Deze pagina bevat een index van alle bronnen van het gegevensbestand, gesorteerd volgens titel. Aanklikken van de brontitel brengt u naar de bronpagina.

Nummer Naam
1 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
2 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)
3 'Cultuur, Mens en Natuur in de Mieden', deel I, Biografie van de Mieden
4 's Gravenhaegse courant
5 't Nieuw Woorden-boek der Regten
6 "Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624 - 1809"
7 "De van Loo's in de omgeving van Rembrandt"
8 "Friezen uit vroeger eeuwen" door Hessel de Walle
9 (Onder)trouw Gericht Kampen (1664-1795)
10 1000e penning Zwartsluis 1694
11 1000e penning Zwartsluis 1726
12 30e/40e penningen
13 500e penning Zwartsluis 1675
14 Aangegeven lijken Nijeveen
15 Aantekeningen over de familie Huete, en over de stratebroederschappen te Zwolle.
16 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550 - 1805 Leeuwarden
17 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken Leeuwarden
18 Achter de gevels van Delft
19 Adie Lambertsz.
20 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
21 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
22 Advocaten Friesland 1527-1577
23 Afstammingsverklaring
24 Agrarisch nieuwsblad
25 Akse
26 Album Amicorum van Theodorus Heymans
27 Alfabethische Lijst der Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in Noord-Nederland, sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw.
28 Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928
29 Algemeen Handelsblad
30 Algemeen Nederlandsch Familieblad
31 Alkmaar - Impost huwelijken
32 Alle Groningers
33 Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam
34 Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, ...
35 Amsterdamsche Mercurius
36 Amsterdamse courant
37 andredenhaan - van Neurenburg
38 Anglo-Frisian
39 Archief Dagblad van het Noorden
40 Archief Eemland
41 Archief Hervormde gemeente Eestrum Diaconierekeningboek
42 Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
43 Archief Leeuwarder Courant
44 Archief van de Hervormde gemeente Eestrum Diaconie, kerk- en armvoogdij, register ontvangsten en uitgaven
45 Archiefstukken Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
46 Archieven.nl
47 Atlas van Loon
48 Authorisatieboek Hemelumer Oldeferd
49 Barzilay - De vroegere Barzilays in Nederland
50 Bataafsche Leeuwarder Courant
51 Begraafboek 's-Hertogenbosch
52 Begraafboek Breda
53 Begraafboek Capelle
54 Begraafboek Delft
55 Begraafboek Ginneken
56 Begraafboek Goes
57 Begraafboek Gorredijk
58 Begraafboek Hasselt
59 Begraafboek Hervormde gemeente Stavoren
60 Begraafboek Hoogeveen
61 Begraafboek Kampen
62 Begraafboek Leiden
63 Begraafboek Loosdrecht
64 Begraafboek Meppel - Graven
65 Begraafboek Meppel - Klokkengeld
66 Begraafboek Nieuwveen (Impost)
67 Begraafboek Rotterdam
68 Begraafboek Ruinerwold
69 Begraafboek Sloten
70 Begraafboek Waspik
71 Begraafboek Werkendam
72 Begraafboek Woerden
73 Begraafboek Zwollekerspel - Bergklooster
74 Begraafboek Zwolle
75 Begraafregister Nieuwe Ooster Amsterdam 1894-2005
76 Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
77 Begraven (gaarder) Waspik
78 Begraven kosten 's-Gravenhage 1782-1811 Groote Kerk
79 Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
80 Beroepen van toen
81 Beroepsnamenboek
82 Beschrijving der stad Leyden
83 Beschrijving der Stadt Delft
84 Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825.
85 Bevolking Delft Lidmaten
86 Bevolking Westkapelle
87 Bevolkingsregister Aarle-Rixtel
88 Bevolkingsregister Breda
89 Bevolkingsregister Delft
90 Bevolkingsregister Delft
91 Bevolkingsregister Ginneken en Bavel
92 Bevolkingsregister Leeuwarden
93 Bevolkingsregister Maatchappij van Weldadigheid
94 Bevolkingsregister Nijega 1860-1880
95 Bevolkingsregister Princenhage
96 Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 (Streekarchief Bommelerwaard)
97 Bevolkingsregister Zaltbommel
98 Bevolkingsregister Zwartsluis 1860-1900
99 Bevolkingsregister Zwartsluis 1901-1935
100 Bevolkingsregisters Amsterdam 1851-1853
101 Bevolkingsregisters Veenhuizen/Ommerschans
102 Bijzonderheden over Antonius Hambrouck
103 Biografisch woordenboek der Nederlanden
104 Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
105 Boelens: Een RK Groninger familie met een grote Bossche tak, 2 delen
106 Boetes op trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795
107 Bonboeken Leiden
108 Bosch' Protocol
109 Bossche Encyclopedie/Inkwartiering
110 Bossche Encyclopedie
111 Bossche Encyclopedie
112 Breukdodenboek 1729-1794 Groningen
113 Breukdodenboek Groningen
114 Breukdodenboek Groningen
115 Brieven aan Saeckma
116 Burgemeesters van Ouder-Amstel
117 Burgerboeken van Leeuwarden
118 Burgerboeken
119 Burgerlijke stand - geboorte - Doorn
120 Burgerlijke Stand - Geboorte - Groningen
121 Burgerlijke stand - Geboorte Nijmegen
122 Burgerlijke stand - Geboorte Venlo
123 Burgerlijke stand - Huwelijk Hasselt
124 Burgerlijke stand - huwelijken - Mijdrecht
125 Burgerlijke stand - huwelijken - Spaarndam
126 Burgerlijke Stand - huwelijken Heerde
127 Burgerlijke stand - overlijden - Bunschoten
128 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
129 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
130 Burgerlijke stand - overlijden / Gelders Archief
131 Burgerlijke stand - Overlijden Hoogeveen
132 Burgerlijke stand - Overlijden Overijssel
133 Burgerlijke stand - Overlijden Utrecht
134 Burgerlijke stand - overlijden Veenendaal
135 Burgerlijke Stand Amsterdam
136 Burgerlijke Stand Assendelft
137 Burgerlijke stand Geboorte Zaltbommel
138 Burgerlijke stand geboorte Zwolle
139 Burgerlijke Stand Geboorten, Leeuwarden
140 Burgerlijke stand Huwelijk 's-Hertogenbosch
141 Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam
142 Burgerlijke stand Huwelijk Haaften
143 Burgerlijke stand Huwelijk Hattem
144 Burgerlijke stand Huwelijk Zuidhorn
145 Burgerlijke stand huwelijk Zwollekerspel
146 Burgerlijke stand Huwelijk Zwolle
147 Burgerlijke Stand Ned. Indië
148 Burgerlijke stand Overlijden Avereest
149 Burgerlijke Stand Overlijden Dalfsen
150 Burgerlijke stand overlijden Doesburg
151 Burgerlijke stand overlijden Hattem
152 Burgerlijke stand Overlijden Kampen
153 Burgerlijke stand overlijden Staphorst
154 Burgerlijke stand Overlijden Vollenhove
155 Burgerlijke stand Overlijden Vriezenveen
156 Burgerlijke stand Overlijden Woubrugge
157 Burgerlijke stand Overlijden Zaltbommel
158 Burgerlijke stand Overlijden Zuidhorn
159 Burgerlijke stand Overlijden Zutphen
160 Burgerlijke stand Overlijden Zwartsluis
161 Burgerlijke stand Overlijden Zwolle
162 Burgerlijke stand Rhenen
163 Burgerlijke Stand Zaandam
164 Burgers 1581-1798 Hattem
165 Buurthouden, Burengebruiken en Buurtorganisaties in Leiden (14e - 19e eeuw)
166 Buurtkwesties Leiden (1597-1796)
167 Cannegieter: grafschriften Franeker
168 Carrousels Speelman
169 Charters Centraal Bureau voor de Genealogie
170 Chromo-topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1:25.000
171 Collectie Delft
172 Collectie Pieter Nieuwland
173 D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht, 1636, blz. 156
174 Dagblad van 's Gravenhage
175 Database - BergSmit
176 Database van Verdwenen Molens in Nederland
177 De "Slotjes" van Oosterhout (I)
178 De dagboeken van Doeke Wijgers Hellema
179 De Familie van Anna Dorsefan, vrouw van Lucas van Dingstee te Hasselt
180 De Gids
181 De Heeren van Alkmaer - Gemeente Alkmaar
182 De Heeren van den Raede - Biografieën en Groepsportret van de Raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811
183 De hoeve van Tolloysen
184 De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds. Bestaande, in een verhandeling, van de waaren en koopmanschappen, die men daar heenen sendt en wederom ontfangt: benevens vergelykingen der munten, maaten en gewigten, en op wat wyse men over en weêr wisselt , Volume 2 (Google eBoek)
185 De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd
186 De Maasbode
187 De magistraat van Leeuwarden 1588 - 1700
188 De meesterboeken van Obreen - Sint Lucasgilde
189 De Nederlandse Leeuw
190 De Ommelander Borgen en Steenhuizen
191 De Opstand in Leiden in de jaren 1566 en 1567
192 De Overijsselsche familie Drost
193 De registers der graven in de kloosterkerk te 's-Gravenhage
194 De Ruitenborch
195 De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden 1600-1950
196 De schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde in de loop der tijden, 1600-1950
197 De schoolmeesters van Leeuwarderadeel, 1600-1950
198 De schoolmeesters van Ooststellingwerf, 1600-1950
199 De schoolmeesters van Opsterland in de loop der tijden, 1600-1950
200 De schoolmeesters van Workum in de loop der tijden.
201 De Schoolmeesters van Wymbritseradeel in de loop der tijden, 1600-1950
202 De tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden; behelzende de inleiding der beschrijving van het landschap Drenthe
203 De Tijd: godsdienstig - staatkundig dagblad
204 De Tijd: godsdienstig -staatkundig dagblad
205 De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
206 de volkshogeschool
207 De voorouders en verwanten van aartsverzamelaar Albertus Theodorus Hartkamp
208 De vroedschap van Amsterdam 1578-1795
209 De Waarheid
210 De Weerd in klapper K33.5 (1546-1614) - Decreetboeken Hof van Friesland
211 Delft, akte jaar 1943, nummer 239
212 Delftsche courant
213 Delftse biografieën
214 Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
215 Diaconierekening boek Hervormde gemeente Beetsterzwaag
216 Diaconierekeningboek Archief Hervormde gemeente Bergum
217 Different nopende het verzoek, in der zaake van Jhr. Jan Floris grave van Nassau La Lecq hoofd-officier der stad Utrecht ... contra Gysbert Egeling, burger en coopman in wijnen binnen de gemelde stad (Google eBoek)
218 Digitaal loket Leeuwarden - Graf opzoeken
219 Digitale Arena Delft
220 Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
221 Dominees.nl - Diemen
222 Dominees.nl - Kamperveen Hervormde gemeente
223 Dominees.nl - Utrecht
224 Dominees.nl Delft
225 Dominees.nl, Meppel, Hervormde Gemeente.
226 Dominees.nl. Alphen aan de Rijn
227 Dominees.nl
228 DONGER DEEL, OOST ZYDE DER PASENS, De Vierde GRIETENIJE van Ooster Goo
229 Doop NH Zaltbommel
230 Doop- en Trouwboek Grijpskerk
231 Doop- en trouwboeken Nieuw(e)veen 1753-1811
232 Doop-, trouw- en lidmatenboek Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
233 Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
234 Doopboek 's Hertogenbosch
235 Doopboek 's-Gravenhage
236 Doopboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
237 Doopboek Aduard
238 Doopboek Alkmaar
239 Doopboek Amstelveen
240 Doopboek Amsterdam Engels Presbyteriaans
241 Doopboek Avereest
242 Doopboek Baambrugge
243 Doopboek Beilen
244 Doopboek Beulake
245 Doopboek Blokzijl
246 Doopboek Boornbergum Kortehemmen
247 Doopboek Borger
248 Doopboek Breda (RK)
249 Doopboek Breda
250 Doopboek Brielle
251 Doopboek Christelijk Gereformeerde Kerk Zwartsluis 1838-1893
252 Doopboek Coevorden
253 Doopboek Culemborg
254 Doopboek Dalen
255 Doopboek Dalfsen
256 Doopboek Delft
257 Doopboek Den Ham
258 Doopboek Diever
259 Doopboek Dongen
260 Doopboek Dordrecht (Nederlands Hervormd)
261 Doopboek Dordrecht, Waalse Gemeente
262 Doopboek Drumpt 1719-1771
263 Doopboek Dwingeloo
264 Doopboek Elburg
265 Doopboek Enkhuizen
266 Doopboek Etten-Leur
267 Doopboek Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden
268 Doopboek Everdingen
269 Doopboek Farmsum
270 Doopboek Garnwerd en Oostum
271 Doopboek Geertruidenberg
272 Doopboek Goes
273 Doopboek Grijpskerk
274 Doopboek Groningen
275 Doopboek Grootegast en Doezum
276 Doopboek Hasselt
277 Doopboek Hattem
278 Doopboek Havelte
279 Doopboek Hellendoorn (J.Prins)
280 Doopboek Hellendoorn
281 Doopboek Hellevoetsluis
282 Doopboek Hervormde gemeente Anjum
283 Doopboek Hervormde gemeente Augustinusga
284 Doopboek Hervormde gemeente Balk
285 Doopboek Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
286 Doopboek Hervormde gemeente Bergum
287 Doopboek Hervormde gemeente Birdaard, Janum
288 Doopboek Hervormde gemeente Blija en Hogebeintum
289 Doopboek Hervormde gemeente Bolsward
290 Doopboek Hervormde gemeente Boornbergum, Kortehemmen
291 Doopboek Hervormde gemeente Bozum
292 Doopboek Hervormde gemeente Britsum
293 Doopboek Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
294 Doopboek Hervormde gemeente Burum en Munnekezijl
295 Doopboek Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
296 Doopboek Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
297 Doopboek Hervormde gemeente Dokkum
298 Doopboek Hervormde gemeente Drachten
299 Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
300 Doopboek Hervormde gemeente Ee
301 Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
302 Doopboek Hervormde gemeente Ferwerd
303 Doopboek Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
304 Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
305 Doopboek Hervormde gemeente Gerkesklooster
306 Doopboek Hervormde gemeente Gorredijk
307 Doopboek Hervormde gemeente Grouw
308 Doopboek Hervormde gemeente Hallum
309 Doopboek Hervormde gemeente Harich
310 Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
311 Doopboek Hervormde gemeente Heeg
312 Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
313 Doopboek Hervormde gemeente Hindeloopen
314 Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
315 Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
316 Doopboek Hervormde gemeente Kollum
317 Doopboek Hervormde gemeente Koudum
318 Doopboek Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
319 Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
320 Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
321 Doopboek Hervormde gemeente Lekkum, Miedum
322 Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
323 Doopboek Hervormde gemeente Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
324 Doopboek Hervormde gemeente Makkum
325 Doopboek Hervormde gemeente Marssum
326 Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
327 Doopboek Hervormde gemeente Morra en Lioessens
328 Doopboek Hervormde gemeente Nijega en Elahuizen
329 Doopboek Hervormde gemeente Nijland
330 Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
331 Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
332 Doopboek Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
333 Doopboek Hervormde gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare
334 Doopboek Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
335 Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
336 Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
337 Doopboek Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk
338 Doopboek Hervormde gemeente Oudkerk en Roodkerk
339 Doopboek Hervormde gemeente Oudwoude en Westergeest
340 Doopboek Hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega
341 Doopboek Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
342 Doopboek Hervormde gemeente Rijperkerk en Hardegarijp
343 Doopboek Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
344 Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
345 Doopboek Hervormde gemeente Sloten
346 Doopboek Hervormde gemeente Sneek
347 Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
348 Doopboek Hervormde gemeente Stiens
349 Doopboek Hervormde gemeente Suawoude en Tietjerk
350 Doopboek Hervormde gemeente Surhuisterveen
351 Doopboek Hervormde gemeente Surhuizum
352 Doopboek Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenshuizen en Legemeer
353 Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
354 Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
355 Doopboek Hervormde gemeente Vrouwenparochie
356 Doopboek Hervormde gemeente Warga, Wartena en Warstiens
357 Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
358 Doopboek Hervormde gemeente Wijnaldum
359 Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
360 Doopboek Hervormde gemeente Wirdum
361 Doopboek Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
362 Doopboek Hervormde gemeente Wommels/Hidaard
363 Doopboek Hervormde gemeente Workum
364 Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
365 Doopboek Hervormde kerk Raamsdonk
366 Doopboek Heusden Nederlands Hervormd
367 Doopboek Hoogeveen
368 Doopboek Hoogezand
369 Doopboek Hoorn
370 Doopboek Hulst - Nederlands Hervormd
371 Doopboek IJhorst/ De Wijk
372 Doopboek Jutphaas
373 Doopboek Kampen
374 Doopboek Koekange
375 Doopboek Kolder- en Dinxterveen
376 Doopboek Kuinre
377 Doopboek Leerdam (Nederlands Hervormd)
378 Doopboek Leeuwarden R.K.
379 Doopboek Leiden (Gereformeerd)
380 Doopboek Leiden Waalse Kerk
381 Doopboek Lettelbert en Enumatil
382 Doopboek Lexmond
383 Doopboek Maastricht Nederlands Hervormd
384 Doopboek Mastenbroek
385 Doopboek Meppel
386 Doopboek Midwolde en Leek
387 Doopboek Neede
388 Doopboek NG Wanneperveen
389 Doopboek Nieuw-Loosdrecht
390 Doopboek Nieuwleusen
391 Doopboek Niezijl
392 Doopboek Nijeveen
393 Doopboek Nijmegen
394 Doopboek Noordhorn
395 Doopboek Oldehove
396 Doopboek Oosterhesselen
397 Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
398 Doopboek Purmerend Evangelisch Luthers
399 Doopboek R.K. parochie Nieuwstad Leeuwarden
400 Doopboek Raalte
401 Doopboek Rijssen
402 Doopboek Roden
403 Doopboek Roderwolde
404 Doopboek Rotterdam
405 Doopboek Rouveen
406 Doopboek Ruinerwold
407 Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
408 Doopboek Schipluiden gereformeerd
409 Doopboek Sprang
410 Doopboek Staphorst
411 Doopboek Steenwijk
412 Doopboek Terwolde 1645-1811
413 Doopboek Ulrum
414 Doopboek Utrecht (gereformeerd)
415 Doopboek Utrecht Evangelisch Luthers
416 Doopboek Utrecht Waalse kerk
417 Doopboek Veldhuizen
418 Doopboek Visvliet
419 Doopboek Vollenhove
420 Doopboek Wanneperveen
421 Doopboek Wapserveen
422 Doopboek Warfhuizen
423 Doopboek Waspik
424 Doopboek Wehe en Zuurdijk
425 Doopboek Winsum
426 Doopboek Woerden
427 Doopboek Zeist
428 Doopboek Zuidhorn
429 Doopboek Zutphen
430 Doopboek Zwartsluis
431 Doopboek Zwolle
432 Doopboeken Amsterdam
433 Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
434 DTB Delft
435 DTB Rotterdam
436 DTB Schipluiden
437 Eduard de Vries en Anna Loly (stad Utrecht)
438 Een frauderende dominee.
439 Een Zathe in de Noordermeerpolder
440 Eindhoven in 1934 - De (oude) Kruidenbuurt in Stratum
441 Electoral Rolls New South Wales, Australia
442 Emigranten 1839-1900
443 Emigratie naar Argentinië
444 Encyclopedie Drenthe Online - Artikel Beurtvaart
445 Encyclopedie Drenthe Online
446 Enkhuizer Patriciërs
447 Epistolarum ab Illustribus & Claris Viris scriptarum centuriae tres
448 Erfgoed Blokhuispoort
449 Erfgoed Leiden en Omstreken
450 Familie Broeders
451 Familie de Glarges te Haarlem - Genealogie de Glarges
452 Familie de Vries
453 Familie Veenstra
454 Familie-overzicht Schuuring
455 Familienamen 1811
456 Familienbericht Ortsfamilienbuch Neuenhaus
457 Familienbericht Ortsfamilienbuch Nordhorn
458 Familienbericht Ortsfamilienbuch Uelsen
459 Familienbericht Ortsfamilienbuch Wilsum
460 Fragment Genealogie Groenhout, Generatie 4 - Nikhef
461 Free Family History and Genealogy Records
462 Friesche Courant: gelykheid, vryheid en broederschap
463 Friese Nummerbewijzen (kentekens)
464 Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
465 Frisiae Dominium. Uitgegeven door Petrus Schenk, Amsterdam
466 Full text of "Oud Holland"- Internet Archive
467 Full text of "Pennsylvania genealogies; chiefly Scotch-Irish and German"
468 Ga het na in het Nationaal Archief
469 Ga het na in het Nationaal Archief
470 Gazette d'Amsterdam = Amsterdamsche Courant
471 Geboorteakte 's Hertogenbosch
472 Geboorteakte Achtkarspelen
473 Geboorteakte Alkmaar
474 Geboorteakte Arnemuiden
475 Geboorteakte Assen
476 Geboorteakte Beilen
477 Geboorteakte Bolsward
478 Geboorteakte Borger
479 Geboorteakte Breda
480 Geboorteakte Dantumadeel
481 Geboorteakte Delft
482 Geboorteakte Diever
483 Geboorteakte Doniawerstal
484 Geboorteakte Doorn
485 Geboorteakte Emmen
486 Geboorteakte Erp
487 Geboorteakte Gorinchem
488 Geboorteakte Grijpskerk
489 Geboorteakte Haskerland
490 Geboorteakte Hasselt
491 Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
492 Geboorteakte Hengelo (Ov)
493 Geboorteakte Hoogeveen
494 Geboorteakte IJlst
495 Geboorteakte IJsselmonde
496 Geboorteakte Kampen
497 Geboorteakte Kollumerland
498 Geboorteakte Leeuwarden
499 Geboorteakte Leeuwarden
500 Geboorteakte Lemsterland
501 Geboorteakte Loenen
502 Geboorteakte Meppel
503 Geboorteakte Mijdrecht
504 Geboorteakte Norg
505 Geboorteakte Odoorn
506 Geboorteakte Opsterland
507 Geboorteakte Rotterdam
508 Geboorteakte Ruinerwold
509 Geboorteakte Schoterland
510 Geboorteakte Sloten
511 Geboorteakte Smallingerland
512 Geboorteakte Smilde
513 Geboorteakte Sneek
514 Geboorteakte Steenwijkerwold
515 Geboorteakte Stratum
516 Geboorteakte Tiel
517 Geboorteakte Tietjerksteradeel
518 Geboorteakte Tilburg
519 Geboorteakte Utrecht
520 Geboorteakte Veere
521 Geboorteakte Vlijmen
522 Geboorteakte Vlissingen
523 Geboorteakte Westkapelle
524 Geboorteakte Workum
525 Geboorteakte Wymbritseradeel
526 Geboorteakte Zegveld
527 Geboorteakte Zoutelande
528 Geboorteakte Zuidwolde
529 Geboorteakten Amersfoort
530 Geboorteakten Amsterdam
531 Geboorteakten Hasselt
532 Geboorteakten Hoogeveen
533 Geboorteakten Zaandam
534 Geboorteakten Zwartsluis
535 Geboorteregister Geertruidenberg
536 Geboorteregister Grijpskerk
537 Geboorteregister Groningen
538 Geboorteregister Grootegast
539 Geboorteregister Langweer
540 Geboorteregister Tietjerksteradeel
541 Geboorteregister Veendam
542 Geboorteregister Winsum
543 Geboorteregister Zuidhorn
544 Gegevens B. Klappe
545 Gegevens Cornelis Leemhuis
546 Gegevens Familie Ten Cate/Tjoelker
547 Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
548 Gegevens Henk Elsinga
549 Gegevens J. Ridderikhoff
550 Gegevens J. W. Young-Tammel
551 Gegevens Jaap Annes van der Meer
552 Gegevens Jaap van der Meer
553 Gegevens Jan Schuuring 1993
554 Gegevens Johann Claassen, Paarl, Zuid-Afrika
555 Gegevens Kees Thomas
556 Gegevens Kees Tjemmes van der Meer
557 Gegevens L. Kern
558 Gegevens M. van Schaik
559 Gegevens Marten Terwal
560 Gegevens R. Stokman
561 Gegevens Wiebe Haagsma
562 Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoeting met Afrikanen en Indianen (1600-1700)
563 Gemeente Leeuwarden, register van begrafenen of overledenen
564 Gemeente Sloten, register van overledenen 1635-1811
565 Gemeente Sneek - Epemastate, bewoners Ysbrechtum
566 Gemeentelijk Archief Zwartsluis
567 Geneaknowhow.net - Artikel 'De gilden' (Achtergrondinfo handel en beroep)
568 Genealogie Friso
569 Genealogie Glavimans te Sprang en Capelle
570 Genealogie Johannes Bijlsma
571 Genealogie Klaas Harmens Ligtendonk (website)
572 Genealogie Koopmans
573 Genealogie Simao Jorge Abarbanel
574 Genealogie Swalue
575 Genealogie Taeke van der Ley
576 Genealogie Thonus
577 Genealogie van Evert van Doornik
578 Genealogie van Geleyn Cornelisz van der DONCK
579 Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema
580 Genealogie van het geslacht Farret
581 Genealogie van het geslacht van Loo
582 Genealogie van Roseboom in Coevorden
583 Genealogie van Wijngaarden
584 Genealogie_Fam_Pijl.pdf
585 GENEALOGIEËN BOER, DE BOER, BOERTIEN EN BOERTJE(N).
586 Genealogieën Hollestelle
587 Genealogische database Klaas Jansen
588 Genealogische Website van Jurjen de Boer
589 Genealogy Farret
590 Genlias
591 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden
592 Genootschap Amstelodamum
593 Gereformeerd gezinsblad/ Hoofdred. P. Jongeling.
594 Gereformeerde Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821
595 Gerrit Miedema
596 Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst,
597 Geschiedenis van de Rijksstraatweg- Voorne in Alle Staten
598 Geschiedenis van het patronaatregt: anders genoemd kollatieregt, in verband met het Christelijk Kerkbestuur sinds de vroegste tijden tot op den tegenwoordigen tijd
599 Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecommitteerden te landdage van Overijssel, etc.
600 Gestichtsregister Middelburg 1863-1937
601 Getuigenisboeken Leiden
602 Gezinskaarten Den Haag 1913-1939
603 Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
604 Gezinskaarten Rotterdam
605 Gezinsreconstructies Giethoorn
606 Giethoorn civ. Trouwen voor de schepenen
607 Gijsbert Mentincks (1570-1626) - Stamboom H. de Vries
608 Gorredijk-Lippenhuizen, Index Doopsgezinde ledematen 1707-1742
609 Graf Augustinus kerkhof
610 Graf- en andere opschriften Leeuwarderadeel
611 Grafschriften Nieuwe Kerk Groningen
612 grafsteen
613 Grafsteen
614 Graven en Grafkelders in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle.
615 Grietenij Achtkarspelen, register van overledenen
616 Grietenij Dantumadeel, register der overledenen
617 Grietenij Hemelumer Oldeferd, register overledenen 1806-1808
618 Grietenij Smallingerland, register van overledenen 1806-1810
619 Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
620 Grietenij Wymbritseradeel register van overledenen
621 Grietenijsecretarissen vóór 1800 van Friesland
622 Groningen-genealogy - Friso
623 Groningen-genealogy
624 Groninger Courant
625 Groot algemeen woorden-boek, zo historisch, geografisch, genealogisch, als oordeelkundig.
626 Groot Placaet-Boek, vervattende de Placaten, Ordonnantien ende ..., Volume 9
627 Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
628 Haagsche courant
629 Haardstedegeld Drenthe
630 Haardstedengeld Delft
631 Haeghse Post-tydinge
632 Haga Comitis vulgo 's Graven-hage
633 Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640: een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland
634 Hanken en kreken en kleine rivierarmen pdf
635 Hardrijderijlijst 22 januari 1862 Sneek
636 Harlingen Historie en Genealogie, Homepage van Stefan Elsinga
637 Het belang en de welvaart van alle ingezetenen: gezondheidszorg in de stad (Groningen) - door W. Baron
638 Het Biografisch Portaal van Nederland
639 Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
640 Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
641 Het Geslacht Waterham, door de eeuwen heen.
642 Het Glashuis - Ernest Kurpershoek
643 Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
644 Het Kerkeboek van Heeg
645 Het nieuws van den dag: kleine courant
646 Histogenen
647 Historische Vereniging Hasselt, Historische Stadskroniek
648 Historische Vereniging Hasselt
649 Historische wandelpaden: Wandelroute 9. Stroobos – Buitenpost
650 Historische Werkgroep Spaarndam
651 Histovisie, 'een blad met kleine interessante artikelen over de geschiedenis van Hasselt'
652 Hof van Holland: Decreten
653 Homepage van Gerrit W. Kuijk
654 Hoofdgeld 1675 Zwartsluis
655 Hoofdgeld 1723 Zwartsluis
656 http://afbeeldingen.gahetna.nl/
657 http://altijdstrijdvaardig.nl/bedindex%20o.htm
658 http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige%20Genealogie%C3%ABn/witt_de.htm
659 http://erfgoed.leiden.nl/geschiedenis/stadsontwikkeling/de-stad-groeit/
660 http://home.kpn.nl/duifjes2/alphen.htm
661 http://members.home.nl/geneaflonk/HUMO/590.htm
662 http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Hooft
663 http://nl.wikipedia.org
664 http://search.ancestry.com/
665 http://willemina-assen.webklik.nl/page/stamboom-braker-1-b
666 http://www.advandervelde.nl/data%20eng/1293.htm
667 http://www.arnoldlens.nl/gendata/10572.htm
668 http://www.bistrodepijpenla.nl/new/?menuid=70
669 http://www.datavaria.nl/utrecht
670 http://www.den-uijl.nl/genealogy
671 http://www.den-uijl.nl/genealogy
672 http://www.djdekker.net/stevenskerk/gesch/peirolet.html
673 http://www.familieboelens.nl/errata%20en%20aanvullingen.htm
674 http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26
675 http://www.graftombe.nl
676 http://www.ilabdatabase.com/db/detail.php?lang=es&membernr=1129&ordernr=10007
677 http://www.kranenburgia.nl
678 http://www.mooizuidwolde.nl
679 http://www.oudstaveren.nl/
680 http://www.pknaugustinusga.nl/grafAugustinusga/kerkhof-00049.htm
681 http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico
682 http://www.wjousma.nl/genealogie/Kwartierstaat%20Visscher/kwst%20visscher-frm3.htm
683 https://www.spanvis.com/lemmer/visserij-en-schepen/de-oostzeevaarders-uit-de-lemmer
684 Huis Overcinge te Havelte
685 Huiszittenhuizen (1808 - 1870) Amsterdam
686 Huizenprotocol Delft
687 Huwelijken Amsterdam (kerkelijk)
688 Huwelijken in D:\Aldfaer
689 Huwelijken Zuidwolde
690 Huwelijksaangiften Utrecht
691 Huwelijksafkondigingen Amsterdam
692 Huwelijksakte 's Hertogenbosch
693 Huwelijksakte 's-Gravenhage
694 Huwelijksakte Achtkarspelen
695 Huwelijksakte Adam Schuuring en Johanna van Eijken
696 Huwelijksakte Alkmaar
697 Huwelijksakte Almkerk
698 Huwelijksakte Amersfoort
699 Huwelijksakte Arnemuiden
700 Huwelijksakte Assen
701 Huwelijksakte Bellingwolde
702 Huwelijksakte Burgerlijke stand Den Haag
703 Huwelijksakte Dantumadeel
704 Huwelijksakte De Wijk
705 Huwelijksakte De Wijk
706 Huwelijksakte Diever
707 Huwelijksakte Doorn
708 Huwelijksakte Eelde
709 Huwelijksakte Enkhuizen
710 Huwelijksakte Erp
711 Huwelijksakte Gaasterland 1891
712 Huwelijksakte Gaasterland
713 Huwelijksakte Geertruidenberg
714 Huwelijksakte Grijpskerk
715 Huwelijksakte Haarlem
716 Huwelijksakte Haskenland
717 Huwelijksakte Havelte
718 Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
719 Huwelijksakte Herm Schurink en Aaltje van Eijken
720 Huwelijksakte Heusden
721 Huwelijksakte Hindeloopen
722 Huwelijksakte Huizen
723 Huwelijksakte Kollumerland
724 Huwelijksakte Leek
725 Huwelijksakte Leeuwarden
726 Huwelijksakte Leeuwarderadeel
727 Huwelijksakte Lucas van Eijken en Johanna van der Hoek
728 Huwelijksakte Menaldumadeel
729 Huwelijksakte Meppel
730 Huwelijksakte Mijdrecht
731 Huwelijksakte Nieuwenhoorn, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
732 Huwelijksakte Nieuwer Amstel
733 Huwelijksakte Nijeveen
734 Huwelijksakte Norg
735 Huwelijksakte Opsterland
736 Huwelijksakte Ouderkerk aan de IJssel
737 Huwelijksakte Purmerend
738 Huwelijksakte Renkum
739 Huwelijksakte Rotterdam
740 Huwelijksakte Ruinerwold
741 Huwelijksakte Schoterland
742 Huwelijksakte Serooskerke (Walcheren)
743 Huwelijksakte Sliedrecht
744 Huwelijksakte Smallingerland
745 Huwelijksakte Sommelsdijk
746 Huwelijksakte Staphorst
747 Huwelijksakte Stavoren
748 Huwelijksakte Steenwijkerwold
749 Huwelijksakte Texel
750 Huwelijksakte Tietjerksteradeel
751 Huwelijksakte Utrecht
752 Huwelijksakte Veenhuizen (NH)
753 Huwelijksakte Vledder
754 Huwelijksakte Vrouwenpolder
755 Huwelijksakte Westkapelle
756 Huwelijksakte Wonseradeel
757 Huwelijksakte Workum
758 Huwelijksakte Wymbritseradeel
759 Huwelijksakte Zoutelande
760 Huwelijksakte Zuidwolde
761 Huwelijksakte Zwartsluis
762 Huwelijksakte Zwollekerspel
763 Huwelijksakte Zwolle
764 Huwelijksakten Amsterdam
765 Huwelijksakten Amsterdam
766 Huwelijksakten Hasselt
767 Huwelijksakten Zwartsluis
768 Huwelijksbijlagen 's Gravenhage
769 Huwelijksbijlagen Alkmaar
770 Huwelijksbijlagen Amsterdam
771 Huwelijksbijlagen Balk
772 Huwelijksbijlagen Bellingwolde
773 Huwelijksbijlagen Breukelen-St. Pieters
774 Huwelijksbijlagen De Wijk
775 Huwelijksbijlagen Domburg
776 Huwelijksbijlagen Erp
777 Huwelijksbijlagen Gaasterland
778 Huwelijksbijlagen Geertruidenberg
779 Huwelijksbijlagen gemeente Wonseradeel
780 Huwelijksbijlagen Grijpskerk
781 Huwelijksbijlagen Hasselt
782 Huwelijksbijlagen Hattem
783 Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
784 Huwelijksbijlagen Nieuwer Amstel
785 Huwelijksbijlagen Nijeveen
786 Huwelijksbijlagen Nijmegen
787 Huwelijksbijlagen Norg
788 Huwelijksbijlagen Renkum
789 Huwelijksbijlagen Rotterdam
790 Huwelijksbijlagen Ruinerwold
791 Huwelijksbijlagen Serooskerke (Walcheren)
792 Huwelijksbijlagen Sluis
793 Huwelijksbijlagen Staphorst
794 Huwelijksbijlagen Steenwijkerwold
795 Huwelijksbijlagen Utrecht
796 Huwelijksbijlagen Velsen
797 Huwelijksbijlagen Vledder
798 Huwelijksbijlagen Vrouwenpolder
799 Huwelijksbijlagen Westkapelle
800 Huwelijksbijlagen Workum
801 Huwelijksbijlagen Zoutelande
802 Huwelijksbijlagen Zwartsluis
803 Huwelijksbijlagen Zwollekerspel
804 Huwelijkscontract Groningen
805 Huwelijkscontract Oldehove
806 Huwelijkscontract Zuidhorn
807 Huwelijksregister Bedum
808 Huwelijksregister Beerta
809 Huwelijksregister Delfzijl
810 Huwelijksregister Doniawerstal
811 Huwelijksregister Grijpskerk
812 Huwelijksregister Groningen
813 Huwelijksregister Grootegast
814 Huwelijksregister Leek
815 Huwelijksregister Nieuwe Schans 1897
816 Huwelijksregister Princenhage 1812
817 Huwelijksregister Tietjerksteradeel
818 Huwelijksregister Usquert
819 Huwelijksregister Winsum
820 Huwelijksregister Wymbritseradeel
821 Huwelijksregister Zuidbroek
822 Huwelijksregister Zuidhorn
823 Hypotheekboeken Nedere gerechten Wymbritseradeel
824 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel - Collectie Pieter Nieuwland
825 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, Collectie Pieter Nieuwland
826 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel
827 Ids Wiersma
828 Idskje's Genealogie
829 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
830 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
831 Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
832 Index op overleden personen Achtkarspelen 1806-1811
833 Index op persoonsnamen in notariële akten, 's-Gravenhage
834 Ingekomen burgers Utrecht
835 Intekenaren nieuwe preekstoel Nederduits Gereformeerde kerk te Zwartsluis (1683)
836 Inventaris van het archief van de familie Van Oldenbarnevelt, (1449) 1510-170
837 Inventory Willem, Paolo de, de Jonge
838 Jaarboek Haerlem 1957
839 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - 1926
840 Jan Posthumus - Surhuisterveen
841 Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
842 Joachim Adolf Broese (1784-1839)
843 Johannes Vermeer
844 Journal du département de la Frise = Dagblad van het departement Vriesland
845 Kampennotarieel.nl
846 Kennemerland Haarlem akte jaar 1896
847 Kennemerland Spaarndam
848 Kennemerland Velsen akte jaar 1932
849 Kerkboek der Doopsgezinde Gemeente te Zwartsluis
850 Kerkdocumenten van Anjum
851 Kerkdocumenten van Heeg
852 Kerkeboek Aduard
853 Kerkeboek Babyloniënbroek
854 Kerkeboek Den Ham en Fransum
855 Kerkeboek Garnwerd
856 Kerkeboek Lettelbert en Enumatil
857 Kerkeboek Lutjegast
858 Kerkeboek Marum en Noordwijk
859 Kerkeboek Middelbert
860 Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan
861 Kerkeboek Noordwolde
862 Kerkeboek Opende
863 Kerkeboek Opwierde
864 Kerkeboek Visvliet
865 Kerkeboek Wierum en Dorkwerd
866 Kerkelijke functies Beulake
867 Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes, gehorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie, tot nu toe,
868 kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen
869 Koffie Hag Albums, ca. 1927
870 Koopakten Leeuwarden
871 Kwartierstaat de Vries
872 Kwartierstaat Jan Pultrum
873 Kwartierstaat Jos Buisman
874 Kwartierstaat Nonkes
875 Kwartierstaat Pieter Jansma
876 Kwartierstaat van Allan-Casper Swagers
877 Kwartierstaat van Anje Sietje Kuizenga
878 Kwartierstaat van Anna Dirks
879 Kwartierstaat van Elizabeth (Bets) van Sighem
880 Kwartierstaat van Grietje Kuipers
881 Kwartierstaat van Jan Joostes Ritskes
882 Kwartierstaat van Nammen Sytsma
883 Kwartierstaat van Rienkje van der Meer
884 Kwartierstaat van Rutger Willem Hendrik Visscher
885 Kwartierstaat van Wietze Libbes Dupon
886 Kwartierstaat Willem de Vries
887 Le Moulin de l'Onbekende Gracht
888 Ledematen Aduard
889 Ledematen Den Ham en Fransum
890 Ledematen Garnwerd en Oostum
891 Ledematen Grootegast en Doezum
892 Ledematen Lettelbert en Enumatil
893 Ledematen Midwolde
894 Ledematen Niehove
895 Ledematen Niekerk
896 Ledematen Noordhorn
897 Ledematen Oldehove
898 Ledematen Visvliet
899 Ledematen Zuidhorn
900 Leenregisters BHIC
901 Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790
902 Leeuwarder Courant
903 Leeuwarder koerier
904 Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad
905 Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
906 Leydse Courant
907 Lidmaatboek Doopsgezinde gemeente Dantumaude
908 Lidmaatboek Hervormde gemeente Veenwouden
909 Lidmaten 1684
910 Lidmaten Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
911 Lidmaten Hellendoorn
912 Lidmaten Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
913 Lidmaten Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
914 Lidmaten Hervormde gemeente Twijzel en Kooten
915 Lidmaten IJhorst- De Wijk 1684
916 Lidmaten Leeuwarden
917 Lidmaten Nieuwleusen
918 Lidmaten Staphorst
919 Lidmaten Winsum
920 Lidmaten Zwartsluis
921 Lidmatenboek 's-Hertogenbosch
922 Lidmatenboek Achtkarspelen
923 Lidmatenboek Akkrum en Terhorne
924 Lidmatenboek Bakhuizen
925 Lidmatenboek Benschop
926 Lidmatenboek Bolsward
927 Lidmatenboek Breda
928 Lidmatenboek Broek
929 Lidmatenboek Dantumadeel
930 Lidmatenboek Delfzijl
931 Lidmatenboek Doniaga
932 Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
933 Lidmatenboek Ferwerderadeel
934 Lidmatenboek Giekerk
935 Lidmatenboek Goingarijp
936 Lidmatenboek Harich
937 Lidmatenboek Harlingen
938 Lidmatenboek Heeg
939 Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
940 Lidmatenboek Hommerts
941 Lidmatenboek IJhorst/De Wijk
942 Lidmatenboek Joure
943 Lidmatenboek Kampen
944 Lidmatenboek Koudum
945 Lidmatenboek Langweer
946 Lidmatenboek Leeuwarden
947 Lidmatenboek Lemsterland
948 Lidmatenboek Mastenbroek 1729-1805
949 Lidmatenboek Meppel
950 Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
951 Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
952 Lidmatenboek Oldeboorn en Nes
953 Lidmatenboek Oostdongeradeel
954 Lidmatenboek Ooststellingwerf
955 Lidmatenboek Oppenhuizen
956 Lidmatenboek Opsterland
957 Lidmatenboek Oudemirdum
958 Lidmatenboek Rouveen
959 Lidmatenboek Scharl
960 Lidmatenboek Schoterland
961 Lidmatenboek Sloten
962 Lidmatenboek Sluis
963 Lidmatenboek Smallingerland
964 Lidmatenboek Stavoren
965 Lidmatenboek Tietjerksteradeel
966 Lidmatenboek Tjerkgaast
967 Lidmatenboek Warns (Doopsgezind)
968 Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
969 Lidmatenboek Waspik
970 Lidmatenboek Westdongeradeel
971 Lidmatenboek Wijnaldum
972 Lidmatenboek Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
973 Lidmatenboek Wommels
974 Lidmatenboek Zutphen - transcriptie
975 Lidmatenlijst Beulake
976 Lidmatenlijst Wanneperveen
977 Lidmatenregister Evangelisch Luthers Alkmaar, 1658-1864
978 Lidmatenregister Herv. Gemeente Wirdum
979 Lidmatenregister Westkapelle
980 Lijst van grietmannen van Gaasterland
981 Lijst van Testamenten in de processtukken bij de Civiel Sententies van Het Hof van Friesland
982 Luyden van eren - voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)
983 Maandelijkse uittreksels of Boekzaal der geleerde Waerelt
984 Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt
985 Magistraat Leeuwarden 1588-1700
986 Mars en Historia
987 Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 22
988 Members English Church Amsterdam
989 Memories van Successie Friesland
990 Memories van Successie Groningen
991 Memories van successie Noord-Brabant
992 Memories van Successie, Drenthe
993 Memories van Successie, Zeeland
994 Meteorological observations during Hippomenes cruise from Batavie to St. Helena
995 Militieregisters.nl
996 Molendatabase
997 Naam-lyst der Predikanten die in de gemeenten, behorende onder de IX. Classen van het Geldersche Synode ... het Heilig Euangelium bediend hebben
998 Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
999 Naamlijst der eerw. heeren Predikanten, dewelke zedert den tijdt der Reformatie tot in den jare 1751 ...
1000 Naamlijst der predikanten die zedert de herforming gedient hebben in de Classis van Franeker (1761)
1001 Naamlijst der Predikanten Friesland - Tresoar
1002 Naamlijst der Predikanten van Drogeham
1003 Naamlijst Friese afgevaardigden Staten Generaal en Raad van State, 1577/1578 - 1636
1004 Naamlijst Leden Doopsgezinden Surhuisterveen 1730-1858
1005 Naamregister der predikanten, dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het resort van de classis van Sneek hebben waargenomen (1751)
1006 Naamregister op de Leeuwarder begrafenissen "met de wezen"
1007 Naamsaannemingen 1812 Provincie Groningen
1008 Naamsaannemingen
1009 Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs
1010 Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen (1893)
1011 Nazaten van Gerrit van Berlikum
1012 Nederduitsch taalkundig woordenboek
1013 Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708
1014 Nedergerechten Haskerland
1015 Nedergerechten Lemsterland
1016 Nederlandsch Geslacht-Stam-en Wapen-Boek, waarin voorkomen de voornaamste adelyken Familien in de zeven vereenigde Provincien. Met Registers voorzien door Jacobus Kok, Volume 1
1017 Nederlandsche Staatscourant
1018 Nederlandse Familienamen Databank
1019 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
1020 Nederlandse Sontregisters
1021 New Light on Early American Jewry
1022 Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
1023 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1872 [volgno 2]
1024 Nieuwe Gorinchemse Courant
1025 Nieuwe kaart van Friesland, uitgegeven door Arent van Linge, Leeuwarden
1026 Nieuwe provinciale Groninger courant
1027 Nieuwe Rotterdamsche Courant
1028 Nieuwe Tilbursche Courant
1029 Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
1030 Nieuwsblad van het Noorden
1031 Notariële akten Delft
1032 Notariële akten Meppel
1033 Notariële akten Rotterdam
1034 Notariële akten Utrecht
1035 Notariële akten, Woerden
1036 Notariële akte
1037 Notariële archieven Breda
1038 Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
1039 Notariële archieven
1040 Notarissen Friesland 1606-1700
1041 Notarissen ter standplaats Leiden (Oud Notarieel Archief)
1042 Notities bij Anthonius Corneliszn van Polanen
1043 Ommelander courant
1044 Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
1045 Ondertrouw- en trouwboek Dwingeloo
1046 Ondertrouw- en trouwboek van Hasselterkerspel gerecht 1806-1811
1047 Ondertrouw-Trouwboek Meppel
1048 Ondertrouwboek Groningen
1049 Ondertrouwregister Amsterdam
1050 Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
1051 Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
1052 Ondertrouwregister Gerecht Franeker
1053 Ondertrouwregister Gerecht Harlingen
1054 Ondertrouwregister Gerecht Sneek
1055 Ondertrouwregister Gerecht Workum
1056 Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
1057 Ondertrouwregisters Amsterdam
1058 Ontvangen Trouwen en Begraven 1704-1765 's Grevelduin-Capelle
1059 Ontvangen, begraven, Amsterdam 1803-1805
1060 Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen Workum
1061 Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels Kadaster Zeeland
1062 Openstreetmap
1063 Oprechte Haarlemsche Courant
1064 Oprechte Haerlemse Courant
1065 Opregte Groninger courant
1066 Opregte Haarlemsche Courant
1067 Opsterland overlijden/begraven
1068 Orgel Dwingeloo, Hervormde kerk
1069 Oud-Holland, tijdschriftt voor Nederlandsche kunstgeschiedenis
1070 Oude munten en muntstelsels
1071 Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) Amsterdam
1072 Overijssel in kaart / Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
1073 Overijsselsche courant
1074 Overleden CIV Loosdrecht
1075 Overledenen CIV (civiel) 1806-1811 Hasselt
1076 Overlijden 1806-1811, Medemblik, Alle gezindten
1077 Overlijden Gorinchem 1806-1811 Alle Gezindten
1078 Overlijden Lemmer 1806-1812
1079 Overlijden Opsterland
1080 Overlijden Utrecht
1081 Overlijden/begraven Achtkarspelen
1082 Overlijden/begraven Gaasterland
1083 Overlijden/begraven Meppel
1084 Overlijdensacte Het Utrechts Archief
1085 Overlijdensacte Vries
1086 Overlijdensadvertentie
1087 Overlijdensakte 's Hertogenbosch
1088 Overlijdensakte 's-Gravenhage
1089 Overlijdensakte Aarle-Rixtel
1090 Overlijdensakte Achtkarspelen
1091 Overlijdensakte Alkmaar
1092 Overlijdensakte Amersfoort
1093 Overlijdensakte Apeldoorn
1094 Overlijdensakte Arnemuiden
1095 Overlijdensakte Arnhem
1096 Overlijdensakte Avereest
1097 Overlijdensakte Baarderadeel
1098 Overlijdensakte Baarland
1099 Overlijdensakte Beilen
1100 Overlijdensakte Bolsward
1101 Overlijdensakte Borger
1102 Overlijdensakte Breda
1103 Overlijdensakte Capelle (N.B.)
1104 Overlijdensakte Castricum
1105 Overlijdensakte Coevorden
1106 Overlijdensakte Dantumadeel
1107 Overlijdensakte De Wijk
1108 Overlijdensakte Delft
1109 Overlijdensakte Den Helder
1110 Overlijdensakte Deventer
1111 Overlijdensakte Dokkum
1112 Overlijdensakte Doniawerstal
1113 Overlijdensakte Doorn
1114 Overlijdensakte Eelde
1115 Overlijdensakte Erp
1116 Overlijdensakte Franeker
1117 Overlijdensakte Gaasterland
1118 Overlijdensakte Genemuiden
1119 Overlijdensakte Giethoorn
1120 Overlijdensakte Gorinchem
1121 Overlijdensakte Grijpskerke
1122 Overlijdensakte Grijpskerk
1123 Overlijdensakte Haarlemmermeer
1124 Overlijdensakte Haarlem
1125 Overlijdensakte Haskerland
1126 Overlijdensakte Hasselt
1127 Overlijdensakte Heeg
1128 Overlijdensakte Hellevoetsluis
1129 Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
1130 Overlijdensakte Hennaarderadeel
1131 Overlijdensakte Heusden
1132 Overlijdensakte Hindeloopen
1133 Overlijdensakte Hoogeveen
1134 Overlijdensakte Huizen
1135 Overlijdensakte IJsselmonde
1136 Overlijdensakte Kampen
1137 Overlijdensakte Kollumerland en Nieuw-Kruisland
1138 Overlijdensakte Kollumerland
1139 Overlijdensakte Kralingen
1140 Overlijdensakte Leek
1141 Overlijdensakte Leeuwarden
1142 Overlijdensakte Leeuwarderadeel
1143 Overlijdensakte Leiderdorp
1144 Overlijdensakte Lemmer
1145 Overlijdensakte Lemsterland
1146 Overlijdensakte Lexmond
1147 Overlijdensakte Loosdrecht
1148 Overlijdensakte Medemblik
1149 Overlijdensakte Menaldumadeel
1150 Overlijdensakte Meppel
1151 Overlijdensakte Middelburg
1152 Overlijdensakte Mijdrecht
1153 Overlijdensakte Nieuwer Amstel
1154 Overlijdensakte Nieuwveen
1155 Overlijdensakte Nigtevecht
1156 Overlijdensakte Nijeveen
1157 Overlijdensakte Nijmegen
1158 Overlijdensakte Nijmegen
1159 Overlijdensakte Nootdorp
1160 Overlijdensakte Norg
1161 Overlijdensakte Odoorn
1162 Overlijdensakte Olst
1163 Overlijdensakte Oostdongeradeel
1164 Overlijdensakte Opsterland
1165 Overlijdensakte Purmerend
1166 Overlijdensakte Rheden
1167 Overlijdensakte Rotterdam
1168 Overlijdensakte Rotterdam
1169 Overlijdensakte Rotterdam
1170 Overlijdensakte Ruinerwold
1171 Overlijdensakte Schoterland
1172 Overlijdensakte Serooskerke (Walcheren)
1173 Overlijdensakte Sint Laurens
1174 Overlijdensakte Smallingerland
1175 Overlijdensakte Sneek
1176 Overlijdensakte Sommelsdijk
1177 Overlijdensakte Spaarndam
1178 Overlijdensakte St. Jacobiparochi
1179 Overlijdensakte Stad Ommen
1180 Overlijdensakte Stavoren
1181 Overlijdensakte Steenwijkerwold
1182 Overlijdensakte Stompwijk
1183 Overlijdensakte Tiel
1184 Overlijdensakte Tietjerksteradeel
1185 Overlijdensakte Tolbert
1186 Overlijdensakte Uitingeradeel
1187 Overlijdensakte Utrecht
1188 Overlijdensakte Vierpolders, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
1189 Overlijdensakte Vledder
1190 Overlijdensakte Vlissingen
1191 Overlijdensakte Voorst
1192 Overlijdensakte Vorden
1193 Overlijdensakte Waalwijk
1194 Overlijdensakte Waspik
1195 Overlijdensakte Weesp
1196 Overlijdensakte Westdongeradeel
1197 Overlijdensakte Westerbork
1198 Overlijdensakte Westkapelle
1199 Overlijdensakte Weststellingwerf
1200 Overlijdensakte Wijk bij Duurstede
1201 Overlijdensakte Wonseradeel
1202 Overlijdensakte Workum
1203 Overlijdensakte Woubrugge
1204 Overlijdensakte Wymbritseradeel
1205 Overlijdensakte Zaltbommel
1206 Overlijdensakte Zuidlaren
1207 Overlijdensakte Zuidwolde
1208 Overlijdensakte Zutphen
1209 Overlijdensakte Zwartsluis
1210 Overlijdensakte Zwollekerspel
1211 Overlijdensakte Zwolle
1212 Overlijdensakten Amsterdam
1213 Overlijdensakten Amsterdam
1214 Overlijdensakten Gorinchem
1215 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1216 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1217 Overlijdensakten Hasselt
1218 Overlijdensakten Hasselt
1219 Overlijdensakten Hoogeveen
1220 Overlijdensakten Ruinen
1221 Overlijdensakten Ruinerwold
1222 Overlijdensakten Smallingerland
1223 Overlijdensakten Staphorst
1224 Overlijdensakten Staphorst
1225 Overlijdensakten Steenwijkerwold
1226 Overlijdensakten Tietjerksteradeel
1227 Overlijdensakten Vriezenveen
1228 Overlijdensakten Zaandam
1229 Overlijdensakten Zwartsluis
1230 Overlijdensregister Achtkarspelen 1811
1231 Overlijdensregister Aduard
1232 Overlijdensregister Alblasserdam, Stadsarchief Dordrecht
1233 Overlijdensregister Beerta
1234 Overlijdensregister Delfzijl
1235 Overlijdensregister Gapinge
1236 Overlijdensregister Grijpskerk
1237 Overlijdensregister Groningen
1238 Overlijdensregister Grootegast
1239 Overlijdensregister Hoogkerk
1240 Overlijdensregister Leek
1241 Overlijdensregister Leeuwarderadeel
1242 Overlijdensregister Marum
1243 Overlijdensregister Oldekerk
1244 Overlijdensregister Oldekerk
1245 Overlijdensregister Sneek
1246 Overlijdensregister Tietjerksteradeel
1247 Overlijdensregister Westkapelle 1806-1811
1248 Overlijdensregister Wymbritseradeel
1249 Overlijdensregister Zuidhorn
1250 Overlijdensregister Zuidhorn
1251 Overzicht Archief van de Familie Deutz
1252 Overzicht groefbidders Utrecht
1253 Parenteel Claes Klunder
1254 Parenteel Dirk Jaarsma
1255 Parenteel Jagersmeesters Straatman
1256 Parenteel Jan Jansen Hertcamp
1257 Parenteel van Bartel Jans
1258 Parenteel van Cornelis (Jansen)
1259 Parenteel van Henrik Melchior(s)
1260 Parenteel van Jan Tonnis Dragt
1261 Parenteel van Jaques Jamart
1262 Politie meldingsrapporten (1940 - 1945) - Amsterdam
1263 Poorterboeken Amsterdam
1264 Poorterboeken Breda
1265 Predikantenlijst Friesland
1266 Predikanten
1267 Project: Hans van Mierlo
1268 Protestantse gemeente 't Woudt - Den Hoorn
1269 Protestantse gemeente Augustinusga
1270 Protestantse Gemeente Kootstertille
1271 Protocollen Alphen
1272 Provinciale Drentsche en Asser courant
1273 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
1274 Quaclappen 1600 - 1612 Geheel Jan Post
1275 Quaclappen 1613-1620
1276 Quaclappen
1277 Quotisatie 1749
1278 Raad van Brabant, vonnissen civiele en criminele zaken
1279 Raamsdonk, Leden Gewapend Genootschap 1795
1280 Rechterlijk Archief Capelle
1281 Rechterlijk archief Kampen
1282 Rechterlijk Archief Kampen
1283 Rechterlijk Archief Sprang
1284 Rechterlijk Archief van Poederoijen
1285 Rechterlijk Archief Waspik
1286 Rechtspraak Woerden
1287 Regenten van een kleine stad
1288 Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
1289 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven : 1668 -1763
1290 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven 1588-1592, 1604-1668
1291 Register aangegeven lijken, Zoutelande
1292 Register van begravenen of overledenen Leeuwarden
1293 Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens Groningen
1294 Register van Holland en Westvriesland van de jaaren 1635, 1636 en 1637
1295 Register van overledenen - Grietenij Lemsterland
1296 Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd
1297 Register van overledenen Gemeente Sloten
1298 Register van overledenen Grietenij Kollumerland
1299 Register van overledenen Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1300 Register van overledenen of begravenen, Gemeente Leeuwarden
1301 Register van overledenen, 1806-1811 Tietjerksteradeel
1302 Register van overledenen, Grietenij Achtkarspelen
1303 Register van overledenen, Grietenij Opsterland, 1806-1811
1304 Register van overledenen, Grietenij Wonseradeel, 1806-1811
1305 Register van overledenen, Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1306 Register van vertrokken personen, Breda, 1823-1833
1307 Registratie Europeanen op java en Madoera 1819
1308 Rekeningen van de Friese kloosterinkomsten 1606/1607
1309 Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1811
1310 Rijksarchief Leeuwarden
1311 Roots (FEANSTER, weekblad in Surhuisterveen en omstreken)
1312 RootsWeb's World Connect Project: van der Werf - Thompson Family
1313 Rotterdam 1830
1314 Rotterdam 1896 d 100
1315 Rotterdamsch Nieuwsblad
1316 Rotterdamsche courant
1317 Rotterdamse gezinskaarten (1880-1941)
1318 Rouwbrief
1319 Schepenbank Trouwboek Raamsdonk
1320 Schoolmeesters van Zwartsluis
1321 Schoorsteengeldregister
1322 Seventeenth-Century Brailian Jewry: A Critical Review
1323 Sibbe : maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde
1324 Skoalmasters yn Fryslân, 1600 - 1950: Dantumadeel (gegevens van Hartman Sannes)
1325 Skrok en Hennaard binnen Hennaerderadeel in nedergerecht en cultuurhistorie
1326 Soerabaijasch handelsblad
1327 Soldaten leger Napoleon
1328 Sprang-Capelle N.G. Dopen
1329 Stadsarchief 's Hertogenbosch
1330 Stadsarchief Kampen, foto B. Klappe
1331 Stadsarchief Rotterdam
1332 Stadsbegraafboeken Leeuwarden
1333 Stamboek van den Frieschen adel (1846)
1334 Stamboeken Marine 1813-1940
1335 Stamboom Ambachtsheer/Ambagtsheer
1336 Stamboom familie Johannes Ruizing
1337 Stamboom Familie Weima
1338 Stamboom Feikje Samplonius
1339 Stamboom Jan Doekes (Dokkum)
1340 Stamboom Lisanne Imholz-Komijn
1341 Stamboom Terwal
1342 Stamboom van de familie van Polanen
1343 Stamboom Van den Berg
1344 Stamboom van Familie van der Velde
1345 Stamboom van Jan van Raelte (Raalte)
1346 Stamboomforum Jacobus van Weijland
1347 Staphorst en IJhorst, 500ste penning 1675
1348 Statenvertaling 1637
1349 Staverse families - Heineman
1350 Stemdragende boerderijen Drachten 1640-1788
1351 Stemgerechtigden Koudum 1640 en 1698
1352 Stemkohieren Friesland
1353 Testamenten Leiden 149-1582
1354 Texelse genealogie - Zeebrieven
1355 The Early English Dissenters in the Light of Recent Research (1550-1641 ...
1356 The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
1357 The so-called Dissius Auction (1696 sale of 124 painings by the art merchant Gerard Hoet II)
1358 Thys de Jong Genealogy
1359 Tienjarentafels Amsterdam
1360 Tilburgsche Courant
1361 Tollen en Tolhuizen
1362 Topografische Dienst
1363 Topografische Dienst
1364 Transportakten voor 1811, Amsterdam
1365 Transporten en schuldbrieven van Koudekerk 1629-1639
1366 Transporten onroerend goed Walcheren
1367 Tresoar Fries Historisch centrum
1368 Trouw-, begraaf- en lidmatenboek Koekange
1369 Trouwboek 's Gravenhage Alle gezindten
1370 Trouwboek 's-Gravenhage
1371 Trouwboek 's-Grevelduin-Capelle
1372 Trouwboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
1373 Trouwboek Abcoude
1374 Trouwboek Aduard
1375 Trouwboek Alphen aan de Rijn
1376 Trouwboek Amerongen
1377 Trouwboek Amersfoort (Evangelisch Luthers)
1378 Trouwboek Amsterdam Engels Presbyteraans
1379 Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
1380 Trouwboek Amsterdam Oude Kerk Nederlands Hervormd
1381 Trouwboek Appingedam
1382 Trouwboek Benschop
1383 Trouwboek Beulake
1384 Trouwboek Blokzijl
1385 Trouwboek Breda (Waals)
1386 Trouwboek Capelle
1387 Trouwboek CIV Dalfsen
1388 Trouwboek Coevorden
1389 Trouwboek Dalen
1390 Trouwboek Delft
1391 Trouwboek Deventer
1392 Trouwboek Dordrecht, Waalse gemeente
1393 Trouwboek Dordrecht
1394 Trouwboek Eelde
1395 Trouwboek Enkhuizen
1396 Trouwboek Garmerwolde
1397 Trouwboek Garnwerd en Oostum
1398 Trouwboek Geertruidenberg
1399 Trouwboek Grijpskerk
1400 Trouwboek Groningen
1401 Trouwboek Grootegast en Doezum
1402 Trouwboek Haarlem
1403 Trouwboek Hasselt
1404 Trouwboek Havelte
1405 Trouwboek Hellendoorn
1406 Trouwboek Hervormde gemeente St. Annaparochie
1407 Trouwboek Hoogeveen
1408 Trouwboek Hoogezand
1409 Trouwboek Hoorn
1410 Trouwboek IJhorst en De Wijk
1411 Trouwboek IJhorst/De Wijk
1412 Trouwboek Jaarsveld
1413 Trouwboek Kampen (Gereformeerd)
1414 Trouwboek Kampen
1415 Trouwboek Kampereiland
1416 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1417 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1418 Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
1419 Trouwboek Leiden Waalse Kerk
1420 Trouwboek Lettelbert en Enumatil
1421 Trouwboek Linschoten
1422 Trouwboek Lochem
1423 Trouwboek Loosdrecht
1424 Trouwboek Maarssen (Nederlands Hervormd)
1425 Trouwboek Maastricht Hervormd
1426 Trouwboek Mastebroek
1427 Trouwboek Meerkerk
1428 Trouwboek Meppel
1429 Trouwboek Midwolde en Leek
1430 Trouwboek Montfoort (Gereformeerd)
1431 Trouwboek Nederduits Gereformeerd Blokzijl
1432 Trouwboek NG Giethoorn
1433 Trouwboek Nieuwleusen
1434 Trouwboek Niezijl
1435 Trouwboek Nijeveen
1436 Trouwboek Noordhorn
1437 Trouwboek Oldehove
1438 Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
1439 Trouwboek Oudendijk (NH)
1440 Trouwboek Purmerend Evangelisch Luthers
1441 Trouwboek Rijswijk (gereformeerd)
1442 Trouwboek Roderwolde
1443 Trouwboek Rotterdam
1444 Trouwboek Rouveen
1445 Trouwboek Ruinen
1446 Trouwboek Ruinerwold
1447 Trouwboek Sappemeer
1448 Trouwboek Sprangh
1449 Trouwboek Staphorst
1450 Trouwboek Steenwijk
1451 Trouwboek Ter Apel
1452 Trouwboek Tiel
1453 Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
1454 Trouwboek Utrecht Waalse Gemeente
1455 Trouwboek Utrecht
1456 Trouwboek Vollenhove
1457 Trouwboek Waardenburg
1458 Trouwboek Wanneperveen
1459 Trouwboek Wapserveen
1460 Trouwboek Waspik
1461 Trouwboek Wassenaar
1462 Trouwboek Werkendam
1463 Trouwboek Winsum
1464 Trouwboek Woerden
1465 Trouwboek Zegveld
1466 Trouwboek Zuidhorn
1467 Trouwboek Zundert
1468 Trouwboek Zutphen
1469 Trouwboek Zwartsluis
1470 Trouwboek Zweeloo
1471 Trouwboek Zwolle
1472 Trouwen CIV Loosdrecht
1473 Trouwen civiel Dalfsen
1474 Trouwen civiel Rouveen
1475 Trouwen civiel Zwartsluis
1476 Trouwen en begraven (gaarder) - 's Grevelduin-Capelle
1477 Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik
1478 Trouwen Gerecht, juni 1795 - januari 1799, Leiden
1479 Trouwen Waspik (schepenbank)
1480 Trouwgeld Zeeuwse eilanden
1481 Trouwinschrijving Utrecht
1482 Trouwregister Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden (tot 1755)
1483 Trouwregister Doopsgezinde gemeente Gorredijk Lippenhuizen
1484 Trouwregister gerecht Doniawerstal
1485 Trouwregister Gerecht Gaasterland
1486 Trouwregister Gerecht Harlingen
1487 Trouwregister Gerecht Hindeloopen
1488 Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
1489 Trouwregister Gerecht Leeuwarden
1490 Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel
1491 Trouwregister Gerecht Opsterland
1492 Trouwregister Gerecht Schoterland
1493 Trouwregister Gerecht Tietjerksteradeel
1494 Trouwregister Gerecht Workum
1495 Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude
1496 Trouwregister Hervormde gemeente Anjum
1497 Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga
1498 Trouwregister Hervormde gemeente Balk
1499 Trouwregister Hervormde gemeente Beers en Jellum
1500 Trouwregister Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
1501 Trouwregister Hervormde gemeente Bergum
1502 Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum
1503 Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum
1504 Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
1505 Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen
1506 Trouwregister Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
1507 Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl
1508 Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
1509 Trouwregister Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
1510 Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum
1511 Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
1512 Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1513 Trouwregister Hervormde gemeente Ee
1514 Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum
1515 Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
1516 Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
1517 Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
1518 Trouwregister Hervormde gemeente Gerkesklooster
1519 Trouwregister Hervormde gemeente Goingarijp Broek
1520 Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk
1521 Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
1522 Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
1523 Trouwregister Hervormde gemeente Harich
1524 Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
1525 Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
1526 Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen
1527 Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
1528 Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure en Bornwird
1529 Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions
1530 Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen
1531 Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd
1532 Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne
1533 Trouwregister Hervormde gemeente IJlst
1534 Trouwregister Hervormde gemeente IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
1535 Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum
1536 Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
1537 Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
1538 Trouwregister Hervormde gemeente Kollum
1539 Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
1540 Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
1541 Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag
1542 Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
1543 Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
1544 Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik
1545 Trouwregister Hervormde gemeente Makkum
1546 Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
1547 Trouwregister Hervormde gemeente Nijega Elahuizen
1548 Trouwregister Hervormde gemeente Nijland
1549 Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
1550 Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes
1551 Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
1552 Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
1553 Trouwregister Hervormde gemeente Oosthem Abbega Folsgare
1554 Trouwregister Hervormde gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga
1555 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
1556 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Idzega en Sandfirden
1557 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
1558 Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne
1559 Trouwregister Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
1560 Trouwregister Hervormde gemeente Oudeschoot Nieuweschoot Mildam Rottum Katlijk
1561 Trouwregister Hervormde gemeente Oudkerk Roodkerk
1562 Trouwregister Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
1563 Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard
1564 Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
1565 Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
1566 Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
1567 Trouwregister Hervormde gemeente Scharnegoutum
1568 Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
1569 Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
1570 Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren
1571 Trouwregister Hervormde gemeente Stiens
1572 Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude, Tietjerk
1573 Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen
1574 Trouwregister Hervormde gemeente Terkaple Akmarijp
1575 Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard
1576 Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Legemeer
1577 Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten
1578 Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
1579 Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie
1580 Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum
1581 Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
1582 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnaldum
1583 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1584 Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum
1585 Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
1586 Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard
1587 Trouwregister Hervormde gemeente Workum
1588 Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
1589 Trouwregister Huwelijken aangegeven ter secretarie Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
1590 Trouwregister Jutrijp en Hommerts
1591 Trouwregister Nijega Elahuizen
1592 Twentebestand
1593 Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema
1594 Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar
1595 Uit Smallingerlands verleden, "Bearn Lap" door Klaas J. Bekkema
1596 Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, uitgave Francois Halma
1597 Uitgebreide genealogie van Jacob Sickenga ca. 1650
1598 Utrechtsche courant
1599 Utrechtsche provinciale en stads-courant
1600 Vaderlandsch Woordenboek, deel I, AA - AD
1601 Vaderlandsch Woordenboek
1602 Valthermond vroeger, wie kent ze?
1603 Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
1604 Van Voorgaande Dingen
1605 Vergunningen Delft - Consentboek
1606 Verhaal : Rechterlijk Archief Leiderdorp
1607 Verhaal: Gevelstenen in de Lakenhal
1608 Verhaal: Laurens Jansz Coster
1609 Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 172
1610 Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden, volume 2, eerste stuk: Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van Delft
1611 Vermeer and His Milieu: A Web of Social History
1612 Vernoemingsreeks Sierk van der Woude
1613 Verponding op de huizen
1614 Verslag van den tegenwoordige Staat van het Schoolwezen op Java
1615 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven
1616 Vertrokken lidmaten Breda 1642-1679
1617 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
1618 Verzameling K. Miedema
1619 Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ... (Goo
1620 Vestbrieven Breda
1621 VOC-opvarenden
1622 Volkstelling 1748 Hellendoorn
1623 Volkstelling 1748 Kampen
1624 Volkstelling 1795 (10 oktober) Fortresse Zwartsluis
1625 Volkstelling 1795 (21-31 okt.) Buitenkwartier Zwartsluis
1626 Volkstelling Genemuiden 1748
1627 Volkstelling Hasselt 1748
1628 Volkstelling Hasselt 1795
1629 Volkstelling Hasselterkerspel 1748
1630 Volkstelling Hasselterkerspel 21 - 31 oktober 1795
1631 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
1632 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
1633 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
1634 Volkstelling Hoogeveen 1829
1635 Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748
1636 Volkstelling Nieuwleusen 1795
1637 Volkstelling Rouveen 1748
1638 Volkstelling Westkapelle - 18 juli 1810
1639 Volkstelling Westkapelle - 19 juni 1812
1640 Volkstelling Westkapelle 1826
1641 Volkstelling Zwollekerspel 1748
1642 Volkstellingregister Breda
1643 Volkstellingregister Princenhage 1826-1829
1644 Voorouders van Albert Melessen
1645 Voorouders van Huib Westerbeke
1646 Vuursteden Zwartsluis 1675 en 1682
1647 Vuurstedengeld IJhorst
1648 Vuurstedengeld Rouveen
1649 Walcheren (platteland) inwoners 1797-1799
1650 Webpagina van Huib Heijt (geverifieerd 22 augustus 2017)
1651 Webring Reestdal tussen Drenthe en Overijssel
1652 Website H. Elsinga: genealogieën van Hoogeveense families voor 1811 - Mentinck
1653 Weesakten Delft
1654 Weesboeken Hemelumer Oldeferd 1744-1783
1655 Weeskamer van Leiden
1656 Westfriese families - Genealogie in West-Friesland - melchior
1657 Westkapelle inwoners 1797
1658 Wie is Wie in Overijssel - Evertjan Thomassen à Theussink
1659 Wikipedia, artikel Vollenhove (januari 2010)
1660 Woorden-Boek.nl
1661 Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT)
1662 Woordenboek van Voornamen - Dr. J. van der Schaar
1663 Wumkes' Stads- en Dorpskroniek van Friesland - Tresoar
1664 www. klaasvdschuit.nl
1665 www.altijdstrijdvaardig.nl
1666 www.broersma-sweet-haven.com
1667 www.dominees.nl
1668 www.familysearch.org
1669 www.hfjansen.nl
1670 www.hofsteegenealogy.com
1671 www.pdejong.com
1672 www.semplonius.info
1673 www.sijses.nl
1674 www.vanderkooij.org
1675 www.watwaswaar.nl
1676 www.windgenealogie.org
1677 www.wobbes.com
1678 Zeeuwse Eilanden inwoners 1811, 1813
1679 Zeeuwse Mobiele Schutterij
1680 Zerkenlijst Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk te Kampen
1681 Zoutgeld Zwartsluis 1694 en 1702
1682 Zwartsluis aan 't Zwarte Water
1683 Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp