Deze pagina bevat een index van alle bronnen van het gegevensbestand, gesorteerd volgens titel. Aanklikken van de brontitel brengt u naar de bronpagina.

Nummer Naam
1 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
2 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)
3 'Cultuur, Mens en Natuur in de Mieden', deel I, Biografie van de Mieden
4 's Gravenhaegse courant
5 't Nieuw Woorden-boek der Regten
6 "Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624 - 1809"
7 "De van Loo's in de omgeving van Rembrandt"
8 "Friezen uit vroeger eeuwen" door Hessel de Walle
9 (Onder)trouw Gericht Kampen (1664-1795)
10 1000e penning Zwartsluis 1694
11 1000e penning Zwartsluis 1726
12 30e/40e penningen
13 500e penning Zwartsluis 1675
14 Aangegeven lijken Nijeveen
15 Aantekeningen over de familie Huete, en over de stratebroederschappen te Zwolle.
16 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550 - 1805 Leeuwarden
17 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken Leeuwarden
18 Achter de gevels van Delft
19 Adie Lambertsz.
20 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
21 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
22 Advocaten Friesland 1527-1577
23 Afstammingsverklaring
24 Agrarisch nieuwsblad
25 Akse
26 Album Amicorum van Theodorus Heymans
27 Alfabethische Lijst der Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in Noord-Nederland, sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw.
28 Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928
29 Algemeen Handelsblad
30 Algemeen Nederlandsch Familieblad
31 Alkmaar - Impost huwelijken
32 Alle Groningers
33 Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam
34 Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, ...
35 Amsterdamsche Mercurius
36 Amsterdamse courant
37 andredenhaan - van Neurenburg
38 Anglo-Frisian
39 Archief Dagblad van het Noorden
40 Archief Eemland
41 Archief Hervormde gemeente Eestrum Diaconierekeningboek
42 Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
43 Archief Leeuwarder Courant
44 Archief van de Hervormde gemeente Eestrum Diaconie, kerk- en armvoogdij, register ontvangsten en uitgaven
45 Archiefstukken Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
46 Archieven.nl
47 Atlas van Loon
48 Authorisatieboek Hemelumer Oldeferd
49 Barzilay - De vroegere Barzilays in Nederland
50 Bataafsche Leeuwarder Courant
51 Begraafboek 's-Hertogenbosch
52 Begraafboek Capelle
53 Begraafboek Delft
54 Begraafboek Ginneken
55 Begraafboek Gorredijk
56 Begraafboek Hasselt
57 Begraafboek Hervormde gemeente Stavoren
58 Begraafboek Hoogeveen
59 Begraafboek Kampen
60 Begraafboek Leiden
61 Begraafboek Loosdrecht
62 Begraafboek Meppel - Graven
63 Begraafboek Meppel - Klokkengeld
64 Begraafboek Nieuwveen (Impost)
65 Begraafboek Rotterdam
66 Begraafboek Ruinerwold
67 Begraafboek Sloten
68 Begraafboek Waspik
69 Begraafboek Werkendam
70 Begraafboek Woerden
71 Begraafboek Zwollekerspel - Bergklooster
72 Begraafboek Zwolle
73 Begraafregister Nieuwe Ooster Amsterdam 1894-2005
74 Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
75 Begraven (gaarder) Waspik
76 Begraven kosten 's-Gravenhage 1782-1811 Groote Kerk
77 Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
78 Beroepen van toen
79 Beroepsnamenboek
80 Beschrijving der stad Leyden
81 Beschrijving der Stadt Delft
82 Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825.
83 Bevolking Westkapelle
84 Bevolkingsregister Aarle-Rixtel
85 Bevolkingsregister Breda
86 Bevolkingsregister Delft
87 Bevolkingsregister Delft
88 Bevolkingsregister Ginneken en Bavel
89 Bevolkingsregister Leeuwarden
90 Bevolkingsregister Maatchappij van Weldadigheid
91 Bevolkingsregister Nijega 1860-1880
92 Bevolkingsregister Princenhage
93 Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 (Streekarchief Bommelerwaard)
94 Bevolkingsregister Zaltbommel
95 Bevolkingsregister Zwartsluis 1860-1900
96 Bevolkingsregister Zwartsluis 1901-1935
97 Bevolkingsregisters Amsterdam 1851-1853
98 Bevolkingsregisters Veenhuizen/Ommerschans
99 Bijzonderheden over Antonius Hambrouck
100 Biografisch woordenboek der Nederlanden
101 Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
102 Boelens: Een RK Groninger familie met een grote Bossche tak, 2 delen
103 Boetes op trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795
104 Bonboeken Leiden
105 Bosch' Protocol
106 Bossche Encyclopedie/Inkwartiering
107 Bossche Encyclopedie
108 Bossche Encyclopedie
109 Breukdodenboek 1729-1794 Groningen
110 Breukdodenboek Groningen
111 Breukdodenboek Groningen
112 Brieven aan Saeckma
113 Burgemeesters van Ouder-Amstel
114 Burgerboeken van Leeuwarden
115 Burgerboeken
116 Burgerlijke stand - geboorte - Doorn
117 Burgerlijke Stand - Geboorte - Groningen
118 Burgerlijke stand - Geboorte Nijmegen
119 Burgerlijke stand - Geboorte Venlo
120 Burgerlijke stand - Huwelijk Hasselt
121 Burgerlijke stand - huwelijken - Mijdrecht
122 Burgerlijke stand - huwelijken - Spaarndam
123 Burgerlijke Stand - huwelijken Heerde
124 Burgerlijke stand - overlijden - Bunschoten
125 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
126 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
127 Burgerlijke stand - overlijden / Gelders Archief
128 Burgerlijke stand - Overlijden Hoogeveen
129 Burgerlijke stand - Overlijden Overijssel
130 Burgerlijke stand - Overlijden Utrecht
131 Burgerlijke stand - overlijden Veenendaal
132 Burgerlijke Stand Amsterdam
133 Burgerlijke Stand Assendelft
134 Burgerlijke stand Geboorte Zaltbommel
135 Burgerlijke stand geboorte Zwolle
136 Burgerlijke Stand Geboorten, Leeuwarden
137 Burgerlijke stand Huwelijk 's-Hertogenbosch
138 Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam
139 Burgerlijke stand Huwelijk Haaften
140 Burgerlijke stand Huwelijk Hattem
141 Burgerlijke stand Huwelijk Zuidhorn
142 Burgerlijke stand huwelijk Zwollekerspel
143 Burgerlijke stand Huwelijk Zwolle
144 Burgerlijke Stand Ned. Indië
145 Burgerlijke stand Overlijden Avereest
146 Burgerlijke Stand Overlijden Dalfsen
147 Burgerlijke stand overlijden Doesburg
148 Burgerlijke stand overlijden Hattem
149 Burgerlijke stand Overlijden Kampen
150 Burgerlijke stand overlijden Staphorst
151 Burgerlijke stand Overlijden Vollenhove
152 Burgerlijke stand Overlijden Vriezenveen
153 Burgerlijke stand Overlijden Woubrugge
154 Burgerlijke stand Overlijden Zaltbommel
155 Burgerlijke stand Overlijden Zuidhorn
156 Burgerlijke stand Overlijden Zutphen
157 Burgerlijke stand Overlijden Zwartsluis
158 Burgerlijke stand Overlijden Zwolle
159 Burgerlijke stand Rhenen
160 Burgerlijke Stand Zaandam
161 Burgers 1581-1798 Hattem
162 Buurthouden, Burengebruiken en Buurtorganisaties in Leiden (14e - 19e eeuw)
163 Buurtkwesties Leiden (1597-1796)
164 Cannegieter: grafschriften Franeker
165 Carrousels Speelman
166 Charters Centraal Bureau voor de Genealogie
167 Chromo-topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1:25.000
168 Collectie Pieter Nieuwland
169 Dagblad van 's Gravenhage
170 Database - BergSmit
171 Database van Verdwenen Molens in Nederland
172 De dagboeken van Doeke Wijgers Hellema
173 De Familie van Anna Dorsefan, vrouw van Lucas van Dingstee te Hasselt
174 De Gids
175 De Heeren van Alkmaer - Gemeente Alkmaar
176 De Heeren van den Raede - Biografieën en Groepsportret van de Raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811
177 De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds. Bestaande, in een verhandeling, van de waaren en koopmanschappen, die men daar heenen sendt en wederom ontfangt: benevens vergelykingen der munten, maaten en gewigten, en op wat wyse men over en weêr wisselt , Volume 2 (Google eBoek)
178 De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd
179 De magistraat van Leeuwarden 1588 - 1700
180 De meesterboeken van Obreen - Sint Lucasgilde
181 De Nederlandse Leeuw
182 De Ommelander Borgen en Steenhuizen
183 De Opstand in Leiden in de jaren 1566 en 1567
184 De Overijsselsche familie Drost
185 De Ruitenborch
186 De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden 1600-1950
187 De schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde in de loop der tijden, 1600-1950
188 De schoolmeesters van Leeuwarderadeel, 1600-1950
189 De schoolmeesters van Ooststellingwerf, 1600-1950
190 De schoolmeesters van Opsterland in de loop der tijden, 1600-1950
191 De schoolmeesters van Workum in de loop der tijden.
192 De Schoolmeesters van Wymbritseradeel in de loop der tijden, 1600-1950
193 De tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden; behelzende de inleiding der beschrijving van het landschap Drenthe
194 De Tijd: godsdienstig - staatkundig dagblad
195 De Tijd: godsdienstig -staatkundig dagblad
196 De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
197 de volkshogeschool
198 De voorouders en verwanten van aartsverzamelaar Albertus Theodorus Hartkamp
199 De vroedschap van Amsterdam 1578-1795
200 De Waarheid
201 De Weerd in klapper K33.5 (1546-1614) - Decreetboeken Hof van Friesland
202 Delft, akte jaar 1943, nummer 239
203 Delftsche courant
204 Delftse biografieën
205 Diaconierekening boek Hervormde gemeente Beetsterzwaag
206 Diaconierekeningboek Archief Hervormde gemeente Bergum
207 Different nopende het verzoek, in der zaake van Jhr. Jan Floris grave van Nassau La Lecq hoofd-officier der stad Utrecht ... contra Gysbert Egeling, burger en coopman in wijnen binnen de gemelde stad (Google eBoek)
208 Digitaal loket Leeuwarden - Graf opzoeken
209 Digitale Arena Delft
210 Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
211 Dominees.nl - Diemen
212 Dominees.nl - Kamperveen Hervormde gemeente
213 Dominees.nl - Utrecht
214 Dominees.nl Delft
215 Dominees.nl, Meppel, Hervormde Gemeente.
216 Dominees.nl. Alphen aan de Rijn
217 Dominees.nl
218 DONGER DEEL, OOST ZYDE DER PASENS, De Vierde GRIETENIJE van Ooster Goo
219 Doop NH Zaltbommel
220 Doop- en Trouwboek Grijpskerk
221 Doop- en trouwboeken Nieuw(e)veen 1753-1811
222 Doop-, trouw- en lidmatenboek Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
223 Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
224 Doopboek 's Hertogenbosch
225 Doopboek 's-Gravenhage
226 Doopboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
227 Doopboek Aduard
228 Doopboek Alkmaar
229 Doopboek Amstelveen
230 Doopboek Amsterdam Engels Presbyteriaans
231 Doopboek Avereest
232 Doopboek Baambrugge
233 Doopboek Beilen
234 Doopboek Beulake
235 Doopboek Blokzijl
236 Doopboek Boornbergum Kortehemmen
237 Doopboek Borger
238 Doopboek Breda (RK)
239 Doopboek Breda
240 Doopboek Brielle
241 Doopboek Christelijk Gereformeerde Kerk Zwartsluis 1838-1893
242 Doopboek Coevorden
243 Doopboek Culemborg
244 Doopboek Dalen
245 Doopboek Dalfsen
246 Doopboek Delft
247 Doopboek Den Ham
248 Doopboek Diever
249 Doopboek Dongen
250 Doopboek Dordrecht (Nederlands Hervormd)
251 Doopboek Dordrecht, Waalse Gemeente
252 Doopboek Drumpt 1719-1771
253 Doopboek Dwingeloo
254 Doopboek Elburg
255 Doopboek Enkhuizen
256 Doopboek Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden
257 Doopboek Farmsum
258 Doopboek Garnwerd en Oostum
259 Doopboek Geertruidenberg
260 Doopboek Grijpskerk
261 Doopboek Groningen
262 Doopboek Grootegast en Doezum
263 Doopboek Hasselt
264 Doopboek Hattem
265 Doopboek Havelte
266 Doopboek Hellendoorn (J.Prins)
267 Doopboek Hellendoorn
268 Doopboek Hellevoetsluis
269 Doopboek Hervormde gemeente Anjum
270 Doopboek Hervormde gemeente Augustinusga
271 Doopboek Hervormde gemeente Balk
272 Doopboek Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
273 Doopboek Hervormde gemeente Bergum
274 Doopboek Hervormde gemeente Birdaard, Janum
275 Doopboek Hervormde gemeente Blija en Hogebeintum
276 Doopboek Hervormde gemeente Bolsward
277 Doopboek Hervormde gemeente Boornbergum, Kortehemmen
278 Doopboek Hervormde gemeente Bozum
279 Doopboek Hervormde gemeente Britsum
280 Doopboek Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
281 Doopboek Hervormde gemeente Burum en Munnekezijl
282 Doopboek Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
283 Doopboek Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
284 Doopboek Hervormde gemeente Dokkum
285 Doopboek Hervormde gemeente Drachten
286 Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
287 Doopboek Hervormde gemeente Ee
288 Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
289 Doopboek Hervormde gemeente Ferwerd
290 Doopboek Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
291 Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
292 Doopboek Hervormde gemeente Gerkesklooster
293 Doopboek Hervormde gemeente Gorredijk
294 Doopboek Hervormde gemeente Grouw
295 Doopboek Hervormde gemeente Hallum
296 Doopboek Hervormde gemeente Harich
297 Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
298 Doopboek Hervormde gemeente Heeg
299 Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
300 Doopboek Hervormde gemeente Hindeloopen
301 Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
302 Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
303 Doopboek Hervormde gemeente Kollum
304 Doopboek Hervormde gemeente Koudum
305 Doopboek Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
306 Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
307 Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
308 Doopboek Hervormde gemeente Lekkum, Miedum
309 Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
310 Doopboek Hervormde gemeente Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
311 Doopboek Hervormde gemeente Makkum
312 Doopboek Hervormde gemeente Marssum
313 Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
314 Doopboek Hervormde gemeente Morra en Lioessens
315 Doopboek Hervormde gemeente Nijega en Elahuizen
316 Doopboek Hervormde gemeente Nijland
317 Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
318 Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
319 Doopboek Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
320 Doopboek Hervormde gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare
321 Doopboek Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
322 Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
323 Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
324 Doopboek Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk
325 Doopboek Hervormde gemeente Oudkerk en Roodkerk
326 Doopboek Hervormde gemeente Oudwoude en Westergeest
327 Doopboek Hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega
328 Doopboek Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
329 Doopboek Hervormde gemeente Rijperkerk en Hardegarijp
330 Doopboek Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
331 Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
332 Doopboek Hervormde gemeente Sloten
333 Doopboek Hervormde gemeente Sneek
334 Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
335 Doopboek Hervormde gemeente Stiens
336 Doopboek Hervormde gemeente Suawoude en Tietjerk
337 Doopboek Hervormde gemeente Surhuisterveen
338 Doopboek Hervormde gemeente Surhuizum
339 Doopboek Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenshuizen en Legemeer
340 Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
341 Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
342 Doopboek Hervormde gemeente Vrouwenparochie
343 Doopboek Hervormde gemeente Warga, Wartena en Warstiens
344 Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
345 Doopboek Hervormde gemeente Wijnaldum
346 Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
347 Doopboek Hervormde gemeente Wirdum
348 Doopboek Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
349 Doopboek Hervormde gemeente Wommels/Hidaard
350 Doopboek Hervormde gemeente Workum
351 Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
352 Doopboek Hervormde kerk Raamsdonk
353 Doopboek Heusden Nederlands Hervormd
354 Doopboek Hoogeveen
355 Doopboek Hoogezand
356 Doopboek Hoorn
357 Doopboek Hulst - Nederlands Hervormd
358 Doopboek IJhorst/ De Wijk
359 Doopboek Jutphaas
360 Doopboek Kampen
361 Doopboek Koekange
362 Doopboek Kolder- en Dinxterveen
363 Doopboek Leerdam (Nederlands Hervormd)
364 Doopboek Leeuwarden R.K.
365 Doopboek Leiden (Gereformeerd)
366 Doopboek Leiden Waalse Kerk
367 Doopboek Lettelbert en Enumatil
368 Doopboek Lexmond
369 Doopboek Maastricht Nederlands Hervormd
370 Doopboek Mastenbroek
371 Doopboek Meppel
372 Doopboek Midwolde en Leek
373 Doopboek Neede
374 Doopboek NG Wanneperveen
375 Doopboek Nieuw-Loosdrecht
376 Doopboek Nieuwleusen
377 Doopboek Niezijl
378 Doopboek Nijeveen
379 Doopboek Noordhorn
380 Doopboek Oldehove
381 Doopboek Oosterhesselen
382 Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
383 Doopboek Purmerend Evangelisch Luthers
384 Doopboek R.K. parochie Nieuwstad Leeuwarden
385 Doopboek Raalte
386 Doopboek Rijssen
387 Doopboek Roden
388 Doopboek Roderwolde
389 Doopboek Rotterdam
390 Doopboek Rouveen
391 Doopboek Ruinerwold
392 Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
393 Doopboek Schipluiden gereformeerd
394 Doopboek Sprang
395 Doopboek Staphorst
396 Doopboek Steenwijk
397 Doopboek Terwolde 1645-1811
398 Doopboek Ulrum
399 Doopboek Utrecht (gereformeerd)
400 Doopboek Utrecht Evangelisch Luthers
401 Doopboek Utrecht Waalse kerk
402 Doopboek Veldhuizen
403 Doopboek Visvliet
404 Doopboek Vollenhove
405 Doopboek Wanneperveen
406 Doopboek Wapserveen
407 Doopboek Waspik
408 Doopboek Wehe en Zuurdijk
409 Doopboek Winsum
410 Doopboek Woerden
411 Doopboek Zeist
412 Doopboek Zuidhorn
413 Doopboek Zutphen
414 Doopboek Zwartsluis
415 Doopboek Zwolle
416 Doopboeken Amsterdam
417 Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
418 DTB Delft
419 DTB Rotterdam
420 DTB Schipluiden
421 Eduard de Vries en Anna Loly (stad Utrecht)
422 Een frauderende dominee.
423 Een Zathe in de Noordermeerpolder
424 Eindhoven in 1934 - De (oude) Kruidenbuurt in Stratum
425 Electoral Rolls New South Wales, Australia
426 Emigranten 1839-1900
427 Emigratie naar Argentinië
428 Encyclopedie Drenthe Online - Artikel Beurtvaart
429 Encyclopedie Drenthe Online
430 Enkhuizer Patriciërs
431 Epistolarum ab Illustribus & Claris Viris scriptarum centuriae tres
432 Erfgoed Blokhuispoort
433 Erfgoed Leiden en Omstreken
434 Familie Broeders
435 Familie de Glarges te Haarlem - Genealogie de Glarges
436 Familie de Vries
437 Familie Veenstra
438 Familie-overzicht Schuuring
439 Familienamen 1811
440 Familienbericht Ortsfamilienbuch Neuenhaus
441 Familienbericht Ortsfamilienbuch Nordhorn
442 Familienbericht Ortsfamilienbuch Uelsen
443 Familienbericht Ortsfamilienbuch Wilsum
444 Fragment Genealogie Groenhout, Generatie 4 - Nikhef
445 Free Family History and Genealogy Records
446 Friesche Courant: gelykheid, vryheid en broederschap
447 Friese Nummerbewijzen (kentekens)
448 Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
449 Frisiae Dominium. Uitgegeven door Petrus Schenk, Amsterdam
450 Full text of "Oud Holland"- Internet Archive
451 Full text of "Pennsylvania genealogies; chiefly Scotch-Irish and German"
452 Ga het na in het Nationaal Archief
453 Ga het na in het Nationaal Archief
454 Gazette d'Amsterdam = Amsterdamsche Courant
455 Geboorteakte 's Hertogenbosch
456 Geboorteakte Achtkarspelen
457 Geboorteakte Alkmaar
458 Geboorteakte Arnemuiden
459 Geboorteakte Assen
460 Geboorteakte Beilen
461 Geboorteakte Bolsward
462 Geboorteakte Borger
463 Geboorteakte Breda
464 Geboorteakte Dantumadeel
465 Geboorteakte Delft
466 Geboorteakte Diever
467 Geboorteakte Doniawerstal
468 Geboorteakte Doorn
469 Geboorteakte Emmen
470 Geboorteakte Erp
471 Geboorteakte Gorinchem
472 Geboorteakte Grijpskerk
473 Geboorteakte Haskerland
474 Geboorteakte Hasselt
475 Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
476 Geboorteakte Hengelo (Ov)
477 Geboorteakte Hoogeveen
478 Geboorteakte IJlst
479 Geboorteakte IJsselmonde
480 Geboorteakte Kampen
481 Geboorteakte Kollumerland
482 Geboorteakte Leeuwarden
483 Geboorteakte Leeuwarden
484 Geboorteakte Lemsterland
485 Geboorteakte Loenen
486 Geboorteakte Meppel
487 Geboorteakte Mijdrecht
488 Geboorteakte Norg
489 Geboorteakte Odoorn
490 Geboorteakte Opsterland
491 Geboorteakte Rotterdam
492 Geboorteakte Ruinerwold
493 Geboorteakte Schoterland
494 Geboorteakte Sloten
495 Geboorteakte Smallingerland
496 Geboorteakte Smilde
497 Geboorteakte Sneek
498 Geboorteakte Steenwijkerwold
499 Geboorteakte Stratum
500 Geboorteakte Tiel
501 Geboorteakte Tietjerksteradeel
502 Geboorteakte Tilburg
503 Geboorteakte Utrecht
504 Geboorteakte Veere
505 Geboorteakte Vlijmen
506 Geboorteakte Vlissingen
507 Geboorteakte Westkapelle
508 Geboorteakte Workum
509 Geboorteakte Wymbritseradeel
510 Geboorteakte Zegveld
511 Geboorteakte Zoutelande
512 Geboorteakte Zuidwolde
513 Geboorteakten Amersfoort
514 Geboorteakten Amsterdam
515 Geboorteakten Hasselt
516 Geboorteakten Hoogeveen
517 Geboorteakten Zaandam
518 Geboorteakten Zwartsluis
519 Geboorteregister Geertruidenberg
520 Geboorteregister Grijpskerk
521 Geboorteregister Groningen
522 Geboorteregister Grootegast
523 Geboorteregister Langweer
524 Geboorteregister Tietjerksteradeel
525 Geboorteregister Veendam
526 Geboorteregister Winsum
527 Geboorteregister Zuidhorn
528 Gegevens B. Klappe
529 Gegevens Cornelis Leemhuis
530 Gegevens Familie Ten Cate/Tjoelker
531 Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
532 Gegevens Henk Elsinga
533 Gegevens J. Ridderikhoff
534 Gegevens J. W. Young-Tammel
535 Gegevens Jaap Annes van der Meer
536 Gegevens Jaap van der Meer
537 Gegevens Jan Schuuring 1993
538 Gegevens Johann Claassen, Paarl, Zuid-Afrika
539 Gegevens Kees Thomas
540 Gegevens Kees Tjemmes van der Meer
541 Gegevens L. Kern
542 Gegevens M. van Schaik
543 Gegevens Marten Terwal
544 Gegevens R. Stokman
545 Gegevens van Machiel Heijt
546 Gegevens Wiebe Haagsma
547 Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoeting met Afrikanen en Indianen (1600-1700)
548 Gemeente Leeuwarden, register van begrafenen of overledenen
549 Gemeente Sloten, register van overledenen 1635-1811
550 Gemeente Sneek - Epemastate, bewoners Ysbrechtum
551 Gemeentelijk Archief Zwartsluis
552 Geneaknowhow.net - Artikel 'De gilden' (Achtergrondinfo handel en beroep)
553 Genealogie Friso
554 Genealogie Glavimans te Sprang en Capelle
555 Genealogie Johannes Bijlsma
556 Genealogie Klaas Harmens Ligtendonk (website)
557 Genealogie Koopmans
558 Genealogie Simao Jorge Abarbanel
559 Genealogie Swalue
560 Genealogie Taeke van der Ley
561 Genealogie Thonus
562 Genealogie van Evert van Doornik
563 Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema
564 Genealogie van het geslacht Farret
565 Genealogie van het geslacht van Loo
566 Genealogie van Roseboom in Coevorden
567 Genealogie van Wijngaarden
568 Genealogie_Fam_Pijl.pdf
569 GENEALOGIEËN BOER, DE BOER, BOERTIEN EN BOERTJE(N).
570 Genealogieën Hollestelle
571 Genealogische database Klaas Jansen
572 Genealogische Website van Jurjen de Boer
573 Genealogy Farret
574 Genlias
575 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden
576 Genootschap Amstelodamum
577 Gereformeerd gezinsblad/ Hoofdred. P. Jongeling.
578 Gereformeerde Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821
579 Gerrit Miedema
580 Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst,
581 Geschiedenis van de Rijksstraatweg- Voorne in Alle Staten
582 Geschiedenis van het patronaatregt: anders genoemd kollatieregt, in verband met het Christelijk Kerkbestuur sinds de vroegste tijden tot op den tegenwoordigen tijd
583 Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecommitteerden te landdage van Overijssel, etc.
584 Gestichtsregister Middelburg 1863-1937
585 Getuigenisboeken Leiden
586 Gezinskaarten Den Haag 1913-1939
587 Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
588 Gezinskaarten Rotterdam
589 Gezinsreconstructies Giethoorn
590 Giethoorn civ. Trouwen voor de schepenen
591 Gijsbert Mentincks (1570-1626) - Stamboom H. de Vries
592 Gorredijk-Lippenhuizen, Index Doopsgezinde ledematen 1707-1742
593 Graf Augustinus kerkhof
594 Graf- en andere opschriften Leeuwarderadeel
595 Grafschriften Nieuwe Kerk Groningen
596 grafsteen
597 Grafsteen
598 Graven en Grafkelders in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle.
599 Grietenij Achtkarspelen, register van overledenen
600 Grietenij Dantumadeel, register der overledenen
601 Grietenij Hemelumer Oldeferd, register overledenen 1806-1808
602 Grietenij Smallingerland, register van overledenen 1806-1810
603 Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
604 Grietenij Wymbritseradeel register van overledenen
605 Grietenijsecretarissen vóór 1800 van Friesland
606 Groningen-genealogy - Friso
607 Groningen-genealogy
608 Groninger Courant
609 Groot algemeen woorden-boek, zo historisch, geografisch, genealogisch, als oordeelkundig.
610 Groot Placaet-Boek, vervattende de Placaten, Ordonnantien ende ..., Volume 9
611 Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
612 Haagsche courant
613 Haardstedegeld
614 Haeghse Post-tydinge
615 Haga Comitis vulgo 's Graven-hage
616 Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640: een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland
617 Hanken en kreken en kleine rivierarmen pdf
618 Hardrijderijlijst 22 januari 1862 Sneek
619 Harlingen Historie en Genealogie, Homepage van Stefan Elsinga
620 Het belang en de welvaart van alle ingezetenen: gezondheidszorg in de stad (Groningen) - door W. Baron
621 Het Biografisch Portaal van Nederland
622 Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
623 Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
624 Het Geslacht Waterham, door de eeuwen heen.
625 Het Glashuis - Ernest Kurpershoek
626 Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
627 Het Kerkeboek van Heeg
628 Het nieuws van den dag: kleine courant
629 Histogenen
630 Historische Vereniging Hasselt, Historische Stadskroniek
631 Historische Vereniging Hasselt
632 Historische wandelpaden: Wandelroute 9. Stroobos – Buitenpost
633 Historische Werkgroep Spaarndam
634 Histovisie, 'een blad met kleine interessante artikelen over de geschiedenis van Hasselt'
635 Hof van Holland: Decreten
636 Homepage van Gerrit W. Kuijk
637 Hoofdgeld 1675 Zwartsluis
638 Hoofdgeld 1723 Zwartsluis
639 http://afbeeldingen.gahetna.nl/
640 http://altijdstrijdvaardig.nl/bedindex%20o.htm
641 http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige%20Genealogie%C3%ABn/witt_de.htm
642 http://erfgoed.leiden.nl/geschiedenis/stadsontwikkeling/de-stad-groeit/
643 http://home.kpn.nl/duifjes2/alphen.htm
644 http://members.home.nl/geneaflonk/HUMO/590.htm
645 http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Hooft
646 http://nl.wikipedia.org
647 http://search.ancestry.com/
648 http://willemina-assen.webklik.nl/page/stamboom-braker-1-b
649 http://www.advandervelde.nl/data%20eng/1293.htm
650 http://www.arnoldlens.nl/gendata/10572.htm
651 http://www.bistrodepijpenla.nl/new/?menuid=70
652 http://www.datavaria.nl/utrecht
653 http://www.den-uijl.nl/genealogy
654 http://www.den-uijl.nl/genealogy
655 http://www.djdekker.net/stevenskerk/gesch/peirolet.html
656 http://www.familieboelens.nl/errata%20en%20aanvullingen.htm
657 http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26
658 http://www.graftombe.nl
659 http://www.ilabdatabase.com/db/detail.php?lang=es&membernr=1129&ordernr=10007
660 http://www.kranenburgia.nl
661 http://www.mooizuidwolde.nl
662 http://www.pknaugustinusga.nl/grafAugustinusga/kerkhof-00049.htm
663 http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico
664 http://www.wjousma.nl/genealogie/Kwartierstaat%20Visscher/kwst%20visscher-frm3.htm
665 Huis Overcinge te Havelte
666 Huiszittenhuizen (1808 - 1870) Amsterdam
667 Huwelijken Amsterdam (kerkelijk)
668 Huwelijken in D:\Aldfaer
669 Huwelijken Zuidwolde
670 Huwelijksaangiften Utrecht
671 Huwelijksafkondigingen Amsterdam
672 Huwelijksakte 's Hertogenbosch
673 Huwelijksakte 's-Gravenhage
674 Huwelijksakte Achtkarspelen
675 Huwelijksakte Adam Schuuring en Johanna van Eijken
676 Huwelijksakte Alkmaar
677 Huwelijksakte Almkerk
678 Huwelijksakte Amersfoort
679 Huwelijksakte Arnemuiden
680 Huwelijksakte Assen
681 Huwelijksakte Bellingwolde
682 Huwelijksakte Burgerlijke stand Den Haag
683 Huwelijksakte Dantumadeel
684 Huwelijksakte De Wijk
685 Huwelijksakte De Wijk
686 Huwelijksakte Diever
687 Huwelijksakte Doorn
688 Huwelijksakte Eelde
689 Huwelijksakte Enkhuizen
690 Huwelijksakte Erp
691 Huwelijksakte Gaasterland 1891
692 Huwelijksakte Gaasterland
693 Huwelijksakte Geertruidenberg
694 Huwelijksakte Grijpskerk
695 Huwelijksakte Haarlem
696 Huwelijksakte Haskenland
697 Huwelijksakte Havelte
698 Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
699 Huwelijksakte Herm Schurink en Aaltje van Eijken
700 Huwelijksakte Heusden
701 Huwelijksakte Hindeloopen
702 Huwelijksakte Huizen
703 Huwelijksakte Kollumerland
704 Huwelijksakte Leek
705 Huwelijksakte Leeuwarden
706 Huwelijksakte Leeuwarderadeel
707 Huwelijksakte Lucas van Eijken en Johanna van der Hoek
708 Huwelijksakte Menaldumadeel
709 Huwelijksakte Meppel
710 Huwelijksakte Mijdrecht
711 Huwelijksakte Nieuwenhoorn, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
712 Huwelijksakte Nieuwer Amstel
713 Huwelijksakte Nijeveen
714 Huwelijksakte Norg
715 Huwelijksakte Opsterland
716 Huwelijksakte Ouderkerk aan de IJssel
717 Huwelijksakte Purmerend
718 Huwelijksakte Renkum
719 Huwelijksakte Rotterdam
720 Huwelijksakte Ruinerwold
721 Huwelijksakte Schoterland
722 Huwelijksakte Serooskerke (Walcheren)
723 Huwelijksakte Sliedrecht
724 Huwelijksakte Smallingerland
725 Huwelijksakte Sommelsdijk
726 Huwelijksakte Staphorst
727 Huwelijksakte Stavoren
728 Huwelijksakte Steenwijkerwold
729 Huwelijksakte Texel
730 Huwelijksakte Tietjerksteradeel
731 Huwelijksakte Utrecht
732 Huwelijksakte Veenhuizen (NH)
733 Huwelijksakte Vledder
734 Huwelijksakte Vrouwenpolder
735 Huwelijksakte Westkapelle
736 Huwelijksakte Wonseradeel
737 Huwelijksakte Workum
738 Huwelijksakte Wymbritseradeel
739 Huwelijksakte Zoutelande
740 Huwelijksakte Zuidwolde
741 Huwelijksakte Zwartsluis
742 Huwelijksakte Zwollekerspel
743 Huwelijksakte Zwolle
744 Huwelijksakten Amsterdam
745 Huwelijksakten Amsterdam
746 Huwelijksakten Hasselt
747 Huwelijksakten Zwartsluis
748 Huwelijksbijlagen 's Gravenhage
749 Huwelijksbijlagen Alkmaar
750 Huwelijksbijlagen Amsterdam
751 Huwelijksbijlagen Balk
752 Huwelijksbijlagen Bellingwolde
753 Huwelijksbijlagen Breukelen-St. Pieters
754 Huwelijksbijlagen De Wijk
755 Huwelijksbijlagen Domburg
756 Huwelijksbijlagen Erp
757 Huwelijksbijlagen Gaasterland
758 Huwelijksbijlagen Geertruidenberg
759 Huwelijksbijlagen gemeente Wonseradeel
760 Huwelijksbijlagen Grijpskerk
761 Huwelijksbijlagen Hasselt
762 Huwelijksbijlagen Hattem
763 Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
764 Huwelijksbijlagen Nieuwer Amstel
765 Huwelijksbijlagen Nijeveen
766 Huwelijksbijlagen Nijmegen
767 Huwelijksbijlagen Norg
768 Huwelijksbijlagen Renkum
769 Huwelijksbijlagen Rotterdam
770 Huwelijksbijlagen Ruinerwold
771 Huwelijksbijlagen Serooskerke (Walcheren)
772 Huwelijksbijlagen Sluis
773 Huwelijksbijlagen Staphorst
774 Huwelijksbijlagen Steenwijkerwold
775 Huwelijksbijlagen Utrecht
776 Huwelijksbijlagen Velsen
777 Huwelijksbijlagen Vledder
778 Huwelijksbijlagen Vrouwenpolder
779 Huwelijksbijlagen Westkapelle
780 Huwelijksbijlagen Workum
781 Huwelijksbijlagen Zoutelande
782 Huwelijksbijlagen Zwartsluis
783 Huwelijksbijlagen Zwollekerspel
784 Huwelijkscontract Groningen
785 Huwelijkscontract Oldehove
786 Huwelijkscontract Zuidhorn
787 Huwelijksregister Bedum
788 Huwelijksregister Beerta
789 Huwelijksregister Delfzijl
790 Huwelijksregister Doniawerstal
791 Huwelijksregister Grijpskerk
792 Huwelijksregister Groningen
793 Huwelijksregister Grootegast
794 Huwelijksregister Leek
795 Huwelijksregister Nieuwe Schans 1897
796 Huwelijksregister Princenhage 1812
797 Huwelijksregister Tietjerksteradeel
798 Huwelijksregister Usquert
799 Huwelijksregister Winsum
800 Huwelijksregister Wymbritseradeel
801 Huwelijksregister Zuidbroek
802 Huwelijksregister Zuidhorn
803 Hypotheekboeken Nedere gerechten Wymbritseradeel
804 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel - Collectie Pieter Nieuwland
805 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, Collectie Pieter Nieuwland
806 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel
807 Ids Wiersma
808 Idskje's Genealogie
809 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
810 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
811 Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
812 Index op overleden personen Achtkarspelen 1806-1811
813 Ingekomen burgers Utrecht
814 Intekenaren nieuwe preekstoel Nederduits Gereformeerde kerk te Zwartsluis (1683)
815 Inventaris van het archief van de familie Van Oldenbarnevelt, (1449) 1510-170
816 Inventory Willem, Paolo de, de Jonge
817 Jaarboek Haerlem 1957
818 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - 1926
819 Jan Posthumus - Surhuisterveen
820 Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
821 Joachim Adolf Broese (1784-1839)
822 Johannes Vermeer
823 Journal du département de la Frise = Dagblad van het departement Vriesland
824 Kampennotarieel.nl
825 Kennemerland Haarlem akte jaar 1896
826 Kennemerland Spaarndam
827 Kennemerland Velsen akte jaar 1932
828 Kerkboek der Doopsgezinde Gemeente te Zwartsluis
829 Kerkdocumenten van Anjum
830 Kerkdocumenten van Heeg
831 Kerkeboek Aduard
832 Kerkeboek Babyloniënbroek
833 Kerkeboek Den Ham en Fransum
834 Kerkeboek Garnwerd
835 Kerkeboek Lettelbert en Enumatil
836 Kerkeboek Lutjegast
837 Kerkeboek Marum en Noordwijk
838 Kerkeboek Middelbert
839 Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan
840 Kerkeboek Noordwolde
841 Kerkeboek Opende
842 Kerkeboek Opwierde
843 Kerkeboek Visvliet
844 Kerkeboek Wierum en Dorkwerd
845 Kerkelijke functies Beulake
846 Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes, gehorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie, tot nu toe,
847 kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen
848 Koffie Hag Albums, ca. 1927
849 Koopakten Leeuwarden
850 Kwartierstaat de Vries
851 Kwartierstaat Jan Pultrum
852 Kwartierstaat Jos Buisman
853 Kwartierstaat Nonkes
854 Kwartierstaat Pieter Jansma
855 Kwartierstaat van Allan-Casper Swagers
856 Kwartierstaat van Anje Sietje Kuizenga
857 Kwartierstaat van Anna Dirks
858 Kwartierstaat van Elizabeth (Bets) van Sighem
859 Kwartierstaat van Grietje Kuipers
860 Kwartierstaat van Jan Joostes Ritskes
861 Kwartierstaat van Nammen Sytsma
862 Kwartierstaat van Rienkje van der Meer
863 Kwartierstaat van Rutger Willem Hendrik Visscher
864 Kwartierstaat van Wietze Libbes Dupon
865 Kwartierstaat Willem de Vries
866 Le Moulin de l'Onbekende Gracht
867 Ledematen Aduard
868 Ledematen Den Ham en Fransum
869 Ledematen Garnwerd en Oostum
870 Ledematen Grootegast en Doezum
871 Ledematen Lettelbert en Enumatil
872 Ledematen Midwolde
873 Ledematen Niehove
874 Ledematen Niekerk
875 Ledematen Noordhorn
876 Ledematen Oldehove
877 Ledematen Visvliet
878 Ledematen Zuidhorn
879 Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790
880 Leeuwarder Courant
881 Leeuwarder koerier
882 Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad
883 Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
884 Leydse Courant
885 Lidmaatboek Doopsgezinde gemeente Dantumaude
886 Lidmaatboek Hervormde gemeente Veenwouden
887 Lidmaten 1684
888 Lidmaten Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
889 Lidmaten Hellendoorn
890 Lidmaten Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
891 Lidmaten Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
892 Lidmaten Hervormde gemeente Twijzel en Kooten
893 Lidmaten IJhorst- De Wijk 1684
894 Lidmaten Leeuwarden
895 Lidmaten Nieuwleusen
896 Lidmaten Staphorst
897 Lidmaten Winsum
898 Lidmaten Zwartsluis
899 Lidmatenboek 's-Hertogenbosch
900 Lidmatenboek Achtkarspelen
901 Lidmatenboek Bakhuizen
902 Lidmatenboek Benschop
903 Lidmatenboek Bolsward
904 Lidmatenboek Broek
905 Lidmatenboek Dantumadeel
906 Lidmatenboek Delfzijl
907 Lidmatenboek Doniaga
908 Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
909 Lidmatenboek Ferwerderadeel
910 Lidmatenboek Giekerk
911 Lidmatenboek Goingarijp
912 Lidmatenboek Harich
913 Lidmatenboek Harlingen
914 Lidmatenboek Heeg
915 Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
916 Lidmatenboek Hommerts
917 Lidmatenboek IJhorst/De Wijk
918 Lidmatenboek Kampen
919 Lidmatenboek Koudum
920 Lidmatenboek Langweer
921 Lidmatenboek Leeuwarden
922 Lidmatenboek Mastenbroek 1729-1805
923 Lidmatenboek Meppel
924 Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
925 Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
926 Lidmatenboek Oldeboorn en Nes
927 Lidmatenboek Oostdongeradeel
928 Lidmatenboek Ooststellingwerf
929 Lidmatenboek Oppenhuizen
930 Lidmatenboek Opsterland
931 Lidmatenboek Oudemirdum
932 Lidmatenboek Rouveen
933 Lidmatenboek Scharl
934 Lidmatenboek Schoterland
935 Lidmatenboek Sloten
936 Lidmatenboek Sluis
937 Lidmatenboek Smallingerland
938 Lidmatenboek Stavoren
939 Lidmatenboek Tietjerksteradeel
940 Lidmatenboek Tjerkgaast
941 Lidmatenboek Warns (Doopsgezind)
942 Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
943 Lidmatenboek Waspik
944 Lidmatenboek Westdongeradeel
945 Lidmatenboek Wijnaldum
946 Lidmatenboek Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
947 Lidmatenboek Wommels
948 Lidmatenboek Zutphen - transcriptie
949 Lidmatenlijst Beulake
950 Lidmatenlijst Wanneperveen
951 Lidmatenregister Evangelisch Luthers Alkmaar, 1658-1864
952 Lidmatenregister Herv. Gemeente Wirdum
953 Lidmatenregister Westkapelle
954 Lijst van grietmannen van Gaasterland
955 Lijst van Testamenten in de processtukken bij de Civiel Sententies van Het Hof van Friesland
956 Luyden van eren - voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)
957 Maandelijkse uittreksels of Boekzaal der geleerde Waerelt
958 Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt
959 Magistraat Leeuwarden 1588-1700
960 Mars en Historia
961 Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 22
962 Members English Church Amsterdam
963 Memories van Successie Friesland
964 Memories van Successie Groningen
965 Memories van successie Noord-Brabant
966 Memories van Successie, Drenthe
967 Memories van Successie, Zeeland
968 Meteorological observations during Hippomenes cruise from Batavie to St. Helena
969 Militieregisters.nl
970 Molendatabase
971 Naam-lyst der Predikanten die in de gemeenten, behorende onder de IX. Classen van het Geldersche Synode ... het Heilig Euangelium bediend hebben
972 Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
973 Naamlijst der eerw. heeren Predikanten, dewelke zedert den tijdt der Reformatie tot in den jare 1751 ...
974 Naamlijst der predikanten die zedert de herforming gedient hebben in de Classis van Franeker (1761)
975 Naamlijst der Predikanten Friesland - Tresoar
976 Naamlijst der Predikanten van Drogeham
977 Naamlijst Friese afgevaardigden Staten Generaal en Raad van State, 1577/1578 - 1636
978 Naamlijst Leden Doopsgezinden Surhuisterveen 1730-1858
979 Naamregister der predikanten, dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het resort van de classis van Sneek hebben waargenomen (1751)
980 Naamregister op de Leeuwarder begrafenissen "met de wezen"
981 Naamsaannemingen 1812 Provincie Groningen
982 Naamsaannemingen
983 Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs
984 Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen (1893)
985 Nazaten van Gerrit van Berlikum
986 Nederduitsch taalkundig woordenboek
987 Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708
988 Nederlandsche Staatscourant
989 Nederlandse Familienamen Databank
990 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
991 Nederlandse Sontregisters
992 New Light on Early American Jewry
993 Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
994 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1872 [volgno 2]
995 Nieuwe Gorinchemse Courant
996 Nieuwe kaart van Friesland, uitgegeven door Arent van Linge, Leeuwarden
997 Nieuwe provinciale Groninger courant
998 Nieuwe Rotterdamsche Courant
999 Nieuwe Tilbursche Courant
1000 Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
1001 Nieuwsblad van het Noorden
1002 Notariële akte Breda
1003 Notariële akten Delft
1004 Notariële akten Meppel
1005 Notariële akten Rotterdam
1006 Notariële akten Utrecht
1007 Notariële akten, Woerden
1008 Notariële akte
1009 Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
1010 Notariële archieven
1011 Notarissen Friesland 1606-1700
1012 Notarissen ter standplaats Leiden (Oud Notarieel Archief)
1013 Notities bij Anthonius Corneliszn van Polanen
1014 Ommelander courant
1015 Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
1016 Ondertrouw- en trouwboek Dwingeloo
1017 Ondertrouw- en trouwboek van Hasselterkerspel gerecht 1806-1811
1018 Ondertrouw-Trouwboek Meppel
1019 Ondertrouwboek Groningen
1020 Ondertrouwregister Amsterdam
1021 Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
1022 Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
1023 Ondertrouwregister Gerecht Franeker
1024 Ondertrouwregister Gerecht Harlingen
1025 Ondertrouwregister Gerecht Sneek
1026 Ondertrouwregister Gerecht Workum
1027 Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
1028 Ondertrouwregisters Amsterdam
1029 Ontvangen Trouwen en Begraven 1704-1765 's Grevelduin-Capelle
1030 Ontvangen, begraven, Amsterdam 1803-1805
1031 Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen Workum
1032 Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels Kadaster Zeeland
1033 Openstreetmap
1034 Oprechte Haarlemsche Courant
1035 Oprechte Haerlemse Courant
1036 Opregte Groninger courant
1037 Opregte Haarlemsche Courant
1038 Opsterland overlijden/begraven
1039 Orgel Dwingeloo, Hervormde kerk
1040 Oude munten en muntstelsels
1041 Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) Amsterdam
1042 Overijssel in kaart / Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
1043 Overijsselsche courant
1044 Overleden CIV Loosdrecht
1045 Overledenen CIV (civiel) 1806-1811 Hasselt
1046 Overlijden Gorinchem 1806-1811 Alle Gezindten
1047 Overlijden Lemmer 1806-1812
1048 Overlijden Opsterland
1049 Overlijden Utrecht
1050 Overlijden/begraven Achtkarspelen
1051 Overlijden/begraven Gaasterland
1052 Overlijden/begraven Meppel
1053 Overlijdensacte Het Utrechts Archief
1054 Overlijdensacte Vries
1055 Overlijdensadvertentie
1056 Overlijdensakte 's Hertogenbosch
1057 Overlijdensakte 's-Gravenhage
1058 Overlijdensakte Aarle-Rixtel
1059 Overlijdensakte Achtkarspelen
1060 Overlijdensakte Alkmaar
1061 Overlijdensakte Amersfoort
1062 Overlijdensakte Apeldoorn
1063 Overlijdensakte Arnemuiden
1064 Overlijdensakte Arnhem
1065 Overlijdensakte Avereest
1066 Overlijdensakte Baarderadeel
1067 Overlijdensakte Baarland
1068 Overlijdensakte Beilen
1069 Overlijdensakte Bolsward
1070 Overlijdensakte Borger
1071 Overlijdensakte Breda
1072 Overlijdensakte Capelle (N.B.)
1073 Overlijdensakte Castricum
1074 Overlijdensakte Coevorden
1075 Overlijdensakte Dantumadeel
1076 Overlijdensakte De Wijk
1077 Overlijdensakte Delft
1078 Overlijdensakte Den Helder
1079 Overlijdensakte Deventer
1080 Overlijdensakte Dokkum
1081 Overlijdensakte Doniawerstal
1082 Overlijdensakte Doorn
1083 Overlijdensakte Eelde
1084 Overlijdensakte Erp
1085 Overlijdensakte Franeker
1086 Overlijdensakte Gaasterland
1087 Overlijdensakte Genemuiden
1088 Overlijdensakte Giethoorn
1089 Overlijdensakte Gorinchem
1090 Overlijdensakte Grijpskerke
1091 Overlijdensakte Grijpskerk
1092 Overlijdensakte Haarlemmermeer
1093 Overlijdensakte Haarlem
1094 Overlijdensakte Haskerland
1095 Overlijdensakte Hasselt
1096 Overlijdensakte Heeg
1097 Overlijdensakte Hellevoetsluis
1098 Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
1099 Overlijdensakte Hennaarderadeel
1100 Overlijdensakte Heusden
1101 Overlijdensakte Hindeloopen
1102 Overlijdensakte Hoogeveen
1103 Overlijdensakte Huizen
1104 Overlijdensakte IJsselmonde
1105 Overlijdensakte Kampen
1106 Overlijdensakte Kollumerland en Nieuw-Kruisland
1107 Overlijdensakte Kollumerland
1108 Overlijdensakte Kralingen
1109 Overlijdensakte Leek
1110 Overlijdensakte Leeuwarden
1111 Overlijdensakte Leeuwarderadeel
1112 Overlijdensakte Leiderdorp
1113 Overlijdensakte Lemmer
1114 Overlijdensakte Lemsterland
1115 Overlijdensakte Lexmond
1116 Overlijdensakte Loosdrecht
1117 Overlijdensakte Medemblik
1118 Overlijdensakte Menaldumadeel
1119 Overlijdensakte Meppel
1120 Overlijdensakte Middelburg
1121 Overlijdensakte Mijdrecht
1122 Overlijdensakte Nieuwer Amstel
1123 Overlijdensakte Nieuwveen
1124 Overlijdensakte Nigtevecht
1125 Overlijdensakte Nijeveen
1126 Overlijdensakte Nijmegen
1127 Overlijdensakte Nijmegen
1128 Overlijdensakte Nootdorp
1129 Overlijdensakte Norg
1130 Overlijdensakte Odoorn
1131 Overlijdensakte Olst
1132 Overlijdensakte Oostdongeradeel
1133 Overlijdensakte Opsterland
1134 Overlijdensakte Purmerend
1135 Overlijdensakte Rheden
1136 Overlijdensakte Rotterdam
1137 Overlijdensakte Rotterdam
1138 Overlijdensakte Rotterdam
1139 Overlijdensakte Ruinerwold
1140 Overlijdensakte Schoterland
1141 Overlijdensakte Serooskerke (Walcheren)
1142 Overlijdensakte Sint Laurens
1143 Overlijdensakte Smallingerland
1144 Overlijdensakte Sneek
1145 Overlijdensakte Sommelsdijk
1146 Overlijdensakte Spaarndam
1147 Overlijdensakte St. Jacobiparochi
1148 Overlijdensakte Stad Ommen
1149 Overlijdensakte Stavoren
1150 Overlijdensakte Steenwijkerwold
1151 Overlijdensakte Stompwijk
1152 Overlijdensakte Tiel
1153 Overlijdensakte Tietjerksteradeel
1154 Overlijdensakte Tolbert
1155 Overlijdensakte Uitingeradeel
1156 Overlijdensakte Utrecht
1157 Overlijdensakte Vierpolders, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
1158 Overlijdensakte Vledder
1159 Overlijdensakte Vlissingen
1160 Overlijdensakte Voorst
1161 Overlijdensakte Vorden
1162 Overlijdensakte Waalwijk
1163 Overlijdensakte Waspik
1164 Overlijdensakte Weesp
1165 Overlijdensakte Westdongeradeel
1166 Overlijdensakte Westerbork
1167 Overlijdensakte Westkapelle
1168 Overlijdensakte Weststellingwerf
1169 Overlijdensakte Wijk bij Duurstede
1170 Overlijdensakte Wonseradeel
1171 Overlijdensakte Workum
1172 Overlijdensakte Woubrugge
1173 Overlijdensakte Wymbritseradeel
1174 Overlijdensakte Zaltbommel
1175 Overlijdensakte Zuidlaren
1176 Overlijdensakte Zuidwolde
1177 Overlijdensakte Zutphen
1178 Overlijdensakte Zwartsluis
1179 Overlijdensakte Zwollekerspel
1180 Overlijdensakte Zwolle
1181 Overlijdensakten Amsterdam
1182 Overlijdensakten Amsterdam
1183 Overlijdensakten Gorinchem
1184 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1185 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1186 Overlijdensakten Hasselt
1187 Overlijdensakten Hasselt
1188 Overlijdensakten Hoogeveen
1189 Overlijdensakten Ruinen
1190 Overlijdensakten Ruinerwold
1191 Overlijdensakten Smallingerland
1192 Overlijdensakten Staphorst
1193 Overlijdensakten Staphorst
1194 Overlijdensakten Steenwijkerwold
1195 Overlijdensakten Tietjerksteradeel
1196 Overlijdensakten Vriezenveen
1197 Overlijdensakten Zaandam
1198 Overlijdensakten Zwartsluis
1199 Overlijdensregister Achtkarspelen 1811
1200 Overlijdensregister Aduard
1201 Overlijdensregister Alblasserdam, Stadsarchief Dordrecht
1202 Overlijdensregister Beerta
1203 Overlijdensregister Delfzijl
1204 Overlijdensregister Gapinge
1205 Overlijdensregister Grijpskerk
1206 Overlijdensregister Groningen
1207 Overlijdensregister Grootegast
1208 Overlijdensregister Hoogkerk
1209 Overlijdensregister Leek
1210 Overlijdensregister Leeuwarderadeel
1211 Overlijdensregister Marum
1212 Overlijdensregister Oldekerk
1213 Overlijdensregister Oldekerk
1214 Overlijdensregister Sneek
1215 Overlijdensregister Tietjerksteradeel
1216 Overlijdensregister Westkapelle 1806-1811
1217 Overlijdensregister Wymbritseradeel
1218 Overlijdensregister Zuidhorn
1219 Overlijdensregister Zuidhorn
1220 Overzicht Archief van de Familie Deutz
1221 Overzicht groefbidders Utrecht
1222 Parenteel Claes Klunder
1223 Parenteel Dirk Jaarsma
1224 Parenteel Jagersmeesters Straatman
1225 Parenteel Jan Jansen Hertcamp
1226 Parenteel van Bartel Jans
1227 Parenteel van Cornelis (Jansen)
1228 Parenteel van Henrik Melchior(s)
1229 Parenteel van Jan Tonnis Dragt
1230 Parenteel van Jaques Jamart
1231 Politie meldingsrapporten (1940 - 1945) - Amsterdam
1232 Poorterboeken Amsterdam
1233 Predikantenlijst Friesland
1234 Predikanten
1235 Project: Hans van Mierlo
1236 Protestantse gemeente 't Woudt - Den Hoorn
1237 Protestantse gemeente Augustinusga
1238 Protestantse Gemeente Kootstertille
1239 Protocollen Alphen
1240 Provinciale Drentsche en Asser courant
1241 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
1242 Quaclappen 1600 - 1612 Geheel Jan Post
1243 Quaclappen 1613-1620
1244 Quaclappen
1245 Quotisatie 1749
1246 Raamsdonk, Leden Gewapend Genootschap 1795
1247 Rechterlijk Archief Capelle
1248 Rechterlijk archief Kampen
1249 Rechterlijk Archief Kampen
1250 Rechterlijk Archief Sprang
1251 Rechterlijk Archief van Poederoijen
1252 Rechterlijk Archief Waspik
1253 Rechtspraak Woerden
1254 Regenten van een kleine stad
1255 Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
1256 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven : 1668 -1763
1257 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven 1588-1592, 1604-1668
1258 Register aangegeven lijken, Zoutelande
1259 Register van begravenen of overledenen Leeuwarden
1260 Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens Groningen
1261 Register van Holland en Westvriesland van de jaaren 1635, 1636 en 1637
1262 Register van overledenen - Grietenij Lemsterland
1263 Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd
1264 Register van overledenen Gemeente Sloten
1265 Register van overledenen Grietenij Kollumerland
1266 Register van overledenen Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1267 Register van overledenen of begravenen, Gemeente Leeuwarden
1268 Register van overledenen, 1806-1811 Tietjerksteradeel
1269 Register van overledenen, Grietenij Achtkarspelen
1270 Register van overledenen, Grietenij Opsterland, 1806-1811
1271 Register van overledenen, Grietenij Wonseradeel, 1806-1811
1272 Register van overledenen, Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1273 Register van vertrokken personen, Breda, 1823-1833
1274 Registratie Europeanen op java en Madoera 1819
1275 Rekeningen van de Friese kloosterinkomsten 1606/1607
1276 Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1811
1277 Rijksarchief Leeuwarden
1278 Roots (FEANSTER, weekblad in Surhuisterveen en omstreken)
1279 RootsWeb's World Connect Project: van der Werf - Thompson Family
1280 Rotterdam 1830
1281 Rotterdam 1896 d 100
1282 Rotterdamsch Nieuwsblad
1283 Rotterdamsche courant
1284 Rotterdamse gezinskaarten (1880-1941)
1285 Rouwbrief
1286 Schepenbank Trouwboek Raamsdonk
1287 Schoolmeesters van Zwartsluis
1288 Schoorsteengeldregister
1289 Seventeenth-Century Brailian Jewry: A Critical Review
1290 Sibbe : maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde
1291 Skoalmasters yn Fryslân, 1600 - 1950: Dantumadeel (gegevens van Hartman Sannes)
1292 Skrok en Hennaard binnen Hennaerderadeel in nedergerecht en cultuurhistorie
1293 Soerabaijasch handelsblad
1294 Soldaten leger Napoleon
1295 Sprang-Capelle N.G. Dopen
1296 Stadsarchief 's Hertogenbosch
1297 Stadsarchief Kampen, foto B. Klappe
1298 Stadsarchief Rotterdam
1299 Stadsbegraafboeken Leeuwarden
1300 Stamboek van den Frieschen adel (1846)
1301 Stamboeken Marine 1813-1940
1302 Stamboom Ambachtsheer/Ambagtsheer
1303 Stamboom familie Johannes Ruizing
1304 Stamboom Familie Weima
1305 Stamboom Feikje Samplonius
1306 Stamboom Jan Doekes (Dokkum)
1307 Stamboom Lisanne Imholz-Komijn
1308 Stamboom Terwal
1309 Stamboom van de familie van Polanen
1310 Stamboom Van den Berg
1311 Stamboom van Familie van der Velde
1312 Stamboom van Jan van Raelte (Raalte)
1313 Stamboomforum Jacobus van Weijland
1314 Staphorst en IJhorst, 500ste penning 1675
1315 Statenvertaling 1637
1316 Staverse families - Heineman
1317 Stemdragende boerderijen Drachten 1640-1788
1318 Stemgerechtigden Koudum 1640 en 1698
1319 Stemkohieren Friesland
1320 Testamenten Leiden 149-1582
1321 Texelse genealogie - Zeebrieven
1322 The Early English Dissenters in the Light of Recent Research (1550-1641 ...
1323 The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
1324 The so-called Dissius Auction (1696 sale of 124 painings by the art merchant Gerard Hoet II)
1325 Thys de Jong Genealogy
1326 Tienjarentafels Amsterdam
1327 Tilburgsche Courant
1328 Tollen en Tolhuizen
1329 Topografische Dienst
1330 Topografische Dienst
1331 Transportakten voor 1811, Amsterdam
1332 Transporten en schuldbrieven van Koudekerk 1629-1639
1333 Transporten onroerend goed Walcheren
1334 Tresoar Fries Historisch centrum
1335 Trouw-, begraaf- en lidmatenboek Koekange
1336 Trouwboek 's Gravenhage Alle gezindten
1337 Trouwboek 's-Gravenhage
1338 Trouwboek 's-Grevelduin-Capelle
1339 Trouwboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
1340 Trouwboek Abcoude
1341 Trouwboek Aduard
1342 Trouwboek Alphen aan de Rijn
1343 Trouwboek Amerongen
1344 Trouwboek Amersfoort (Evangelisch Luthers)
1345 Trouwboek Amsterdam Engels Presbyteraans
1346 Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
1347 Trouwboek Amsterdam Oude Kerk Nederlands Hervormd
1348 Trouwboek Appingedam
1349 Trouwboek Benschop
1350 Trouwboek Beulake
1351 Trouwboek Blokzijl
1352 Trouwboek Breda (Waals)
1353 Trouwboek Capelle
1354 Trouwboek CIV Dalfsen
1355 Trouwboek Coevorden
1356 Trouwboek Dalen
1357 Trouwboek Delft
1358 Trouwboek Deventer
1359 Trouwboek Dordrecht, Waalse gemeente
1360 Trouwboek Dordrecht
1361 Trouwboek Enkhuizen
1362 Trouwboek Garmerwolde
1363 Trouwboek Garnwerd en Oostum
1364 Trouwboek Geertruidenberg
1365 Trouwboek Grijpskerk
1366 Trouwboek Groningen
1367 Trouwboek Grootegast en Doezum
1368 Trouwboek Haarlem
1369 Trouwboek Hasselt
1370 Trouwboek Havelte
1371 Trouwboek Hellendoorn
1372 Trouwboek Hervormde gemeente St. Annaparochie
1373 Trouwboek Hoogeveen
1374 Trouwboek Hoogezand
1375 Trouwboek Hoorn
1376 Trouwboek IJhorst en De Wijk
1377 Trouwboek IJhorst/De Wijk
1378 Trouwboek Jaarsveld
1379 Trouwboek Kampen (Gereformeerd)
1380 Trouwboek Kampen
1381 Trouwboek Kampereiland
1382 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1383 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1384 Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
1385 Trouwboek Leiden Waalse Kerk
1386 Trouwboek Lettelbert en Enumatil
1387 Trouwboek Linschoten
1388 Trouwboek Lochem
1389 Trouwboek Loosdrecht
1390 Trouwboek Maarssen (Nederlands Hervormd)
1391 Trouwboek Maastricht Hervormd
1392 Trouwboek Mastebroek
1393 Trouwboek Meerkerk
1394 Trouwboek Meppel
1395 Trouwboek Midwolde en Leek
1396 Trouwboek Montfoort (Gereformeerd)
1397 Trouwboek Nederduits Gereformeerd Blokzijl
1398 Trouwboek NG Giethoorn
1399 Trouwboek Nieuwleusen
1400 Trouwboek Niezijl
1401 Trouwboek Nijeveen
1402 Trouwboek Noordhorn
1403 Trouwboek Oldehove
1404 Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
1405 Trouwboek Purmerend Evangelisch Luthers
1406 Trouwboek Rijswijk (gereformeerd)
1407 Trouwboek Roderwolde
1408 Trouwboek Rotterdam
1409 Trouwboek Rouveen
1410 Trouwboek Ruinen
1411 Trouwboek Ruinerwold
1412 Trouwboek Sappemeer
1413 Trouwboek Sprangh
1414 Trouwboek Staphorst
1415 Trouwboek Steenwijk
1416 Trouwboek Ter Apel
1417 Trouwboek Tiel
1418 Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
1419 Trouwboek Utrecht Waalse Gemeente
1420 Trouwboek Utrecht
1421 Trouwboek Vollenhove
1422 Trouwboek Waardenburg
1423 Trouwboek Wanneperveen
1424 Trouwboek Wapserveen
1425 Trouwboek Waspik
1426 Trouwboek Werkendam
1427 Trouwboek Winsum
1428 Trouwboek Woerden
1429 Trouwboek Zegveld
1430 Trouwboek Zuidhorn
1431 Trouwboek Zundert
1432 Trouwboek Zutphen
1433 Trouwboek Zwartsluis
1434 Trouwboek Zweeloo
1435 Trouwboek Zwolle
1436 Trouwen CIV Loosdrecht
1437 Trouwen civiel Dalfsen
1438 Trouwen civiel Rouveen
1439 Trouwen civiel Zwartsluis
1440 Trouwen en begraven (gaarder) - 's Grevelduin-Capelle
1441 Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik
1442 Trouwen Gerecht, juni 1795 - januari 1799, Leiden
1443 Trouwen Waspik (schepenbank)
1444 Trouwgeld Zeeuwse eilanden
1445 Trouwinschrijving Utrecht
1446 Trouwregister Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden (tot 1755)
1447 Trouwregister Doopsgezinde gemeente Gorredijk Lippenhuizen
1448 Trouwregister gerecht Doniawerstal
1449 Trouwregister Gerecht Gaasterland
1450 Trouwregister Gerecht Harlingen
1451 Trouwregister Gerecht Hindeloopen
1452 Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
1453 Trouwregister Gerecht Leeuwarden
1454 Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel
1455 Trouwregister Gerecht Opsterland
1456 Trouwregister Gerecht Schoterland
1457 Trouwregister Gerecht Tietjerksteradeel
1458 Trouwregister Gerecht Workum
1459 Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude
1460 Trouwregister Hervormde gemeente Anjum
1461 Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga
1462 Trouwregister Hervormde gemeente Balk
1463 Trouwregister Hervormde gemeente Beers en Jellum
1464 Trouwregister Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
1465 Trouwregister Hervormde gemeente Bergum
1466 Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum
1467 Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum
1468 Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
1469 Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen
1470 Trouwregister Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
1471 Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl
1472 Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
1473 Trouwregister Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
1474 Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum
1475 Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
1476 Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1477 Trouwregister Hervormde gemeente Ee
1478 Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum
1479 Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
1480 Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
1481 Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
1482 Trouwregister Hervormde gemeente Gerkesklooster
1483 Trouwregister Hervormde gemeente Goingarijp Broek
1484 Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk
1485 Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
1486 Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
1487 Trouwregister Hervormde gemeente Harich
1488 Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
1489 Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
1490 Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen
1491 Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
1492 Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure en Bornwird
1493 Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions
1494 Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen
1495 Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd
1496 Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne
1497 Trouwregister Hervormde gemeente IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
1498 Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum
1499 Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
1500 Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
1501 Trouwregister Hervormde gemeente Kollum
1502 Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
1503 Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
1504 Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag
1505 Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
1506 Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
1507 Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik
1508 Trouwregister Hervormde gemeente Makkum
1509 Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
1510 Trouwregister Hervormde gemeente Nijega Elahuizen
1511 Trouwregister Hervormde gemeente Nijland
1512 Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
1513 Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes
1514 Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
1515 Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
1516 Trouwregister Hervormde gemeente Oosthem Abbega Folsgare
1517 Trouwregister Hervormde gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga
1518 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
1519 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Idzega en Sandfirden
1520 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
1521 Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne
1522 Trouwregister Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
1523 Trouwregister Hervormde gemeente Oudeschoot Nieuweschoot Mildam Rottum Katlijk
1524 Trouwregister Hervormde gemeente Oudkerk Roodkerk
1525 Trouwregister Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
1526 Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard
1527 Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
1528 Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
1529 Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
1530 Trouwregister Hervormde gemeente Scharnegoutum
1531 Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
1532 Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
1533 Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren
1534 Trouwregister Hervormde gemeente Stiens
1535 Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude, Tietjerk
1536 Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen
1537 Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard
1538 Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Legemeer
1539 Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten
1540 Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
1541 Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie
1542 Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum
1543 Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
1544 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnaldum
1545 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1546 Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum
1547 Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
1548 Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard
1549 Trouwregister Hervormde gemeente Workum
1550 Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
1551 Trouwregister Huwelijken aangegeven ter secretarie Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
1552 Trouwregister Jutrijp en Hommerts
1553 Trouwregister Nijega Elahuizen
1554 Twentebestand
1555 Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema
1556 Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar
1557 Uit Smallingerlands verleden, "Bearn Lap" door Klaas J. Bekkema
1558 Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, uitgave Francois Halma
1559 Uitgebreide genealogie van Jacob Sickenga ca. 1650
1560 Utrechtsche courant
1561 Utrechtsche provinciale en stads-courant
1562 Vaderlandsch Woordenboek, deel I, AA - AD
1563 Vaderlandsch Woordenboek
1564 Valthermond vroeger, wie kent ze?
1565 Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
1566 Van Voorgaande Dingen
1567 Vergunningen Delft - Consentboek
1568 Verhaal : Rechterlijk Archief Leiderdorp
1569 Verhaal: Gevelstenen in de Lakenhal
1570 Verhaal: Laurens Jansz Coster
1571 Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 172
1572 Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden, volume 2, eerste stuk: Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van Delft
1573 Vermeer and His Milieu: A Web of Social History
1574 Vernoemingsreeks Sierk van der Woude
1575 Verslag van den tegenwoordige Staat van het Schoolwezen op Java
1576 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven
1577 Vertrokken lidmaten Breda 1642-1679
1578 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
1579 Verzameling K. Miedema
1580 Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ... (Goo
1581 VOC-opvarenden
1582 Volkstelling 1748 Hellendoorn
1583 Volkstelling 1748 Kampen
1584 Volkstelling 1795 (10 oktober) Fortresse Zwartsluis
1585 Volkstelling 1795 (21-31 okt.) Buitenkwartier Zwartsluis
1586 Volkstelling Genemuiden 1748
1587 Volkstelling Hasselt 1748
1588 Volkstelling Hasselt 1795
1589 Volkstelling Hasselterkerspel 1748
1590 Volkstelling Hasselterkerspel 21 - 31 oktober 1795
1591 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
1592 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
1593 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
1594 Volkstelling Hoogeveen 1829
1595 Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748
1596 Volkstelling Nieuwleusen 1795
1597 Volkstelling Rouveen 1748
1598 Volkstelling Westkapelle - 18 juli 1810
1599 Volkstelling Westkapelle - 19 juni 1812
1600 Volkstelling Westkapelle 1826
1601 Volkstelling Zwollekerspel 1748
1602 Volkstellingregister Breda
1603 Volkstellingregister Princenhage 1826-1829
1604 Voorouders van Albert Melessen
1605 Voorouders van Huib Westerbeke
1606 Vuursteden Zwartsluis 1675 en 1682
1607 Vuurstedengeld IJhorst
1608 Vuurstedengeld Rouveen
1609 Walcheren (platteland) inwoners 1797-1799
1610 Webring Reestdal tussen Drenthe en Overijssel
1611 Website H. Elsinga: genealogieën van Hoogeveense families voor 1811 - Mentinck
1612 Weesboeken Hemelumer Oldeferd 1744-1783
1613 Weeskamer van Leiden
1614 Westfriese families - Genealogie in West-Friesland - melchior
1615 Westkapelle inwoners 1797
1616 Wie is Wie in Overijssel - Evertjan Thomassen à Theussink
1617 Wikipedia, artikel Vollenhove (januari 2010)
1618 Woorden-Boek.nl
1619 Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT)
1620 Woordenboek van Voornamen - Dr. J. van der Schaar
1621 Wumkes' Stads- en Dorpskroniek van Friesland - Tresoar
1622 www. klaasvdschuit.nl
1623 www.altijdstrijdvaardig.nl
1624 www.broersma-sweet-haven.com
1625 www.dominees.nl
1626 www.familysearch.org
1627 www.hfjansen.nl
1628 www.hofsteegenealogy.com
1629 www.pdejong.com
1630 www.semplonius.info
1631 www.sijses.nl
1632 www.vanderkooij.org
1633 www.watwaswaar.nl
1634 www.windgenealogie.org
1635 www.wobbes.com
1636 Zeeuwse Eilanden inwoners 1811, 1813
1637 Zeeuwse Mobiele Schutterij
1638 Zerkenlijst Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk te Kampen
1639 Zoutgeld Zwartsluis 1694 en 1702
1640 Zwartsluis aan 't Zwarte Water
1641 Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp