Deze pagina bevat een index van alle bronnen van het gegevensbestand, gesorteerd volgens titel. Aanklikken van de brontitel brengt u naar de bronpagina.

Nummer Auteur Naam
1 'Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624 - 1809'
2 Otto Brinkkemper, Wout Bijkerk, Marion Brongers, Sake Jager, Menne Kosian, Theo Spek & Jacob van der Vaart 'Cultuur, Mens en Natuur in de Mieden', deel I, Biografie van de Mieden
3 Ir. F. Bontekoe en Mr. J. C. Kutsch Lojenga 'De van Loo's in de omgeving van Rembrandt'
4 'Friezen uit vroeger eeuwen' door Hessel de Walle
5 's Gravenhaegse courant
6 Adriaan Koerbagh 't Nieuw Woorden-boek der Regten
7 Transcriptie G.J.A. Rientjes (Onder)trouw Gericht Kampen (1664-1795)
8 1000e penning Zwartsluis 1694
9 1000e penning Zwartsluis 1726
10 30e/40e penningen
11 500e penning Zwartsluis 1675
12 Aangegeven lijken Nijeveen
13 B.J. Kam Aantekeningen over de familie Huete, en over de stratebroederschappen te Zwolle.
14 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550-1805 Leeuwarden
15 Achter de gevels van Delft
16 Dr. A.L. Heerma van Voss Adie Lambertsz.
17 Uitgever: J. van Bonga Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
18 Advocaten Friesland 1527-1577
19 Tjibbe Kamminga Afstammingsverklaring
20 Agrarisch nieuwsblad
21 Akse
22 (verscheidene) Album Amicorum van Theodorus Heymans
23 Adrianus Marinus Ledeboer, Beijers 1876 Alfabethische Lijst der Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in Noord-Nederland, sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw.
24 Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928
25 Algemeen Handelsblad
26 Algemeen Nederlandsch Familieblad
27 Alkmaar - Impost huwelijken
28 Alle Groningers
29 Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam
30 Jan Wagenaar Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, ...
31 Amsterdamsche Mercurius
32 Amsterdamse courant
33 andredenhaan - van Neurenburg
34 Anglo-Frisian
35 Antwerpen Certificatieboek 1612
36 Archief Dagblad van het Noorden
37 Archief Eemland
38 Archief Hervormde gemeente Eestrum Diaconierekeningboek
39 Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
40 Archief Leeuwarder Courant
41 Archief van de Hervormde gemeente Eestrum Diaconie, kerk- en armvoogdij, register ontvangsten en uitgaven
42 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
43 Archiefstukken Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
44 Archieven.nl
45 Atlas van Loon
46 Authorisatieboek Hemelumer Oldeferd
47 Barzilay - De vroegere Barzilays in Nederland
48 Bataafsche Leeuwarder Courant
49 Begraafboek 's-Hertogenbosch
50 Begraafboek Aduard
51 Begraafboek Breda
52 Begraafboek Capelle
53 Begraafboek Delft
54 Begraafboek Dordrecht
55 Begraafboek Ginneken
56 Begraafboek Goes
57 Begraafboek Gorredijk
58 Begraafboek Hasselt
59 Begraafboek Hervormde gemeente Stavoren
60 Begraafboek Hoogeveen
61 Begraafboek Kampen
62 Begraafboek Leiden
63 Begraafboek Loosdrecht
64 Begraafboek Meppel - Graven
65 Begraafboek Meppel - Klokkengeld
66 Begraafboek Nieuwveen (Impost)
67 Begraafboek Oostwold, Hoge- en Lagemeden
68 Begraafboek Purmerend NH
69 Begraafboek Rotterdam
70 Begraafboek Ruinerwold
71 Begraafboek Sloten
72 Begraafboek Waspik
73 Begraafboek Werkendam
74 Begraafboek Woerden
75 Begraafboek Zuidwolde (Gr)
76 Begraafboek Zwollekerspel - Bergklooster
77 Begraafboek Zwolle
78 Begraafregister Nieuwe Ooster Amsterdam 1894-2005
79 Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
80 Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821, Gereformeerd
81 Begraven (gaarder) Waspik
82 Begraven en Graven NH-kerk Zwartsluis
83 Begraven kosten 's-Gravenhage 1782-1811 Groote Kerk
84 Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
85 Beroepen van toen
86 J.B. Glasbergen Beroepsnamenboek
87 Jan Janszn Orlers Beschrijving der stad Leyden
88 Reinier Boitet, 1729 - 804 pagina's Beschrijving der Stadt Delft
89 Jan ter Pelkwijk Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825.
90 Bevolking Delft Lidmaten
91 Bevolking Westkapelle
92 Bevolkingsregister Aarle-Rixtel
93 Bevolkingsregister Breda
94 Bevolkingsregister Delft
95 Bevolkingsregister Delft
96 Bevolkingsregister Ginneken en Bavel
97 Bevolkingsregister Leeuwarden
98 Bevolkingsregister Maatchappij van Weldadigheid
99 Bevolkingsregister Nijega 1860-1880
100 Bevolkingsregister Princenhage
101 Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 (Streekarchief Bommelerwaard)
102 Bevolkingsregister Zaltbommel
103 Bevolkingsregister Zwartsluis 1860-1900
104 Bevolkingsregister Zwartsluis 1901-1935
105 Bevolkingsregisters Amsterdam 1851-1853
106 Bevolkingsregisters Veenhuizen/Ommerschans
107 Dr. E. Wiersum Bijzonderheden over Antonius Hambrouck
108 diverse Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
109 A.J. van der Aa Biografisch woordenboek der Nederlanden
110 J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
111 Drs. J.M.B. Boelens te Vught en O.J. Nienhuis te Assen Boelens: Een RK Groninger familie met een grote Bossche tak, 2 delen
112 Boetes op trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795
113 Bonboeken Leiden
114 Bosch' Protocol
115 Bossche Encyclopedie/Inkwartiering
116 Bossche Encyclopedie
117 Bossche Encyclopedie
118 Breukdodenboek 1729-1794 Groningen
119 Breukdodenboek Groningen
120 Breukdodenboek Groningen
121 Brieven aan Saeckma
122 Burgemeesters van Ouder-Amstel
123 Burgerboeken van Leeuwarden
124 Burgerboeken
125 Burgerlijke stand - geboorte - Doorn
126 Burgerlijke Stand - Geboorte - Groningen
127 Burgerlijke stand - Geboorte Nijmegen
128 Burgerlijke stand - Geboorte Venlo
129 Burgerlijke stand - Huwelijk Hasselt
130 Burgerlijke stand - huwelijken - Mijdrecht
131 Burgerlijke stand - huwelijken - Spaarndam
132 Burgerlijke Stand - huwelijken Heerde
133 Burgerlijke stand - overlijden - Bunschoten
134 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
135 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
136 Burgerlijke stand - overlijden / Gelders Archief
137 Burgerlijke stand - Overlijden Hoogeveen
138 Burgerlijke stand - Overlijden Overijssel
139 Burgerlijke stand - Overlijden Utrecht
140 Burgerlijke stand - overlijden Veenendaal
141 Burgerlijke Stand Amsterdam
142 Burgerlijke Stand Assendelft
143 Burgerlijke stand Geboorte Zaltbommel
144 Burgerlijke stand geboorte Zwolle
145 Burgerlijke Stand Geboorten, Leeuwarden
146 Burgerlijke stand Huwelijk 's-Hertogenbosch
147 Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam
148 Burgerlijke stand Huwelijk Dalfsen
149 Burgerlijke stand Huwelijk Genemuiden
150 Burgerlijke stand Huwelijk Haaften
151 Burgerlijke stand Huwelijk Hattem
152 Burgerlijke stand Huwelijk Zaltbommel
153 Burgerlijke stand Huwelijk Zuidhorn
154 Burgerlijke stand huwelijk Zwollekerspel
155 Burgerlijke stand Huwelijk Zwolle
156 Roosje Roos onderzoekbureau Burgerlijke Stand Ned. Indië
157 Burgerlijke stand Overlijden Avereest
158 Burgerlijke Stand Overlijden Dalfsen
159 Burgerlijke stand overlijden Doesburg
160 Burgerlijke stand overlijden Hattem
161 Burgerlijke stand Overlijden Kampen
162 Burgerlijke stand overlijden Staphorst
163 Burgerlijke stand Overlijden Vollenhove
164 Burgerlijke stand Overlijden Vriezenveen
165 Burgerlijke stand Overlijden Woubrugge
166 Burgerlijke stand Overlijden Zaltbommel
167 Burgerlijke stand Overlijden Zuidhorn
168 Burgerlijke stand Overlijden Zutphen
169 Burgerlijke stand Overlijden Zwartsluis
170 Burgerlijke stand Overlijden Zwolle
171 Burgerlijke stand Rhenen
172 Burgerlijke Stand Zaandam
173 Burgers 1581-1798 Hattem
174 Burgerschap Zwartsluis
175 Kees Walle (2005) Buurthouden, Burengebruiken en Buurtorganisaties in Leiden (14e - 19e eeuw)
176 Buurtkwesties Leiden (1597-1796)
177 Cannegieter: grafschriften Franeker
178 Carrousels Speelman
179 Charters Centraal Bureau voor de Genealogie
180 Chromo-topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1:25.000
181 Collectie Delft
182 Collectie Pieter Nieuwland
183 Confessieboeken Amsterdam
184 D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht, 1636, blz. 156
185 Dagblad van 's Gravenhage
186 Database - BergSmit
187 Database van Verdwenen Molens in Nederland
188 De "Slotjes" van Oosterhout (I)
189 De dagboeken van Doeke Wijgers Hellema
190 O. Schutte De Familie van Anna Dorsefan, vrouw van Lucas van Dingstee te Hasselt
191 De Gids
192 De Heeren van Alkmaer - Gemeente Alkmaar
193 O. Vries, B.S. Hempenius-van Dijk, P. Nieuwland, P. Baks (1999) De Heeren van den Raede - Biografieën en Groepsportret van de Raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811
194 Stan Bol De hoeve van Tolloysen
195 Isaac Le Long De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds. Bestaande, in een verhandeling, van de waaren en koopmanschappen, die men daar heenen sendt en wederom ontfangt: benevens vergelykingen der munten, maaten en gewigten, en op wat wyse men over en weêr wisselt , Volume 2 (Google eBoek)
196 Christiaan Kramm De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd
197 Uitgever: G.W. van Belle De Maasbode
198 De magistraat van Leeuwarden 1588 - 1700
199 De meesterboeken van Obreen - Sint Lucasgilde
200 De Nederlandse Leeuw
201 Wiebe Jannes Formsma, R. A. Luitjens-Dijkveld Stol, A. Pathuis De Ommelander Borgen en Steenhuizen
202 D. H. A. Kolff De Opstand in Leiden in de jaren 1566 en 1567
203 Henk Drost De Overijsselsche familie Drost
204 Joannes Carolus Muelen De registers der graven in de kloosterkerk te 's-Gravenhage
205 De Ruitenborch
206 De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden 1600-1950
207 De schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde in de loop der tijden, 1600-1950
208 De schoolmeesters van Leeuwarderadeel, 1600-1950
209 De schoolmeesters van Ooststellingwerf, 1600-1950
210 De schoolmeesters van Opsterland in de loop der tijden, 1600-1950
211 De schoolmeesters van Workum in de loop der tijden.
212 De Schoolmeesters van Wymbritseradeel in de loop der tijden, 1600-1950
213 De tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden; behelzende de inleiding der beschrijving van het landschap Drenthe
214 De Tijd: godsdienstig - staatkundig dagblad
215 De Tijd: godsdienstig -staatkundig dagblad
216 De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
217 de volkshogeschool
218 A.W. Haks en T. den Herder De voorouders en verwanten van aartsverzamelaar Albertus Theodorus Hartkamp
219 De vroedschap van Amsterdam 1578-1795
220 De Waarheid
221 De Weerd in klapper K33.5 (1546-1614) - Decreetboeken Hof van Friesland
222 Delft, akte jaar 1943, nummer 239
223 Delftsche courant
224 Delftse biografieën
225 Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
226 Diaconierekening boek Hervormde gemeente Beetsterzwaag
227 Diaconierekeningboek Archief Hervormde gemeente Bergum
228 Diakonie Weeshuis Hervormde Gemeente Amsterdam
229 Heinz Schmitt Die Ritter und Freiherrn von Rolshausen und ihre Herrschaft Trimport in der Südeifel
230 Different nopende het verzoek, in der zaake van Jhr. Jan Floris grave van Nassau La Lecq hoofd-officier der stad Utrecht ... contra Gysbert Egeling, burger en coopman in wijnen binnen de gemelde stad (Google eBoek)
231 Digitaal loket Leeuwarden - Graf opzoeken
232 Digitale Arena Delft
233 A. Algra en H. Algra Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
234 Dominees.nl - Diemen
235 Dominees.nl - Kamperveen Hervormde gemeente
236 Dominees.nl - Utrecht
237 Dominees.nl Delft
238 Dominees.nl, Meppel, Hervormde Gemeente.
239 Dominees.nl. Alphen aan de Rijn
240 Dominees.nl
241 B. Schotanus a Sterringa DONGER DEEL, OOST ZYDE DER PASENS, De Vierde GRIETENIJE van Ooster Goo
242 Doop NH Zaltbommel
243 Doop- en Trouwboek Grijpskerk
244 Doop- en trouwboeken Nieuw(e)veen 1753-1811
245 Doop-, trouw- en lidmatenboek Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
246 Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
247 Doopboek 's Hertogenbosch
248 Doopboek 's-Gravenhage
249 Doopboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
250 Doopboek Aduard
251 Doopboek Alkmaar
252 Doopboek Amstelveen
253 Doopboek Amsterdam Engels Presbyteriaans
254 Doopboek Avereest
255 Doopboek Baambrugge
256 Doopboek Beilen
257 Doopboek Beulake
258 Doopboek Blokzijl
259 Doopboek Boornbergum Kortehemmen
260 Doopboek Borger
261 Doopboek Breda (RK)
262 Doopboek Breda
263 Doopboek Brielle
264 Doopboek Christelijk Gereformeerde Kerk Zwartsluis 1838-1893
265 Doopboek Coevorden
266 Doopboek Culemborg
267 Doopboek Dalen
268 Doopboek Dalfsen
269 Doopboek Delft
270 Doopboek Den Ham
271 Doopboek Den Hoorn RK
272 Doopboek Diever
273 Doopboek Dongen
274 Doopboek Dordrecht (Nederlands Hervormd)
275 Doopboek Dordrecht, Waalse Gemeente
276 C. Onclin Doopboek Drumpt 1719-1771
277 Doopboek Dwingeloo
278 Doopboek Elburg
279 Doopboek Enkhuizen
280 Doopboek Etten-Leur
281 Doopboek Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden
282 Doopboek Everdingen
283 Doopboek Farmsum
284 Doopboek Garnwerd en Oostum
285 Doopboek Geertruidenberg
286 Doopboek Goes
287 Doopboek Goingarijp Broek
288 Doopboek Grijpskerk
289 Doopboek Groningen
290 Doopboek Grootegast en Doezum
291 Doopboek Hasselt
292 Doopboek Hattem
293 Doopboek Havelte
294 Doopboek Hellendoorn (J.Prins)
295 Doopboek Hellendoorn
296 Doopboek Hellevoetsluis
297 Doopboek Hervormde gemeente Anjum
298 Doopboek Hervormde gemeente Augustinusga
299 Doopboek Hervormde gemeente Balk
300 Doopboek Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
301 Doopboek Hervormde gemeente Bergum
302 Doopboek Hervormde gemeente Birdaard, Janum
303 Doopboek Hervormde gemeente Blija en Hogebeintum
304 Doopboek Hervormde gemeente Bolsward
305 Doopboek Hervormde gemeente Boornbergum, Kortehemmen
306 Doopboek Hervormde gemeente Bozum
307 Doopboek Hervormde gemeente Britsum
308 Doopboek Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
309 Doopboek Hervormde gemeente Burum en Munnekezijl
310 Doopboek Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
311 Doopboek Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
312 Doopboek Hervormde gemeente Dokkum
313 Doopboek Hervormde gemeente Drachten
314 Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
315 Doopboek Hervormde gemeente Ee
316 Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
317 Doopboek Hervormde gemeente Ferwerd
318 Doopboek Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
319 Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
320 Doopboek Hervormde gemeente Gerkesklooster
321 Doopboek Hervormde gemeente Gorredijk
322 Doopboek Hervormde gemeente Grouw
323 Doopboek Hervormde gemeente Hallum
324 Doopboek Hervormde gemeente Harich
325 Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
326 Doopboek Hervormde gemeente Heeg
327 Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
328 Doopboek Hervormde gemeente Hindeloopen
329 Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
330 Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
331 Doopboek Hervormde gemeente Kollum
332 Doopboek Hervormde gemeente Koudum
333 Doopboek Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
334 Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
335 Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
336 Doopboek Hervormde gemeente Lekkum, Miedum
337 Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
338 Doopboek Hervormde gemeente Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
339 Doopboek Hervormde gemeente Makkum
340 Doopboek Hervormde gemeente Marssum
341 Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
342 Doopboek Hervormde gemeente Morra en Lioessens
343 Doopboek Hervormde gemeente Nijega en Elahuizen
344 Doopboek Hervormde gemeente Nijland
345 Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
346 Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
347 Doopboek Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
348 Doopboek Hervormde gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare
349 Doopboek Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
350 Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
351 Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
352 Doopboek Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk
353 Doopboek Hervormde gemeente Oudkerk en Roodkerk
354 Doopboek Hervormde gemeente Oudwoude en Westergeest
355 Doopboek Hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega
356 Doopboek Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
357 Doopboek Hervormde gemeente Rijperkerk en Hardegarijp
358 Doopboek Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
359 Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
360 Doopboek Hervormde gemeente Sloten
361 Doopboek Hervormde gemeente Sneek
362 Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
363 Doopboek Hervormde gemeente Stiens
364 Doopboek Hervormde gemeente Suawoude en Tietjerk
365 Doopboek Hervormde gemeente Surhuisterveen
366 Doopboek Hervormde gemeente Surhuizum
367 Doopboek Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenshuizen en Legemeer
368 Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
369 Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
370 Doopboek Hervormde gemeente Vrouwenparochie
371 Doopboek Hervormde gemeente Warga, Wartena en Warstiens
372 Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
373 Doopboek Hervormde gemeente Wijnaldum
374 Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
375 Doopboek Hervormde gemeente Wirdum
376 Doopboek Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
377 Doopboek Hervormde gemeente Wommels/Hidaard
378 Doopboek Hervormde gemeente Workum
379 Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
380 Doopboek Hervormde kerk Raamsdonk
381 Doopboek Heusden Nederlands Hervormd
382 Doopboek Hoogeveen
383 Doopboek Hoogezand
384 Doopboek Hoogkerk en Leegkerk
385 Doopboek Hoorn
386 Doopboek Hulst - Nederlands Hervormd
387 Doopboek IJhorst/ De Wijk
388 Doopboek Jutphaas
389 Doopboek Kampen
390 Doopboek Koekange
391 Doopboek Kolder- en Dinxterveen
392 Doopboek Kuinre
393 Doopboek Leerdam (Nederlands Hervormd)
394 Doopboek Leeuwarden R.K.
395 Doopboek Leiden (Gereformeerd)
396 Doopboek Leiden Waalse Kerk
397 Doopboek Lettelbert en Enumatil
398 Doopboek Lexmond
399 Doopboek Maastricht Nederlands Hervormd
400 Doopboek Mastenbroek
401 Doopboek Meppel
402 Doopboek Midwolde en Leek
403 Doopboek Neede
404 Doopboek NG Wanneperveen
405 Doopboek Nieuw-Loosdrecht
406 Doopboek Nieuwleusen
407 Doopboek Niezijl
408 Doopboek Nijeveen
409 Doopboek Nijmegen
410 Doopboek Noordhorn
411 Doopboek Oldehove
412 Doopboek Oosterhesselen
413 Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
414 Doopboek Purmerend Evangelisch Luthers
415 Doopboek Purmerend NH
416 Doopboek R.K. parochie Nieuwstad Leeuwarden
417 Doopboek Raalte
418 Doopboek Rijssen
419 Doopboek Roden
420 Doopboek Roderwolde
421 Doopboek Rotterdam
422 Doopboek Rouveen
423 Doopboek Ruinerwold
424 Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
425 Doopboek Schipluiden gereformeerd
426 Doopboek Sprang
427 Doopboek Staphorst
428 Doopboek Steenwijk
429 Doopboek Terwolde 1645-1811
430 Doopboek Ulrum
431 Doopboek Utrecht (gereformeerd)
432 Doopboek Utrecht Evangelisch Luthers
433 Doopboek Utrecht Waalse kerk
434 Doopboek Veldhuizen
435 Doopboek Visvliet
436 Doopboek Vollenhove
437 Doopboek Wanneperveen
438 Doopboek Wapserveen
439 Doopboek Warfhuizen
440 Doopboek Waspik
441 Doopboek Wehe en Zuurdijk
442 Doopboek Wierum en Dorkwerd
443 Doopboek Winsum
444 Doopboek Woerden
445 Doopboek Zeist
446 Doopboek Zuidhorn
447 Doopboek Zutphen
448 Doopboek Zwartsluis
449 Doopboek Zwolle
450 Doopboeken Amsterdam
451 Doopregister Zwartsluis Gereformeerde Kerk, 1893 tot 1965
452 Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
453 DTB Delft
454 DTB Rotterdam
455 DTB Schipluiden
456 Eduard de Vries en Anna Loly (stad Utrecht)
457 Dr. F.W. Schmidt Een frauderende dominee.
458 D. Strikwerda Een Zathe in de Noordermeerpolder
459 Eindhoven in 1934 - De (oude) Kruidenbuurt in Stratum
460 Electoral Rolls New South Wales, Australia
461 Emigranten 1839-1900
462 Emigratie naar Argentinië
463 Dr. M.A.W. Gerding, Drs. M. Hillenga, Dr. P. Brood, Dr. H. Nijkeuter, Drs. M. Goslinga (redactie) Encyclopedie Drenthe Online - Artikel Beurtvaart
464 Encyclopedie Drenthe Online
465 Thijs Postma Enkhuizer Patriciërs
466 Simon Abbes Gabbema (ed.) Epistolarum ab Illustribus & Claris Viris scriptarum centuriae tres
467 Erfgoed Blokhuispoort
468 Erfgoed Leiden en Omstreken
469 Familie Broeders
470 Familie de Glarges te Haarlem - Genealogie de Glarges
471 Familie de Vries
472 Familie Veenstra
473 T.A. Tjoelker-Schuuring Familie-overzicht Schuuring
474 Familienamen 1811
475 Familienbericht Ortsfamilienbuch Neuenhaus
476 Familienbericht Ortsfamilienbuch Nordhorn
477 Familienbericht Ortsfamilienbuch Uelsen
478 Familienbericht Ortsfamilienbuch Wilsum
479 Fragment Genealogie Groenhout, Generatie 4 - Nikhef
480 Free Family History and Genealogy Records
481 Friesche Courant: gelykheid, vryheid en broederschap
482 Friese Nummerbewijzen (kentekens)
483 Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
484 Petrus Schenk Frisiae Dominium. Uitgegeven door Petrus Schenk, Amsterdam
485 Full text of 'Oud Holland'- Internet Archive
486 Full text of 'Pennsylvania genealogies; chiefly Scotch-Irish and German'
487 Ga het na in het Nationaal Archief
488 Ga het na in het Nationaal Archief
489 Gazette d'Amsterdam = Amsterdamsche Courant
490 Geboorteakte 's Hertogenbosch
491 Geboorteakte Achtkarspelen
492 Geboorteakte Alkmaar
493 Geboorteakte Arnemuiden
494 Geboorteakte Assen
495 Geboorteakte Beilen
496 Geboorteakte Bolsward
497 Geboorteakte Borger
498 Geboorteakte Breda
499 Geboorteakte Dantumadeel
500 Geboorteakte Delft
501 Geboorteakte Diever
502 Geboorteakte Doniawerstal
503 Geboorteakte Doorn
504 Geboorteakte Emmen
505 Geboorteakte Erp
506 Geboorteakte Gorinchem
507 Geboorteakte Grijpskerk
508 Geboorteakte Haskerland
509 Geboorteakte Hasselt
510 Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
511 Geboorteakte Hengelo (Ov)
512 Geboorteakte Hoogeveen
513 Geboorteakte IJlst
514 Geboorteakte IJsselmonde
515 Geboorteakte Kampen
516 Geboorteakte Kollumerland
517 Geboorteakte Leeuwarden
518 Geboorteakte Leeuwarden
519 Geboorteakte Lemsterland
520 Geboorteakte Loenen
521 Geboorteakte Meppel
522 Geboorteakte Mijdrecht
523 Geboorteakte Norg
524 Geboorteakte Odoorn
525 Geboorteakte Opsterland
526 Geboorteakte Rotterdam
527 Geboorteakte Ruinerwold
528 Geboorteakte Schoterland
529 Geboorteakte Sloten
530 Geboorteakte Smallingerland
531 Geboorteakte Smilde
532 Geboorteakte Sneek
533 Geboorteakte Steenwijkerwold
534 Geboorteakte Stratum
535 Geboorteakte Tiel
536 Geboorteakte Tietjerksteradeel
537 Geboorteakte Tilburg
538 Geboorteakte Utrecht
539 Geboorteakte Veere
540 Geboorteakte Vlijmen
541 Geboorteakte Vlissingen
542 Geboorteakte Westkapelle
543 Geboorteakte Workum
544 Geboorteakte Wymbritseradeel
545 Geboorteakte Zegveld
546 Geboorteakte Zoutelande
547 Geboorteakte Zuidwolde
548 Geboorteakten Amersfoort
549 Geboorteakten Amsterdam
550 Geboorteakten Hasselt
551 Geboorteakten Hoogeveen
552 Geboorteakten Zaandam
553 Geboorteakten Zwartsluis
554 Geboorteregister Geertruidenberg
555 Geboorteregister Grijpskerk
556 Geboorteregister Groningen
557 Geboorteregister Grootegast
558 Geboorteregister Langweer
559 Geboorteregister Tietjerksteradeel
560 Geboorteregister Veendam
561 Geboorteregister Winsum
562 Geboorteregister Zuidhorn
563 Gegevens B. Klappe
564 Gegevens Cornelis Leemhuis
565 Gegevens Familie Ten Cate/Tjoelker
566 Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
567 Gegevens Henk Elsinga
568 Gegevens J. Ridderikhoff
569 Gegevens J. W. Young-Tammel
570 Gegevens Jaap Annes van der Meer
571 Gegevens Jaap van der Meer
572 Gegevens Jan Schuuring 1993
573 Gegevens Johann Claassen, Paarl, Zuid-Afrika
574 Gegevens Kees Thomas
575 Gegevens Kees Tjemmes van der Meer
576 Gegevens L. Kern
577 Gegevens M. van Schaik
578 Gegevens Marten Terwal
579 Gegevens R. Stokman
580 Gegevens Wiebe Haagsma
581 L. J. Joosse Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoeting met Afrikanen en Indianen (1600-1700)
582 Gemeente Leeuwarden, register van begrafenen of overledenen
583 Gemeente Sloten, register van overledenen 1635-1811
584 Gemeente Sneek - Epemastate, bewoners Ysbrechtum
585 Gemeentelijk Archief Zwartsluis
586 Hein Vera en Herman de Wit Geneaknowhow.net - Artikel 'De gilden' (Achtergrondinfo handel en beroep)
587 Genealogie Friso
588 Genealogie Glavimans te Sprang en Capelle
589 Genealogie Johannes Bijlsma
590 Genealogie Klaas Harmens Ligtendonk (website)
591 Genealogie Koopmans
592 Genealogie Simao Jorge Abarbanel
593 Genealogie Simonis
594 Genealogie Swalue
595 Genealogie Taeke van der Ley
596 Genealogie Thonus
597 Genealogie van Evert van Doornik
598 Genealogie van Geleyn Cornelisz van der DONCK
599 Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema
600 J. D. Uhlenbeck Genealogie van het geslacht Farret
601 Genealogie van het geslacht van Loo
602 Genealogie van Roseboom in Coevorden
603 Genealogie van Wijngaarden
604 Genealogie_Fam_Pijl.pdf
605 GENEALOGIEËN BOER, DE BOER, BOERTIEN EN BOERTJE(N).
606 Genealogieën Hollestelle
607 Genealogische database Klaas Jansen
608 Genealogische Website van Jurjen de Boer
609 Genealogy Farret
610 Genealogy part Families Wijngaard en Ruijs
611 Genlias
612 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden
613 Genootschap Amstelodamum
614 Gereformeerd gezinsblad/ Hoofdred. P. Jongeling.
615 Gerrit Miedema
616 Roeland van Eynden en Adriaan van der Willigen Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst,
617 Kees van Rixoort Geschiedenis van de Rijksstraatweg- Voorne in Alle Staten
618 Annaeus Ypeij Geschiedenis van het patronaatregt: anders genoemd kollatieregt, in verband met het Christelijk Kerkbestuur sinds de vroegste tijden tot op den tegenwoordigen tijd
619 Verzameld door Mr. J. van Doorninck Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecommitteerden te landdage van Overijssel, etc.
620 Gestichtsregister Middelburg 1863-1937
621 Getuigenisboeken Leiden
622 Gezin van Anneken Tielmans
623 Gezinskaarten Den Haag 1913-1939
624 Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
625 Gezinskaarten Rotterdam
626 Johan Gaal Gezinsreconstructies Giethoorn
627 Giethoorn civ. Trouwen voor de schepenen
628 Gijsbert Mentincks (1570-1626) - Stamboom H. de Vries
629 Egbert Lantinga en Jurjen Grijpstra Gorredijk-Lippenhuizen, Index Doopsgezinde ledematen 1707-1742
630 Graf Augustinus kerkhof
631 Graf- en andere opschriften Leeuwarderadeel
632 Grafschriften Nieuwe Kerk Groningen
633 grafsteen
634 Grafsteen
635 Harry Vrielink Graven en Grafkelders in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle.
636 Grietenij Achtkarspelen, register van overledenen
637 Grietenij Dantumadeel, register der overledenen
638 Grietenij Hemelumer Oldeferd, register overledenen 1806-1808
639 Grietenij Smallingerland, register van overledenen 1806-1810
640 Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
641 Grietenij Wymbritseradeel register van overledenen
642 Grietenijsecretarissen vóór 1800 van Friesland
643 Groningen-genealogy - Friso
644 Groningen-genealogy
645 Uitgever: Wed. S. Hoitsema, M. van Bolhuis Groninger Courant
646 David van Hoogstraten, Mattheus Brouërius Van Nidek, Joannes Franciscus Buddeus, Louis Moreri, Jan Trip Groot algemeen woorden-boek, zo historisch, geografisch, genealogisch, als oordeelkundig.
647 Mr. Cornelis Cau, Mr. Simon van Leeuwen, Mr. Joannes van der Linden Groot Placaet-Boek, vervattende de Placaten, Ordonnantien ende ..., Volume 9
648 Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
649 Haagsche courant
650 Haardstedegeld Drenthe
651 Haardstedengeld Delft
652 Uitgegeven door Crispinus Hoeckwater, Boeck-verkoper te Graven-hage Haeghse Post-tydinge
653 Johan Blaeu Haga Comitis vulgo 's Graven-hage
654 Eric Henk Wijnroks Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640: een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland
655 Hanken en kreken en kleine rivierarmen pdf
656 Hardrijderijlijst 22 januari 1862 Sneek
657 Harlingen Historie en Genealogie, Homepage van Stefan Elsinga
658 Harlingen, stadsbestuur tot 1814
659 Het belang en de welvaart van alle ingezetenen: gezondheidszorg in de stad (Groningen) - door W. Baron
660 Het Biografisch Portaal van Nederland
661 Samme Zijlstra Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
662 D. van der Meer Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
663 Het Geslacht Waterham, door de eeuwen heen.
664 Het Glashuis - Ernest Kurpershoek
665 Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
666 Het Kerkeboek van Heeg
667 Het nieuws van den dag: kleine courant
668 Dr. F.W. Schmidt Histogenen
669 Pieter Meijer, 1793 Historie en gedenkschriften van de Maatschappij, tot redding van drenkelingen, opgerecht binnen Amsterdam
670 Derk Westerhof Historische Vereniging Hasselt, Historische Stadskroniek
671 Historische Vereniging Hasselt
672 Historische wandelpaden: Wandelroute 9. Stroobos – Buitenpost
673 Historische Werkgroep Spaarndam
674 Historische woordenboeken
675 F.W. Schmidt Histovisie, 'een blad met kleine interessante artikelen over de geschiedenis van Hasselt'
676 Hof van Holland: Decreten
677 Homepage van Gerrit W. Kuijk
678 Hoofdgeld 1675 Zwartsluis
679 Hoofdgeld 1723 Zwartsluis
680 http://afbeeldingen.gahetna.nl/
681 http://altijdstrijdvaardig.nl/bedindex%20o.htm
682 http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige%20Genealogie%C3%ABn/witt_de.htm
683 http://erfgoed.leiden.nl/geschiedenis/stadsontwikkeling/de-stad-groeit/
684 http://home.kpn.nl/duifjes2/alphen.htm
685 http://members.home.nl/geneaflonk/HUMO/590.htm
686 http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Hooft
687 http://nl.wikipedia.org
688 http://search.ancestry.com/
689 http://willemina-assen.webklik.nl/page/stamboom-braker-1-b
690 http://www.advandervelde.nl/data%20eng/1293.htm
691 http://www.arnoldlens.nl/gendata/10572.htm
692 http://www.bistrodepijpenla.nl/new/?menuid=70
693 http://www.datavaria.nl/utrecht
694 http://www.den-uijl.nl/genealogy
695 http://www.den-uijl.nl/genealogy
696 http://www.djdekker.net/stevenskerk/gesch/peirolet.html
697 http://www.duiten.nl/denbosch.html
698 http://www.familieboelens.nl/errata%20en%20aanvullingen.htm
699 http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26
700 http://www.graftombe.nl
701 http://www.ilabdatabase.com/db/detail.php?lang=es&membernr=1129&ordernr=10007
702 http://www.kranenburgia.nl
703 http://www.mooizuidwolde.nl
704 http://www.oudstaveren.nl/
705 http://www.pknaugustinusga.nl/grafAugustinusga/kerkhof-00049.htm
706 http://www.vansante.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=42#BM919
707 http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico
708 http://www.wjousma.nl/genealogie/Kwartierstaat%20Visscher/kwst%20visscher-frm3.htm
709 https://www.spanvis.com/lemmer/visserij-en-schepen/de-oostzeevaarders-uit-de-lemmer
710 Huis Overcinge te Havelte
711 Huiszittenhuizen (1808 - 1870) Amsterdam
712 Huizenprotocol Delft
713 Huwelijken Amsterdam (kerkelijk)
714 Huwelijken in D:\Aldfaer
715 Huwelijken Zuidwolde
716 Huwelijksaangiften Utrecht
717 Huwelijksafkondigingen Amsterdam
718 Huwelijksakte 's Hertogenbosch
719 Huwelijksakte 's-Gravenhage
720 Huwelijksakte Achtkarspelen
721 Huwelijksakte Adam Schuuring en Johanna van Eijken
722 Huwelijksakte Alkmaar
723 Huwelijksakte Almkerk
724 Huwelijksakte Amersfoort
725 Huwelijksakte Arnemuiden
726 Huwelijksakte Assen
727 Huwelijksakte Bellingwolde
728 Huwelijksakte Burgerlijke stand Den Haag
729 Huwelijksakte Dantumadeel
730 Huwelijksakte De Wijk
731 Huwelijksakte De Wijk
732 Huwelijksakte Diever
733 Huwelijksakte Doorn
734 Huwelijksakte Eelde
735 Huwelijksakte Enkhuizen
736 Huwelijksakte Erp
737 Huwelijksakte Ezinge
738 Huwelijksakte Gaasterland 1891
739 Huwelijksakte Gaasterland
740 Huwelijksakte Geertruidenberg
741 Huwelijksakte Grijpskerk
742 Huwelijksakte Haarlem
743 Huwelijksakte Haskenland
744 Huwelijksakte Havelte
745 Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
746 Huwelijksakte Herm Schurink en Aaltje van Eijken
747 Huwelijksakte Heusden
748 Huwelijksakte Hindeloopen
749 Huwelijksakte Huizen
750 Huwelijksakte Kollumerland
751 Huwelijksakte Leek
752 Huwelijksakte Leeuwarden
753 Huwelijksakte Leeuwarderadeel
754 Huwelijksakte Lucas van Eijken en Johanna van der Hoek
755 Huwelijksakte Menaldumadeel
756 Huwelijksakte Meppel
757 Huwelijksakte Mijdrecht
758 Huwelijksakte Nieuwenhoorn, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
759 Huwelijksakte Nieuwer Amstel
760 Huwelijksakte Nijeveen
761 Huwelijksakte Norg
762 Huwelijksakte Opsterland
763 Huwelijksakte Ouderkerk aan de IJssel
764 Huwelijksakte Purmerend
765 Huwelijksakte Renkum
766 Huwelijksakte Rotterdam
767 Huwelijksakte Ruinerwold
768 Huwelijksakte Schoterland
769 Huwelijksakte Serooskerke (Walcheren)
770 Huwelijksakte Sliedrecht
771 Huwelijksakte Smallingerland
772 Huwelijksakte Sommelsdijk
773 Huwelijksakte Staphorst
774 Huwelijksakte Stavoren
775 Huwelijksakte Steenwijkerwold
776 Huwelijksakte Texel
777 Huwelijksakte Tietjerksteradeel
778 Huwelijksakte Utrecht
779 Huwelijksakte Veenhuizen (NH)
780 Huwelijksakte Vledder
781 Huwelijksakte Vrouwenpolder
782 Huwelijksakte Westkapelle
783 Huwelijksakte Wonseradeel
784 Huwelijksakte Workum
785 Huwelijksakte Wymbritseradeel
786 Huwelijksakte Zoutelande
787 Huwelijksakte Zuidwolde
788 Huwelijksakte Zwartsluis
789 Huwelijksakte Zwollekerspel
790 Huwelijksakte Zwolle
791 Huwelijksakten Amsterdam
792 Huwelijksakten Amsterdam
793 Huwelijksakten Hasselt
794 Huwelijksakten Zwartsluis
795 Huwelijksbijlagen 's Gravenhage
796 Huwelijksbijlagen Alkmaar
797 Huwelijksbijlagen Amsterdam
798 Huwelijksbijlagen Balk
799 Huwelijksbijlagen Bellingwolde
800 Huwelijksbijlagen Breukelen-St. Pieters
801 Huwelijksbijlagen De Wijk
802 Huwelijksbijlagen Domburg
803 Huwelijksbijlagen Erp
804 Huwelijksbijlagen Ezinge
805 Huwelijksbijlagen Gaasterland
806 Huwelijksbijlagen Geertruidenberg
807 Huwelijksbijlagen gemeente Wonseradeel
808 Huwelijksbijlagen Grijpskerk
809 Huwelijksbijlagen Hasselt
810 Huwelijksbijlagen Hattem
811 Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
812 Huwelijksbijlagen Nieuwer Amstel
813 Huwelijksbijlagen Nijeveen
814 Huwelijksbijlagen Nijmegen
815 Huwelijksbijlagen Norg
816 Huwelijksbijlagen Renkum
817 Huwelijksbijlagen Rotterdam
818 Huwelijksbijlagen Ruinerwold
819 Huwelijksbijlagen Serooskerke (Walcheren)
820 Huwelijksbijlagen Sluis
821 Huwelijksbijlagen Staphorst
822 Huwelijksbijlagen Steenwijkerwold
823 Huwelijksbijlagen Utrecht
824 Huwelijksbijlagen Velsen
825 Huwelijksbijlagen Vledder
826 Huwelijksbijlagen Vrouwenpolder
827 Huwelijksbijlagen Westkapelle
828 Huwelijksbijlagen Workum
829 Huwelijksbijlagen Zoutelande
830 Huwelijksbijlagen Zwartsluis
831 Huwelijksbijlagen Zwollekerspel
832 Huwelijkscontract Groningen
833 Huwelijkscontract Oldehove
834 Huwelijkscontract Westerkwartier
835 Huwelijkscontract Zuidhorn
836 Huwelijksregister Bedum
837 Huwelijksregister Beerta
838 Huwelijksregister Delfzijl
839 Huwelijksregister Doniawerstal
840 Huwelijksregister Grijpskerk
841 Huwelijksregister Groningen
842 Huwelijksregister Grootegast
843 Huwelijksregister Leek
844 Huwelijksregister Nieuwe Schans 1897
845 Huwelijksregister Princenhage 1812
846 Huwelijksregister Tietjerksteradeel
847 Huwelijksregister Usquert
848 Huwelijksregister Winsum
849 Huwelijksregister Wymbritseradeel
850 Huwelijksregister Zuidbroek
851 Huwelijksregister Zuidhorn
852 Huwelijksregister Zwartsluis, Gereformeerde Kerk, 1893 - 2000
853 Hypotheekboeken Nedere gerechten Wymbritseradeel
854 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel - Collectie Pieter Nieuwland
855 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, Collectie Pieter Nieuwland
856 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel
857 Ids Wiersma
858 Idskje's Genealogie
859 Impost/Gaarderregisters, 1707 - 1812, Purmerend
860 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
861 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
862 Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
863 Index op overleden personen Achtkarspelen 1806-1811
864 Index op persoonsnamen in notariële akten, 's-Gravenhage
865 Ingekomen burgers Utrecht
866 Intekenaren nieuwe preekstoel Nederduits Gereformeerde kerk te Zwartsluis (1683)
867 Inventaris van het archief van de familie Van Oldenbarnevelt, (1449) 1510-170
868 Inventory Willem, Paolo de, de Jonge
869 (diverse) Jaarboek Haerlem 1957
870 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - 1926
871 Jan Posthumus - Surhuisterveen
872 Uitgever: Bruining Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
873 Joachim Adolf Broese (1784-1839)
874 Ben Broos en K. Wheelock jr. Johannes Vermeer
875 Journal du département de la Frise = Dagblad van het departement Vriesland
876 Kampennotarieel.nl
877 Kennemerland Haarlem akte jaar 1896
878 Kennemerland Spaarndam
879 Kennemerland Velsen akte jaar 1932
880 Kerkboek der Doopsgezinde Gemeente te Zwartsluis
881 Kerkdocumenten van Anjum
882 Kerkdocumenten van Heeg
883 Kerkeboek Aduard
884 Kerkeboek Babyloniënbroek
885 Kerkeboek Den Ham en Fransum
886 Kerkeboek Garnwerd
887 Kerkeboek Lettelbert en Enumatil
888 Kerkeboek Lutjegast
889 Kerkeboek Marum en Noordwijk
890 Kerkeboek Middelbert
891 Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan
892 Kerkeboek Noordwolde
893 Kerkeboek Opende
894 Kerkeboek Opwierde
895 Kerkeboek Visvliet
896 Kerkeboek Wierum en Dorkwerd
897 Kerkelijke functies Beulake
898 Wilhelmus van Kessel (1702) Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes, gehorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie, tot nu toe,
899 kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen
900 Koffie Hag Albums, ca. 1927
901 Koopakten Leeuwarden
902 Kwartierstaat de Vries
903 Kwartierstaat Jan Pultrum
904 Kwartierstaat Jos Buisman
905 Kwartierstaat Nonkes
906 Kwartierstaat Pieter Jansma
907 Kwartierstaat Rutger Willem Hendrik Visscher (website)
908 Kwartierstaat van Allan-Casper Swagers
909 Kwartierstaat van Anje Sietje Kuizenga
910 Kwartierstaat van Anna Dirks
911 Kwartierstaat van Eelke Isebrands (1705-)
912 Kwartierstaat van Elizabeth (Bets) van Sighem
913 Kwartierstaat van Grietje Kuipers
914 Kwartierstaat van Jan Joostes Ritskes
915 Kwartierstaat van Nammen Sytsma
916 Kwartierstaat van Rienkje van der Meer
917 Kwartierstaat van Rutger Willem Hendrik Visscher
918 Kwartierstaat van Wietze Libbes Dupon
919 Kwartierstaat Willem de Vries
920 Le Moulin de l'Onbekende Gracht
921 Ledematen Aduard
922 Ledematen Den Ham en Fransum
923 Ledematen Garnwerd en Oostum
924 Ledematen Grootegast en Doezum
925 Ledematen Lettelbert en Enumatil
926 Ledematen Midwolde
927 Ledematen Niehove
928 Ledematen Niekerk
929 Ledematen Noordhorn
930 Ledematen Oldehove
931 Ledematen Oostwold Hooge- en Lagemeeden
932 Ledematen Visvliet
933 Ledematen Zuidhorn
934 Leenregisters BHIC
935 Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790
936 Leeuwarder Courant
937 Leeuwarder koerier
938 Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad
939 Pieter A. Scheen Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
940 Uitgever Felix de Klopper (1720-1795) Leydse Courant
941 Lidmaatboek Doopsgezinde gemeente Dantumaude
942 Lidmaatboek Hervormde gemeente Veenwouden
943 Lidmaten 1684
944 Lidmaten Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
945 Lidmaten Hellendoorn
946 Lidmaten Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
947 Lidmaten Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
948 Lidmaten Hervormde gemeente Twijzel en Kooten
949 Lidmaten IJhorst- De Wijk 1684
950 Lidmaten Leeuwarden
951 Lidmaten Nieuwleusen
952 Lidmaten Staphorst
953 Lidmaten Winsum
954 Lidmaten Zwartsluis
955 Lidmatenboek 's-Hertogenbosch
956 Lidmatenboek Achtkarspelen
957 Lidmatenboek Akkrum en Terhorne
958 Lidmatenboek Bakhuizen
959 Lidmatenboek Benschop
960 Lidmatenboek Bolsward
961 Lidmatenboek Breda
962 Lidmatenboek Broek
963 Lidmatenboek Dantumadeel
964 Lidmatenboek Delfzijl
965 Lidmatenboek Doniaga
966 Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
967 Lidmatenboek Ferwerderadeel
968 Lidmatenboek Giekerk
969 Lidmatenboek Goingarijp
970 Lidmatenboek Harich
971 Lidmatenboek Harlingen
972 Lidmatenboek Heeg
973 Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
974 Lidmatenboek Hommerts
975 Lidmatenboek IJhorst/De Wijk
976 Lidmatenboek Joure
977 Lidmatenboek Kampen
978 Lidmatenboek Koudum
979 Lidmatenboek Langweer
980 Lidmatenboek Leeuwarden
981 Lidmatenboek Lemsterland
982 Lidmatenboek Mastenbroek 1729-1805
983 Lidmatenboek Meppel
984 Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
985 Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
986 Lidmatenboek Oldeboorn en Nes
987 Lidmatenboek Oostdongeradeel
988 Lidmatenboek Ooststellingwerf
989 Lidmatenboek Oppenhuizen
990 Lidmatenboek Opsterland
991 Lidmatenboek Oudega, Nijega en Opeinde
992 Lidmatenboek Oudemirdum
993 Lidmatenboek Purmerend NH
994 Lidmatenboek Rottevalle
995 Lidmatenboek Rouveen
996 Lidmatenboek Scharl
997 Lidmatenboek Schoterland
998 Lidmatenboek Sloten
999 Lidmatenboek Sluis
1000 Lidmatenboek Smallingerland
1001 Lidmatenboek Stavoren
1002 Lidmatenboek Tietjerksteradeel
1003 Lidmatenboek Tjerkgaast
1004 Lidmatenboek Warns (Doopsgezind)
1005 Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
1006 Lidmatenboek Waspik
1007 Lidmatenboek Westdongeradeel
1008 Lidmatenboek Wijnaldum
1009 Lidmatenboek Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1010 Lidmatenboek Wommels
1011 Lidmatenboek Zutphen - transcriptie
1012 Lidmatenboek Zwartsluis Gereformeerde Kerk vanaf 1828 tot 1895
1013 Lidmatenlijst Beulake
1014 Lidmatenlijst Wanneperveen
1015 Lidmatenregister Evangelisch Luthers Alkmaar, 1658-1864
1016 Lidmatenregister Herv. Gemeente Wirdum
1017 Lidmatenregister Westkapelle
1018 Lijst van grietmannen van Gaasterland
1019 Lijst van Testamenten in de processtukken bij de Civiel Sententies van Het Hof van Friesland
1020 Luyden van eren - voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)
1021 Maandelijkse uittreksels of Boekzaal der geleerde Waerelt
1022 Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt
1023 Magistraat Leeuwarden 1588-1700
1024 Mars en Historia
1025 Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 22
1026 Members English Church Amsterdam
1027 Memories van Successie Friesland
1028 Memories van Successie Groningen
1029 Memories van successie Noord-Brabant
1030 Memories van Successie, Drenthe
1031 Memories van Successie, Zeeland
1032 Meteorological observations during Hippomenes cruise from Batavie to St. Helena
1033 Drs. Jac. H. van Hooydonk Middeleeuwse straten in Breda (1350-1550), deel I: Catharinastraat
1034 Militieregisters.nl
1035 Molendatabase
1036 Henricus de Jongh, Andr. zoon Naam-lyst der Predikanten die in de gemeenten, behorende onder de IX. Classen van het Geldersche Synode ... het Heilig Euangelium bediend hebben
1037 Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
1038 Ds. Martinus Laurman, gedrukt door Pieter Koumans, Leeuwarden (1751) Naamlijst der eerw. heeren Predikanten, dewelke zedert den tijdt der Reformatie tot in den jare 1751 ...
1039 Ausonius Greydanus, predikant te Pietersbierum Naamlijst der predikanten die zedert de herforming gedient hebben in de Classis van Franeker (1761)
1040 Naamlijst der Predikanten Friesland - Tresoar
1041 Naamlijst der Predikanten van Drogeham
1042 Naamlijst Friese afgevaardigden Staten Generaal en Raad van State, 1577/1578 - 1636
1043 Naamlijst Leden Doopsgezinden Surhuisterveen 1730-1858
1044 Naamlijst van Notarissen in Friesland 1606-1850
1045 Hetto Reynalda Naamregister der predikanten, dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het resort van de classis van Sneek hebben waargenomen (1751)
1046 Naamregister op de Leeuwarder begrafenissen 'met de wezen'
1047 Naamsaannemingen 1812 Provincie Groningen
1048 Naamsaannemingen
1049 Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs
1050 Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen (1893)
1051 Drs. Kees Kuiken Nazaten van Gerrit van Berlikum
1052 Petrus Wieland Nederduitsch taalkundig woordenboek
1053 Reinder Tolsma (transcriptie) Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708
1054 Nedergerechten Haskerland
1055 Nedergerechten Lemsterland
1056 J. B. Elwe en D. M. Langeveld, 1785 Nederlandsch Geslacht-Stam-en Wapen-Boek, waarin voorkomen de voornaamste adelyken Familien in de zeven vereenigde Provincien. Met Registers voorzien door Jacobus Kok, Volume 1
1057 Nederlandsche Staatscourant
1058 Nederlandse Familienamen Databank
1059 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
1060 Nederlandse Sontregisters
1061 Dr. I. S. Emmanuel New Light on Early American Jewry
1062 P.J. Blok en P.C. Molhuysen Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
1063 red. P.C. Molhuysen en P.J. Blok Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)
1064 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1872 [volgno 2]
1065 Nieuwe Gorinchemse Courant
1066 Joahann Hermann Knoop Nieuwe kaart van Friesland, uitgegeven door Arent van Linge, Leeuwarden
1067 Nieuwe provinciale Groninger courant
1068 Nieuwe Rotterdamsche Courant
1069 Uitgever A. Arts Nieuwe Tilbursche Courant
1070 Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
1071 Uitgever: Nieuwenhuis, Groningen Nieuwsblad van het Noorden
1072 Notariële akten Delft
1073 Notariële akten Meppel
1074 Notariële akten Rotterdam
1075 Notariële akten Utrecht
1076 Notariële akten, Woerden
1077 Notariële akte
1078 Notariële archieven Breda
1079 Notariële archieven Friesland
1080 Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
1081 Notarissen Friesland 1606-1700
1082 Notarissen ter standplaats Leiden (Oud Notarieel Archief)
1083 Notities bij Anthonius Corneliszn van Polanen
1084 Ommelander courant
1085 Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
1086 Ondertrouw- en trouwboek Dwingeloo
1087 Ondertrouw- en trouwboek van Hasselterkerspel gerecht 1806-1811
1088 Ondertrouw-Trouwboek Meppel
1089 Ondertrouwboek Groningen
1090 Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
1091 Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
1092 Ondertrouwregister Gerecht Franeker
1093 Ondertrouwregister Gerecht Harlingen
1094 Ondertrouwregister Gerecht Sneek
1095 Ondertrouwregister Gerecht Workum
1096 Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
1097 Ondertrouwregisters Amsterdam
1098 Ontvangen Trouwen en Begraven 1704-1765 's Grevelduin-Capelle
1099 Ontvangen, begraven, Amsterdam 1803-1805
1100 Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen Workum
1101 Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels Kadaster Zeeland
1102 Openstreetmap
1103 Oprechte Haarlemsche Courant
1104 Uitgever Abraham Casteleyn, Haerlem Oprechte Haerlemse Courant
1105 te Groningen by JACOBUS SIPKES gedrukt en uytgegeven Opregte Groninger courant
1106 Opregte Haarlemsche Courant
1107 Opsterland overlijden/begraven
1108 Orgel Dwingeloo, Hervormde kerk
1109 Oud-Holland, tijdschriftt voor Nederlandsche kunstgeschiedenis
1110 Oude munten en muntstelsels
1111 Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) Amsterdam
1112 Overijssel in kaart / Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
1113 Uitgever: M. Tyl en Zoon H. Tyl, Zwolle Overijsselsche courant
1114 Overleden CIV Loosdrecht
1115 Overledenen CIV (civiel) 1806-1811 Hasselt
1116 Overlijden 1806-1811, Medemblik, Alle gezindten
1117 Overlijden Gorinchem 1806-1811 Alle Gezindten
1118 Overlijden Lemmer 1806-1812
1119 Overlijden Opsterland
1120 Overlijden Utrecht
1121 Overlijden/begraven Achtkarspelen
1122 Overlijden/begraven Gaasterland
1123 Overlijden/begraven Meppel
1124 Overlijdensacte Het Utrechts Archief
1125 Overlijdensacte Vries
1126 Wed. Tj. v.d. MEER - J. de Roos Overlijdensadvertentie
1127 Overlijdensakte 's Hertogenbosch
1128 Overlijdensakte 's-Gravenhage
1129 Overlijdensakte Aarle-Rixtel
1130 Overlijdensakte Achtkarspelen
1131 Overlijdensakte Aduard
1132 Overlijdensakte Alkmaar
1133 Overlijdensakte Amersfoort
1134 Overlijdensakte Apeldoorn
1135 Overlijdensakte Arnemuiden
1136 Overlijdensakte Arnhem
1137 Overlijdensakte Avereest
1138 Overlijdensakte Baarderadeel
1139 Overlijdensakte Baarland
1140 Overlijdensakte Bedum
1141 Overlijdensakte Beilen
1142 Overlijdensakte Bolsward
1143 Overlijdensakte Borger
1144 Overlijdensakte Breda
1145 Overlijdensakte Capelle (N.B.)
1146 Overlijdensakte Castricum
1147 Overlijdensakte Coevorden
1148 Overlijdensakte Dantumadeel
1149 Overlijdensakte De Wijk
1150 Overlijdensakte Delft
1151 Overlijdensakte Den Helder
1152 Overlijdensakte Deventer
1153 Overlijdensakte Dokkum
1154 Overlijdensakte Doniawerstal
1155 Overlijdensakte Doorn
1156 Overlijdensakte Eelde
1157 Overlijdensakte Erp
1158 Overlijdensakte Franeker
1159 Overlijdensakte Gaasterland
1160 Overlijdensakte Genemuiden
1161 Overlijdensakte Giethoorn
1162 Overlijdensakte Gorinchem
1163 Overlijdensakte Grijpskerke
1164 Overlijdensakte Grijpskerk
1165 Overlijdensakte Haarlemmermeer
1166 Overlijdensakte Haarlem
1167 Overlijdensakte Haskerland
1168 Overlijdensakte Hasselt
1169 Overlijdensakte Heeg
1170 Overlijdensakte Hellevoetsluis
1171 Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
1172 Overlijdensakte Hennaarderadeel
1173 Overlijdensakte Heusden
1174 Overlijdensakte Hindeloopen
1175 Overlijdensakte Hoogeveen
1176 Overlijdensakte Huizen
1177 Overlijdensakte IJsselmonde
1178 Overlijdensakte Kampen
1179 Overlijdensakte Kollumerland en Nieuw-Kruisland
1180 Overlijdensakte Kollumerland
1181 Overlijdensakte Kralingen
1182 Overlijdensakte Leek
1183 Overlijdensakte Leens
1184 Overlijdensakte Leeuwarden
1185 Overlijdensakte Leeuwarderadeel
1186 Overlijdensakte Leiderdorp
1187 Overlijdensakte Lemmer
1188 Overlijdensakte Lemsterland
1189 Overlijdensakte Lexmond
1190 Overlijdensakte Loosdrecht
1191 Overlijdensakte Medemblik
1192 Overlijdensakte Menaldumadeel
1193 Overlijdensakte Meppel
1194 Overlijdensakte Middelburg
1195 Overlijdensakte Mijdrecht
1196 Overlijdensakte Nieuwer Amstel
1197 Overlijdensakte Nieuwveen
1198 Overlijdensakte Nigtevecht
1199 Overlijdensakte Nijeveen
1200 Overlijdensakte Nijmegen
1201 Overlijdensakte Nijmegen
1202 Overlijdensakte Nootdorp
1203 Overlijdensakte Norg
1204 Overlijdensakte Odoorn
1205 Overlijdensakte Olst
1206 Overlijdensakte Oostdongeradeel
1207 Overlijdensakte Opsterland
1208 Overlijdensakte Purmerend
1209 Overlijdensakte Rheden
1210 Overlijdensakte Rotterdam
1211 Overlijdensakte Rotterdam
1212 Overlijdensakte Rotterdam
1213 Overlijdensakte Ruinerwold
1214 Overlijdensakte Schoterland
1215 Overlijdensakte Serooskerke (Walcheren)
1216 Overlijdensakte Sint Laurens
1217 Overlijdensakte Smallingerland
1218 Overlijdensakte Sneek
1219 Overlijdensakte Sommelsdijk
1220 Overlijdensakte Spaarndam
1221 Overlijdensakte St. Jacobiparochi
1222 Overlijdensakte Stad Ommen
1223 Overlijdensakte Stavoren
1224 Overlijdensakte Steenwijkerwold
1225 Overlijdensakte Stompwijk
1226 Overlijdensakte Tiel
1227 Overlijdensakte Tietjerksteradeel
1228 Overlijdensakte Tolbert
1229 Overlijdensakte Uitingeradeel
1230 Overlijdensakte Utrecht
1231 Overlijdensakte Vierpolders, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
1232 Overlijdensakte Vledder
1233 Overlijdensakte Vlissingen
1234 Overlijdensakte Voorst
1235 Overlijdensakte Vorden
1236 Overlijdensakte Waalwijk
1237 Overlijdensakte Waspik
1238 Overlijdensakte Weesp
1239 Overlijdensakte Westdongeradeel
1240 Overlijdensakte Westerbork
1241 Overlijdensakte Westkapelle
1242 Overlijdensakte Weststellingwerf
1243 Overlijdensakte Wijk bij Duurstede
1244 Overlijdensakte Wonseradeel
1245 Overlijdensakte Workum
1246 Overlijdensakte Woubrugge
1247 Overlijdensakte Wymbritseradeel
1248 Overlijdensakte Zaltbommel
1249 Overlijdensakte Zuidlaren
1250 Overlijdensakte Zuidwolde
1251 Overlijdensakte Zutphen
1252 Overlijdensakte Zwartsluis
1253 Overlijdensakte Zwollekerspel
1254 Overlijdensakte Zwolle
1255 Overlijdensakten Amsterdam
1256 Overlijdensakten Gorinchem
1257 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1258 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1259 Overlijdensakten Hasselt
1260 Overlijdensakten Hasselt
1261 Overlijdensakten Hoogeveen
1262 Overlijdensakten Pumerend
1263 Overlijdensakten Ruinen
1264 Overlijdensakten Ruinerwold
1265 Overlijdensakten Smallingerland
1266 Overlijdensakten Staphorst
1267 Overlijdensakten Staphorst
1268 Overlijdensakten Steenwijkerwold
1269 Overlijdensakten Tietjerksteradeel
1270 Overlijdensakten Vriezenveen
1271 Overlijdensakten Zaandam
1272 Overlijdensakten Zwartsluis
1273 Overlijdensregister Achtkarspelen 1811
1274 Overlijdensregister Aduard
1275 Overlijdensregister Alblasserdam, Stadsarchief Dordrecht
1276 Overlijdensregister Beerta
1277 Overlijdensregister Delfzijl
1278 Overlijdensregister Gapinge
1279 Overlijdensregister Grijpskerk
1280 Overlijdensregister Groningen
1281 Overlijdensregister Grootegast
1282 Overlijdensregister Hoogkerk
1283 Overlijdensregister Leek
1284 Overlijdensregister Leeuwarderadeel
1285 Overlijdensregister Marum
1286 Overlijdensregister Oldekerk
1287 Overlijdensregister Oldekerk
1288 Overlijdensregister Sneek
1289 Overlijdensregister Tietjerksteradeel
1290 Overlijdensregister Westkapelle 1806-1811
1291 Overlijdensregister Wymbritseradeel
1292 Overlijdensregister Zuidhorn
1293 Overlijdensregister Zuidhorn
1294 Overzicht Archief van de Familie Deutz
1295 Overzicht groefbidders Utrecht
1296 Parenteel Claes Klunder
1297 Parenteel Dirk Jaarsma
1298 Parenteel Jagersmeesters Straatman
1299 Parenteel Jan Jansen Hertcamp
1300 Parenteel van Bartel Jans
1301 Parenteel van Claes Warnaers
1302 Parenteel van Cornelis (Jansen)
1303 Parenteel van Henrik Melchior(s)
1304 Parenteel van Jan Tonnis Dragt
1305 Parenteel van Jaques Jamart
1306 Politie meldingsrapporten (1940 - 1945) - Amsterdam
1307 Poorterboeken Amsterdam
1308 Poorterboeken Breda
1309 Jeroen Salman Populair drukwerk in de Gouden Eeuw: De almanak als lectuur en handelswaar
1310 Predikantenlijst Friesland
1311 Predikanten
1312 Project: Hans van Mierlo
1313 Protestantse gemeente 't Woudt - Den Hoorn
1314 Protestantse gemeente Augustinusga
1315 Protestantse Gemeente Kootstertille
1316 Protocollen Alphen
1317 Provinciale Drentsche en Asser courant
1318 Uitgever: M. Tyl en Zoon H. Tyl Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
1319 Quaclappen 1600 - 1612 Geheel Jan Post
1320 Quaclappen 1613-1620
1321 Quaclappen
1322 Quotisatie 1749
1323 Raad van Brabant, vonnissen civiele en criminele zaken
1324 Raamsdonk, Leden Gewapend Genootschap 1795
1325 Rechterlijk Archief Capelle
1326 Rechterlijk archief Kampen
1327 Rechterlijk Archief Kampen
1328 Rechterlijk Archief Sprang
1329 Rechterlijk Archief van Poederoijen
1330 Rechterlijk Archief Waspik
1331 Rechtspraak Woerden
1332 Reconstructie van Oosterhout en Dongen
1333 Dr. F.W. Schmidt Regenten van een kleine stad
1334 Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
1335 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven : 1668 -1763
1336 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven 1588-1592, 1604-1668
1337 Register aangegeven lijken, Zoutelande
1338 Register van begravenen of overledenen Leeuwarden
1339 Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens Groningen
1340 Register van Holland en Westvriesland van de jaaren 1635, 1636 en 1637
1341 Register van overledenen - Grietenij Lemsterland
1342 Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd
1343 Register van overledenen Gemeente Sloten
1344 Register van overledenen Grietenij Kollumerland
1345 Register van overledenen Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1346 Register van overledenen of begravenen, Gemeente Leeuwarden
1347 Register van overledenen, 1806-1811 Tietjerksteradeel
1348 Register van overledenen, Grietenij Achtkarspelen
1349 Register van overledenen, Grietenij Opsterland, 1806-1811
1350 Register van overledenen, Grietenij Wonseradeel, 1806-1811
1351 Register van overledenen, Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1352 Register van vertrokken personen, Breda, 1823-1833
1353 Registers ('Liggers') Scheepsmetingsdienst (1899-1989)
1354 Registratie Europeanen op java en Madoera 1819
1355 Joannes Henrici Rhala Rekeningen van de Friese kloosterinkomsten 1606/1607
1356 Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1811
1357 Repertorium van Notarissen - Gemeente Amsterdam
1358 Rijksarchief Leeuwarden
1359 Jelle Kooistra Roots (FEANSTER, weekblad in Surhuisterveen en omstreken)
1360 RootsWeb's World Connect Project: van der Werf - Thompson Family
1361 Rotterdam 1830
1362 Rotterdam 1896 d 100
1363 Directeur: C. Sijthoff Rotterdamsch Nieuwsblad
1364 Rotterdamsche courant
1365 Rotterdamse gezinskaarten (1880-1941)
1366 Rouwbrief
1367 Schepenbank Trouwboek Raamsdonk
1368 dr. G. J. van Kolmeschate Schoolmeesters van Zwartsluis
1369 Schoorsteengeldregister
1370 Isaac S. Emmanuel Seventeenth-Century Brailian Jewry: A Critical Review
1371 Uitgave Liebaert, 's Gravenhage Sibbe : maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde
1372 Skoalmasters yn Fryslân, 1600 - 1950: Dantumadeel (gegevens van Hartman Sannes)
1373 Skrok en Hennaard binnen Hennaerderadeel in nedergerecht en cultuurhistorie
1374 Directeur-redacteur, drukker & uitgever J.A. Uilkens Soerabaijasch handelsblad
1375 Soldaten leger Napoleon
1376 Sprang-Capelle N.G. Dopen
1377 Stadsarchief 's Hertogenbosch
1378 Stadsarchief Kampen, foto B. Klappe
1379 Stadsarchief Rotterdam
1380 Stadsbegraafboeken Leeuwarden
1381 Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr. Stamboek van den Frieschen adel (1846)
1382 Stamboeken Marine 1813-1940
1383 Stamboom Ambachtsheer/Ambagtsheer
1384 Stamboom familie Johannes Ruizing
1385 Stamboom Familie Weima
1386 Stamboom Feikje Samplonius
1387 Stamboom Jan Doekes (Dokkum)
1388 Stamboom Lisanne Imholz-Komijn
1389 Stamboom Terwal
1390 Stamboom van de familie van Polanen
1391 Stamboom Van den Berg
1392 Stamboom van Familie van der Velde
1393 Stamboom van Jan van Raelte (Raalte)
1394 Stamboomforum Jacobus van Weijland
1395 Staphorst en IJhorst, 500ste penning 1675
1396 Statenvertaling 1637
1397 Staverse families - Heineman
1398 Stemdragende boerderijen Drachten 1640-1788
1399 Stemgerechtigden Koudum 1640 en 1698
1400 Stemkohieren Friesland
1401 Testamenten Leiden 149-1582
1402 Texelse genealogie - Zeebrieven
1403 Champlin Burrage ( 1859-1951) The Early English Dissenters in the Light of Recent Research (1550-1641 ...
1404 The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
1405 The so-called Dissius Auction (1696 sale of 124 painings by the art merchant Gerard Hoet II)
1406 Thys de Jong Genealogy
1407 Tienjarentafels Amsterdam
1408 Uitgever: N. Luijten, Tilburg Tilburgsche Courant
1409 Tollen en Tolhuizen
1410 Schuurman Topografische Dienst
1411 Van Utenhoven en Van den Bosch Topografische Dienst
1412 Transportakten voor 1811, Amsterdam
1413 Transporten en schuldbrieven van Koudekerk 1629-1639
1414 Transporten onroerend goed Walcheren
1415 Tresoar Fries Historisch centrum
1416 Trouw-, begraaf- en lidmatenboek Koekange
1417 Trouwboek 's Gravenhage Alle gezindten
1418 Trouwboek 's-Gravenhage
1419 Trouwboek 's-Grevelduin-Capelle
1420 Trouwboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
1421 Trouwboek Abcoude
1422 Trouwboek Aduard
1423 Trouwboek Alphen aan de Rijn
1424 Trouwboek Amerongen
1425 Trouwboek Amersfoort (Evangelisch Luthers)
1426 Trouwboek Amsterdam Engels Presbyteraans
1427 Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
1428 Trouwboek Amsterdam Oude Kerk Nederlands Hervormd
1429 Trouwboek Appingedam
1430 Trouwboek Benschop
1431 Trouwboek Beulake
1432 Trouwboek Blokzijl
1433 Trouwboek Breda (Waals)
1434 Trouwboek Capelle
1435 Trouwboek CIV Dalfsen
1436 Trouwboek Coevorden
1437 Trouwboek Dalen
1438 Trouwboek Delft
1439 Trouwboek Den Ham en Fransum
1440 Trouwboek Den Hoorn RK
1441 Trouwboek Deventer
1442 Trouwboek Dordrecht, Waalse gemeente
1443 Trouwboek Dordrecht
1444 Trouwboek Eelde
1445 Trouwboek Enkhuizen
1446 Trouwboek Garmerwolde
1447 Trouwboek Garnwerd en Oostum
1448 Trouwboek Geertruidenberg
1449 Trouwboek Grijpskerk
1450 Trouwboek Groningen
1451 Trouwboek Grootegast en Doezum
1452 Trouwboek Haarlem
1453 Trouwboek Hasselt
1454 Trouwboek Havelte
1455 Trouwboek Hellendoorn
1456 Trouwboek Hervormde gemeente St. Annaparochie
1457 Trouwboek Hoogeveen
1458 Trouwboek Hoogezand
1459 Trouwboek Hoorn
1460 Trouwboek Hornhuizen en Kloosterburen
1461 Trouwboek IJhorst en De Wijk
1462 Trouwboek IJhorst/De Wijk
1463 Trouwboek Jaarsveld
1464 Trouwboek Kampen (Gereformeerd)
1465 Jan Rientjes (transcriptie) Trouwboek Kampen
1466 Jan Rientjes (transcriptie) Trouwboek Kampereiland
1467 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1468 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1469 Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
1470 Trouwboek Leiden Waalse Kerk
1471 Trouwboek Lettelbert en Enumatil
1472 Trouwboek Linschoten
1473 Trouwboek Lochem
1474 Trouwboek Loosdrecht
1475 Trouwboek Maarssen (Nederlands Hervormd)
1476 Trouwboek Maastricht Hervormd
1477 Trouwboek Mastebroek
1478 Trouwboek Meerkerk
1479 Trouwboek Meppel
1480 Trouwboek Midwolde en Leek
1481 Trouwboek Montfoort (Gereformeerd)
1482 Trouwboek Nederduits Gereformeerd Blokzijl
1483 Trouwboek NG Giethoorn
1484 Trouwboek Niehove
1485 Trouwboek Nieuwleusen
1486 Trouwboek Niezijl
1487 Trouwboek Nijeveen
1488 Trouwboek Noordhorn
1489 Trouwboek Oldehove
1490 Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
1491 Trouwboek Oudendijk (NH)
1492 Trouwboek Purmerend Evangelisch Luthers
1493 Trouwboek Purmerend NH
1494 Trouwboek Purmerend Schepenbank (1790-1811)
1495 Trouwboek Rijswijk (gereformeerd)
1496 Trouwboek Roderwolde
1497 Trouwboek Rotterdam
1498 Trouwboek Rouveen
1499 Trouwboek Ruinen
1500 Trouwboek Ruinerwold
1501 Trouwboek Sappemeer
1502 Trouwboek Sprangh
1503 Trouwboek Staphorst
1504 Trouwboek Steenwijk
1505 Trouwboek Ter Apel
1506 Trouwboek Tiel
1507 Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
1508 Trouwboek Utrecht Waalse Gemeente
1509 Trouwboek Utrecht
1510 Trouwboek Vollenhove
1511 Trouwboek Waardenburg
1512 Trouwboek Wanneperveen
1513 Trouwboek Wapserveen
1514 Trouwboek Waspik
1515 Trouwboek Wassenaar
1516 Trouwboek Werkendam
1517 Trouwboek Wierum en Dorkwerd
1518 Trouwboek Winsum
1519 Trouwboek Woerden
1520 Trouwboek Zegveld
1521 Trouwboek Zuidhorn
1522 Trouwboek Zundert
1523 Trouwboek Zutphen
1524 Trouwboek Zwartsluis
1525 Trouwboek Zweeloo
1526 Trouwboek Zwijndrecht
1527 Trouwboek Zwolle
1528 Trouwen CIV Loosdrecht
1529 Trouwen civiel Dalfsen
1530 Trouwen civiel Rouveen
1531 Trouwen civiel Zwartsluis
1532 Trouwen en begraven (gaarder) - 's Grevelduin-Capelle
1533 Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik
1534 Trouwen Gerecht, juni 1795 - januari 1799, Leiden
1535 Trouwen Waspik (schepenbank)
1536 Trouwgeld Zeeuwse eilanden
1537 Trouwinschrijving Utrecht
1538 Trouwregister Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden (tot 1755)
1539 Trouwregister Doopsgezinde gemeente Gorredijk Lippenhuizen
1540 Trouwregister gerecht Doniawerstal
1541 Trouwregister Gerecht Gaasterland
1542 Trouwregister Gerecht Harlingen
1543 Trouwregister Gerecht Hindeloopen
1544 Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
1545 Trouwregister Gerecht Leeuwarden
1546 Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel
1547 Trouwregister Gerecht Opsterland
1548 Trouwregister Gerecht Schoterland
1549 Trouwregister Gerecht Tietjerksteradeel
1550 Trouwregister Gerecht Workum
1551 Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude
1552 Trouwregister Hervormde gemeente Anjum
1553 Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga
1554 Trouwregister Hervormde gemeente Balk
1555 Trouwregister Hervormde gemeente Beers en Jellum
1556 Trouwregister Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
1557 Trouwregister Hervormde gemeente Bergum
1558 Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum
1559 Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum
1560 Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
1561 Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen
1562 Trouwregister Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
1563 Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl
1564 Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
1565 Trouwregister Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
1566 Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum
1567 Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
1568 Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1569 Trouwregister Hervormde gemeente Ee
1570 Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum
1571 Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
1572 Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
1573 Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
1574 Trouwregister Hervormde gemeente Gerkesklooster
1575 Trouwregister Hervormde gemeente Goingarijp Broek
1576 Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk
1577 Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
1578 Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
1579 Trouwregister Hervormde gemeente Harich
1580 Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
1581 Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
1582 Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen
1583 Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
1584 Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure en Bornwird
1585 Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions
1586 Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen
1587 Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd
1588 Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne
1589 Trouwregister Hervormde gemeente IJlst
1590 Trouwregister Hervormde gemeente IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
1591 Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum
1592 Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
1593 Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
1594 Trouwregister Hervormde gemeente Kollum
1595 Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
1596 Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
1597 Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag
1598 Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
1599 Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
1600 Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik
1601 Trouwregister Hervormde gemeente Makkum
1602 Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
1603 Trouwregister Hervormde gemeente Nijega Elahuizen
1604 Trouwregister Hervormde gemeente Nijland
1605 Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
1606 Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes
1607 Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
1608 Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
1609 Trouwregister Hervormde gemeente Oosthem Abbega Folsgare
1610 Trouwregister Hervormde gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga
1611 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
1612 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Idzega en Sandfirden
1613 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
1614 Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne
1615 Trouwregister Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
1616 Trouwregister Hervormde gemeente Oudeschoot Nieuweschoot Mildam Rottum Katlijk
1617 Trouwregister Hervormde gemeente Oudkerk Roodkerk
1618 Trouwregister Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
1619 Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard
1620 Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
1621 Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
1622 Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
1623 Trouwregister Hervormde gemeente Scharnegoutum
1624 Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
1625 Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
1626 Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren
1627 Trouwregister Hervormde gemeente Stiens
1628 Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude, Tietjerk
1629 Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen
1630 Trouwregister Hervormde gemeente Terkaple Akmarijp
1631 Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard
1632 Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Legemeer
1633 Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten
1634 Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
1635 Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie
1636 Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum
1637 Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
1638 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnaldum
1639 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1640 Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum
1641 Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
1642 Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard
1643 Trouwregister Hervormde gemeente Workum
1644 Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
1645 Trouwregister Huwelijken aangegeven ter secretarie Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
1646 Trouwregister Jutrijp en Hommerts
1647 Trouwregister Nijega Elahuizen
1648 Twentebestand
1649 Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema
1650 R. Reinsma Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar
1651 Uit Smallingerlands verleden, "Bearn Lap" door Klaas J. Bekkema
1652 Dr. Bernardus Schotanus à Sterringa (1688) Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, uitgave Francois Halma
1653 Uitgebreide genealogie van Jacob Sickenga ca. 1650
1654 Utrechtsche courant
1655 Utrechtsche provinciale en stads-courant
1656 Jacobus Kok Vaderlandsch Woordenboek, deel I, AA - AD
1657 Jacobus Kok Vaderlandsch Woordenboek
1658 Valthermond vroeger, wie kent ze?
1659 K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
1660 R.D. Leenman Van Voorgaande Dingen
1661 Vergunningen Delft - Consentboek
1662 Verhaal : Rechterlijk Archief Leiderdorp
1663 Verhaal: Gevelstenen in de Lakenhal
1664 Verhaal: Laurens Jansz Coster
1665 Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 172
1666 J. W. te Water Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden, volume 2, eerste stuk: Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van Delft
1667 John Michael Montias Vermeer and His Milieu: A Web of Social History
1668 Vernoemingsreeks Sierk van der Woude
1669 Verponding op de huizen
1670 Verslag van den tegenwoordige Staat van het Schoolwezen op Java
1671 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven
1672 Vertrokken lidmaten Breda 1642-1679
1673 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
1674 Verzameling K. Miedema
1675 Jacques Alexandre de Chalmot Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ... (Goo
1676 Vestbrieven Breda
1677 VOC-opvarenden
1678 Volkstelling 1748 Hellendoorn
1679 Volkstelling 1748 Kampen
1680 Volkstelling 1795 (10 oktober) Fortresse Zwartsluis
1681 Volkstelling 1795 (21-31 okt.) Buitenkwartier Zwartsluis
1682 Volkstelling Genemuiden 1748
1683 Volkstelling Hasselt 1748
1684 Volkstelling Hasselt 1795
1685 Volkstelling Hasselterkerspel 1748
1686 Volkstelling Hasselterkerspel 21 - 31 oktober 1795
1687 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
1688 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
1689 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
1690 Volkstelling Hoogeveen 1829
1691 Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748
1692 Volkstelling Nieuwleusen 1795
1693 Volkstelling Rouveen 1748
1694 Volkstelling Westkapelle - 18 juli 1810
1695 Volkstelling Westkapelle - 19 juni 1812
1696 Volkstelling Westkapelle 1826
1697 Volkstelling Zwollekerspel 1748
1698 Volkstellingregister Breda
1699 Volkstellingregister Princenhage 1826-1829
1700 Voorouders van Albert Melessen
1701 Voorouders van Huib Westerbeke
1702 Vuursteden Zwartsluis 1675 en 1682
1703 Vuurstedengeld IJhorst
1704 Vuurstedengeld Rouveen
1705 Walcheren (platteland) inwoners 1797-1799
1706 Huib Heijt Webpagina van Huib Heijt (geverifieerd 22 augustus 2017)
1707 Webring Reestdal tussen Drenthe en Overijssel
1708 Henk Elsinga Website H. Elsinga: genealogieën van Hoogeveense families voor 1811 - Mentinck
1709 Weesakten Delft
1710 Weesboeken Hemelumer Oldeferd 1744-1783
1711 Weeskamer van Leiden
1712 Westfriese families - Genealogie in West-Friesland - melchior
1713 Westkapelle inwoners 1797
1714 Wie is Wie in Overijssel - Evertjan Thomassen à Theussink
1715 Wikipedia, artikel Vollenhove (januari 2010)
1716 Woorden-Boek.nl
1717 Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT)
1718 Woordenboek van Voornamen - Dr. J. van der Schaar
1719 Wumkes' Stads- en Dorpskroniek van Friesland - Tresoar
1720 www. klaasvdschuit.nl
1721 www.altijdstrijdvaardig.nl
1722 www.broersma-sweet-haven.com
1723 www.dominees.nl
1724 www.familysearch.org
1725 www.hfjansen.nl
1726 www.hofsteegenealogy.com
1727 www.pdejong.com
1728 www.semplonius.info
1729 www.sijses.nl
1730 www.speerstra.info
1731 www.vanderkooij.org
1732 www.watwaswaar.nl
1733 www.windgenealogie.org
1734 www.wobbes.com
1735 Zeeuwse Eilanden inwoners 1811, 1813
1736 Zeeuwse Mobiele Schutterij
1737 Zerkenlijst Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk te Kampen
1738 Zoutgeld 1694 en 1702
1739 Wim Coster Zwartsluis aan 't Zwarte Water
1740 Jaap Hagedoorn (o.a) Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp