Andries

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Andries. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Aeltien     Juriens, Piter  
Andrieske voor 1694-11-04   Nicolai, Pieter Atzonis Bockes, Andries Martens, Houkje
Baukje   na 1709-08-26 Tjallings, Lieppe  
Fopkjen   1800-12-12 Veenstra, Klaas Brands Tjeerds, Andries Petrus, Hiltje
Frederikjen voor 1692   Otten, Evert Roelofs Geerlofs, Andries Douwes, Wibbichen
Frerickie     Axen, Geerlof Jan  
Gatje     , Pieter  
Geelke rond 1734 rond 1800 Jans, Arend Allerts, Andries Joannes, Antje
Geelke rond 1665 voor 1721 Barelds, Allert Michiels, Andries Jans, Haebeltje
Jilliske     Sijdtses, Jacob  
Pieter voor 1696-12-27   Poppes, Aagjen Pieters, Andries Rinties, Sijke
Pitter voor 1677-01-24 voor 1728 Abes, Gerben Gatses, Andries Ennes, Jaijts
Sijbrich voor 1640-01-12     Rupsina, Andries Arjens Hiddes, Trijn
Tjeerd voor 1710-01-25   Gerrits, Eelkjen Jans, Andries Tjeerds, Baukjen
Tjeerd   na 1728  
Wytske rond 1779 1831-08-09 Veenstra, Klaas Brands Tjeerds, Andries Petrus, Hiltje