Pytters

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Pytters. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Douwe voor 1654-10-01 voor 1714-08-25 Bottes, Antje Lieuwes, Pieter Uijlckesdr, Sijuerttije
Evert     Scheltes, Jell  
Foockel   voor 1684-02-16 Hoytema, Homme Foppes