Deze pagina bevat een index van alle bronnen van het gegevensbestand, gesorteerd volgens titel. Aanklikken van de brontitel brengt u naar de bronpagina.

Nummer Naam
1 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
2 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)
3 'Cultuur, Mens en Natuur in de Mieden', deel I, Biografie van de Mieden
4 's Gravenhaegse courant
5 't Nieuw Woorden-boek der Regten
6 "Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624 - 1809"
7 "De van Loo's in de omgeving van Rembrandt"
8 "Friezen uit vroeger eeuwen" door Hessel de Walle
9 (Onder)trouw Gericht Kampen (1664-1795)
10 1000e penning Zwartsluis 1694
11 1000e penning Zwartsluis 1726
12 30e/40e penningen
13 500e penning Zwartsluis 1675
14 Aangegeven lijken Nijeveen
15 Aantekeningen over de familie Huete, en over de stratebroederschappen te Zwolle.
16 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550 - 1805 Leeuwarden
17 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken Leeuwarden
18 Achter de gevels van Delft
19 Adie Lambertsz.
20 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
21 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
22 Advocaten Friesland 1527-1577
23 Afstammingsverklaring
24 Agrarisch nieuwsblad
25 Akse
26 Album Amicorum van Theodorus Heymans
27 Alfabethische Lijst der Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in Noord-Nederland, sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw.
28 Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928
29 Algemeen Handelsblad
30 Algemeen Nederlandsch Familieblad
31 Alkmaar - Impost huwelijken
32 Alle Groningers
33 Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam
34 Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, ...
35 Amsterdamsche Mercurius
36 Amsterdamse courant
37 andredenhaan - van Neurenburg
38 Anglo-Frisian
39 Archief Dagblad van het Noorden
40 Archief Eemland
41 Archief Hervormde gemeente Eestrum Diaconierekeningboek
42 Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
43 Archief Leeuwarder Courant
44 Archief van de Hervormde gemeente Eestrum Diaconie, kerk- en armvoogdij, register ontvangsten en uitgaven
45 Archiefstukken Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
46 Archieven.nl
47 Atlas van Loon
48 Authorisatieboek Hemelumer Oldeferd
49 Barzilay - De vroegere Barzilays in Nederland
50 Bataafsche Leeuwarder Courant
51 Begraafboek 's-Hertogenbosch
52 Begraafboek Capelle
53 Begraafboek Delft
54 Begraafboek Ginneken
55 Begraafboek Gorredijk
56 Begraafboek Hasselt
57 Begraafboek Hervormde gemeente Stavoren
58 Begraafboek Hoogeveen
59 Begraafboek Kampen
60 Begraafboek Leiden
61 Begraafboek Loosdrecht
62 Begraafboek Meppel - Graven
63 Begraafboek Meppel - Klokkengeld
64 Begraafboek Nieuwveen (Impost)
65 Begraafboek Rotterdam
66 Begraafboek Ruinerwold
67 Begraafboek Sloten
68 Begraafboek Waspik
69 Begraafboek Werkendam
70 Begraafboek Woerden
71 Begraafboek Zwollekerspel - Bergklooster
72 Begraafboek Zwolle
73 Begraafregister Nieuwe Ooster Amsterdam 1894-2005
74 Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
75 Begraven (gaarder) Waspik
76 Begraven kosten 's-Gravenhage 1782-1811 Groote Kerk
77 Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
78 Beroepen van toen
79 Beroepsnamenboek
80 Beschrijving der stad Leyden
81 Beschrijving der Stadt Delft
82 Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825.
83 Bevolking Westkapelle
84 Bevolkingsregister Aarle-Rixtel
85 Bevolkingsregister Breda
86 Bevolkingsregister Delft
87 Bevolkingsregister Delft
88 Bevolkingsregister Ginneken en Bavel
89 Bevolkingsregister Leeuwarden
90 Bevolkingsregister Maatchappij van Weldadigheid
91 Bevolkingsregister Nijega 1860-1880
92 Bevolkingsregister Princenhage
93 Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 (Streekarchief Bommelerwaard)
94 Bevolkingsregister Zaltbommel
95 Bevolkingsregister Zwartsluis 1860-1900
96 Bevolkingsregister Zwartsluis 1901-1935
97 Bevolkingsregisters Amsterdam 1851-1853
98 Bevolkingsregisters Veenhuizen/Ommerschans
99 Bijzonderheden over Antonius Hambrouck
100 Biografisch woordenboek der Nederlanden
101 Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
102 Boelens: Een RK Groninger familie met een grote Bossche tak, 2 delen
103 Boetes op trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795
104 Bonboeken Leiden
105 Bosch' Protocol
106 Bossche Encyclopedie/Inkwartiering
107 Bossche Encyclopedie
108 Bossche Encyclopedie
109 Breukdodenboek 1729-1794 Groningen
110 Breukdodenboek Groningen
111 Breukdodenboek Groningen
112 Brieven aan Saeckma
113 Burgemeesters van Ouder-Amstel
114 Burgerboeken van Leeuwarden
115 Burgerboeken
116 Burgerlijke stand - geboorte - Doorn
117 Burgerlijke Stand - Geboorte - Groningen
118 Burgerlijke stand - Geboorte Nijmegen
119 Burgerlijke stand - Geboorte Venlo
120 Burgerlijke stand - Huwelijk Hasselt
121 Burgerlijke stand - huwelijken - Mijdrecht
122 Burgerlijke stand - huwelijken - Spaarndam
123 Burgerlijke Stand - huwelijken Heerde
124 Burgerlijke stand - overlijden - Bunschoten
125 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
126 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
127 Burgerlijke stand - overlijden / Gelders Archief
128 Burgerlijke stand - Overlijden Hoogeveen
129 Burgerlijke stand - Overlijden Overijssel
130 Burgerlijke stand - Overlijden Utrecht
131 Burgerlijke stand - overlijden Veenendaal
132 Burgerlijke Stand Amsterdam
133 Burgerlijke Stand Assendelft
134 Burgerlijke stand Geboorte Zaltbommel
135 Burgerlijke stand geboorte Zwolle
136 Burgerlijke Stand Geboorten, Leeuwarden
137 Burgerlijke stand Huwelijk 's-Hertogenbosch
138 Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam
139 Burgerlijke stand Huwelijk Haaften
140 Burgerlijke stand Huwelijk Hattem
141 Burgerlijke stand Huwelijk Zuidhorn
142 Burgerlijke stand huwelijk Zwollekerspel
143 Burgerlijke stand Huwelijk Zwolle
144 Burgerlijke Stand Ned. Indië
145 Burgerlijke stand Overlijden Avereest
146 Burgerlijke Stand Overlijden Dalfsen
147 Burgerlijke stand overlijden Doesburg
148 Burgerlijke stand overlijden Hattem
149 Burgerlijke stand Overlijden Kampen
150 Burgerlijke stand overlijden Staphorst
151 Burgerlijke stand Overlijden Vollenhove
152 Burgerlijke stand Overlijden Vriezenveen
153 Burgerlijke stand Overlijden Woubrugge
154 Burgerlijke stand Overlijden Zaltbommel
155 Burgerlijke stand Overlijden Zuidhorn
156 Burgerlijke stand Overlijden Zutphen
157 Burgerlijke stand Overlijden Zwartsluis
158 Burgerlijke stand Overlijden Zwolle
159 Burgerlijke stand Rhenen
160 Burgerlijke Stand Zaandam
161 Burgers 1581-1798 Hattem
162 Buurthouden, Burengebruiken en Buurtorganisaties in Leiden (14e - 19e eeuw)
163 Buurtkwesties Leiden (1597-1796)
164 Cannegieter: grafschriften Franeker
165 Carrousels Speelman
166 Charters Centraal Bureau voor de Genealogie
167 Chromo-topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1:25.000
168 Collectie Pieter Nieuwland
169 Dagblad van 's Gravenhage
170 Database - BergSmit
171 Database van Verdwenen Molens in Nederland
172 De dagboeken van Doeke Wijgers Hellema
173 De Familie van Anna Dorsefan, vrouw van Lucas van Dingstee te Hasselt
174 De Gids
175 De Heeren van Alkmaer - Gemeente Alkmaar
176 De Heeren van den Raede - Biografieën en Groepsportret van de Raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811
177 De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds. Bestaande, in een verhandeling, van de waaren en koopmanschappen, die men daar heenen sendt en wederom ontfangt: benevens vergelykingen der munten, maaten en gewigten, en op wat wyse men over en weêr wisselt , Volume 2 (Google eBoek)
178 De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd
179 De magistraat van Leeuwarden 1588 - 1700
180 De meesterboeken van Obreen - Sint Lucasgilde
181 De Nederlandse Leeuw
182 De Ommelander Borgen en Steenhuizen
183 De Opstand in Leiden in de jaren 1566 en 1567
184 De Overijsselsche familie Drost
185 De Ruitenborch
186 De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden 1600-1950
187 De schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde in de loop der tijden, 1600-1950
188 De schoolmeesters van Leeuwarderadeel, 1600-1950
189 De schoolmeesters van Ooststellingwerf, 1600-1950
190 De schoolmeesters van Opsterland in de loop der tijden, 1600-1950
191 De schoolmeesters van Workum in de loop der tijden.
192 De Schoolmeesters van Wymbritseradeel in de loop der tijden, 1600-1950
193 De tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden; behelzende de inleiding der beschrijving van het landschap Drenthe
194 De Tijd: godsdienstig - staatkundig dagblad
195 De Tijd: godsdienstig -staatkundig dagblad
196 De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
197 de volkshogeschool
198 De voorouders en verwanten van aartsverzamelaar Albertus Theodorus Hartkamp
199 De vroedschap van Amsterdam 1578-1795
200 De Waarheid
201 De Weerd in klapper K33.5 (1546-1614) - Decreetboeken Hof van Friesland
202 Delft, akte jaar 1943, nummer 239
203 Delftsche courant
204 Delftse biografieën
205 Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
206 Diaconierekening boek Hervormde gemeente Beetsterzwaag
207 Diaconierekeningboek Archief Hervormde gemeente Bergum
208 Different nopende het verzoek, in der zaake van Jhr. Jan Floris grave van Nassau La Lecq hoofd-officier der stad Utrecht ... contra Gysbert Egeling, burger en coopman in wijnen binnen de gemelde stad (Google eBoek)
209 Digitaal loket Leeuwarden - Graf opzoeken
210 Digitale Arena Delft
211 Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
212 Dominees.nl - Diemen
213 Dominees.nl - Kamperveen Hervormde gemeente
214 Dominees.nl - Utrecht
215 Dominees.nl Delft
216 Dominees.nl, Meppel, Hervormde Gemeente.
217 Dominees.nl. Alphen aan de Rijn
218 Dominees.nl
219 DONGER DEEL, OOST ZYDE DER PASENS, De Vierde GRIETENIJE van Ooster Goo
220 Doop NH Zaltbommel
221 Doop- en Trouwboek Grijpskerk
222 Doop- en trouwboeken Nieuw(e)veen 1753-1811
223 Doop-, trouw- en lidmatenboek Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
224 Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
225 Doopboek 's Hertogenbosch
226 Doopboek 's-Gravenhage
227 Doopboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
228 Doopboek Aduard
229 Doopboek Alkmaar
230 Doopboek Amstelveen
231 Doopboek Amsterdam Engels Presbyteriaans
232 Doopboek Avereest
233 Doopboek Baambrugge
234 Doopboek Beilen
235 Doopboek Beulake
236 Doopboek Blokzijl
237 Doopboek Boornbergum Kortehemmen
238 Doopboek Borger
239 Doopboek Breda (RK)
240 Doopboek Breda
241 Doopboek Brielle
242 Doopboek Christelijk Gereformeerde Kerk Zwartsluis 1838-1893
243 Doopboek Coevorden
244 Doopboek Culemborg
245 Doopboek Dalen
246 Doopboek Dalfsen
247 Doopboek Delft
248 Doopboek Den Ham
249 Doopboek Diever
250 Doopboek Dongen
251 Doopboek Dordrecht (Nederlands Hervormd)
252 Doopboek Dordrecht, Waalse Gemeente
253 Doopboek Drumpt 1719-1771
254 Doopboek Dwingeloo
255 Doopboek Elburg
256 Doopboek Enkhuizen
257 Doopboek Etten-Leur
258 Doopboek Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden
259 Doopboek Farmsum
260 Doopboek Garnwerd en Oostum
261 Doopboek Geertruidenberg
262 Doopboek Grijpskerk
263 Doopboek Groningen
264 Doopboek Grootegast en Doezum
265 Doopboek Hasselt
266 Doopboek Hattem
267 Doopboek Havelte
268 Doopboek Hellendoorn (J.Prins)
269 Doopboek Hellendoorn
270 Doopboek Hellevoetsluis
271 Doopboek Hervormde gemeente Anjum
272 Doopboek Hervormde gemeente Augustinusga
273 Doopboek Hervormde gemeente Balk
274 Doopboek Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
275 Doopboek Hervormde gemeente Bergum
276 Doopboek Hervormde gemeente Birdaard, Janum
277 Doopboek Hervormde gemeente Blija en Hogebeintum
278 Doopboek Hervormde gemeente Bolsward
279 Doopboek Hervormde gemeente Boornbergum, Kortehemmen
280 Doopboek Hervormde gemeente Bozum
281 Doopboek Hervormde gemeente Britsum
282 Doopboek Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
283 Doopboek Hervormde gemeente Burum en Munnekezijl
284 Doopboek Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
285 Doopboek Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
286 Doopboek Hervormde gemeente Dokkum
287 Doopboek Hervormde gemeente Drachten
288 Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
289 Doopboek Hervormde gemeente Ee
290 Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
291 Doopboek Hervormde gemeente Ferwerd
292 Doopboek Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
293 Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
294 Doopboek Hervormde gemeente Gerkesklooster
295 Doopboek Hervormde gemeente Gorredijk
296 Doopboek Hervormde gemeente Grouw
297 Doopboek Hervormde gemeente Hallum
298 Doopboek Hervormde gemeente Harich
299 Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
300 Doopboek Hervormde gemeente Heeg
301 Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
302 Doopboek Hervormde gemeente Hindeloopen
303 Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
304 Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
305 Doopboek Hervormde gemeente Kollum
306 Doopboek Hervormde gemeente Koudum
307 Doopboek Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
308 Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
309 Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
310 Doopboek Hervormde gemeente Lekkum, Miedum
311 Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
312 Doopboek Hervormde gemeente Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
313 Doopboek Hervormde gemeente Makkum
314 Doopboek Hervormde gemeente Marssum
315 Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
316 Doopboek Hervormde gemeente Morra en Lioessens
317 Doopboek Hervormde gemeente Nijega en Elahuizen
318 Doopboek Hervormde gemeente Nijland
319 Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
320 Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
321 Doopboek Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
322 Doopboek Hervormde gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare
323 Doopboek Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
324 Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
325 Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
326 Doopboek Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk
327 Doopboek Hervormde gemeente Oudkerk en Roodkerk
328 Doopboek Hervormde gemeente Oudwoude en Westergeest
329 Doopboek Hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega
330 Doopboek Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
331 Doopboek Hervormde gemeente Rijperkerk en Hardegarijp
332 Doopboek Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
333 Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
334 Doopboek Hervormde gemeente Sloten
335 Doopboek Hervormde gemeente Sneek
336 Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
337 Doopboek Hervormde gemeente Stiens
338 Doopboek Hervormde gemeente Suawoude en Tietjerk
339 Doopboek Hervormde gemeente Surhuisterveen
340 Doopboek Hervormde gemeente Surhuizum
341 Doopboek Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenshuizen en Legemeer
342 Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
343 Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
344 Doopboek Hervormde gemeente Vrouwenparochie
345 Doopboek Hervormde gemeente Warga, Wartena en Warstiens
346 Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
347 Doopboek Hervormde gemeente Wijnaldum
348 Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
349 Doopboek Hervormde gemeente Wirdum
350 Doopboek Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
351 Doopboek Hervormde gemeente Wommels/Hidaard
352 Doopboek Hervormde gemeente Workum
353 Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
354 Doopboek Hervormde kerk Raamsdonk
355 Doopboek Heusden Nederlands Hervormd
356 Doopboek Hoogeveen
357 Doopboek Hoogezand
358 Doopboek Hoorn
359 Doopboek Hulst - Nederlands Hervormd
360 Doopboek IJhorst/ De Wijk
361 Doopboek Jutphaas
362 Doopboek Kampen
363 Doopboek Koekange
364 Doopboek Kolder- en Dinxterveen
365 Doopboek Kuinre
366 Doopboek Leerdam (Nederlands Hervormd)
367 Doopboek Leeuwarden R.K.
368 Doopboek Leiden (Gereformeerd)
369 Doopboek Leiden Waalse Kerk
370 Doopboek Lettelbert en Enumatil
371 Doopboek Lexmond
372 Doopboek Maastricht Nederlands Hervormd
373 Doopboek Mastenbroek
374 Doopboek Meppel
375 Doopboek Midwolde en Leek
376 Doopboek Neede
377 Doopboek NG Wanneperveen
378 Doopboek Nieuw-Loosdrecht
379 Doopboek Nieuwleusen
380 Doopboek Niezijl
381 Doopboek Nijeveen
382 Doopboek Nijmegen
383 Doopboek Noordhorn
384 Doopboek Oldehove
385 Doopboek Oosterhesselen
386 Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
387 Doopboek Purmerend Evangelisch Luthers
388 Doopboek R.K. parochie Nieuwstad Leeuwarden
389 Doopboek Raalte
390 Doopboek Rijssen
391 Doopboek Roden
392 Doopboek Roderwolde
393 Doopboek Rotterdam
394 Doopboek Rouveen
395 Doopboek Ruinerwold
396 Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
397 Doopboek Schipluiden gereformeerd
398 Doopboek Sprang
399 Doopboek Staphorst
400 Doopboek Steenwijk
401 Doopboek Terwolde 1645-1811
402 Doopboek Ulrum
403 Doopboek Utrecht (gereformeerd)
404 Doopboek Utrecht Evangelisch Luthers
405 Doopboek Utrecht Waalse kerk
406 Doopboek Veldhuizen
407 Doopboek Visvliet
408 Doopboek Vollenhove
409 Doopboek Wanneperveen
410 Doopboek Wapserveen
411 Doopboek Warfhuizen
412 Doopboek Waspik
413 Doopboek Wehe en Zuurdijk
414 Doopboek Winsum
415 Doopboek Woerden
416 Doopboek Zeist
417 Doopboek Zuidhorn
418 Doopboek Zutphen
419 Doopboek Zwartsluis
420 Doopboek Zwolle
421 Doopboeken Amsterdam
422 Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
423 DTB Delft
424 DTB Rotterdam
425 DTB Schipluiden
426 Eduard de Vries en Anna Loly (stad Utrecht)
427 Een frauderende dominee.
428 Een Zathe in de Noordermeerpolder
429 Eindhoven in 1934 - De (oude) Kruidenbuurt in Stratum
430 Electoral Rolls New South Wales, Australia
431 Emigranten 1839-1900
432 Emigratie naar Argentinië
433 Encyclopedie Drenthe Online - Artikel Beurtvaart
434 Encyclopedie Drenthe Online
435 Enkhuizer Patriciërs
436 Epistolarum ab Illustribus & Claris Viris scriptarum centuriae tres
437 Erfgoed Blokhuispoort
438 Erfgoed Leiden en Omstreken
439 Familie Broeders
440 Familie de Glarges te Haarlem - Genealogie de Glarges
441 Familie de Vries
442 Familie Veenstra
443 Familie-overzicht Schuuring
444 Familienamen 1811
445 Familienbericht Ortsfamilienbuch Neuenhaus
446 Familienbericht Ortsfamilienbuch Nordhorn
447 Familienbericht Ortsfamilienbuch Uelsen
448 Familienbericht Ortsfamilienbuch Wilsum
449 Fragment Genealogie Groenhout, Generatie 4 - Nikhef
450 Free Family History and Genealogy Records
451 Friesche Courant: gelykheid, vryheid en broederschap
452 Friese Nummerbewijzen (kentekens)
453 Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
454 Frisiae Dominium. Uitgegeven door Petrus Schenk, Amsterdam
455 Full text of "Oud Holland"- Internet Archive
456 Full text of "Pennsylvania genealogies; chiefly Scotch-Irish and German"
457 Ga het na in het Nationaal Archief
458 Ga het na in het Nationaal Archief
459 Gazette d'Amsterdam = Amsterdamsche Courant
460 Geboorteakte 's Hertogenbosch
461 Geboorteakte Achtkarspelen
462 Geboorteakte Alkmaar
463 Geboorteakte Arnemuiden
464 Geboorteakte Assen
465 Geboorteakte Beilen
466 Geboorteakte Bolsward
467 Geboorteakte Borger
468 Geboorteakte Breda
469 Geboorteakte Dantumadeel
470 Geboorteakte Delft
471 Geboorteakte Diever
472 Geboorteakte Doniawerstal
473 Geboorteakte Doorn
474 Geboorteakte Emmen
475 Geboorteakte Erp
476 Geboorteakte Gorinchem
477 Geboorteakte Grijpskerk
478 Geboorteakte Haskerland
479 Geboorteakte Hasselt
480 Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
481 Geboorteakte Hengelo (Ov)
482 Geboorteakte Hoogeveen
483 Geboorteakte IJlst
484 Geboorteakte IJsselmonde
485 Geboorteakte Kampen
486 Geboorteakte Kollumerland
487 Geboorteakte Leeuwarden
488 Geboorteakte Leeuwarden
489 Geboorteakte Lemsterland
490 Geboorteakte Loenen
491 Geboorteakte Meppel
492 Geboorteakte Mijdrecht
493 Geboorteakte Norg
494 Geboorteakte Odoorn
495 Geboorteakte Opsterland
496 Geboorteakte Rotterdam
497 Geboorteakte Ruinerwold
498 Geboorteakte Schoterland
499 Geboorteakte Sloten
500 Geboorteakte Smallingerland
501 Geboorteakte Smilde
502 Geboorteakte Sneek
503 Geboorteakte Steenwijkerwold
504 Geboorteakte Stratum
505 Geboorteakte Tiel
506 Geboorteakte Tietjerksteradeel
507 Geboorteakte Tilburg
508 Geboorteakte Utrecht
509 Geboorteakte Veere
510 Geboorteakte Vlijmen
511 Geboorteakte Vlissingen
512 Geboorteakte Westkapelle
513 Geboorteakte Workum
514 Geboorteakte Wymbritseradeel
515 Geboorteakte Zegveld
516 Geboorteakte Zoutelande
517 Geboorteakte Zuidwolde
518 Geboorteakten Amersfoort
519 Geboorteakten Amsterdam
520 Geboorteakten Hasselt
521 Geboorteakten Hoogeveen
522 Geboorteakten Zaandam
523 Geboorteakten Zwartsluis
524 Geboorteregister Geertruidenberg
525 Geboorteregister Grijpskerk
526 Geboorteregister Groningen
527 Geboorteregister Grootegast
528 Geboorteregister Langweer
529 Geboorteregister Tietjerksteradeel
530 Geboorteregister Veendam
531 Geboorteregister Winsum
532 Geboorteregister Zuidhorn
533 Gegevens B. Klappe
534 Gegevens Cornelis Leemhuis
535 Gegevens Familie Ten Cate/Tjoelker
536 Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
537 Gegevens Henk Elsinga
538 Gegevens J. Ridderikhoff
539 Gegevens J. W. Young-Tammel
540 Gegevens Jaap Annes van der Meer
541 Gegevens Jaap van der Meer
542 Gegevens Jan Schuuring 1993
543 Gegevens Johann Claassen, Paarl, Zuid-Afrika
544 Gegevens Kees Thomas
545 Gegevens Kees Tjemmes van der Meer
546 Gegevens L. Kern
547 Gegevens M. van Schaik
548 Gegevens Marten Terwal
549 Gegevens R. Stokman
550 Gegevens Wiebe Haagsma
551 Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoeting met Afrikanen en Indianen (1600-1700)
552 Gemeente Leeuwarden, register van begrafenen of overledenen
553 Gemeente Sloten, register van overledenen 1635-1811
554 Gemeente Sneek - Epemastate, bewoners Ysbrechtum
555 Gemeentelijk Archief Zwartsluis
556 Geneaknowhow.net - Artikel 'De gilden' (Achtergrondinfo handel en beroep)
557 Genealogie Friso
558 Genealogie Glavimans te Sprang en Capelle
559 Genealogie Johannes Bijlsma
560 Genealogie Klaas Harmens Ligtendonk (website)
561 Genealogie Koopmans
562 Genealogie Simao Jorge Abarbanel
563 Genealogie Swalue
564 Genealogie Taeke van der Ley
565 Genealogie Thonus
566 Genealogie van Evert van Doornik
567 Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema
568 Genealogie van het geslacht Farret
569 Genealogie van het geslacht van Loo
570 Genealogie van Roseboom in Coevorden
571 Genealogie van Wijngaarden
572 Genealogie_Fam_Pijl.pdf
573 GENEALOGIEËN BOER, DE BOER, BOERTIEN EN BOERTJE(N).
574 Genealogieën Hollestelle
575 Genealogische database Klaas Jansen
576 Genealogische Website van Jurjen de Boer
577 Genealogy Farret
578 Genlias
579 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden
580 Genootschap Amstelodamum
581 Gereformeerd gezinsblad/ Hoofdred. P. Jongeling.
582 Gereformeerde Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821
583 Gerrit Miedema
584 Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst,
585 Geschiedenis van de Rijksstraatweg- Voorne in Alle Staten
586 Geschiedenis van het patronaatregt: anders genoemd kollatieregt, in verband met het Christelijk Kerkbestuur sinds de vroegste tijden tot op den tegenwoordigen tijd
587 Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecommitteerden te landdage van Overijssel, etc.
588 Gestichtsregister Middelburg 1863-1937
589 Getuigenisboeken Leiden
590 Gezinskaarten Den Haag 1913-1939
591 Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
592 Gezinskaarten Rotterdam
593 Gezinsreconstructies Giethoorn
594 Giethoorn civ. Trouwen voor de schepenen
595 Gijsbert Mentincks (1570-1626) - Stamboom H. de Vries
596 Gorredijk-Lippenhuizen, Index Doopsgezinde ledematen 1707-1742
597 Graf Augustinus kerkhof
598 Graf- en andere opschriften Leeuwarderadeel
599 Grafschriften Nieuwe Kerk Groningen
600 grafsteen
601 Grafsteen
602 Graven en Grafkelders in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle.
603 Grietenij Achtkarspelen, register van overledenen
604 Grietenij Dantumadeel, register der overledenen
605 Grietenij Hemelumer Oldeferd, register overledenen 1806-1808
606 Grietenij Smallingerland, register van overledenen 1806-1810
607 Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
608 Grietenij Wymbritseradeel register van overledenen
609 Grietenijsecretarissen vóór 1800 van Friesland
610 Groningen-genealogy - Friso
611 Groningen-genealogy
612 Groninger Courant
613 Groot algemeen woorden-boek, zo historisch, geografisch, genealogisch, als oordeelkundig.
614 Groot Placaet-Boek, vervattende de Placaten, Ordonnantien ende ..., Volume 9
615 Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
616 Haagsche courant
617 Haardstedegeld
618 Haeghse Post-tydinge
619 Haga Comitis vulgo 's Graven-hage
620 Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640: een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland
621 Hanken en kreken en kleine rivierarmen pdf
622 Hardrijderijlijst 22 januari 1862 Sneek
623 Harlingen Historie en Genealogie, Homepage van Stefan Elsinga
624 Het belang en de welvaart van alle ingezetenen: gezondheidszorg in de stad (Groningen) - door W. Baron
625 Het Biografisch Portaal van Nederland
626 Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
627 Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
628 Het Geslacht Waterham, door de eeuwen heen.
629 Het Glashuis - Ernest Kurpershoek
630 Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
631 Het Kerkeboek van Heeg
632 Het nieuws van den dag: kleine courant
633 Histogenen
634 Historische Vereniging Hasselt, Historische Stadskroniek
635 Historische Vereniging Hasselt
636 Historische wandelpaden: Wandelroute 9. Stroobos – Buitenpost
637 Historische Werkgroep Spaarndam
638 Histovisie, 'een blad met kleine interessante artikelen over de geschiedenis van Hasselt'
639 Hof van Holland: Decreten
640 Homepage van Gerrit W. Kuijk
641 Hoofdgeld 1675 Zwartsluis
642 Hoofdgeld 1723 Zwartsluis
643 http://afbeeldingen.gahetna.nl/
644 http://altijdstrijdvaardig.nl/bedindex%20o.htm
645 http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige%20Genealogie%C3%ABn/witt_de.htm
646 http://erfgoed.leiden.nl/geschiedenis/stadsontwikkeling/de-stad-groeit/
647 http://home.kpn.nl/duifjes2/alphen.htm
648 http://members.home.nl/geneaflonk/HUMO/590.htm
649 http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Hooft
650 http://nl.wikipedia.org
651 http://search.ancestry.com/
652 http://willemina-assen.webklik.nl/page/stamboom-braker-1-b
653 http://www.advandervelde.nl/data%20eng/1293.htm
654 http://www.arnoldlens.nl/gendata/10572.htm
655 http://www.bistrodepijpenla.nl/new/?menuid=70
656 http://www.datavaria.nl/utrecht
657 http://www.den-uijl.nl/genealogy
658 http://www.den-uijl.nl/genealogy
659 http://www.djdekker.net/stevenskerk/gesch/peirolet.html
660 http://www.familieboelens.nl/errata%20en%20aanvullingen.htm
661 http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26
662 http://www.graftombe.nl
663 http://www.ilabdatabase.com/db/detail.php?lang=es&membernr=1129&ordernr=10007
664 http://www.kranenburgia.nl
665 http://www.mooizuidwolde.nl
666 http://www.oudstaveren.nl/
667 http://www.pknaugustinusga.nl/grafAugustinusga/kerkhof-00049.htm
668 http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico
669 http://www.wjousma.nl/genealogie/Kwartierstaat%20Visscher/kwst%20visscher-frm3.htm
670 https://www.spanvis.com/lemmer/visserij-en-schepen/de-oostzeevaarders-uit-de-lemmer
671 Huis Overcinge te Havelte
672 Huiszittenhuizen (1808 - 1870) Amsterdam
673 Huwelijken Amsterdam (kerkelijk)
674 Huwelijken in D:\Aldfaer
675 Huwelijken Zuidwolde
676 Huwelijksaangiften Utrecht
677 Huwelijksafkondigingen Amsterdam
678 Huwelijksakte 's Hertogenbosch
679 Huwelijksakte 's-Gravenhage
680 Huwelijksakte Achtkarspelen
681 Huwelijksakte Adam Schuuring en Johanna van Eijken
682 Huwelijksakte Alkmaar
683 Huwelijksakte Almkerk
684 Huwelijksakte Amersfoort
685 Huwelijksakte Arnemuiden
686 Huwelijksakte Assen
687 Huwelijksakte Bellingwolde
688 Huwelijksakte Burgerlijke stand Den Haag
689 Huwelijksakte Dantumadeel
690 Huwelijksakte De Wijk
691 Huwelijksakte De Wijk
692 Huwelijksakte Diever
693 Huwelijksakte Doorn
694 Huwelijksakte Eelde
695 Huwelijksakte Enkhuizen
696 Huwelijksakte Erp
697 Huwelijksakte Gaasterland 1891
698 Huwelijksakte Gaasterland
699 Huwelijksakte Geertruidenberg
700 Huwelijksakte Grijpskerk
701 Huwelijksakte Haarlem
702 Huwelijksakte Haskenland
703 Huwelijksakte Havelte
704 Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
705 Huwelijksakte Herm Schurink en Aaltje van Eijken
706 Huwelijksakte Heusden
707 Huwelijksakte Hindeloopen
708 Huwelijksakte Huizen
709 Huwelijksakte Kollumerland
710 Huwelijksakte Leek
711 Huwelijksakte Leeuwarden
712 Huwelijksakte Leeuwarderadeel
713 Huwelijksakte Lucas van Eijken en Johanna van der Hoek
714 Huwelijksakte Menaldumadeel
715 Huwelijksakte Meppel
716 Huwelijksakte Mijdrecht
717 Huwelijksakte Nieuwenhoorn, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
718 Huwelijksakte Nieuwer Amstel
719 Huwelijksakte Nijeveen
720 Huwelijksakte Norg
721 Huwelijksakte Opsterland
722 Huwelijksakte Ouderkerk aan de IJssel
723 Huwelijksakte Purmerend
724 Huwelijksakte Renkum
725 Huwelijksakte Rotterdam
726 Huwelijksakte Ruinerwold
727 Huwelijksakte Schoterland
728 Huwelijksakte Serooskerke (Walcheren)
729 Huwelijksakte Sliedrecht
730 Huwelijksakte Smallingerland
731 Huwelijksakte Sommelsdijk
732 Huwelijksakte Staphorst
733 Huwelijksakte Stavoren
734 Huwelijksakte Steenwijkerwold
735 Huwelijksakte Texel
736 Huwelijksakte Tietjerksteradeel
737 Huwelijksakte Utrecht
738 Huwelijksakte Veenhuizen (NH)
739 Huwelijksakte Vledder
740 Huwelijksakte Vrouwenpolder
741 Huwelijksakte Westkapelle
742 Huwelijksakte Wonseradeel
743 Huwelijksakte Workum
744 Huwelijksakte Wymbritseradeel
745 Huwelijksakte Zoutelande
746 Huwelijksakte Zuidwolde
747 Huwelijksakte Zwartsluis
748 Huwelijksakte Zwollekerspel
749 Huwelijksakte Zwolle
750 Huwelijksakten Amsterdam
751 Huwelijksakten Amsterdam
752 Huwelijksakten Hasselt
753 Huwelijksakten Zwartsluis
754 Huwelijksbijlagen 's Gravenhage
755 Huwelijksbijlagen Alkmaar
756 Huwelijksbijlagen Amsterdam
757 Huwelijksbijlagen Balk
758 Huwelijksbijlagen Bellingwolde
759 Huwelijksbijlagen Breukelen-St. Pieters
760 Huwelijksbijlagen De Wijk
761 Huwelijksbijlagen Domburg
762 Huwelijksbijlagen Erp
763 Huwelijksbijlagen Gaasterland
764 Huwelijksbijlagen Geertruidenberg
765 Huwelijksbijlagen gemeente Wonseradeel
766 Huwelijksbijlagen Grijpskerk
767 Huwelijksbijlagen Hasselt
768 Huwelijksbijlagen Hattem
769 Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
770 Huwelijksbijlagen Nieuwer Amstel
771 Huwelijksbijlagen Nijeveen
772 Huwelijksbijlagen Nijmegen
773 Huwelijksbijlagen Norg
774 Huwelijksbijlagen Renkum
775 Huwelijksbijlagen Rotterdam
776 Huwelijksbijlagen Ruinerwold
777 Huwelijksbijlagen Serooskerke (Walcheren)
778 Huwelijksbijlagen Sluis
779 Huwelijksbijlagen Staphorst
780 Huwelijksbijlagen Steenwijkerwold
781 Huwelijksbijlagen Utrecht
782 Huwelijksbijlagen Velsen
783 Huwelijksbijlagen Vledder
784 Huwelijksbijlagen Vrouwenpolder
785 Huwelijksbijlagen Westkapelle
786 Huwelijksbijlagen Workum
787 Huwelijksbijlagen Zoutelande
788 Huwelijksbijlagen Zwartsluis
789 Huwelijksbijlagen Zwollekerspel
790 Huwelijkscontract Groningen
791 Huwelijkscontract Oldehove
792 Huwelijkscontract Zuidhorn
793 Huwelijksregister Bedum
794 Huwelijksregister Beerta
795 Huwelijksregister Delfzijl
796 Huwelijksregister Doniawerstal
797 Huwelijksregister Grijpskerk
798 Huwelijksregister Groningen
799 Huwelijksregister Grootegast
800 Huwelijksregister Leek
801 Huwelijksregister Nieuwe Schans 1897
802 Huwelijksregister Princenhage 1812
803 Huwelijksregister Tietjerksteradeel
804 Huwelijksregister Usquert
805 Huwelijksregister Winsum
806 Huwelijksregister Wymbritseradeel
807 Huwelijksregister Zuidbroek
808 Huwelijksregister Zuidhorn
809 Hypotheekboeken Nedere gerechten Wymbritseradeel
810 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel - Collectie Pieter Nieuwland
811 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, Collectie Pieter Nieuwland
812 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel
813 Ids Wiersma
814 Idskje's Genealogie
815 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
816 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
817 Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
818 Index op overleden personen Achtkarspelen 1806-1811
819 Ingekomen burgers Utrecht
820 Intekenaren nieuwe preekstoel Nederduits Gereformeerde kerk te Zwartsluis (1683)
821 Inventaris van het archief van de familie Van Oldenbarnevelt, (1449) 1510-170
822 Inventory Willem, Paolo de, de Jonge
823 Jaarboek Haerlem 1957
824 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - 1926
825 Jan Posthumus - Surhuisterveen
826 Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
827 Joachim Adolf Broese (1784-1839)
828 Johannes Vermeer
829 Journal du département de la Frise = Dagblad van het departement Vriesland
830 Kampennotarieel.nl
831 Kennemerland Haarlem akte jaar 1896
832 Kennemerland Spaarndam
833 Kennemerland Velsen akte jaar 1932
834 Kerkboek der Doopsgezinde Gemeente te Zwartsluis
835 Kerkdocumenten van Anjum
836 Kerkdocumenten van Heeg
837 Kerkeboek Aduard
838 Kerkeboek Babyloniënbroek
839 Kerkeboek Den Ham en Fransum
840 Kerkeboek Garnwerd
841 Kerkeboek Lettelbert en Enumatil
842 Kerkeboek Lutjegast
843 Kerkeboek Marum en Noordwijk
844 Kerkeboek Middelbert
845 Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan
846 Kerkeboek Noordwolde
847 Kerkeboek Opende
848 Kerkeboek Opwierde
849 Kerkeboek Visvliet
850 Kerkeboek Wierum en Dorkwerd
851 Kerkelijke functies Beulake
852 Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes, gehorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie, tot nu toe,
853 kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen
854 Koffie Hag Albums, ca. 1927
855 Koopakten Leeuwarden
856 Kwartierstaat de Vries
857 Kwartierstaat Jan Pultrum
858 Kwartierstaat Jos Buisman
859 Kwartierstaat Nonkes
860 Kwartierstaat Pieter Jansma
861 Kwartierstaat van Allan-Casper Swagers
862 Kwartierstaat van Anje Sietje Kuizenga
863 Kwartierstaat van Anna Dirks
864 Kwartierstaat van Elizabeth (Bets) van Sighem
865 Kwartierstaat van Grietje Kuipers
866 Kwartierstaat van Jan Joostes Ritskes
867 Kwartierstaat van Nammen Sytsma
868 Kwartierstaat van Rienkje van der Meer
869 Kwartierstaat van Rutger Willem Hendrik Visscher
870 Kwartierstaat van Wietze Libbes Dupon
871 Kwartierstaat Willem de Vries
872 Le Moulin de l'Onbekende Gracht
873 Ledematen Aduard
874 Ledematen Den Ham en Fransum
875 Ledematen Garnwerd en Oostum
876 Ledematen Grootegast en Doezum
877 Ledematen Lettelbert en Enumatil
878 Ledematen Midwolde
879 Ledematen Niehove
880 Ledematen Niekerk
881 Ledematen Noordhorn
882 Ledematen Oldehove
883 Ledematen Visvliet
884 Ledematen Zuidhorn
885 Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790
886 Leeuwarder Courant
887 Leeuwarder koerier
888 Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad
889 Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
890 Leydse Courant
891 Lidmaatboek Doopsgezinde gemeente Dantumaude
892 Lidmaatboek Hervormde gemeente Veenwouden
893 Lidmaten 1684
894 Lidmaten Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
895 Lidmaten Hellendoorn
896 Lidmaten Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
897 Lidmaten Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
898 Lidmaten Hervormde gemeente Twijzel en Kooten
899 Lidmaten IJhorst- De Wijk 1684
900 Lidmaten Leeuwarden
901 Lidmaten Nieuwleusen
902 Lidmaten Staphorst
903 Lidmaten Winsum
904 Lidmaten Zwartsluis
905 Lidmatenboek 's-Hertogenbosch
906 Lidmatenboek Achtkarspelen
907 Lidmatenboek Akkrum en Terhorne
908 Lidmatenboek Bakhuizen
909 Lidmatenboek Benschop
910 Lidmatenboek Bolsward
911 Lidmatenboek Broek
912 Lidmatenboek Dantumadeel
913 Lidmatenboek Delfzijl
914 Lidmatenboek Doniaga
915 Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
916 Lidmatenboek Ferwerderadeel
917 Lidmatenboek Giekerk
918 Lidmatenboek Goingarijp
919 Lidmatenboek Harich
920 Lidmatenboek Harlingen
921 Lidmatenboek Heeg
922 Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
923 Lidmatenboek Hommerts
924 Lidmatenboek IJhorst/De Wijk
925 Lidmatenboek Joure
926 Lidmatenboek Kampen
927 Lidmatenboek Koudum
928 Lidmatenboek Langweer
929 Lidmatenboek Leeuwarden
930 Lidmatenboek Lemsterland
931 Lidmatenboek Mastenbroek 1729-1805
932 Lidmatenboek Meppel
933 Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
934 Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
935 Lidmatenboek Oldeboorn en Nes
936 Lidmatenboek Oostdongeradeel
937 Lidmatenboek Ooststellingwerf
938 Lidmatenboek Oppenhuizen
939 Lidmatenboek Opsterland
940 Lidmatenboek Oudemirdum
941 Lidmatenboek Rouveen
942 Lidmatenboek Scharl
943 Lidmatenboek Schoterland
944 Lidmatenboek Sloten
945 Lidmatenboek Sluis
946 Lidmatenboek Smallingerland
947 Lidmatenboek Stavoren
948 Lidmatenboek Tietjerksteradeel
949 Lidmatenboek Tjerkgaast
950 Lidmatenboek Warns (Doopsgezind)
951 Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
952 Lidmatenboek Waspik
953 Lidmatenboek Westdongeradeel
954 Lidmatenboek Wijnaldum
955 Lidmatenboek Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
956 Lidmatenboek Wommels
957 Lidmatenboek Zutphen - transcriptie
958 Lidmatenlijst Beulake
959 Lidmatenlijst Wanneperveen
960 Lidmatenregister Evangelisch Luthers Alkmaar, 1658-1864
961 Lidmatenregister Herv. Gemeente Wirdum
962 Lidmatenregister Westkapelle
963 Lijst van grietmannen van Gaasterland
964 Lijst van Testamenten in de processtukken bij de Civiel Sententies van Het Hof van Friesland
965 Luyden van eren - voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)
966 Maandelijkse uittreksels of Boekzaal der geleerde Waerelt
967 Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt
968 Magistraat Leeuwarden 1588-1700
969 Mars en Historia
970 Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 22
971 Members English Church Amsterdam
972 Memories van Successie Friesland
973 Memories van Successie Groningen
974 Memories van successie Noord-Brabant
975 Memories van Successie, Drenthe
976 Memories van Successie, Zeeland
977 Meteorological observations during Hippomenes cruise from Batavie to St. Helena
978 Militieregisters.nl
979 Molendatabase
980 Naam-lyst der Predikanten die in de gemeenten, behorende onder de IX. Classen van het Geldersche Synode ... het Heilig Euangelium bediend hebben
981 Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
982 Naamlijst der eerw. heeren Predikanten, dewelke zedert den tijdt der Reformatie tot in den jare 1751 ...
983 Naamlijst der predikanten die zedert de herforming gedient hebben in de Classis van Franeker (1761)
984 Naamlijst der Predikanten Friesland - Tresoar
985 Naamlijst der Predikanten van Drogeham
986 Naamlijst Friese afgevaardigden Staten Generaal en Raad van State, 1577/1578 - 1636
987 Naamlijst Leden Doopsgezinden Surhuisterveen 1730-1858
988 Naamregister der predikanten, dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het resort van de classis van Sneek hebben waargenomen (1751)
989 Naamregister op de Leeuwarder begrafenissen "met de wezen"
990 Naamsaannemingen 1812 Provincie Groningen
991 Naamsaannemingen
992 Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs
993 Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen (1893)
994 Nazaten van Gerrit van Berlikum
995 Nederduitsch taalkundig woordenboek
996 Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708
997 Nedergerechten Haskerland
998 Nedergerechten Lemsterland
999 Nederlandsche Staatscourant
1000 Nederlandse Familienamen Databank
1001 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
1002 Nederlandse Sontregisters
1003 New Light on Early American Jewry
1004 Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
1005 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1872 [volgno 2]
1006 Nieuwe Gorinchemse Courant
1007 Nieuwe kaart van Friesland, uitgegeven door Arent van Linge, Leeuwarden
1008 Nieuwe provinciale Groninger courant
1009 Nieuwe Rotterdamsche Courant
1010 Nieuwe Tilbursche Courant
1011 Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
1012 Nieuwsblad van het Noorden
1013 Notariële akten Delft
1014 Notariële akten Meppel
1015 Notariële akten Rotterdam
1016 Notariële akten Utrecht
1017 Notariële akten, Woerden
1018 Notariële akte
1019 Notariële archieven Breda
1020 Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
1021 Notariële archieven
1022 Notarissen Friesland 1606-1700
1023 Notarissen ter standplaats Leiden (Oud Notarieel Archief)
1024 Notities bij Anthonius Corneliszn van Polanen
1025 Ommelander courant
1026 Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
1027 Ondertrouw- en trouwboek Dwingeloo
1028 Ondertrouw- en trouwboek van Hasselterkerspel gerecht 1806-1811
1029 Ondertrouw-Trouwboek Meppel
1030 Ondertrouwboek Groningen
1031 Ondertrouwregister Amsterdam
1032 Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
1033 Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
1034 Ondertrouwregister Gerecht Franeker
1035 Ondertrouwregister Gerecht Harlingen
1036 Ondertrouwregister Gerecht Sneek
1037 Ondertrouwregister Gerecht Workum
1038 Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
1039 Ondertrouwregisters Amsterdam
1040 Ontvangen Trouwen en Begraven 1704-1765 's Grevelduin-Capelle
1041 Ontvangen, begraven, Amsterdam 1803-1805
1042 Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen Workum
1043 Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels Kadaster Zeeland
1044 Openstreetmap
1045 Oprechte Haarlemsche Courant
1046 Oprechte Haerlemse Courant
1047 Opregte Groninger courant
1048 Opregte Haarlemsche Courant
1049 Opsterland overlijden/begraven
1050 Orgel Dwingeloo, Hervormde kerk
1051 Oude munten en muntstelsels
1052 Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) Amsterdam
1053 Overijssel in kaart / Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
1054 Overijsselsche courant
1055 Overleden CIV Loosdrecht
1056 Overledenen CIV (civiel) 1806-1811 Hasselt
1057 Overlijden Gorinchem 1806-1811 Alle Gezindten
1058 Overlijden Lemmer 1806-1812
1059 Overlijden Opsterland
1060 Overlijden Utrecht
1061 Overlijden/begraven Achtkarspelen
1062 Overlijden/begraven Gaasterland
1063 Overlijden/begraven Meppel
1064 Overlijdensacte Het Utrechts Archief
1065 Overlijdensacte Vries
1066 Overlijdensadvertentie
1067 Overlijdensakte 's Hertogenbosch
1068 Overlijdensakte 's-Gravenhage
1069 Overlijdensakte Aarle-Rixtel
1070 Overlijdensakte Achtkarspelen
1071 Overlijdensakte Alkmaar
1072 Overlijdensakte Amersfoort
1073 Overlijdensakte Apeldoorn
1074 Overlijdensakte Arnemuiden
1075 Overlijdensakte Arnhem
1076 Overlijdensakte Avereest
1077 Overlijdensakte Baarderadeel
1078 Overlijdensakte Baarland
1079 Overlijdensakte Beilen
1080 Overlijdensakte Bolsward
1081 Overlijdensakte Borger
1082 Overlijdensakte Breda
1083 Overlijdensakte Capelle (N.B.)
1084 Overlijdensakte Castricum
1085 Overlijdensakte Coevorden
1086 Overlijdensakte Dantumadeel
1087 Overlijdensakte De Wijk
1088 Overlijdensakte Delft
1089 Overlijdensakte Den Helder
1090 Overlijdensakte Deventer
1091 Overlijdensakte Dokkum
1092 Overlijdensakte Doniawerstal
1093 Overlijdensakte Doorn
1094 Overlijdensakte Eelde
1095 Overlijdensakte Erp
1096 Overlijdensakte Franeker
1097 Overlijdensakte Gaasterland
1098 Overlijdensakte Genemuiden
1099 Overlijdensakte Giethoorn
1100 Overlijdensakte Gorinchem
1101 Overlijdensakte Grijpskerke
1102 Overlijdensakte Grijpskerk
1103 Overlijdensakte Haarlemmermeer
1104 Overlijdensakte Haarlem
1105 Overlijdensakte Haskerland
1106 Overlijdensakte Hasselt
1107 Overlijdensakte Heeg
1108 Overlijdensakte Hellevoetsluis
1109 Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
1110 Overlijdensakte Hennaarderadeel
1111 Overlijdensakte Heusden
1112 Overlijdensakte Hindeloopen
1113 Overlijdensakte Hoogeveen
1114 Overlijdensakte Huizen
1115 Overlijdensakte IJsselmonde
1116 Overlijdensakte Kampen
1117 Overlijdensakte Kollumerland en Nieuw-Kruisland
1118 Overlijdensakte Kollumerland
1119 Overlijdensakte Kralingen
1120 Overlijdensakte Leek
1121 Overlijdensakte Leeuwarden
1122 Overlijdensakte Leeuwarderadeel
1123 Overlijdensakte Leiderdorp
1124 Overlijdensakte Lemmer
1125 Overlijdensakte Lemsterland
1126 Overlijdensakte Lexmond
1127 Overlijdensakte Loosdrecht
1128 Overlijdensakte Medemblik
1129 Overlijdensakte Menaldumadeel
1130 Overlijdensakte Meppel
1131 Overlijdensakte Middelburg
1132 Overlijdensakte Mijdrecht
1133 Overlijdensakte Nieuwer Amstel
1134 Overlijdensakte Nieuwveen
1135 Overlijdensakte Nigtevecht
1136 Overlijdensakte Nijeveen
1137 Overlijdensakte Nijmegen
1138 Overlijdensakte Nijmegen
1139 Overlijdensakte Nootdorp
1140 Overlijdensakte Norg
1141 Overlijdensakte Odoorn
1142 Overlijdensakte Olst
1143 Overlijdensakte Oostdongeradeel
1144 Overlijdensakte Opsterland
1145 Overlijdensakte Purmerend
1146 Overlijdensakte Rheden
1147 Overlijdensakte Rotterdam
1148 Overlijdensakte Rotterdam
1149 Overlijdensakte Rotterdam
1150 Overlijdensakte Ruinerwold
1151 Overlijdensakte Schoterland
1152 Overlijdensakte Serooskerke (Walcheren)
1153 Overlijdensakte Sint Laurens
1154 Overlijdensakte Smallingerland
1155 Overlijdensakte Sneek
1156 Overlijdensakte Sommelsdijk
1157 Overlijdensakte Spaarndam
1158 Overlijdensakte St. Jacobiparochi
1159 Overlijdensakte Stad Ommen
1160 Overlijdensakte Stavoren
1161 Overlijdensakte Steenwijkerwold
1162 Overlijdensakte Stompwijk
1163 Overlijdensakte Tiel
1164 Overlijdensakte Tietjerksteradeel
1165 Overlijdensakte Tolbert
1166 Overlijdensakte Uitingeradeel
1167 Overlijdensakte Utrecht
1168 Overlijdensakte Vierpolders, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
1169 Overlijdensakte Vledder
1170 Overlijdensakte Vlissingen
1171 Overlijdensakte Voorst
1172 Overlijdensakte Vorden
1173 Overlijdensakte Waalwijk
1174 Overlijdensakte Waspik
1175 Overlijdensakte Weesp
1176 Overlijdensakte Westdongeradeel
1177 Overlijdensakte Westerbork
1178 Overlijdensakte Westkapelle
1179 Overlijdensakte Weststellingwerf
1180 Overlijdensakte Wijk bij Duurstede
1181 Overlijdensakte Wonseradeel
1182 Overlijdensakte Workum
1183 Overlijdensakte Woubrugge
1184 Overlijdensakte Wymbritseradeel
1185 Overlijdensakte Zaltbommel
1186 Overlijdensakte Zuidlaren
1187 Overlijdensakte Zuidwolde
1188 Overlijdensakte Zutphen
1189 Overlijdensakte Zwartsluis
1190 Overlijdensakte Zwollekerspel
1191 Overlijdensakte Zwolle
1192 Overlijdensakten Amsterdam
1193 Overlijdensakten Amsterdam
1194 Overlijdensakten Gorinchem
1195 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1196 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1197 Overlijdensakten Hasselt
1198 Overlijdensakten Hasselt
1199 Overlijdensakten Hoogeveen
1200 Overlijdensakten Ruinen
1201 Overlijdensakten Ruinerwold
1202 Overlijdensakten Smallingerland
1203 Overlijdensakten Staphorst
1204 Overlijdensakten Staphorst
1205 Overlijdensakten Steenwijkerwold
1206 Overlijdensakten Tietjerksteradeel
1207 Overlijdensakten Vriezenveen
1208 Overlijdensakten Zaandam
1209 Overlijdensakten Zwartsluis
1210 Overlijdensregister Achtkarspelen 1811
1211 Overlijdensregister Aduard
1212 Overlijdensregister Alblasserdam, Stadsarchief Dordrecht
1213 Overlijdensregister Beerta
1214 Overlijdensregister Delfzijl
1215 Overlijdensregister Gapinge
1216 Overlijdensregister Grijpskerk
1217 Overlijdensregister Groningen
1218 Overlijdensregister Grootegast
1219 Overlijdensregister Hoogkerk
1220 Overlijdensregister Leek
1221 Overlijdensregister Leeuwarderadeel
1222 Overlijdensregister Marum
1223 Overlijdensregister Oldekerk
1224 Overlijdensregister Oldekerk
1225 Overlijdensregister Sneek
1226 Overlijdensregister Tietjerksteradeel
1227 Overlijdensregister Westkapelle 1806-1811
1228 Overlijdensregister Wymbritseradeel
1229 Overlijdensregister Zuidhorn
1230 Overlijdensregister Zuidhorn
1231 Overzicht Archief van de Familie Deutz
1232 Overzicht groefbidders Utrecht
1233 Parenteel Claes Klunder
1234 Parenteel Dirk Jaarsma
1235 Parenteel Jagersmeesters Straatman
1236 Parenteel Jan Jansen Hertcamp
1237 Parenteel van Bartel Jans
1238 Parenteel van Cornelis (Jansen)
1239 Parenteel van Henrik Melchior(s)
1240 Parenteel van Jan Tonnis Dragt
1241 Parenteel van Jaques Jamart
1242 Politie meldingsrapporten (1940 - 1945) - Amsterdam
1243 Poorterboeken Amsterdam
1244 Predikantenlijst Friesland
1245 Predikanten
1246 Project: Hans van Mierlo
1247 Protestantse gemeente 't Woudt - Den Hoorn
1248 Protestantse gemeente Augustinusga
1249 Protestantse Gemeente Kootstertille
1250 Protocollen Alphen
1251 Provinciale Drentsche en Asser courant
1252 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
1253 Quaclappen 1600 - 1612 Geheel Jan Post
1254 Quaclappen 1613-1620
1255 Quaclappen
1256 Quotisatie 1749
1257 Raamsdonk, Leden Gewapend Genootschap 1795
1258 Rechterlijk Archief Capelle
1259 Rechterlijk archief Kampen
1260 Rechterlijk Archief Kampen
1261 Rechterlijk Archief Sprang
1262 Rechterlijk Archief van Poederoijen
1263 Rechterlijk Archief Waspik
1264 Rechtspraak Woerden
1265 Regenten van een kleine stad
1266 Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
1267 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven : 1668 -1763
1268 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven 1588-1592, 1604-1668
1269 Register aangegeven lijken, Zoutelande
1270 Register van begravenen of overledenen Leeuwarden
1271 Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens Groningen
1272 Register van Holland en Westvriesland van de jaaren 1635, 1636 en 1637
1273 Register van overledenen - Grietenij Lemsterland
1274 Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd
1275 Register van overledenen Gemeente Sloten
1276 Register van overledenen Grietenij Kollumerland
1277 Register van overledenen Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1278 Register van overledenen of begravenen, Gemeente Leeuwarden
1279 Register van overledenen, 1806-1811 Tietjerksteradeel
1280 Register van overledenen, Grietenij Achtkarspelen
1281 Register van overledenen, Grietenij Opsterland, 1806-1811
1282 Register van overledenen, Grietenij Wonseradeel, 1806-1811
1283 Register van overledenen, Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1284 Register van vertrokken personen, Breda, 1823-1833
1285 Registratie Europeanen op java en Madoera 1819
1286 Rekeningen van de Friese kloosterinkomsten 1606/1607
1287 Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1811
1288 Rijksarchief Leeuwarden
1289 Roots (FEANSTER, weekblad in Surhuisterveen en omstreken)
1290 RootsWeb's World Connect Project: van der Werf - Thompson Family
1291 Rotterdam 1830
1292 Rotterdam 1896 d 100
1293 Rotterdamsch Nieuwsblad
1294 Rotterdamsche courant
1295 Rotterdamse gezinskaarten (1880-1941)
1296 Rouwbrief
1297 Schepenbank Trouwboek Raamsdonk
1298 Schoolmeesters van Zwartsluis
1299 Schoorsteengeldregister
1300 Seventeenth-Century Brailian Jewry: A Critical Review
1301 Sibbe : maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde
1302 Skoalmasters yn Fryslân, 1600 - 1950: Dantumadeel (gegevens van Hartman Sannes)
1303 Skrok en Hennaard binnen Hennaerderadeel in nedergerecht en cultuurhistorie
1304 Soerabaijasch handelsblad
1305 Soldaten leger Napoleon
1306 Sprang-Capelle N.G. Dopen
1307 Stadsarchief 's Hertogenbosch
1308 Stadsarchief Kampen, foto B. Klappe
1309 Stadsarchief Rotterdam
1310 Stadsbegraafboeken Leeuwarden
1311 Stamboek van den Frieschen adel (1846)
1312 Stamboeken Marine 1813-1940
1313 Stamboom Ambachtsheer/Ambagtsheer
1314 Stamboom familie Johannes Ruizing
1315 Stamboom Familie Weima
1316 Stamboom Feikje Samplonius
1317 Stamboom Jan Doekes (Dokkum)
1318 Stamboom Lisanne Imholz-Komijn
1319 Stamboom Terwal
1320 Stamboom van de familie van Polanen
1321 Stamboom Van den Berg
1322 Stamboom van Familie van der Velde
1323 Stamboom van Jan van Raelte (Raalte)
1324 Stamboomforum Jacobus van Weijland
1325 Staphorst en IJhorst, 500ste penning 1675
1326 Statenvertaling 1637
1327 Staverse families - Heineman
1328 Stemdragende boerderijen Drachten 1640-1788
1329 Stemgerechtigden Koudum 1640 en 1698
1330 Stemkohieren Friesland
1331 Testamenten Leiden 149-1582
1332 Texelse genealogie - Zeebrieven
1333 The Early English Dissenters in the Light of Recent Research (1550-1641 ...
1334 The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
1335 The so-called Dissius Auction (1696 sale of 124 painings by the art merchant Gerard Hoet II)
1336 Thys de Jong Genealogy
1337 Tienjarentafels Amsterdam
1338 Tilburgsche Courant
1339 Tollen en Tolhuizen
1340 Topografische Dienst
1341 Topografische Dienst
1342 Transportakten voor 1811, Amsterdam
1343 Transporten en schuldbrieven van Koudekerk 1629-1639
1344 Transporten onroerend goed Walcheren
1345 Tresoar Fries Historisch centrum
1346 Trouw-, begraaf- en lidmatenboek Koekange
1347 Trouwboek 's Gravenhage Alle gezindten
1348 Trouwboek 's-Gravenhage
1349 Trouwboek 's-Grevelduin-Capelle
1350 Trouwboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
1351 Trouwboek Abcoude
1352 Trouwboek Aduard
1353 Trouwboek Alphen aan de Rijn
1354 Trouwboek Amerongen
1355 Trouwboek Amersfoort (Evangelisch Luthers)
1356 Trouwboek Amsterdam Engels Presbyteraans
1357 Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
1358 Trouwboek Amsterdam Oude Kerk Nederlands Hervormd
1359 Trouwboek Appingedam
1360 Trouwboek Benschop
1361 Trouwboek Beulake
1362 Trouwboek Blokzijl
1363 Trouwboek Breda (Waals)
1364 Trouwboek Capelle
1365 Trouwboek CIV Dalfsen
1366 Trouwboek Coevorden
1367 Trouwboek Dalen
1368 Trouwboek Delft
1369 Trouwboek Deventer
1370 Trouwboek Dordrecht, Waalse gemeente
1371 Trouwboek Dordrecht
1372 Trouwboek Enkhuizen
1373 Trouwboek Garmerwolde
1374 Trouwboek Garnwerd en Oostum
1375 Trouwboek Geertruidenberg
1376 Trouwboek Grijpskerk
1377 Trouwboek Groningen
1378 Trouwboek Grootegast en Doezum
1379 Trouwboek Haarlem
1380 Trouwboek Hasselt
1381 Trouwboek Havelte
1382 Trouwboek Hellendoorn
1383 Trouwboek Hervormde gemeente St. Annaparochie
1384 Trouwboek Hoogeveen
1385 Trouwboek Hoogezand
1386 Trouwboek Hoorn
1387 Trouwboek IJhorst en De Wijk
1388 Trouwboek IJhorst/De Wijk
1389 Trouwboek Jaarsveld
1390 Trouwboek Kampen (Gereformeerd)
1391 Trouwboek Kampen
1392 Trouwboek Kampereiland
1393 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1394 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1395 Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
1396 Trouwboek Leiden Waalse Kerk
1397 Trouwboek Lettelbert en Enumatil
1398 Trouwboek Linschoten
1399 Trouwboek Lochem
1400 Trouwboek Loosdrecht
1401 Trouwboek Maarssen (Nederlands Hervormd)
1402 Trouwboek Maastricht Hervormd
1403 Trouwboek Mastebroek
1404 Trouwboek Meerkerk
1405 Trouwboek Meppel
1406 Trouwboek Midwolde en Leek
1407 Trouwboek Montfoort (Gereformeerd)
1408 Trouwboek Nederduits Gereformeerd Blokzijl
1409 Trouwboek NG Giethoorn
1410 Trouwboek Nieuwleusen
1411 Trouwboek Niezijl
1412 Trouwboek Nijeveen
1413 Trouwboek Noordhorn
1414 Trouwboek Oldehove
1415 Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
1416 Trouwboek Oudendijk (NH)
1417 Trouwboek Purmerend Evangelisch Luthers
1418 Trouwboek Rijswijk (gereformeerd)
1419 Trouwboek Roderwolde
1420 Trouwboek Rotterdam
1421 Trouwboek Rouveen
1422 Trouwboek Ruinen
1423 Trouwboek Ruinerwold
1424 Trouwboek Sappemeer
1425 Trouwboek Sprangh
1426 Trouwboek Staphorst
1427 Trouwboek Steenwijk
1428 Trouwboek Ter Apel
1429 Trouwboek Tiel
1430 Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
1431 Trouwboek Utrecht Waalse Gemeente
1432 Trouwboek Utrecht
1433 Trouwboek Vollenhove
1434 Trouwboek Waardenburg
1435 Trouwboek Wanneperveen
1436 Trouwboek Wapserveen
1437 Trouwboek Waspik
1438 Trouwboek Werkendam
1439 Trouwboek Winsum
1440 Trouwboek Woerden
1441 Trouwboek Zegveld
1442 Trouwboek Zuidhorn
1443 Trouwboek Zundert
1444 Trouwboek Zutphen
1445 Trouwboek Zwartsluis
1446 Trouwboek Zweeloo
1447 Trouwboek Zwolle
1448 Trouwen CIV Loosdrecht
1449 Trouwen civiel Dalfsen
1450 Trouwen civiel Rouveen
1451 Trouwen civiel Zwartsluis
1452 Trouwen en begraven (gaarder) - 's Grevelduin-Capelle
1453 Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik
1454 Trouwen Gerecht, juni 1795 - januari 1799, Leiden
1455 Trouwen Waspik (schepenbank)
1456 Trouwgeld Zeeuwse eilanden
1457 Trouwinschrijving Utrecht
1458 Trouwregister Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden (tot 1755)
1459 Trouwregister Doopsgezinde gemeente Gorredijk Lippenhuizen
1460 Trouwregister gerecht Doniawerstal
1461 Trouwregister Gerecht Gaasterland
1462 Trouwregister Gerecht Harlingen
1463 Trouwregister Gerecht Hindeloopen
1464 Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
1465 Trouwregister Gerecht Leeuwarden
1466 Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel
1467 Trouwregister Gerecht Opsterland
1468 Trouwregister Gerecht Schoterland
1469 Trouwregister Gerecht Tietjerksteradeel
1470 Trouwregister Gerecht Workum
1471 Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude
1472 Trouwregister Hervormde gemeente Anjum
1473 Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga
1474 Trouwregister Hervormde gemeente Balk
1475 Trouwregister Hervormde gemeente Beers en Jellum
1476 Trouwregister Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
1477 Trouwregister Hervormde gemeente Bergum
1478 Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum
1479 Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum
1480 Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
1481 Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen
1482 Trouwregister Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
1483 Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl
1484 Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
1485 Trouwregister Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
1486 Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum
1487 Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
1488 Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1489 Trouwregister Hervormde gemeente Ee
1490 Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum
1491 Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
1492 Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
1493 Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
1494 Trouwregister Hervormde gemeente Gerkesklooster
1495 Trouwregister Hervormde gemeente Goingarijp Broek
1496 Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk
1497 Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
1498 Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
1499 Trouwregister Hervormde gemeente Harich
1500 Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
1501 Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
1502 Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen
1503 Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
1504 Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure en Bornwird
1505 Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions
1506 Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen
1507 Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd
1508 Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne
1509 Trouwregister Hervormde gemeente IJlst
1510 Trouwregister Hervormde gemeente IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
1511 Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum
1512 Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
1513 Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
1514 Trouwregister Hervormde gemeente Kollum
1515 Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
1516 Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
1517 Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag
1518 Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
1519 Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
1520 Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik
1521 Trouwregister Hervormde gemeente Makkum
1522 Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
1523 Trouwregister Hervormde gemeente Nijega Elahuizen
1524 Trouwregister Hervormde gemeente Nijland
1525 Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
1526 Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes
1527 Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
1528 Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
1529 Trouwregister Hervormde gemeente Oosthem Abbega Folsgare
1530 Trouwregister Hervormde gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga
1531 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
1532 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Idzega en Sandfirden
1533 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
1534 Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne
1535 Trouwregister Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
1536 Trouwregister Hervormde gemeente Oudeschoot Nieuweschoot Mildam Rottum Katlijk
1537 Trouwregister Hervormde gemeente Oudkerk Roodkerk
1538 Trouwregister Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
1539 Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard
1540 Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
1541 Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
1542 Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
1543 Trouwregister Hervormde gemeente Scharnegoutum
1544 Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
1545 Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
1546 Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren
1547 Trouwregister Hervormde gemeente Stiens
1548 Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude, Tietjerk
1549 Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen
1550 Trouwregister Hervormde gemeente Terkaple Akmarijp
1551 Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard
1552 Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Legemeer
1553 Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten
1554 Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
1555 Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie
1556 Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum
1557 Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
1558 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnaldum
1559 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1560 Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum
1561 Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
1562 Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard
1563 Trouwregister Hervormde gemeente Workum
1564 Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
1565 Trouwregister Huwelijken aangegeven ter secretarie Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
1566 Trouwregister Jutrijp en Hommerts
1567 Trouwregister Nijega Elahuizen
1568 Twentebestand
1569 Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema
1570 Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar
1571 Uit Smallingerlands verleden, "Bearn Lap" door Klaas J. Bekkema
1572 Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, uitgave Francois Halma
1573 Uitgebreide genealogie van Jacob Sickenga ca. 1650
1574 Utrechtsche courant
1575 Utrechtsche provinciale en stads-courant
1576 Vaderlandsch Woordenboek, deel I, AA - AD
1577 Vaderlandsch Woordenboek
1578 Valthermond vroeger, wie kent ze?
1579 Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
1580 Van Voorgaande Dingen
1581 Vergunningen Delft - Consentboek
1582 Verhaal : Rechterlijk Archief Leiderdorp
1583 Verhaal: Gevelstenen in de Lakenhal
1584 Verhaal: Laurens Jansz Coster
1585 Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 172
1586 Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden, volume 2, eerste stuk: Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van Delft
1587 Vermeer and His Milieu: A Web of Social History
1588 Vernoemingsreeks Sierk van der Woude
1589 Verslag van den tegenwoordige Staat van het Schoolwezen op Java
1590 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven
1591 Vertrokken lidmaten Breda 1642-1679
1592 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
1593 Verzameling K. Miedema
1594 Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ... (Goo
1595 VOC-opvarenden
1596 Volkstelling 1748 Hellendoorn
1597 Volkstelling 1748 Kampen
1598 Volkstelling 1795 (10 oktober) Fortresse Zwartsluis
1599 Volkstelling 1795 (21-31 okt.) Buitenkwartier Zwartsluis
1600 Volkstelling Genemuiden 1748
1601 Volkstelling Hasselt 1748
1602 Volkstelling Hasselt 1795
1603 Volkstelling Hasselterkerspel 1748
1604 Volkstelling Hasselterkerspel 21 - 31 oktober 1795
1605 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
1606 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
1607 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
1608 Volkstelling Hoogeveen 1829
1609 Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748
1610 Volkstelling Nieuwleusen 1795
1611 Volkstelling Rouveen 1748
1612 Volkstelling Westkapelle - 18 juli 1810
1613 Volkstelling Westkapelle - 19 juni 1812
1614 Volkstelling Westkapelle 1826
1615 Volkstelling Zwollekerspel 1748
1616 Volkstellingregister Breda
1617 Volkstellingregister Princenhage 1826-1829
1618 Voorouders van Albert Melessen
1619 Voorouders van Huib Westerbeke
1620 Vuursteden Zwartsluis 1675 en 1682
1621 Vuurstedengeld IJhorst
1622 Vuurstedengeld Rouveen
1623 Walcheren (platteland) inwoners 1797-1799
1624 Webpagina van Huib Heijt (geverifieerd 22 augustus 2017)
1625 Webring Reestdal tussen Drenthe en Overijssel
1626 Website H. Elsinga: genealogieën van Hoogeveense families voor 1811 - Mentinck
1627 Weesboeken Hemelumer Oldeferd 1744-1783
1628 Weeskamer van Leiden
1629 Westfriese families - Genealogie in West-Friesland - melchior
1630 Westkapelle inwoners 1797
1631 Wie is Wie in Overijssel - Evertjan Thomassen à Theussink
1632 Wikipedia, artikel Vollenhove (januari 2010)
1633 Woorden-Boek.nl
1634 Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT)
1635 Woordenboek van Voornamen - Dr. J. van der Schaar
1636 Wumkes' Stads- en Dorpskroniek van Friesland - Tresoar
1637 www. klaasvdschuit.nl
1638 www.altijdstrijdvaardig.nl
1639 www.broersma-sweet-haven.com
1640 www.dominees.nl
1641 www.familysearch.org
1642 www.hfjansen.nl
1643 www.hofsteegenealogy.com
1644 www.pdejong.com
1645 www.semplonius.info
1646 www.sijses.nl
1647 www.vanderkooij.org
1648 www.watwaswaar.nl
1649 www.windgenealogie.org
1650 www.wobbes.com
1651 Zeeuwse Eilanden inwoners 1811, 1813
1652 Zeeuwse Mobiele Schutterij
1653 Zerkenlijst Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk te Kampen
1654 Zoutgeld Zwartsluis 1694 en 1702
1655 Zwartsluis aan 't Zwarte Water
1656 Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp