Hiddes

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Hiddes. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Gaatske     Sjoerds, Bauke  
Lieuwe voor 1699-12-24 na 1749 Simens, Attje Lieuwes, Hidde Rommerts, Tytje
Lol voor 1698-08-07     Lieuwes, Hidde Rommerts, Tytje
Trijn     Rupsina, Andries Arjens Sybrands, Hidde Simckes, Hijd