Deze pagina bevat een index van alle bronnen van het gegevensbestand, gesorteerd volgens titel. Aanklikken van de brontitel brengt u naar de bronpagina.

Nummer Naam
1 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
2 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)
3 'Cultuur, Mens en Natuur in de Mieden', deel I, Biografie van de Mieden
4 's Gravenhaegse courant
5 't Nieuw Woorden-boek der Regten
6 "Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624 - 1809"
7 "De van Loo's in de omgeving van Rembrandt"
8 "Friezen uit vroeger eeuwen" door Hessel de Walle
9 (Onder)trouw Gericht Kampen (1664-1795)
10 1000e penning Zwartsluis 1694
11 1000e penning Zwartsluis 1726
12 30e/40e penningen
13 500e penning Zwartsluis 1675
14 Aangegeven lijken Nijeveen
15 Aantekeningen over de familie Huete, en over de stratebroederschappen te Zwolle.
16 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550 - 1805 Leeuwarden
17 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken Leeuwarden
18 Achter de gevels van Delft
19 Adie Lambertsz.
20 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
21 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
22 Advocaten Friesland 1527-1577
23 Afstammingsverklaring
24 Agrarisch nieuwsblad
25 Akse
26 Album Amicorum van Theodorus Heymans
27 Alfabethische Lijst der Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in Noord-Nederland, sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw.
28 Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928
29 Algemeen Handelsblad
30 Algemeen Nederlandsch Familieblad
31 Alkmaar - Impost huwelijken
32 Alle Groningers
33 Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam
34 Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, ...
35 Amsterdamsche Mercurius
36 Amsterdamse courant
37 andredenhaan - van Neurenburg
38 Anglo-Frisian
39 Archief Dagblad van het Noorden
40 Archief Eemland
41 Archief Hervormde gemeente Eestrum Diaconierekeningboek
42 Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
43 Archief Leeuwarder Courant
44 Archief van de Hervormde gemeente Eestrum Diaconie, kerk- en armvoogdij, register ontvangsten en uitgaven
45 Archiefstukken Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
46 Archieven.nl
47 Atlas van Loon
48 Authorisatieboek Hemelumer Oldeferd
49 Barzilay - De vroegere Barzilays in Nederland
50 Bataafsche Leeuwarder Courant
51 Begraafboek 's-Hertogenbosch
52 Begraafboek Capelle
53 Begraafboek Delft
54 Begraafboek Ginneken
55 Begraafboek Gorredijk
56 Begraafboek Hasselt
57 Begraafboek Hervormde gemeente Stavoren
58 Begraafboek Hoogeveen
59 Begraafboek Kampen
60 Begraafboek Leiden
61 Begraafboek Loosdrecht
62 Begraafboek Meppel - Graven
63 Begraafboek Meppel - Klokkengeld
64 Begraafboek Nieuwveen (Impost)
65 Begraafboek Rotterdam
66 Begraafboek Ruinerwold
67 Begraafboek Sloten
68 Begraafboek Waspik
69 Begraafboek Werkendam
70 Begraafboek Woerden
71 Begraafboek Zwollekerspel - Bergklooster
72 Begraafboek Zwolle
73 Begraafregister Nieuwe Ooster Amsterdam 1894-2005
74 Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
75 Begraven (gaarder) Waspik
76 Begraven kosten 's-Gravenhage 1782-1811 Groote Kerk
77 Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
78 Beroepen van toen
79 Beroepsnamenboek
80 Beschrijving der stad Leyden
81 Beschrijving der Stadt Delft
82 Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825.
83 Bevolking Westkapelle
84 Bevolkingsregister Aarle-Rixtel
85 Bevolkingsregister Breda
86 Bevolkingsregister Delft
87 Bevolkingsregister Delft
88 Bevolkingsregister Ginneken en Bavel
89 Bevolkingsregister Leeuwarden
90 Bevolkingsregister Maatchappij van Weldadigheid
91 Bevolkingsregister Nijega 1860-1880
92 Bevolkingsregister Princenhage
93 Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 (Streekarchief Bommelerwaard)
94 Bevolkingsregister Zaltbommel
95 Bevolkingsregister Zwartsluis 1860-1900
96 Bevolkingsregister Zwartsluis 1901-1935
97 Bevolkingsregisters Amsterdam 1851-1853
98 Bevolkingsregisters Veenhuizen/Ommerschans
99 Bijzonderheden over Antonius Hambrouck
100 Biografisch woordenboek der Nederlanden
101 Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
102 Boelens: Een RK Groninger familie met een grote Bossche tak, 2 delen
103 Boetes op trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795
104 Bonboeken Leiden
105 Bosch' Protocol
106 Bossche Encyclopedie/Inkwartiering
107 Bossche Encyclopedie
108 Bossche Encyclopedie
109 Breukdodenboek 1729-1794 Groningen
110 Breukdodenboek Groningen
111 Breukdodenboek Groningen
112 Brieven aan Saeckma
113 Burgemeesters van Ouder-Amstel
114 Burgerboeken van Leeuwarden
115 Burgerboeken
116 Burgerlijke stand - geboorte - Doorn
117 Burgerlijke Stand - Geboorte - Groningen
118 Burgerlijke stand - Geboorte Nijmegen
119 Burgerlijke stand - Geboorte Venlo
120 Burgerlijke stand - Huwelijk Hasselt
121 Burgerlijke stand - huwelijken - Mijdrecht
122 Burgerlijke stand - huwelijken - Spaarndam
123 Burgerlijke Stand - huwelijken Heerde
124 Burgerlijke stand - overlijden - Bunschoten
125 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
126 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
127 Burgerlijke stand - overlijden / Gelders Archief
128 Burgerlijke stand - Overlijden Hoogeveen
129 Burgerlijke stand - Overlijden Overijssel
130 Burgerlijke stand - Overlijden Utrecht
131 Burgerlijke stand - overlijden Veenendaal
132 Burgerlijke Stand Amsterdam
133 Burgerlijke Stand Assendelft
134 Burgerlijke stand Geboorte Zaltbommel
135 Burgerlijke stand geboorte Zwolle
136 Burgerlijke Stand Geboorten, Leeuwarden
137 Burgerlijke stand Huwelijk 's-Hertogenbosch
138 Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam
139 Burgerlijke stand Huwelijk Haaften
140 Burgerlijke stand Huwelijk Hattem
141 Burgerlijke stand Huwelijk Zuidhorn
142 Burgerlijke stand huwelijk Zwollekerspel
143 Burgerlijke stand Huwelijk Zwolle
144 Burgerlijke Stand Ned. Indië
145 Burgerlijke stand Overlijden Avereest
146 Burgerlijke Stand Overlijden Dalfsen
147 Burgerlijke stand overlijden Doesburg
148 Burgerlijke stand overlijden Hattem
149 Burgerlijke stand Overlijden Kampen
150 Burgerlijke stand overlijden Staphorst
151 Burgerlijke stand Overlijden Vollenhove
152 Burgerlijke stand Overlijden Vriezenveen
153 Burgerlijke stand Overlijden Woubrugge
154 Burgerlijke stand Overlijden Zaltbommel
155 Burgerlijke stand Overlijden Zuidhorn
156 Burgerlijke stand Overlijden Zutphen
157 Burgerlijke stand Overlijden Zwartsluis
158 Burgerlijke stand Overlijden Zwolle
159 Burgerlijke stand Rhenen
160 Burgerlijke Stand Zaandam
161 Burgers 1581-1798 Hattem
162 Buurthouden, Burengebruiken en Buurtorganisaties in Leiden (14e - 19e eeuw)
163 Buurtkwesties Leiden (1597-1796)
164 Cannegieter: grafschriften Franeker
165 Carrousels Speelman
166 Charters Centraal Bureau voor de Genealogie
167 Chromo-topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1:25.000
168 Collectie Pieter Nieuwland
169 Dagblad van 's Gravenhage
170 Database - BergSmit
171 Database van Verdwenen Molens in Nederland
172 De dagboeken van Doeke Wijgers Hellema
173 De Familie van Anna Dorsefan, vrouw van Lucas van Dingstee te Hasselt
174 De Gids
175 De Heeren van Alkmaer - Gemeente Alkmaar
176 De Heeren van den Raede - Biografieën en Groepsportret van de Raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811
177 De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds. Bestaande, in een verhandeling, van de waaren en koopmanschappen, die men daar heenen sendt en wederom ontfangt: benevens vergelykingen der munten, maaten en gewigten, en op wat wyse men over en weêr wisselt , Volume 2 (Google eBoek)
