Baukes

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Baukes. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Aaltje voor 1712-11-30   Minzes, Rindert Sjoerds, Bauke Hiddes, Gaatske
Antje     Hoitema, Homme Foppes Innes, Baucke Pieckes, Jouck
Watse   na 1728 Sierks, Gooyts Hoites, Bauke Waties, Sibbel