Deze pagina bevat een index van alle bronnen van het gegevensbestand, gesorteerd volgens titel. Aanklikken van de brontitel brengt u naar de bronpagina.

Nummer Auteur Naam
1 'Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624 - 1809'
2 Otto Brinkkemper, Wout Bijkerk, Marion Brongers, Sake Jager, Menne Kosian, Theo Spek & Jacob van der Vaart 'Cultuur, Mens en Natuur in de Mieden', deel I, Biografie van de Mieden
3 Ir. F. Bontekoe en Mr. J. C. Kutsch Lojenga 'De van Loo's in de omgeving van Rembrandt'
4 'Friezen uit vroeger eeuwen' door Hessel de Walle
5 's Gravenhaegse courant
6 Adriaan Koerbagh 't Nieuw Woorden-boek der Regten
7 Transcriptie G.J.A. Rientjes (Onder)trouw Gericht Kampen (1664-1795)
8 1000e penning Zwartsluis 1694
9 1000e penning Zwartsluis 1726
10 30e/40e penningen
11 500e penning Zwartsluis 1675
12 Aangegeven lijken Nijeveen
13 B.J. Kam Aantekeningen over de familie Huete, en over de stratebroederschappen te Zwolle.
14 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550-1805 Leeuwarden
15 Achter de gevels van Delft
16 Dr. A.L. Heerma van Voss Adie Lambertsz.
17 Uitgever: J. van Bonga Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
18 Advocaten Friesland 1527-1577
19 Tjibbe Kamminga Afstammingsverklaring
20 Agrarisch nieuwsblad
21 Akse
22 (verscheidene) Album Amicorum van Theodorus Heymans
23 Adrianus Marinus Ledeboer, Beijers 1876 Alfabethische Lijst der Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in Noord-Nederland, sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw.
24 Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928
25 Algemeen Handelsblad
26 Algemeen Nederlandsch Familieblad
27 Alkmaar - Impost huwelijken
28 Alle Groningers
29 Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam
30 Jan Wagenaar Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, ...
31 Amsterdamsche Mercurius
32 Amsterdamse courant
33 andredenhaan - van Neurenburg
34 Anglo-Frisian
35 Antwerpen Certificatieboek 1612
36 Archief Dagblad van het Noorden
37 Archief Eemland
38 Archief Hervormde gemeente Eestrum Diaconierekeningboek
39 Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
40 Archief Leeuwarder Courant
41 Archief van de Hervormde gemeente Eestrum Diaconie, kerk- en armvoogdij, register ontvangsten en uitgaven
42 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
43 Archiefstukken Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
44 Archieven.nl
45 Atlas van Loon
46 Authorisatieboek Hemelumer Oldeferd
47 Barzilay - De vroegere Barzilays in Nederland
48 Bataafsche Leeuwarder Courant
49 Begraafboek 's-Hertogenbosch
50 Begraafboek Aduard
51 Begraafboek Breda
52 Begraafboek Capelle
53 Begraafboek Delft
54 Begraafboek Dordrecht
55 Begraafboek Ginneken
56 Begraafboek Goes
57 Begraafboek Gorredijk
58 Begraafboek Hasselt
59 Begraafboek Hervormde gemeente Stavoren
60 Begraafboek Hoogeveen
61 Begraafboek Kampen
62 Begraafboek Leiden
63 Begraafboek Loosdrecht
64 Begraafboek Meppel - Graven
65 Begraafboek Meppel - Klokkengeld
66 Begraafboek Nieuwveen (Impost)
67 Begraafboek Oostwold, Hoge- en Lagemeden
68 Begraafboek Purmerend NH
69 Begraafboek Rotterdam
70 Begraafboek Ruinerwold
71 Begraafboek Sloten
72 Begraafboek Waspik
73 Begraafboek Werkendam
74 Begraafboek Woerden
75 Begraafboek Zuidwolde (Gr)
76 Begraafboek Zwollekerspel - Bergklooster
77 Begraafboek Zwolle
78 Begraafregister Nieuwe Ooster Amsterdam 1894-2005
79 Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
80 Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821, Gereformeerd
81 Begraven (gaarder) Waspik
82 Begraven en Graven NH-kerk Zwartsluis
83 Begraven kosten 's-Gravenhage 1782-1811 Groote Kerk
84 Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
85 Beroepen van toen
86 J.B. Glasbergen Beroepsnamenboek
87 Jan Janszn Orlers Beschrijving der stad Leyden
88 Reinier Boitet, 1729 - 804 pagina's Beschrijving der Stadt Delft
89 Jan ter Pelkwijk Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825.
90 Bevolking Delft Lidmaten
91 Bevolking Westkapelle
92 Bevolkingsregister Aarle-Rixtel
93 Bevolkingsregister Breda
94 Bevolkingsregister Delft
95 Bevolkingsregister Delft
96 Bevolkingsregister Ginneken en Bavel
97 Bevolkingsregister Leeuwarden
98 Bevolkingsregister Maatchappij van Weldadigheid
99 Bevolkingsregister Nijega 1860-1880
100 Bevolkingsregister Princenhage
101 Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 (Streekarchief Bommelerwaard)
102 Bevolkingsregister Zaltbommel
103 Bevolkingsregister Zwartsluis 1860-1900
104 Bevolkingsregister Zwartsluis 1901-1935
105 Bevolkingsregisters Amsterdam 1851-1853
106 Bevolkingsregisters Veenhuizen/Ommerschans
107 Dr. E. Wiersum Bijzonderheden over Antonius Hambrouck
108 diverse Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
109 A.J. van der Aa Biografisch woordenboek der Nederlanden
110 J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
111 Drs. J.M.B. Boelens te Vught en O.J. Nienhuis te Assen Boelens: Een RK Groninger familie met een grote Bossche tak, 2 delen
112 Boetes op trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795
113 Bonboeken Leiden
114 Bosch' Protocol
115 Bossche Encyclopedie/Inkwartiering
116 Bossche Encyclopedie
117 Bossche Encyclopedie
118 Breukdodenboek 1729-1794 Groningen
119 Breukdodenboek Groningen
120 Breukdodenboek Groningen
121 Brieven aan Saeckma
122 G. van Tussenbroek Building materials and trade: changes in the building organisation between North and South (1500-1650)
123 Burgemeesters van Ouder-Amstel
124 Burgerboeken van Leeuwarden
125 Burgerboeken
126 Burgerlijke stand - geboorte - Doorn
127 Burgerlijke Stand - Geboorte - Groningen
128 Burgerlijke stand - Geboorte Nijmegen
129 Burgerlijke stand - Geboorte Venlo
130 Burgerlijke stand - Huwelijk Hasselt
131 Burgerlijke stand - huwelijken - Mijdrecht
132 Burgerlijke stand - huwelijken - Spaarndam
133 Burgerlijke Stand - huwelijken Heerde
134 Burgerlijke stand - overlijden - Bunschoten
135 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
136 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
137 Burgerlijke stand - overlijden / Gelders Archief
138 Burgerlijke stand - Overlijden Hoogeveen
139 Burgerlijke stand - Overlijden Overijssel
140 Burgerlijke stand - Overlijden Utrecht
141 Burgerlijke stand - overlijden Veenendaal
142 Burgerlijke Stand Amsterdam
143 Burgerlijke Stand Assendelft
144 Burgerlijke stand Geboorte Zaltbommel
145 Burgerlijke stand geboorte Zwolle
146 Burgerlijke Stand Geboorten, Leeuwarden
147 Burgerlijke stand Huwelijk 's-Hertogenbosch
148 Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam
149 Burgerlijke stand Huwelijk Dalfsen
150 Burgerlijke stand Huwelijk Genemuiden
151 Burgerlijke stand Huwelijk Haaften
152 Burgerlijke stand Huwelijk Hattem
153 Burgerlijke stand Huwelijk Zaltbommel
154 Burgerlijke stand Huwelijk Zuidhorn
155 Burgerlijke stand huwelijk Zwollekerspel
156 Burgerlijke stand Huwelijk Zwolle
157 Roosje Roos onderzoekbureau Burgerlijke Stand Ned. Indië
158 Burgerlijke stand Overlijden Avereest
159 Burgerlijke Stand Overlijden Dalfsen
160 Burgerlijke stand overlijden Doesburg
161 Burgerlijke stand overlijden Hattem
162 Burgerlijke stand Overlijden Kampen
163 Burgerlijke stand overlijden Staphorst
164 Burgerlijke stand Overlijden Vollenhove
165 Burgerlijke stand Overlijden Vriezenveen
166 Burgerlijke stand Overlijden Woubrugge
167 Burgerlijke stand Overlijden Zaltbommel
168 Burgerlijke stand Overlijden Zuidhorn
169 Burgerlijke stand Overlijden Zutphen
170 Burgerlijke stand Overlijden Zwartsluis
171 Burgerlijke stand Overlijden Zwolle
172 Burgerlijke stand Rhenen
173 Burgerlijke Stand Zaandam
174 Burgers 1581-1798 Hattem
175 Burgerschap Zwartsluis
176 Kees Walle (2005) Buurthouden, Burengebruiken en Buurtorganisaties in Leiden (14e - 19e eeuw)
177 Buurtkwesties Leiden (1597-1796)
178 Cannegieter: grafschriften Franeker
179 Carrousels Speelman
180 Charters Centraal Bureau voor de Genealogie
181 Chromo-topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1:25.000
182 Collectie Delft
183 Collectie Pieter Nieuwland
184 Confessieboeken Amsterdam
185 D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht, 1636, blz. 156
186 Dagblad van 's Gravenhage
187 Database - BergSmit
188 Database van Verdwenen Molens in Nederland
189 De "Slotjes" van Oosterhout (I)
190 De dagboeken van Doeke Wijgers Hellema
191 O. Schutte De Familie van Anna Dorsefan, vrouw van Lucas van Dingstee te Hasselt
192 De Gids
193 De Heeren van Alkmaer - Gemeente Alkmaar
194 O. Vries, B.S. Hempenius-van Dijk, P. Nieuwland, P. Baks (1999) De Heeren van den Raede - Biografieën en Groepsportret van de Raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811
195 Stan Bol De hoeve van Tolloysen
196 Isaac Le Long De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds. Bestaande, in een verhandeling, van de waaren en koopmanschappen, die men daar heenen sendt en wederom ontfangt: benevens vergelykingen der munten, maaten en gewigten, en op wat wyse men over en weêr wisselt , Volume 2 (Google eBoek)
197 Christiaan Kramm De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd
198 Uitgever: G.W. van Belle De Maasbode
199 De magistraat van Leeuwarden 1588 - 1700
200 De Mariënburg te Leeuwarden
201 De meesterboeken van Obreen - Sint Lucasgilde
202 De Nederlandse Leeuw
203 Wiebe Jannes Formsma, R. A. Luitjens-Dijkveld Stol, A. Pathuis De Ommelander Borgen en Steenhuizen
204 D. H. A. Kolff De Opstand in Leiden in de jaren 1566 en 1567
205 Henk Drost De Overijsselsche familie Drost
206 Joannes Carolus Muelen De registers der graven in de kloosterkerk te 's-Gravenhage
207 De Ruitenborch
208 De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden 1600-1950
209 De schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde in de loop der tijden, 1600-1950
210 De schoolmeesters van Leeuwarderadeel, 1600-1950
211 De schoolmeesters van Ooststellingwerf, 1600-1950
212 De schoolmeesters van Opsterland in de loop der tijden, 1600-1950
213 De schoolmeesters van Workum in de loop der tijden.
214 De Schoolmeesters van Wymbritseradeel in de loop der tijden, 1600-1950
215 De tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden; behelzende de inleiding der beschrijving van het landschap Drenthe
216 De Tijd: godsdienstig - staatkundig dagblad
217 De Tijd: godsdienstig -staatkundig dagblad
218 De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
219 de volkshogeschool
220 A.W. Haks en T. den Herder De voorouders en verwanten van aartsverzamelaar Albertus Theodorus Hartkamp
221 De vroedschap van Amsterdam 1578-1795
222 De Waarheid
223 De Weerd in klapper K33.5 (1546-1614) - Decreetboeken Hof van Friesland
224 Delft, akte jaar 1943, nummer 239
225 Delftsche courant
226 Delftse biografieën
227 Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
228 Diaconierekening boek Hervormde gemeente Beetsterzwaag
229 Diaconierekeningboek Archief Hervormde gemeente Bergum
230 Diakonie Weeshuis Hervormde Gemeente Amsterdam
231 Heinz Schmitt Die Ritter und Freiherrn von Rolshausen und ihre Herrschaft Trimport in der Südeifel
232 Different nopende het verzoek, in der zaake van Jhr. Jan Floris grave van Nassau La Lecq hoofd-officier der stad Utrecht ... contra Gysbert Egeling, burger en coopman in wijnen binnen de gemelde stad (Google eBoek)
233 Digitaal loket Leeuwarden - Graf opzoeken
234 Digitale Arena Delft
235 A. Algra en H. Algra Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
236 Dominees.nl - Diemen
237 Dominees.nl - Kamperveen Hervormde gemeente
238 Dominees.nl - Utrecht
239 Dominees.nl Delft
240 Dominees.nl, Meppel, Hervormde Gemeente.
241 Dominees.nl. Alphen aan de Rijn
242 Dominees.nl
243 B. Schotanus a Sterringa DONGER DEEL, OOST ZYDE DER PASENS, De Vierde GRIETENIJE van Ooster Goo
244 Doop NH Zaltbommel
245 Doop- en Trouwboek Grijpskerk
246 Doop- en trouwboeken Nieuw(e)veen 1753-1811
247 Doop-, trouw- en lidmatenboek Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
248 Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
249 Doopboek 's Hertogenbosch
250 Doopboek 's-Gravenhage
251 Doopboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
252 Doopboek Aduard
253 Doopboek Alkmaar
254 Doopboek Amstelveen
255 Doopboek Amsterdam Engels Presbyteriaans
256 Doopboek Avereest
257 Doopboek Baambrugge
258 Doopboek Beilen
259 Doopboek Beulake
260 Doopboek Blokzijl
261 Doopboek Boornbergum Kortehemmen
262 Doopboek Borger
263 Doopboek Breda (RK)
264 Doopboek Breda
265 Doopboek Brielle
266 Doopboek Christelijk Gereformeerde Kerk Zwartsluis 1838-1893
267 Doopboek Coevorden
268 Doopboek Culemborg
269 Doopboek Dalen
270 Doopboek Dalfsen
271 Doopboek Delft
272 Doopboek Den Ham
273 Doopboek Den Hoorn RK
274 Doopboek Diever
275 Doopboek Dongen
276 Doopboek Dordrecht (Nederlands Hervormd)
277 Doopboek Dordrecht, Waalse Gemeente
278 C. Onclin Doopboek Drumpt 1719-1771
279 Doopboek Dwingeloo
280 Doopboek Elburg
281 Doopboek Enkhuizen
282 Doopboek Etten-Leur
283 Doopboek Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden
284 Doopboek Everdingen
285 Doopboek Farmsum
286 Doopboek Garnwerd en Oostum
287 Doopboek Geertruidenberg
288 Doopboek Goes
289 Doopboek Goingarijp Broek
290 Doopboek Grijpskerk
291 Doopboek Groningen
292 Doopboek Grootegast en Doezum
293 Doopboek Haarlem
294 Doopboek Hasselt
295 Doopboek Hattem
296 Doopboek Havelte
297 Doopboek Hellendoorn (J.Prins)
298 Doopboek Hellendoorn
299 Doopboek Hellevoetsluis
300 Doopboek Hervormde gemeente Anjum
301 Doopboek Hervormde gemeente Augustinusga
302 Doopboek Hervormde gemeente Balk
303 Doopboek Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
304 Doopboek Hervormde gemeente Bergum
305 Doopboek Hervormde gemeente Birdaard, Janum
306 Doopboek Hervormde gemeente Blija en Hogebeintum
307 Doopboek Hervormde gemeente Bolsward
308 Doopboek Hervormde gemeente Boornbergum, Kortehemmen
309 Doopboek Hervormde gemeente Bozum
310 Doopboek Hervormde gemeente Britsum
311 Doopboek Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
312 Doopboek Hervormde gemeente Burum en Munnekezijl
313 Doopboek Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
314 Doopboek Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
315 Doopboek Hervormde gemeente Dokkum
316 Doopboek Hervormde gemeente Drachten
317 Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
318 Doopboek Hervormde gemeente Ee
319 Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
320 Doopboek Hervormde gemeente Ferwerd
321 Doopboek Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
322 Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
323 Doopboek Hervormde gemeente Gerkesklooster
324 Doopboek Hervormde gemeente Gorredijk
325 Doopboek Hervormde gemeente Grouw
326 Doopboek Hervormde gemeente Hallum
327 Doopboek Hervormde gemeente Harich
328 Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
329 Doopboek Hervormde gemeente Heeg
330 Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
331 Doopboek Hervormde gemeente Hindeloopen
332 Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
333 Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
334 Doopboek Hervormde gemeente Kollum
335 Doopboek Hervormde gemeente Koudum
336 Doopboek Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
337 Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
338 Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
339 Doopboek Hervormde gemeente Lekkum, Miedum
340 Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
341 Doopboek Hervormde gemeente Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
342 Doopboek Hervormde gemeente Makkum
343 Doopboek Hervormde gemeente Marssum
344 Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
345 Doopboek Hervormde gemeente Morra en Lioessens
346 Doopboek Hervormde gemeente Nijega en Elahuizen
347 Doopboek Hervormde gemeente Nijland
348 Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
349 Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
350 Doopboek Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
351 Doopboek Hervormde gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare
352 Doopboek Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
353 Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
354 Doopboek Hervormde gemeente Oudehaske en Haskerhorne
355 Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
356 Doopboek Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk
357 Doopboek Hervormde gemeente Oudkerk en Roodkerk
358 Doopboek Hervormde gemeente Oudwoude en Westergeest
359 Doopboek Hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega
360 Doopboek Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
361 Doopboek Hervormde gemeente Rijperkerk en Hardegarijp
362 Doopboek Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
363 Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
364 Doopboek Hervormde gemeente Sloten
365 Doopboek Hervormde gemeente Sneek
366 Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
367 Doopboek Hervormde gemeente Stiens
368 Doopboek Hervormde gemeente Suawoude en Tietjerk
369 Doopboek Hervormde gemeente Surhuisterveen
370 Doopboek Hervormde gemeente Surhuizum
371 Doopboek Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenshuizen en Legemeer
372 Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
373 Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
374 Doopboek Hervormde gemeente Vrouwenparochie
375 Doopboek Hervormde gemeente Warga, Wartena en Warstiens
376 Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
377 Doopboek Hervormde gemeente Wijnaldum
378 Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
379 Doopboek Hervormde gemeente Wirdum
380 Doopboek Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
381 Doopboek Hervormde gemeente Wommels/Hidaard
382 Doopboek Hervormde gemeente Workum
383 Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
384 Doopboek Hervormde kerk Raamsdonk
385 Doopboek Heusden Nederlands Hervormd
386 Doopboek Hoogeveen
387 Doopboek Hoogezand
388 Doopboek Hoogkerk en Leegkerk
389 Doopboek Hoorn
390 Doopboek Hulst - Nederlands Hervormd
391 Doopboek IJhorst/ De Wijk
392 Doopboek Jutphaas
393 Doopboek Kampen
394 Doopboek Koekange
395 Doopboek Kolder- en Dinxterveen
396 Doopboek Kuinre
397 Doopboek Leerdam (Nederlands Hervormd)
398 Doopboek Leeuwarden R.K.
399 Doopboek Leiden (Gereformeerd)
400 Doopboek Leiden Waalse Kerk
401 Doopboek Lettelbert en Enumatil
402 Doopboek Lexmond
403 Doopboek Maastricht Nederlands Hervormd
404 Doopboek Mastenbroek
405 Doopboek Meppel
406 Doopboek Midwolde en Leek
407 Doopboek Neede
408 Doopboek NG Wanneperveen
409 Doopboek Nieuw-Loosdrecht
410 Doopboek Nieuwleusen
411 Doopboek Niezijl
412 Doopboek Nijeveen
413 Doopboek Nijmegen
414 Doopboek Noordhorn
415 Doopboek Oldehove
416 Doopboek Oosterhesselen
417 Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
418 Doopboek Purmerend Evangelisch Luthers
419 Doopboek Purmerend NH
420 Doopboek R.K. parochie Nieuwstad Leeuwarden
421 Doopboek Raalte
422 Doopboek Rijssen
423 Doopboek Roden
424 Doopboek Roderwolde
425 Doopboek Rotterdam
426 Doopboek Rouveen
427 Doopboek Ruinerwold
428 Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
429 Doopboek Schipluiden gereformeerd
430 Doopboek Spaarndam (NH)
431 Doopboek Sprang
432 Doopboek Staphorst
433 Doopboek Steenwijk
434 Doopboek Terwolde 1645-1811
435 Doopboek Ulrum
436 Doopboek Utrecht (gereformeerd)
437 Doopboek Utrecht Evangelisch Luthers
438 Doopboek Utrecht Waalse kerk
439 Doopboek Veldhuizen
440 Doopboek Velsen
441 Doopboek Visvliet
442 Doopboek Vollenhove
443 Doopboek Wanneperveen
444 Doopboek Wapserveen
445 Doopboek Warfhuizen
446 Doopboek Waspik
447 Doopboek Wehe en Zuurdijk
448 Doopboek Wierum en Dorkwerd
449 Doopboek Winsum
450 Doopboek Woerden
451 Doopboek Zeist
452 Doopboek Zuidhorn
453 Doopboek Zutphen
454 Doopboek Zwartsluis
455 Doopboek Zwolle
456 Doopboeken Amsterdam
457 Doopregister Zwartsluis Gereformeerde Kerk, 1893 tot 1965
458 Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
459 DTB Delft
460 DTB Rotterdam
461 DTB Schipluiden
462 Eduard de Vries en Anna Loly (stad Utrecht)
463 Dr. F.W. Schmidt Een frauderende dominee.
464 D. Strikwerda Een Zathe in de Noordermeerpolder
465 Eindhoven in 1934 - De (oude) Kruidenbuurt in Stratum
466 Electoral Rolls New South Wales, Australia
467 Emigranten 1839-1900
468 Emigratie naar Argentinië
469 Dr. M.A.W. Gerding, Drs. M. Hillenga, Dr. P. Brood, Dr. H. Nijkeuter, Drs. M. Goslinga (redactie) Encyclopedie Drenthe Online - Artikel Beurtvaart
470 Encyclopedie Drenthe Online
471 Thijs Postma Enkhuizer Patriciërs
472 Simon Abbes Gabbema (ed.) Epistolarum ab Illustribus & Claris Viris scriptarum centuriae tres
473 Erfgoed Blokhuispoort
474 Erfgoed Leiden en Omstreken
475 Familie Broeders
476 Familie de Glarges te Haarlem - Genealogie de Glarges
477 Familie de Vries
478 Familie Veenstra
479 T.A. Tjoelker-Schuuring Familie-overzicht Schuuring
480 Familienamen 1811
481 Familienbericht Ortsfamilienbuch Neuenhaus
482 Familienbericht Ortsfamilienbuch Nordhorn
483 Familienbericht Ortsfamilienbuch Uelsen
484 Familienbericht Ortsfamilienbuch Wilsum
485 Fragment Genealogie Groenhout, Generatie 4 - Nikhef
486 Free Family History and Genealogy Records
487 Friesche Courant: gelykheid, vryheid en broederschap
488 Friese Nummerbewijzen (kentekens)
489 Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
490 Petrus Schenk Frisiae Dominium. Uitgegeven door Petrus Schenk, Amsterdam
491 Full text of 'Oud Holland'- Internet Archive
492 Full text of 'Pennsylvania genealogies; chiefly Scotch-Irish and German'
493 Ga het na in het Nationaal Archief
494 Ga het na in het Nationaal Archief
495 Gazette d'Amsterdam = Amsterdamsche Courant
496 Geboorteakte 's Hertogenbosch
497 Geboorteakte Achtkarspelen
498 Geboorteakte Alkmaar
499 Geboorteakte Arnemuiden
500 Geboorteakte Assen
501 Geboorteakte Beilen
502 Geboorteakte Bolsward
503 Geboorteakte Borger
504 Geboorteakte Breda
505 Geboorteakte Dantumadeel
506 Geboorteakte Delft
507 Geboorteakte Diever
508 Geboorteakte Doniawerstal
509 Geboorteakte Doorn
510 Geboorteakte Emmen
511 Geboorteakte Erp
512 Geboorteakte Gorinchem
513 Geboorteakte Grijpskerk
514 Geboorteakte Haskerland
515 Geboorteakte Hasselt
516 Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
517 Geboorteakte Hengelo (Ov)
518 Geboorteakte Hoogeveen
519 Geboorteakte IJlst
520 Geboorteakte IJsselmonde
521 Geboorteakte Kampen
522 Geboorteakte Kollumerland
523 Geboorteakte Leeuwarden
524 Geboorteakte Leeuwarden
525 Geboorteakte Lemsterland
526 Geboorteakte Loenen
527 Geboorteakte Meppel
528 Geboorteakte Mijdrecht
529 Geboorteakte Norg
530 Geboorteakte Odoorn
531 Geboorteakte Opsterland
532 Geboorteakte Rotterdam
533 Geboorteakte Ruinerwold
534 Geboorteakte Schoterland
535 Geboorteakte Sloten
536 Geboorteakte Smallingerland
537 Geboorteakte Smilde
538 Geboorteakte Sneek
539 Geboorteakte Steenwijkerwold
540 Geboorteakte Stratum
541 Geboorteakte Tiel
542 Geboorteakte Tietjerksteradeel
543 Geboorteakte Tilburg
544 Geboorteakte Utrecht
545 Geboorteakte Veere
546 Geboorteakte Vlijmen
547 Geboorteakte Vlissingen
548 Geboorteakte Westkapelle
549 Geboorteakte Workum
550 Geboorteakte Wymbritseradeel
551 Geboorteakte Zegveld
552 Geboorteakte Zoutelande
553 Geboorteakte Zuidwolde
554 Geboorteakten Amersfoort
555 Geboorteakten Amsterdam
556 Geboorteakten Hasselt
557 Geboorteakten Hoogeveen
558 Geboorteakten Zaandam
559 Geboorteakten Zwartsluis
560 Geboorteregister Geertruidenberg
561 Geboorteregister Grijpskerk
562 Geboorteregister Groningen
563 Geboorteregister Grootegast
564 Geboorteregister Langweer
565 Geboorteregister Tietjerksteradeel
566 Geboorteregister Veendam
567 Geboorteregister Winsum
568 Geboorteregister Zuidhorn
569 Gegevens B. Klappe
570 Gegevens Cornelis Leemhuis
571 Gegevens Familie Ten Cate/Tjoelker
572 Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
573 Gegevens Henk Elsinga
574 Gegevens J. Ridderikhoff
575 Gegevens J. W. Young-Tammel
576 Gegevens Jaap Annes van der Meer
577 Gegevens Jaap van der Meer
578 Gegevens Jan Schuuring 1993
579 Gegevens Johann Claassen, Paarl, Zuid-Afrika
580 Gegevens Kees Thomas
581 Gegevens Kees Tjemmes van der Meer
582 Gegevens L. Kern
583 Gegevens M. van Schaik
584 Gegevens Marten Terwal
585 Gegevens R. Stokman
586 Gegevens Wiebe Haagsma
587 L. J. Joosse Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoeting met Afrikanen en Indianen (1600-1700)
588 Gemeente Leeuwarden, register van begrafenen of overledenen
589 Gemeente Sloten, register van overledenen 1635-1811
590 Gemeente Sneek - Epemastate, bewoners Ysbrechtum
591 Gemeentelijk Archief Zwartsluis
592 Hein Vera en Herman de Wit Geneaknowhow.net - Artikel 'De gilden' (Achtergrondinfo handel en beroep)
593 Genealogie Friso
594 Genealogie Glavimans te Sprang en Capelle
595 Genealogie Johannes Bijlsma
596 Genealogie Klaas Harmens Ligtendonk (website)
597 Genealogie Koopmans
598 Genealogie Simao Jorge Abarbanel
599 Genealogie Simonis
600 Genealogie Swalue
601 Genealogie Taeke van der Ley
602 Genealogie Thonus
603 Genealogie van Evert van Doornik
604 Genealogie van Geleyn Cornelisz van der DONCK
605 Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema
606 J. D. Uhlenbeck Genealogie van het geslacht Farret
607 Genealogie van het geslacht van Loo
608 Genealogie van Roseboom in Coevorden
609 Genealogie van Wijngaarden
610 Genealogie_Fam_Pijl.pdf
611 GENEALOGIEËN BOER, DE BOER, BOERTIEN EN BOERTJE(N).
612 Genealogieën Hollestelle
613 Genealogische database Klaas Jansen
614 Genealogische Website van Jurjen de Boer
615 Genealogy Farret
616 Genealogy part Families Wijngaard en Ruijs
617 Genlias
618 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden
619 Genootschap Amstelodamum
620 Gereformeerd gezinsblad/ Hoofdred. P. Jongeling.
621 Gerrit Miedema
622 Roeland van Eynden en Adriaan van der Willigen Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst,
623 Kees van Rixoort Geschiedenis van de Rijksstraatweg- Voorne in Alle Staten
624 Annaeus Ypeij Geschiedenis van het patronaatregt: anders genoemd kollatieregt, in verband met het Christelijk Kerkbestuur sinds de vroegste tijden tot op den tegenwoordigen tijd
625 Verzameld door Mr. J. van Doorninck Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecommitteerden te landdage van Overijssel, etc.
626 Gestichtsregister Middelburg 1863-1937
627 Getuigenisboeken Leiden
628 Gezin van Anneken Tielmans
629 Gezinskaarten Den Haag 1913-1939
630 Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
631 Gezinskaarten Rotterdam
632 Johan Gaal Gezinsreconstructies Giethoorn
633 Giethoorn civ. Trouwen voor de schepenen
634 Gijsbert Mentincks (1570-1626) - Stamboom H. de Vries
635 Egbert Lantinga en Jurjen Grijpstra Gorredijk-Lippenhuizen, Index Doopsgezinde ledematen 1707-1742
636 Graf Augustinus kerkhof
637 Graf- en andere opschriften Leeuwarderadeel
638 Grafschriften Nieuwe Kerk Groningen
639 grafsteen
640 Grafsteen
641 Harry Vrielink Graven en Grafkelders in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle.
642 Grietenij Achtkarspelen, register van overledenen
643 Grietenij Dantumadeel, register der overledenen
644 Grietenij Hemelumer Oldeferd, register overledenen 1806-1808
645 Grietenij Smallingerland, register van overledenen 1806-1810
646 Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
647 Grietenij Wymbritseradeel register van overledenen
648 Grietenijsecretarissen vóór 1800 van Friesland
649 Groningen-genealogy - Friso
650 Groningen-genealogy
651 Uitgever: Wed. S. Hoitsema, M. van Bolhuis Groninger Courant
652 David van Hoogstraten, Mattheus Brouërius Van Nidek, Joannes Franciscus Buddeus, Louis Moreri, Jan Trip Groot algemeen woorden-boek, zo historisch, geografisch, genealogisch, als oordeelkundig.
653 Mr. Cornelis Cau, Mr. Simon van Leeuwen, Mr. Joannes van der Linden Groot Placaet-Boek, vervattende de Placaten, Ordonnantien ende ..., Volume 9
654 Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
655 Haagsche courant
656 Haardstedegeld Drenthe
657 Haardstedengeld Delft
658 Uitgegeven door Crispinus Hoeckwater, Boeck-verkoper te Graven-hage Haeghse Post-tydinge
659 Johan Blaeu Haga Comitis vulgo 's Graven-hage
660 Eric Henk Wijnroks Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640: een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland
661 Hanken en kreken en kleine rivierarmen pdf
662 Hardrijderijlijst 22 januari 1862 Sneek
663 Harlingen Historie en Genealogie, Homepage van Stefan Elsinga
664 Harlingen, stadsbestuur tot 1814
665 Het belang en de welvaart van alle ingezetenen: gezondheidszorg in de stad (Groningen) - door W. Baron
666 Het Biografisch Portaal van Nederland
667 Samme Zijlstra Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
668 D. van der Meer Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
669 Het Geslacht Waterham, door de eeuwen heen.
670 Het Glashuis - Ernest Kurpershoek
671 Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
672 Het Kerkeboek van Heeg
673 Het nieuws van den dag: kleine courant
674 Dr. F.W. Schmidt Histogenen
675 Pieter Meijer, 1793 Historie en gedenkschriften van de Maatschappij, tot redding van drenkelingen, opgerecht binnen Amsterdam
676 Derk Westerhof Historische Vereniging Hasselt, Historische Stadskroniek
677 Historische Vereniging Hasselt
678 Historische wandelpaden: Wandelroute 9. Stroobos – Buitenpost
679 Historische Werkgroep Spaarndam
680 Historische woordenboeken
681 F.W. Schmidt Histovisie, 'een blad met kleine interessante artikelen over de geschiedenis van Hasselt'
682 Hof van Holland: Decreten
683 Homepage van Gerrit W. Kuijk
684 Hoofdgeld 1675 Zwartsluis
685 Hoofdgeld 1723 Zwartsluis
686 http://afbeeldingen.gahetna.nl/
687 http://altijdstrijdvaardig.nl/bedindex%20o.htm
688 http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige%20Genealogie%C3%ABn/witt_de.htm
689 http://erfgoed.leiden.nl/geschiedenis/stadsontwikkeling/de-stad-groeit/
690 http://home.kpn.nl/duifjes2/alphen.htm
691 http://members.home.nl/geneaflonk/HUMO/590.htm
692 http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Hooft
693 http://nl.wikipedia.org
694 http://search.ancestry.com/
695 http://willemina-assen.webklik.nl/page/stamboom-braker-1-b
696 http://www.advandervelde.nl/data%20eng/1293.htm
697 http://www.arnoldlens.nl/gendata/10572.htm
698 http://www.bistrodepijpenla.nl/new/?menuid=70
699 http://www.datavaria.nl/utrecht
700 http://www.den-uijl.nl/genealogy
701 http://www.den-uijl.nl/genealogy
702 http://www.djdekker.net/stevenskerk/gesch/peirolet.html
703 http://www.duiten.nl/denbosch.html
704 http://www.familieboelens.nl/errata%20en%20aanvullingen.htm
705 http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26
706 http://www.graftombe.nl
707 http://www.ilabdatabase.com/db/detail.php?lang=es&membernr=1129&ordernr=10007
708 http://www.kranenburgia.nl
709 http://www.mooizuidwolde.nl
710 http://www.oudstaveren.nl/
711 http://www.pknaugustinusga.nl/grafAugustinusga/kerkhof-00049.htm
712 http://www.vansante.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=42#BM919
713 http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico
714 http://www.wjousma.nl/genealogie/Kwartierstaat%20Visscher/kwst%20visscher-frm3.htm
715 https://www.spanvis.com/lemmer/visserij-en-schepen/de-oostzeevaarders-uit-de-lemmer
716 Huis Overcinge te Havelte
717 Huiszittenhuizen (1808 - 1870) Amsterdam
718 Huizenprotocol Delft
719 Huwelijken Amsterdam (kerkelijk)
720 Huwelijken in D:\Aldfaer
721 Huwelijken Zuidwolde
722 Huwelijksaangiften Utrecht
723 Huwelijksafkondigingen Amsterdam
724 Huwelijksakte 's Hertogenbosch
725 Huwelijksakte 's-Gravenhage
726 Huwelijksakte Achtkarspelen
727 Huwelijksakte Adam Schuuring en Johanna van Eijken
728 Huwelijksakte Alkmaar
729 Huwelijksakte Almkerk
730 Huwelijksakte Amersfoort
731 Huwelijksakte Arnemuiden
732 Huwelijksakte Assen
733 Huwelijksakte Bellingwolde
734 Huwelijksakte Burgerlijke stand Den Haag
735 Huwelijksakte Dantumadeel
736 Huwelijksakte De Wijk
737 Huwelijksakte De Wijk
738 Huwelijksakte Diever
739 Huwelijksakte Doorn
740 Huwelijksakte Eelde
741 Huwelijksakte Enkhuizen
742 Huwelijksakte Erp
743 Huwelijksakte Ezinge
744 Huwelijksakte Gaasterland 1891
745 Huwelijksakte Gaasterland
746 Huwelijksakte Geertruidenberg
747 Huwelijksakte Grijpskerk
748 Huwelijksakte Haarlem
749 Huwelijksakte Haskenland
750 Huwelijksakte Havelte
751 Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
752 Huwelijksakte Herm Schurink en Aaltje van Eijken
753 Huwelijksakte Heusden
754 Huwelijksakte Hindeloopen
755 Huwelijksakte Huizen
756 Huwelijksakte Kollumerland
757 Huwelijksakte Leek
758 Huwelijksakte Leeuwarden
759 Huwelijksakte Leeuwarderadeel
760 Huwelijksakte Lucas van Eijken en Johanna van der Hoek
761 Huwelijksakte Menaldumadeel
762 Huwelijksakte Meppel
763 Huwelijksakte Mijdrecht
764 Huwelijksakte Nieuwenhoorn, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
765 Huwelijksakte Nieuwer Amstel
766 Huwelijksakte Nijeveen
767 Huwelijksakte Norg
768 Huwelijksakte Opsterland
769 Huwelijksakte Ouderkerk aan de IJssel
770 Huwelijksakte Purmerend
771 Huwelijksakte Renkum
772 Huwelijksakte Rotterdam
773 Huwelijksakte Ruinerwold
774 Huwelijksakte Schoterland
775 Huwelijksakte Serooskerke (Walcheren)
776 Huwelijksakte Sliedrecht
777 Huwelijksakte Smallingerland
778 Huwelijksakte Sommelsdijk
779 Huwelijksakte Staphorst
780 Huwelijksakte Stavoren
781 Huwelijksakte Steenwijkerwold
782 Huwelijksakte Texel
783 Huwelijksakte Tietjerksteradeel
784 Huwelijksakte Utrecht
785 Huwelijksakte Veenhuizen (NH)
786 Huwelijksakte Vledder
787 Huwelijksakte Vrouwenpolder
788 Huwelijksakte Westkapelle
789 Huwelijksakte Wonseradeel
790 Huwelijksakte Workum
791 Huwelijksakte Wymbritseradeel
792 Huwelijksakte Zoutelande
793 Huwelijksakte Zuidwolde
794 Huwelijksakte Zwartsluis
795 Huwelijksakte Zwollekerspel
796 Huwelijksakte Zwolle
797 Huwelijksakten Amsterdam
798 Huwelijksakten Amsterdam
799 Huwelijksakten Hasselt
800 Huwelijksakten Zwartsluis
801 Huwelijksbijlagen 's Gravenhage
802 Huwelijksbijlagen Alkmaar
803 Huwelijksbijlagen Amsterdam
804 Huwelijksbijlagen Balk
805 Huwelijksbijlagen Bellingwolde
806 Huwelijksbijlagen Breukelen-St. Pieters
807 Huwelijksbijlagen De Wijk
808 Huwelijksbijlagen Domburg
809 Huwelijksbijlagen Erp
810 Huwelijksbijlagen Ezinge
811 Huwelijksbijlagen Gaasterland
812 Huwelijksbijlagen Geertruidenberg
813 Huwelijksbijlagen gemeente Wonseradeel
814 Huwelijksbijlagen Grijpskerk
815 Huwelijksbijlagen Hasselt
816 Huwelijksbijlagen Hattem
817 Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
818 Huwelijksbijlagen Nieuwer Amstel
819 Huwelijksbijlagen Nijeveen
820 Huwelijksbijlagen Nijmegen
821 Huwelijksbijlagen Norg
822 Huwelijksbijlagen Renkum
823 Huwelijksbijlagen Rotterdam
824 Huwelijksbijlagen Ruinerwold
825 Huwelijksbijlagen Serooskerke (Walcheren)
826 Huwelijksbijlagen Sluis
827 Huwelijksbijlagen Staphorst
828 Huwelijksbijlagen Steenwijkerwold
829 Huwelijksbijlagen Utrecht
830 Huwelijksbijlagen Velsen
831 Huwelijksbijlagen Vledder
832 Huwelijksbijlagen Vrouwenpolder
833 Huwelijksbijlagen Westkapelle
834 Huwelijksbijlagen Workum
835 Huwelijksbijlagen Zoutelande
836 Huwelijksbijlagen Zwartsluis
837 Huwelijksbijlagen Zwollekerspel
838 Huwelijkscontract Groningen
839 Huwelijkscontract Oldehove
840 Huwelijkscontract Westerkwartier
841 Huwelijkscontract Zuidhorn
842 Huwelijksregister Bedum
843 Huwelijksregister Beerta
844 Huwelijksregister Delfzijl
845 Huwelijksregister Doniawerstal
846 Huwelijksregister Grijpskerk
847 Huwelijksregister Groningen
848 Huwelijksregister Grootegast
849 Huwelijksregister Leek
850 Huwelijksregister Nieuwe Schans 1897
851 Huwelijksregister Princenhage 1812
852 Huwelijksregister Tietjerksteradeel
853 Huwelijksregister Usquert
854 Huwelijksregister Winsum
855 Huwelijksregister Wymbritseradeel
856 Huwelijksregister Zuidbroek
857 Huwelijksregister Zuidhorn
858 Huwelijksregister Zwartsluis, Gereformeerde Kerk, 1893 - 2000
859 Hypotheekboeken Nedere gerechten Wymbritseradeel
860 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel - Collectie Pieter Nieuwland
861 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, Collectie Pieter Nieuwland
862 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel
863 Ids Wiersma
864 Idskje's Genealogie
865 Impost trouwen Spaarndam
866 Impost trouwen Velsen
867 Impost/Gaarderregisters, 1707 - 1812, Purmerend
868 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
869 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
870 Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
871 Index op overleden personen Achtkarspelen 1806-1811
872 Index op persoonsnamen in notariële akten, 's-Gravenhage
873 Ingekomen burgers Utrecht
874 Intekenaren nieuwe preekstoel Nederduits Gereformeerde kerk te Zwartsluis (1683)
875 Inventaris van het archief van de familie Van Oldenbarnevelt, (1449) 1510-170
876 Inventory Willem, Paolo de, de Jonge
877 (diverse) Jaarboek Haerlem 1957
878 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - 1926
879 Jan Posthumus - Surhuisterveen
880 Uitgever: Bruining Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
881 Joachim Adolf Broese (1784-1839)
882 Ben Broos en K. Wheelock jr. Johannes Vermeer
883 Journal du département de la Frise = Dagblad van het departement Vriesland
884 Kampennotarieel.nl
885 Kennemerland Haarlem akte jaar 1896
886 Kennemerland Spaarndam
887 Kennemerland Velsen akte jaar 1932
888 Kerkboek der Doopsgezinde Gemeente te Zwartsluis
889 Kerkdocumenten van Anjum
890 Kerkdocumenten van Heeg
891 Kerkeboek Aduard
892 Kerkeboek Babyloniënbroek
893 Kerkeboek Den Ham en Fransum
894 Kerkeboek Garnwerd
895 Kerkeboek Lettelbert en Enumatil
896 Kerkeboek Lutjegast
897 Kerkeboek Marum en Noordwijk
898 Kerkeboek Middelbert
899 Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan
900 Kerkeboek Noordwolde
901 Kerkeboek Opende
902 Kerkeboek Opwierde
903 Kerkeboek Visvliet
904 Kerkeboek Wierum en Dorkwerd
905 Kerkelijke functies Beulake
906 Wilhelmus van Kessel (1702) Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes, gehorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie, tot nu toe,
907 kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen
908 Koffie Hag Albums, ca. 1927
909 Koopakten Leeuwarden
910 Kwartierstaat de Vries
911 Kwartierstaat Jan Pultrum
912 Kwartierstaat Jos Buisman
913 Kwartierstaat Nonkes
914 Kwartierstaat Pieter Jansma
915 Kwartierstaat Rutger Willem Hendrik Visscher (website)
916 Kwartierstaat van Allan-Casper Swagers
917 Kwartierstaat van Anje Sietje Kuizenga
918 Kwartierstaat van Anna Dirks
919 Kwartierstaat van Eelke Isebrands (1705-)
920 Kwartierstaat van Elizabeth (Bets) van Sighem
921 Kwartierstaat van Grietje Kuipers
922 Kwartierstaat van Jan Joostes Ritskes
923 Kwartierstaat van Nammen Sytsma
924 Kwartierstaat van Rienkje van der Meer
925 Kwartierstaat van Rutger Willem Hendrik Visscher
926 Kwartierstaat van Wietze Libbes Dupon
927 Kwartierstaat Willem de Vries
928 Le Moulin de l'Onbekende Gracht
929 Ledematen Aduard
930 Ledematen Den Ham en Fransum
931 Ledematen Garnwerd en Oostum
932 Ledematen Grootegast en Doezum
933 Ledematen Lettelbert en Enumatil
934 Ledematen Midwolde
935 Ledematen Niehove
936 Ledematen Niekerk
937 Ledematen Noordhorn
938 Ledematen Oldehove
939 Ledematen Oostwold Hooge- en Lagemeeden
940 Ledematen Visvliet
941 Ledematen Zuidhorn
942 Leenregisters BHIC
943 Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790
944 Leeuwarder Courant
945 Leeuwarder koerier
946 Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad
947 Pieter A. Scheen Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
948 Uitgever Felix de Klopper (1720-1795) Leydse Courant
949 Lidmaatboek Doopsgezinde gemeente Dantumaude
950 Lidmaatboek Hervormde gemeente Veenwouden
951 Lidmaten 1684
952 Lidmaten Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
953 Lidmaten Hellendoorn
954 Lidmaten Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
955 Lidmaten Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
956 Lidmaten Hervormde gemeente Twijzel en Kooten
957 Lidmaten IJhorst- De Wijk 1684
958 Lidmaten Leeuwarden
959 Lidmaten Nieuwleusen
960 Lidmaten Staphorst
961 Lidmaten Winsum
962 Lidmaten Zwartsluis
963 Lidmatenboek 's-Hertogenbosch
964 Lidmatenboek Achtkarspelen
965 Lidmatenboek Akkrum en Terhorne
966 Lidmatenboek Bakhuizen
967 Lidmatenboek Benschop
968 Lidmatenboek Bolsward
969 Lidmatenboek Breda
970 Lidmatenboek Broek
971 Lidmatenboek Dantumadeel
972 Lidmatenboek Delfzijl
973 Lidmatenboek Doniaga
974 Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
975 Lidmatenboek Ferwerderadeel
976 Lidmatenboek Giekerk
977 Lidmatenboek Goingarijp
978 Lidmatenboek Harich
979 Lidmatenboek Harlingen
980 Lidmatenboek Haskerhorne en Oudehaske
981 Lidmatenboek Heeg
982 Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
983 Lidmatenboek Hommerts
984 Lidmatenboek IJhorst/De Wijk
985 Lidmatenboek Joure
986 Lidmatenboek Kampen
987 Lidmatenboek Koudum
988 Lidmatenboek Langweer
989 Lidmatenboek Leeuwarden
990 Lidmatenboek Lemsterland
991 Lidmatenboek Mastenbroek 1729-1805
992 Lidmatenboek Meppel
993 Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
994 Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
995 Lidmatenboek Oldeboorn en Nes
996 Lidmatenboek Oostdongeradeel
997 Lidmatenboek Ooststellingwerf
998 Lidmatenboek Oppenhuizen
999 Lidmatenboek Opsterland
1000 Lidmatenboek Oudega, Nijega en Opeinde
1001 Lidmatenboek Oudemirdum
1002 Lidmatenboek Purmerend NH
1003 Lidmatenboek Rottevalle
1004 Lidmatenboek Rouveen
1005 Lidmatenboek Scharl
1006 Lidmatenboek Schoterland
1007 Lidmatenboek Sloten
1008 Lidmatenboek Sluis
1009 Lidmatenboek Smallingerland
1010 Lidmatenboek Stavoren
1011 Lidmatenboek Tietjerksteradeel
1012 Lidmatenboek Tjerkgaast
1013 Lidmatenboek Velsen
1014 Lidmatenboek Warns (Doopsgezind)
1015 Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
1016 Lidmatenboek Waspik
1017 Lidmatenboek Westdongeradeel
1018 Lidmatenboek Wijnaldum
1019 Lidmatenboek Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1020 Lidmatenboek Wommels
1021 Lidmatenboek Zutphen - transcriptie
1022 Lidmatenboek Zwartsluis Gereformeerde Kerk vanaf 1828 tot 1895
1023 Lidmatenlijst Beulake
1024 Lidmatenlijst Wanneperveen
1025 Lidmatenregister Evangelisch Luthers Alkmaar, 1658-1864
1026 Lidmatenregister Herv. Gemeente Wirdum
1027 Lidmatenregister Westkapelle
1028 Lijst van grietmannen van Gaasterland
1029 Lijst van Testamenten in de processtukken bij de Civiel Sententies van Het Hof van Friesland
1030 Luyden van eren - voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)
1031 Maandelijkse uittreksels of Boekzaal der geleerde Waerelt
1032 Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt
1033 Magistraat Leeuwarden 1588-1700
1034 Mars en Historia
1035 Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 22
1036 Members English Church Amsterdam
1037 Memories van Successie Friesland
1038 Memories van Successie Groningen
1039 Memories van successie Noord-Brabant
1040 Memories van Successie, Drenthe
1041 Memories van Successie, Zeeland
1042 Meteorological observations during Hippomenes cruise from Batavie to St. Helena
1043 Drs. Jac. H. van Hooydonk Middeleeuwse straten in Breda (1350-1550), deel I: Catharinastraat
1044 Militieregisters.nl
1045 Molendatabase
1046 Henricus de Jongh, Andr. zoon Naam-lyst der Predikanten die in de gemeenten, behorende onder de IX. Classen van het Geldersche Synode ... het Heilig Euangelium bediend hebben
1047 Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
1048 Ds. Martinus Laurman, gedrukt door Pieter Koumans, Leeuwarden (1751) Naamlijst der eerw. heeren Predikanten, dewelke zedert den tijdt der Reformatie tot in den jare 1751 ...
1049 Ausonius Greydanus, predikant te Pietersbierum Naamlijst der predikanten die zedert de herforming gedient hebben in de Classis van Franeker (1761)
1050 Naamlijst der Predikanten Friesland - Tresoar
1051 Naamlijst der Predikanten van Drogeham
1052 Naamlijst Friese afgevaardigden Staten Generaal en Raad van State, 1577/1578 - 1636
1053 Naamlijst Leden Doopsgezinden Surhuisterveen 1730-1858
1054 Naamlijst van Notarissen in Friesland 1606-1850
1055 Hetto Reynalda Naamregister der predikanten, dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het resort van de classis van Sneek hebben waargenomen (1751)
1056 Naamregister op de Leeuwarder begrafenissen 'met de wezen'
1057 Naamsaannemingen 1812 Provincie Groningen
1058 Naamsaannemingen
1059 Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs
1060 Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen (1893)
1061 Drs. Kees Kuiken Nazaten van Gerrit van Berlikum
1062 Petrus Wieland Nederduitsch taalkundig woordenboek
1063 Reinder Tolsma (transcriptie) Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708
1064 Nedergerechten Haskerland
1065 Nedergerechten Lemsterland
1066 J. B. Elwe en D. M. Langeveld, 1785 Nederlandsch Geslacht-Stam-en Wapen-Boek, waarin voorkomen de voornaamste adelyken Familien in de zeven vereenigde Provincien. Met Registers voorzien door Jacobus Kok, Volume 1
1067 Nederlandsche Staatscourant
1068 Nederlandse Familienamen Databank
1069 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
1070 Nederlandse Sontregisters
1071 Dr. I. S. Emmanuel New Light on Early American Jewry
1072 P.J. Blok en P.C. Molhuysen Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
1073 red. P.C. Molhuysen en P.J. Blok Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)
1074 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1872 [volgno 2]
1075 Nieuwe Gorinchemse Courant
1076 Joahann Hermann Knoop Nieuwe kaart van Friesland, uitgegeven door Arent van Linge, Leeuwarden
1077 Nieuwe provinciale Groninger courant
1078 Nieuwe Rotterdamsche Courant
1079 Uitgever A. Arts Nieuwe Tilbursche Courant
1080 Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
1081 Uitgever: Nieuwenhuis, Groningen Nieuwsblad van het Noorden
1082 Notariële akten Delft
1083 Notariële akten Meppel
1084 Notariële akten Rotterdam
1085 Notariële akten Utrecht
1086 Notariële akten, Woerden
1087 Notariële akte
1088 Notariële archieven Breda
1089 Notariële archieven Friesland
1090 Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
1091 Notarissen Friesland 1606-1700
1092 Notarissen ter standplaats Leiden (Oud Notarieel Archief)
1093 Notities bij Anthonius Corneliszn van Polanen
1094 Ommelander courant
1095 Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
1096 Ondertrouw- en trouwboek Dwingeloo
1097 Ondertrouw- en trouwboek van Hasselterkerspel gerecht 1806-1811
1098 Ondertrouw-Trouwboek Meppel
1099 Ondertrouwboek Groningen
1100 Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
1101 Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
1102 Ondertrouwregister Gerecht Franeker
1103 Ondertrouwregister Gerecht Harlingen
1104 Ondertrouwregister Gerecht Sneek
1105 Ondertrouwregister Gerecht Workum
1106 Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
1107 Ondertrouwregisters Amsterdam
1108 Ontvangen Trouwen en Begraven 1704-1765 's Grevelduin-Capelle
1109 Ontvangen, begraven, Amsterdam 1803-1805
1110 Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen Workum
1111 Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels Kadaster Zeeland
1112 Openstreetmap
1113 Oprechte Haarlemsche Courant
1114 Uitgever Abraham Casteleyn, Haerlem Oprechte Haerlemse Courant
1115 te Groningen by JACOBUS SIPKES gedrukt en uytgegeven Opregte Groninger courant
1116 Opregte Haarlemsche Courant
1117 Opsterland overlijden/begraven
1118 Orgel Dwingeloo, Hervormde kerk
1119 Oud-Holland, tijdschriftt voor Nederlandsche kunstgeschiedenis
1120 Oude munten en muntstelsels
1121 Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) Amsterdam
1122 Overijssel in kaart / Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
1123 Uitgever: M. Tyl en Zoon H. Tyl, Zwolle Overijsselsche courant
1124 Overleden CIV Loosdrecht
1125 Overledenen CIV (civiel) 1806-1811 Hasselt
1126 Overlijden 1806-1811, Medemblik, Alle gezindten
1127 Overlijden Gorinchem 1806-1811 Alle Gezindten
1128 Overlijden Lemmer 1806-1812
1129 Overlijden Opsterland
1130 Overlijden Utrecht
1131 Overlijden/begraven Achtkarspelen
1132 Overlijden/begraven Gaasterland
1133 Overlijden/begraven Meppel
1134 Overlijdensacte Het Utrechts Archief
1135 Overlijdensacte Vries
1136 Wed. Tj. v.d. MEER - J. de Roos Overlijdensadvertentie
1137 Overlijdensakte 's Hertogenbosch
1138 Overlijdensakte 's-Gravenhage
1139 Overlijdensakte Aarle-Rixtel
1140 Overlijdensakte Achtkarspelen
1141 Overlijdensakte Aduard
1142 Overlijdensakte Alkmaar
1143 Overlijdensakte Amersfoort
1144 Overlijdensakte Apeldoorn
1145 Overlijdensakte Arnemuiden
1146 Overlijdensakte Arnhem
1147 Overlijdensakte Avereest
1148 Overlijdensakte Baarderadeel
1149 Overlijdensakte Baarland
1150 Overlijdensakte Bedum
1151 Overlijdensakte Beilen
1152 Overlijdensakte Bolsward
1153 Overlijdensakte Borger
1154 Overlijdensakte Breda
1155 Overlijdensakte Capelle (N.B.)
1156 Overlijdensakte Castricum
1157 Overlijdensakte Coevorden
1158 Overlijdensakte Dantumadeel
1159 Overlijdensakte De Wijk
1160 Overlijdensakte Delft
1161 Overlijdensakte Den Helder
1162 Overlijdensakte Deventer
1163 Overlijdensakte Dokkum
1164 Overlijdensakte Doniawerstal
1165 Overlijdensakte Doorn
1166 Overlijdensakte Eelde
1167 Overlijdensakte Erp
1168 Overlijdensakte Franeker
1169 Overlijdensakte Gaasterland
1170 Overlijdensakte Genemuiden
1171 Overlijdensakte Giethoorn
1172 Overlijdensakte Gorinchem
1173 Overlijdensakte Grijpskerke
1174 Overlijdensakte Grijpskerk
1175 Overlijdensakte Haarlemmermeer
1176 Overlijdensakte Haarlem
1177 Overlijdensakte Haskerland
1178 Overlijdensakte Hasselt
1179 Overlijdensakte Heeg
1180 Overlijdensakte Hellevoetsluis
1181 Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
1182 Overlijdensakte Hennaarderadeel
1183 Overlijdensakte Heusden
1184 Overlijdensakte Hindeloopen
1185 Overlijdensakte Hoogeveen
1186 Overlijdensakte Huizen
1187 Overlijdensakte IJsselmonde
1188 Overlijdensakte Kampen
1189 Overlijdensakte Kollumerland en Nieuw-Kruisland
1190 Overlijdensakte Kollumerland
1191 Overlijdensakte Kralingen
1192 Overlijdensakte Leek
1193 Overlijdensakte Leens
1194 Overlijdensakte Leeuwarden
1195 Overlijdensakte Leeuwarderadeel
1196 Overlijdensakte Leiderdorp
1197 Overlijdensakte Lemmer
1198 Overlijdensakte Lemsterland
1199 Overlijdensakte Lexmond
1200 Overlijdensakte Loosdrecht
1201 Overlijdensakte Medemblik
1202 Overlijdensakte Menaldumadeel
1203 Overlijdensakte Meppel
1204 Overlijdensakte Middelburg
1205 Overlijdensakte Mijdrecht
1206 Overlijdensakte Nieuwer Amstel
1207 Overlijdensakte Nieuwveen
1208 Overlijdensakte Nigtevecht
1209 Overlijdensakte Nijeveen
1210 Overlijdensakte Nijmegen
1211 Overlijdensakte Nijmegen
1212 Overlijdensakte Nootdorp
1213 Overlijdensakte Norg
1214 Overlijdensakte Odoorn
1215 Overlijdensakte Olst
1216 Overlijdensakte Oostdongeradeel
1217 Overlijdensakte Opsterland
1218 Overlijdensakte Purmerend
1219 Overlijdensakte Rheden
1220 Overlijdensakte Rotterdam
1221 Overlijdensakte Rotterdam
1222 Overlijdensakte Rotterdam
1223 Overlijdensakte Ruinerwold
1224 Overlijdensakte Schoterland
1225 Overlijdensakte Serooskerke (Walcheren)
1226 Overlijdensakte Sint Laurens
1227 Overlijdensakte Smallingerland
1228 Overlijdensakte Sneek
1229 Overlijdensakte Sommelsdijk
1230 Overlijdensakte Spaarndam
1231 Overlijdensakte St. Jacobiparochi
1232 Overlijdensakte Stad Ommen
1233 Overlijdensakte Stavoren
1234 Overlijdensakte Steenwijkerwold
1235 Overlijdensakte Stompwijk
1236 Overlijdensakte Tiel
1237 Overlijdensakte Tietjerksteradeel
1238 Overlijdensakte Tolbert
1239 Overlijdensakte Uitingeradeel
1240 Overlijdensakte Utrecht
1241 Overlijdensakte Vierpolders, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
1242 Overlijdensakte Vledder
1243 Overlijdensakte Vlissingen
1244 Overlijdensakte Voorst
1245 Overlijdensakte Vorden
1246 Overlijdensakte Waalwijk
1247 Overlijdensakte Waspik
1248 Overlijdensakte Weesp
1249 Overlijdensakte Westdongeradeel
1250 Overlijdensakte Westerbork
1251 Overlijdensakte Westkapelle
1252 Overlijdensakte Weststellingwerf
1253 Overlijdensakte Wijk bij Duurstede
1254 Overlijdensakte Wonseradeel
1255 Overlijdensakte Workum
1256 Overlijdensakte Woubrugge
1257 Overlijdensakte Wymbritseradeel
1258 Overlijdensakte Zaltbommel
1259 Overlijdensakte Zuidlaren
1260 Overlijdensakte Zuidwolde
1261 Overlijdensakte Zutphen
1262 Overlijdensakte Zwartsluis
1263 Overlijdensakte Zwollekerspel
1264 Overlijdensakte Zwolle
1265 Overlijdensakten Amsterdam
1266 Overlijdensakten Gorinchem
1267 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1268 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1269 Overlijdensakten Hasselt
1270 Overlijdensakten Hasselt
1271 Overlijdensakten Hoogeveen
1272 Overlijdensakten Pumerend
1273 Overlijdensakten Ruinen
1274 Overlijdensakten Ruinerwold
1275 Overlijdensakten Smallingerland
1276 Overlijdensakten Staphorst
1277 Overlijdensakten Staphorst
1278 Overlijdensakten Steenwijkerwold
1279 Overlijdensakten Tietjerksteradeel
1280 Overlijdensakten Vriezenveen
1281 Overlijdensakten Zaandam
1282 Overlijdensakten Zwartsluis
1283 Overlijdensregister Achtkarspelen 1811
1284 Overlijdensregister Aduard
1285 Overlijdensregister Alblasserdam, Stadsarchief Dordrecht
1286 Overlijdensregister Beerta
1287 Overlijdensregister Delfzijl
1288 Overlijdensregister Gapinge
1289 Overlijdensregister Grijpskerk
1290 Overlijdensregister Groningen
1291 Overlijdensregister Grootegast
1292 Overlijdensregister Hoogkerk
1293 Overlijdensregister Leek
1294 Overlijdensregister Leeuwarderadeel
1295 Overlijdensregister Marum
1296 Overlijdensregister Oldekerk
1297 Overlijdensregister Oldekerk
1298 Overlijdensregister Sneek
1299 Overlijdensregister Tietjerksteradeel
1300 Overlijdensregister Westkapelle 1806-1811
1301 Overlijdensregister Wymbritseradeel
1302 Overlijdensregister Zuidhorn
1303 Overlijdensregister Zuidhorn
1304 Overzicht Archief van de Familie Deutz
1305 Overzicht groefbidders Utrecht
1306 Parenteel Claes Klunder
1307 Parenteel Dirk Jaarsma
1308 Parenteel Jagersmeesters Straatman
1309 Parenteel Jan Jansen Hertcamp
1310 Parenteel van Bartel Jans
1311 Parenteel van Claes Warnaers
1312 Parenteel van Cornelis (Jansen)
1313 Parenteel van Henrik Melchior(s)
1314 Parenteel van Jan Tonnis Dragt
1315 Parenteel van Jaques Jamart
1316 Personalia Gerrit (I) Geens
1317 Politie meldingsrapporten (1940 - 1945) - Amsterdam
1318 Poorterboeken Amsterdam
1319 Poorterboeken Breda
1320 Jeroen Salman Populair drukwerk in de Gouden Eeuw: De almanak als lectuur en handelswaar
1321 Predikantenlijst Friesland
1322 Predikanten
1323 Project: Hans van Mierlo
1324 Protestantse gemeente 't Woudt - Den Hoorn
1325 Protestantse gemeente Augustinusga
1326 Protestantse Gemeente Kootstertille
1327 Protocollen Alphen
1328 Provinciale Drentsche en Asser courant
1329 Uitgever: M. Tyl en Zoon H. Tyl Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
1330 Quaclappen 1600 - 1612 Geheel Jan Post
1331 Quaclappen 1613-1620
1332 Quaclappen
1333 Quotisatie 1749
1334 Raad van Brabant, vonnissen civiele en criminele zaken
1335 Raamsdonk, Leden Gewapend Genootschap 1795
1336 Rechterlijk Archief Capelle
1337 Rechterlijk archief Kampen
1338 Rechterlijk Archief Kampen
1339 Rechterlijk Archief Sprang
1340 Rechterlijk Archief van Poederoijen
1341 Rechterlijk Archief Waspik
1342 Rechtspraak Woerden
1343 Reconstructie van Oosterhout en Dongen
1344 Dr. F.W. Schmidt Regenten van een kleine stad
1345 Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
1346 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven : 1668 -1763
1347 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven 1588-1592, 1604-1668
1348 Register aangegeven lijken, Zoutelande
1349 Register van begravenen of overledenen Leeuwarden
1350 Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens Groningen
1351 Register van Holland en Westvriesland van de jaaren 1635, 1636 en 1637
1352 Register van overledenen - Grietenij Lemsterland
1353 Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd
1354 Register van overledenen Gemeente Sloten
1355 Register van overledenen Grietenij Kollumerland
1356 Register van overledenen Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1357 Register van overledenen of begravenen, Gemeente Leeuwarden
1358 Register van overledenen, 1806-1811 Tietjerksteradeel
1359 Register van overledenen, Grietenij Achtkarspelen
1360 Register van overledenen, Grietenij Opsterland, 1806-1811
1361 Register van overledenen, Grietenij Wonseradeel, 1806-1811
1362 Register van overledenen, Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1363 Register van vertrokken personen, Breda, 1823-1833
1364 Registers ('Liggers') Scheepsmetingsdienst (1899-1989)
1365 Registratie Europeanen op java en Madoera 1819
1366 Joannes Henrici Rhala Rekeningen van de Friese kloosterinkomsten 1606/1607
1367 Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1811
1368 Repertorium van Notarissen - Gemeente Amsterdam
1369 Rijksarchief Leeuwarden
1370 Jelle Kooistra Roots (FEANSTER, weekblad in Surhuisterveen en omstreken)
1371 RootsWeb's World Connect Project: van der Werf - Thompson Family
1372 Rotterdam 1830
1373 Rotterdam 1896 d 100
1374 Directeur: C. Sijthoff Rotterdamsch Nieuwsblad
1375 Rotterdamsche courant
1376 Rotterdamse gezinskaarten (1880-1941)
1377 Rouwbrief
1378 Schepenbank Trouwboek Raamsdonk
1379 dr. G. J. van Kolmeschate Schoolmeesters van Zwartsluis
1380 Schoorsteengeldregister
1381 Isaac S. Emmanuel Seventeenth-Century Brailian Jewry: A Critical Review
1382 Uitgave Liebaert, 's Gravenhage Sibbe : maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde
1383 Skoalmasters yn Fryslân, 1600 - 1950: Dantumadeel (gegevens van Hartman Sannes)
1384 Skrok en Hennaard binnen Hennaerderadeel in nedergerecht en cultuurhistorie
1385 Directeur-redacteur, drukker & uitgever J.A. Uilkens Soerabaijasch handelsblad
1386 Soldaten leger Napoleon
1387 Sprang-Capelle N.G. Dopen
1388 Stadsarchief 's Hertogenbosch
1389 Stadsarchief Kampen, foto B. Klappe
1390 Stadsarchief Rotterdam
1391 Stadsbegraafboeken Leeuwarden
1392 Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr. Stamboek van den Frieschen adel (1846)
1393 Stamboeken Marine 1813-1940
1394 Stamboom Ambachtsheer/Ambagtsheer
1395 Stamboom familie Johannes Ruizing
1396 Stamboom Familie Weima
1397 Stamboom Feikje Samplonius
1398 Stamboom Jan Doekes (Dokkum)
1399 Stamboom Lisanne Imholz-Komijn
1400 Stamboom Terwal
1401 Stamboom van de familie van Polanen
1402 Stamboom Van den Berg
1403 Stamboom van Familie van der Velde
1404 Stamboom van Jan van Raelte (Raalte)
1405 Stamboomforum Jacobus van Weijland
1406 Staphorst en IJhorst, 500ste penning 1675
1407 Statenvertaling 1637
1408 Staverse families - Heineman
1409 Stemdragende boerderijen Drachten 1640-1788
1410 Stemgerechtigden Koudum 1640 en 1698
1411 Stemkohieren Friesland
1412 Testamenten Leiden 149-1582
1413 Texelse genealogie - Zeebrieven
1414 Champlin Burrage ( 1859-1951) The Early English Dissenters in the Light of Recent Research (1550-1641 ...
1415 The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
1416 The so-called Dissius Auction (1696 sale of 124 painings by the art merchant Gerard Hoet II)
1417 Thys de Jong Genealogy
1418 Tienjarentafels Amsterdam
1419 Uitgever: N. Luijten, Tilburg Tilburgsche Courant
1420 Tollen en Tolhuizen
1421 Schuurman Topografische Dienst
1422 Van Utenhoven en Van den Bosch Topografische Dienst
1423 Transportakten voor 1811, Amsterdam
1424 Transporten en schuldbrieven van Koudekerk 1629-1639
1425 Transporten onroerend goed Walcheren
1426 Tresoar Fries Historisch centrum
1427 Trouw-, begraaf- en lidmatenboek Koekange
1428 Trouwboek 's Gravenhage Alle gezindten
1429 Trouwboek 's-Gravenhage
1430 Trouwboek 's-Grevelduin-Capelle
1431 Trouwboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
1432 Trouwboek Abcoude
1433 Trouwboek Aduard
1434 Trouwboek Alphen aan de Rijn
1435 Trouwboek Amerongen
1436 Trouwboek Amersfoort (Evangelisch Luthers)
1437 Trouwboek Amsterdam Engels Presbyteraans
1438 Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
1439 Trouwboek Amsterdam Oude Kerk Nederlands Hervormd
1440 Trouwboek Appingedam
1441 Trouwboek Benschop
1442 Trouwboek Beulake
1443 Trouwboek Blokzijl
1444 Trouwboek Breda (Waals)
1445 Trouwboek Capelle
1446 Trouwboek CIV Dalfsen
1447 Trouwboek Coevorden
1448 Trouwboek Dalen
1449 Trouwboek Delft
1450 Trouwboek Den Ham en Fransum
1451 Trouwboek Den Hoorn RK
1452 Trouwboek Deventer
1453 Trouwboek Dordrecht, Waalse gemeente
1454 Trouwboek Dordrecht
1455 Trouwboek Eelde
1456 Trouwboek Enkhuizen
1457 Trouwboek Garmerwolde
1458 Trouwboek Garnwerd en Oostum
1459 Trouwboek Geertruidenberg
1460 Trouwboek Grijpskerk
1461 Trouwboek Groningen
1462 Trouwboek Grootegast en Doezum
1463 Trouwboek Haarlem (Nederlands hervormd)
1464 Trouwboek Hasselt
1465 Trouwboek Havelte
1466 Trouwboek Hellendoorn
1467 Trouwboek Hervormde gemeente Finkum en Hijum
1468 Trouwboek Hervormde gemeente St. Annaparochie
1469 Trouwboek Hoogeveen
1470 Trouwboek Hoogezand
1471 Trouwboek Hoorn
1472 Trouwboek Hornhuizen en Kloosterburen
1473 Trouwboek IJhorst en De Wijk
1474 Trouwboek IJhorst/De Wijk
1475 Trouwboek Jaarsveld
1476 Trouwboek Kampen (Gereformeerd)
1477 Jan Rientjes (transcriptie) Trouwboek Kampen
1478 Jan Rientjes (transcriptie) Trouwboek Kampereiland
1479 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1480 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1481 Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
1482 Trouwboek Leiden Waalse Kerk
1483 Trouwboek Lettelbert en Enumatil
1484 Trouwboek Linschoten
1485 Trouwboek Lochem
1486 Trouwboek Loosdrecht
1487 Trouwboek Maarssen (Nederlands Hervormd)
1488 Trouwboek Maastricht Hervormd
1489 Trouwboek Mastebroek
1490 Trouwboek Meerkerk
1491 Trouwboek Meppel
1492 Trouwboek Midwolde en Leek
1493 Trouwboek Montfoort (Gereformeerd)
1494 Trouwboek Nederduits Gereformeerd Blokzijl
1495 Trouwboek NG Giethoorn
1496 Trouwboek Niehove
1497 Trouwboek Nieuwleusen
1498 Trouwboek Niezijl
1499 Trouwboek Nijeveen
1500 Trouwboek Noordhorn
1501 Trouwboek Oldehove
1502 Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
1503 Trouwboek Oudendijk (NH)
1504 Trouwboek Purmerend Evangelisch Luthers
1505 Trouwboek Purmerend NH
1506 Trouwboek Purmerend Schepenbank (1790-1811)
1507 Trouwboek Rijswijk (gereformeerd)
1508 Trouwboek Roderwolde
1509 Trouwboek Rotterdam
1510 Trouwboek Rouveen
1511 Trouwboek Ruinen
1512 Trouwboek Ruinerwold
1513 Trouwboek Sappemeer
1514 Trouwboek Spaarndam (NH)
1515 Trouwboek Sprangh
1516 Trouwboek Staphorst
1517 Trouwboek Steenwijk
1518 Trouwboek Ter Apel
1519 Trouwboek Tiel
1520 Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
1521 Trouwboek Utrecht Waalse Gemeente
1522 Trouwboek Utrecht
1523 Trouwboek Velsen
1524 Trouwboek Vollenhove
1525 Trouwboek Waardenburg
1526 Trouwboek Wanneperveen
1527 Trouwboek Wapserveen
1528 Trouwboek Waspik
1529 Trouwboek Wassenaar
1530 Trouwboek Werkendam
1531 Trouwboek Wierum en Dorkwerd
1532 Trouwboek Winsum
1533 Trouwboek Woerden
1534 Trouwboek Zegveld
1535 Trouwboek Zuidhorn
1536 Trouwboek Zundert
1537 Trouwboek Zutphen
1538 Trouwboek Zwartsluis
1539 Trouwboek Zweeloo
1540 Trouwboek Zwijndrecht
1541 Trouwboek Zwolle
1542 Trouwen CIV Loosdrecht
1543 Trouwen civiel Dalfsen
1544 Trouwen civiel Rouveen
1545 Trouwen civiel Zwartsluis
1546 Trouwen en begraven (gaarder) - 's Grevelduin-Capelle
1547 Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik
1548 Trouwen Gerecht, juni 1795 - januari 1799, Leiden
1549 Trouwen Waspik (schepenbank)
1550 Trouwgeld Zeeuwse eilanden
1551 Trouwinschrijving Utrecht
1552 Trouwregister Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden (tot 1755)
1553 Trouwregister Doopsgezinde gemeente Gorredijk Lippenhuizen
1554 Trouwregister gerecht Doniawerstal
1555 Trouwregister Gerecht Gaasterland
1556 Trouwregister Gerecht Harlingen
1557 Trouwregister Gerecht Hindeloopen
1558 Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
1559 Trouwregister Gerecht Leeuwarden
1560 Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel
1561 Trouwregister Gerecht Opsterland
1562 Trouwregister Gerecht Schoterland
1563 Trouwregister Gerecht Tietjerksteradeel
1564 Trouwregister Gerecht Workum
1565 Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude
1566 Trouwregister Hervormde gemeente Anjum
1567 Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga
1568 Trouwregister Hervormde gemeente Balk
1569 Trouwregister Hervormde gemeente Beers en Jellum
1570 Trouwregister Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
1571 Trouwregister Hervormde gemeente Bergum
1572 Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum
1573 Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum
1574 Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
1575 Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen
1576 Trouwregister Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
1577 Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl
1578 Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
1579 Trouwregister Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
1580 Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum
1581 Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
1582 Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1583 Trouwregister Hervormde gemeente Ee
1584 Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum
1585 Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
1586 Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
1587 Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
1588 Trouwregister Hervormde gemeente Gerkesklooster
1589 Trouwregister Hervormde gemeente Goingarijp Broek
1590 Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk
1591 Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
1592 Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
1593 Trouwregister Hervormde gemeente Harich
1594 Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
1595 Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
1596 Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen
1597 Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
1598 Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure en Bornwird
1599 Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions
1600 Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen
1601 Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd
1602 Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne
1603 Trouwregister Hervormde gemeente IJlst
1604 Trouwregister Hervormde gemeente IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
1605 Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum
1606 Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
1607 Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
1608 Trouwregister Hervormde gemeente Kollum
1609 Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
1610 Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
1611 Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag
1612 Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
1613 Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
1614 Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik
1615 Trouwregister Hervormde gemeente Makkum
1616 Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
1617 Trouwregister Hervormde gemeente Nijega Elahuizen
1618 Trouwregister Hervormde gemeente Nijland
1619 Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
1620 Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes
1621 Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
1622 Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
1623 Trouwregister Hervormde gemeente Oosthem Abbega Folsgare
1624 Trouwregister Hervormde gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga
1625 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
1626 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Idzega en Sandfirden
1627 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
1628 Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne
1629 Trouwregister Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
1630 Trouwregister Hervormde gemeente Oudeschoot Nieuweschoot Mildam Rottum Katlijk
1631 Trouwregister Hervormde gemeente Oudkerk Roodkerk
1632 Trouwregister Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
1633 Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard
1634 Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
1635 Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
1636 Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
1637 Trouwregister Hervormde gemeente Scharnegoutum
1638 Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
1639 Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
1640 Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren
1641 Trouwregister Hervormde gemeente Stiens
1642 Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude, Tietjerk
1643 Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen
1644 Trouwregister Hervormde gemeente Terkaple Akmarijp
1645 Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard
1646 Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Legemeer
1647 Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten
1648 Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
1649 Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie
1650 Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum
1651 Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
1652 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnaldum
1653 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1654 Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum
1655 Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
1656 Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard
1657 Trouwregister Hervormde gemeente Workum
1658 Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
1659 Trouwregister Huwelijken aangegeven ter secretarie Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
1660 Trouwregister Jutrijp en Hommerts
1661 Trouwregister Nijega Elahuizen
1662 Twentebestand
1663 Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema
1664 R. Reinsma Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar
1665 Uit Smallingerlands verleden, "Bearn Lap" door Klaas J. Bekkema
1666 Dr. Bernardus Schotanus à Sterringa (1688) Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, uitgave Francois Halma
1667 Uitgebreide genealogie van Jacob Sickenga ca. 1650
1668 Utrechtsche courant
1669 Utrechtsche provinciale en stads-courant
1670 Jacobus Kok Vaderlandsch Woordenboek, deel I, AA - AD
1671 Jacobus Kok Vaderlandsch Woordenboek
1672 Valthermond vroeger, wie kent ze?
1673 K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
1674 R.D. Leenman Van Voorgaande Dingen
1675 Vergunningen Delft - Consentboek
1676 Verhaal : Rechterlijk Archief Leiderdorp
1677 Verhaal: Gevelstenen in de Lakenhal
1678 Verhaal: Laurens Jansz Coster
1679 Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 172
1680 J. W. te Water Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden, volume 2, eerste stuk: Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van Delft
1681 John Michael Montias Vermeer and His Milieu: A Web of Social History
1682 Vernoemingsreeks Sierk van der Woude
1683 Verponding op de huizen
1684 Verslag van den tegenwoordige Staat van het Schoolwezen op Java
1685 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven
1686 Vertrokken lidmaten Breda 1642-1679
1687 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
1688 Verzameling K. Miedema
1689 Jacques Alexandre de Chalmot Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ... (Goo
1690 Vestbrieven Breda
1691 VOC-opvarenden
1692 Volkstelling 1748 Hellendoorn
1693 Volkstelling 1748 Kampen
1694 Volkstelling 1795 (10 oktober) Fortresse Zwartsluis
1695 Volkstelling 1795 (21-31 okt.) Buitenkwartier Zwartsluis
1696 Volkstelling Genemuiden 1748
1697 Volkstelling Hasselt 1748
1698 Volkstelling Hasselt 1795
1699 Volkstelling Hasselterkerspel 1748
1700 Volkstelling Hasselterkerspel 21 - 31 oktober 1795
1701 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
1702 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
1703 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
1704 Volkstelling Hoogeveen 1829
1705 Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748
1706 Volkstelling Nieuwleusen 1795
1707 Volkstelling Rouveen 1748
1708 Volkstelling Westkapelle - 18 juli 1810
1709 Volkstelling Westkapelle - 19 juni 1812
1710 Volkstelling Westkapelle 1826
1711 Volkstelling Zwollekerspel 1748
1712 Volkstellingregister Breda
1713 Volkstellingregister Princenhage 1826-1829
1714 Voorouders van Albert Melessen
1715 Voorouders van Huib Westerbeke
1716 Vroedschap van Utrecht (1618-1795)
1717 Vuursteden Zwartsluis 1675 en 1682
1718 Vuurstedengeld IJhorst
1719 Vuurstedengeld Rouveen
1720 Walcheren (platteland) inwoners 1797-1799
1721 Huib Heijt Webpagina van Huib Heijt (geverifieerd 22 augustus 2017)
1722 Webring Reestdal tussen Drenthe en Overijssel
1723 Henk Elsinga Website H. Elsinga: genealogieën van Hoogeveense families voor 1811 - Mentinck
1724 Weesakten Delft
1725 Weesboeken Hemelumer Oldeferd 1744-1783
1726 Weeskamer van Leiden
1727 Westfriese families - Genealogie in West-Friesland - melchior
1728 Westkapelle inwoners 1797
1729 Wie is Wie in Overijssel - Evertjan Thomassen à Theussink
1730 Wikipedia, artikel Vollenhove (januari 2010)
1731 Woorden-Boek.nl
1732 Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT)
1733 Woordenboek van Voornamen - Dr. J. van der Schaar
1734 Wumkes' Stads- en Dorpskroniek van Friesland - Tresoar
1735 www. klaasvdschuit.nl
1736 www.altijdstrijdvaardig.nl
1737 www.broersma-sweet-haven.com
1738 www.dominees.nl
1739 www.familysearch.org
1740 www.hfjansen.nl
1741 www.hofsteegenealogy.com
1742 www.pdejong.com
1743 www.semplonius.info
1744 www.sijses.nl
1745 www.speerstra.info
1746 www.vanderkooij.org
1747 www.watwaswaar.nl
1748 www.windgenealogie.org
1749 www.wobbes.com
1750 Zeeuwse Eilanden inwoners 1811, 1813
1751 Zeeuwse Mobiele Schutterij
1752 Zerkenlijst Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk te Kampen
1753 Zoutgeld 1694 en 1702
1754 Wim Coster Zwartsluis aan 't Zwarte Water
1755 Jaap Hagedoorn (o.a) Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp