Eises

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Eises. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Aukje voor 1759-06-10 1806-11-07 de Jong, Jelle Wytses Binnes, Eijze Jelles, Jitske
Binne voor 1690-08-10 1772 Hanses, Antje Sigers, Eyse Binnes, Froukjen