Lieuwes

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Lieuwes. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Bauck       , Lieuwe
Bauk voor 1737-11-10   Hiddes, Lieuwe Simens, Attje
Douwe voor 1612-02-09     , Lieuwe
Eeuw voor 1741-09-10 1826-08-14   Hiddes, Lieuwe Simens, Attje
Hidde   1710-12-03 Rommerts, Tytje , Lieuwe
Hidde voor 1730-09-17     Hiddes, Lieuwe Simens, Attje
Ids 1749-01-03 voor 1784-09-05   Hiddes, Lieuwe Simens, Attje
Leeuwke       , Lieuwe
Pieter voor 1618-08-23   Uijlckesdr, Sijuerttije , Lieuwe
Pybe voor 1683-12-23   Fockes, Feyckien Claesis, Lueve Pybes, Jeltje
Reintien voor 1744-08-14 voor 1781-04-16   Hiddes, Lieuwe Simens, Attje
Symen voor 1734-11-07 1808-11-09 Cornelis, Aaf Hiddes, Lieuwe Simens, Attje
Tietj voor 1732-11-16   Cornelis, Roelof Hiddes, Lieuwe Simens, Attje
Trijntje voor 1742-03-26 voor 1810-08-15 Heinses, Taeke Piebes, Lieuwe Ages, Zijttje