178 De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd
179 De magistraat van Leeuwarden 1588 - 1700
180 De meesterboeken van Obreen - Sint Lucasgilde
181 De Nederlandse Leeuw
182 De Ommelander Borgen en Steenhuizen
183 De Opstand in Leiden in de jaren 1566 en 1567
184 De Overijsselsche familie Drost
185 De Ruitenborch
186 De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden 1600-1950
187 De schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde in de loop der tijden, 1600-1950
188 De schoolmeesters van Leeuwarderadeel, 1600-1950
189 De schoolmeesters van Ooststellingwerf, 1600-1950
190 De schoolmeesters van Opsterland in de loop der tijden, 1600-1950
191 De schoolmeesters van Workum in de loop der tijden.
192 De Schoolmeesters van Wymbritseradeel in de loop der tijden, 1600-1950
193 De tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden; behelzende de inleiding der beschrijving van het landschap Drenthe
194 De Tijd: godsdienstig - staatkundig dagblad
195 De Tijd: godsdienstig -staatkundig dagblad
196 De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
197 de volkshogeschool
198 De voorouders en verwanten van aartsverzamelaar Albertus Theodorus Hartkamp
199 De vroedschap van Amsterdam 1578-1795
200 De Waarheid
201 De Weerd in klapper K33.5 (1546-1614) - Decreetboeken Hof van Friesland
202 Delft, akte jaar 1943, nummer 239
203 Delftsche courant
204 Delftse biografieën
205 Diaconierekening boek Hervormde gemeente Beetsterzwaag
206 Diaconierekeningboek Archief Hervormde gemeente Bergum
207 Different nopende het verzoek, in der zaake van Jhr. Jan Floris grave van Nassau La Lecq hoofd-officier der stad Utrecht ... contra Gysbert Egeling, burger en coopman in wijnen binnen de gemelde stad (Google eBoek)
208 Digitaal loket Leeuwarden - Graf opzoeken
209 Digitale Arena Delft
210 Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
211 Dominees.nl - Diemen
212 Dominees.nl - Kamperveen Hervormde gemeente
213 Dominees.nl - Utrecht
214 Dominees.nl Delft
215 Dominees.nl, Meppel, Hervormde Gemeente.
216 Dominees.nl. Alphen aan de Rijn
217 Dominees.nl
218 DONGER DEEL, OOST ZYDE DER PASENS, De Vierde GRIETENIJE van Ooster Goo
219 Doop NH Zaltbommel
220 Doop- en Trouwboek Grijpskerk
221 Doop- en trouwboeken Nieuw(e)veen 1753-1811
222 Doop-, trouw- en lidmatenboek Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
223 Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
224 Doopboek 's Hertogenbosch
225 Doopboek 's-Gravenhage
226 Doopboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
227 Doopboek Aduard
228 Doopboek Alkmaar
229 Doopboek Amstelveen
230 Doopboek Amsterdam Engels Presbyteriaans
231 Doopboek Avereest
232 Doopboek Baambrugge
233 Doopboek Beilen
234 Doopboek Beulake
235 Doopboek Blokzijl
236 Doopboek Boornbergum Kortehemmen
237 Doopboek Borger
238 Doopboek Breda (RK)
239 Doopboek Breda
240 Doopboek Brielle
241 Doopboek Christelijk Gereformeerde Kerk Zwartsluis 1838-1893
242 Doopboek Coevorden
243 Doopboek Culemborg
244 Doopboek Dalen
245 Doopboek Dalfsen
246 Doopboek Delft
247 Doopboek Den Ham
248 Doopboek Diever
249 Doopboek Dongen
250 Doopboek Dordrecht (Nederlands Hervormd)
251 Doopboek Dordrecht, Waalse Gemeente
252 Doopboek Drumpt 1719-1771
253 Doopboek Dwingeloo
254 Doopboek Elburg
255 Doopboek Enkhuizen
256 Doopboek Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden
257 Doopboek Farmsum
258 Doopboek Garnwerd en Oostum
259 Doopboek Geertruidenberg
260 Doopboek Grijpskerk
261 Doopboek Groningen
262 Doopboek Grootegast en Doezum
263 Doopboek Hasselt
264 Doopboek Hattem
265 Doopboek Havelte
266 Doopboek Hellendoorn (J.Prins)
267 Doopboek Hellendoorn
268 Doopboek Hellevoetsluis
269 Doopboek Hervormde gemeente Anjum
270 Doopboek Hervormde gemeente Augustinusga
271 Doopboek Hervormde gemeente Balk
272 Doopboek Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
273 Doopboek Hervormde gemeente Bergum
274 Doopboek Hervormde gemeente Birdaard, Janum
275 Doopboek Hervormde gemeente Blija en Hogebeintum
276 Doopboek Hervormde gemeente Bolsward
277 Doopboek Hervormde gemeente Boornbergum, Kortehemmen
278 Doopboek Hervormde gemeente Bozum
279 Doopboek Hervormde gemeente Britsum
280 Doopboek Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
281 Doopboek Hervormde gemeente Burum en Munnekezijl
282 Doopboek Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
283 Doopboek Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
284 Doopboek Hervormde gemeente Dokkum
285 Doopboek Hervormde gemeente Drachten
286 Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
287 Doopboek Hervormde gemeente Ee
288 Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
289 Doopboek Hervormde gemeente Ferwerd
290 Doopboek Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
291 Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
292 Doopboek Hervormde gemeente Gerkesklooster
293 Doopboek Hervormde gemeente Gorredijk
294 Doopboek Hervormde gemeente Grouw
295 Doopboek Hervormde gemeente Hallum
296 Doopboek Hervormde gemeente Harich
297 Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
298 Doopboek Hervormde gemeente Heeg
299 Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
300 Doopboek Hervormde gemeente Hindeloopen
301 Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
302 Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
303 Doopboek Hervormde gemeente Kollum
304 Doopboek Hervormde gemeente Koudum
305 Doopboek Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
306 Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
307 Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
308 Doopboek Hervormde gemeente Lekkum, Miedum
309 Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
310 Doopboek Hervormde gemeente Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
311 Doopboek Hervormde gemeente Makkum
312 Doopboek Hervormde gemeente Marssum
313 Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
314 Doopboek Hervormde gemeente Morra en Lioessens
315 Doopboek Hervormde gemeente Nijega en Elahuizen
316 Doopboek Hervormde gemeente Nijland
317 Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
318 Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
319 Doopboek Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
320 Doopboek Hervormde gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare
321 Doopboek Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
322 Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
323 Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
324 Doopboek Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk
325 Doopboek Hervormde gemeente Oudkerk en Roodkerk
326 Doopboek Hervormde gemeente Oudwoude en Westergeest
327 Doopboek Hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega
328 Doopboek Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
329 Doopboek Hervormde gemeente Rijperkerk en Hardegarijp
330 Doopboek Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
331 Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
332 Doopboek Hervormde gemeente Sloten
333 Doopboek Hervormde gemeente Sneek
334 Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
335 Doopboek Hervormde gemeente Stiens
336 Doopboek Hervormde gemeente Suawoude en Tietjerk
337 Doopboek Hervormde gemeente Surhuisterveen
338 Doopboek Hervormde gemeente Surhuizum
339 Doopboek Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenshuizen en Legemeer
340 Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
341 Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
342 Doopboek Hervormde gemeente Vrouwenparochie
343 Doopboek Hervormde gemeente Warga, Wartena en Warstiens
344 Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
345 Doopboek Hervormde gemeente Wijnaldum
346 Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
347 Doopboek Hervormde gemeente Wirdum
348 Doopboek Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
349 Doopboek Hervormde gemeente Wommels/Hidaard
350 Doopboek Hervormde gemeente Workum
351 Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
352 Doopboek Hervormde kerk Raamsdonk
353 Doopboek Heusden Nederlands Hervormd
354 Doopboek Hoogeveen
355 Doopboek Hoogezand
356 Doopboek Hoorn
357 Doopboek Hulst - Nederlands Hervormd
358 Doopboek IJhorst/ De Wijk
359 Doopboek Jutphaas
360 Doopboek Kampen
361 Doopboek Koekange
362 Doopboek Kolder- en Dinxterveen
363 Doopboek Leerdam (Nederlands Hervormd)
364 Doopboek Leeuwarden R.K.
365 Doopboek Leiden (Gereformeerd)
366 Doopboek Leiden Waalse Kerk
367 Doopboek Lettelbert en Enumatil
368 Doopboek Lexmond
369 Doopboek Maastricht Nederlands Hervormd
370 Doopboek Mastenbroek
371 Doopboek Meppel
372 Doopboek Midwolde en Leek
373 Doopboek Neede
374 Doopboek NG Wanneperveen
375 Doopboek Nieuw-Loosdrecht
376 Doopboek Nieuwleusen
377 Doopboek Niezijl
378 Doopboek Nijeveen
379 Doopboek Nijmegen
380 Doopboek Noordhorn
381 Doopboek Oldehove
382 Doopboek Oosterhesselen
383 Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
384 Doopboek Purmerend Evangelisch Luthers
385 Doopboek R.K. parochie Nieuwstad Leeuwarden
386 Doopboek Raalte
387 Doopboek Rijssen
388 Doopboek Roden
389 Doopboek Roderwolde
390 Doopboek Rotterdam
391 Doopboek Rouveen
392 Doopboek Ruinerwold
393 Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
394 Doopboek Schipluiden gereformeerd
395 Doopboek Sprang
396 Doopboek Staphorst
397 Doopboek Steenwijk
398 Doopboek Terwolde 1645-1811
399 Doopboek Ulrum
400 Doopboek Utrecht (gereformeerd)
401 Doopboek Utrecht Evangelisch Luthers
402 Doopboek Utrecht Waalse kerk
403 Doopboek Veldhuizen
404 Doopboek Visvliet
405 Doopboek Vollenhove
406 Doopboek Wanneperveen
407 Doopboek Wapserveen
408 Doopboek Waspik
409 Doopboek Wehe en Zuurdijk
410 Doopboek Winsum
411 Doopboek Woerden
412 Doopboek Zeist
413 Doopboek Zuidhorn
414 Doopboek Zutphen
415 Doopboek Zwartsluis
416 Doopboek Zwolle
417 Doopboeken Amsterdam
418 Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
419 DTB Delft
420 DTB Rotterdam
421 DTB Schipluiden
422 Eduard de Vries en Anna Loly (stad Utrecht)
423 Een frauderende dominee.
424 Een Zathe in de Noordermeerpolder
425 Eindhoven in 1934 - De (oude) Kruidenbuurt in Stratum
426 Electoral Rolls New South Wales, Australia
427 Emigranten 1839-1900
428 Emigratie naar Argentinië
429 Encyclopedie Drenthe Online - Artikel Beurtvaart
430 Encyclopedie Drenthe Online
431 Enkhuizer Patriciërs
432 Epistolarum ab Illustribus & Claris Viris scriptarum centuriae tres
433 Erfgoed Blokhuispoort
434 Erfgoed Leiden en Omstreken
435 Familie Broeders
436 Familie de Glarges te Haarlem - Genealogie de Glarges
437 Familie de Vries
438 Familie Veenstra
439 Familie-overzicht Schuuring
440 Familienamen 1811
441 Familienbericht Ortsfamilienbuch Neuenhaus
442 Familienbericht Ortsfamilienbuch Nordhorn
443 Familienbericht Ortsfamilienbuch Uelsen
444 Familienbericht Ortsfamilienbuch Wilsum
445 Fragment Genealogie Groenhout, Generatie 4 - Nikhef
446 Free Family History and Genealogy Records
447 Friesche Courant: gelykheid, vryheid en broederschap
448 Friese Nummerbewijzen (kentekens)
449 Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
450 Frisiae Dominium. Uitgegeven door Petrus Schenk, Amsterdam
451 Full text of "Oud Holland"- Internet Archive
452 Full text of "Pennsylvania genealogies; chiefly Scotch-Irish and German"
453 Ga het na in het Nationaal Archief
454 Ga het na in het Nationaal Archief
455 Gazette d'Amsterdam = Amsterdamsche Courant
456 Geboorteakte 's Hertogenbosch
457 Geboorteakte Achtkarspelen
458 Geboorteakte Alkmaar
459 Geboorteakte Arnemuiden
460 Geboorteakte Assen
461 Geboorteakte Beilen
462 Geboorteakte Bolsward
463 Geboorteakte Borger
464 Geboorteakte Breda
465 Geboorteakte Dantumadeel
466 Geboorteakte Delft
467 Geboorteakte Diever
468 Geboorteakte Doniawerstal
469 Geboorteakte Doorn
470 Geboorteakte Emmen
471 Geboorteakte Erp
472 Geboorteakte Gorinchem
473 Geboorteakte Grijpskerk
474 Geboorteakte Haskerland
475 Geboorteakte Hasselt
476 Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
477 Geboorteakte Hengelo (Ov)
478 Geboorteakte Hoogeveen
479 Geboorteakte IJlst
480 Geboorteakte IJsselmonde
481 Geboorteakte Kampen
482 Geboorteakte Kollumerland
483 Geboorteakte Leeuwarden
484 Geboorteakte Leeuwarden
485 Geboorteakte Lemsterland
486 Geboorteakte Loenen
487 Geboorteakte Meppel
488 Geboorteakte Mijdrecht
489 Geboorteakte Norg
490 Geboorteakte Odoorn
491 Geboorteakte Opsterland
492 Geboorteakte Rotterdam
493 Geboorteakte Ruinerwold
494 Geboorteakte Schoterland
495 Geboorteakte Sloten
496 Geboorteakte Smallingerland
497 Geboorteakte Smilde
498 Geboorteakte Sneek
499 Geboorteakte Steenwijkerwold
500 Geboorteakte Stratum
501 Geboorteakte Tiel
502 Geboorteakte Tietjerksteradeel
503 Geboorteakte Tilburg
504 Geboorteakte Utrecht
505 Geboorteakte Veere
506 Geboorteakte Vlijmen
507 Geboorteakte Vlissingen
508 Geboorteakte Westkapelle
509 Geboorteakte Workum
510 Geboorteakte Wymbritseradeel
511 Geboorteakte Zegveld
512 Geboorteakte Zoutelande
513 Geboorteakte Zuidwolde
514 Geboorteakten Amersfoort
515 Geboorteakten Amsterdam
516 Geboorteakten Hasselt
517 Geboorteakten Hoogeveen
518 Geboorteakten Zaandam
519 Geboorteakten Zwartsluis
520 Geboorteregister Geertruidenberg
521 Geboorteregister Grijpskerk
522 Geboorteregister Groningen
523 Geboorteregister Grootegast
524 Geboorteregister Langweer
525 Geboorteregister Tietjerksteradeel
526 Geboorteregister Veendam
527 Geboorteregister Winsum
528 Geboorteregister Zuidhorn
529 Gegevens B. Klappe
530 Gegevens Cornelis Leemhuis
531 Gegevens Familie Ten Cate/Tjoelker
532 Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
533 Gegevens Henk Elsinga
534 Gegevens J. Ridderikhoff
535 Gegevens J. W. Young-Tammel
536 Gegevens Jaap Annes van der Meer
537 Gegevens Jaap van der Meer
538 Gegevens Jan Schuuring 1993
539 Gegevens Johann Claassen, Paarl, Zuid-Afrika
540 Gegevens Kees Thomas
541 Gegevens Kees Tjemmes van der Meer
542 Gegevens L. Kern
543 Gegevens M. van Schaik
544 Gegevens Marten Terwal
545 Gegevens R. Stokman
546 Gegevens van Machiel Heijt
547 Gegevens Wiebe Haagsma
548 Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoeting met Afrikanen en Indianen (1600-1700)
549 Gemeente Leeuwarden, register van begrafenen of overledenen
550 Gemeente Sloten, register van overledenen 1635-1811
551 Gemeente Sneek - Epemastate, bewoners Ysbrechtum
552 Gemeentelijk Archief Zwartsluis
553 Geneaknowhow.net - Artikel 'De gilden' (Achtergrondinfo handel en beroep)
554 Genealogie Friso
555 Genealogie Glavimans te Sprang en Capelle
556 Genealogie Johannes Bijlsma
557 Genealogie Klaas Harmens Ligtendonk (website)
558 Genealogie Koopmans
559 Genealogie Simao Jorge Abarbanel
560 Genealogie Swalue
561 Genealogie Taeke van der Ley
562 Genealogie Thonus
563 Genealogie van Evert van Doornik
564 Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema
565 Genealogie van het geslacht Farret
566 Genealogie van het geslacht van Loo
567 Genealogie van Roseboom in Coevorden
568 Genealogie van Wijngaarden
569 Genealogie_Fam_Pijl.pdf
570 GENEALOGIEËN BOER, DE BOER, BOERTIEN EN BOERTJE(N).
571 Genealogieën Hollestelle
572 Genealogische database Klaas Jansen
573 Genealogische Website van Jurjen de Boer
574 Genealogy Farret
575 Genlias
576 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden
577 Genootschap Amstelodamum
578 Gereformeerd gezinsblad/ Hoofdred. P. Jongeling.
579 Gereformeerde Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821
580 Gerrit Miedema
581 Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst,
582 Geschiedenis van de Rijksstraatweg- Voorne in Alle Staten
583 Geschiedenis van het patronaatregt: anders genoemd kollatieregt, in verband met het Christelijk Kerkbestuur sinds de vroegste tijden tot op den tegenwoordigen tijd
584 Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecommitteerden te landdage van Overijssel, etc.
585 Gestichtsregister Middelburg 1863-1937
586 Getuigenisboeken Leiden
587 Gezinskaarten Den Haag 1913-1939
588 Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
589 Gezinskaarten Rotterdam
590 Gezinsreconstructies Giethoorn
591 Giethoorn civ. Trouwen voor de schepenen
592 Gijsbert Mentincks (1570-1626) - Stamboom H. de Vries
593 Gorredijk-Lippenhuizen, Index Doopsgezinde ledematen 1707-1742
594 Graf Augustinus kerkhof
595 Graf- en andere opschriften Leeuwarderadeel
596 Grafschriften Nieuwe Kerk Groningen
597 grafsteen
598 Grafsteen
599 Graven en Grafkelders in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle.
600 Grietenij Achtkarspelen, register van overledenen
601 Grietenij Dantumadeel, register der overledenen
602 Grietenij Hemelumer Oldeferd, register overledenen 1806-1808
603 Grietenij Smallingerland, register van overledenen 1806-1810
604 Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
605 Grietenij Wymbritseradeel register van overledenen
606 Grietenijsecretarissen vóór 1800 van Friesland
607 Groningen-genealogy - Friso
608 Groningen-genealogy
609 Groninger Courant
610 Groot algemeen woorden-boek, zo historisch, geografisch, genealogisch, als oordeelkundig.
611 Groot Placaet-Boek, vervattende de Placaten, Ordonnantien ende ..., Volume 9
612 Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
613 Haagsche courant
614 Haardstedegeld
615 Haeghse Post-tydinge
616 Haga Comitis vulgo 's Graven-hage
617 Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640: een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland
618 Hanken en kreken en kleine rivierarmen pdf
619 Hardrijderijlijst 22 januari 1862 Sneek
620 Harlingen Historie en Genealogie, Homepage van Stefan Elsinga
621 Het belang en de welvaart van alle ingezetenen: gezondheidszorg in de stad (Groningen) - door W. Baron
622 Het Biografisch Portaal van Nederland
623 Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
624 Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
625 Het Geslacht Waterham, door de eeuwen heen.
626 Het Glashuis - Ernest Kurpershoek
627 Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
628 Het Kerkeboek van Heeg
629 Het nieuws van den dag: kleine courant
630 Histogenen
631 Historische Vereniging Hasselt, Historische Stadskroniek
632 Historische Vereniging Hasselt
633 Historische wandelpaden: Wandelroute 9. Stroobos – Buitenpost
634 Historische Werkgroep Spaarndam
635 Histovisie, 'een blad met kleine interessante artikelen over de geschiedenis van Hasselt'
636 Hof van Holland: Decreten
637 Homepage van Gerrit W. Kuijk
638 Hoofdgeld 1675 Zwartsluis
639 Hoofdgeld 1723 Zwartsluis
640 http://afbeeldingen.gahetna.nl/
641 http://altijdstrijdvaardig.nl/bedindex%20o.htm
642 http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige%20Genealogie%C3%ABn/witt_de.htm
643 http://erfgoed.leiden.nl/geschiedenis/stadsontwikkeling/de-stad-groeit/
644 http://home.kpn.nl/duifjes2/alphen.htm
645 http://members.home.nl/geneaflonk/HUMO/590.htm
646 http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Hooft
647 http://nl.wikipedia.org
648 http://search.ancestry.com/
649 http://willemina-assen.webklik.nl/page/stamboom-braker-1-b
650 http://www.advandervelde.nl/data%20eng/1293.htm
651 http://www.arnoldlens.nl/gendata/10572.htm
652 http://www.bistrodepijpenla.nl/new/?menuid=70
653 http://www.datavaria.nl/utrecht
654 http://www.den-uijl.nl/genealogy
655 http://www.den-uijl.nl/genealogy
656 http://www.djdekker.net/stevenskerk/gesch/peirolet.html
657 http://www.familieboelens.nl/errata%20en%20aanvullingen.htm
658 http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26
659 http://www.graftombe.nl
660 http://www.ilabdatabase.com/db/detail.php?lang=es&membernr=1129&ordernr=10007
661 http://www.kranenburgia.nl
662 http://www.mooizuidwolde.nl
663 http://www.pknaugustinusga.nl/grafAugustinusga/kerkhof-00049.htm
664 http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico
665 http://www.wjousma.nl/genealogie/Kwartierstaat%20Visscher/kwst%20visscher-frm3.htm
666 Huis Overcinge te Havelte
667 Huiszittenhuizen (1808 - 1870) Amsterdam
668 Huwelijken Amsterdam (kerkelijk)
669 Huwelijken in D:\Aldfaer
670 Huwelijken Zuidwolde
671 Huwelijksaangiften Utrecht
672 Huwelijksafkondigingen Amsterdam
673 Huwelijksakte 's Hertogenbosch
674 Huwelijksakte 's-Gravenhage
675 Huwelijksakte Achtkarspelen
676 Huwelijksakte Adam Schuuring en Johanna van Eijken
677 Huwelijksakte Alkmaar
678 Huwelijksakte Almkerk
679 Huwelijksakte Amersfoort
680 Huwelijksakte Arnemuiden
681 Huwelijksakte Assen
682 Huwelijksakte Bellingwolde
683 Huwelijksakte Burgerlijke stand Den Haag
684 Huwelijksakte Dantumadeel
685 Huwelijksakte De Wijk
686 Huwelijksakte De Wijk
687 Huwelijksakte Diever
688 Huwelijksakte Doorn
689 Huwelijksakte Eelde
690 Huwelijksakte Enkhuizen
691 Huwelijksakte Erp
692 Huwelijksakte Gaasterland 1891
693 Huwelijksakte Gaasterland
694 Huwelijksakte Geertruidenberg
695 Huwelijksakte Grijpskerk
696 Huwelijksakte Haarlem
697 Huwelijksakte Haskenland
698 Huwelijksakte Havelte
699 Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
700 Huwelijksakte Herm Schurink en Aaltje van Eijken
701 Huwelijksakte Heusden
702 Huwelijksakte Hindeloopen
703 Huwelijksakte Huizen
704 Huwelijksakte Kollumerland
705 Huwelijksakte Leek
706 Huwelijksakte Leeuwarden
707 Huwelijksakte Leeuwarderadeel
708 Huwelijksakte Lucas van Eijken en Johanna van der Hoek
709 Huwelijksakte Menaldumadeel
710 Huwelijksakte Meppel
711 Huwelijksakte Mijdrecht
712 Huwelijksakte Nieuwenhoorn, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
713 Huwelijksakte Nieuwer Amstel
714 Huwelijksakte Nijeveen
715 Huwelijksakte Norg
716 Huwelijksakte Opsterland
717 Huwelijksakte Ouderkerk aan de IJssel
718 Huwelijksakte Purmerend
719 Huwelijksakte Renkum
720 Huwelijksakte Rotterdam
721 Huwelijksakte Ruinerwold
722 Huwelijksakte Schoterland
723 Huwelijksakte Serooskerke (Walcheren)
724 Huwelijksakte Sliedrecht
725 Huwelijksakte Smallingerland
726 Huwelijksakte Sommelsdijk
727 Huwelijksakte Staphorst
728 Huwelijksakte Stavoren
729 Huwelijksakte Steenwijkerwold
730 Huwelijksakte Texel
731 Huwelijksakte Tietjerksteradeel
732 Huwelijksakte Utrecht
733 Huwelijksakte Veenhuizen (NH)
734 Huwelijksakte Vledder
735 Huwelijksakte Vrouwenpolder
736 Huwelijksakte Westkapelle
737 Huwelijksakte Wonseradeel
738 Huwelijksakte Workum
739 Huwelijksakte Wymbritseradeel
740 Huwelijksakte Zoutelande
741 Huwelijksakte Zuidwolde
742 Huwelijksakte Zwartsluis
743 Huwelijksakte Zwollekerspel
744 Huwelijksakte Zwolle
745 Huwelijksakten Amsterdam
746 Huwelijksakten Amsterdam
747 Huwelijksakten Hasselt
748 Huwelijksakten Zwartsluis
749 Huwelijksbijlagen 's Gravenhage
750 Huwelijksbijlagen Alkmaar
751 Huwelijksbijlagen Amsterdam
752 Huwelijksbijlagen Balk
753 Huwelijksbijlagen Bellingwolde
754 Huwelijksbijlagen Breukelen-St. Pieters
755 Huwelijksbijlagen De Wijk
756 Huwelijksbijlagen Domburg
757 Huwelijksbijlagen Erp
758 Huwelijksbijlagen Gaasterland
759 Huwelijksbijlagen Geertruidenberg
760 Huwelijksbijlagen gemeente Wonseradeel
761 Huwelijksbijlagen Grijpskerk
762 Huwelijksbijlagen Hasselt
763 Huwelijksbijlagen Hattem
764 Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
765 Huwelijksbijlagen Nieuwer Amstel
766 Huwelijksbijlagen Nijeveen
767 Huwelijksbijlagen Nijmegen
768 Huwelijksbijlagen Norg
769 Huwelijksbijlagen Renkum
770 Huwelijksbijlagen Rotterdam
771 Huwelijksbijlagen Ruinerwold
772 Huwelijksbijlagen Serooskerke (Walcheren)
773 Huwelijksbijlagen Sluis
774 Huwelijksbijlagen Staphorst
775 Huwelijksbijlagen Steenwijkerwold
776 Huwelijksbijlagen Utrecht
777 Huwelijksbijlagen Velsen
778 Huwelijksbijlagen Vledder
779 Huwelijksbijlagen Vrouwenpolder
780 Huwelijksbijlagen Westkapelle
781 Huwelijksbijlagen Workum
782 Huwelijksbijlagen Zoutelande
783 Huwelijksbijlagen Zwartsluis
784 Huwelijksbijlagen Zwollekerspel
785 Huwelijkscontract Groningen
786 Huwelijkscontract Oldehove
787 Huwelijkscontract Zuidhorn
788 Huwelijksregister Bedum
789 Huwelijksregister Beerta
790 Huwelijksregister Delfzijl
791 Huwelijksregister Doniawerstal
792 Huwelijksregister Grijpskerk
793 Huwelijksregister Groningen
794 Huwelijksregister Grootegast
795 Huwelijksregister Leek
796 Huwelijksregister Nieuwe Schans 1897
797 Huwelijksregister Princenhage 1812
798 Huwelijksregister Tietjerksteradeel
799 Huwelijksregister Usquert
800 Huwelijksregister Winsum
801 Huwelijksregister Wymbritseradeel
802 Huwelijksregister Zuidbroek
803 Huwelijksregister Zuidhorn
804 Hypotheekboeken Nedere gerechten Wymbritseradeel
805 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel - Collectie Pieter Nieuwland
806 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, Collectie Pieter Nieuwland
807 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel
808 Ids Wiersma
809 Idskje's Genealogie
810 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
811 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
812 Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
813 Index op overleden personen Achtkarspelen 1806-1811
814 Ingekomen burgers Utrecht
815 Intekenaren nieuwe preekstoel Nederduits Gereformeerde kerk te Zwartsluis (1683)
816 Inventaris van het archief van de familie Van Oldenbarnevelt, (1449) 1510-170
817 Inventory Willem, Paolo de, de Jonge
818 Jaarboek Haerlem 1957
819 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - 1926
820 Jan Posthumus - Surhuisterveen
821 Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
822 Joachim Adolf Broese (1784-1839)
823 Johannes Vermeer
824 Journal du département de la Frise = Dagblad van het departement Vriesland
825 Kampennotarieel.nl
826 Kennemerland Haarlem akte jaar 1896
827 Kennemerland Spaarndam
828 Kennemerland Velsen akte jaar 1932
829 Kerkboek der Doopsgezinde Gemeente te Zwartsluis
830 Kerkdocumenten van Anjum
831 Kerkdocumenten van Heeg
832 Kerkeboek Aduard
833 Kerkeboek Babyloniënbroek
834 Kerkeboek Den Ham en Fransum
835 Kerkeboek Garnwerd
836 Kerkeboek Lettelbert en Enumatil
837 Kerkeboek Lutjegast
838 Kerkeboek Marum en Noordwijk
839 Kerkeboek Middelbert
840 Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan
841 Kerkeboek Noordwolde
842 Kerkeboek Opende
843 Kerkeboek Opwierde
844 Kerkeboek Visvliet
845 Kerkeboek Wierum en Dorkwerd
846 Kerkelijke functies Beulake
847 Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes, gehorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie, tot nu toe,
848 kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen
849 Koffie Hag Albums, ca. 1927
850 Koopakten Leeuwarden
851 Kwartierstaat de Vries
852 Kwartierstaat Jan Pultrum
853 Kwartierstaat Jos Buisman
854 Kwartierstaat Nonkes
855 Kwartierstaat Pieter Jansma
856 Kwartierstaat van Allan-Casper Swagers
857 Kwartierstaat van Anje Sietje Kuizenga
858 Kwartierstaat van Anna Dirks
859 Kwartierstaat van Elizabeth (Bets) van Sighem
860 Kwartierstaat van Grietje Kuipers
861 Kwartierstaat van Jan Joostes Ritskes
862 Kwartierstaat van Nammen Sytsma
863 Kwartierstaat van Rienkje van der Meer
864 Kwartierstaat van Rutger Willem Hendrik Visscher
865 Kwartierstaat van Wietze Libbes Dupon
866 Kwartierstaat Willem de Vries
867 Le Moulin de l'Onbekende Gracht
868 Ledematen Aduard
869 Ledematen Den Ham en Fransum
870 Ledematen Garnwerd en Oostum
871 Ledematen Grootegast en Doezum
872 Ledematen Lettelbert en Enumatil
873 Ledematen Midwolde
874 Ledematen Niehove
875 Ledematen Niekerk
876 Ledematen Noordhorn
877 Ledematen Oldehove
878 Ledematen Visvliet
879 Ledematen Zuidhorn
880 Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790
881 Leeuwarder Courant
882 Leeuwarder koerier
883 Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad
884 Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
885 Leydse Courant
886 Lidmaatboek Doopsgezinde gemeente Dantumaude
887 Lidmaatboek Hervormde gemeente Veenwouden
888 Lidmaten 1684
889 Lidmaten Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
890 Lidmaten Hellendoorn
891 Lidmaten Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
892 Lidmaten Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
893 Lidmaten Hervormde gemeente Twijzel en Kooten
894 Lidmaten IJhorst- De Wijk 1684
895 Lidmaten Leeuwarden
896 Lidmaten Nieuwleusen
897 Lidmaten Staphorst
898 Lidmaten Winsum
899 Lidmaten Zwartsluis
900 Lidmatenboek 's-Hertogenbosch
901 Lidmatenboek Achtkarspelen
902 Lidmatenboek Bakhuizen
903 Lidmatenboek Benschop
904 Lidmatenboek Bolsward
905 Lidmatenboek Broek
906 Lidmatenboek Dantumadeel
907 Lidmatenboek Delfzijl
908 Lidmatenboek Doniaga
909 Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
910 Lidmatenboek Ferwerderadeel
911 Lidmatenboek Giekerk
912 Lidmatenboek Goingarijp
913 Lidmatenboek Harich
914 Lidmatenboek Harlingen
915 Lidmatenboek Heeg
916 Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
917 Lidmatenboek Hommerts
918 Lidmatenboek IJhorst/De Wijk
919 Lidmatenboek Kampen
920 Lidmatenboek Koudum
921 Lidmatenboek Langweer
922 Lidmatenboek Leeuwarden
923 Lidmatenboek Lemsterland
924 Lidmatenboek Mastenbroek 1729-1805
925 Lidmatenboek Meppel
926 Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
927 Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
928 Lidmatenboek Oldeboorn en Nes
929 Lidmatenboek Oostdongeradeel
930 Lidmatenboek Ooststellingwerf
931 Lidmatenboek Oppenhuizen
932 Lidmatenboek Opsterland
933 Lidmatenboek Oudemirdum
934 Lidmatenboek Rouveen
935 Lidmatenboek Scharl
936 Lidmatenboek Schoterland
937 Lidmatenboek Sloten
938 Lidmatenboek Sluis
939 Lidmatenboek Smallingerland
940 Lidmatenboek Stavoren
941 Lidmatenboek Tietjerksteradeel
942 Lidmatenboek Tjerkgaast
943 Lidmatenboek Warns (Doopsgezind)
944 Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
945 Lidmatenboek Waspik
946 Lidmatenboek Westdongeradeel
947 Lidmatenboek Wijnaldum
948 Lidmatenboek Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
949 Lidmatenboek Wommels
950 Lidmatenboek Zutphen - transcriptie
951 Lidmatenlijst Beulake
952 Lidmatenlijst Wanneperveen
953 Lidmatenregister Evangelisch Luthers Alkmaar, 1658-1864
954 Lidmatenregister Herv. Gemeente Wirdum
955 Lidmatenregister Westkapelle
956 Lijst van grietmannen van Gaasterland
957 Lijst van Testamenten in de processtukken bij de Civiel Sententies van Het Hof van Friesland
958 Luyden van eren - voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)
959 Maandelijkse uittreksels of Boekzaal der geleerde Waerelt
960 Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt
961 Magistraat Leeuwarden 1588-1700
962 Mars en Historia
963 Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 22
964 Members English Church Amsterdam
965 Memories van Successie Friesland
966 Memories van Successie Groningen
967 Memories van successie Noord-Brabant
968 Memories van Successie, Drenthe
969 Memories van Successie, Zeeland
970 Meteorological observations during Hippomenes cruise from Batavie to St. Helena
971 Militieregisters.nl
972 Molendatabase
973 Naam-lyst der Predikanten die in de gemeenten, behorende onder de IX. Classen van het Geldersche Synode ... het Heilig Euangelium bediend hebben
974 Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
975 Naamlijst der eerw. heeren Predikanten, dewelke zedert den tijdt der Reformatie tot in den jare 1751 ...
976 Naamlijst der predikanten die zedert de herforming gedient hebben in de Classis van Franeker (1761)
977 Naamlijst der Predikanten Friesland - Tresoar
978 Naamlijst der Predikanten van Drogeham
979 Naamlijst Friese afgevaardigden Staten Generaal en Raad van State, 1577/1578 - 1636
980 Naamlijst Leden Doopsgezinden Surhuisterveen 1730-1858
981 Naamregister der predikanten, dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het resort van de classis van Sneek hebben waargenomen (1751)
982 Naamregister op de Leeuwarder begrafenissen "met de wezen"
983 Naamsaannemingen 1812 Provincie Groningen
984 Naamsaannemingen
985 Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs
986 Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen (1893)
987 Nazaten van Gerrit van Berlikum
988 Nederduitsch taalkundig woordenboek
989 Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708
990 Nedergerechten Lemsterland
991 Nederlandsche Staatscourant
992 Nederlandse Familienamen Databank
993 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
994 Nederlandse Sontregisters
995 New Light on Early American Jewry
996 Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
997 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1872 [volgno 2]
998 Nieuwe Gorinchemse Courant
999 Nieuwe kaart van Friesland, uitgegeven door Arent van Linge, Leeuwarden
1000 Nieuwe provinciale Groninger courant
1001 Nieuwe Rotterdamsche Courant
1002 Nieuwe Tilbursche Courant
1003 Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
1004 Nieuwsblad van het Noorden
1005 Notariële akte Breda
1006 Notariële akten Delft
1007 Notariële akten Meppel
1008 Notariële akten Rotterdam
1009 Notariële akten Utrecht
1010 Notariële akten, Woerden
1011 Notariële akte
1012 Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
1013 Notariële archieven
1014 Notarissen Friesland 1606-1700
1015 Notarissen ter standplaats Leiden (Oud Notarieel Archief)
1016 Notities bij Anthonius Corneliszn van Polanen
1017 Ommelander courant
1018 Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
1019 Ondertrouw- en trouwboek Dwingeloo
1020 Ondertrouw- en trouwboek van Hasselterkerspel gerecht 1806-1811
1021 Ondertrouw-Trouwboek Meppel
1022 Ondertrouwboek Groningen
1023 Ondertrouwregister Amsterdam
1024 Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
1025 Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
1026 Ondertrouwregister Gerecht Franeker
1027 Ondertrouwregister Gerecht Harlingen
1028 Ondertrouwregister Gerecht Sneek
1029 Ondertrouwregister Gerecht Workum
1030 Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
1031 Ondertrouwregisters Amsterdam
1032 Ontvangen Trouwen en Begraven 1704-1765 's Grevelduin-Capelle
1033 Ontvangen, begraven, Amsterdam 1803-1805
1034 Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen Workum
1035 Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels Kadaster Zeeland
1036 Openstreetmap
1037 Oprechte Haarlemsche Courant
1038 Oprechte Haerlemse Courant
1039 Opregte Groninger courant
1040 Opregte Haarlemsche Courant
1041 Opsterland overlijden/begraven
1042 Orgel Dwingeloo, Hervormde kerk
1043 Oude munten en muntstelsels
1044 Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) Amsterdam
1045 Overijssel in kaart / Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
1046 Overijsselsche courant
1047 Overleden CIV Loosdrecht
1048 Overledenen CIV (civiel) 1806-1811 Hasselt
1049 Overlijden Gorinchem 1806-1811 Alle Gezindten
1050 Overlijden Lemmer 1806-1812
1051 Overlijden Opsterland
1052 Overlijden Utrecht
1053 Overlijden/begraven Achtkarspelen
1054 Overlijden/begraven Gaasterland
1055 Overlijden/begraven Meppel
1056 Overlijdensacte Het Utrechts Archief
1057 Overlijdensacte Vries
1058 Overlijdensadvertentie
1059 Overlijdensakte 's Hertogenbosch
1060 Overlijdensakte 's-Gravenhage
1061 Overlijdensakte Aarle-Rixtel
1062 Overlijdensakte Achtkarspelen
1063 Overlijdensakte Alkmaar
1064 Overlijdensakte Amersfoort
1065 Overlijdensakte Apeldoorn
1066 Overlijdensakte Arnemuiden
1067 Overlijdensakte Arnhem
1068 Overlijdensakte Avereest
1069 Overlijdensakte Baarderadeel
1070 Overlijdensakte Baarland
1071 Overlijdensakte Beilen
1072 Overlijdensakte Bolsward
1073 Overlijdensakte Borger
1074 Overlijdensakte Breda
1075 Overlijdensakte Capelle (N.B.)
1076 Overlijdensakte Castricum
1077 Overlijdensakte Coevorden
1078 Overlijdensakte Dantumadeel
1079 Overlijdensakte De Wijk
1080 Overlijdensakte Delft
1081 Overlijdensakte Den Helder
1082 Overlijdensakte Deventer
1083 Overlijdensakte Dokkum
1084 Overlijdensakte Doniawerstal
1085 Overlijdensakte Doorn
1086 Overlijdensakte Eelde
1087 Overlijdensakte Erp
1088 Overlijdensakte Franeker
1089 Overlijdensakte Gaasterland
1090 Overlijdensakte Genemuiden
1091 Overlijdensakte Giethoorn
1092 Overlijdensakte Gorinchem
1093 Overlijdensakte Grijpskerke
1094 Overlijdensakte Grijpskerk
1095 Overlijdensakte Haarlemmermeer
1096 Overlijdensakte Haarlem
1097 Overlijdensakte Haskerland
1098 Overlijdensakte Hasselt
1099 Overlijdensakte Heeg
1100 Overlijdensakte Hellevoetsluis
1101 Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
1102 Overlijdensakte Hennaarderadeel
1103 Overlijdensakte Heusden
1104 Overlijdensakte Hindeloopen
1105 Overlijdensakte Hoogeveen
1106 Overlijdensakte Huizen
1107 Overlijdensakte IJsselmonde
1108 Overlijdensakte Kampen
1109 Overlijdensakte Kollumerland en Nieuw-Kruisland
1110 Overlijdensakte Kollumerland
1111 Overlijdensakte Kralingen
1112 Overlijdensakte Leek
1113 Overlijdensakte Leeuwarden
1114 Overlijdensakte Leeuwarderadeel
1115 Overlijdensakte Leiderdorp
1116 Overlijdensakte Lemmer
1117 Overlijdensakte Lemsterland
1118 Overlijdensakte Lexmond
1119 Overlijdensakte Loosdrecht
1120 Overlijdensakte Medemblik
1121 Overlijdensakte Menaldumadeel
1122 Overlijdensakte Meppel
1123 Overlijdensakte Middelburg
1124 Overlijdensakte Mijdrecht
1125 Overlijdensakte Nieuwer Amstel
1126 Overlijdensakte Nieuwveen
1127 Overlijdensakte Nigtevecht
1128 Overlijdensakte Nijeveen
1129 Overlijdensakte Nijmegen
1130 Overlijdensakte Nijmegen
1131 Overlijdensakte Nootdorp
1132 Overlijdensakte Norg
1133 Overlijdensakte Odoorn
1134 Overlijdensakte Olst
1135 Overlijdensakte Oostdongeradeel
1136 Overlijdensakte Opsterland
1137 Overlijdensakte Purmerend
1138 Overlijdensakte Rheden
1139 Overlijdensakte Rotterdam
1140 Overlijdensakte Rotterdam
1141 Overlijdensakte Rotterdam
1142 Overlijdensakte Ruinerwold
1143 Overlijdensakte Schoterland
1144 Overlijdensakte Serooskerke (Walcheren)
1145 Overlijdensakte Sint Laurens
1146 Overlijdensakte Smallingerland
1147 Overlijdensakte Sneek
1148 Overlijdensakte Sommelsdijk
1149 Overlijdensakte Spaarndam
1150 Overlijdensakte St. Jacobiparochi
1151 Overlijdensakte Stad Ommen
1152 Overlijdensakte Stavoren
1153 Overlijdensakte Steenwijkerwold
1154 Overlijdensakte Stompwijk
1155 Overlijdensakte Tiel
1156 Overlijdensakte Tietjerksteradeel
1157 Overlijdensakte Tolbert
1158 Overlijdensakte Uitingeradeel
1159 Overlijdensakte Utrecht
1160 Overlijdensakte Vierpolders, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
1161 Overlijdensakte Vledder
1162 Overlijdensakte Vlissingen
1163 Overlijdensakte Voorst
1164 Overlijdensakte Vorden
1165 Overlijdensakte Waalwijk
1166 Overlijdensakte Waspik
1167 Overlijdensakte Weesp
1168 Overlijdensakte Westdongeradeel
1169 Overlijdensakte Westerbork
1170 Overlijdensakte Westkapelle
1171 Overlijdensakte Weststellingwerf
1172 Overlijdensakte Wijk bij Duurstede
1173 Overlijdensakte Wonseradeel
1174 Overlijdensakte Workum
1175 Overlijdensakte Woubrugge
1176 Overlijdensakte Wymbritseradeel
1177 Overlijdensakte Zaltbommel
1178 Overlijdensakte Zuidlaren
1179 Overlijdensakte Zuidwolde
1180 Overlijdensakte Zutphen
1181 Overlijdensakte Zwartsluis
1182 Overlijdensakte Zwollekerspel
1183 Overlijdensakte Zwolle
1184 Overlijdensakten Amsterdam
1185 Overlijdensakten Amsterdam
1186 Overlijdensakten Gorinchem
1187 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1188 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1189 Overlijdensakten Hasselt
1190 Overlijdensakten Hasselt
1191 Overlijdensakten Hoogeveen
1192 Overlijdensakten Ruinen
1193 Overlijdensakten Ruinerwold
1194 Overlijdensakten Smallingerland
1195 Overlijdensakten Staphorst
1196 Overlijdensakten Staphorst
1197 Overlijdensakten Steenwijkerwold
1198 Overlijdensakten Tietjerksteradeel
1199 Overlijdensakten Vriezenveen
1200 Overlijdensakten Zaandam
1201 Overlijdensakten Zwartsluis
1202 Overlijdensregister Achtkarspelen 1811
1203 Overlijdensregister Aduard
1204 Overlijdensregister Alblasserdam, Stadsarchief Dordrecht
1205 Overlijdensregister Beerta
1206 Overlijdensregister Delfzijl
1207 Overlijdensregister Gapinge
1208 Overlijdensregister Grijpskerk
1209 Overlijdensregister Groningen
1210 Overlijdensregister Grootegast
1211 Overlijdensregister Hoogkerk
1212 Overlijdensregister Leek
1213 Overlijdensregister Leeuwarderadeel
1214 Overlijdensregister Marum
1215 Overlijdensregister Oldekerk
1216 Overlijdensregister Oldekerk
1217 Overlijdensregister Sneek
1218 Overlijdensregister Tietjerksteradeel
1219 Overlijdensregister Westkapelle 1806-1811
1220 Overlijdensregister Wymbritseradeel
1221 Overlijdensregister Zuidhorn
1222 Overlijdensregister Zuidhorn
1223 Overzicht Archief van de Familie Deutz
1224 Overzicht groefbidders Utrecht
1225 Parenteel Claes Klunder
1226 Parenteel Dirk Jaarsma
1227 Parenteel Jagersmeesters Straatman
1228 Parenteel Jan Jansen Hertcamp
1229 Parenteel van Bartel Jans
1230 Parenteel van Cornelis (Jansen)
1231 Parenteel van Henrik Melchior(s)
1232 Parenteel van Jan Tonnis Dragt
1233 Parenteel van Jaques Jamart
1234 Politie meldingsrapporten (1940 - 1945) - Amsterdam
1235 Poorterboeken Amsterdam
1236 Predikantenlijst Friesland
1237 Predikanten
1238 Project: Hans van Mierlo
1239 Protestantse gemeente 't Woudt - Den Hoorn
1240 Protestantse gemeente Augustinusga
1241 Protestantse Gemeente Kootstertille
1242 Protocollen Alphen
1243 Provinciale Drentsche en Asser courant
1244 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
1245 Quaclappen 1600 - 1612 Geheel Jan Post
1246 Quaclappen 1613-1620
1247 Quaclappen
1248 Quotisatie 1749
1249 Raamsdonk, Leden Gewapend Genootschap 1795
1250 Rechterlijk Archief Capelle
1251 Rechterlijk archief Kampen
1252 Rechterlijk Archief Kampen
1253 Rechterlijk Archief Sprang
1254 Rechterlijk Archief van Poederoijen
1255 Rechterlijk Archief Waspik
1256 Rechtspraak Woerden
1257 Regenten van een kleine stad
1258 Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
1259 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven : 1668 -1763
1260 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven 1588-1592, 1604-1668
1261 Register aangegeven lijken, Zoutelande
1262 Register van begravenen of overledenen Leeuwarden
1263 Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens Groningen
1264 Register van Holland en Westvriesland van de jaaren 1635, 1636 en 1637
1265 Register van overledenen - Grietenij Lemsterland
1266 Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd
1267 Register van overledenen Gemeente Sloten
1268 Register van overledenen Grietenij Kollumerland
1269 Register van overledenen Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1270 Register van overledenen of begravenen, Gemeente Leeuwarden
1271 Register van overledenen, 1806-1811 Tietjerksteradeel
1272 Register van overledenen, Grietenij Achtkarspelen
1273 Register van overledenen, Grietenij Opsterland, 1806-1811
1274 Register van overledenen, Grietenij Wonseradeel, 1806-1811
1275 Register van overledenen, Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1276 Register van vertrokken personen, Breda, 1823-1833
1277 Registratie Europeanen op java en Madoera 1819
1278 Rekeningen van de Friese kloosterinkomsten 1606/1607
1279 Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1811
1280 Rijksarchief Leeuwarden
1281 Roots (FEANSTER, weekblad in Surhuisterveen en omstreken)
1282 RootsWeb's World Connect Project: van der Werf - Thompson Family
1283 Rotterdam 1830
1284 Rotterdam 1896 d 100
1285 Rotterdamsch Nieuwsblad
1286 Rotterdamsche courant
1287 Rotterdamse gezinskaarten (1880-1941)
1288 Rouwbrief
1289 Schepenbank Trouwboek Raamsdonk
1290 Schoolmeesters van Zwartsluis
1291 Schoorsteengeldregister
1292 Seventeenth-Century Brailian Jewry: A Critical Review
1293 Sibbe : maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde
1294 Skoalmasters yn Fryslân, 1600 - 1950: Dantumadeel (gegevens van Hartman Sannes)
1295 Skrok en Hennaard binnen Hennaerderadeel in nedergerecht en cultuurhistorie
1296 Soerabaijasch handelsblad
1297 Soldaten leger Napoleon
1298 Sprang-Capelle N.G. Dopen
1299 Stadsarchief 's Hertogenbosch
1300 Stadsarchief Kampen, foto B. Klappe
1301 Stadsarchief Rotterdam
1302 Stadsbegraafboeken Leeuwarden
1303 Stamboek van den Frieschen adel (1846)
1304 Stamboeken Marine 1813-1940
1305 Stamboom Ambachtsheer/Ambagtsheer
1306 Stamboom familie Johannes Ruizing
1307 Stamboom Familie Weima
1308 Stamboom Feikje Samplonius
1309 Stamboom Jan Doekes (Dokkum)
1310 Stamboom Lisanne Imholz-Komijn
1311 Stamboom Terwal
1312 Stamboom van de familie van Polanen
1313 Stamboom Van den Berg
1314 Stamboom van Familie van der Velde
1315 Stamboom van Jan van Raelte (Raalte)
1316 Stamboomforum Jacobus van Weijland
1317 Staphorst en IJhorst, 500ste penning 1675
1318 Statenvertaling 1637
1319 Staverse families - Heineman
1320 Stemdragende boerderijen Drachten 1640-1788
1321 Stemgerechtigden Koudum 1640 en 1698
1322 Stemkohieren Friesland
1323 Testamenten Leiden 149-1582
1324 Texelse genealogie - Zeebrieven
1325 The Early English Dissenters in the Light of Recent Research (1550-1641 ...
1326 The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
1327 The so-called Dissius Auction (1696 sale of 124 painings by the art merchant Gerard Hoet II)
1328 Thys de Jong Genealogy
1329 Tienjarentafels Amsterdam
1330 Tilburgsche Courant
1331 Tollen en Tolhuizen
1332 Topografische Dienst
1333 Topografische Dienst
1334 Transportakten voor 1811, Amsterdam
1335 Transporten en schuldbrieven van Koudekerk 1629-1639
1336 Transporten onroerend goed Walcheren
1337 Tresoar Fries Historisch centrum
1338 Trouw-, begraaf- en lidmatenboek Koekange
1339 Trouwboek 's Gravenhage Alle gezindten
1340 Trouwboek 's-Gravenhage
1341 Trouwboek 's-Grevelduin-Capelle
1342 Trouwboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
1343 Trouwboek Abcoude
1344 Trouwboek Aduard
1345 Trouwboek Alphen aan de Rijn
1346 Trouwboek Amerongen
1347 Trouwboek Amersfoort (Evangelisch Luthers)
1348 Trouwboek Amsterdam Engels Presbyteraans
1349 Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
1350 Trouwboek Amsterdam Oude Kerk Nederlands Hervormd
1351 Trouwboek Appingedam
1352 Trouwboek Benschop
1353 Trouwboek Beulake
1354 Trouwboek Blokzijl
1355 Trouwboek Breda (Waals)
1356 Trouwboek Capelle
1357 Trouwboek CIV Dalfsen
1358 Trouwboek Coevorden
1359 Trouwboek Dalen
1360 Trouwboek Delft
1361 Trouwboek Deventer
1362 Trouwboek Dordrecht, Waalse gemeente
1363 Trouwboek Dordrecht
1364 Trouwboek Enkhuizen
1365 Trouwboek Garmerwolde
1366 Trouwboek Garnwerd en Oostum
1367 Trouwboek Geertruidenberg
1368 Trouwboek Grijpskerk
1369 Trouwboek Groningen
1370 Trouwboek Grootegast en Doezum
1371 Trouwboek Haarlem
1372 Trouwboek Hasselt
1373 Trouwboek Havelte
1374 Trouwboek Hellendoorn
1375 Trouwboek Hervormde gemeente St. Annaparochie
1376 Trouwboek Hoogeveen
1377 Trouwboek Hoogezand
1378 Trouwboek Hoorn
1379 Trouwboek IJhorst en De Wijk
1380 Trouwboek IJhorst/De Wijk
1381 Trouwboek Jaarsveld
1382 Trouwboek Kampen (Gereformeerd)
1383 Trouwboek Kampen
1384 Trouwboek Kampereiland
1385 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1386 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1387 Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
1388 Trouwboek Leiden Waalse Kerk
1389 Trouwboek Lettelbert en Enumatil
1390 Trouwboek Linschoten
1391 Trouwboek Lochem
1392 Trouwboek Loosdrecht
1393 Trouwboek Maarssen (Nederlands Hervormd)
1394 Trouwboek Maastricht Hervormd
1395 Trouwboek Mastebroek
1396 Trouwboek Meerkerk
1397 Trouwboek Meppel
1398 Trouwboek Midwolde en Leek
1399 Trouwboek Montfoort (Gereformeerd)
1400 Trouwboek Nederduits Gereformeerd Blokzijl
1401 Trouwboek NG Giethoorn
1402 Trouwboek Nieuwleusen
1403 Trouwboek Niezijl
1404 Trouwboek Nijeveen
1405 Trouwboek Noordhorn
1406 Trouwboek Oldehove
1407 Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
1408 Trouwboek Purmerend Evangelisch Luthers
1409 Trouwboek Rijswijk (gereformeerd)
1410 Trouwboek Roderwolde
1411 Trouwboek Rotterdam
1412 Trouwboek Rouveen
1413 Trouwboek Ruinen
1414 Trouwboek Ruinerwold
1415 Trouwboek Sappemeer
1416 Trouwboek Sprangh
1417 Trouwboek Staphorst
1418 Trouwboek Steenwijk
1419 Trouwboek Ter Apel
1420 Trouwboek Tiel
1421 Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
1422 Trouwboek Utrecht Waalse Gemeente
1423 Trouwboek Utrecht
1424 Trouwboek Vollenhove
1425 Trouwboek Waardenburg
1426 Trouwboek Wanneperveen
1427 Trouwboek Wapserveen
1428 Trouwboek Waspik
1429 Trouwboek Werkendam
1430 Trouwboek Winsum
1431 Trouwboek Woerden
1432 Trouwboek Zegveld
1433 Trouwboek Zuidhorn
1434 Trouwboek Zundert
1435 Trouwboek Zutphen
1436 Trouwboek Zwartsluis
1437 Trouwboek Zweeloo
1438 Trouwboek Zwolle
1439 Trouwen CIV Loosdrecht
1440 Trouwen civiel Dalfsen
1441 Trouwen civiel Rouveen
1442 Trouwen civiel Zwartsluis
1443 Trouwen en begraven (gaarder) - 's Grevelduin-Capelle
1444 Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik
1445 Trouwen Gerecht, juni 1795 - januari 1799, Leiden
1446 Trouwen Waspik (schepenbank)
1447 Trouwgeld Zeeuwse eilanden
1448 Trouwinschrijving Utrecht
1449 Trouwregister Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden (tot 1755)
1450 Trouwregister Doopsgezinde gemeente Gorredijk Lippenhuizen
1451 Trouwregister gerecht Doniawerstal
1452 Trouwregister Gerecht Gaasterland
1453 Trouwregister Gerecht Harlingen
1454 Trouwregister Gerecht Hindeloopen
1455 Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
1456 Trouwregister Gerecht Leeuwarden
1457 Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel
1458 Trouwregister Gerecht Opsterland
1459 Trouwregister Gerecht Schoterland
1460 Trouwregister Gerecht Tietjerksteradeel
1461 Trouwregister Gerecht Workum
1462 Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude
1463 Trouwregister Hervormde gemeente Anjum
1464 Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga
1465 Trouwregister Hervormde gemeente Balk
1466 Trouwregister Hervormde gemeente Beers en Jellum
1467 Trouwregister Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
1468 Trouwregister Hervormde gemeente Bergum
1469 Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum
1470 Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum
1471 Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
1472 Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen
1473 Trouwregister Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
1474 Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl
1475 Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
1476 Trouwregister Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
1477 Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum
1478 Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
1479 Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1480 Trouwregister Hervormde gemeente Ee
1481 Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum
1482 Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
1483 Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
1484 Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
1485 Trouwregister Hervormde gemeente Gerkesklooster
1486 Trouwregister Hervormde gemeente Goingarijp Broek
1487 Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk
1488 Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
1489 Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
1490 Trouwregister Hervormde gemeente Harich
1491 Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
1492 Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
1493 Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen
1494 Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
1495 Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure en Bornwird
1496 Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions
1497 Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen
1498 Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd
1499 Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne
1500 Trouwregister Hervormde gemeente IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
1501 Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum
1502 Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
1503 Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
1504 Trouwregister Hervormde gemeente Kollum
1505 Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
1506 Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
1507 Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag
1508 Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
1509 Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
1510 Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik
1511 Trouwregister Hervormde gemeente Makkum
1512 Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
1513 Trouwregister Hervormde gemeente Nijega Elahuizen
1514 Trouwregister Hervormde gemeente Nijland
1515 Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
1516 Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes
1517 Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
1518 Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
1519 Trouwregister Hervormde gemeente Oosthem Abbega Folsgare
1520 Trouwregister Hervormde gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga
1521 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
1522 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Idzega en Sandfirden
1523 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
1524 Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne
1525 Trouwregister Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
1526 Trouwregister Hervormde gemeente Oudeschoot Nieuweschoot Mildam Rottum Katlijk
1527 Trouwregister Hervormde gemeente Oudkerk Roodkerk
1528 Trouwregister Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
1529 Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard
1530 Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
1531 Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
1532 Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
1533 Trouwregister Hervormde gemeente Scharnegoutum
1534 Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
1535 Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
1536 Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren
1537 Trouwregister Hervormde gemeente Stiens
1538 Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude, Tietjerk
1539 Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen
1540 Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard
1541 Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Legemeer
1542 Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten
1543 Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
1544 Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie
1545 Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum
1546 Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
1547 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnaldum
1548 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1549 Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum
1550 Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
1551 Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard
1552 Trouwregister Hervormde gemeente Workum
1553 Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
1554 Trouwregister Huwelijken aangegeven ter secretarie Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
1555 Trouwregister Jutrijp en Hommerts
1556 Trouwregister Nijega Elahuizen
1557 Twentebestand
1558 Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema
1559 Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar
1560 Uit Smallingerlands verleden, "Bearn Lap" door Klaas J. Bekkema
1561 Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, uitgave Francois Halma
1562 Uitgebreide genealogie van Jacob Sickenga ca. 1650
1563 Utrechtsche courant
1564 Utrechtsche provinciale en stads-courant
1565 Vaderlandsch Woordenboek, deel I, AA - AD
1566 Vaderlandsch Woordenboek
1567 Valthermond vroeger, wie kent ze?
1568 Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
1569 Van Voorgaande Dingen
1570 Vergunningen Delft - Consentboek
1571 Verhaal : Rechterlijk Archief Leiderdorp
1572 Verhaal: Gevelstenen in de Lakenhal
1573 Verhaal: Laurens Jansz Coster
1574 Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 172
1575 Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden, volume 2, eerste stuk: Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van Delft
1576 Vermeer and His Milieu: A Web of Social History
1577 Vernoemingsreeks Sierk van der Woude
1578 Verslag van den tegenwoordige Staat van het Schoolwezen op Java
1579 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven
1580 Vertrokken lidmaten Breda 1642-1679
1581 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
1582 Verzameling K. Miedema
1583 Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ... (Goo
1584 VOC-opvarenden
1585 Volkstelling 1748 Hellendoorn
1586 Volkstelling 1748 Kampen
1587 Volkstelling 1795 (10 oktober) Fortresse Zwartsluis
1588 Volkstelling 1795 (21-31 okt.) Buitenkwartier Zwartsluis
1589 Volkstelling Genemuiden 1748
1590 Volkstelling Hasselt 1748
1591 Volkstelling Hasselt 1795
1592 Volkstelling Hasselterkerspel 1748
1593 Volkstelling Hasselterkerspel 21 - 31 oktober 1795
1594 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
1595 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
1596 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
1597 Volkstelling Hoogeveen 1829
1598 Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748
1599 Volkstelling Nieuwleusen 1795
1600 Volkstelling Rouveen 1748
1601 Volkstelling Westkapelle - 18 juli 1810
1602 Volkstelling Westkapelle - 19 juni 1812
1603 Volkstelling Westkapelle 1826
1604 Volkstelling Zwollekerspel 1748
1605 Volkstellingregister Breda
1606 Volkstellingregister Princenhage 1826-1829
1607 Voorouders van Albert Melessen
1608 Voorouders van Huib Westerbeke
1609 Vuursteden Zwartsluis 1675 en 1682
1610 Vuurstedengeld IJhorst
1611 Vuurstedengeld Rouveen
1612 Walcheren (platteland) inwoners 1797-1799
1613 Webring Reestdal tussen Drenthe en Overijssel
1614 Website H. Elsinga: genealogieën van Hoogeveense families voor 1811 - Mentinck
1615 Weesboeken Hemelumer Oldeferd 1744-1783
1616 Weeskamer van Leiden
1617 Westfriese families - Genealogie in West-Friesland - melchior
1618 Westkapelle inwoners 1797
1619 Wie is Wie in Overijssel - Evertjan Thomassen à Theussink
1620 Wikipedia, artikel Vollenhove (januari 2010)
1621 Woorden-Boek.nl
1622 Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT)
1623 Woordenboek van Voornamen - Dr. J. van der Schaar
1624 Wumkes' Stads- en Dorpskroniek van Friesland - Tresoar
1625 www. klaasvdschuit.nl
1626 www.altijdstrijdvaardig.nl
1627 www.broersma-sweet-haven.com
1628 www.dominees.nl
1629 www.familysearch.org
1630 www.hfjansen.nl
1631 www.hofsteegenealogy.com
1632 www.pdejong.com
1633 www.semplonius.info
1634 www.sijses.nl
1635 www.vanderkooij.org
1636 www.watwaswaar.nl
1637 www.windgenealogie.org
1638 www.wobbes.com
1639 Zeeuwse Eilanden inwoners 1811, 1813
1640 Zeeuwse Mobiele Schutterij
1641 Zerkenlijst Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk te Kampen
1642 Zoutgeld Zwartsluis 1694 en 1702
1643 Zwartsluis aan 't Zwarte Water
1644 Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp