Jans

Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam Jans. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
Aaltje     Eesges, Heere  
Andries     Tjeerds, Baukjen  
Antie   na 1724-07-14 Hinkes, Foppe  
Antje   1777-07-24 Sierds, Halbe  
Antje voor 1695-12-15   Fransen, Tomas Wopkes, Jan Alberts, Jeskje
Arend voor 1721-09-12 rond 1798 Andries, Geelke Girbes, Jan Jans, Auck
Auck voor 1675-04-02 na 1749 Girbes, Jan Hendrix, Jan Jans, Beerntje
Bauck     Gerbrandts, Rinthie  
Bauck   voor 1704-03-02 Tijssen, Gaele  
Baukjen 1772-07-15     Gerrits, Jan Daniëls, Anna
Beerent voor 1731-07-06 voor 1804-07-10 Prijs, Margjen Egberts Gerrits, Jan Musscher, Arjaantjen Alberts
Beerntje     Hendrix, Jan  
Berent     Jans, Jentje  
Claas     Jans, Lamme  
Coop      
Cornelis     Remmelts, Hille  
Dirkje 1757-05-03 1837-03-23 Drost, Arend Jans  
Elske       Jans, Jan Ytsma, Tjits Jans
Evert     Beerns, Griet  
Femmegjen voor 1695-06-30   Jans, Jakob Wildeboer, Jan Lubberts Claesz, Trijntjen
Frens na 1705 Herms, Griettien Reijnds, Jan Frens, Jutte
Froukje     Jelles, Sytse  
Geesjen   voor 1774-12-06 van Delden, Steven Janssen  
Geessien     Louwen, Peter  
Gerck     Keimpes, Trijntie  
Gerrit     Mostert, Mergien Beerents  
Griete   voor 1726-09-25 Roels, Egbert  
Grietien     Smidt, Hermen Herms  
Grietjen   voor 1764-12-12 Egberts, Roelf Aarens  
Grietjen voor 1712-05-29   Herms, Reijndt Willems, Jan Frens, Jutjen
Haebeltje     Michiels, Andries  
Hans 1682-06-02   Folkerts, Wytske  
Hendrikje voor 1765-07-07 1813-02-23 van Leusen, Reint Harms Jacobs, Jan Hendriks, Marrigjen
Hercke     Scheij, Jan Dircxs  
Hermina   voor 1748 Henriks, Jan  
Hillighien     Jans, Lambert  
Hiltie     Ritskes, Warner  
Hiltsje       Jans, Jan Ytsma, Tjits Jans
Jacob voor 1675-04-11 voor 1718-07-23 Peters, Annegien Jacobs, Jan Alberts, Gretien
Jakob     Jans, Femmegjen Jakobs, Jan
Jan 1716 Ytsma, Tjits Jans  
Jan      
Jedts     Johannes, Jan Wittes, Jan Itsma, Berber Fockes
Jentje     Jans, Berent  
Jimck   voor 1669-02-14 Bennes, Ypt  
Jogchum     Aesges, IJbeltje  
Jouk     Minnes, Hylle  
Klaas     Riekeles, Grietje  
Koert voor 1621-04-02   Hendriks, Dieltien Coorts, Jan Joriaens, Anna
Koop voor 1700-11-03 voor 1754 Lammerts, Hester Coops, Jan Harms, Geertjen
Lambert voor 1660-12-30 voor 1725-08-26 Jans, Hillighien Snoeck, Jan Peters
Lamme voor 1618-03-20   Jans, Claas Jansen, Jan Harms, Jenneken
Lammert       Jans, Jan Ytsma, Tjits Jans
Liebbe     Popes, Jets  
Lijsbert voor 1730-03-19   Taekes, Gauke Binnerts, Jan Wolters, IJbeltje
Lijsebeth     Gros, Antoni  
Marije     Noordink, Jan Hendriks  
Martje     Dijkstra, Minze Rinderts  
Mayke     Klaesens, Hillebrandt  
Mayke     Atzes, Ouble  
Meinse voor 1662-02-02   Laurens, Gepke Meijnses, Jan
Melis     Hindrix, Hindrickijen  
Neeltgen     Keyseroom, Cornelis Leenderts  
Neeltje voor 1647-10-17   Hayes, Idsert Jans, Jan
Oebele voor 1714-10-03   Boeles, Sybrigje Oebles, Jan Hylkes, Sijke
Poppe   na 1728 Tijaerts, Jan Poppes, Goyts
Roelofje     Lammerts, Sieger  
Ruijrd rond 1645   Jacobs, Froukje Ruijrds, Jan
Sander     Cornelis, Aale  
Sijdtje     Aages, Wybe  
Simen na 1680-07-11   Jans, Trijntie Sjoerds, Jan Wybes, Ibel
Swaantje voor 1768-03-20 1805-07-18 van der Meer, Hendrik Arjens Gerrits, Jan Daniëls, Anna
Sytse      
Sytse     Hayes, Jan Poppens, Bauck
Taetske     Fockes, Aage  
Tiete voor 1685-01-04 tussen 1728 en 1733 Sipkes, Aelk Tietes, Jan Kornelis, Broork
Tietje voor 1733-04-19   Barelds, Bareld Bok, Jan Jans Heinses, Tetje
Trijnje voor 1670 na 1731 Gerbrants, Dirk  
Trijntie     Jans, Simen  
Trijntje     Popkes, Bartel  
Trijntjen   voor 1757-05-31 Kiers, Gerrit Roelofs  
Wouter   voor 1660-12-15 Segeren, Maeijken  
Wytske rond 1652   Keympes, Teecke Bloemker, Jan Jans Asma, Sjouckjen Jans
Ytje     Roels, Aeble