Douwes

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Douwes. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Griet     Popis, Saecke  
Hoecke     Gerrits, Mary  
Jan   voor 1793-02-23 Rinkes, Jantjen  
Lijsbert     Reins, Wybe  
Marten   Hernes, Douwe
Pieter voor 1696-07-26 voor 1744 Jolles, Aafke Pytters, Douwe Bottes, Antje
Rein tussen 1700-02-14 en 1703-10-15 Deynema, Aefke Rompckes  
Tettje   1727-04-27 Arjens, Hendrik  
Wibbichen     Geerlofs, Andries  
Ytie rond 1655 na 1719-03-07 Annes, Geert Hendriks, Douwe Bruchts, Antie