Deze pagina bevat een index van alle bronnen van het gegevensbestand, gesorteerd volgens titel. Aanklikken van de brontitel brengt u naar de bronpagina.

Nummer Naam
1 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
2 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)
3 'Cultuur, Mens en Natuur in de Mieden', deel I, Biografie van de Mieden
4 's Gravenhaegse courant
5 't Nieuw Woorden-boek der Regten
6 "Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624 - 1809"
7 "De van Loo's in de omgeving van Rembrandt"
8 "Friezen uit vroeger eeuwen" door Hessel de Walle
9 (Onder)trouw Gericht Kampen (1664-1795)
10 1000e penning Zwartsluis 1694
11 1000e penning Zwartsluis 1726
12 30e/40e penningen
13 500e penning Zwartsluis 1675
14 Aangegeven lijken Nijeveen
15 Aantekeningen over de familie Huete, en over de stratebroederschappen te Zwolle.
16 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550 - 1805 Leeuwarden
17 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken Leeuwarden
18 Achter de gevels van Delft
19 Adie Lambertsz.
20 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
21 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
22 Advocaten Friesland 1527-1577
23 Afstammingsverklaring
24 Agrarisch nieuwsblad
25 Akse
26 Album Amicorum van Theodorus Heymans
27 Alfabethische Lijst der Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in Noord-Nederland, sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw.
28 Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928
29 Algemeen Handelsblad
30 Algemeen Nederlandsch Familieblad
31 Alkmaar - Impost huwelijken
32 Alle Groningers
33 Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam
34 Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, ...
35 Amsterdamsche Mercurius
36 Amsterdamse courant
37 andredenhaan - van Neurenburg
38 Anglo-Frisian
39 Archief Dagblad van het Noorden
40 Archief Eemland
41 Archief Hervormde gemeente Eestrum Diaconierekeningboek
42 Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
43 Archief Leeuwarder Courant
44 Archief van de Hervormde gemeente Eestrum Diaconie, kerk- en armvoogdij, register ontvangsten en uitgaven
45 Archiefstukken Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
46 Archieven.nl
47 Atlas van Loon
48 Authorisatieboek Hemelumer Oldeferd
49 Barzilay - De vroegere Barzilays in Nederland
50 Bataafsche Leeuwarder Courant
51 Begraafboek 's-Hertogenbosch
52 Begraafboek Capelle
53 Begraafboek Delft
54 Begraafboek Ginneken
55 Begraafboek Gorredijk
56 Begraafboek Hasselt
57 Begraafboek Hervormde gemeente Stavoren
58 Begraafboek Hoogeveen
59 Begraafboek Kampen
60 Begraafboek Leiden
61 Begraafboek Loosdrecht
62 Begraafboek Meppel - Graven
63 Begraafboek Meppel - Klokkengeld
64 Begraafboek Nieuwveen (Impost)
65 Begraafboek Rotterdam
66 Begraafboek Ruinerwold
67 Begraafboek Sloten
68 Begraafboek Waspik
69 Begraafboek Werkendam
70 Begraafboek Woerden
71 Begraafboek Zwollekerspel - Bergklooster
72 Begraafboek Zwolle
73 Begraafregister Nieuwe Ooster Amsterdam 1894-2005
74 Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
75 Begraven (gaarder) Waspik
76 Begraven kosten 's-Gravenhage 1782-1811 Groote Kerk
77 Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
78 Beroepen van toen
79 Beroepsnamenboek
80 Beschrijving der stad Leyden
81 Beschrijving der Stadt Delft
82 Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825.
83 Bevolking Delft Lidmaten
84 Bevolking Westkapelle
85 Bevolkingsregister Aarle-Rixtel
86 Bevolkingsregister Breda
87 Bevolkingsregister Delft
88 Bevolkingsregister Delft
89 Bevolkingsregister Ginneken en Bavel
90 Bevolkingsregister Leeuwarden
91 Bevolkingsregister Maatchappij van Weldadigheid
92 Bevolkingsregister Nijega 1860-1880
93 Bevolkingsregister Princenhage
94 Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 (Streekarchief Bommelerwaard)
95 Bevolkingsregister Zaltbommel
96 Bevolkingsregister Zwartsluis 1860-1900
97 Bevolkingsregister Zwartsluis 1901-1935
98 Bevolkingsregisters Amsterdam 1851-1853
99 Bevolkingsregisters Veenhuizen/Ommerschans
100 Bijzonderheden over Antonius Hambrouck
101 Biografisch woordenboek der Nederlanden
102 Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
103 Boelens: Een RK Groninger familie met een grote Bossche tak, 2 delen
104 Boetes op trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795
105 Bonboeken Leiden
106 Bosch' Protocol
107 Bossche Encyclopedie/Inkwartiering
108 Bossche Encyclopedie
109 Bossche Encyclopedie
110 Breukdodenboek 1729-1794 Groningen
111 Breukdodenboek Groningen
112 Breukdodenboek Groningen
113 Brieven aan Saeckma
114 Burgemeesters van Ouder-Amstel
115 Burgerboeken van Leeuwarden
116 Burgerboeken
117 Burgerlijke stand - geboorte - Doorn
118 Burgerlijke Stand - Geboorte - Groningen
119 Burgerlijke stand - Geboorte Nijmegen
120 Burgerlijke stand - Geboorte Venlo
121 Burgerlijke stand - Huwelijk Hasselt
122 Burgerlijke stand - huwelijken - Mijdrecht
123 Burgerlijke stand - huwelijken - Spaarndam
124 Burgerlijke Stand - huwelijken Heerde
125 Burgerlijke stand - overlijden - Bunschoten
126 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
127 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
128 Burgerlijke stand - overlijden / Gelders Archief
129 Burgerlijke stand - Overlijden Hoogeveen
130 Burgerlijke stand - Overlijden Overijssel
131 Burgerlijke stand - Overlijden Utrecht
132 Burgerlijke stand - overlijden Veenendaal
133 Burgerlijke Stand Amsterdam
134 Burgerlijke Stand Assendelft
135 Burgerlijke stand Geboorte Zaltbommel
136 Burgerlijke stand geboorte Zwolle
137 Burgerlijke Stand Geboorten, Leeuwarden
138 Burgerlijke stand Huwelijk 's-Hertogenbosch
139 Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam
140 Burgerlijke stand Huwelijk Haaften
141 Burgerlijke stand Huwelijk Hattem
142 Burgerlijke stand Huwelijk Zuidhorn
143 Burgerlijke stand huwelijk Zwollekerspel
144 Burgerlijke stand Huwelijk Zwolle
145 Burgerlijke Stand Ned. Indië
146 Burgerlijke stand Overlijden Avereest
147 Burgerlijke Stand Overlijden Dalfsen
148 Burgerlijke stand overlijden Doesburg
149 Burgerlijke stand overlijden Hattem
150 Burgerlijke stand Overlijden Kampen
151 Burgerlijke stand overlijden Staphorst
152 Burgerlijke stand Overlijden Vollenhove
153 Burgerlijke stand Overlijden Vriezenveen
154 Burgerlijke stand Overlijden Woubrugge
155 Burgerlijke stand Overlijden Zaltbommel
156 Burgerlijke stand Overlijden Zuidhorn
157 Burgerlijke stand Overlijden Zutphen
158 Burgerlijke stand Overlijden Zwartsluis
159 Burgerlijke stand Overlijden Zwolle
160 Burgerlijke stand Rhenen
161 Burgerlijke Stand Zaandam
162 Burgers 1581-1798 Hattem
163 Buurthouden, Burengebruiken en Buurtorganisaties in Leiden (14e - 19e eeuw)
164 Buurtkwesties Leiden (1597-1796)
165 Cannegieter: grafschriften Franeker
166 Carrousels Speelman
167 Charters Centraal Bureau voor de Genealogie
168 Chromo-topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1:25.000
169 Collectie Delft
170 Collectie Pieter Nieuwland
171 Dagblad van 's Gravenhage
172 Database - BergSmit
173 Database van Verdwenen Molens in Nederland
174 De dagboeken van Doeke Wijgers Hellema
175 De Familie van Anna Dorsefan, vrouw van Lucas van Dingstee te Hasselt
176 De Gids
177 De Heeren van Alkmaer - Gemeente Alkmaar
178 De Heeren van den Raede - Biografieën en Groepsportret van de Raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811
179 De hoeve van Tolloysen
180 De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds. Bestaande, in een verhandeling, van de waaren en koopmanschappen, die men daar heenen sendt en wederom ontfangt: benevens vergelykingen der munten, maaten en gewigten, en op wat wyse men over en weêr wisselt , Volume 2 (Google eBoek)
181 De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd
182 De Maasbode
183 De magistraat van Leeuwarden 1588 - 1700
184 De meesterboeken van Obreen - Sint Lucasgilde
185 De Nederlandse Leeuw
186 De Ommelander Borgen en Steenhuizen
187 De Opstand in Leiden in de jaren 1566 en 1567
188 De Overijsselsche familie Drost
189 De Ruitenborch
190 De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden 1600-1950
191 De schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde in de loop der tijden, 1600-1950
192 De schoolmeesters van Leeuwarderadeel, 1600-1950
193 De schoolmeesters van Ooststellingwerf, 1600-1950
194 De schoolmeesters van Opsterland in de loop der tijden, 1600-1950
195 De schoolmeesters van Workum in de loop der tijden.
196 De Schoolmeesters van Wymbritseradeel in de loop der tijden, 1600-1950
197 De tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden; behelzende de inleiding der beschrijving van het landschap Drenthe
198 De Tijd: godsdienstig - staatkundig dagblad
199 De Tijd: godsdienstig -staatkundig dagblad
200 De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
201 de volkshogeschool
202 De voorouders en verwanten van aartsverzamelaar Albertus Theodorus Hartkamp
203 De vroedschap van Amsterdam 1578-1795
204 De Waarheid
205 De Weerd in klapper K33.5 (1546-1614) - Decreetboeken Hof van Friesland
206 Delft, akte jaar 1943, nummer 239
207 Delftsche courant
208 Delftse biografieën
209 Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
210 Diaconierekening boek Hervormde gemeente Beetsterzwaag
211 Diaconierekeningboek Archief Hervormde gemeente Bergum
212 Different nopende het verzoek, in der zaake van Jhr. Jan Floris grave van Nassau La Lecq hoofd-officier der stad Utrecht ... contra Gysbert Egeling, burger en coopman in wijnen binnen de gemelde stad (Google eBoek)
213 Digitaal loket Leeuwarden - Graf opzoeken
214 Digitale Arena Delft
215 Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
216 Dominees.nl - Diemen
217 Dominees.nl - Kamperveen Hervormde gemeente
218 Dominees.nl - Utrecht
219 Dominees.nl Delft
220 Dominees.nl, Meppel, Hervormde Gemeente.
221 Dominees.nl. Alphen aan de Rijn
222 Dominees.nl
223 DONGER DEEL, OOST ZYDE DER PASENS, De Vierde GRIETENIJE van Ooster Goo
224 Doop NH Zaltbommel
225 Doop- en Trouwboek Grijpskerk
226 Doop- en trouwboeken Nieuw(e)veen 1753-1811
227 Doop-, trouw- en lidmatenboek Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
228 Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
229 Doopboek 's Hertogenbosch
230 Doopboek 's-Gravenhage
231 Doopboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
232 Doopboek Aduard
233 Doopboek Alkmaar
234 Doopboek Amstelveen
235 Doopboek Amsterdam Engels Presbyteriaans
236 Doopboek Avereest
237 Doopboek Baambrugge
238 Doopboek Beilen
239 Doopboek Beulake
240 Doopboek Blokzijl
241 Doopboek Boornbergum Kortehemmen
242 Doopboek Borger
243 Doopboek Breda (RK)
244 Doopboek Breda
245 Doopboek Brielle
246 Doopboek Christelijk Gereformeerde Kerk Zwartsluis 1838-1893
247 Doopboek Coevorden
248 Doopboek Culemborg
249 Doopboek Dalen
250 Doopboek Dalfsen
251 Doopboek Delft
252 Doopboek Den Ham
253 Doopboek Diever
254 Doopboek Dongen
255 Doopboek Dordrecht (Nederlands Hervormd)
256 Doopboek Dordrecht, Waalse Gemeente
257 Doopboek Drumpt 1719-1771
258 Doopboek Dwingeloo
259 Doopboek Elburg
260 Doopboek Enkhuizen
261 Doopboek Etten-Leur
262 Doopboek Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden
263 Doopboek Everdingen
264 Doopboek Farmsum
265 Doopboek Garnwerd en Oostum
266 Doopboek Geertruidenberg
267 Doopboek Grijpskerk
268 Doopboek Groningen
269 Doopboek Grootegast en Doezum
270 Doopboek Hasselt
271 Doopboek Hattem
272 Doopboek Havelte
273 Doopboek Hellendoorn (J.Prins)
274 Doopboek Hellendoorn
275 Doopboek Hellevoetsluis
276 Doopboek Hervormde gemeente Anjum
277 Doopboek Hervormde gemeente Augustinusga
278 Doopboek Hervormde gemeente Balk
279 Doopboek Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
280 Doopboek Hervormde gemeente Bergum
281 Doopboek Hervormde gemeente Birdaard, Janum
282 Doopboek Hervormde gemeente Blija en Hogebeintum
283 Doopboek Hervormde gemeente Bolsward
284 Doopboek Hervormde gemeente Boornbergum, Kortehemmen
285 Doopboek Hervormde gemeente Bozum
286 Doopboek Hervormde gemeente Britsum
287 Doopboek Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
288 Doopboek Hervormde gemeente Burum en Munnekezijl
289 Doopboek Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
290 Doopboek Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
291 Doopboek Hervormde gemeente Dokkum
292 Doopboek Hervormde gemeente Drachten
293 Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
294 Doopboek Hervormde gemeente Ee
295 Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
296 Doopboek Hervormde gemeente Ferwerd
297 Doopboek Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
298 Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
299 Doopboek Hervormde gemeente Gerkesklooster
300 Doopboek Hervormde gemeente Gorredijk
301 Doopboek Hervormde gemeente Grouw
302 Doopboek Hervormde gemeente Hallum
303 Doopboek Hervormde gemeente Harich
304 Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
305 Doopboek Hervormde gemeente Heeg
306 Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
307 Doopboek Hervormde gemeente Hindeloopen
308 Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
309 Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
310 Doopboek Hervormde gemeente Kollum
311 Doopboek Hervormde gemeente Koudum
312 Doopboek Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
313 Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
314 Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
315 Doopboek Hervormde gemeente Lekkum, Miedum
316 Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
317 Doopboek Hervormde gemeente Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
318 Doopboek Hervormde gemeente Makkum
319 Doopboek Hervormde gemeente Marssum
320 Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
321 Doopboek Hervormde gemeente Morra en Lioessens
322 Doopboek Hervormde gemeente Nijega en Elahuizen
323 Doopboek Hervormde gemeente Nijland
324 Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
325 Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
326 Doopboek Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
327 Doopboek Hervormde gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare
328 Doopboek Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
329 Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
330 Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
331 Doopboek Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk
332 Doopboek Hervormde gemeente Oudkerk en Roodkerk
333 Doopboek Hervormde gemeente Oudwoude en Westergeest
334 Doopboek Hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega
335 Doopboek Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
336 Doopboek Hervormde gemeente Rijperkerk en Hardegarijp
337 Doopboek Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
338 Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
339 Doopboek Hervormde gemeente Sloten
340 Doopboek Hervormde gemeente Sneek
341 Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
342 Doopboek Hervormde gemeente Stiens
343 Doopboek Hervormde gemeente Suawoude en Tietjerk
344 Doopboek Hervormde gemeente Surhuisterveen
345 Doopboek Hervormde gemeente Surhuizum
346 Doopboek Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenshuizen en Legemeer
347 Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
348 Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
349 Doopboek Hervormde gemeente Vrouwenparochie
350 Doopboek Hervormde gemeente Warga, Wartena en Warstiens
351 Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
352 Doopboek Hervormde gemeente Wijnaldum
353 Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
354 Doopboek Hervormde gemeente Wirdum
355 Doopboek Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
356 Doopboek Hervormde gemeente Wommels/Hidaard
357 Doopboek Hervormde gemeente Workum
358 Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
359 Doopboek Hervormde kerk Raamsdonk
360 Doopboek Heusden Nederlands Hervormd
361 Doopboek Hoogeveen
362 Doopboek Hoogezand
363 Doopboek Hoorn
364 Doopboek Hulst - Nederlands Hervormd
365 Doopboek IJhorst/ De Wijk
366 Doopboek Jutphaas
367 Doopboek Kampen
368 Doopboek Koekange
369 Doopboek Kolder- en Dinxterveen
370 Doopboek Kuinre
371 Doopboek Leerdam (Nederlands Hervormd)
372 Doopboek Leeuwarden R.K.
373 Doopboek Leiden (Gereformeerd)
374 Doopboek Leiden Waalse Kerk
375 Doopboek Lettelbert en Enumatil
376 Doopboek Lexmond
377 Doopboek Maastricht Nederlands Hervormd
378 Doopboek Mastenbroek
379 Doopboek Meppel
380 Doopboek Midwolde en Leek
381 Doopboek Neede
382 Doopboek NG Wanneperveen
383 Doopboek Nieuw-Loosdrecht
384 Doopboek Nieuwleusen
385 Doopboek Niezijl
386 Doopboek Nijeveen
387 Doopboek Nijmegen
388 Doopboek Noordhorn
389 Doopboek Oldehove
390 Doopboek Oosterhesselen
391 Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
392 Doopboek Purmerend Evangelisch Luthers
393 Doopboek R.K. parochie Nieuwstad Leeuwarden
394 Doopboek Raalte
395 Doopboek Rijssen
396 Doopboek Roden
397 Doopboek Roderwolde
398 Doopboek Rotterdam
399 Doopboek Rouveen
400 Doopboek Ruinerwold
401 Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
402 Doopboek Schipluiden gereformeerd
403 Doopboek Sprang
404 Doopboek Staphorst
405 Doopboek Steenwijk
406 Doopboek Terwolde 1645-1811
407 Doopboek Ulrum
408 Doopboek Utrecht (gereformeerd)
409 Doopboek Utrecht Evangelisch Luthers
410 Doopboek Utrecht Waalse kerk
411 Doopboek Veldhuizen
412 Doopboek Visvliet
413 Doopboek Vollenhove
414 Doopboek Wanneperveen
415 Doopboek Wapserveen
416 Doopboek Warfhuizen
417 Doopboek Waspik
418 Doopboek Wehe en Zuurdijk
419 Doopboek Winsum
420 Doopboek Woerden
421 Doopboek Zeist
422 Doopboek Zuidhorn
423 Doopboek Zutphen
424 Doopboek Zwartsluis
425 Doopboek Zwolle
426 Doopboeken Amsterdam
427 Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
428 DTB Delft
429 DTB Rotterdam
430 DTB Schipluiden
431 Eduard de Vries en Anna Loly (stad Utrecht)
432 Een frauderende dominee.
433 Een Zathe in de Noordermeerpolder
434 Eindhoven in 1934 - De (oude) Kruidenbuurt in Stratum
435 Electoral Rolls New South Wales, Australia
436 Emigranten 1839-1900
437 Emigratie naar Argentinië
438 Encyclopedie Drenthe Online - Artikel Beurtvaart
439 Encyclopedie Drenthe Online
440 Enkhuizer Patriciërs
441 Epistolarum ab Illustribus & Claris Viris scriptarum centuriae tres
442 Erfgoed Blokhuispoort
443 Erfgoed Leiden en Omstreken
444 Familie Broeders
445 Familie de Glarges te Haarlem - Genealogie de Glarges
446 Familie de Vries
447 Familie Veenstra
448 Familie-overzicht Schuuring
449 Familienamen 1811
450 Familienbericht Ortsfamilienbuch Neuenhaus
451 Familienbericht Ortsfamilienbuch Nordhorn
452 Familienbericht Ortsfamilienbuch Uelsen
453 Familienbericht Ortsfamilienbuch Wilsum
454 Fragment Genealogie Groenhout, Generatie 4 - Nikhef
455 Free Family History and Genealogy Records
456 Friesche Courant: gelykheid, vryheid en broederschap
457 Friese Nummerbewijzen (kentekens)
458 Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
459 Frisiae Dominium. Uitgegeven door Petrus Schenk, Amsterdam
460 Full text of "Oud Holland"- Internet Archive
461 Full text of "Pennsylvania genealogies; chiefly Scotch-Irish and German"
462 Ga het na in het Nationaal Archief
463 Ga het na in het Nationaal Archief
464 Gazette d'Amsterdam = Amsterdamsche Courant
465 Geboorteakte 's Hertogenbosch
466 Geboorteakte Achtkarspelen
467 Geboorteakte Alkmaar
468 Geboorteakte Arnemuiden
469 Geboorteakte Assen
470 Geboorteakte Beilen
471 Geboorteakte Bolsward
472 Geboorteakte Borger
473 Geboorteakte Breda
474 Geboorteakte Dantumadeel
475 Geboorteakte Delft
476 Geboorteakte Diever
477 Geboorteakte Doniawerstal
478 Geboorteakte Doorn
479 Geboorteakte Emmen
480 Geboorteakte Erp
481 Geboorteakte Gorinchem
482 Geboorteakte Grijpskerk
483 Geboorteakte Haskerland
484 Geboorteakte Hasselt
485 Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
486 Geboorteakte Hengelo (Ov)
487 Geboorteakte Hoogeveen
488 Geboorteakte IJlst
489 Geboorteakte IJsselmonde
490 Geboorteakte Kampen
491 Geboorteakte Kollumerland
492 Geboorteakte Leeuwarden
493 Geboorteakte Leeuwarden
494 Geboorteakte Lemsterland
495 Geboorteakte Loenen
496 Geboorteakte Meppel
497 Geboorteakte Mijdrecht
498 Geboorteakte Norg
499 Geboorteakte Odoorn
500 Geboorteakte Opsterland
501 Geboorteakte Rotterdam
502 Geboorteakte Ruinerwold
503 Geboorteakte Schoterland
504 Geboorteakte Sloten
505 Geboorteakte Smallingerland
506 Geboorteakte Smilde
507 Geboorteakte Sneek
508 Geboorteakte Steenwijkerwold
509 Geboorteakte Stratum
510 Geboorteakte Tiel
511 Geboorteakte Tietjerksteradeel
512 Geboorteakte Tilburg
513 Geboorteakte Utrecht
514 Geboorteakte Veere
515 Geboorteakte Vlijmen
516 Geboorteakte Vlissingen
517 Geboorteakte Westkapelle
518 Geboorteakte Workum
519 Geboorteakte Wymbritseradeel
520 Geboorteakte Zegveld
521 Geboorteakte Zoutelande
522 Geboorteakte Zuidwolde
523 Geboorteakten Amersfoort
524 Geboorteakten Amsterdam
525 Geboorteakten Hasselt
526 Geboorteakten Hoogeveen
527 Geboorteakten Zaandam
528 Geboorteakten Zwartsluis
529 Geboorteregister Geertruidenberg
530 Geboorteregister Grijpskerk
531 Geboorteregister Groningen
532 Geboorteregister Grootegast
533 Geboorteregister Langweer
534 Geboorteregister Tietjerksteradeel
535 Geboorteregister Veendam
536 Geboorteregister Winsum
537 Geboorteregister Zuidhorn
538 Gegevens B. Klappe
539 Gegevens Cornelis Leemhuis
540 Gegevens Familie Ten Cate/Tjoelker
541 Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
542 Gegevens Henk Elsinga
543 Gegevens J. Ridderikhoff
544 Gegevens J. W. Young-Tammel
545 Gegevens Jaap Annes van der Meer
546 Gegevens Jaap van der Meer
547 Gegevens Jan Schuuring 1993
548 Gegevens Johann Claassen, Paarl, Zuid-Afrika
549 Gegevens Kees Thomas
550 Gegevens Kees Tjemmes van der Meer
551 Gegevens L. Kern
552 Gegevens M. van Schaik
553 Gegevens Marten Terwal
554 Gegevens R. Stokman
555 Gegevens Wiebe Haagsma
556 Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoeting met Afrikanen en Indianen (1600-1700)
557 Gemeente Leeuwarden, register van begrafenen of overledenen
558 Gemeente Sloten, register van overledenen 1635-1811
559 Gemeente Sneek - Epemastate, bewoners Ysbrechtum
560 Gemeentelijk Archief Zwartsluis
561 Geneaknowhow.net - Artikel 'De gilden' (Achtergrondinfo handel en beroep)
562 Genealogie Friso
563 Genealogie Glavimans te Sprang en Capelle
564 Genealogie Johannes Bijlsma
565 Genealogie Klaas Harmens Ligtendonk (website)
566 Genealogie Koopmans
567 Genealogie Simao Jorge Abarbanel
568 Genealogie Swalue
569 Genealogie Taeke van der Ley
570 Genealogie Thonus
571 Genealogie van Evert van Doornik
572 Genealogie van Geleyn Cornelisz van der DONCK
573 Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema
574 Genealogie van het geslacht Farret
575 Genealogie van het geslacht van Loo
576 Genealogie van Roseboom in Coevorden
577 Genealogie van Wijngaarden
578 Genealogie_Fam_Pijl.pdf
579 GENEALOGIEËN BOER, DE BOER, BOERTIEN EN BOERTJE(N).
580 Genealogieën Hollestelle
581 Genealogische database Klaas Jansen
582 Genealogische Website van Jurjen de Boer
583 Genealogy Farret
584 Genlias
585 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden
586 Genootschap Amstelodamum
587 Gereformeerd gezinsblad/ Hoofdred. P. Jongeling.
588 Gereformeerde Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821
589 Gerrit Miedema
590 Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst,
591 Geschiedenis van de Rijksstraatweg- Voorne in Alle Staten
592 Geschiedenis van het patronaatregt: anders genoemd kollatieregt, in verband met het Christelijk Kerkbestuur sinds de vroegste tijden tot op den tegenwoordigen tijd
593 Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecommitteerden te landdage van Overijssel, etc.
594 Gestichtsregister Middelburg 1863-1937
595 Getuigenisboeken Leiden
596 Gezinskaarten Den Haag 1913-1939
597 Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
598 Gezinskaarten Rotterdam
599 Gezinsreconstructies Giethoorn
600 Giethoorn civ. Trouwen voor de schepenen
601 Gijsbert Mentincks (1570-1626) - Stamboom H. de Vries
602 Gorredijk-Lippenhuizen, Index Doopsgezinde ledematen 1707-1742
603 Graf Augustinus kerkhof
604 Graf- en andere opschriften Leeuwarderadeel
605 Grafschriften Nieuwe Kerk Groningen
606 grafsteen
607 Grafsteen
608 Graven en Grafkelders in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle.
609 Grietenij Achtkarspelen, register van overledenen
610 Grietenij Dantumadeel, register der overledenen
611 Grietenij Hemelumer Oldeferd, register overledenen 1806-1808
612 Grietenij Smallingerland, register van overledenen 1806-1810
613 Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
614 Grietenij Wymbritseradeel register van overledenen
615 Grietenijsecretarissen vóór 1800 van Friesland
616 Groningen-genealogy - Friso
617 Groningen-genealogy
618 Groninger Courant
619 Groot algemeen woorden-boek, zo historisch, geografisch, genealogisch, als oordeelkundig.
620 Groot Placaet-Boek, vervattende de Placaten, Ordonnantien ende ..., Volume 9
621 Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
622 Haagsche courant
623 Haardstedegeld Drenthe
624 Haardstedengeld Delft
625 Haeghse Post-tydinge
626 Haga Comitis vulgo 's Graven-hage
627 Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640: een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland
628 Hanken en kreken en kleine rivierarmen pdf
629 Hardrijderijlijst 22 januari 1862 Sneek
630 Harlingen Historie en Genealogie, Homepage van Stefan Elsinga
631 Het belang en de welvaart van alle ingezetenen: gezondheidszorg in de stad (Groningen) - door W. Baron
632 Het Biografisch Portaal van Nederland
633 Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
634 Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
635 Het Geslacht Waterham, door de eeuwen heen.
636 Het Glashuis - Ernest Kurpershoek
637 Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
638 Het Kerkeboek van Heeg
639 Het nieuws van den dag: kleine courant
640 Histogenen
641 Historische Vereniging Hasselt, Historische Stadskroniek
642 Historische Vereniging Hasselt
643 Historische wandelpaden: Wandelroute 9. Stroobos – Buitenpost
644 Historische Werkgroep Spaarndam
645 Histovisie, 'een blad met kleine interessante artikelen over de geschiedenis van Hasselt'
646 Hof van Holland: Decreten
647 Homepage van Gerrit W. Kuijk
648 Hoofdgeld 1675 Zwartsluis
649 Hoofdgeld 1723 Zwartsluis
650 http://afbeeldingen.gahetna.nl/
651 http://altijdstrijdvaardig.nl/bedindex%20o.htm
652 http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige%20Genealogie%C3%ABn/witt_de.htm
653 http://erfgoed.leiden.nl/geschiedenis/stadsontwikkeling/de-stad-groeit/
654 http://home.kpn.nl/duifjes2/alphen.htm
655 http://members.home.nl/geneaflonk/HUMO/590.htm
656 http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Hooft
657 http://nl.wikipedia.org
658 http://search.ancestry.com/
659 http://willemina-assen.webklik.nl/page/stamboom-braker-1-b
660 http://www.advandervelde.nl/data%20eng/1293.htm
661 http://www.arnoldlens.nl/gendata/10572.htm
662 http://www.bistrodepijpenla.nl/new/?menuid=70
663 http://www.datavaria.nl/utrecht
664 http://www.den-uijl.nl/genealogy
665 http://www.den-uijl.nl/genealogy
666 http://www.djdekker.net/stevenskerk/gesch/peirolet.html
667 http://www.familieboelens.nl/errata%20en%20aanvullingen.htm
668 http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26
669 http://www.graftombe.nl
670 http://www.ilabdatabase.com/db/detail.php?lang=es&membernr=1129&ordernr=10007
671 http://www.kranenburgia.nl
672 http://www.mooizuidwolde.nl
673 http://www.oudstaveren.nl/
674 http://www.pknaugustinusga.nl/grafAugustinusga/kerkhof-00049.htm
675 http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico
676 http://www.wjousma.nl/genealogie/Kwartierstaat%20Visscher/kwst%20visscher-frm3.htm
677 https://www.spanvis.com/lemmer/visserij-en-schepen/de-oostzeevaarders-uit-de-lemmer
678 Huis Overcinge te Havelte
679 Huiszittenhuizen (1808 - 1870) Amsterdam
680 Huwelijken Amsterdam (kerkelijk)
681 Huwelijken in D:\Aldfaer
682 Huwelijken Zuidwolde
683 Huwelijksaangiften Utrecht
684 Huwelijksafkondigingen Amsterdam
685 Huwelijksakte 's Hertogenbosch
686 Huwelijksakte 's-Gravenhage
687 Huwelijksakte Achtkarspelen
688 Huwelijksakte Adam Schuuring en Johanna van Eijken
689 Huwelijksakte Alkmaar
690 Huwelijksakte Almkerk
691 Huwelijksakte Amersfoort
692 Huwelijksakte Arnemuiden
693 Huwelijksakte Assen
694 Huwelijksakte Bellingwolde
695 Huwelijksakte Burgerlijke stand Den Haag
696 Huwelijksakte Dantumadeel
697 Huwelijksakte De Wijk
698 Huwelijksakte De Wijk
699 Huwelijksakte Diever
700 Huwelijksakte Doorn
701 Huwelijksakte Eelde
702 Huwelijksakte Enkhuizen
703 Huwelijksakte Erp
704 Huwelijksakte Gaasterland 1891
705 Huwelijksakte Gaasterland
706 Huwelijksakte Geertruidenberg
707 Huwelijksakte Grijpskerk
708 Huwelijksakte Haarlem
709 Huwelijksakte Haskenland
710 Huwelijksakte Havelte
711 Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
712 Huwelijksakte Herm Schurink en Aaltje van Eijken
713 Huwelijksakte Heusden
714 Huwelijksakte Hindeloopen
715 Huwelijksakte Huizen
716 Huwelijksakte Kollumerland
717 Huwelijksakte Leek
718 Huwelijksakte Leeuwarden
719 Huwelijksakte Leeuwarderadeel
720 Huwelijksakte Lucas van Eijken en Johanna van der Hoek
721 Huwelijksakte Menaldumadeel
722 Huwelijksakte Meppel
723 Huwelijksakte Mijdrecht
724 Huwelijksakte Nieuwenhoorn, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
725 Huwelijksakte Nieuwer Amstel
726 Huwelijksakte Nijeveen
727 Huwelijksakte Norg
728 Huwelijksakte Opsterland
729 Huwelijksakte Ouderkerk aan de IJssel
730 Huwelijksakte Purmerend
731 Huwelijksakte Renkum
732 Huwelijksakte Rotterdam
733 Huwelijksakte Ruinerwold
734 Huwelijksakte Schoterland
735 Huwelijksakte Serooskerke (Walcheren)
736 Huwelijksakte Sliedrecht
737 Huwelijksakte Smallingerland
738 Huwelijksakte Sommelsdijk
739 Huwelijksakte Staphorst
740 Huwelijksakte Stavoren
741 Huwelijksakte Steenwijkerwold
742 Huwelijksakte Texel
743 Huwelijksakte Tietjerksteradeel
744 Huwelijksakte Utrecht
745 Huwelijksakte Veenhuizen (NH)
746 Huwelijksakte Vledder
747 Huwelijksakte Vrouwenpolder
748 Huwelijksakte Westkapelle
749 Huwelijksakte Wonseradeel
750 Huwelijksakte Workum
751 Huwelijksakte Wymbritseradeel
752 Huwelijksakte Zoutelande
753 Huwelijksakte Zuidwolde
754 Huwelijksakte Zwartsluis
755 Huwelijksakte Zwollekerspel
756 Huwelijksakte Zwolle
757 Huwelijksakten Amsterdam
758 Huwelijksakten Amsterdam
759 Huwelijksakten Hasselt
760 Huwelijksakten Zwartsluis
761 Huwelijksbijlagen 's Gravenhage
762 Huwelijksbijlagen Alkmaar
763 Huwelijksbijlagen Amsterdam
764 Huwelijksbijlagen Balk
765 Huwelijksbijlagen Bellingwolde
766 Huwelijksbijlagen Breukelen-St. Pieters
767 Huwelijksbijlagen De Wijk
768 Huwelijksbijlagen Domburg
769 Huwelijksbijlagen Erp
770 Huwelijksbijlagen Gaasterland
771 Huwelijksbijlagen Geertruidenberg
772 Huwelijksbijlagen gemeente Wonseradeel
773 Huwelijksbijlagen Grijpskerk
774 Huwelijksbijlagen Hasselt
775 Huwelijksbijlagen Hattem
776 Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
777 Huwelijksbijlagen Nieuwer Amstel
778 Huwelijksbijlagen Nijeveen
779 Huwelijksbijlagen Nijmegen
780 Huwelijksbijlagen Norg
781 Huwelijksbijlagen Renkum
782 Huwelijksbijlagen Rotterdam
783 Huwelijksbijlagen Ruinerwold
784 Huwelijksbijlagen Serooskerke (Walcheren)
785 Huwelijksbijlagen Sluis
786 Huwelijksbijlagen Staphorst
787 Huwelijksbijlagen Steenwijkerwold
788 Huwelijksbijlagen Utrecht
789 Huwelijksbijlagen Velsen
790 Huwelijksbijlagen Vledder
791 Huwelijksbijlagen Vrouwenpolder
792 Huwelijksbijlagen Westkapelle
793 Huwelijksbijlagen Workum
794 Huwelijksbijlagen Zoutelande
795 Huwelijksbijlagen Zwartsluis
796 Huwelijksbijlagen Zwollekerspel
797 Huwelijkscontract Groningen
798 Huwelijkscontract Oldehove
799 Huwelijkscontract Zuidhorn
800 Huwelijksregister Bedum
801 Huwelijksregister Beerta
802 Huwelijksregister Delfzijl
803 Huwelijksregister Doniawerstal
804 Huwelijksregister Grijpskerk
805 Huwelijksregister Groningen
806 Huwelijksregister Grootegast
807 Huwelijksregister Leek
808 Huwelijksregister Nieuwe Schans 1897
809 Huwelijksregister Princenhage 1812
810 Huwelijksregister Tietjerksteradeel
811 Huwelijksregister Usquert
812 Huwelijksregister Winsum
813 Huwelijksregister Wymbritseradeel
814 Huwelijksregister Zuidbroek
815 Huwelijksregister Zuidhorn
816 Hypotheekboeken Nedere gerechten Wymbritseradeel
817 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel - Collectie Pieter Nieuwland
818 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, Collectie Pieter Nieuwland
819 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel
820 Ids Wiersma
821 Idskje's Genealogie
822 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
823 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
824 Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
825 Index op overleden personen Achtkarspelen 1806-1811
826 Ingekomen burgers Utrecht
827 Intekenaren nieuwe preekstoel Nederduits Gereformeerde kerk te Zwartsluis (1683)
828 Inventaris van het archief van de familie Van Oldenbarnevelt, (1449) 1510-170
829 Inventory Willem, Paolo de, de Jonge
830 Jaarboek Haerlem 1957
831 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - 1926
832 Jan Posthumus - Surhuisterveen
833 Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
834 Joachim Adolf Broese (1784-1839)
835 Johannes Vermeer
836 Journal du département de la Frise = Dagblad van het departement Vriesland
837 Kampennotarieel.nl
838 Kennemerland Haarlem akte jaar 1896
839 Kennemerland Spaarndam
840 Kennemerland Velsen akte jaar 1932
841 Kerkboek der Doopsgezinde Gemeente te Zwartsluis
842 Kerkdocumenten van Anjum
843 Kerkdocumenten van Heeg
844 Kerkeboek Aduard
845 Kerkeboek Babyloniënbroek
846 Kerkeboek Den Ham en Fransum
847 Kerkeboek Garnwerd
848 Kerkeboek Lettelbert en Enumatil
849 Kerkeboek Lutjegast
850 Kerkeboek Marum en Noordwijk
851 Kerkeboek Middelbert
852 Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan
853 Kerkeboek Noordwolde
854 Kerkeboek Opende
855 Kerkeboek Opwierde
856 Kerkeboek Visvliet
857 Kerkeboek Wierum en Dorkwerd
858 Kerkelijke functies Beulake
859 Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes, gehorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie, tot nu toe,
860 kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen
861 Koffie Hag Albums, ca. 1927
862 Koopakten Leeuwarden
863 Kwartierstaat de Vries
864 Kwartierstaat Jan Pultrum
865 Kwartierstaat Jos Buisman
866 Kwartierstaat Nonkes
867 Kwartierstaat Pieter Jansma
868 Kwartierstaat van Allan-Casper Swagers
869 Kwartierstaat van Anje Sietje Kuizenga
870 Kwartierstaat van Anna Dirks
871 Kwartierstaat van Elizabeth (Bets) van Sighem
872 Kwartierstaat van Grietje Kuipers
873 Kwartierstaat van Jan Joostes Ritskes
874 Kwartierstaat van Nammen Sytsma
875 Kwartierstaat van Rienkje van der Meer
876 Kwartierstaat van Rutger Willem Hendrik Visscher
877 Kwartierstaat van Wietze Libbes Dupon
878 Kwartierstaat Willem de Vries
879 Le Moulin de l'Onbekende Gracht
880 Ledematen Aduard
881 Ledematen Den Ham en Fransum
882 Ledematen Garnwerd en Oostum
883 Ledematen Grootegast en Doezum
884 Ledematen Lettelbert en Enumatil
885 Ledematen Midwolde
886 Ledematen Niehove
887 Ledematen Niekerk
888 Ledematen Noordhorn
889 Ledematen Oldehove
890 Ledematen Visvliet
891 Ledematen Zuidhorn
892 Leenregisters BHIC
893 Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790
894 Leeuwarder Courant
895 Leeuwarder koerier
896 Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad
897 Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
898 Leydse Courant
899 Lidmaatboek Doopsgezinde gemeente Dantumaude
900 Lidmaatboek Hervormde gemeente Veenwouden
901 Lidmaten 1684
902 Lidmaten Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
903 Lidmaten Hellendoorn
904 Lidmaten Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
905 Lidmaten Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
906 Lidmaten Hervormde gemeente Twijzel en Kooten
907 Lidmaten IJhorst- De Wijk 1684
908 Lidmaten Leeuwarden
909 Lidmaten Nieuwleusen
910 Lidmaten Staphorst
911 Lidmaten Winsum
912 Lidmaten Zwartsluis
913 Lidmatenboek 's-Hertogenbosch
914 Lidmatenboek Achtkarspelen
915 Lidmatenboek Akkrum en Terhorne
916 Lidmatenboek Bakhuizen
917 Lidmatenboek Benschop
918 Lidmatenboek Bolsward
919 Lidmatenboek Breda
920 Lidmatenboek Broek
921 Lidmatenboek Dantumadeel
922 Lidmatenboek Delfzijl
923 Lidmatenboek Doniaga
924 Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
925 Lidmatenboek Ferwerderadeel
926 Lidmatenboek Giekerk
927 Lidmatenboek Goingarijp
928 Lidmatenboek Harich
929 Lidmatenboek Harlingen
930 Lidmatenboek Heeg
931 Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
932 Lidmatenboek Hommerts
933 Lidmatenboek IJhorst/De Wijk
934 Lidmatenboek Joure
935 Lidmatenboek Kampen
936 Lidmatenboek Koudum
937 Lidmatenboek Langweer
938 Lidmatenboek Leeuwarden
939 Lidmatenboek Lemsterland
940 Lidmatenboek Mastenbroek 1729-1805
941 Lidmatenboek Meppel
942 Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
943 Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
944 Lidmatenboek Oldeboorn en Nes
945 Lidmatenboek Oostdongeradeel
946 Lidmatenboek Ooststellingwerf
947 Lidmatenboek Oppenhuizen
948 Lidmatenboek Opsterland
949 Lidmatenboek Oudemirdum
950 Lidmatenboek Rouveen
951 Lidmatenboek Scharl
952 Lidmatenboek Schoterland
953 Lidmatenboek Sloten
954 Lidmatenboek Sluis
955 Lidmatenboek Smallingerland
956 Lidmatenboek Stavoren
957 Lidmatenboek Tietjerksteradeel
958 Lidmatenboek Tjerkgaast
959 Lidmatenboek Warns (Doopsgezind)
960 Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
961 Lidmatenboek Waspik
962 Lidmatenboek Westdongeradeel
963 Lidmatenboek Wijnaldum
964 Lidmatenboek Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
965 Lidmatenboek Wommels
966 Lidmatenboek Zutphen - transcriptie
967 Lidmatenlijst Beulake
968 Lidmatenlijst Wanneperveen
969 Lidmatenregister Evangelisch Luthers Alkmaar, 1658-1864
970 Lidmatenregister Herv. Gemeente Wirdum
971 Lidmatenregister Westkapelle
972 Lijst van grietmannen van Gaasterland
973 Lijst van Testamenten in de processtukken bij de Civiel Sententies van Het Hof van Friesland
974 Luyden van eren - voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)
975 Maandelijkse uittreksels of Boekzaal der geleerde Waerelt
976 Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt
977 Magistraat Leeuwarden 1588-1700
978 Mars en Historia
979 Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 22
980 Members English Church Amsterdam
981 Memories van Successie Friesland
982 Memories van Successie Groningen
983 Memories van successie Noord-Brabant
984 Memories van Successie, Drenthe
985 Memories van Successie, Zeeland
986 Meteorological observations during Hippomenes cruise from Batavie to St. Helena
987 Militieregisters.nl
988 Molendatabase
989 Naam-lyst der Predikanten die in de gemeenten, behorende onder de IX. Classen van het Geldersche Synode ... het Heilig Euangelium bediend hebben
990 Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
991 Naamlijst der eerw. heeren Predikanten, dewelke zedert den tijdt der Reformatie tot in den jare 1751 ...
992 Naamlijst der predikanten die zedert de herforming gedient hebben in de Classis van Franeker (1761)
993 Naamlijst der Predikanten Friesland - Tresoar
994 Naamlijst der Predikanten van Drogeham
995 Naamlijst Friese afgevaardigden Staten Generaal en Raad van State, 1577/1578 - 1636
996 Naamlijst Leden Doopsgezinden Surhuisterveen 1730-1858
997 Naamregister der predikanten, dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het resort van de classis van Sneek hebben waargenomen (1751)
998 Naamregister op de Leeuwarder begrafenissen "met de wezen"
999 Naamsaannemingen 1812 Provincie Groningen
1000 Naamsaannemingen
1001 Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs
1002 Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen (1893)
1003 Nazaten van Gerrit van Berlikum
1004 Nederduitsch taalkundig woordenboek
1005 Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708
1006 Nedergerechten Haskerland
1007 Nedergerechten Lemsterland
1008 Nederlandsche Staatscourant
1009 Nederlandse Familienamen Databank
1010 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
1011 Nederlandse Sontregisters
1012 New Light on Early American Jewry
1013 Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
1014 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1872 [volgno 2]
1015 Nieuwe Gorinchemse Courant
1016 Nieuwe kaart van Friesland, uitgegeven door Arent van Linge, Leeuwarden
1017 Nieuwe provinciale Groninger courant
1018 Nieuwe Rotterdamsche Courant
1019 Nieuwe Tilbursche Courant
1020 Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
1021 Nieuwsblad van het Noorden
1022 Notariële akten Delft
1023 Notariële akten Meppel
1024 Notariële akten Rotterdam
1025 Notariële akten Utrecht
1026 Notariële akten, Woerden
1027 Notariële akte
1028 Notariële archieven Breda
1029 Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
1030 Notariële archieven
1031 Notarissen Friesland 1606-1700
1032 Notarissen ter standplaats Leiden (Oud Notarieel Archief)
1033 Notities bij Anthonius Corneliszn van Polanen
1034 Ommelander courant
1035 Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
1036 Ondertrouw- en trouwboek Dwingeloo
1037 Ondertrouw- en trouwboek van Hasselterkerspel gerecht 1806-1811
1038 Ondertrouw-Trouwboek Meppel
1039 Ondertrouwboek Groningen
1040 Ondertrouwregister Amsterdam
1041 Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
1042 Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
1043 Ondertrouwregister Gerecht Franeker
1044 Ondertrouwregister Gerecht Harlingen
1045 Ondertrouwregister Gerecht Sneek
1046 Ondertrouwregister Gerecht Workum
1047 Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
1048 Ondertrouwregisters Amsterdam
1049 Ontvangen Trouwen en Begraven 1704-1765 's Grevelduin-Capelle
1050 Ontvangen, begraven, Amsterdam 1803-1805
1051 Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen Workum
1052 Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels Kadaster Zeeland
1053 Openstreetmap
1054 Oprechte Haarlemsche Courant
1055 Oprechte Haerlemse Courant
1056 Opregte Groninger courant
1057 Opregte Haarlemsche Courant
1058 Opsterland overlijden/begraven
1059 Orgel Dwingeloo, Hervormde kerk
1060 Oud-Holland, tijdschriftt voor Nederlandsche kunstgeschiedenis
1061 Oude munten en muntstelsels
1062 Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) Amsterdam
1063 Overijssel in kaart / Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
1064 Overijsselsche courant
1065 Overleden CIV Loosdrecht
1066 Overledenen CIV (civiel) 1806-1811 Hasselt
1067 Overlijden 1806-1811, Medemblik, Alle gezindten
1068 Overlijden Gorinchem 1806-1811 Alle Gezindten
1069 Overlijden Lemmer 1806-1812
1070 Overlijden Opsterland
1071 Overlijden Utrecht
1072 Overlijden/begraven Achtkarspelen
1073 Overlijden/begraven Gaasterland
1074 Overlijden/begraven Meppel
1075 Overlijdensacte Het Utrechts Archief
1076 Overlijdensacte Vries
1077 Overlijdensadvertentie
1078 Overlijdensakte 's Hertogenbosch
1079 Overlijdensakte 's-Gravenhage
1080 Overlijdensakte Aarle-Rixtel
1081 Overlijdensakte Achtkarspelen
1082 Overlijdensakte Alkmaar
1083 Overlijdensakte Amersfoort
1084 Overlijdensakte Apeldoorn
1085 Overlijdensakte Arnemuiden
1086 Overlijdensakte Arnhem
1087 Overlijdensakte Avereest
1088 Overlijdensakte Baarderadeel
1089 Overlijdensakte Baarland
1090 Overlijdensakte Beilen
1091 Overlijdensakte Bolsward
1092 Overlijdensakte Borger
1093 Overlijdensakte Breda
1094 Overlijdensakte Capelle (N.B.)
1095 Overlijdensakte Castricum
1096 Overlijdensakte Coevorden
1097 Overlijdensakte Dantumadeel
1098 Overlijdensakte De Wijk
1099 Overlijdensakte Delft
1100 Overlijdensakte Den Helder
1101 Overlijdensakte Deventer
1102 Overlijdensakte Dokkum
1103 Overlijdensakte Doniawerstal
1104 Overlijdensakte Doorn
1105 Overlijdensakte Eelde
1106 Overlijdensakte Erp
1107 Overlijdensakte Franeker
1108 Overlijdensakte Gaasterland
1109 Overlijdensakte Genemuiden
1110 Overlijdensakte Giethoorn
1111 Overlijdensakte Gorinchem
1112 Overlijdensakte Grijpskerke
1113 Overlijdensakte Grijpskerk
1114 Overlijdensakte Haarlemmermeer
1115 Overlijdensakte Haarlem
1116 Overlijdensakte Haskerland
1117 Overlijdensakte Hasselt
1118 Overlijdensakte Heeg
1119 Overlijdensakte Hellevoetsluis
1120 Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
1121 Overlijdensakte Hennaarderadeel
1122 Overlijdensakte Heusden
1123 Overlijdensakte Hindeloopen
1124 Overlijdensakte Hoogeveen
1125 Overlijdensakte Huizen
1126 Overlijdensakte IJsselmonde
1127 Overlijdensakte Kampen
1128 Overlijdensakte Kollumerland en Nieuw-Kruisland
1129 Overlijdensakte Kollumerland
1130 Overlijdensakte Kralingen
1131 Overlijdensakte Leek
1132 Overlijdensakte Leeuwarden
1133 Overlijdensakte Leeuwarderadeel
1134 Overlijdensakte Leiderdorp
1135 Overlijdensakte Lemmer
1136 Overlijdensakte Lemsterland
1137 Overlijdensakte Lexmond
1138 Overlijdensakte Loosdrecht
1139 Overlijdensakte Medemblik
1140 Overlijdensakte Menaldumadeel
1141 Overlijdensakte Meppel
1142 Overlijdensakte Middelburg
1143 Overlijdensakte Mijdrecht
1144 Overlijdensakte Nieuwer Amstel
1145 Overlijdensakte Nieuwveen
1146 Overlijdensakte Nigtevecht
1147 Overlijdensakte Nijeveen
1148 Overlijdensakte Nijmegen
1149 Overlijdensakte Nijmegen
1150 Overlijdensakte Nootdorp
1151 Overlijdensakte Norg
1152 Overlijdensakte Odoorn
1153 Overlijdensakte Olst
1154 Overlijdensakte Oostdongeradeel
1155 Overlijdensakte Opsterland
1156 Overlijdensakte Purmerend
1157 Overlijdensakte Rheden
1158 Overlijdensakte Rotterdam
1159 Overlijdensakte Rotterdam
1160 Overlijdensakte Rotterdam
1161 Overlijdensakte Ruinerwold
1162 Overlijdensakte Schoterland
1163 Overlijdensakte Serooskerke (Walcheren)
1164 Overlijdensakte Sint Laurens
1165 Overlijdensakte Smallingerland
1166 Overlijdensakte Sneek
1167 Overlijdensakte Sommelsdijk
1168 Overlijdensakte Spaarndam
1169 Overlijdensakte St. Jacobiparochi
1170 Overlijdensakte Stad Ommen
1171 Overlijdensakte Stavoren
1172 Overlijdensakte Steenwijkerwold
1173 Overlijdensakte Stompwijk
1174 Overlijdensakte Tiel
1175 Overlijdensakte Tietjerksteradeel
1176 Overlijdensakte Tolbert
1177 Overlijdensakte Uitingeradeel
1178 Overlijdensakte Utrecht
1179 Overlijdensakte Vierpolders, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
1180 Overlijdensakte Vledder
1181 Overlijdensakte Vlissingen
1182 Overlijdensakte Voorst
1183 Overlijdensakte Vorden
1184 Overlijdensakte Waalwijk
1185 Overlijdensakte Waspik
1186 Overlijdensakte Weesp
1187 Overlijdensakte Westdongeradeel
1188 Overlijdensakte Westerbork
1189 Overlijdensakte Westkapelle
1190 Overlijdensakte Weststellingwerf
1191 Overlijdensakte Wijk bij Duurstede
1192 Overlijdensakte Wonseradeel
1193 Overlijdensakte Workum
1194 Overlijdensakte Woubrugge
1195 Overlijdensakte Wymbritseradeel
1196 Overlijdensakte Zaltbommel
1197 Overlijdensakte Zuidlaren
1198 Overlijdensakte Zuidwolde
1199 Overlijdensakte Zutphen
1200 Overlijdensakte Zwartsluis
1201 Overlijdensakte Zwollekerspel
1202 Overlijdensakte Zwolle
1203 Overlijdensakten Amsterdam
1204 Overlijdensakten Amsterdam
1205 Overlijdensakten Gorinchem
1206 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1207 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1208 Overlijdensakten Hasselt
1209 Overlijdensakten Hasselt
1210 Overlijdensakten Hoogeveen
1211 Overlijdensakten Ruinen
1212 Overlijdensakten Ruinerwold
1213 Overlijdensakten Smallingerland
1214 Overlijdensakten Staphorst
1215 Overlijdensakten Staphorst
1216 Overlijdensakten Steenwijkerwold
1217 Overlijdensakten Tietjerksteradeel
1218 Overlijdensakten Vriezenveen
1219 Overlijdensakten Zaandam
1220 Overlijdensakten Zwartsluis
1221 Overlijdensregister Achtkarspelen 1811
1222 Overlijdensregister Aduard
1223 Overlijdensregister Alblasserdam, Stadsarchief Dordrecht
1224 Overlijdensregister Beerta
1225 Overlijdensregister Delfzijl
1226 Overlijdensregister Gapinge
1227 Overlijdensregister Grijpskerk
1228 Overlijdensregister Groningen
1229 Overlijdensregister Grootegast
1230 Overlijdensregister Hoogkerk
1231 Overlijdensregister Leek
1232 Overlijdensregister Leeuwarderadeel
1233 Overlijdensregister Marum
1234 Overlijdensregister Oldekerk
1235 Overlijdensregister Oldekerk
1236 Overlijdensregister Sneek
1237 Overlijdensregister Tietjerksteradeel
1238 Overlijdensregister Westkapelle 1806-1811
1239 Overlijdensregister Wymbritseradeel
1240 Overlijdensregister Zuidhorn
1241 Overlijdensregister Zuidhorn
1242 Overzicht Archief van de Familie Deutz
1243 Overzicht groefbidders Utrecht
1244 Parenteel Claes Klunder
1245 Parenteel Dirk Jaarsma
1246 Parenteel Jagersmeesters Straatman
1247 Parenteel Jan Jansen Hertcamp
1248 Parenteel van Bartel Jans
1249 Parenteel van Cornelis (Jansen)
1250 Parenteel van Henrik Melchior(s)
1251 Parenteel van Jan Tonnis Dragt
1252 Parenteel van Jaques Jamart
1253 Politie meldingsrapporten (1940 - 1945) - Amsterdam
1254 Poorterboeken Amsterdam
1255 Poorterboeken Breda
1256 Predikantenlijst Friesland
1257 Predikanten
1258 Project: Hans van Mierlo
1259 Protestantse gemeente 't Woudt - Den Hoorn
1260 Protestantse gemeente Augustinusga
1261 Protestantse Gemeente Kootstertille
1262 Protocollen Alphen
1263 Provinciale Drentsche en Asser courant
1264 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
1265 Quaclappen 1600 - 1612 Geheel Jan Post
1266 Quaclappen 1613-1620
1267 Quaclappen
1268 Quotisatie 1749
1269 Raamsdonk, Leden Gewapend Genootschap 1795
1270 Rechterlijk Archief Capelle
1271 Rechterlijk archief Kampen
1272 Rechterlijk Archief Kampen
1273 Rechterlijk Archief Sprang
1274 Rechterlijk Archief van Poederoijen
1275 Rechterlijk Archief Waspik
1276 Rechtspraak Woerden
1277 Regenten van een kleine stad
1278 Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
1279 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven : 1668 -1763
1280 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven 1588-1592, 1604-1668
1281 Register aangegeven lijken, Zoutelande
1282 Register van begravenen of overledenen Leeuwarden
1283 Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens Groningen
1284 Register van Holland en Westvriesland van de jaaren 1635, 1636 en 1637
1285 Register van overledenen - Grietenij Lemsterland
1286 Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd
1287 Register van overledenen Gemeente Sloten
1288 Register van overledenen Grietenij Kollumerland
1289 Register van overledenen Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1290 Register van overledenen of begravenen, Gemeente Leeuwarden
1291 Register van overledenen, 1806-1811 Tietjerksteradeel
1292 Register van overledenen, Grietenij Achtkarspelen
1293 Register van overledenen, Grietenij Opsterland, 1806-1811
1294 Register van overledenen, Grietenij Wonseradeel, 1806-1811
1295 Register van overledenen, Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1296 Register van vertrokken personen, Breda, 1823-1833
1297 Registratie Europeanen op java en Madoera 1819
1298 Rekeningen van de Friese kloosterinkomsten 1606/1607
1299 Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1811
1300 Rijksarchief Leeuwarden
1301 Roots (FEANSTER, weekblad in Surhuisterveen en omstreken)
1302 RootsWeb's World Connect Project: van der Werf - Thompson Family
1303 Rotterdam 1830
1304 Rotterdam 1896 d 100
1305 Rotterdamsch Nieuwsblad
1306 Rotterdamsche courant
1307 Rotterdamse gezinskaarten (1880-1941)
1308 Rouwbrief
1309 Schepenbank Trouwboek Raamsdonk
1310 Schoolmeesters van Zwartsluis
1311 Schoorsteengeldregister
1312 Seventeenth-Century Brailian Jewry: A Critical Review
1313 Sibbe : maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde
1314 Skoalmasters yn Fryslân, 1600 - 1950: Dantumadeel (gegevens van Hartman Sannes)
1315 Skrok en Hennaard binnen Hennaerderadeel in nedergerecht en cultuurhistorie
1316 Soerabaijasch handelsblad
1317 Soldaten leger Napoleon
1318 Sprang-Capelle N.G. Dopen
1319 Stadsarchief 's Hertogenbosch
1320 Stadsarchief Kampen, foto B. Klappe
1321 Stadsarchief Rotterdam
1322 Stadsbegraafboeken Leeuwarden
1323 Stamboek van den Frieschen adel (1846)
1324 Stamboeken Marine 1813-1940
1325 Stamboom Ambachtsheer/Ambagtsheer
1326 Stamboom familie Johannes Ruizing
1327 Stamboom Familie Weima
1328 Stamboom Feikje Samplonius
1329 Stamboom Jan Doekes (Dokkum)
1330 Stamboom Lisanne Imholz-Komijn
1331 Stamboom Terwal
1332 Stamboom van de familie van Polanen
1333 Stamboom Van den Berg
1334 Stamboom van Familie van der Velde
1335 Stamboom van Jan van Raelte (Raalte)
1336 Stamboomforum Jacobus van Weijland
1337 Staphorst en IJhorst, 500ste penning 1675
1338 Statenvertaling 1637
1339 Staverse families - Heineman
1340 Stemdragende boerderijen Drachten 1640-1788
1341 Stemgerechtigden Koudum 1640 en 1698
1342 Stemkohieren Friesland
1343 Testamenten Leiden 149-1582
1344 Texelse genealogie - Zeebrieven
1345 The Early English Dissenters in the Light of Recent Research (1550-1641 ...
1346 The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
1347 The so-called Dissius Auction (1696 sale of 124 painings by the art merchant Gerard Hoet II)
1348 Thys de Jong Genealogy
1349 Tienjarentafels Amsterdam
1350 Tilburgsche Courant
1351 Tollen en Tolhuizen
1352 Topografische Dienst
1353 Topografische Dienst
1354 Transportakten voor 1811, Amsterdam
1355 Transporten en schuldbrieven van Koudekerk 1629-1639
1356 Transporten onroerend goed Walcheren
1357 Tresoar Fries Historisch centrum
1358 Trouw-, begraaf- en lidmatenboek Koekange
1359 Trouwboek 's Gravenhage Alle gezindten
1360 Trouwboek 's-Gravenhage
1361 Trouwboek 's-Grevelduin-Capelle
1362 Trouwboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
1363 Trouwboek Abcoude
1364 Trouwboek Aduard
1365 Trouwboek Alphen aan de Rijn
1366 Trouwboek Amerongen
1367 Trouwboek Amersfoort (Evangelisch Luthers)
1368 Trouwboek Amsterdam Engels Presbyteraans
1369 Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
1370 Trouwboek Amsterdam Oude Kerk Nederlands Hervormd
1371 Trouwboek Appingedam
1372 Trouwboek Benschop
1373 Trouwboek Beulake
1374 Trouwboek Blokzijl
1375 Trouwboek Breda (Waals)
1376 Trouwboek Capelle
1377 Trouwboek CIV Dalfsen
1378 Trouwboek Coevorden
1379 Trouwboek Dalen
1380 Trouwboek Delft
1381 Trouwboek Deventer
1382 Trouwboek Dordrecht, Waalse gemeente
1383 Trouwboek Dordrecht
1384 Trouwboek Eelde
1385 Trouwboek Enkhuizen
1386 Trouwboek Garmerwolde
1387 Trouwboek Garnwerd en Oostum
1388 Trouwboek Geertruidenberg
1389 Trouwboek Grijpskerk
1390 Trouwboek Groningen
1391 Trouwboek Grootegast en Doezum
1392 Trouwboek Haarlem
1393 Trouwboek Hasselt
1394 Trouwboek Havelte
1395 Trouwboek Hellendoorn
1396 Trouwboek Hervormde gemeente St. Annaparochie
1397 Trouwboek Hoogeveen
1398 Trouwboek Hoogezand
1399 Trouwboek Hoorn
1400 Trouwboek IJhorst en De Wijk
1401 Trouwboek IJhorst/De Wijk
1402 Trouwboek Jaarsveld
1403 Trouwboek Kampen (Gereformeerd)
1404 Trouwboek Kampen
1405 Trouwboek Kampereiland
1406 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1407 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1408 Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
1409 Trouwboek Leiden Waalse Kerk
1410 Trouwboek Lettelbert en Enumatil
1411 Trouwboek Linschoten
1412 Trouwboek Lochem
1413 Trouwboek Loosdrecht
1414 Trouwboek Maarssen (Nederlands Hervormd)
1415 Trouwboek Maastricht Hervormd
1416 Trouwboek Mastebroek
1417 Trouwboek Meerkerk
1418 Trouwboek Meppel
1419 Trouwboek Midwolde en Leek
1420 Trouwboek Montfoort (Gereformeerd)
1421 Trouwboek Nederduits Gereformeerd Blokzijl
1422 Trouwboek NG Giethoorn
1423 Trouwboek Nieuwleusen
1424 Trouwboek Niezijl
1425 Trouwboek Nijeveen
1426 Trouwboek Noordhorn
1427 Trouwboek Oldehove
1428 Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
1429 Trouwboek Oudendijk (NH)
1430 Trouwboek Purmerend Evangelisch Luthers
1431 Trouwboek Rijswijk (gereformeerd)
1432 Trouwboek Roderwolde
1433 Trouwboek Rotterdam
1434 Trouwboek Rouveen
1435 Trouwboek Ruinen
1436 Trouwboek Ruinerwold
1437 Trouwboek Sappemeer
1438 Trouwboek Sprangh
1439 Trouwboek Staphorst
1440 Trouwboek Steenwijk
1441 Trouwboek Ter Apel
1442 Trouwboek Tiel
1443 Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
1444 Trouwboek Utrecht Waalse Gemeente
1445 Trouwboek Utrecht
1446 Trouwboek Vollenhove
1447 Trouwboek Waardenburg
1448 Trouwboek Wanneperveen
1449 Trouwboek Wapserveen
1450 Trouwboek Waspik
1451 Trouwboek Werkendam
1452 Trouwboek Winsum
1453 Trouwboek Woerden
1454 Trouwboek Zegveld
1455 Trouwboek Zuidhorn
1456 Trouwboek Zundert
1457 Trouwboek Zutphen
1458 Trouwboek Zwartsluis
1459 Trouwboek Zweeloo
1460 Trouwboek Zwolle
1461 Trouwen CIV Loosdrecht
1462 Trouwen civiel Dalfsen
1463 Trouwen civiel Rouveen
1464 Trouwen civiel Zwartsluis
1465 Trouwen en begraven (gaarder) - 's Grevelduin-Capelle
1466 Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik
1467 Trouwen Gerecht, juni 1795 - januari 1799, Leiden
1468 Trouwen Waspik (schepenbank)
1469 Trouwgeld Zeeuwse eilanden
1470 Trouwinschrijving Utrecht
1471 Trouwregister Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden (tot 1755)
1472 Trouwregister Doopsgezinde gemeente Gorredijk Lippenhuizen
1473 Trouwregister gerecht Doniawerstal
1474 Trouwregister Gerecht Gaasterland
1475 Trouwregister Gerecht Harlingen
1476 Trouwregister Gerecht Hindeloopen
1477 Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
1478 Trouwregister Gerecht Leeuwarden
1479 Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel
1480 Trouwregister Gerecht Opsterland
1481 Trouwregister Gerecht Schoterland
1482 Trouwregister Gerecht Tietjerksteradeel
1483 Trouwregister Gerecht Workum
1484 Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude
1485 Trouwregister Hervormde gemeente Anjum
1486 Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga
1487 Trouwregister Hervormde gemeente Balk
1488 Trouwregister Hervormde gemeente Beers en Jellum
1489 Trouwregister Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
1490 Trouwregister Hervormde gemeente Bergum
1491 Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum
1492 Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum
1493 Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
1494 Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen
1495 Trouwregister Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
1496 Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl
1497 Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
1498 Trouwregister Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
1499 Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum
1500 Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
1501 Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1502 Trouwregister Hervormde gemeente Ee
1503 Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum
1504 Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
1505 Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
1506 Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
1507 Trouwregister Hervormde gemeente Gerkesklooster
1508 Trouwregister Hervormde gemeente Goingarijp Broek
1509 Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk
1510 Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
1511 Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
1512 Trouwregister Hervormde gemeente Harich
1513 Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
1514 Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
1515 Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen
1516 Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
1517 Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure en Bornwird
1518 Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions
1519 Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen
1520 Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd
1521 Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne
1522 Trouwregister Hervormde gemeente IJlst
1523 Trouwregister Hervormde gemeente IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
1524 Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum
1525 Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
1526 Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
1527 Trouwregister Hervormde gemeente Kollum
1528 Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
1529 Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
1530 Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag
1531 Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
1532 Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
1533 Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik
1534 Trouwregister Hervormde gemeente Makkum
1535 Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
1536 Trouwregister Hervormde gemeente Nijega Elahuizen
1537 Trouwregister Hervormde gemeente Nijland
1538 Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
1539 Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes
1540 Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
1541 Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
1542 Trouwregister Hervormde gemeente Oosthem Abbega Folsgare
1543 Trouwregister Hervormde gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga
1544 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
1545 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Idzega en Sandfirden
1546 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
1547 Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne
1548 Trouwregister Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
1549 Trouwregister Hervormde gemeente Oudeschoot Nieuweschoot Mildam Rottum Katlijk
1550 Trouwregister Hervormde gemeente Oudkerk Roodkerk
1551 Trouwregister Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
1552 Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard
1553 Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
1554 Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
1555 Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
1556 Trouwregister Hervormde gemeente Scharnegoutum
1557 Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
1558 Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
1559 Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren
1560 Trouwregister Hervormde gemeente Stiens
1561 Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude, Tietjerk
1562 Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen
1563 Trouwregister Hervormde gemeente Terkaple Akmarijp
1564 Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard
1565 Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Legemeer
1566 Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten
1567 Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
1568 Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie
1569 Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum
1570 Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
1571 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnaldum
1572 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1573 Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum
1574 Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
1575 Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard
1576 Trouwregister Hervormde gemeente Workum
1577 Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
1578 Trouwregister Huwelijken aangegeven ter secretarie Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
1579 Trouwregister Jutrijp en Hommerts
1580 Trouwregister Nijega Elahuizen
1581 Twentebestand
1582 Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema
1583 Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar
1584 Uit Smallingerlands verleden, "Bearn Lap" door Klaas J. Bekkema
1585 Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, uitgave Francois Halma
1586 Uitgebreide genealogie van Jacob Sickenga ca. 1650
1587 Utrechtsche courant
1588 Utrechtsche provinciale en stads-courant
1589 Vaderlandsch Woordenboek, deel I, AA - AD
1590 Vaderlandsch Woordenboek
1591 Valthermond vroeger, wie kent ze?
1592 Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
1593 Van Voorgaande Dingen
1594 Vergunningen Delft - Consentboek
1595 Verhaal : Rechterlijk Archief Leiderdorp
1596 Verhaal: Gevelstenen in de Lakenhal
1597 Verhaal: Laurens Jansz Coster
1598 Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 172
1599 Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden, volume 2, eerste stuk: Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van Delft
1600 Vermeer and His Milieu: A Web of Social History
1601 Vernoemingsreeks Sierk van der Woude
1602 Verslag van den tegenwoordige Staat van het Schoolwezen op Java
1603 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven
1604 Vertrokken lidmaten Breda 1642-1679
1605 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
1606 Verzameling K. Miedema
1607 Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ... (Goo
1608 Vestbrieven Breda
1609 VOC-opvarenden
1610 Volkstelling 1748 Hellendoorn
1611 Volkstelling 1748 Kampen
1612 Volkstelling 1795 (10 oktober) Fortresse Zwartsluis
1613 Volkstelling 1795 (21-31 okt.) Buitenkwartier Zwartsluis
1614 Volkstelling Genemuiden 1748
1615 Volkstelling Hasselt 1748
1616 Volkstelling Hasselt 1795
1617 Volkstelling Hasselterkerspel 1748
1618 Volkstelling Hasselterkerspel 21 - 31 oktober 1795
1619 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
1620 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
1621 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
1622 Volkstelling Hoogeveen 1829
1623 Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748
1624 Volkstelling Nieuwleusen 1795
1625 Volkstelling Rouveen 1748
1626 Volkstelling Westkapelle - 18 juli 1810
1627 Volkstelling Westkapelle - 19 juni 1812
1628 Volkstelling Westkapelle 1826
1629 Volkstelling Zwollekerspel 1748
1630 Volkstellingregister Breda
1631 Volkstellingregister Princenhage 1826-1829
1632 Voorouders van Albert Melessen
1633 Voorouders van Huib Westerbeke
1634 Vuursteden Zwartsluis 1675 en 1682
1635 Vuurstedengeld IJhorst
1636 Vuurstedengeld Rouveen
1637 Walcheren (platteland) inwoners 1797-1799
1638 Webpagina van Huib Heijt (geverifieerd 22 augustus 2017)
1639 Webring Reestdal tussen Drenthe en Overijssel
1640 Website H. Elsinga: genealogieën van Hoogeveense families voor 1811 - Mentinck
1641 Weesakten Delft
1642 Weesboeken Hemelumer Oldeferd 1744-1783
1643 Weeskamer van Leiden
1644 Westfriese families - Genealogie in West-Friesland - melchior
1645 Westkapelle inwoners 1797
1646 Wie is Wie in Overijssel - Evertjan Thomassen à Theussink
1647 Wikipedia, artikel Vollenhove (januari 2010)
1648 Woorden-Boek.nl
1649 Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT)
1650 Woordenboek van Voornamen - Dr. J. van der Schaar
1651 Wumkes' Stads- en Dorpskroniek van Friesland - Tresoar
1652 www. klaasvdschuit.nl
1653 www.altijdstrijdvaardig.nl
1654 www.broersma-sweet-haven.com
1655 www.dominees.nl
1656 www.familysearch.org
1657 www.hfjansen.nl
1658 www.hofsteegenealogy.com
1659 www.pdejong.com
1660 www.semplonius.info
1661 www.sijses.nl
1662 www.vanderkooij.org
1663 www.watwaswaar.nl
1664 www.windgenealogie.org
1665 www.wobbes.com
1666 Zeeuwse Eilanden inwoners 1811, 1813
1667 Zeeuwse Mobiele Schutterij
1668 Zerkenlijst Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk te Kampen
1669 Zoutgeld Zwartsluis 1694 en 1702
1670 Zwartsluis aan 't Zwarte Water
1671 Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp