Deze pagina bevat een index van alle bronnen van het gegevensbestand, gesorteerd volgens titel. Aanklikken van de brontitel brengt u naar de bronpagina.

Nummer Auteur Naam
1 'Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624 - 1809'
2 Otto Brinkkemper, Wout Bijkerk, Marion Brongers, Sake Jager, Menne Kosian, Theo Spek & Jacob van der Vaart 'Cultuur, Mens en Natuur in de Mieden', deel I, Biografie van de Mieden
3 Ir. F. Bontekoe en Mr. J. C. Kutsch Lojenga 'De van Loo's in de omgeving van Rembrandt'
4 'Friezen uit vroeger eeuwen' door Hessel de Walle
5 's Gravenhaegse courant
6 Adriaan Koerbagh 't Nieuw Woorden-boek der Regten
7 Transcriptie G.J.A. Rientjes (Onder)trouw Gericht Kampen (1664-1795)
8 1000e penning Zwartsluis 1694
9 1000e penning Zwartsluis 1726
10 30e/40e penningen
11 500e penning Zwartsluis 1675
12 Aangegeven lijken Nijeveen
13 B.J. Kam Aantekeningen over de familie Huete, en over de stratebroederschappen te Zwolle.
14 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550-1805 Leeuwarden
15 Achter de gevels van Delft
16 Dr. A.L. Heerma van Voss Adie Lambertsz.
17 Uitgever: J. van Bonga Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
18 Advocaten Friesland 1527-1577
19 Tjibbe Kamminga Afstammingsverklaring
20 Agrarisch nieuwsblad
21 Akse
22 (verscheidene) Album Amicorum van Theodorus Heymans
23 Adrianus Marinus Ledeboer, Beijers 1876 Alfabethische Lijst der Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in Noord-Nederland, sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw.
24 Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928
25 Algemeen Handelsblad
26 Algemeen Nederlandsch Familieblad
27 Alkmaar - Impost huwelijken
28 Alle Groningers
29 Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam
30 Jan Wagenaar Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, ...
31 Amsterdamsche Mercurius
32 Amsterdamse courant
33 andredenhaan - van Neurenburg
34 Anglo-Frisian
35 Antwerpen Certificatieboek 1612
36 Archief Dagblad van het Noorden
37 Archief Eemland
38 Archief Hervormde gemeente Eestrum Diaconierekeningboek
39 Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
40 Archief Leeuwarder Courant
41 Archief van de Hervormde gemeente Eestrum Diaconie, kerk- en armvoogdij, register ontvangsten en uitgaven
42 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
43 Archiefstukken Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
44 Archieven.nl
45 Atlas van Loon
46 Authorisatieboek Hemelumer Oldeferd
47 Barzilay - De vroegere Barzilays in Nederland
48 Bataafsche Leeuwarder Courant
49 Begraafboek 's-Hertogenbosch
50 Begraafboek Aduard
51 Begraafboek Breda
52 Begraafboek Breukelen
53 Begraafboek Capelle
54 Begraafboek Delft
55 Begraafboek Dordrecht
56 Begraafboek Ginneken
57 Begraafboek Goes
58 Begraafboek Gorredijk
59 Begraafboek Hasselt
60 Begraafboek Hervormde gemeente Stavoren
61 Begraafboek Hoogeveen
62 Begraafboek Kampen
63 Begraafboek Koudekerk aan de Rijn
64 Begraafboek Leiden
65 Begraafboek Loosdrecht
66 Begraafboek Meppel - Graven
67 Begraafboek Meppel - Klokkengeld
68 Begraafboek Nieuwveen (Impost)
69 Begraafboek Oostwold, Hoge- en Lagemeden
70 Begraafboek Purmerend NH
71 Begraafboek Rijnsaterwoude
72 Begraafboek Rotterdam
73 Begraafboek Ruinerwold
74 Begraafboek Sloten
75 Begraafboek Waspik
76 Begraafboek Werkendam
77 Begraafboek Woerden
78 Begraafboek Zuidwolde (Gr)
79 Begraafboek Zwollekerspel - Bergklooster
80 Begraafboek Zwolle
81 Begraafregister Nieuwe Ooster Amsterdam 1894-2005
82 Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
83 Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821, Gereformeerd
84 Begraven (gaarder) Waspik
85 Begraven en Graven NH-kerk Zwartsluis
86 Begraven kosten 's-Gravenhage 1782-1811 Groote Kerk
87 Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
88 Beroepen van toen
89 J.B. Glasbergen Beroepsnamenboek
90 Jan Janszn Orlers Beschrijving der stad Leyden
91 Reinier Boitet, 1729 - 804 pagina's Beschrijving der Stadt Delft
92 Jan ter Pelkwijk Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825.
93 Besluiten Staten-Generaal 1626-1630
94 Bevolking Delft Lidmaten
95 Bevolking Westkapelle
96 Bevolkingsregister Aarle-Rixtel
97 Bevolkingsregister Breda
98 Bevolkingsregister Delft
99 Bevolkingsregister Delft
100 Bevolkingsregister Ginneken en Bavel
101 Bevolkingsregister Leeuwarden
102 Bevolkingsregister Maatchappij van Weldadigheid
103 Bevolkingsregister Nijega 1860-1880
104 Bevolkingsregister Princenhage
105 Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 (Streekarchief Bommelerwaard)
106 Bevolkingsregister Zaltbommel
107 Bevolkingsregister Zwartsluis 1860-1900
108 Bevolkingsregister Zwartsluis 1901-1935
109 Bevolkingsregisters Amsterdam 1851-1853
110 Bevolkingsregisters Veenhuizen/Ommerschans
111 Dr. E. Wiersum Bijzonderheden over Antonius Hambrouck
112 diverse Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
113 A.J. van der Aa Biografisch woordenboek der Nederlanden
114 J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
115 Drs. J.M.B. Boelens te Vught en O.J. Nienhuis te Assen Boelens: Een RK Groninger familie met een grote Bossche tak, 2 delen
116 Boetes op trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795
117 Bonboeken Leiden
118 Bosch' Protocol
119 Bossche Encyclopedie/Inkwartiering
120 Bossche Encyclopedie
121 Bossche Encyclopedie
122 Breukdodenboek 1729-1794 Groningen
123 Breukdodenboek Groningen
124 Breukdodenboek Groningen
125 Brieven aan Saeckma
126 G. van Tussenbroek Building materials and trade: changes in the building organisation between North and South (1500-1650)
127 Burgemeesters van Ouder-Amstel
128 Burgerboeken van Leeuwarden
129 Burgerboeken
130 Burgerlijke stand - geboorte - Doorn
131 Burgerlijke Stand - Geboorte - Groningen
132 Burgerlijke stand - Geboorte Nijmegen
133 Burgerlijke stand - Geboorte Venlo
134 Burgerlijke stand - Huwelijk Hasselt
135 Burgerlijke stand - huwelijken - Mijdrecht
136 Burgerlijke stand - huwelijken - Spaarndam
137 Burgerlijke Stand - huwelijken Heerde
138 Burgerlijke stand - overlijden - Bunschoten
139 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
140 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
141 Burgerlijke stand - overlijden / Gelders Archief
142 Burgerlijke stand - Overlijden Hoogeveen
143 Burgerlijke stand - Overlijden Overijssel
144 Burgerlijke stand - Overlijden Utrecht
145 Burgerlijke stand - overlijden Veenendaal
146 Burgerlijke Stand Amsterdam
147 Burgerlijke Stand Assendelft
148 Burgerlijke stand Geboorte Zaltbommel
149 Burgerlijke stand geboorte Zwolle
150 Burgerlijke Stand Geboorten, Leeuwarden
151 Burgerlijke stand Huwelijk 's-Hertogenbosch
152 Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam
153 Burgerlijke stand Huwelijk Dalfsen
154 Burgerlijke stand Huwelijk Genemuiden
155 Burgerlijke stand Huwelijk Haaften
156 Burgerlijke stand Huwelijk Hattem
157 Burgerlijke stand Huwelijk Zaltbommel
158 Burgerlijke stand Huwelijk Zuidhorn
159 Burgerlijke stand huwelijk Zwollekerspel
160 Burgerlijke stand Huwelijk Zwolle
161 Roosje Roos onderzoekbureau Burgerlijke Stand Ned. Indië
162 Burgerlijke stand Overlijden Avereest
163 Burgerlijke Stand Overlijden Dalfsen
164 Burgerlijke stand overlijden Doesburg
165 Burgerlijke stand overlijden Hattem
166 Burgerlijke stand Overlijden Kampen
167 Burgerlijke stand overlijden Staphorst
168 Burgerlijke stand Overlijden Vollenhove
169 Burgerlijke stand Overlijden Vriezenveen
170 Burgerlijke stand Overlijden Woubrugge
171 Burgerlijke stand Overlijden Zaltbommel
172 Burgerlijke stand Overlijden Zuidhorn
173 Burgerlijke stand Overlijden Zutphen
174 Burgerlijke stand Overlijden Zwartsluis
175 Burgerlijke stand Overlijden Zwolle
176 Burgerlijke stand Rhenen
177 Burgerlijke Stand Zaandam
178 Burgers 1581-1798 Hattem
179 Burgerschap Zwartsluis
180 Kees Walle (2005) Buurthouden, Burengebruiken en Buurtorganisaties in Leiden (14e - 19e eeuw)
181 Buurtkwesties Leiden (1597-1796)
182 Cannegieter: grafschriften Franeker
183 Carrousels Speelman
184 Charters Centraal Bureau voor de Genealogie
185 Chromo-topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1:25.000
186 Collectie Delft
187 Collectie Pieter Nieuwland
188 Confessieboeken Amsterdam
189 D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht, 1636, blz. 156
190 Dagblad van 's Gravenhage
191 Database - BergSmit
192 Database van Verdwenen Molens in Nederland
193 De "Slotjes" van Oosterhout (I)
194 De dagboeken van Doeke Wijgers Hellema
195 O. Schutte De Familie van Anna Dorsefan, vrouw van Lucas van Dingstee te Hasselt
196 De Gids
197 De Heeren van Alkmaer - Gemeente Alkmaar
198 O. Vries, B.S. Hempenius-van Dijk, P. Nieuwland, P. Baks (1999) De Heeren van den Raede - Biografieën en Groepsportret van de Raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811
199 Stan Bol De hoeve van Tolloysen
200 Isaac Le Long De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds. Bestaande, in een verhandeling, van de waaren en koopmanschappen, die men daar heenen sendt en wederom ontfangt: benevens vergelykingen der munten, maaten en gewigten, en op wat wyse men over en weêr wisselt , Volume 2 (Google eBoek)
