550 1571 Meinertsz, Eilert Douma van Hoochstraten, Gerburch