Binnes

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Binnes. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Anne voor 1670-03-27 voor 1728 Roelefs, Tettie Rinses, Binne Foeckes, Geertje
Antje voor 1738-04-13 voor 1776-03-17 Sytses, Hendrik Hendriks, Binne Sierks, Geeske
Eijze 1720 1788 Jelles, Jitske Eises, Binne Hanses, Antje
Froukje voor 1728-07-05 1810-09-19 Martens, Popke Annes, Binne
Froukjen     Sigers, Eyse Frericks, Binne Harmens, Hiltie
Gerben na 1724-02-27 1800 Lammerts, Tjitske Gerbens, Binne Oebles, Eelkjen
Hendrik   na 1728 Ruyrds, Antie Rinses, Binne Foeckes, Geertje
Lammert rond 1643   Gerbens, Grietie Oedses, Binne Lammers, Tjitske