Harmens

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Harmens. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Adriaen rond 1551 voor 1600-04-30 Pietersdr, Gielijsgen  
Auck rond 1660 tussen 1735 en 1740 Oedses, Goytse  
Goijtze voor 1715-01-20     Goitses, Harmen Hendriks, Aaltje
Harmke     Hindrix, Roelf  
Hiltie   1685-04-23 Frericks, Binne  
Nieske   voor 1690-07-20 Siccama, Pieter Elses  
Tamke     Waten, Uffe  
Trijntje     Jarigs, Eeltie  
Wybren voor 1708-02-05   Hinnes, Hinke Goitses, Harmen Hendriks, Aaltje