Martens

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Martens. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Botte     Louwes, Ansck  
Eile 1763 Rones, Geiske  
Gerrit     Hendriks, Swaantje  
Houkje     Bockes, Andries  
Jaad 1713-08-03 Franses, Johannes Douwes, Marten
Jelske     Tjeerts, Heerke  
Popke voor 1728-04-03   Binnes, Froukje Popkes, Marten Hendriks, Grietje
Ryckel   1644 Gaukes, Gauke  
Tjallink   voor 1670-02-15 Meertens, Geertjen  
Wytske voor 1660-02-17   Bartels, Popke Jentes, Marten