201 Christiaan Kramm De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd
202 Uitgever: G.W. van Belle De Maasbode
203 De magistraat van Leeuwarden 1588 - 1700
204 De Mariënburg te Leeuwarden
205 De meesterboeken van Obreen - Sint Lucasgilde
206 De Nederlandse Leeuw
207 Wiebe Jannes Formsma, R. A. Luitjens-Dijkveld Stol, A. Pathuis De Ommelander Borgen en Steenhuizen
208 D. H. A. Kolff De Opstand in Leiden in de jaren 1566 en 1567
209 Henk Drost De Overijsselsche familie Drost
210 Joannes Carolus Muelen De registers der graven in de kloosterkerk te 's-Gravenhage
211 De Ruitenborch
212 De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden 1600-1950
213 De schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde in de loop der tijden, 1600-1950
214 De schoolmeesters van Leeuwarderadeel, 1600-1950
215 De schoolmeesters van Ooststellingwerf, 1600-1950
216 De schoolmeesters van Opsterland in de loop der tijden, 1600-1950
217 De schoolmeesters van Workum in de loop der tijden.
218 De Schoolmeesters van Wymbritseradeel in de loop der tijden, 1600-1950
219 De tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden; behelzende de inleiding der beschrijving van het landschap Drenthe
220 De Tijd: godsdienstig - staatkundig dagblad
221 De Tijd: godsdienstig -staatkundig dagblad
222 De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
223 de volkshogeschool
224 A.W. Haks en T. den Herder De voorouders en verwanten van aartsverzamelaar Albertus Theodorus Hartkamp
225 De vroedschap van Amsterdam 1578-1795
226 De Waarheid
227 De Weerd in klapper K33.5 (1546-1614) - Decreetboeken Hof van Friesland
228 Delft, akte jaar 1943, nummer 239
229 Delftsche courant
230 Delftse biografieën
231 Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
232 Diaconierekening boek Hervormde gemeente Beetsterzwaag
233 Diaconierekeningboek Archief Hervormde gemeente Bergum
234 Diakonie Weeshuis Hervormde Gemeente Amsterdam
235 Heinz Schmitt Die Ritter und Freiherrn von Rolshausen und ihre Herrschaft Trimport in der Südeifel
236 Different nopende het verzoek, in der zaake van Jhr. Jan Floris grave van Nassau La Lecq hoofd-officier der stad Utrecht ... contra Gysbert Egeling, burger en coopman in wijnen binnen de gemelde stad (Google eBoek)
237 Digitaal loket Leeuwarden - Graf opzoeken
238 Digitale Arena Delft
239 A. Algra en H. Algra Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
240 Dominees.nl - Diemen
241 Dominees.nl - Kamperveen Hervormde gemeente
242 Dominees.nl - Utrecht
243 Dominees.nl Delft
244 Dominees.nl, Meppel, Hervormde Gemeente.
245 Dominees.nl. Alphen aan de Rijn
246 Dominees.nl
247 B. Schotanus a Sterringa DONGER DEEL, OOST ZYDE DER PASENS, De Vierde GRIETENIJE van Ooster Goo
248 Doop NH Zaltbommel
249 Doop- en Trouwboek Grijpskerk
250 Doop- en trouwboeken Nieuw(e)veen 1753-1811
251 Doop-, trouw- en lidmatenboek Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
252 Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
253 Doopboek 's Hertogenbosch
254 Doopboek 's-Gravenhage
255 Doopboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
256 Doopboek Aduard
257 Doopboek Alkmaar
258 Doopboek Amstelveen
259 Doopboek Amsterdam Engels Presbyteriaans
260 Doopboek Amsterdam Remonstrants
261 Doopboek Avereest
262 Doopboek Baambrugge
263 Doopboek Beilen
264 Doopboek Beulake
265 Doopboek Blokzijl
266 Doopboek Boornbergum Kortehemmen
267 Doopboek Borger
268 Doopboek Breda (RK)
269 Doopboek Breda
270 Doopboek Brielle
271 Doopboek Christelijk Gereformeerde Kerk Zwartsluis 1838-1893
272 Doopboek Coevorden
273 Doopboek Culemborg
274 Doopboek Dalen
275 Doopboek Dalfsen
276 Doopboek De Kaag
277 Doopboek Delft
278 Doopboek Den Ham
279 Doopboek Den Hoorn RK
280 Doopboek Diever
281 Doopboek Dongen
282 Doopboek Dordrecht (Nederlands Hervormd)
283 Doopboek Dordrecht, Waalse Gemeente
284 C. Onclin Doopboek Drumpt 1719-1771
285 Doopboek Dwingeloo
286 Doopboek Elburg
287 Doopboek Enkhuizen
288 Doopboek Etten-Leur
289 Doopboek Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden
290 Doopboek Everdingen
291 Doopboek Farmsum
292 Doopboek Garnwerd en Oostum
293 Doopboek Geertruidenberg
294 Doopboek Goes
295 Doopboek Goingarijp Broek
296 Doopboek Grijpskerk
297 Doopboek Groningen
298 Doopboek Grootegast en Doezum
299 Doopboek Haarlem
300 Doopboek Hasselt
301 Doopboek Hattem
302 Doopboek Havelte
303 Doopboek Hellendoorn (J.Prins)
304 Doopboek Hellendoorn
305 Doopboek Hellevoetsluis
306 Doopboek Hervormde gemeente Anjum
307 Doopboek Hervormde gemeente Augustinusga
308 Doopboek Hervormde gemeente Balk
309 Doopboek Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
310 Doopboek Hervormde gemeente Bergum
311 Doopboek Hervormde gemeente Birdaard, Janum
312 Doopboek Hervormde gemeente Blija en Hogebeintum
313 Doopboek Hervormde gemeente Bolsward
314 Doopboek Hervormde gemeente Boornbergum, Kortehemmen
315 Doopboek Hervormde gemeente Bozum
316 Doopboek Hervormde gemeente Britsum
317 Doopboek Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
318 Doopboek Hervormde gemeente Burum en Munnekezijl
319 Doopboek Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
320 Doopboek Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
321 Doopboek Hervormde gemeente Dokkum
322 Doopboek Hervormde gemeente Drachten
323 Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
324 Doopboek Hervormde gemeente Ee
325 Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
326 Doopboek Hervormde gemeente Ferwerd
327 Doopboek Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
328 Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
329 Doopboek Hervormde gemeente Gerkesklooster
330 Doopboek Hervormde gemeente Gorredijk
331 Doopboek Hervormde gemeente Grouw
332 Doopboek Hervormde gemeente Hallum
333 Doopboek Hervormde gemeente Harich
334 Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
335 Doopboek Hervormde gemeente Heeg
336 Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
337 Doopboek Hervormde gemeente Hindeloopen
338 Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
339 Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
340 Doopboek Hervormde gemeente Kollum
341 Doopboek Hervormde gemeente Koudum
342 Doopboek Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
343 Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
344 Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
345 Doopboek Hervormde gemeente Lekkum, Miedum
346 Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
347 Doopboek Hervormde gemeente Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
348 Doopboek Hervormde gemeente Makkum
349 Doopboek Hervormde gemeente Marssum
350 Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
351 Doopboek Hervormde gemeente Morra en Lioessens
352 Doopboek Hervormde gemeente Nijega en Elahuizen
353 Doopboek Hervormde gemeente Nijland
354 Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
355 Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
356 Doopboek Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
357 Doopboek Hervormde gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare
358 Doopboek Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
359 Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
360 Doopboek Hervormde gemeente Oudehaske en Haskerhorne
361 Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
362 Doopboek Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk
363 Doopboek Hervormde gemeente Oudkerk en Roodkerk
364 Doopboek Hervormde gemeente Oudwoude en Westergeest
365 Doopboek Hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega
366 Doopboek Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
367 Doopboek Hervormde gemeente Rijperkerk en Hardegarijp
368 Doopboek Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
369 Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
370 Doopboek Hervormde gemeente Sloten
371 Doopboek Hervormde gemeente Sneek
372 Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
373 Doopboek Hervormde gemeente Stiens
374 Doopboek Hervormde gemeente Suawoude en Tietjerk
375 Doopboek Hervormde gemeente Surhuisterveen
376 Doopboek Hervormde gemeente Surhuizum
377 Doopboek Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenshuizen en Legemeer
378 Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
379 Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
380 Doopboek Hervormde gemeente Vrouwenparochie
381 Doopboek Hervormde gemeente Warga, Wartena en Warstiens
382 Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
383 Doopboek Hervormde gemeente Wijnaldum
384 Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
385 Doopboek Hervormde gemeente Wirdum
386 Doopboek Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
387 Doopboek Hervormde gemeente Wommels/Hidaard
388 Doopboek Hervormde gemeente Workum
389 Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
390 Doopboek Hervormde kerk Raamsdonk
391 Doopboek Heusden Nederlands Hervormd
392 Doopboek Hoogeveen
393 Doopboek Hoogezand
394 Doopboek Hoogkerk en Leegkerk
395 Doopboek Hoorn
396 Doopboek Hulst - Nederlands Hervormd
397 Doopboek IJhorst/ De Wijk
398 Doopboek Jutphaas
399 Doopboek Kampen
400 Doopboek Koekange
401 Doopboek Kolder- en Dinxterveen
402 Doopboek Koudekerk aan de Rijn
403 Doopboek Kuinre
404 Doopboek Leerdam (Nederlands Hervormd)
405 Doopboek Leeuwarden R.K.
406 Doopboek Leiden (Gereformeerd)
407 Doopboek Leiden Waalse Kerk
408 Doopboek Lettelbert en Enumatil
409 Doopboek Lexmond
410 Doopboek Maastricht Nederlands Hervormd
411 Doopboek Mastenbroek
412 Doopboek Meppel
413 Doopboek Midwolde en Leek
414 Doopboek Neede
415 Doopboek NG Wanneperveen
416 Doopboek Nieuw-Loosdrecht
417 Doopboek Nieuwkoop
418 Doopboek Nieuwleusen
419 Doopboek Niezijl
420 Doopboek Nijeveen
421 Doopboek Nijmegen
422 Doopboek Noordhorn
423 Doopboek Oldehove
424 Doopboek Oosterhesselen
425 Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
426 Doopboek Purmerend Evangelisch Luthers
427 Doopboek Purmerend NH
428 Doopboek R.K. parochie Nieuwstad Leeuwarden
429 Doopboek Raalte
430 Doopboek Rijnsaterwoude
431 Doopboek Rijssen
432 Doopboek Roden
433 Doopboek Roderwolde
434 Doopboek Rotterdam
435 Doopboek Rouveen
436 Doopboek Ruinerwold
437 Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
438 Doopboek Schipluiden gereformeerd
439 Doopboek Spaarndam (NH)
440 Doopboek Sprang
441 Doopboek Staphorst
442 Doopboek Steenwijk
443 Doopboek Terwolde 1645-1811
444 Doopboek Ulrum
445 Doopboek Utrecht (gereformeerd)
446 Doopboek Utrecht Evangelisch Luthers
447 Doopboek Utrecht Waalse kerk
448 Doopboek Veessen
449 Doopboek Veldhuizen
450 Doopboek Velsen
451 Doopboek Visvliet
452 Doopboek Vollenhove
453 Doopboek Wanneperveen
454 Doopboek Wapserveen
455 Doopboek Warfhuizen
456 Doopboek Waspik
457 Doopboek Wehe en Zuurdijk
458 Doopboek Wierum en Dorkwerd
459 Doopboek Winsum
460 Doopboek Woerden
461 Doopboek Zeist
462 Doopboek Zuidhorn
463 Doopboek Zutphen
464 Doopboek Zwartsluis
465 Doopboek Zwolle
466 Doopboeken Amsterdam
467 Doopregister Zwartsluis Gereformeerde Kerk, 1893 tot 1965
468 Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
469 DTB Delft
470 DTB Rotterdam
471 DTB Schipluiden
472 Eduard de Vries en Anna Loly (stad Utrecht)
473 Dr. F.W. Schmidt Een frauderende dominee.
474 D. Strikwerda Een Zathe in de Noordermeerpolder
475 Eindhoven in 1934 - De (oude) Kruidenbuurt in Stratum
476 Electoral Rolls New South Wales, Australia
477 Emigranten 1839-1900
478 Emigratie naar Argentinië
479 Dr. M.A.W. Gerding, Drs. M. Hillenga, Dr. P. Brood, Dr. H. Nijkeuter, Drs. M. Goslinga (redactie) Encyclopedie Drenthe Online - Artikel Beurtvaart
480 Encyclopedie Drenthe Online
481 Thijs Postma Enkhuizer Patriciërs
482 Simon Abbes Gabbema (ed.) Epistolarum ab Illustribus & Claris Viris scriptarum centuriae tres
483 Erfgoed Blokhuispoort
484 Erfgoed Leiden en Omstreken
485 Familie Broeders
486 Familie de Glarges te Haarlem - Genealogie de Glarges
487 Familie de Vries
488 Familie Veenstra
489 T.A. Tjoelker-Schuuring Familie-overzicht Schuuring
490 Familienamen 1811
491 Familienbericht Ortsfamilienbuch Neuenhaus
492 Familienbericht Ortsfamilienbuch Nordhorn
493 Familienbericht Ortsfamilienbuch Uelsen
494 Familienbericht Ortsfamilienbuch Wilsum
495 Fragment Genealogie Groenhout, Generatie 4 - Nikhef
496 Free Family History and Genealogy Records
497 Friesche Courant: gelykheid, vryheid en broederschap
498 Friese Nummerbewijzen (kentekens)
499 Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
500 Petrus Schenk Frisiae Dominium. Uitgegeven door Petrus Schenk, Amsterdam
501 Full text of 'Oud Holland'- Internet Archive
502 Full text of 'Pennsylvania genealogies; chiefly Scotch-Irish and German'
503 Ga het na in het Nationaal Archief
504 Ga het na in het Nationaal Archief
505 Gazette d'Amsterdam = Amsterdamsche Courant
506 Geboorteakte 's Hertogenbosch
507 Geboorteakte Achtkarspelen
508 Geboorteakte Alkmaar
509 Geboorteakte Arnemuiden
510 Geboorteakte Assen
511 Geboorteakte Beilen
512 Geboorteakte Bolsward
513 Geboorteakte Borger
514 Geboorteakte Breda
515 Geboorteakte Dantumadeel
516 Geboorteakte Delft
517 Geboorteakte Diever
518 Geboorteakte Doniawerstal
519 Geboorteakte Doorn
520 Geboorteakte Emmen
521 Geboorteakte Erp
522 Geboorteakte Gorinchem
523 Geboorteakte Grijpskerk
524 Geboorteakte Haskerland
525 Geboorteakte Hasselt
526 Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
527 Geboorteakte Hengelo (Ov)
528 Geboorteakte Hoogeveen
529 Geboorteakte IJlst
530 Geboorteakte IJsselmonde
531 Geboorteakte Kampen
532 Geboorteakte Kollumerland
533 Geboorteakte Leeuwarden
534 Geboorteakte Lemsterland
535 Geboorteakte Loenen
536 Geboorteakte Meppel
537 Geboorteakte Mijdrecht
538 Geboorteakte Norg
539 Geboorteakte Odoorn
540 Geboorteakte Opsterland
541 Geboorteakte Rotterdam
542 Geboorteakte Ruinerwold
543 Geboorteakte Schoterland
544 Geboorteakte Sloten
545 Geboorteakte Smallingerland
546 Geboorteakte Smilde
547 Geboorteakte Sneek
548 Geboorteakte Steenwijkerwold
549 Geboorteakte Stratum
550 Geboorteakte Tiel
551 Geboorteakte Tietjerksteradeel
552 Geboorteakte Tilburg
553 Geboorteakte Utrecht
554 Geboorteakte Veere
555 Geboorteakte Vlijmen
556 Geboorteakte Vlissingen
557 Geboorteakte Westkapelle
558 Geboorteakte Workum
559 Geboorteakte Wymbritseradeel
560 Geboorteakte Zegveld
561 Geboorteakte Zoutelande
562 Geboorteakte Zuidwolde
563 Geboorteakten Amersfoort
564 Geboorteakten Amsterdam
565 Geboorteakten Hasselt
566 Geboorteakten Hoogeveen
567 Geboorteakten Zaandam
568 Geboorteakten Zwartsluis
569 Geboorteregister Geertruidenberg
570 Geboorteregister Grijpskerk
571 Geboorteregister Groningen
572 Geboorteregister Grootegast
573 Geboorteregister Langweer
574 Geboorteregister Tietjerksteradeel
575 Geboorteregister Veendam
576 Geboorteregister Winsum
577 Geboorteregister Zuidhorn
578 Gegevens B. Klappe
579 Gegevens Cornelis Leemhuis
580 Gegevens Familie Ten Cate/Tjoelker
581 Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
582 Gegevens Henk Elsinga
583 Gegevens J. Ridderikhoff
584 Gegevens J. W. Young-Tammel
585 Gegevens Jaap Annes van der Meer
586 Gegevens Jaap van der Meer
587 Gegevens Jan Schuuring 1993
588 Gegevens Johann Claassen, Paarl, Zuid-Afrika
589 Gegevens Kees Thomas
590 Gegevens Kees Tjemmes van der Meer
591 Gegevens L. Kern
592 Gegevens M. van Schaik
593 Gegevens Marten Terwal
594 Gegevens R. Stokman
595 Gegevens Wiebe Haagsma
596 L. J. Joosse Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoeting met Afrikanen en Indianen (1600-1700)
597 Gemeente Leeuwarden, register van begrafenen of overledenen
598 Gemeente Sloten, register van overledenen 1635-1811
599 Gemeente Sneek - Epemastate, bewoners Ysbrechtum
600 Gemeentelijk Archief Zwartsluis
601 Hein Vera en Herman de Wit Geneaknowhow.net - Artikel 'De gilden' (Achtergrondinfo handel en beroep)
602 Genealogie Friso
603 Genealogie Glavimans te Sprang en Capelle
604 Genealogie Johannes Bijlsma
605 Genealogie Klaas Harmens Ligtendonk (website)
606 Genealogie Koopmans
607 Genealogie Simao Jorge Abarbanel
608 Genealogie Simonis
609 Genealogie Swalue
610 Genealogie Taeke van der Ley
611 Genealogie Thonus
612 Genealogie van Evert van Doornik
613 Genealogie van Geleyn Cornelisz van der DONCK
614 Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema
615 J. D. Uhlenbeck Genealogie van het geslacht Farret
616 Genealogie van het geslacht van Loo
617 Genealogie van Roseboom in Coevorden
618 Genealogie van Wijngaarden
619 Genealogie_Fam_Pijl.pdf
620 GENEALOGIEËN BOER, DE BOER, BOERTIEN EN BOERTJE(N).
621 Genealogieën Hollestelle
622 Genealogische database Klaas Jansen
623 Genealogische Website van Jurjen de Boer
624 Genealogy Farret
625 Genealogy part Families Wijngaard en Ruijs
626 Genlias
627 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden
628 Genootschap Amstelodamum
629 Gereformeerd gezinsblad/ Hoofdred. P. Jongeling.
630 Gerrit Miedema
631 Roeland van Eynden en Adriaan van der Willigen Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst,
632 Kees van Rixoort Geschiedenis van de Rijksstraatweg- Voorne in Alle Staten
633 Annaeus Ypeij Geschiedenis van het patronaatregt: anders genoemd kollatieregt, in verband met het Christelijk Kerkbestuur sinds de vroegste tijden tot op den tegenwoordigen tijd
634 Verzameld door Mr. J. van Doorninck Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecommitteerden te landdage van Overijssel, etc.
635 Gestichtsregister Middelburg 1863-1937
636 Getuigenisboeken Leiden
637 Gezin van Anneken Tielmans
638 Gezinskaarten Den Haag 1913-1939
639 Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
640 Gezinskaarten Rotterdam
641 Johan Gaal Gezinsreconstructies Giethoorn
642 Giethoorn civ. Trouwen voor de schepenen
643 Gijsbert Mentincks (1570-1626) - Stamboom H. de Vries
644 Egbert Lantinga en Jurjen Grijpstra Gorredijk-Lippenhuizen, Index Doopsgezinde ledematen 1707-1742
645 Graf Augustinus kerkhof
646 Graf- en andere opschriften Leeuwarderadeel
647 Grafschriften Nieuwe Kerk Groningen
648 grafsteen
649 Grafsteen
650 Harry Vrielink Graven en Grafkelders in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle.
651 Grietenij Achtkarspelen, register van overledenen
652 Grietenij Dantumadeel, register der overledenen
653 Grietenij Hemelumer Oldeferd, register overledenen 1806-1808
654 Grietenij Smallingerland, register van overledenen 1806-1810
655 Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
656 Grietenij Wymbritseradeel register van overledenen
657 Grietenijsecretarissen vóór 1800 van Friesland
658 Groningen-genealogy - Friso
659 Groningen-genealogy
660 Uitgever: Wed. S. Hoitsema, M. van Bolhuis Groninger Courant
661 David van Hoogstraten, Mattheus Brouërius Van Nidek, Joannes Franciscus Buddeus, Louis Moreri, Jan Trip Groot algemeen woorden-boek, zo historisch, geografisch, genealogisch, als oordeelkundig.
662 Mr. Cornelis Cau, Mr. Simon van Leeuwen, Mr. Joannes van der Linden Groot Placaet-Boek, vervattende de Placaten, Ordonnantien ende ..., Volume 9
663 Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
664 Haagsche courant
665 Haardstedegeld Drenthe
666 Haardstedengeld Delft
667 Uitgegeven door Crispinus Hoeckwater, Boeck-verkoper te Graven-hage Haeghse Post-tydinge
668 Johan Blaeu Haga Comitis vulgo 's Graven-hage
669 Eric Henk Wijnroks Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640: een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland
670 Hanken en kreken en kleine rivierarmen pdf
671 Hardrijderijlijst 22 januari 1862 Sneek
672 Harlingen Historie en Genealogie, Homepage van Stefan Elsinga
673 Harlingen, stadsbestuur tot 1814
674 Het belang en de welvaart van alle ingezetenen: gezondheidszorg in de stad (Groningen) - door W. Baron
675 Het Biografisch Portaal van Nederland
676 Samme Zijlstra Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
677 D. van der Meer Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
678 Het Geslacht Waterham, door de eeuwen heen.
679 Het Glashuis - Ernest Kurpershoek
680 Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
681 Het Kerkeboek van Heeg
682 Het nieuws van den dag: kleine courant
683 Dr. F.W. Schmidt Histogenen
684 Pieter Meijer, 1793 Historie en gedenkschriften van de Maatschappij, tot redding van drenkelingen, opgerecht binnen Amsterdam
685 Derk Westerhof Historische Vereniging Hasselt, Historische Stadskroniek
686 Historische Vereniging Hasselt
687 Historische wandelpaden: Wandelroute 9. Stroobos – Buitenpost
688 Historische Werkgroep Spaarndam
689 Historische woordenboeken
690 F.W. Schmidt Histovisie, 'een blad met kleine interessante artikelen over de geschiedenis van Hasselt'
691 Hof van Holland: Decreten
692 Homepage van Gerrit W. Kuijk
693 Hoofdgeld 1675 Zwartsluis
694 Hoofdgeld 1723 Zwartsluis
695 http://afbeeldingen.gahetna.nl/
696 http://altijdstrijdvaardig.nl/bedindex%20o.htm
697 http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige%20Genealogie%C3%ABn/witt_de.htm
698 http://erfgoed.leiden.nl/geschiedenis/stadsontwikkeling/de-stad-groeit/
699 http://home.kpn.nl/duifjes2/alphen.htm
700 http://members.home.nl/geneaflonk/HUMO/590.htm
701 http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Hooft
702 http://nl.wikipedia.org
703 http://search.ancestry.com/
704 http://willemina-assen.webklik.nl/page/stamboom-braker-1-b
705 http://www.advandervelde.nl/data%20eng/1293.htm
706 http://www.arnoldlens.nl/gendata/10572.htm
707 http://www.bistrodepijpenla.nl/new/?menuid=70
708 http://www.datavaria.nl/utrecht
709 http://www.den-uijl.nl/genealogy
710 http://www.den-uijl.nl/genealogy
711 http://www.djdekker.net/stevenskerk/gesch/peirolet.html
712 http://www.duiten.nl/denbosch.html
713 http://www.familieboelens.nl/errata%20en%20aanvullingen.htm
714 http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26
715 http://www.graftombe.nl
716 http://www.ilabdatabase.com/db/detail.php?lang=es&membernr=1129&ordernr=10007
717 http://www.kranenburgia.nl
718 http://www.mooizuidwolde.nl
719 http://www.oudstaveren.nl/
720 http://www.pknaugustinusga.nl/grafAugustinusga/kerkhof-00049.htm
721 http://www.vansante.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=42#BM919
722 http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico
723 http://www.wjousma.nl/genealogie/Kwartierstaat%20Visscher/kwst%20visscher-frm3.htm
724 https://www.spanvis.com/lemmer/visserij-en-schepen/de-oostzeevaarders-uit-de-lemmer
725 Huis Overcinge te Havelte
726 Huiszittenhuizen (1808 - 1870) Amsterdam
727 Huizen aan het Janskerkhof
728 Huizenprotocol Delft
729 Huwelijken Amsterdam (kerkelijk)
730 Huwelijken Zuidwolde
731 Huwelijksaangiften Utrecht
732 Huwelijksafkondigingen Amsterdam
733 Huwelijksakte 's Hertogenbosch
734 Huwelijksakte 's-Gravenhage
735 Huwelijksakte Achtkarspelen
736 Huwelijksakte Adam Schuuring en Johanna van Eijken
737 Huwelijksakte Alkmaar
738 Huwelijksakte Almkerk
739 Huwelijksakte Amersfoort
740 Huwelijksakte Arnemuiden
741 Huwelijksakte Assen
742 Huwelijksakte Bellingwolde
743 Huwelijksakte Burgerlijke stand Den Haag
744 Huwelijksakte Dantumadeel
745 Huwelijksakte De Wijk
746 Huwelijksakte De Wijk
747 Huwelijksakte Diever
748 Huwelijksakte Doorn
749 Huwelijksakte Eelde
750 Huwelijksakte Enkhuizen
751 Huwelijksakte Erp
752 Huwelijksakte Ezinge
753 Huwelijksakte Gaasterland 1891
754 Huwelijksakte Gaasterland
755 Huwelijksakte Geertruidenberg
756 Huwelijksakte Grijpskerk
757 Huwelijksakte Haarlem
758 Huwelijksakte Haskenland
759 Huwelijksakte Havelte
760 Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
761 Huwelijksakte Herm Schurink en Aaltje van Eijken
762 Huwelijksakte Heusden
763 Huwelijksakte Hindeloopen
764 Huwelijksakte Huizen
765 Huwelijksakte Kollumerland
766 Huwelijksakte Leek
767 Huwelijksakte Leeuwarden
768 Huwelijksakte Leeuwarderadeel
769 Huwelijksakte Lucas van Eijken en Johanna van der Hoek
770 Huwelijksakte Menaldumadeel
771 Huwelijksakte Meppel
772 Huwelijksakte Mijdrecht
773 Huwelijksakte Nieuwenhoorn, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
774 Huwelijksakte Nieuwer Amstel
775 Huwelijksakte Nijeveen
776 Huwelijksakte Norg
777 Huwelijksakte Opsterland
778 Huwelijksakte Ouderkerk aan de IJssel
779 Huwelijksakte Purmerend
780 Huwelijksakte Renkum
781 Huwelijksakte Rotterdam
782 Huwelijksakte Ruinerwold
783 Huwelijksakte Schoterland
784 Huwelijksakte Serooskerke (Walcheren)
785 Huwelijksakte Sliedrecht
786 Huwelijksakte Smallingerland
787 Huwelijksakte Sommelsdijk
788 Huwelijksakte Staphorst
789 Huwelijksakte Stavoren
790 Huwelijksakte Steenwijkerwold
791 Huwelijksakte Texel
792 Huwelijksakte Tietjerksteradeel
793 Huwelijksakte Utrecht
794 Huwelijksakte Veenhuizen (NH)
795 Huwelijksakte Vledder
796 Huwelijksakte Vrouwenpolder
797 Huwelijksakte Westkapelle
798 Huwelijksakte Wonseradeel
799 Huwelijksakte Workum
800 Huwelijksakte Wymbritseradeel
801 Huwelijksakte Zoutelande
802 Huwelijksakte Zuidwolde
803 Huwelijksakte Zwartsluis
804 Huwelijksakte Zwollekerspel
805 Huwelijksakte Zwolle
806 Huwelijksakten Amsterdam
807 Huwelijksakten Amsterdam
808 Huwelijksakten Hasselt
809 Huwelijksakten Zwartsluis
810 Huwelijksbijlagen 's Gravenhage
811 Huwelijksbijlagen Alkmaar
812 Huwelijksbijlagen Amsterdam
813 Huwelijksbijlagen Balk
814 Huwelijksbijlagen Bellingwolde
815 Huwelijksbijlagen Breukelen-St. Pieters
816 Huwelijksbijlagen De Wijk
817 Huwelijksbijlagen Domburg
818 Huwelijksbijlagen Erp
819 Huwelijksbijlagen Ezinge
820 Huwelijksbijlagen Gaasterland
821 Huwelijksbijlagen Geertruidenberg
822 Huwelijksbijlagen gemeente Wonseradeel
823 Huwelijksbijlagen Grijpskerk
824 Huwelijksbijlagen Hasselt
825 Huwelijksbijlagen Hattem
826 Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
827 Huwelijksbijlagen Nieuwer Amstel
828 Huwelijksbijlagen Nijeveen
829 Huwelijksbijlagen Nijmegen
830 Huwelijksbijlagen Norg
831 Huwelijksbijlagen Renkum
832 Huwelijksbijlagen Rotterdam
833 Huwelijksbijlagen Ruinerwold
834 Huwelijksbijlagen Serooskerke (Walcheren)
835 Huwelijksbijlagen Sluis
836 Huwelijksbijlagen Staphorst
837 Huwelijksbijlagen Steenwijkerwold
838 Huwelijksbijlagen Utrecht
839 Huwelijksbijlagen Velsen
840 Huwelijksbijlagen Vledder
841 Huwelijksbijlagen Vrouwenpolder
842 Huwelijksbijlagen Westkapelle
843 Huwelijksbijlagen Workum
844 Huwelijksbijlagen Zoutelande
845 Huwelijksbijlagen Zwartsluis
846 Huwelijksbijlagen Zwollekerspel
847 Huwelijkscontract Groningen
848 Huwelijkscontract Oldehove
849 Huwelijkscontract Westerkwartier
850 Huwelijkscontract Zuidhorn
851 Huwelijksregister Bedum
852 Huwelijksregister Beerta
853 Huwelijksregister Delfzijl
854 Huwelijksregister Doniawerstal
855 Huwelijksregister Grijpskerk
856 Huwelijksregister Groningen
857 Huwelijksregister Grootegast
858 Huwelijksregister Leek
859 Huwelijksregister Nieuwe Schans 1897
860 Huwelijksregister Princenhage 1812
861 Huwelijksregister Tietjerksteradeel
862 Huwelijksregister Usquert
863 Huwelijksregister Winsum
864 Huwelijksregister Wymbritseradeel
865 Huwelijksregister Zuidbroek
866 Huwelijksregister Zuidhorn
867 Huwelijksregister Zwartsluis, Gereformeerde Kerk, 1893 - 2000
868 Hypotheekboeken Nedere gerechten Wymbritseradeel
869 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel - Collectie Pieter Nieuwland
870 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, Collectie Pieter Nieuwland
871 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel
872 Ids Wiersma
873 Idskje's Genealogie
874 Impost trouwen en begraven Alkemade
875 Impost trouwen en begraven Spaarndam
876 Impost trouwen Velsen
877 Impost/Gaarderregisters, 1707 - 1812, Purmerend
878 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
879 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
880 Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
881 Index op overleden personen Achtkarspelen 1806-1811
882 Index op persoonsnamen in notariële akten, 's-Gravenhage
883 Ingekomen burgers Utrecht
884 Intekenaren nieuwe preekstoel Nederduits Gereformeerde kerk te Zwartsluis (1683)
885 Inventaris van het archief van de familie Van Oldenbarnevelt, (1449) 1510-170
886 Inventory Willem, Paolo de, de Jonge
887 (diverse) Jaarboek Haerlem 1957
888 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - 1926
889 Jan Posthumus - Surhuisterveen
890 Uitgever: Bruining Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
891 Joachim Adolf Broese (1784-1839)
892 Ben Broos en K. Wheelock jr. Johannes Vermeer
893 Journal du département de la Frise = Dagblad van het departement Vriesland
894 Kampennotarieel.nl
895 Kennemerland Haarlem akte jaar 1896
896 Kennemerland Spaarndam
897 Kennemerland Velsen akte jaar 1932
898 Kerkboek der Doopsgezinde Gemeente te Zwartsluis
899 Kerkdocumenten van Anjum
900 Kerkdocumenten van Heeg
901 Kerkeboek Aduard
902 Kerkeboek Babyloniënbroek
903 Kerkeboek Den Ham en Fransum
904 Kerkeboek Garnwerd
905 Kerkeboek Lettelbert en Enumatil
906 Kerkeboek Lutjegast
907 Kerkeboek Marum en Noordwijk
908 Kerkeboek Middelbert
909 Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan
910 Kerkeboek Noordwolde
911 Kerkeboek Opende
912 Kerkeboek Opwierde
913 Kerkeboek Visvliet
914 Kerkeboek Wierum en Dorkwerd
915 Kerkelijke functies Beulake
916 Wilhelmus van Kessel (1702) Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes, gehorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie, tot nu toe,
917 kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen
918 Koffie Hag Albums, ca. 1927
919 Koopakten Leeuwarden
920 Kwartierstaat de Vries
921 Kwartierstaat Jan Pultrum
922 Kwartierstaat Jos Buisman
923 Kwartierstaat Nonkes
924 Kwartierstaat Pieter Jansma
925 Kwartierstaat Rutger Willem Hendrik Visscher (website)
926 Kwartierstaat van Allan-Casper Swagers
927 Kwartierstaat van Anje Sietje Kuizenga
928 Kwartierstaat van Anna Dirks
929 Kwartierstaat van Eelke Isebrands (1705-)
930 Kwartierstaat van Elizabeth (Bets) van Sighem
931 Kwartierstaat van Grietje Kuipers
932 Kwartierstaat van Jan Joostes Ritskes
933 Kwartierstaat van Nammen Sytsma
934 Kwartierstaat van Rienkje van der Meer
935 Kwartierstaat van Rutger Willem Hendrik Visscher
936 Kwartierstaat van Wietze Libbes Dupon
937 Kwartierstaat Willem de Vries
938 Le Moulin de l'Onbekende Gracht
939 Ledematen Aduard
940 Ledematen Den Ham en Fransum
941 Ledematen Garnwerd en Oostum
942 Ledematen Grootegast en Doezum
943 Ledematen Lettelbert en Enumatil
944 Ledematen Midwolde
945 Ledematen Niehove
946 Ledematen Niekerk
947 Ledematen Noordhorn
948 Ledematen Oldehove
949 Ledematen Oostwold Hooge- en Lagemeeden
950 Ledematen Visvliet
951 Ledematen Zuidhorn
952 Leenregisters BHIC
953 Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790
954 Leeuwarder Courant
955 Leeuwarder koerier
956 Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad
957 Pieter A. Scheen Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
958 Uitgever Felix de Klopper (1720-1795) Leydse Courant
959 Lidmaatboek Doopsgezinde gemeente Dantumaude
960 Lidmaatboek Hervormde gemeente Veenwouden
961 Lidmaten 1684
962 Lidmaten Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
963 Lidmaten Hellendoorn
964 Lidmaten Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
965 Lidmaten Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
966 Lidmaten Hervormde gemeente Twijzel en Kooten
967 Lidmaten IJhorst- De Wijk 1684
968 Lidmaten Leeuwarden
969 Lidmaten Nieuwleusen
970 Lidmaten Staphorst
971 Lidmaten Winsum
972 Lidmaten Zwartsluis
973 Lidmatenboek 's-Hertogenbosch
974 Lidmatenboek Achtkarspelen
975 Lidmatenboek Akkrum en Terhorne
976 Lidmatenboek Bakhuizen
977 Lidmatenboek Benschop
978 Lidmatenboek Bolsward
979 Lidmatenboek Breda
980 Lidmatenboek Broek
981 Lidmatenboek Dantumadeel
982 Lidmatenboek De Kaag
983 Lidmatenboek Delfzijl
984 Lidmatenboek Doniaga
985 Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
986 Lidmatenboek Ferwerderadeel
987 Lidmatenboek Giekerk
988 Lidmatenboek Goingarijp
989 Lidmatenboek Harich
990 Lidmatenboek Harlingen
991 Lidmatenboek Haskerhorne en Oudehaske
992 Lidmatenboek Heeg
993 Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
994 Lidmatenboek Hommerts
995 Lidmatenboek IJhorst/De Wijk
996 Lidmatenboek Joure
997 Lidmatenboek Kampen
998 Lidmatenboek Koudum
999 Lidmatenboek Langweer
1000 Lidmatenboek Leeuwarden
1001 Lidmatenboek Lemsterland
1002 Lidmatenboek Mastenbroek 1729-1805
1003 Lidmatenboek Meppel
1004 Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
1005 Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
1006 Lidmatenboek Oldeboorn en Nes
1007 Lidmatenboek Oostdongeradeel
1008 Lidmatenboek Ooststellingwerf
1009 Lidmatenboek Oppenhuizen
1010 Lidmatenboek Opsterland
1011 Lidmatenboek Oudega, Nijega en Opeinde
1012 Lidmatenboek Oudemirdum
1013 Lidmatenboek Purmerend NH
1014 Lidmatenboek Rottevalle
1015 Lidmatenboek Rouveen
1016 Lidmatenboek Scharl
1017 Lidmatenboek Schoterland
1018 Lidmatenboek Sloten
1019 Lidmatenboek Sluis
1020 Lidmatenboek Smallingerland
1021 Lidmatenboek Stavoren
1022 Lidmatenboek Tietjerksteradeel
1023 Lidmatenboek Tjerkgaast
1024 Lidmatenboek Velsen
1025 Lidmatenboek Warns (Doopsgezind)
1026 Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
1027 Lidmatenboek Waspik
1028 Lidmatenboek Westdongeradeel
1029 Lidmatenboek Wijnaldum
1030 Lidmatenboek Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1031 Lidmatenboek Wommels
1032 Lidmatenboek Zutphen - transcriptie
1033 Lidmatenboek Zwartsluis Gereformeerde Kerk vanaf 1828 tot 1895
1034 Lidmatenlijst Beulake
1035 Lidmatenlijst Wanneperveen
1036 Lidmatenregister Evangelisch Luthers Alkmaar, 1658-1864
1037 Lidmatenregister Herv. Gemeente Wirdum
1038 Lidmatenregister Westkapelle
1039 Lijst van grietmannen van Gaasterland
1040 Piet Genee Lijst van huwelijken
1041 Lijst van Testamenten in de processtukken bij de Civiel Sententies van Het Hof van Friesland
1042 Luyden van eren - voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)
1043 Maandelijkse uittreksels of Boekzaal der geleerde Waerelt
1044 Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt
1045 Magistraat Leeuwarden 1588-1700
1046 Mars en Historia
1047 Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 22
1048 Members English Church Amsterdam
1049 Memories van Successie Friesland
1050 Memories van Successie Groningen
1051 Memories van successie Noord-Brabant
1052 Memories van Successie, Drenthe
1053 Memories van Successie, Zeeland
1054 Meteorological observations during Hippomenes cruise from Batavie to St. Helena
1055 Drs. Jac. H. van Hooydonk Middeleeuwse straten in Breda (1350-1550), deel I: Catharinastraat
1056 Militieregisters.nl
1057 Molendatabase
1058 Henricus de Jongh, Andr. zoon Naam-lyst der Predikanten die in de gemeenten, behorende onder de IX. Classen van het Geldersche Synode ... het Heilig Euangelium bediend hebben
1059 Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
1060 Ds. Martinus Laurman, gedrukt door Pieter Koumans, Leeuwarden (1751) Naamlijst der eerw. heeren Predikanten, dewelke zedert den tijdt der Reformatie tot in den jare 1751 ...
1061 Ausonius Greydanus, predikant te Pietersbierum Naamlijst der predikanten die zedert de herforming gedient hebben in de Classis van Franeker (1761)
1062 Naamlijst der Predikanten Friesland - Tresoar
1063 Naamlijst der Predikanten van Drogeham
1064 Naamlijst Friese afgevaardigden Staten Generaal en Raad van State, 1577/1578 - 1636
1065 Naamlijst Leden Doopsgezinden Surhuisterveen 1730-1858
1066 Naamlijst van Notarissen in Friesland 1606-1850
1067 Hetto Reynalda Naamregister der predikanten, dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het resort van de classis van Sneek hebben waargenomen (1751)
1068 Naamregister op de Leeuwarder begrafenissen 'met de wezen'
1069 Naamsaannemingen 1812 Provincie Groningen
1070 Naamsaannemingen
1071 Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs
1072 Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen (1893)
1073 Drs. Kees Kuiken Nazaten van Gerrit van Berlikum
1074 Petrus Wieland Nederduitsch taalkundig woordenboek
1075 Reinder Tolsma (transcriptie) Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708
1076 Nedergerechten Haskerland
1077 Nedergerechten Lemsterland
1078 J. B. Elwe en D. M. Langeveld, 1785 Nederlandsch Geslacht-Stam-en Wapen-Boek, waarin voorkomen de voornaamste adelyken Familien in de zeven vereenigde Provincien. Met Registers voorzien door Jacobus Kok, Volume 1
1079 Nederlandsche Staatscourant
1080 Nederlandse Familienamen Databank
1081 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
1082 Nederlandse Sontregisters
1083 Dr. I. S. Emmanuel New Light on Early American Jewry
1084 P.J. Blok en P.C. Molhuysen Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
1085 red. P.C. Molhuysen en P.J. Blok Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)
1086 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1872 [volgno 2]
1087 Nieuwe Gorinchemse Courant
1088 Joahann Hermann Knoop Nieuwe kaart van Friesland, uitgegeven door Arent van Linge, Leeuwarden
1089 Nieuwe provinciale Groninger courant
1090 Nieuwe Rotterdamsche Courant
1091 Uitgever A. Arts Nieuwe Tilbursche Courant
1092 Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
1093 Uitgever: Nieuwenhuis, Groningen Nieuwsblad van het Noorden
1094 Notariële akten Amsterdam
1095 Notariële akten Delft
1096 Notariële akten Meppel
1097 Notariële akten Rotterdam
1098 Notariële akten Utrecht
1099 Notariële akten, Woerden
1100 Notariële akte
1101 Notariële archieven Breda
1102 Notariële archieven Friesland
1103 Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
1104 Notarissen Friesland 1606-1700
1105 Notarissen ter standplaats Leiden (Oud Notarieel Archief)
1106 Notities bij Anthonius Corneliszn van Polanen
1107 Ommelander courant
1108 Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
1109 Ondertrouw- en trouwboek Dwingeloo
1110 Ondertrouw- en trouwboek van Hasselterkerspel gerecht 1806-1811
1111 Ondertrouw-Trouwboek Meppel
1112 Ondertrouwboek Groningen
1113 Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
1114 Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
1115 Ondertrouwregister Gerecht Franeker
1116 Ondertrouwregister Gerecht Harlingen
1117 Ondertrouwregister Gerecht Sneek
1118 Ondertrouwregister Gerecht Workum
1119 Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
1120 Ondertrouwregisters Amsterdam
1121 Ontvangen Trouwen en Begraven 1704-1765 's Grevelduin-Capelle
1122 Ontvangen, begraven, Amsterdam 1803-1805
1123 Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen Workum
1124 Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels Kadaster Zeeland
1125 Openstreetmap
1126 Oprechte Haarlemsche Courant
1127 Uitgever Abraham Casteleyn, Haerlem Oprechte Haerlemse Courant
1128 te Groningen by JACOBUS SIPKES gedrukt en uytgegeven Opregte Groninger courant
1129 Opregte Haarlemsche Courant
1130 Opsterland overlijden/begraven
1131 Orgel Dwingeloo, Hervormde kerk
1132 Stichting Oud Woudenberg Oud Woudenberg
1133 Oud-Holland, tijdschriftt voor Nederlandsche kunstgeschiedenis
1134 Oude munten en muntstelsels
1135 Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) Amsterdam
1136 Overijssel in kaart / Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
1137 Uitgever: M. Tyl en Zoon H. Tyl, Zwolle Overijsselsche courant
1138 Overleden CIV Loosdrecht
1139 Overledenen CIV (civiel) 1806-1811 Hasselt
1140 Overlijden 1806-1811, Medemblik, Alle gezindten
1141 Overlijden Gorinchem 1806-1811 Alle Gezindten
1142 Overlijden Lemmer 1806-1812
1143 Overlijden Opsterland
1144 Overlijden Utrecht
1145 Overlijden/begraven Achtkarspelen
1146 Overlijden/begraven Gaasterland
1147 Overlijden/begraven Meppel
1148 Overlijdensacte Het Utrechts Archief
1149 Overlijdensacte Vries
1150 Wed. Tj. v.d. MEER - J. de Roos Overlijdensadvertentie
1151 Overlijdensakte 's Hertogenbosch
1152 Overlijdensakte 's-Gravenhage
1153 Overlijdensakte Aarle-Rixtel
1154 Overlijdensakte Achtkarspelen
1155 Overlijdensakte Aduard
1156 Overlijdensakte Alkmaar
1157 Overlijdensakte Amersfoort
1158 Overlijdensakte Apeldoorn
1159 Overlijdensakte Arnemuiden
1160 Overlijdensakte Arnhem
1161 Overlijdensakte Avereest
1162 Overlijdensakte Baarderadeel
1163 Overlijdensakte Baarland
1164 Overlijdensakte Bedum
1165 Overlijdensakte Beilen
1166 Overlijdensakte Bolsward
1167 Overlijdensakte Borger
1168 Overlijdensakte Breda
1169 Overlijdensakte Capelle (N.B.)
1170 Overlijdensakte Castricum
1171 Overlijdensakte Coevorden
1172 Overlijdensakte Dantumadeel
1173 Overlijdensakte De Wijk
1174 Overlijdensakte Delft
1175 Overlijdensakte Den Helder
1176 Overlijdensakte Deventer
1177 Overlijdensakte Dokkum
1178 Overlijdensakte Doniawerstal
1179 Overlijdensakte Doorn
1180 Overlijdensakte Eelde
1181 Overlijdensakte Erp
1182 Overlijdensakte Franeker
1183 Overlijdensakte Gaasterland
1184 Overlijdensakte Genemuiden
1185 Overlijdensakte Giethoorn
1186 Overlijdensakte Gorinchem
1187 Overlijdensakte Grijpskerke
1188 Overlijdensakte Grijpskerk
1189 Overlijdensakte Haarlemmermeer
1190 Overlijdensakte Haarlem
1191 Overlijdensakte Haskerland
1192 Overlijdensakte Hasselt
1193 Overlijdensakte Heeg
1194 Overlijdensakte Hellevoetsluis
1195 Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
1196 Overlijdensakte Hennaarderadeel
1197 Overlijdensakte Heusden
1198 Overlijdensakte Hindeloopen
1199 Overlijdensakte Hoogeveen
1200 Overlijdensakte Huizen
1201 Overlijdensakte IJsselmonde
1202 Overlijdensakte Kampen
1203 Overlijdensakte Kollumerland en Nieuw-Kruisland
1204 Overlijdensakte Kollumerland
1205 Overlijdensakte Kralingen
1206 Overlijdensakte Leek
1207 Overlijdensakte Leens
1208 Overlijdensakte Leeuwarden
1209 Overlijdensakte Leeuwarderadeel
1210 Overlijdensakte Leiderdorp
1211 Overlijdensakte Lemmer
1212 Overlijdensakte Lemsterland
1213 Overlijdensakte Lexmond
1214 Overlijdensakte Loosdrecht
1215 Overlijdensakte Medemblik
1216 Overlijdensakte Menaldumadeel
1217 Overlijdensakte Meppel
1218 Overlijdensakte Middelburg
1219 Overlijdensakte Mijdrecht
1220 Overlijdensakte Nieuwer Amstel
1221 Overlijdensakte Nieuwveen
1222 Overlijdensakte Nigtevecht
1223 Overlijdensakte Nijeveen
1224 Overlijdensakte Nijmegen
1225 Overlijdensakte Nijmegen
1226 Overlijdensakte Nootdorp
1227 Overlijdensakte Norg
1228 Overlijdensakte Odoorn
1229 Overlijdensakte Olst
1230 Overlijdensakte Oostdongeradeel
1231 Overlijdensakte Opsterland
1232 Overlijdensakte Purmerend
1233 Overlijdensakte Rheden
1234 Overlijdensakte Rotterdam
1235 Overlijdensakte Rotterdam
1236 Overlijdensakte Rotterdam
1237 Overlijdensakte Ruinerwold
1238 Overlijdensakte Schoterland
1239 Overlijdensakte Serooskerke (Walcheren)
1240 Overlijdensakte Sint Laurens
1241 Overlijdensakte Smallingerland
1242 Overlijdensakte Sneek
1243 Overlijdensakte Sommelsdijk
1244 Overlijdensakte Spaarndam
1245 Overlijdensakte St. Jacobiparochi
1246 Overlijdensakte Stad Ommen
1247 Overlijdensakte Stavoren
1248 Overlijdensakte Steenwijkerwold
1249 Overlijdensakte Stompwijk
1250 Overlijdensakte Tiel
1251 Overlijdensakte Tietjerksteradeel
1252 Overlijdensakte Tolbert
1253 Overlijdensakte Uitingeradeel
1254 Overlijdensakte Utrecht
1255 Overlijdensakte Vierpolders, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
1256 Overlijdensakte Vledder
1257 Overlijdensakte Vlissingen
1258 Overlijdensakte Voorst
1259 Overlijdensakte Vorden
1260 Overlijdensakte Waalwijk
1261 Overlijdensakte Waspik
1262 Overlijdensakte Weesp
1263 Overlijdensakte Westdongeradeel
1264 Overlijdensakte Westerbork
1265 Overlijdensakte Westkapelle
1266 Overlijdensakte Weststellingwerf
1267 Overlijdensakte Wijk bij Duurstede
1268 Overlijdensakte Wonseradeel
1269 Overlijdensakte Workum
1270 Overlijdensakte Woubrugge
1271 Overlijdensakte Wymbritseradeel
1272 Overlijdensakte Zaltbommel
1273 Overlijdensakte Zuidlaren
1274 Overlijdensakte Zuidwolde
1275 Overlijdensakte Zutphen
1276 Overlijdensakte Zwartsluis
1277 Overlijdensakte Zwollekerspel
1278 Overlijdensakte Zwolle
1279 Overlijdensakten Amsterdam
1280 Overlijdensakten Gorinchem
1281 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1282 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1283 Overlijdensakten Hasselt
1284 Overlijdensakten Hasselt
1285 Overlijdensakten Hoogeveen
1286 Overlijdensakten Pumerend
1287 Overlijdensakten Ruinen
1288 Overlijdensakten Ruinerwold
1289 Overlijdensakten Smallingerland
1290 Overlijdensakten Staphorst
1291 Overlijdensakten Staphorst
1292 Overlijdensakten Steenwijkerwold
1293 Overlijdensakten Tietjerksteradeel
1294 Overlijdensakten Vriezenveen
1295 Overlijdensakten Zaandam
1296 Overlijdensakten Zwartsluis
1297 Overlijdensregister Achtkarspelen 1811
1298 Overlijdensregister Aduard
1299 Overlijdensregister Alblasserdam, Stadsarchief Dordrecht
1300 Overlijdensregister Beerta
1301 Overlijdensregister Delfzijl
1302 Overlijdensregister Gapinge
1303 Overlijdensregister Grijpskerk
1304 Overlijdensregister Groningen
1305 Overlijdensregister Grootegast
1306 Overlijdensregister Hoogkerk
1307 Overlijdensregister Leek
1308 Overlijdensregister Leeuwarderadeel
1309 Overlijdensregister Marum
1310 Overlijdensregister Oldekerk
1311 Overlijdensregister Oldekerk
1312 Overlijdensregister Sneek
1313 Overlijdensregister Tietjerksteradeel
1314 Overlijdensregister Westkapelle 1806-1811
1315 Overlijdensregister Wymbritseradeel
1316 Overlijdensregister Zuidhorn
1317 Overlijdensregister Zuidhorn
1318 Overzicht Archief van de Familie Deutz
1319 Overzicht groefbidders Utrecht
1320 Parenteel Claes Klunder
1321 Parenteel Dirk Jaarsma
1322 Parenteel Jagersmeesters Straatman
1323 Parenteel Jan Jansen Hertcamp
1324 Parenteel van Bartel Jans
1325 Parenteel van Claes Warnaers
1326 Parenteel van Cornelis (Jansen)
1327 Parenteel van Henrik Melchior(s)
1328 Parenteel van Jan Tonnis Dragt
1329 Parenteel van Jaques Jamart
1330 Personalia Gerrit (I) Geens
1331 Politie meldingsrapporten (1940 - 1945) - Amsterdam
1332 Poorterboeken Amsterdam
1333 Poorterboeken Breda
1334 Jeroen Salman Populair drukwerk in de Gouden Eeuw: De almanak als lectuur en handelswaar
1335 Predikantenlijst Friesland
1336 Predikanten
1337 Project: Hans van Mierlo
1338 Protestantse gemeente 't Woudt - Den Hoorn
1339 Protestantse gemeente Augustinusga
1340 Protestantse Gemeente Kootstertille
1341 Protocollen Alphen
1342 Provinciale Drentsche en Asser courant
1343 Uitgever: M. Tyl en Zoon H. Tyl Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
1344 Quaclappen 1600 - 1612 Geheel Jan Post
1345 Quaclappen 1613-1620
1346 Quaclappen
1347 Quotisatie 1749
1348 Raad van Brabant, vonnissen civiele en criminele zaken
1349 Raamsdonk, Leden Gewapend Genootschap 1795
1350 Rechterlijk Archief Capelle
1351 Rechterlijk archief Kampen
1352 Rechterlijk Archief Kampen
1353 Rechterlijk Archief Sprang
1354 Rechterlijk Archief van Poederoijen
1355 Rechterlijk Archief Waspik
1356 Rechtspraak Woerden
1357 Dr. F.W. Schmidt Regenten van een kleine stad
1358 Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
1359 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven : 1668 -1763
1360 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven 1588-1592, 1604-1668
1361 Register aangegeven lijken, Zoutelande
1362 Register van begravenen of overledenen Leeuwarden
1363 Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens Groningen
1364 Register van Holland en Westvriesland van de jaaren 1635, 1636 en 1637
1365 Register van overledenen - Grietenij Lemsterland
1366 Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd
1367 Register van overledenen Gemeente Sloten
1368 Register van overledenen Grietenij Kollumerland
1369 Register van overledenen Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1370 Register van overledenen of begravenen, Gemeente Leeuwarden
1371 Register van overledenen, 1806-1811 Tietjerksteradeel
1372 Register van overledenen, Grietenij Achtkarspelen
1373 Register van overledenen, Grietenij Opsterland, 1806-1811
1374 Register van overledenen, Grietenij Wonseradeel, 1806-1811
1375 Register van overledenen, Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1376 Register van vertrokken personen, Breda, 1823-1833
1377 Registers ('Liggers') Scheepsmetingsdienst (1899-1989)
1378 Registratie Europeanen op java en Madoera 1819
1379 Joannes Henrici Rhala Rekeningen van de Friese kloosterinkomsten 1606/1607
1380 Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1811
1381 J.C. Kort Repertorium op de lenen, gehouden van Willem van Duvenvoorde of van de hofstede Oosterhout, 1325-1645 (1654)
1382 Repertorium van Notarissen - Gemeente Amsterdam
1383 Rijksarchief Leeuwarden
1384 Jelle Kooistra Roots (FEANSTER, weekblad in Surhuisterveen en omstreken)
1385 RootsWeb's World Connect Project: van der Werf - Thompson Family
1386 Rotterdam 1830
1387 Rotterdam 1896 d 100
1388 Directeur: C. Sijthoff Rotterdamsch Nieuwsblad
1389 Rotterdamsche courant
1390 Rotterdamse gezinskaarten (1880-1941)
1391 Rouwbrief
1392 Schepenbank Trouwboek Raamsdonk
1393 dr. G. J. van Kolmeschate Schoolmeesters van Zwartsluis
1394 Schoorsteengeldregister
1395 Isaac S. Emmanuel Seventeenth-Century Brailian Jewry: A Critical Review
1396 Uitgave Liebaert, 's Gravenhage Sibbe : maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde
1397 Skoalmasters yn Fryslân, 1600 - 1950: Dantumadeel (gegevens van Hartman Sannes)
1398 Skrok en Hennaard binnen Hennaerderadeel in nedergerecht en cultuurhistorie
1399 Directeur-redacteur, drukker & uitgever J.A. Uilkens Soerabaijasch handelsblad
1400 Soldaten leger Napoleon
1401 Sprang-Capelle N.G. Dopen
1402 Stadsarchief 's Hertogenbosch
1403 Stadsarchief Kampen, foto B. Klappe
1404 Stadsarchief Rotterdam
1405 Stadsbegraafboeken Leeuwarden
1406 Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr. Stamboek van den Frieschen adel (1846)
1407 Stamboeken Marine 1813-1940
1408 Stamboom Ambachtsheer/Ambagtsheer
1409 Stamboom familie Johannes Ruizing
1410 Stamboom Familie Weima
1411 Stamboom Feikje Samplonius
1412 Stamboom Jan Doekes (Dokkum)
1413 Stamboom Lisanne Imholz-Komijn
1414 Stamboom Terwal
1415 Stamboom van de familie van Polanen
1416 Stamboom Van den Berg
1417 Stamboom van Familie van der Velde
1418 Stamboom van Jan van Raelte (Raalte)
1419 Stamboomforum Jacobus van Weijland
1420 Staphorst en IJhorst, 500ste penning 1675
1421 Statenvertaling 1637
1422 Staverse families - Heineman
1423 Stemdragende boerderijen Drachten 1640-1788
1424 Stemgerechtigden Koudum 1640 en 1698
1425 Stemkohieren Friesland
1426 Testamenten Leiden 149-1582
1427 Texelse genealogie - Zeebrieven
1428 Champlin Burrage ( 1859-1951) The Early English Dissenters in the Light of Recent Research (1550-1641 ...
1429 The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
1430 The so-called Dissius Auction (1696 sale of 124 painings by the art merchant Gerard Hoet II)
1431 Thys de Jong Genealogy
1432 Tienjarentafels Amsterdam
1433 Uitgever: N. Luijten, Tilburg Tilburgsche Courant
1434 Tollen en Tolhuizen
1435 Schuurman Topografische Dienst
1436 Van Utenhoven en Van den Bosch Topografische Dienst
1437 Transportakten voor 1811, Amsterdam
1438 Transporten en schuldbrieven van Koudekerk 1629-1639
1439 Transporten onroerend goed Walcheren
1440 Tresoar Fries Historisch centrum
1441 Trouw-, begraaf- en lidmatenboek Koekange
1442 Trouwboek 's Gravenhage Alle gezindten
1443 Trouwboek 's-Gravenhage
1444 Trouwboek 's-Grevelduin-Capelle
1445 Trouwboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
1446 Trouwboek Abcoude
1447 Trouwboek Aduard
1448 Trouwboek Alphen
1449 Trouwboek Amerongen
1450 Trouwboek Amersfoort (Evangelisch Luthers)
1451 Trouwboek Amsterdam Engels Presbyteraans
1452 Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
1453 Trouwboek Amsterdam Oude Kerk Nederlands Hervormd
1454 Trouwboek Appingedam
1455 Trouwboek Benschop
1456 Trouwboek Beulake
1457 Trouwboek Blokzijl
1458 Trouwboek Breda (Waals)
1459 Trouwboek Capelle
1460 Trouwboek CIV Dalfsen
1461 Trouwboek Coevorden
1462 Trouwboek Dalen
1463 Trouwboek De Kaag
1464 Trouwboek Delft
1465 Trouwboek Den Ham en Fransum
1466 Trouwboek Den Hoorn RK
1467 Trouwboek Deventer
1468 Trouwboek Dordrecht, Waalse gemeente
1469 Trouwboek Dordrecht
1470 Trouwboek Eelde
1471 Trouwboek Enkhuizen
1472 Trouwboek Garmerwolde
1473 Trouwboek Garnwerd en Oostum
1474 Trouwboek Geertruidenberg
1475 Trouwboek Grijpskerk
1476 Trouwboek Groningen
1477 Trouwboek Grootegast en Doezum
1478 Trouwboek Haarlem (Nederlands hervormd)
1479 Trouwboek Hasselt
1480 Trouwboek Havelte
1481 Trouwboek Hellendoorn
1482 Trouwboek Hervormde gemeente Finkum en Hijum
1483 Trouwboek Hervormde gemeente St. Annaparochie
1484 Trouwboek Hoogeveen
1485 Trouwboek Hoogezand
1486 Trouwboek Hoorn
1487 Trouwboek Hornhuizen en Kloosterburen
1488 Trouwboek IJhorst en De Wijk
1489 Trouwboek IJhorst/De Wijk
1490 Trouwboek Jaarsveld
1491 Trouwboek Kampen (Gereformeerd)
1492 Jan Rientjes (transcriptie) Trouwboek Kampen
1493 Jan Rientjes (transcriptie) Trouwboek Kampereiland
1494 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1495 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1496 Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
1497 Trouwboek Leiden Waalse Kerk
1498 Trouwboek Lemuiden
1499 Trouwboek Lettelbert en Enumatil
1500 Trouwboek Linschoten
1501 Trouwboek Lochem
1502 Trouwboek Loosdrecht
1503 Trouwboek Maarssen (Nederlands Hervormd)
1504 Trouwboek Maastricht Hervormd
1505 Trouwboek Mastebroek
1506 Trouwboek Meerkerk
1507 Trouwboek Meppel
1508 Trouwboek Midwolde en Leek
1509 Trouwboek Montfoort (Gereformeerd)
1510 Trouwboek Nederduits Gereformeerd Blokzijl
1511 Trouwboek NG Giethoorn
1512 Trouwboek Niehove
1513 Trouwboek Nieuwleusen
1514 Trouwboek Niezijl
1515 Trouwboek Nijeveen
1516 Trouwboek Noordhorn
1517 Trouwboek Oldehove
1518 Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
1519 Trouwboek Oudendijk (NH)
1520 Trouwboek Purmerend Evangelisch Luthers
1521 Trouwboek Purmerend NH
1522 Trouwboek Purmerend Schepenbank (1790-1811)
1523 Trouwboek Rijnsaterwoude
1524 Trouwboek Rijswijk (gereformeerd)
1525 Trouwboek Roderwolde
1526 Trouwboek Rotterdam
1527 Trouwboek Rouveen
1528 Trouwboek Ruinen
1529 Trouwboek Ruinerwold
1530 Trouwboek Sappemeer
1531 Trouwboek Spaarndam (NH)
1532 Trouwboek Sprangh
1533 Trouwboek Staphorst
1534 Trouwboek Steenwijk
1535 Trouwboek Ter Apel
1536 Trouwboek Tiel
1537 Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
1538 Trouwboek Utrecht Waalse Gemeente
1539 Trouwboek Utrecht
1540 Trouwboek Velsen
1541 Trouwboek Vollenhove
1542 Trouwboek Waardenburg
1543 Trouwboek Wanneperveen
1544 Trouwboek Wapserveen
1545 Trouwboek Waspik
1546 Trouwboek Wassenaar
1547 Trouwboek Werkendam
1548 Trouwboek Wierum en Dorkwerd
1549 Trouwboek Winsum
1550 Trouwboek Woerden
1551 Trouwboek Zegveld
1552 Trouwboek Zuidhorn
1553 Trouwboek Zundert
1554 Trouwboek Zutphen
1555 Trouwboek Zwartsluis
1556 Trouwboek Zweeloo
1557 Trouwboek Zwijndrecht
1558 Trouwboek Zwolle
1559 Trouwen CIV Loosdrecht
1560 Trouwen civiel Dalfsen
1561 Trouwen civiel Rouveen
1562 Trouwen civiel Zwartsluis
1563 Trouwen en begraven (gaarder) - 's Grevelduin-Capelle
1564 Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik
1565 Trouwen Gerecht, juni 1795 - januari 1799, Leiden
1566 Trouwen Waspik (schepenbank)
1567 Trouwgeld Zeeuwse eilanden
1568 Trouwinschrijving Utrecht
1569 Trouwregister Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden (tot 1755)
1570 Trouwregister Doopsgezinde gemeente Gorredijk Lippenhuizen
1571 Trouwregister gerecht Doniawerstal
1572 Trouwregister Gerecht Gaasterland
1573 Trouwregister Gerecht Harlingen
1574 Trouwregister Gerecht Hindeloopen
1575 Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
1576 Trouwregister Gerecht Leeuwarden
1577 Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel
1578 Trouwregister Gerecht Opsterland
1579 Trouwregister Gerecht Schoterland
1580 Trouwregister Gerecht Tietjerksteradeel
1581 Trouwregister Gerecht Workum
1582 Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude
1583 Trouwregister Hervormde gemeente Anjum
1584 Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga
1585 Trouwregister Hervormde gemeente Balk
1586 Trouwregister Hervormde gemeente Beers en Jellum
1587 Trouwregister Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
1588 Trouwregister Hervormde gemeente Bergum
1589 Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum
1590 Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum
1591 Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
1592 Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen
1593 Trouwregister Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
1594 Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl
1595 Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
1596 Trouwregister Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
1597 Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum
1598 Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
1599 Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1600 Trouwregister Hervormde gemeente Ee
1601 Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum
1602 Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
1603 Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
1604 Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
1605 Trouwregister Hervormde gemeente Gerkesklooster
1606 Trouwregister Hervormde gemeente Goingarijp Broek
1607 Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk
1608 Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
1609 Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
1610 Trouwregister Hervormde gemeente Harich
1611 Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
1612 Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
1613 Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen
1614 Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
1615 Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure en Bornwird
1616 Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions
1617 Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen
1618 Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd
1619 Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne
1620 Trouwregister Hervormde gemeente IJlst
1621 Trouwregister Hervormde gemeente IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
1622 Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum
1623 Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
1624 Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
1625 Trouwregister Hervormde gemeente Kollum
1626 Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
1627 Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
1628 Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag
1629 Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
1630 Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
1631 Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik
1632 Trouwregister Hervormde gemeente Makkum
1633 Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
1634 Trouwregister Hervormde gemeente Nijega Elahuizen
1635 Trouwregister Hervormde gemeente Nijland
1636 Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
1637 Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes
1638 Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
1639 Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
1640 Trouwregister Hervormde gemeente Oosthem Abbega Folsgare
1641 Trouwregister Hervormde gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga
1642 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
1643 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Idzega en Sandfirden
1644 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
1645 Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne
1646 Trouwregister Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
1647 Trouwregister Hervormde gemeente Oudeschoot Nieuweschoot Mildam Rottum Katlijk
1648 Trouwregister Hervormde gemeente Oudkerk Roodkerk
1649 Trouwregister Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
1650 Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard
1651 Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
1652 Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
1653 Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
1654 Trouwregister Hervormde gemeente Scharnegoutum
1655 Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
1656 Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
1657 Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren
1658 Trouwregister Hervormde gemeente Stiens
1659 Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude, Tietjerk
1660 Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen
1661 Trouwregister Hervormde gemeente Terkaple Akmarijp
1662 Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard
1663 Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Legemeer
1664 Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten
1665 Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
1666 Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie
1667 Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum
1668 Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
1669 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnaldum
1670 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1671 Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum
1672 Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
1673 Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard
1674 Trouwregister Hervormde gemeente Workum
1675 Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
1676 Trouwregister Huwelijken aangegeven ter secretarie Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
1677 Trouwregister Jutrijp en Hommerts
1678 Trouwregister Nijega Elahuizen
1679 Twentebestand
1680 Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema
1681 R. Reinsma Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar
1682 Uit Smallingerlands verleden, "Bearn Lap" door Klaas J. Bekkema
1683 Dr. Bernardus Schotanus à Sterringa (1688) Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, uitgave Francois Halma
1684 Uitgebreide genealogie van Jacob Sickenga ca. 1650
1685 Utrechtsche courant
1686 Utrechtsche provinciale en stads-courant
1687 Jacobus Kok Vaderlandsch Woordenboek, deel I, AA - AD
1688 Jacobus Kok Vaderlandsch Woordenboek
1689 H.M. Morien en H.K. Nagtegaal Vallensis
1690 Valthermond vroeger, wie kent ze?
1691 K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
1692 R.D. Leenman Van Voorgaande Dingen
1693 Vergunningen Delft - Consentboek
1694 Verhaal : Rechterlijk Archief Leiderdorp
1695 Verhaal: Gevelstenen in de Lakenhal
1696 Verhaal: Laurens Jansz Coster
1697 Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 172
1698 J. W. te Water Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden, volume 2, eerste stuk: Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van Delft
1699 John Michael Montias Vermeer and His Milieu: A Web of Social History
1700 Vernoemingsreeks Sierk van der Woude
1701 Verponding op de huizen
1702 Verslag van den tegenwoordige Staat van het Schoolwezen op Java
1703 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven
1704 Vertrokken lidmaten Breda 1642-1679
1705 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
1706 Verzameling K. Miedema
1707 Jacques Alexandre de Chalmot Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ... (Goo
1708 Vestbrieven Breda
1709 VOC-opvarenden
1710 Volkstelling 1748 Hellendoorn
1711 Volkstelling 1748 Kampen
1712 Volkstelling 1795 (10 oktober) Fortresse Zwartsluis
1713 Volkstelling 1795 (21-31 okt.) Buitenkwartier Zwartsluis
1714 Volkstelling Genemuiden 1748
1715 Volkstelling Hasselt 1748
1716 Volkstelling Hasselt 1795
1717 Volkstelling Hasselterkerspel 1748
1718 Volkstelling Hasselterkerspel 21 - 31 oktober 1795
1719 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
1720 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
1721 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
1722 Volkstelling Hoogeveen 1829
1723 Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748
1724 Volkstelling Nieuwleusen 1795
1725 Volkstelling Rouveen 1748
1726 Volkstelling Westkapelle - 18 juli 1810
1727 Volkstelling Westkapelle - 19 juni 1812
1728 Volkstelling Westkapelle 1826
1729 Volkstelling Zwollekerspel 1748
1730 Volkstellingregister Breda
1731 Volkstellingregister Princenhage 1826-1829
1732 Voorouders van Albert Melessen
1733 Voorouders van Huib Westerbeke
1734 Vroedschap van Utrecht (1618-1795)
1735 Vuursteden Zwartsluis 1675 en 1682
1736 Vuurstedengeld IJhorst
1737 Vuurstedengeld Rouveen
1738 Walcheren (platteland) inwoners 1797-1799
1739 Huib Heijt Webpagina van Huib Heijt (geverifieerd 22 augustus 2017)
1740 Webring Reestdal tussen Drenthe en Overijssel
1741 Henk Elsinga Website H. Elsinga: genealogieën van Hoogeveense families voor 1811 - Mentinck
1742 Weesakten Delft
1743 Weesboeken Hemelumer Oldeferd 1744-1783
1744 Weeskamer van Leiden
1745 Westfriese families - Genealogie in West-Friesland - melchior
1746 Westkapelle inwoners 1797
1747 Wie is Wie in Overijssel - Evertjan Thomassen à Theussink
1748 Wikipedia, artikel Vollenhove (januari 2010)
1749 Woorden-Boek.nl
1750 Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT)
1751 Woordenboek van Voornamen - Dr. J. van der Schaar
1752 Wumkes' Stads- en Dorpskroniek van Friesland - Tresoar
1753 www. klaasvdschuit.nl
1754 www.altijdstrijdvaardig.nl
1755 www.broersma-sweet-haven.com
1756 www.dominees.nl
1757 www.familysearch.org
1758 www.hfjansen.nl
1759 www.hofsteegenealogy.com
1760 www.pdejong.com
1761 www.semplonius.info
1762 www.sijses.nl
1763 www.speerstra.info
1764 www.vanderkooij.org
1765 www.watwaswaar.nl
1766 www.windgenealogie.org
1767 www.wobbes.com
1768 Zeeuwse Eilanden inwoners 1811, 1813
1769 Zeeuwse Mobiele Schutterij
1770 Zerkenlijst Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk te Kampen
1771 Zoutgeld 1694 en 1702
1772 Wim Coster Zwartsluis aan 't Zwarte Water
1773 Jaap Hagedoorn (o.a) Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp