Deze pagina bevat een index van alle bronnen van het gegevensbestand, gesorteerd volgens titel. Aanklikken van de brontitel brengt u naar de bronpagina.

Nummer Auteur Naam
1 'Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624 - 1809'
2 Otto Brinkkemper, Wout Bijkerk, Marion Brongers, Sake Jager, Menne Kosian, Theo Spek & Jacob van der Vaart 'Cultuur, Mens en Natuur in de Mieden', deel I, Biografie van de Mieden
3 Ir. F. Bontekoe en Mr. J. C. Kutsch Lojenga 'De van Loo's in de omgeving van Rembrandt'
4 'Friezen uit vroeger eeuwen' door Hessel de Walle
5 's Gravenhaegse courant
6 Adriaan Koerbagh 't Nieuw Woorden-boek der Regten
7 Transcriptie G.J.A. Rientjes (Onder)trouw Gericht Kampen (1664-1795)
8 1000e penning Zwartsluis 1694
9 1000e penning Zwartsluis 1726
10 30e/40e penningen
11 500e penning Zwartsluis 1675
12 Aangegeven lijken Nijeveen
13 B.J. Kam Aantekeningen over de familie Huete, en over de stratebroederschappen te Zwolle.
14 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550-1805 Leeuwarden
15 Achter de gevels van Delft
16 Dr. A.L. Heerma van Voss Adie Lambertsz.
17 Uitgever: J. van Bonga Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
18 Advocaten Friesland 1527-1577
19 Tjibbe Kamminga Afstammingsverklaring
20 Agrarisch nieuwsblad
21 Akse
22 (verscheidene) Album Amicorum van Theodorus Heymans
23 Adrianus Marinus Ledeboer, Beijers 1876 Alfabethische Lijst der Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in Noord-Nederland, sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw.
24 Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928
25 Algemeen Handelsblad
26 Algemeen Nederlandsch Familieblad
27 Alkmaar - Impost huwelijken
28 Alle Groningers
29 Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam
30 Jan Wagenaar Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, ...
31 Amsterdamsche Mercurius
32 Amsterdamse courant
33 andredenhaan - van Neurenburg
34 Anglo-Frisian
35 Antwerpen Certificatieboek 1612
36 Archief Dagblad van het Noorden
37 Archief Eemland
38 Archief Hervormde gemeente Eestrum Diaconierekeningboek
39 Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
40 Archief Leeuwarder Courant
41 Archief van de Hervormde gemeente Eestrum Diaconie, kerk- en armvoogdij, register ontvangsten en uitgaven
42 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
43 Archiefstukken Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
44 Archieven.nl
45 Atlas van Loon
46 Authorisatieboek Hemelumer Oldeferd
47 Barzilay - De vroegere Barzilays in Nederland
48 Bataafsche Leeuwarder Courant
49 Begraafboek 's-Hertogenbosch
50 Begraafboek Aduard
51 Begraafboek Breda
52 Begraafboek Capelle
53 Begraafboek Delft
54 Begraafboek Dordrecht
55 Begraafboek Ginneken
56 Begraafboek Goes
57 Begraafboek Gorredijk
58 Begraafboek Hasselt
59 Begraafboek Hervormde gemeente Stavoren
60 Begraafboek Hoogeveen
61 Begraafboek Kampen
62 Begraafboek Leiden
63 Begraafboek Loosdrecht
64 Begraafboek Meppel - Graven
65 Begraafboek Meppel - Klokkengeld
66 Begraafboek Nieuwveen (Impost)
67 Begraafboek Oostwold, Hoge- en Lagemeden
68 Begraafboek Purmerend NH
69 Begraafboek Rotterdam
70 Begraafboek Ruinerwold
71 Begraafboek Sloten
72 Begraafboek Waspik
73 Begraafboek Werkendam
74 Begraafboek Woerden
75 Begraafboek Zuidwolde (Gr)
76 Begraafboek Zwollekerspel - Bergklooster
77 Begraafboek Zwolle
78 Begraafregister Nieuwe Ooster Amsterdam 1894-2005
79 Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
80 Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821, Gereformeerd
81 Begraven (gaarder) Waspik
82 Begraven en Graven NH-kerk Zwartsluis
83 Begraven kosten 's-Gravenhage 1782-1811 Groote Kerk
84 Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
85 Beroepen van toen
86 J.B. Glasbergen Beroepsnamenboek
87 Jan Janszn Orlers Beschrijving der stad Leyden
88 Reinier Boitet, 1729 - 804 pagina's Beschrijving der Stadt Delft
89 Jan ter Pelkwijk Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825.
90 Bevolking Delft Lidmaten
91 Bevolking Westkapelle
92 Bevolkingsregister Aarle-Rixtel
93 Bevolkingsregister Breda
94 Bevolkingsregister Delft
95 Bevolkingsregister Delft
96 Bevolkingsregister Ginneken en Bavel
97 Bevolkingsregister Leeuwarden
98 Bevolkingsregister Maatchappij van Weldadigheid
99 Bevolkingsregister Nijega 1860-1880
100 Bevolkingsregister Princenhage
101 Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 (Streekarchief Bommelerwaard)
102 Bevolkingsregister Zaltbommel
103 Bevolkingsregister Zwartsluis 1860-1900
104 Bevolkingsregister Zwartsluis 1901-1935
105 Bevolkingsregisters Amsterdam 1851-1853
106 Bevolkingsregisters Veenhuizen/Ommerschans
107 Dr. E. Wiersum Bijzonderheden over Antonius Hambrouck
108 diverse Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
109 A.J. van der Aa Biografisch woordenboek der Nederlanden
110 J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
111 Drs. J.M.B. Boelens te Vught en O.J. Nienhuis te Assen Boelens: Een RK Groninger familie met een grote Bossche tak, 2 delen
112 Boetes op trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795
113 Bonboeken Leiden
114 Bosch' Protocol
115 Bossche Encyclopedie/Inkwartiering
116 Bossche Encyclopedie
117 Bossche Encyclopedie
118 Breukdodenboek 1729-1794 Groningen
119 Breukdodenboek Groningen
120 Breukdodenboek Groningen
121 Brieven aan Saeckma
122 Burgemeesters van Ouder-Amstel
123 Burgerboeken van Leeuwarden
124 Burgerboeken
125 Burgerlijke stand - geboorte - Doorn
126 Burgerlijke Stand - Geboorte - Groningen
127 Burgerlijke stand - Geboorte Nijmegen
128 Burgerlijke stand - Geboorte Venlo
129 Burgerlijke stand - Huwelijk Hasselt
130 Burgerlijke stand - huwelijken - Mijdrecht
131 Burgerlijke stand - huwelijken - Spaarndam
132 Burgerlijke Stand - huwelijken Heerde
133 Burgerlijke stand - overlijden - Bunschoten
134 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
135 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
136 Burgerlijke stand - overlijden / Gelders Archief
137 Burgerlijke stand - Overlijden Hoogeveen
138 Burgerlijke stand - Overlijden Overijssel
139 Burgerlijke stand - Overlijden Utrecht
140 Burgerlijke stand - overlijden Veenendaal
141 Burgerlijke Stand Amsterdam
142 Burgerlijke Stand Assendelft
143 Burgerlijke stand Geboorte Zaltbommel
144 Burgerlijke stand geboorte Zwolle
145 Burgerlijke Stand Geboorten, Leeuwarden
146 Burgerlijke stand Huwelijk 's-Hertogenbosch
147 Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam
148 Burgerlijke stand Huwelijk Dalfsen
149 Burgerlijke stand Huwelijk Genemuiden
150 Burgerlijke stand Huwelijk Haaften
151 Burgerlijke stand Huwelijk Hattem
152 Burgerlijke stand Huwelijk Zaltbommel
153 Burgerlijke stand Huwelijk Zuidhorn
154 Burgerlijke stand huwelijk Zwollekerspel
155 Burgerlijke stand Huwelijk Zwolle
156 Roosje Roos onderzoekbureau Burgerlijke Stand Ned. Indië
157 Burgerlijke stand Overlijden Avereest
158 Burgerlijke Stand Overlijden Dalfsen
159 Burgerlijke stand overlijden Doesburg
160 Burgerlijke stand overlijden Hattem
161 Burgerlijke stand Overlijden Kampen
162 Burgerlijke stand overlijden Staphorst
163 Burgerlijke stand Overlijden Vollenhove
164 Burgerlijke stand Overlijden Vriezenveen
165 Burgerlijke stand Overlijden Woubrugge
166 Burgerlijke stand Overlijden Zaltbommel
167 Burgerlijke stand Overlijden Zuidhorn
168 Burgerlijke stand Overlijden Zutphen
169 Burgerlijke stand Overlijden Zwartsluis
170 Burgerlijke stand Overlijden Zwolle
171 Burgerlijke stand Rhenen
172 Burgerlijke Stand Zaandam
173 Burgers 1581-1798 Hattem
174 Burgerschap Zwartsluis
175 Kees Walle (2005) Buurthouden, Burengebruiken en Buurtorganisaties in Leiden (14e - 19e eeuw)
176 Buurtkwesties Leiden (1597-1796)
177 Cannegieter: grafschriften Franeker
178 Carrousels Speelman
179 Charters Centraal Bureau voor de Genealogie
180 Chromo-topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1:25.000
181 Collectie Delft
182 Collectie Pieter Nieuwland
183 D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht, 1636, blz. 156
184 Dagblad van 's Gravenhage
185 Database - BergSmit
186 Database van Verdwenen Molens in Nederland
187 De "Slotjes" van Oosterhout (I)
188 De dagboeken van Doeke Wijgers Hellema
189 O. Schutte De Familie van Anna Dorsefan, vrouw van Lucas van Dingstee te Hasselt
190 De Gids
191 De Heeren van Alkmaer - Gemeente Alkmaar
192 O. Vries, B.S. Hempenius-van Dijk, P. Nieuwland, P. Baks (1999) De Heeren van den Raede - Biografieën en Groepsportret van de Raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811
193 Stan Bol De hoeve van Tolloysen
194 Isaac Le Long De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds. Bestaande, in een verhandeling, van de waaren en koopmanschappen, die men daar heenen sendt en wederom ontfangt: benevens vergelykingen der munten, maaten en gewigten, en op wat wyse men over en weêr wisselt , Volume 2 (Google eBoek)
195 Christiaan Kramm De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd
196 Uitgever: G.W. van Belle De Maasbode
197 De magistraat van Leeuwarden 1588 - 1700
198 De meesterboeken van Obreen - Sint Lucasgilde
199 De Nederlandse Leeuw
200 Wiebe Jannes Formsma, R. A. Luitjens-Dijkveld Stol, A. Pathuis De Ommelander Borgen en Steenhuizen
201 D. H. A. Kolff De Opstand in Leiden in de jaren 1566 en 1567
202 Henk Drost De Overijsselsche familie Drost
203 Joannes Carolus Muelen De registers der graven in de kloosterkerk te 's-Gravenhage
204 De Ruitenborch
205 De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden 1600-1950
206 De schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde in de loop der tijden, 1600-1950
207 De schoolmeesters van Leeuwarderadeel, 1600-1950
208 De schoolmeesters van Ooststellingwerf, 1600-1950
209 De schoolmeesters van Opsterland in de loop der tijden, 1600-1950
210 De schoolmeesters van Workum in de loop der tijden.
211 De Schoolmeesters van Wymbritseradeel in de loop der tijden, 1600-1950
212 De tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden; behelzende de inleiding der beschrijving van het landschap Drenthe
213 De Tijd: godsdienstig - staatkundig dagblad
214 De Tijd: godsdienstig -staatkundig dagblad
215 De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
216 de volkshogeschool
217 A.W. Haks en T. den Herder De voorouders en verwanten van aartsverzamelaar Albertus Theodorus Hartkamp
218 De vroedschap van Amsterdam 1578-1795
219 De Waarheid
220 De Weerd in klapper K33.5 (1546-1614) - Decreetboeken Hof van Friesland
221 Delft, akte jaar 1943, nummer 239
222 Delftsche courant
223 Delftse biografieën
224 Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
225 Diaconierekening boek Hervormde gemeente Beetsterzwaag
226 Diaconierekeningboek Archief Hervormde gemeente Bergum
227 Diakonie Weeshuis Hervormde Gemeente Amsterdam
228 Heinz Schmitt Die Ritter und Freiherrn von Rolshausen und ihre Herrschaft Trimport in der Südeifel
229 Different nopende het verzoek, in der zaake van Jhr. Jan Floris grave van Nassau La Lecq hoofd-officier der stad Utrecht ... contra Gysbert Egeling, burger en coopman in wijnen binnen de gemelde stad (Google eBoek)
230 Digitaal loket Leeuwarden - Graf opzoeken
231 Digitale Arena Delft
232 A. Algra en H. Algra Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
233 Dominees.nl - Diemen
234 Dominees.nl - Kamperveen Hervormde gemeente
235 Dominees.nl - Utrecht
236 Dominees.nl Delft
237 Dominees.nl, Meppel, Hervormde Gemeente.
238 Dominees.nl. Alphen aan de Rijn
239 Dominees.nl
240 B. Schotanus a Sterringa DONGER DEEL, OOST ZYDE DER PASENS, De Vierde GRIETENIJE van Ooster Goo
241 Doop NH Zaltbommel
242 Doop- en Trouwboek Grijpskerk
243 Doop- en trouwboeken Nieuw(e)veen 1753-1811
244 Doop-, trouw- en lidmatenboek Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
245 Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
246 Doopboek 's Hertogenbosch
247 Doopboek 's-Gravenhage
248 Doopboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
249 Doopboek Aduard
250 Doopboek Alkmaar
251 Doopboek Amstelveen
252 Doopboek Amsterdam Engels Presbyteriaans
253 Doopboek Avereest
254 Doopboek Baambrugge
255 Doopboek Beilen
256 Doopboek Beulake
257 Doopboek Blokzijl
258 Doopboek Boornbergum Kortehemmen
259 Doopboek Borger
260 Doopboek Breda (RK)
261 Doopboek Breda
262 Doopboek Brielle
263 Doopboek Christelijk Gereformeerde Kerk Zwartsluis 1838-1893
264 Doopboek Coevorden
265 Doopboek Culemborg
266 Doopboek Dalen
267 Doopboek Dalfsen
268 Doopboek Delft
269 Doopboek Den Ham
270 Doopboek Den Hoorn RK
271 Doopboek Diever
272 Doopboek Dongen
273 Doopboek Dordrecht (Nederlands Hervormd)
274 Doopboek Dordrecht, Waalse Gemeente
275 C. Onclin Doopboek Drumpt 1719-1771
276 Doopboek Dwingeloo
277 Doopboek Elburg
278 Doopboek Enkhuizen
279 Doopboek Etten-Leur
280 Doopboek Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden
281 Doopboek Everdingen
282 Doopboek Farmsum
283 Doopboek Garnwerd en Oostum
284 Doopboek Geertruidenberg
285 Doopboek Goes
286 Doopboek Goingarijp Broek
287 Doopboek Grijpskerk
288 Doopboek Groningen
289 Doopboek Grootegast en Doezum
290 Doopboek Hasselt
291 Doopboek Hattem
292 Doopboek Havelte
293 Doopboek Hellendoorn (J.Prins)
294 Doopboek Hellendoorn
295 Doopboek Hellevoetsluis
296 Doopboek Hervormde gemeente Anjum
297 Doopboek Hervormde gemeente Augustinusga
298 Doopboek Hervormde gemeente Balk
299 Doopboek Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
300 Doopboek Hervormde gemeente Bergum
301 Doopboek Hervormde gemeente Birdaard, Janum
302 Doopboek Hervormde gemeente Blija en Hogebeintum
303 Doopboek Hervormde gemeente Bolsward
304 Doopboek Hervormde gemeente Boornbergum, Kortehemmen
305 Doopboek Hervormde gemeente Bozum
306 Doopboek Hervormde gemeente Britsum
307 Doopboek Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
308 Doopboek Hervormde gemeente Burum en Munnekezijl
309 Doopboek Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
310 Doopboek Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
311 Doopboek Hervormde gemeente Dokkum
312 Doopboek Hervormde gemeente Drachten
313 Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
314 Doopboek Hervormde gemeente Ee
315 Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
316 Doopboek Hervormde gemeente Ferwerd
317 Doopboek Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
318 Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
319 Doopboek Hervormde gemeente Gerkesklooster
320 Doopboek Hervormde gemeente Gorredijk
321 Doopboek Hervormde gemeente Grouw
322 Doopboek Hervormde gemeente Hallum
323 Doopboek Hervormde gemeente Harich
324 Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
325 Doopboek Hervormde gemeente Heeg
326 Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
327 Doopboek Hervormde gemeente Hindeloopen
328 Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
329 Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
330 Doopboek Hervormde gemeente Kollum
331 Doopboek Hervormde gemeente Koudum
332 Doopboek Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
333 Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
334 Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
335 Doopboek Hervormde gemeente Lekkum, Miedum
336 Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
337 Doopboek Hervormde gemeente Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
338 Doopboek Hervormde gemeente Makkum
339 Doopboek Hervormde gemeente Marssum
340 Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
341 Doopboek Hervormde gemeente Morra en Lioessens
342 Doopboek Hervormde gemeente Nijega en Elahuizen
343 Doopboek Hervormde gemeente Nijland
344 Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
345 Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
346 Doopboek Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
347 Doopboek Hervormde gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare
348 Doopboek Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
349 Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
350 Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
351 Doopboek Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk
352 Doopboek Hervormde gemeente Oudkerk en Roodkerk
353 Doopboek Hervormde gemeente Oudwoude en Westergeest
354 Doopboek Hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega
355 Doopboek Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
356 Doopboek Hervormde gemeente Rijperkerk en Hardegarijp
357 Doopboek Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
358 Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
359 Doopboek Hervormde gemeente Sloten
360 Doopboek Hervormde gemeente Sneek
361 Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
362 Doopboek Hervormde gemeente Stiens
363 Doopboek Hervormde gemeente Suawoude en Tietjerk
364 Doopboek Hervormde gemeente Surhuisterveen
365 Doopboek Hervormde gemeente Surhuizum
366 Doopboek Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenshuizen en Legemeer
367 Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
368 Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
369 Doopboek Hervormde gemeente Vrouwenparochie
370 Doopboek Hervormde gemeente Warga, Wartena en Warstiens
371 Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
372 Doopboek Hervormde gemeente Wijnaldum
373 Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
374 Doopboek Hervormde gemeente Wirdum
375 Doopboek Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
376 Doopboek Hervormde gemeente Wommels/Hidaard
377 Doopboek Hervormde gemeente Workum
378 Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
379 Doopboek Hervormde kerk Raamsdonk
380 Doopboek Heusden Nederlands Hervormd
381 Doopboek Hoogeveen
382 Doopboek Hoogezand
383 Doopboek Hoogkerk en Leegkerk
384 Doopboek Hoorn
385 Doopboek Hulst - Nederlands Hervormd
386 Doopboek IJhorst/ De Wijk
387 Doopboek Jutphaas
388 Doopboek Kampen
389 Doopboek Koekange
390 Doopboek Kolder- en Dinxterveen
391 Doopboek Kuinre
392 Doopboek Leerdam (Nederlands Hervormd)
393 Doopboek Leeuwarden R.K.
394 Doopboek Leiden (Gereformeerd)
395 Doopboek Leiden Waalse Kerk
396 Doopboek Lettelbert en Enumatil
397 Doopboek Lexmond
398 Doopboek Maastricht Nederlands Hervormd
399 Doopboek Mastenbroek
400 Doopboek Meppel
401 Doopboek Midwolde en Leek
402 Doopboek Neede
403 Doopboek NG Wanneperveen
404 Doopboek Nieuw-Loosdrecht
405 Doopboek Nieuwleusen
406 Doopboek Niezijl
407 Doopboek Nijeveen
408 Doopboek Nijmegen
409 Doopboek Noordhorn
410 Doopboek Oldehove
411 Doopboek Oosterhesselen
412 Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
413 Doopboek Purmerend Evangelisch Luthers
414 Doopboek Purmerend NH
415 Doopboek R.K. parochie Nieuwstad Leeuwarden
416 Doopboek Raalte
417 Doopboek Rijssen
418 Doopboek Roden
419 Doopboek Roderwolde
420 Doopboek Rotterdam
421 Doopboek Rouveen
422 Doopboek Ruinerwold
423 Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
424 Doopboek Schipluiden gereformeerd
425 Doopboek Sprang
426 Doopboek Staphorst
427 Doopboek Steenwijk
428 Doopboek Terwolde 1645-1811
429 Doopboek Ulrum
430 Doopboek Utrecht (gereformeerd)
431 Doopboek Utrecht Evangelisch Luthers
432 Doopboek Utrecht Waalse kerk
433 Doopboek Veldhuizen
434 Doopboek Visvliet
435 Doopboek Vollenhove
436 Doopboek Wanneperveen
437 Doopboek Wapserveen
438 Doopboek Warfhuizen
439 Doopboek Waspik
440 Doopboek Wehe en Zuurdijk
441 Doopboek Wierum en Dorkwerd
442 Doopboek Winsum
443 Doopboek Woerden
444 Doopboek Zeist
445 Doopboek Zuidhorn
446 Doopboek Zutphen
447 Doopboek Zwartsluis
448 Doopboek Zwolle
449 Doopboeken Amsterdam
450 Doopregister Zwartsluis Gereformeerde Kerk, 1893 tot 1965
451 Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
452 DTB Delft
453 DTB Rotterdam
454 DTB Schipluiden
455 Eduard de Vries en Anna Loly (stad Utrecht)
456 Dr. F.W. Schmidt Een frauderende dominee.
457 D. Strikwerda Een Zathe in de Noordermeerpolder
458 Eindhoven in 1934 - De (oude) Kruidenbuurt in Stratum
459 Electoral Rolls New South Wales, Australia
460 Emigranten 1839-1900
461 Emigratie naar Argentinië
462 Dr. M.A.W. Gerding, Drs. M. Hillenga, Dr. P. Brood, Dr. H. Nijkeuter, Drs. M. Goslinga (redactie) Encyclopedie Drenthe Online - Artikel Beurtvaart
463 Encyclopedie Drenthe Online
464 Thijs Postma Enkhuizer Patriciërs
465 Simon Abbes Gabbema (ed.) Epistolarum ab Illustribus & Claris Viris scriptarum centuriae tres
466 Erfgoed Blokhuispoort
467 Erfgoed Leiden en Omstreken
468 Familie Broeders
469 Familie de Glarges te Haarlem - Genealogie de Glarges
470 Familie de Vries
471 Familie Veenstra
472 T.A. Tjoelker-Schuuring Familie-overzicht Schuuring
473 Familienamen 1811
474 Familienbericht Ortsfamilienbuch Neuenhaus
475 Familienbericht Ortsfamilienbuch Nordhorn
476 Familienbericht Ortsfamilienbuch Uelsen
477 Familienbericht Ortsfamilienbuch Wilsum
478 Fragment Genealogie Groenhout, Generatie 4 - Nikhef
479 Free Family History and Genealogy Records
480 Friesche Courant: gelykheid, vryheid en broederschap
481 Friese Nummerbewijzen (kentekens)
482 Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
483 Petrus Schenk Frisiae Dominium. Uitgegeven door Petrus Schenk, Amsterdam
484 Full text of 'Oud Holland'- Internet Archive
485 Full text of 'Pennsylvania genealogies; chiefly Scotch-Irish and German'
486 Ga het na in het Nationaal Archief
487 Ga het na in het Nationaal Archief
488 Gazette d'Amsterdam = Amsterdamsche Courant
489 Geboorteakte 's Hertogenbosch
490 Geboorteakte Achtkarspelen
491 Geboorteakte Alkmaar
492 Geboorteakte Arnemuiden
493 Geboorteakte Assen
494 Geboorteakte Beilen
495 Geboorteakte Bolsward
496 Geboorteakte Borger
497 Geboorteakte Breda
498 Geboorteakte Dantumadeel
499 Geboorteakte Delft
500 Geboorteakte Diever
501 Geboorteakte Doniawerstal
502 Geboorteakte Doorn
503 Geboorteakte Emmen
504 Geboorteakte Erp
505 Geboorteakte Gorinchem
506 Geboorteakte Grijpskerk
507 Geboorteakte Haskerland
508 Geboorteakte Hasselt
509 Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
510 Geboorteakte Hengelo (Ov)
511 Geboorteakte Hoogeveen
512 Geboorteakte IJlst
513 Geboorteakte IJsselmonde
514 Geboorteakte Kampen
515 Geboorteakte Kollumerland
516 Geboorteakte Leeuwarden
517 Geboorteakte Leeuwarden
518 Geboorteakte Lemsterland
519 Geboorteakte Loenen
520 Geboorteakte Meppel
521 Geboorteakte Mijdrecht
522 Geboorteakte Norg
523 Geboorteakte Odoorn
524 Geboorteakte Opsterland
525 Geboorteakte Rotterdam
526 Geboorteakte Ruinerwold
527 Geboorteakte Schoterland
528 Geboorteakte Sloten
529 Geboorteakte Smallingerland
530 Geboorteakte Smilde
531 Geboorteakte Sneek
532 Geboorteakte Steenwijkerwold
533 Geboorteakte Stratum
534 Geboorteakte Tiel
535 Geboorteakte Tietjerksteradeel
536 Geboorteakte Tilburg
537 Geboorteakte Utrecht
538 Geboorteakte Veere
539 Geboorteakte Vlijmen
540 Geboorteakte Vlissingen
541 Geboorteakte Westkapelle
542 Geboorteakte Workum
543 Geboorteakte Wymbritseradeel
544 Geboorteakte Zegveld
545 Geboorteakte Zoutelande
546 Geboorteakte Zuidwolde
547 Geboorteakten Amersfoort
548 Geboorteakten Amsterdam
549 Geboorteakten Hasselt
550 Geboorteakten Hoogeveen
551 Geboorteakten Zaandam
552 Geboorteakten Zwartsluis
553 Geboorteregister Geertruidenberg
554 Geboorteregister Grijpskerk
555 Geboorteregister Groningen
556 Geboorteregister Grootegast
557 Geboorteregister Langweer
558 Geboorteregister Tietjerksteradeel
559 Geboorteregister Veendam
560 Geboorteregister Winsum
561 Geboorteregister Zuidhorn
562 Gegevens B. Klappe
563 Gegevens Cornelis Leemhuis
564 Gegevens Familie Ten Cate/Tjoelker
565 Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
566 Gegevens Henk Elsinga
567 Gegevens J. Ridderikhoff
568 Gegevens J. W. Young-Tammel
569 Gegevens Jaap Annes van der Meer
570 Gegevens Jaap van der Meer
571 Gegevens Jan Schuuring 1993
572 Gegevens Johann Claassen, Paarl, Zuid-Afrika
573 Gegevens Kees Thomas
574 Gegevens Kees Tjemmes van der Meer
575 Gegevens L. Kern
576 Gegevens M. van Schaik
577 Gegevens Marten Terwal
578 Gegevens R. Stokman
579 Gegevens Wiebe Haagsma
580 L. J. Joosse Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoeting met Afrikanen en Indianen (1600-1700)
581 Gemeente Leeuwarden, register van begrafenen of overledenen
582 Gemeente Sloten, register van overledenen 1635-1811
583 Gemeente Sneek - Epemastate, bewoners Ysbrechtum
584 Gemeentelijk Archief Zwartsluis
585 Hein Vera en Herman de Wit Geneaknowhow.net - Artikel 'De gilden' (Achtergrondinfo handel en beroep)
586 Genealogie Friso
587 Genealogie Glavimans te Sprang en Capelle
588 Genealogie Johannes Bijlsma
589 Genealogie Klaas Harmens Ligtendonk (website)
590 Genealogie Koopmans
591 Genealogie Simao Jorge Abarbanel
592 Genealogie Simonis
593 Genealogie Swalue
594 Genealogie Taeke van der Ley
595 Genealogie Thonus
596 Genealogie van Evert van Doornik
597 Genealogie van Geleyn Cornelisz van der DONCK
598 Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema
599 J. D. Uhlenbeck Genealogie van het geslacht Farret
600 Genealogie van het geslacht van Loo
601 Genealogie van Roseboom in Coevorden
602 Genealogie van Wijngaarden
603 Genealogie_Fam_Pijl.pdf
604 GENEALOGIEËN BOER, DE BOER, BOERTIEN EN BOERTJE(N).
605 Genealogieën Hollestelle
606 Genealogische database Klaas Jansen
607 Genealogische Website van Jurjen de Boer
608 Genealogy Farret
609 Genealogy part Families Wijngaard en Ruijs
610 Genlias
611 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden
612 Genootschap Amstelodamum
613 Gereformeerd gezinsblad/ Hoofdred. P. Jongeling.
614 Gerrit Miedema
615 Roeland van Eynden en Adriaan van der Willigen Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst,
616 Kees van Rixoort Geschiedenis van de Rijksstraatweg- Voorne in Alle Staten
617 Annaeus Ypeij Geschiedenis van het patronaatregt: anders genoemd kollatieregt, in verband met het Christelijk Kerkbestuur sinds de vroegste tijden tot op den tegenwoordigen tijd
618 Verzameld door Mr. J. van Doorninck Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecommitteerden te landdage van Overijssel, etc.
619 Gestichtsregister Middelburg 1863-1937
620 Getuigenisboeken Leiden
621 Gezin van Anneken Tielmans
622 Gezinskaarten Den Haag 1913-1939
623 Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
624 Gezinskaarten Rotterdam
625 Johan Gaal Gezinsreconstructies Giethoorn
626 Giethoorn civ. Trouwen voor de schepenen
627 Gijsbert Mentincks (1570-1626) - Stamboom H. de Vries
628 Egbert Lantinga en Jurjen Grijpstra Gorredijk-Lippenhuizen, Index Doopsgezinde ledematen 1707-1742
629 Graf Augustinus kerkhof
630 Graf- en andere opschriften Leeuwarderadeel
631 Grafschriften Nieuwe Kerk Groningen
632 grafsteen
633 Grafsteen
634 Harry Vrielink Graven en Grafkelders in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle.
635 Grietenij Achtkarspelen, register van overledenen
636 Grietenij Dantumadeel, register der overledenen
637 Grietenij Hemelumer Oldeferd, register overledenen 1806-1808
638 Grietenij Smallingerland, register van overledenen 1806-1810
639 Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
640 Grietenij Wymbritseradeel register van overledenen
641 Grietenijsecretarissen vóór 1800 van Friesland
642 Groningen-genealogy - Friso
643 Groningen-genealogy
644 Uitgever: Wed. S. Hoitsema, M. van Bolhuis Groninger Courant
645 David van Hoogstraten, Mattheus Brouërius Van Nidek, Joannes Franciscus Buddeus, Louis Moreri, Jan Trip Groot algemeen woorden-boek, zo historisch, geografisch, genealogisch, als oordeelkundig.
646 Mr. Cornelis Cau, Mr. Simon van Leeuwen, Mr. Joannes van der Linden Groot Placaet-Boek, vervattende de Placaten, Ordonnantien ende ..., Volume 9
647 Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
648 Haagsche courant
649 Haardstedegeld Drenthe
650 Haardstedengeld Delft
651 Uitgegeven door Crispinus Hoeckwater, Boeck-verkoper te Graven-hage Haeghse Post-tydinge
652 Johan Blaeu Haga Comitis vulgo 's Graven-hage
653 Eric Henk Wijnroks Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640: een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland
654 Hanken en kreken en kleine rivierarmen pdf
655 Hardrijderijlijst 22 januari 1862 Sneek
656 Harlingen Historie en Genealogie, Homepage van Stefan Elsinga
657 Harlingen, stadsbestuur tot 1814
658 Het belang en de welvaart van alle ingezetenen: gezondheidszorg in de stad (Groningen) - door W. Baron
659 Het Biografisch Portaal van Nederland
660 Samme Zijlstra Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
661 D. van der Meer Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
662 Het Geslacht Waterham, door de eeuwen heen.
663 Het Glashuis - Ernest Kurpershoek
664 Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
665 Het Kerkeboek van Heeg
666 Het nieuws van den dag: kleine courant
667 Dr. F.W. Schmidt Histogenen
668 Pieter Meijer, 1793 Historie en gedenkschriften van de Maatschappij, tot redding van drenkelingen, opgerecht binnen Amsterdam
669 Derk Westerhof Historische Vereniging Hasselt, Historische Stadskroniek
670 Historische Vereniging Hasselt
671 Historische wandelpaden: Wandelroute 9. Stroobos – Buitenpost
672 Historische Werkgroep Spaarndam
673 F.W. Schmidt Histovisie, 'een blad met kleine interessante artikelen over de geschiedenis van Hasselt'
674 Hof van Holland: Decreten
675 Homepage van Gerrit W. Kuijk
676 Hoofdgeld 1675 Zwartsluis
677 Hoofdgeld 1723 Zwartsluis
678 http://afbeeldingen.gahetna.nl/
679 http://altijdstrijdvaardig.nl/bedindex%20o.htm
680 http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige%20Genealogie%C3%ABn/witt_de.htm
681 http://erfgoed.leiden.nl/geschiedenis/stadsontwikkeling/de-stad-groeit/
682 http://home.kpn.nl/duifjes2/alphen.htm
683 http://members.home.nl/geneaflonk/HUMO/590.htm
684 http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Hooft
685 http://nl.wikipedia.org
686 http://search.ancestry.com/
687 http://willemina-assen.webklik.nl/page/stamboom-braker-1-b
688 http://www.advandervelde.nl/data%20eng/1293.htm
689 http://www.arnoldlens.nl/gendata/10572.htm
690 http://www.bistrodepijpenla.nl/new/?menuid=70
691 http://www.datavaria.nl/utrecht
692 http://www.den-uijl.nl/genealogy
693 http://www.den-uijl.nl/genealogy
694 http://www.djdekker.net/stevenskerk/gesch/peirolet.html
695 http://www.familieboelens.nl/errata%20en%20aanvullingen.htm
696 http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26
697 http://www.graftombe.nl
698 http://www.ilabdatabase.com/db/detail.php?lang=es&membernr=1129&ordernr=10007
699 http://www.kranenburgia.nl
700 http://www.mooizuidwolde.nl
701 http://www.oudstaveren.nl/
702 http://www.pknaugustinusga.nl/grafAugustinusga/kerkhof-00049.htm
703 http://www.vansante.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=42#BM919
704 http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico
705 http://www.wjousma.nl/genealogie/Kwartierstaat%20Visscher/kwst%20visscher-frm3.htm
706 https://www.spanvis.com/lemmer/visserij-en-schepen/de-oostzeevaarders-uit-de-lemmer
707 Huis Overcinge te Havelte
708 Huiszittenhuizen (1808 - 1870) Amsterdam
709 Huizenprotocol Delft
710 Huwelijken Amsterdam (kerkelijk)
711 Huwelijken in D:\Aldfaer
712 Huwelijken Zuidwolde
713 Huwelijksaangiften Utrecht
714 Huwelijksafkondigingen Amsterdam
715 Huwelijksakte 's Hertogenbosch
716 Huwelijksakte 's-Gravenhage
717 Huwelijksakte Achtkarspelen
718 Huwelijksakte Adam Schuuring en Johanna van Eijken
719 Huwelijksakte Alkmaar
720 Huwelijksakte Almkerk
721 Huwelijksakte Amersfoort
722 Huwelijksakte Arnemuiden
723 Huwelijksakte Assen
724 Huwelijksakte Bellingwolde
725 Huwelijksakte Burgerlijke stand Den Haag
726 Huwelijksakte Dantumadeel
727 Huwelijksakte De Wijk
728 Huwelijksakte De Wijk
729 Huwelijksakte Diever
730 Huwelijksakte Doorn
731 Huwelijksakte Eelde
732 Huwelijksakte Enkhuizen
733 Huwelijksakte Erp
734 Huwelijksakte Ezinge
735 Huwelijksakte Gaasterland 1891
736 Huwelijksakte Gaasterland
737 Huwelijksakte Geertruidenberg
738 Huwelijksakte Grijpskerk
739 Huwelijksakte Haarlem
740 Huwelijksakte Haskenland
741 Huwelijksakte Havelte
742 Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
743 Huwelijksakte Herm Schurink en Aaltje van Eijken
744 Huwelijksakte Heusden
745 Huwelijksakte Hindeloopen
746 Huwelijksakte Huizen
747 Huwelijksakte Kollumerland
748 Huwelijksakte Leek
749 Huwelijksakte Leeuwarden
750 Huwelijksakte Leeuwarderadeel
751 Huwelijksakte Lucas van Eijken en Johanna van der Hoek
752 Huwelijksakte Menaldumadeel
753 Huwelijksakte Meppel
754 Huwelijksakte Mijdrecht
755 Huwelijksakte Nieuwenhoorn, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
756 Huwelijksakte Nieuwer Amstel
757 Huwelijksakte Nijeveen
758 Huwelijksakte Norg
759 Huwelijksakte Opsterland
760 Huwelijksakte Ouderkerk aan de IJssel
761 Huwelijksakte Purmerend
762 Huwelijksakte Renkum
763 Huwelijksakte Rotterdam
764 Huwelijksakte Ruinerwold
765 Huwelijksakte Schoterland
766 Huwelijksakte Serooskerke (Walcheren)
767 Huwelijksakte Sliedrecht
768 Huwelijksakte Smallingerland
769 Huwelijksakte Sommelsdijk
770 Huwelijksakte Staphorst
771 Huwelijksakte Stavoren
772 Huwelijksakte Steenwijkerwold
773 Huwelijksakte Texel
774 Huwelijksakte Tietjerksteradeel
775 Huwelijksakte Utrecht
776 Huwelijksakte Veenhuizen (NH)
777 Huwelijksakte Vledder
778 Huwelijksakte Vrouwenpolder
779 Huwelijksakte Westkapelle
780 Huwelijksakte Wonseradeel
781 Huwelijksakte Workum
782 Huwelijksakte Wymbritseradeel
783 Huwelijksakte Zoutelande
784 Huwelijksakte Zuidwolde
785 Huwelijksakte Zwartsluis
786 Huwelijksakte Zwollekerspel
787 Huwelijksakte Zwolle
788 Huwelijksakten Amsterdam
789 Huwelijksakten Amsterdam
790 Huwelijksakten Hasselt
791 Huwelijksakten Zwartsluis
792 Huwelijksbijlagen 's Gravenhage
793 Huwelijksbijlagen Alkmaar
794 Huwelijksbijlagen Amsterdam
795 Huwelijksbijlagen Balk
796 Huwelijksbijlagen Bellingwolde
797 Huwelijksbijlagen Breukelen-St. Pieters
798 Huwelijksbijlagen De Wijk
799 Huwelijksbijlagen Domburg
800 Huwelijksbijlagen Erp
801 Huwelijksbijlagen Ezinge
802 Huwelijksbijlagen Gaasterland
803 Huwelijksbijlagen Geertruidenberg
804 Huwelijksbijlagen gemeente Wonseradeel
805 Huwelijksbijlagen Grijpskerk
806 Huwelijksbijlagen Hasselt
807 Huwelijksbijlagen Hattem
808 Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
809 Huwelijksbijlagen Nieuwer Amstel
810 Huwelijksbijlagen Nijeveen
811 Huwelijksbijlagen Nijmegen
812 Huwelijksbijlagen Norg
813 Huwelijksbijlagen Renkum
814 Huwelijksbijlagen Rotterdam
815 Huwelijksbijlagen Ruinerwold
816 Huwelijksbijlagen Serooskerke (Walcheren)
817 Huwelijksbijlagen Sluis
818 Huwelijksbijlagen Staphorst
819 Huwelijksbijlagen Steenwijkerwold
820 Huwelijksbijlagen Utrecht
821 Huwelijksbijlagen Velsen
822 Huwelijksbijlagen Vledder
823 Huwelijksbijlagen Vrouwenpolder
824 Huwelijksbijlagen Westkapelle
825 Huwelijksbijlagen Workum
826 Huwelijksbijlagen Zoutelande
827 Huwelijksbijlagen Zwartsluis
828 Huwelijksbijlagen Zwollekerspel
829 Huwelijkscontract Groningen
830 Huwelijkscontract Oldehove
831 Huwelijkscontract Westerkwartier
832 Huwelijkscontract Zuidhorn
833 Huwelijksregister Bedum
834 Huwelijksregister Beerta
835 Huwelijksregister Delfzijl
836 Huwelijksregister Doniawerstal
837 Huwelijksregister Grijpskerk
838 Huwelijksregister Groningen
839 Huwelijksregister Grootegast
840 Huwelijksregister Leek
841 Huwelijksregister Nieuwe Schans 1897
842 Huwelijksregister Princenhage 1812
843 Huwelijksregister Tietjerksteradeel
844 Huwelijksregister Usquert
845 Huwelijksregister Winsum
846 Huwelijksregister Wymbritseradeel
847 Huwelijksregister Zuidbroek
848 Huwelijksregister Zuidhorn
849 Huwelijksregister Zwartsluis, Gereformeerde Kerk, 1893 - 2000
850 Hypotheekboeken Nedere gerechten Wymbritseradeel
851 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel - Collectie Pieter Nieuwland
852 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, Collectie Pieter Nieuwland
853 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel
854 Ids Wiersma
855 Idskje's Genealogie
856 Impost/Gaarderregisters, 1707 - 1812, Purmerend
857 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
858 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
859 Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
860 Index op overleden personen Achtkarspelen 1806-1811
861 Index op persoonsnamen in notariële akten, 's-Gravenhage
862 Ingekomen burgers Utrecht
863 Intekenaren nieuwe preekstoel Nederduits Gereformeerde kerk te Zwartsluis (1683)
864 Inventaris van het archief van de familie Van Oldenbarnevelt, (1449) 1510-170
865 Inventory Willem, Paolo de, de Jonge
866 (diverse) Jaarboek Haerlem 1957
867 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - 1926
868 Jan Posthumus - Surhuisterveen
869 Uitgever: Bruining Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
870 Joachim Adolf Broese (1784-1839)
871 Ben Broos en K. Wheelock jr. Johannes Vermeer
872 Journal du département de la Frise = Dagblad van het departement Vriesland
873 Kampennotarieel.nl
874 Kennemerland Haarlem akte jaar 1896
875 Kennemerland Spaarndam
876 Kennemerland Velsen akte jaar 1932
877 Kerkboek der Doopsgezinde Gemeente te Zwartsluis
878 Kerkdocumenten van Anjum
879 Kerkdocumenten van Heeg
880 Kerkeboek Aduard
881 Kerkeboek Babyloniënbroek
882 Kerkeboek Den Ham en Fransum
883 Kerkeboek Garnwerd
884 Kerkeboek Lettelbert en Enumatil
885 Kerkeboek Lutjegast
886 Kerkeboek Marum en Noordwijk
887 Kerkeboek Middelbert
888 Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan
889 Kerkeboek Noordwolde
890 Kerkeboek Opende
891 Kerkeboek Opwierde
892 Kerkeboek Visvliet
893 Kerkeboek Wierum en Dorkwerd
894 Kerkelijke functies Beulake
895 Wilhelmus van Kessel (1702) Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes, gehorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie, tot nu toe,
896 kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen
897 Koffie Hag Albums, ca. 1927
898 Koopakten Leeuwarden
899 Kwartierstaat de Vries
900 Kwartierstaat Jan Pultrum
901 Kwartierstaat Jos Buisman
902 Kwartierstaat Nonkes
903 Kwartierstaat Pieter Jansma
904 Kwartierstaat Rutger Willem Hendrik Visscher (website)
905 Kwartierstaat van Allan-Casper Swagers
906 Kwartierstaat van Anje Sietje Kuizenga
907 Kwartierstaat van Anna Dirks
908 Kwartierstaat van Eelke Isebrands (1705-)
909 Kwartierstaat van Elizabeth (Bets) van Sighem
910 Kwartierstaat van Grietje Kuipers
911 Kwartierstaat van Jan Joostes Ritskes
912 Kwartierstaat van Nammen Sytsma
913 Kwartierstaat van Rienkje van der Meer
914 Kwartierstaat van Rutger Willem Hendrik Visscher
915 Kwartierstaat van Wietze Libbes Dupon
916 Kwartierstaat Willem de Vries
917 Le Moulin de l'Onbekende Gracht
918 Ledematen Aduard
919 Ledematen Den Ham en Fransum
920 Ledematen Garnwerd en Oostum
921 Ledematen Grootegast en Doezum
922 Ledematen Lettelbert en Enumatil
923 Ledematen Midwolde
924 Ledematen Niehove
925 Ledematen Niekerk
926 Ledematen Noordhorn
927 Ledematen Oldehove
928 Ledematen Oostwold Hooge- en Lagemeeden
929 Ledematen Visvliet
930 Ledematen Zuidhorn
931 Leenregisters BHIC
932 Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790
933 Leeuwarder Courant
934 Leeuwarder koerier
935 Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad
936 Pieter A. Scheen Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
937 Uitgever Felix de Klopper (1720-1795) Leydse Courant
938 Lidmaatboek Doopsgezinde gemeente Dantumaude
939 Lidmaatboek Hervormde gemeente Veenwouden
940 Lidmaten 1684
941 Lidmaten Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
942 Lidmaten Hellendoorn
943 Lidmaten Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
944 Lidmaten Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
945 Lidmaten Hervormde gemeente Twijzel en Kooten
946 Lidmaten IJhorst- De Wijk 1684
947 Lidmaten Leeuwarden
948 Lidmaten Nieuwleusen
949 Lidmaten Staphorst
950 Lidmaten Winsum
951 Lidmaten Zwartsluis
952 Lidmatenboek 's-Hertogenbosch
953 Lidmatenboek Achtkarspelen
954 Lidmatenboek Akkrum en Terhorne
955 Lidmatenboek Bakhuizen
956 Lidmatenboek Benschop
957 Lidmatenboek Bolsward
958 Lidmatenboek Breda
959 Lidmatenboek Broek
960 Lidmatenboek Dantumadeel
961 Lidmatenboek Delfzijl
962 Lidmatenboek Doniaga
963 Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
964 Lidmatenboek Ferwerderadeel
965 Lidmatenboek Giekerk
966 Lidmatenboek Goingarijp
967 Lidmatenboek Harich
968 Lidmatenboek Harlingen
969 Lidmatenboek Heeg
970 Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
971 Lidmatenboek Hommerts
972 Lidmatenboek IJhorst/De Wijk
973 Lidmatenboek Joure
974 Lidmatenboek Kampen
975 Lidmatenboek Koudum
976 Lidmatenboek Langweer
977 Lidmatenboek Leeuwarden
978 Lidmatenboek Lemsterland
979 Lidmatenboek Mastenbroek 1729-1805
980 Lidmatenboek Meppel
981 Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
982 Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
983 Lidmatenboek Oldeboorn en Nes
984 Lidmatenboek Oostdongeradeel
985 Lidmatenboek Ooststellingwerf
986 Lidmatenboek Oppenhuizen
987 Lidmatenboek Opsterland
988 Lidmatenboek Oudega, Nijega en Opeinde
989 Lidmatenboek Oudemirdum
990 Lidmatenboek Purmerend NH
991 Lidmatenboek Rottevalle
992 Lidmatenboek Rouveen
993 Lidmatenboek Scharl
994 Lidmatenboek Schoterland
995 Lidmatenboek Sloten
996 Lidmatenboek Sluis
997 Lidmatenboek Smallingerland
998 Lidmatenboek Stavoren
999 Lidmatenboek Tietjerksteradeel
1000 Lidmatenboek Tjerkgaast
1001 Lidmatenboek Warns (Doopsgezind)
1002 Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
1003 Lidmatenboek Waspik
1004 Lidmatenboek Westdongeradeel
1005 Lidmatenboek Wijnaldum
1006 Lidmatenboek Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1007 Lidmatenboek Wommels
1008 Lidmatenboek Zutphen - transcriptie
1009 Lidmatenboek Zwartsluis Gereformeerde Kerk vanaf 1828 tot 1895
1010 Lidmatenlijst Beulake
1011 Lidmatenlijst Wanneperveen
1012 Lidmatenregister Evangelisch Luthers Alkmaar, 1658-1864
1013 Lidmatenregister Herv. Gemeente Wirdum
1014 Lidmatenregister Westkapelle
1015 Lijst van grietmannen van Gaasterland
1016 Lijst van Testamenten in de processtukken bij de Civiel Sententies van Het Hof van Friesland
1017 Luyden van eren - voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)
1018 Maandelijkse uittreksels of Boekzaal der geleerde Waerelt
1019 Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt
1020 Magistraat Leeuwarden 1588-1700
1021 Mars en Historia
1022 Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 22
1023 Members English Church Amsterdam
1024 Memories van Successie Friesland
1025 Memories van Successie Groningen
1026 Memories van successie Noord-Brabant
1027 Memories van Successie, Drenthe
1028 Memories van Successie, Zeeland
1029 Meteorological observations during Hippomenes cruise from Batavie to St. Helena
1030 Drs. Jac. H. van Hooydonk Middeleeuwse straten in Breda (1350-1550), deel I: Catharinastraat
1031 Militieregisters.nl
1032 Molendatabase
1033 Henricus de Jongh, Andr. zoon Naam-lyst der Predikanten die in de gemeenten, behorende onder de IX. Classen van het Geldersche Synode ... het Heilig Euangelium bediend hebben
1034 Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
1035 Ds. Martinus Laurman, gedrukt door Pieter Koumans, Leeuwarden (1751) Naamlijst der eerw. heeren Predikanten, dewelke zedert den tijdt der Reformatie tot in den jare 1751 ...
1036 Ausonius Greydanus, predikant te Pietersbierum Naamlijst der predikanten die zedert de herforming gedient hebben in de Classis van Franeker (1761)
1037 Naamlijst der Predikanten Friesland - Tresoar
1038 Naamlijst der Predikanten van Drogeham
1039 Naamlijst Friese afgevaardigden Staten Generaal en Raad van State, 1577/1578 - 1636
1040 Naamlijst Leden Doopsgezinden Surhuisterveen 1730-1858
1041 Naamlijst van Notarissen in Friesland 1606-1850
1042 Hetto Reynalda Naamregister der predikanten, dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het resort van de classis van Sneek hebben waargenomen (1751)
1043 Naamregister op de Leeuwarder begrafenissen 'met de wezen'
1044 Naamsaannemingen 1812 Provincie Groningen
1045 Naamsaannemingen
1046 Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs
1047 Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen (1893)
1048 Drs. Kees Kuiken Nazaten van Gerrit van Berlikum
1049 Petrus Wieland Nederduitsch taalkundig woordenboek
1050 Reinder Tolsma (transcriptie) Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708
1051 Nedergerechten Haskerland
1052 Nedergerechten Lemsterland
1053 J. B. Elwe en D. M. Langeveld, 1785 Nederlandsch Geslacht-Stam-en Wapen-Boek, waarin voorkomen de voornaamste adelyken Familien in de zeven vereenigde Provincien. Met Registers voorzien door Jacobus Kok, Volume 1
1054 Nederlandsche Staatscourant
1055 Nederlandse Familienamen Databank
1056 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
1057 Nederlandse Sontregisters
1058 Dr. I. S. Emmanuel New Light on Early American Jewry
1059 P.J. Blok en P.C. Molhuysen Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
1060 red. P.C. Molhuysen en P.J. Blok Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)
1061 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1872 [volgno 2]
1062 Nieuwe Gorinchemse Courant
1063 Joahann Hermann Knoop Nieuwe kaart van Friesland, uitgegeven door Arent van Linge, Leeuwarden
1064 Nieuwe provinciale Groninger courant
1065 Nieuwe Rotterdamsche Courant
1066 Uitgever A. Arts Nieuwe Tilbursche Courant
1067 Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
1068 Uitgever: Nieuwenhuis, Groningen Nieuwsblad van het Noorden
1069 Notariële akten Delft
1070 Notariële akten Meppel
1071 Notariële akten Rotterdam
1072 Notariële akten Utrecht
1073 Notariële akten, Woerden
1074 Notariële akte
1075 Notariële archieven Breda
1076 Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
1077 Notariële archieven
1078 Notarissen Friesland 1606-1700
1079 Notarissen ter standplaats Leiden (Oud Notarieel Archief)
1080 Notities bij Anthonius Corneliszn van Polanen
1081 Ommelander courant
1082 Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
1083 Ondertrouw- en trouwboek Dwingeloo
1084 Ondertrouw- en trouwboek van Hasselterkerspel gerecht 1806-1811
1085 Ondertrouw-Trouwboek Meppel
1086 Ondertrouwboek Groningen
1087 Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
1088 Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
1089 Ondertrouwregister Gerecht Franeker
1090 Ondertrouwregister Gerecht Harlingen
1091 Ondertrouwregister Gerecht Sneek
1092 Ondertrouwregister Gerecht Workum
1093 Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
1094 Ondertrouwregisters Amsterdam
1095 Ontvangen Trouwen en Begraven 1704-1765 's Grevelduin-Capelle
1096 Ontvangen, begraven, Amsterdam 1803-1805
1097 Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen Workum
1098 Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels Kadaster Zeeland
1099 Openstreetmap
1100 Oprechte Haarlemsche Courant
1101 Uitgever Abraham Casteleyn, Haerlem Oprechte Haerlemse Courant
1102 te Groningen by JACOBUS SIPKES gedrukt en uytgegeven Opregte Groninger courant
1103 Opregte Haarlemsche Courant
1104 Opsterland overlijden/begraven
1105 Orgel Dwingeloo, Hervormde kerk
1106 Oud-Holland, tijdschriftt voor Nederlandsche kunstgeschiedenis
1107 Oude munten en muntstelsels
1108 Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) Amsterdam
1109 Overijssel in kaart / Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
1110 Uitgever: M. Tyl en Zoon H. Tyl, Zwolle Overijsselsche courant
1111 Overleden CIV Loosdrecht
1112 Overledenen CIV (civiel) 1806-1811 Hasselt
1113 Overlijden 1806-1811, Medemblik, Alle gezindten
1114 Overlijden Gorinchem 1806-1811 Alle Gezindten
1115 Overlijden Lemmer 1806-1812
1116 Overlijden Opsterland
1117 Overlijden Utrecht
1118 Overlijden/begraven Achtkarspelen
1119 Overlijden/begraven Gaasterland
1120 Overlijden/begraven Meppel
1121 Overlijdensacte Het Utrechts Archief
1122 Overlijdensacte Vries
1123 Wed. Tj. v.d. MEER - J. de Roos Overlijdensadvertentie
1124 Overlijdensakte 's Hertogenbosch
1125 Overlijdensakte 's-Gravenhage
1126 Overlijdensakte Aarle-Rixtel
1127 Overlijdensakte Achtkarspelen
1128 Overlijdensakte Aduard
1129 Overlijdensakte Alkmaar
1130 Overlijdensakte Amersfoort
1131 Overlijdensakte Apeldoorn
1132 Overlijdensakte Arnemuiden
1133 Overlijdensakte Arnhem
1134 Overlijdensakte Avereest
1135 Overlijdensakte Baarderadeel
1136 Overlijdensakte Baarland
1137 Overlijdensakte Bedum
1138 Overlijdensakte Beilen
1139 Overlijdensakte Bolsward
1140 Overlijdensakte Borger
1141 Overlijdensakte Breda
1142 Overlijdensakte Capelle (N.B.)
1143 Overlijdensakte Castricum
1144 Overlijdensakte Coevorden
1145 Overlijdensakte Dantumadeel
1146 Overlijdensakte De Wijk
1147 Overlijdensakte Delft
1148 Overlijdensakte Den Helder
1149 Overlijdensakte Deventer
1150 Overlijdensakte Dokkum
1151 Overlijdensakte Doniawerstal
1152 Overlijdensakte Doorn
1153 Overlijdensakte Eelde
1154 Overlijdensakte Erp
1155 Overlijdensakte Franeker
1156 Overlijdensakte Gaasterland
1157 Overlijdensakte Genemuiden
1158 Overlijdensakte Giethoorn
1159 Overlijdensakte Gorinchem
1160 Overlijdensakte Grijpskerke
1161 Overlijdensakte Grijpskerk
1162 Overlijdensakte Haarlemmermeer
1163 Overlijdensakte Haarlem
1164 Overlijdensakte Haskerland
1165 Overlijdensakte Hasselt
1166 Overlijdensakte Heeg
1167 Overlijdensakte Hellevoetsluis
1168 Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
1169 Overlijdensakte Hennaarderadeel
1170 Overlijdensakte Heusden
1171 Overlijdensakte Hindeloopen
1172 Overlijdensakte Hoogeveen
1173 Overlijdensakte Huizen
1174 Overlijdensakte IJsselmonde
1175 Overlijdensakte Kampen
1176 Overlijdensakte Kollumerland en Nieuw-Kruisland
1177 Overlijdensakte Kollumerland
1178 Overlijdensakte Kralingen
1179 Overlijdensakte Leek
1180 Overlijdensakte Leens
1181 Overlijdensakte Leeuwarden
1182 Overlijdensakte Leeuwarderadeel
1183 Overlijdensakte Leiderdorp
1184 Overlijdensakte Lemmer
1185 Overlijdensakte Lemsterland
1186 Overlijdensakte Lexmond
1187 Overlijdensakte Loosdrecht
1188 Overlijdensakte Medemblik
1189 Overlijdensakte Menaldumadeel
1190 Overlijdensakte Meppel
1191 Overlijdensakte Middelburg
1192 Overlijdensakte Mijdrecht
1193 Overlijdensakte Nieuwer Amstel
1194 Overlijdensakte Nieuwveen
1195 Overlijdensakte Nigtevecht
1196 Overlijdensakte Nijeveen
1197 Overlijdensakte Nijmegen
1198 Overlijdensakte Nijmegen
1199 Overlijdensakte Nootdorp
1200 Overlijdensakte Norg
1201 Overlijdensakte Odoorn
1202 Overlijdensakte Olst
1203 Overlijdensakte Oostdongeradeel
1204 Overlijdensakte Opsterland
1205 Overlijdensakte Purmerend
1206 Overlijdensakte Rheden
1207 Overlijdensakte Rotterdam
1208 Overlijdensakte Rotterdam
1209 Overlijdensakte Rotterdam
1210 Overlijdensakte Ruinerwold
1211 Overlijdensakte Schoterland
1212 Overlijdensakte Serooskerke (Walcheren)
1213 Overlijdensakte Sint Laurens
1214 Overlijdensakte Smallingerland
1215 Overlijdensakte Sneek
1216 Overlijdensakte Sommelsdijk
1217 Overlijdensakte Spaarndam
1218 Overlijdensakte St. Jacobiparochi
1219 Overlijdensakte Stad Ommen
1220 Overlijdensakte Stavoren
1221 Overlijdensakte Steenwijkerwold
1222 Overlijdensakte Stompwijk
1223 Overlijdensakte Tiel
1224 Overlijdensakte Tietjerksteradeel
1225 Overlijdensakte Tolbert
1226 Overlijdensakte Uitingeradeel
1227 Overlijdensakte Utrecht
1228 Overlijdensakte Vierpolders, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
1229 Overlijdensakte Vledder
1230 Overlijdensakte Vlissingen
1231 Overlijdensakte Voorst
1232 Overlijdensakte Vorden
1233 Overlijdensakte Waalwijk
1234 Overlijdensakte Waspik
1235 Overlijdensakte Weesp
1236 Overlijdensakte Westdongeradeel
1237 Overlijdensakte Westerbork
1238 Overlijdensakte Westkapelle
1239 Overlijdensakte Weststellingwerf
1240 Overlijdensakte Wijk bij Duurstede
1241 Overlijdensakte Wonseradeel
1242 Overlijdensakte Workum
1243 Overlijdensakte Woubrugge
1244 Overlijdensakte Wymbritseradeel
1245 Overlijdensakte Zaltbommel
1246 Overlijdensakte Zuidlaren
1247 Overlijdensakte Zuidwolde
1248 Overlijdensakte Zutphen
1249 Overlijdensakte Zwartsluis
1250 Overlijdensakte Zwollekerspel
1251 Overlijdensakte Zwolle
1252 Overlijdensakten Amsterdam
1253 Overlijdensakten Gorinchem
1254 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1255 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1256 Overlijdensakten Hasselt
1257 Overlijdensakten Hasselt
1258 Overlijdensakten Hoogeveen
1259 Overlijdensakten Pumerend
1260 Overlijdensakten Ruinen
1261 Overlijdensakten Ruinerwold
1262 Overlijdensakten Smallingerland
1263 Overlijdensakten Staphorst
1264 Overlijdensakten Staphorst
1265 Overlijdensakten Steenwijkerwold
1266 Overlijdensakten Tietjerksteradeel
1267 Overlijdensakten Vriezenveen
1268 Overlijdensakten Zaandam
1269 Overlijdensakten Zwartsluis
1270 Overlijdensregister Achtkarspelen 1811
1271 Overlijdensregister Aduard
1272 Overlijdensregister Alblasserdam, Stadsarchief Dordrecht
1273 Overlijdensregister Beerta
1274 Overlijdensregister Delfzijl
1275 Overlijdensregister Gapinge
1276 Overlijdensregister Grijpskerk
1277 Overlijdensregister Groningen
1278 Overlijdensregister Grootegast
1279 Overlijdensregister Hoogkerk
1280 Overlijdensregister Leek
1281 Overlijdensregister Leeuwarderadeel
1282 Overlijdensregister Marum
1283 Overlijdensregister Oldekerk
1284 Overlijdensregister Oldekerk
1285 Overlijdensregister Sneek
1286 Overlijdensregister Tietjerksteradeel
1287 Overlijdensregister Westkapelle 1806-1811
1288 Overlijdensregister Wymbritseradeel
1289 Overlijdensregister Zuidhorn
1290 Overlijdensregister Zuidhorn
1291 Overzicht Archief van de Familie Deutz
1292 Overzicht groefbidders Utrecht
1293 Parenteel Claes Klunder
1294 Parenteel Dirk Jaarsma
1295 Parenteel Jagersmeesters Straatman
1296 Parenteel Jan Jansen Hertcamp
1297 Parenteel van Bartel Jans
1298 Parenteel van Claes Warnaers
1299 Parenteel van Cornelis (Jansen)
1300 Parenteel van Henrik Melchior(s)
1301 Parenteel van Jan Tonnis Dragt
1302 Parenteel van Jaques Jamart
1303 Politie meldingsrapporten (1940 - 1945) - Amsterdam
1304 Poorterboeken Amsterdam
1305 Poorterboeken Breda
1306 Jeroen Salman Populair drukwerk in de Gouden Eeuw: De almanak als lectuur en handelswaar
1307 Predikantenlijst Friesland
1308 Predikanten
1309 Project: Hans van Mierlo
1310 Protestantse gemeente 't Woudt - Den Hoorn
1311 Protestantse gemeente Augustinusga
1312 Protestantse Gemeente Kootstertille
1313 Protocollen Alphen
1314 Provinciale Drentsche en Asser courant
1315 Uitgever: M. Tyl en Zoon H. Tyl Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
1316 Quaclappen 1600 - 1612 Geheel Jan Post
1317 Quaclappen 1613-1620
1318 Quaclappen
1319 Quotisatie 1749
1320 Raad van Brabant, vonnissen civiele en criminele zaken
1321 Raamsdonk, Leden Gewapend Genootschap 1795
1322 Rechterlijk Archief Capelle
1323 Rechterlijk archief Kampen
1324 Rechterlijk Archief Kampen
1325 Rechterlijk Archief Sprang
1326 Rechterlijk Archief van Poederoijen
1327 Rechterlijk Archief Waspik
1328 Rechtspraak Woerden
1329 Reconstructie van Oosterhout en Dongen
1330 Dr. F.W. Schmidt Regenten van een kleine stad
1331 Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
1332 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven : 1668 -1763
1333 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven 1588-1592, 1604-1668
1334 Register aangegeven lijken, Zoutelande
1335 Register van begravenen of overledenen Leeuwarden
1336 Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens Groningen
1337 Register van Holland en Westvriesland van de jaaren 1635, 1636 en 1637
1338 Register van overledenen - Grietenij Lemsterland
1339 Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd
1340 Register van overledenen Gemeente Sloten
1341 Register van overledenen Grietenij Kollumerland
1342 Register van overledenen Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1343 Register van overledenen of begravenen, Gemeente Leeuwarden
1344 Register van overledenen, 1806-1811 Tietjerksteradeel
1345 Register van overledenen, Grietenij Achtkarspelen
1346 Register van overledenen, Grietenij Opsterland, 1806-1811
1347 Register van overledenen, Grietenij Wonseradeel, 1806-1811
1348 Register van overledenen, Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1349 Register van vertrokken personen, Breda, 1823-1833
1350 Registratie Europeanen op java en Madoera 1819
1351 Joannes Henrici Rhala Rekeningen van de Friese kloosterinkomsten 1606/1607
1352 Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1811
1353 Rijksarchief Leeuwarden
1354 Jelle Kooistra Roots (FEANSTER, weekblad in Surhuisterveen en omstreken)
1355 RootsWeb's World Connect Project: van der Werf - Thompson Family
1356 Rotterdam 1830
1357 Rotterdam 1896 d 100
1358 Directeur: C. Sijthoff Rotterdamsch Nieuwsblad
1359 Rotterdamsche courant
1360 Rotterdamse gezinskaarten (1880-1941)
1361 Rouwbrief
1362 Schepenbank Trouwboek Raamsdonk
1363 dr. G. J. van Kolmeschate Schoolmeesters van Zwartsluis
1364 Schoorsteengeldregister
1365 Isaac S. Emmanuel Seventeenth-Century Brailian Jewry: A Critical Review
1366 Uitgave Liebaert, 's Gravenhage Sibbe : maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde
1367 Skoalmasters yn Fryslân, 1600 - 1950: Dantumadeel (gegevens van Hartman Sannes)
1368 Skrok en Hennaard binnen Hennaerderadeel in nedergerecht en cultuurhistorie
1369 Directeur-redacteur, drukker & uitgever J.A. Uilkens Soerabaijasch handelsblad
1370 Soldaten leger Napoleon
1371 Sprang-Capelle N.G. Dopen
1372 Stadsarchief 's Hertogenbosch
1373 Stadsarchief Kampen, foto B. Klappe
1374 Stadsarchief Rotterdam
1375 Stadsbegraafboeken Leeuwarden
1376 Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr. Stamboek van den Frieschen adel (1846)
1377 Stamboeken Marine 1813-1940
1378 Stamboom Ambachtsheer/Ambagtsheer
1379 Stamboom familie Johannes Ruizing
1380 Stamboom Familie Weima
1381 Stamboom Feikje Samplonius
1382 Stamboom Jan Doekes (Dokkum)
1383 Stamboom Lisanne Imholz-Komijn
1384 Stamboom Terwal
1385 Stamboom van de familie van Polanen
1386 Stamboom Van den Berg
1387 Stamboom van Familie van der Velde
1388 Stamboom van Jan van Raelte (Raalte)
1389 Stamboomforum Jacobus van Weijland
1390 Staphorst en IJhorst, 500ste penning 1675
1391 Statenvertaling 1637
1392 Staverse families - Heineman
1393 Stemdragende boerderijen Drachten 1640-1788
1394 Stemgerechtigden Koudum 1640 en 1698
1395 Stemkohieren Friesland
1396 Testamenten Leiden 149-1582
1397 Texelse genealogie - Zeebrieven
1398 Champlin Burrage ( 1859-1951) The Early English Dissenters in the Light of Recent Research (1550-1641 ...
1399 The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
1400 The so-called Dissius Auction (1696 sale of 124 painings by the art merchant Gerard Hoet II)
1401 Thys de Jong Genealogy
1402 Tienjarentafels Amsterdam
1403 Uitgever: N. Luijten, Tilburg Tilburgsche Courant
1404 Tollen en Tolhuizen
1405 Schuurman Topografische Dienst
1406 Van Utenhoven en Van den Bosch Topografische Dienst
1407 Transportakten voor 1811, Amsterdam
1408 Transporten en schuldbrieven van Koudekerk 1629-1639
1409 Transporten onroerend goed Walcheren
1410 Tresoar Fries Historisch centrum
1411 Trouw-, begraaf- en lidmatenboek Koekange
1412 Trouwboek 's Gravenhage Alle gezindten
1413 Trouwboek 's-Gravenhage
1414 Trouwboek 's-Grevelduin-Capelle
1415 Trouwboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
1416 Trouwboek Abcoude
1417 Trouwboek Aduard
1418 Trouwboek Alphen aan de Rijn
1419 Trouwboek Amerongen
1420 Trouwboek Amersfoort (Evangelisch Luthers)
1421 Trouwboek Amsterdam Engels Presbyteraans
1422 Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
1423 Trouwboek Amsterdam Oude Kerk Nederlands Hervormd
1424 Trouwboek Appingedam
1425 Trouwboek Benschop
1426 Trouwboek Beulake
1427 Trouwboek Blokzijl
1428 Trouwboek Breda (Waals)
1429 Trouwboek Capelle
1430 Trouwboek CIV Dalfsen
1431 Trouwboek Coevorden
1432 Trouwboek Dalen
1433 Trouwboek Delft
1434 Trouwboek Den Ham en Fransum
1435 Trouwboek Den Hoorn RK
1436 Trouwboek Deventer
1437 Trouwboek Dordrecht, Waalse gemeente
1438 Trouwboek Dordrecht
1439 Trouwboek Eelde
1440 Trouwboek Enkhuizen
1441 Trouwboek Garmerwolde
1442 Trouwboek Garnwerd en Oostum
1443 Trouwboek Geertruidenberg
1444 Trouwboek Grijpskerk
1445 Trouwboek Groningen
1446 Trouwboek Grootegast en Doezum
1447 Trouwboek Haarlem
1448 Trouwboek Hasselt
1449 Trouwboek Havelte
1450 Trouwboek Hellendoorn
1451 Trouwboek Hervormde gemeente St. Annaparochie
1452 Trouwboek Hoogeveen
1453 Trouwboek Hoogezand
1454 Trouwboek Hoorn
1455 Trouwboek Hornhuizen en Kloosterburen
1456 Trouwboek IJhorst en De Wijk
1457 Trouwboek IJhorst/De Wijk
1458 Trouwboek Jaarsveld
1459 Trouwboek Kampen (Gereformeerd)
1460 Jan Rientjes (transcriptie) Trouwboek Kampen
1461 Jan Rientjes (transcriptie) Trouwboek Kampereiland
1462 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1463 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1464 Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
1465 Trouwboek Leiden Waalse Kerk
1466 Trouwboek Lettelbert en Enumatil
1467 Trouwboek Linschoten
1468 Trouwboek Lochem
1469 Trouwboek Loosdrecht
1470 Trouwboek Maarssen (Nederlands Hervormd)
1471 Trouwboek Maastricht Hervormd
1472 Trouwboek Mastebroek
1473 Trouwboek Meerkerk
1474 Trouwboek Meppel
1475 Trouwboek Midwolde en Leek
1476 Trouwboek Montfoort (Gereformeerd)
1477 Trouwboek Nederduits Gereformeerd Blokzijl
1478 Trouwboek NG Giethoorn
1479 Trouwboek Niehove
1480 Trouwboek Nieuwleusen
1481 Trouwboek Niezijl
1482 Trouwboek Nijeveen
1483 Trouwboek Noordhorn
1484 Trouwboek Oldehove
1485 Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
1486 Trouwboek Oudendijk (NH)
1487 Trouwboek Purmerend Evangelisch Luthers
1488 Trouwboek Purmerend NH
1489 Trouwboek Purmerend Schepenbank (1790-1811)
1490 Trouwboek Rijswijk (gereformeerd)
1491 Trouwboek Roderwolde
1492 Trouwboek Rotterdam
1493 Trouwboek Rouveen
1494 Trouwboek Ruinen
1495 Trouwboek Ruinerwold
1496 Trouwboek Sappemeer
1497 Trouwboek Sprangh
1498 Trouwboek Staphorst
1499 Trouwboek Steenwijk
1500 Trouwboek Ter Apel
1501 Trouwboek Tiel
1502 Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
1503 Trouwboek Utrecht Waalse Gemeente
1504 Trouwboek Utrecht
1505 Trouwboek Vollenhove
1506 Trouwboek Waardenburg
1507 Trouwboek Wanneperveen
1508 Trouwboek Wapserveen
1509 Trouwboek Waspik
1510 Trouwboek Wassenaar
1511 Trouwboek Werkendam
1512 Trouwboek Wierum en Dorkwerd
1513 Trouwboek Winsum
1514 Trouwboek Woerden
1515 Trouwboek Zegveld
1516 Trouwboek Zuidhorn
1517 Trouwboek Zundert
1518 Trouwboek Zutphen
1519 Trouwboek Zwartsluis
1520 Trouwboek Zweeloo
1521 Trouwboek Zwijndrecht
1522 Trouwboek Zwolle
1523 Trouwen CIV Loosdrecht
1524 Trouwen civiel Dalfsen
1525 Trouwen civiel Rouveen
1526 Trouwen civiel Zwartsluis
1527 Trouwen en begraven (gaarder) - 's Grevelduin-Capelle
1528 Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik
1529 Trouwen Gerecht, juni 1795 - januari 1799, Leiden
1530 Trouwen Waspik (schepenbank)
1531 Trouwgeld Zeeuwse eilanden
1532 Trouwinschrijving Utrecht
1533 Trouwregister Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden (tot 1755)
1534 Trouwregister Doopsgezinde gemeente Gorredijk Lippenhuizen
1535 Trouwregister gerecht Doniawerstal
1536 Trouwregister Gerecht Gaasterland
1537 Trouwregister Gerecht Harlingen
1538 Trouwregister Gerecht Hindeloopen
1539 Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
1540 Trouwregister Gerecht Leeuwarden
1541 Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel
1542 Trouwregister Gerecht Opsterland
1543 Trouwregister Gerecht Schoterland
1544 Trouwregister Gerecht Tietjerksteradeel
1545 Trouwregister Gerecht Workum
1546 Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude
1547 Trouwregister Hervormde gemeente Anjum
1548 Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga
1549 Trouwregister Hervormde gemeente Balk
1550 Trouwregister Hervormde gemeente Beers en Jellum
1551 Trouwregister Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
1552 Trouwregister Hervormde gemeente Bergum
1553 Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum
1554 Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum
1555 Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
1556 Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen
1557 Trouwregister Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
1558 Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl
1559 Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
1560 Trouwregister Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
1561 Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum
1562 Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
1563 Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1564 Trouwregister Hervormde gemeente Ee
1565 Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum
1566 Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
1567 Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
1568 Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
1569 Trouwregister Hervormde gemeente Gerkesklooster
1570 Trouwregister Hervormde gemeente Goingarijp Broek
1571 Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk
1572 Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
1573 Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
1574 Trouwregister Hervormde gemeente Harich
1575 Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
1576 Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
1577 Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen
1578 Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
1579 Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure en Bornwird
1580 Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions
1581 Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen
1582 Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd
1583 Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne
1584 Trouwregister Hervormde gemeente IJlst
1585 Trouwregister Hervormde gemeente IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
1586 Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum
1587 Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
1588 Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
1589 Trouwregister Hervormde gemeente Kollum
1590 Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
1591 Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
1592 Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag
1593 Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
1594 Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
1595 Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik
1596 Trouwregister Hervormde gemeente Makkum
1597 Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
1598 Trouwregister Hervormde gemeente Nijega Elahuizen
1599 Trouwregister Hervormde gemeente Nijland
1600 Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
1601 Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes
1602 Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
1603 Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
1604 Trouwregister Hervormde gemeente Oosthem Abbega Folsgare
1605 Trouwregister Hervormde gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga
1606 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
1607 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Idzega en Sandfirden
1608 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
1609 Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne
1610 Trouwregister Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
1611 Trouwregister Hervormde gemeente Oudeschoot Nieuweschoot Mildam Rottum Katlijk
1612 Trouwregister Hervormde gemeente Oudkerk Roodkerk
1613 Trouwregister Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
1614 Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard
1615 Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
1616 Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
1617 Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
1618 Trouwregister Hervormde gemeente Scharnegoutum
1619 Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
1620 Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
1621 Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren
1622 Trouwregister Hervormde gemeente Stiens
1623 Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude, Tietjerk
1624 Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen
1625 Trouwregister Hervormde gemeente Terkaple Akmarijp
1626 Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard
1627 Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Legemeer
1628 Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten
1629 Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
1630 Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie
1631 Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum
1632 Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
1633 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnaldum
1634 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1635 Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum
1636 Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
1637 Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard
1638 Trouwregister Hervormde gemeente Workum
1639 Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
1640 Trouwregister Huwelijken aangegeven ter secretarie Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
1641 Trouwregister Jutrijp en Hommerts
1642 Trouwregister Nijega Elahuizen
1643 Twentebestand
1644 Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema
1645 R. Reinsma Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar
1646 Uit Smallingerlands verleden, "Bearn Lap" door Klaas J. Bekkema
1647 Dr. Bernardus Schotanus à Sterringa (1688) Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, uitgave Francois Halma
1648 Uitgebreide genealogie van Jacob Sickenga ca. 1650
1649 Utrechtsche courant
1650 Utrechtsche provinciale en stads-courant
1651 Jacobus Kok Vaderlandsch Woordenboek, deel I, AA - AD
1652 Jacobus Kok Vaderlandsch Woordenboek
1653 Valthermond vroeger, wie kent ze?
1654 K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
1655 R.D. Leenman Van Voorgaande Dingen
1656 Vergunningen Delft - Consentboek
1657 Verhaal : Rechterlijk Archief Leiderdorp
1658 Verhaal: Gevelstenen in de Lakenhal
1659 Verhaal: Laurens Jansz Coster
1660 Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 172
1661 J. W. te Water Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden, volume 2, eerste stuk: Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van Delft
1662 John Michael Montias Vermeer and His Milieu: A Web of Social History
1663 Vernoemingsreeks Sierk van der Woude
1664 Verponding op de huizen
1665 Verslag van den tegenwoordige Staat van het Schoolwezen op Java
1666 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven
1667 Vertrokken lidmaten Breda 1642-1679
1668 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
1669 Verzameling K. Miedema
1670 Jacques Alexandre de Chalmot Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ... (Goo
1671 Vestbrieven Breda
1672 VOC-opvarenden
1673 Volkstelling 1748 Hellendoorn
1674 Volkstelling 1748 Kampen
1675 Volkstelling 1795 (10 oktober) Fortresse Zwartsluis
1676 Volkstelling 1795 (21-31 okt.) Buitenkwartier Zwartsluis
1677 Volkstelling Genemuiden 1748
1678 Volkstelling Hasselt 1748
1679 Volkstelling Hasselt 1795
1680 Volkstelling Hasselterkerspel 1748
1681 Volkstelling Hasselterkerspel 21 - 31 oktober 1795
1682 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
1683 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
1684 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
1685 Volkstelling Hoogeveen 1829
1686 Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748
1687 Volkstelling Nieuwleusen 1795
1688 Volkstelling Rouveen 1748
1689 Volkstelling Westkapelle - 18 juli 1810
1690 Volkstelling Westkapelle - 19 juni 1812
1691 Volkstelling Westkapelle 1826
1692 Volkstelling Zwollekerspel 1748
1693 Volkstellingregister Breda
1694 Volkstellingregister Princenhage 1826-1829
1695 Voorouders van Albert Melessen
1696 Voorouders van Huib Westerbeke
1697 Vuursteden Zwartsluis 1675 en 1682
1698 Vuurstedengeld IJhorst
1699 Vuurstedengeld Rouveen
1700 Walcheren (platteland) inwoners 1797-1799
1701 Huib Heijt Webpagina van Huib Heijt (geverifieerd 22 augustus 2017)
1702 Webring Reestdal tussen Drenthe en Overijssel
1703 Henk Elsinga Website H. Elsinga: genealogieën van Hoogeveense families voor 1811 - Mentinck
1704 Weesakten Delft
1705 Weesboeken Hemelumer Oldeferd 1744-1783
1706 Weeskamer van Leiden
1707 Westfriese families - Genealogie in West-Friesland - melchior
1708 Westkapelle inwoners 1797
1709 Wie is Wie in Overijssel - Evertjan Thomassen à Theussink
1710 Wikipedia, artikel Vollenhove (januari 2010)
1711 Woorden-Boek.nl
1712 Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT)
1713 Woordenboek van Voornamen - Dr. J. van der Schaar
1714 Wumkes' Stads- en Dorpskroniek van Friesland - Tresoar
1715 www. klaasvdschuit.nl
1716 www.altijdstrijdvaardig.nl
1717 www.broersma-sweet-haven.com
1718 www.dominees.nl
1719 www.familysearch.org
1720 www.hfjansen.nl
1721 www.hofsteegenealogy.com
1722 www.pdejong.com
1723 www.semplonius.info
1724 www.sijses.nl
1725 www.speerstra.info
1726 www.vanderkooij.org
1727 www.watwaswaar.nl
1728 www.windgenealogie.org
1729 www.wobbes.com
1730 Zeeuwse Eilanden inwoners 1811, 1813
1731 Zeeuwse Mobiele Schutterij
1732 Zerkenlijst Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk te Kampen
1733 Zoutgeld 1694 en 1702
1734 Wim Coster Zwartsluis aan 't Zwarte Water
1735 Jaap Hagedoorn (o.a) Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp