Deze pagina bevat een index van alle bronnen van het gegevensbestand, gesorteerd volgens titel. Aanklikken van de brontitel brengt u naar de bronpagina.

Nummer Naam
1 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
2 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)
3 'Cultuur, Mens en Natuur in de Mieden', deel I, Biografie van de Mieden
4 's Gravenhaegse courant
5 't Nieuw Woorden-boek der Regten
6 "Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624 - 1809"
7 "De van Loo's in de omgeving van Rembrandt"
8 "Friezen uit vroeger eeuwen" door Hessel de Walle
9 (Onder)trouw Gericht Kampen (1664-1795)
10 1000e penning Zwartsluis 1694
11 1000e penning Zwartsluis 1726
12 30e/40e penningen
13 500e penning Zwartsluis 1675
14 Aangegeven lijken Nijeveen
15 Aantekeningen over de familie Huete, en over de stratebroederschappen te Zwolle.
16 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550 - 1805 Leeuwarden
17 Aanvulling op de Stadsbegraafboeken Leeuwarden
18 Achter de gevels van Delft
19 Adie Lambertsz.
20 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
21 Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
22 Advocaten Friesland 1527-1577
23 Afstammingsverklaring
24 Agrarisch nieuwsblad
25 Akse
26 Album Amicorum van Theodorus Heymans
27 Alfabethische Lijst der Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in Noord-Nederland, sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw.
28 Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928
29 Algemeen Handelsblad
30 Algemeen Nederlandsch Familieblad
31 Alkmaar - Impost huwelijken
32 Alle Groningers
33 Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam
34 Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, ...
35 Amsterdamsche Mercurius
36 Amsterdamse courant
37 andredenhaan - van Neurenburg
38 Anglo-Frisian
39 Archief Dagblad van het Noorden
40 Archief Eemland
41 Archief Hervormde gemeente Eestrum Diaconierekeningboek
42 Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
43 Archief Leeuwarder Courant
44 Archief van de Hervormde gemeente Eestrum Diaconie, kerk- en armvoogdij, register ontvangsten en uitgaven
45 Archiefstukken Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
46 Archieven.nl
47 Atlas van Loon
48 Authorisatieboek Hemelumer Oldeferd
49 Barzilay - De vroegere Barzilays in Nederland
50 Bataafsche Leeuwarder Courant
51 Begraafboek 's-Hertogenbosch
52 Begraafboek Capelle
53 Begraafboek Delft
54 Begraafboek Ginneken
55 Begraafboek Gorredijk
56 Begraafboek Hasselt
57 Begraafboek Hervormde gemeente Stavoren
58 Begraafboek Hoogeveen
59 Begraafboek Kampen
60 Begraafboek Leiden
61 Begraafboek Loosdrecht
62 Begraafboek Meppel - Graven
63 Begraafboek Meppel - Klokkengeld
64 Begraafboek Nieuwveen (Impost)
65 Begraafboek Rotterdam
66 Begraafboek Ruinerwold
67 Begraafboek Sloten
68 Begraafboek Waspik
69 Begraafboek Werkendam
70 Begraafboek Woerden
71 Begraafboek Zwollekerspel - Bergklooster
72 Begraafboek Zwolle
73 Begraafregister Nieuwe Ooster Amsterdam 1894-2005
74 Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
75 Begraven (gaarder) Waspik
76 Begraven kosten 's-Gravenhage 1782-1811 Groote Kerk
77 Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
78 Beroepen van toen
79 Beroepsnamenboek
80 Beschrijving der stad Leyden
81 Beschrijving der Stadt Delft
82 Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825.
83 Bevolking Westkapelle
84 Bevolkingsregister Aarle-Rixtel
85 Bevolkingsregister Breda
86 Bevolkingsregister Delft
87 Bevolkingsregister Delft
88 Bevolkingsregister Ginneken en Bavel
89 Bevolkingsregister Leeuwarden
90 Bevolkingsregister Maatchappij van Weldadigheid
91 Bevolkingsregister Nijega 1860-1880
92 Bevolkingsregister Princenhage
93 Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 (Streekarchief Bommelerwaard)
94 Bevolkingsregister Zaltbommel
95 Bevolkingsregister Zwartsluis 1860-1900
96 Bevolkingsregister Zwartsluis 1901-1935
97 Bevolkingsregisters Amsterdam 1851-1853
98 Bevolkingsregisters Veenhuizen/Ommerschans
99 Bijzonderheden over Antonius Hambrouck
100 Biografisch woordenboek der Nederlanden
101 Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
102 Boelens: Een RK Groninger familie met een grote Bossche tak, 2 delen
103 Boetes op trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795
104 Bonboeken Leiden
105 Bosch' Protocol
106 Bossche Encyclopedie/Inkwartiering
107 Bossche Encyclopedie
108 Bossche Encyclopedie
109 Breukdodenboek 1729-1794 Groningen
110 Breukdodenboek Groningen
111 Breukdodenboek Groningen
112 Brieven aan Saeckma
113 Burgemeesters van Ouder-Amstel
114 Burgerboeken van Leeuwarden
115 Burgerboeken
116 Burgerlijke stand - geboorte - Doorn
117 Burgerlijke Stand - Geboorte - Groningen
118 Burgerlijke stand - Geboorte Nijmegen
119 Burgerlijke stand - Geboorte Venlo
120 Burgerlijke stand - Huwelijk Hasselt
121 Burgerlijke stand - huwelijken - Mijdrecht
122 Burgerlijke stand - huwelijken - Spaarndam
123 Burgerlijke Stand - huwelijken Heerde
124 Burgerlijke stand - overlijden - Bunschoten
125 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
126 Burgerlijke stand - overlijden - Doorn
127 Burgerlijke stand - overlijden / Gelders Archief
128 Burgerlijke stand - Overlijden Hoogeveen
129 Burgerlijke stand - Overlijden Overijssel
130 Burgerlijke stand - Overlijden Utrecht
131 Burgerlijke stand - overlijden Veenendaal
132 Burgerlijke Stand Amsterdam
133 Burgerlijke Stand Assendelft
134 Burgerlijke stand Geboorte Zaltbommel
135 Burgerlijke stand geboorte Zwolle
136 Burgerlijke Stand Geboorten, Leeuwarden
137 Burgerlijke stand Huwelijk 's-Hertogenbosch
138 Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam
139 Burgerlijke stand Huwelijk Haaften
140 Burgerlijke stand Huwelijk Hattem
141 Burgerlijke stand Huwelijk Zuidhorn
142 Burgerlijke stand huwelijk Zwollekerspel
143 Burgerlijke stand Huwelijk Zwolle
144 Burgerlijke Stand Ned. Indië
145 Burgerlijke stand Overlijden Avereest
146 Burgerlijke Stand Overlijden Dalfsen
147 Burgerlijke stand overlijden Doesburg
148 Burgerlijke stand overlijden Hattem
149 Burgerlijke stand Overlijden Kampen
150 Burgerlijke stand overlijden Staphorst
151 Burgerlijke stand Overlijden Vollenhove
152 Burgerlijke stand Overlijden Vriezenveen
153 Burgerlijke stand Overlijden Woubrugge
154 Burgerlijke stand Overlijden Zaltbommel
155 Burgerlijke stand Overlijden Zuidhorn
156 Burgerlijke stand Overlijden Zutphen
157 Burgerlijke stand Overlijden Zwartsluis
158 Burgerlijke stand Overlijden Zwolle
159 Burgerlijke stand Rhenen
160 Burgerlijke Stand Zaandam
161 Burgers 1581-1798 Hattem
162 Buurthouden, Burengebruiken en Buurtorganisaties in Leiden (14e - 19e eeuw)
163 Buurtkwesties Leiden (1597-1796)
164 Cannegieter: grafschriften Franeker
165 Carrousels Speelman
166 Charters Centraal Bureau voor de Genealogie
167 Chromo-topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1:25.000
168 Collectie Pieter Nieuwland
169 Dagblad van 's Gravenhage
170 Database - BergSmit
171 Database van Verdwenen Molens in Nederland
172 De dagboeken van Doeke Wijgers Hellema
173 De Familie van Anna Dorsefan, vrouw van Lucas van Dingstee te Hasselt
174 De Gids
175 De Heeren van Alkmaer - Gemeente Alkmaar
176 De Heeren van den Raede - Biografieën en Groepsportret van de Raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811
177 De hoeve van Tolloysen
178 De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds. Bestaande, in een verhandeling, van de waaren en koopmanschappen, die men daar heenen sendt en wederom ontfangt: benevens vergelykingen der munten, maaten en gewigten, en op wat wyse men over en weêr wisselt , Volume 2 (Google eBoek)
179 De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd
180 De magistraat van Leeuwarden 1588 - 1700
181 De meesterboeken van Obreen - Sint Lucasgilde
182 De Nederlandse Leeuw
183 De Ommelander Borgen en Steenhuizen
184 De Opstand in Leiden in de jaren 1566 en 1567
185 De Overijsselsche familie Drost
186 De Ruitenborch
187 De schoolmeesters van Franekeradeel in de loop der tijden 1600-1950
188 De schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde in de loop der tijden, 1600-1950
189 De schoolmeesters van Leeuwarderadeel, 1600-1950
190 De schoolmeesters van Ooststellingwerf, 1600-1950
191 De schoolmeesters van Opsterland in de loop der tijden, 1600-1950
192 De schoolmeesters van Workum in de loop der tijden.
193 De Schoolmeesters van Wymbritseradeel in de loop der tijden, 1600-1950
194 De tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden; behelzende de inleiding der beschrijving van het landschap Drenthe
195 De Tijd: godsdienstig - staatkundig dagblad
196 De Tijd: godsdienstig -staatkundig dagblad
197 De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
198 de volkshogeschool
199 De voorouders en verwanten van aartsverzamelaar Albertus Theodorus Hartkamp
200 De vroedschap van Amsterdam 1578-1795
201 De Waarheid
202 De Weerd in klapper K33.5 (1546-1614) - Decreetboeken Hof van Friesland
203 Delft, akte jaar 1943, nummer 239
204 Delftsche courant
205 Delftse biografieën
206 Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
207 Diaconierekening boek Hervormde gemeente Beetsterzwaag
208 Diaconierekeningboek Archief Hervormde gemeente Bergum
209 Different nopende het verzoek, in der zaake van Jhr. Jan Floris grave van Nassau La Lecq hoofd-officier der stad Utrecht ... contra Gysbert Egeling, burger en coopman in wijnen binnen de gemelde stad (Google eBoek)
210 Digitaal loket Leeuwarden - Graf opzoeken
211 Digitale Arena Delft
212 Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
213 Dominees.nl - Diemen
214 Dominees.nl - Kamperveen Hervormde gemeente
215 Dominees.nl - Utrecht
216 Dominees.nl Delft
217 Dominees.nl, Meppel, Hervormde Gemeente.
218 Dominees.nl. Alphen aan de Rijn
219 Dominees.nl
220 DONGER DEEL, OOST ZYDE DER PASENS, De Vierde GRIETENIJE van Ooster Goo
221 Doop NH Zaltbommel
222 Doop- en Trouwboek Grijpskerk
223 Doop- en trouwboeken Nieuw(e)veen 1753-1811
224 Doop-, trouw- en lidmatenboek Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
225 Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
226 Doopboek 's Hertogenbosch
227 Doopboek 's-Gravenhage
228 Doopboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
229 Doopboek Aduard
230 Doopboek Alkmaar
231 Doopboek Amstelveen
232 Doopboek Amsterdam Engels Presbyteriaans
233 Doopboek Avereest
234 Doopboek Baambrugge
235 Doopboek Beilen
236 Doopboek Beulake
237 Doopboek Blokzijl
238 Doopboek Boornbergum Kortehemmen
239 Doopboek Borger
240 Doopboek Breda (RK)
241 Doopboek Breda
242 Doopboek Brielle
243 Doopboek Christelijk Gereformeerde Kerk Zwartsluis 1838-1893
244 Doopboek Coevorden
245 Doopboek Culemborg
246 Doopboek Dalen
247 Doopboek Dalfsen
248 Doopboek Delft
249 Doopboek Den Ham
250 Doopboek Diever
251 Doopboek Dongen
252 Doopboek Dordrecht (Nederlands Hervormd)
253 Doopboek Dordrecht, Waalse Gemeente
254 Doopboek Drumpt 1719-1771
255 Doopboek Dwingeloo
256 Doopboek Elburg
257 Doopboek Enkhuizen
258 Doopboek Etten-Leur
259 Doopboek Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden
260 Doopboek Everdingen
261 Doopboek Farmsum
262 Doopboek Garnwerd en Oostum
263 Doopboek Geertruidenberg
264 Doopboek Grijpskerk
265 Doopboek Groningen
266 Doopboek Grootegast en Doezum
267 Doopboek Hasselt
268 Doopboek Hattem
269 Doopboek Havelte
270 Doopboek Hellendoorn (J.Prins)
271 Doopboek Hellendoorn
272 Doopboek Hellevoetsluis
273 Doopboek Hervormde gemeente Anjum
274 Doopboek Hervormde gemeente Augustinusga
275 Doopboek Hervormde gemeente Balk
276 Doopboek Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
277 Doopboek Hervormde gemeente Bergum
278 Doopboek Hervormde gemeente Birdaard, Janum
279 Doopboek Hervormde gemeente Blija en Hogebeintum
280 Doopboek Hervormde gemeente Bolsward
281 Doopboek Hervormde gemeente Boornbergum, Kortehemmen
282 Doopboek Hervormde gemeente Bozum
283 Doopboek Hervormde gemeente Britsum
284 Doopboek Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
285 Doopboek Hervormde gemeente Burum en Munnekezijl
286 Doopboek Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
287 Doopboek Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
288 Doopboek Hervormde gemeente Dokkum
289 Doopboek Hervormde gemeente Drachten
290 Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
291 Doopboek Hervormde gemeente Ee
292 Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
293 Doopboek Hervormde gemeente Ferwerd
294 Doopboek Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
295 Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
296 Doopboek Hervormde gemeente Gerkesklooster
297 Doopboek Hervormde gemeente Gorredijk
298 Doopboek Hervormde gemeente Grouw
299 Doopboek Hervormde gemeente Hallum
300 Doopboek Hervormde gemeente Harich
301 Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
302 Doopboek Hervormde gemeente Heeg
303 Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
304 Doopboek Hervormde gemeente Hindeloopen
305 Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
306 Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
307 Doopboek Hervormde gemeente Kollum
308 Doopboek Hervormde gemeente Koudum
309 Doopboek Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
310 Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
311 Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
312 Doopboek Hervormde gemeente Lekkum, Miedum
313 Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
314 Doopboek Hervormde gemeente Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
315 Doopboek Hervormde gemeente Makkum
316 Doopboek Hervormde gemeente Marssum
317 Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
318 Doopboek Hervormde gemeente Morra en Lioessens
319 Doopboek Hervormde gemeente Nijega en Elahuizen
320 Doopboek Hervormde gemeente Nijland
321 Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
322 Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
323 Doopboek Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
324 Doopboek Hervormde gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare
325 Doopboek Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
326 Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
327 Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
328 Doopboek Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk
329 Doopboek Hervormde gemeente Oudkerk en Roodkerk
330 Doopboek Hervormde gemeente Oudwoude en Westergeest
331 Doopboek Hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega
332 Doopboek Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
333 Doopboek Hervormde gemeente Rijperkerk en Hardegarijp
334 Doopboek Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
335 Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
336 Doopboek Hervormde gemeente Sloten
337 Doopboek Hervormde gemeente Sneek
338 Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
339 Doopboek Hervormde gemeente Stiens
340 Doopboek Hervormde gemeente Suawoude en Tietjerk
341 Doopboek Hervormde gemeente Surhuisterveen
342 Doopboek Hervormde gemeente Surhuizum
343 Doopboek Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenshuizen en Legemeer
344 Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
345 Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
346 Doopboek Hervormde gemeente Vrouwenparochie
347 Doopboek Hervormde gemeente Warga, Wartena en Warstiens
348 Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
349 Doopboek Hervormde gemeente Wijnaldum
350 Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
351 Doopboek Hervormde gemeente Wirdum
352 Doopboek Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
353 Doopboek Hervormde gemeente Wommels/Hidaard
354 Doopboek Hervormde gemeente Workum
355 Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
356 Doopboek Hervormde kerk Raamsdonk
357 Doopboek Heusden Nederlands Hervormd
358 Doopboek Hoogeveen
359 Doopboek Hoogezand
360 Doopboek Hoorn
361 Doopboek Hulst - Nederlands Hervormd
362 Doopboek IJhorst/ De Wijk
363 Doopboek Jutphaas
364 Doopboek Kampen
365 Doopboek Koekange
366 Doopboek Kolder- en Dinxterveen
367 Doopboek Kuinre
368 Doopboek Leerdam (Nederlands Hervormd)
369 Doopboek Leeuwarden R.K.
370 Doopboek Leiden (Gereformeerd)
371 Doopboek Leiden Waalse Kerk
372 Doopboek Lettelbert en Enumatil
373 Doopboek Lexmond
374 Doopboek Maastricht Nederlands Hervormd
375 Doopboek Mastenbroek
376 Doopboek Meppel
377 Doopboek Midwolde en Leek
378 Doopboek Neede
379 Doopboek NG Wanneperveen
380 Doopboek Nieuw-Loosdrecht
381 Doopboek Nieuwleusen
382 Doopboek Niezijl
383 Doopboek Nijeveen
384 Doopboek Nijmegen
385 Doopboek Noordhorn
386 Doopboek Oldehove
387 Doopboek Oosterhesselen
388 Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
389 Doopboek Purmerend Evangelisch Luthers
390 Doopboek R.K. parochie Nieuwstad Leeuwarden
391 Doopboek Raalte
392 Doopboek Rijssen
393 Doopboek Roden
394 Doopboek Roderwolde
395 Doopboek Rotterdam
396 Doopboek Rouveen
397 Doopboek Ruinerwold
398 Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
399 Doopboek Schipluiden gereformeerd
400 Doopboek Sprang
401 Doopboek Staphorst
402 Doopboek Steenwijk
403 Doopboek Terwolde 1645-1811
404 Doopboek Ulrum
405 Doopboek Utrecht (gereformeerd)
406 Doopboek Utrecht Evangelisch Luthers
407 Doopboek Utrecht Waalse kerk
408 Doopboek Veldhuizen
409 Doopboek Visvliet
410 Doopboek Vollenhove
411 Doopboek Wanneperveen
412 Doopboek Wapserveen
413 Doopboek Warfhuizen
414 Doopboek Waspik
415 Doopboek Wehe en Zuurdijk
416 Doopboek Winsum
417 Doopboek Woerden
418 Doopboek Zeist
419 Doopboek Zuidhorn
420 Doopboek Zutphen
421 Doopboek Zwartsluis
422 Doopboek Zwolle
423 Doopboeken Amsterdam
424 Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
425 DTB Delft
426 DTB Rotterdam
427 DTB Schipluiden
428 Eduard de Vries en Anna Loly (stad Utrecht)
429 Een frauderende dominee.
430 Een Zathe in de Noordermeerpolder
431 Eindhoven in 1934 - De (oude) Kruidenbuurt in Stratum
432 Electoral Rolls New South Wales, Australia
433 Emigranten 1839-1900
434 Emigratie naar Argentinië
435 Encyclopedie Drenthe Online - Artikel Beurtvaart
436 Encyclopedie Drenthe Online
437 Enkhuizer Patriciërs
438 Epistolarum ab Illustribus & Claris Viris scriptarum centuriae tres
439 Erfgoed Blokhuispoort
440 Erfgoed Leiden en Omstreken
441 Familie Broeders
442 Familie de Glarges te Haarlem - Genealogie de Glarges
443 Familie de Vries
444 Familie Veenstra
445 Familie-overzicht Schuuring
446 Familienamen 1811
447 Familienbericht Ortsfamilienbuch Neuenhaus
448 Familienbericht Ortsfamilienbuch Nordhorn
449 Familienbericht Ortsfamilienbuch Uelsen
450 Familienbericht Ortsfamilienbuch Wilsum
451 Fragment Genealogie Groenhout, Generatie 4 - Nikhef
452 Free Family History and Genealogy Records
453 Friesche Courant: gelykheid, vryheid en broederschap
454 Friese Nummerbewijzen (kentekens)
455 Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
456 Frisiae Dominium. Uitgegeven door Petrus Schenk, Amsterdam
457 Full text of "Oud Holland"- Internet Archive
458 Full text of "Pennsylvania genealogies; chiefly Scotch-Irish and German"
459 Ga het na in het Nationaal Archief
460 Ga het na in het Nationaal Archief
461 Gazette d'Amsterdam = Amsterdamsche Courant
462 Geboorteakte 's Hertogenbosch
463 Geboorteakte Achtkarspelen
464 Geboorteakte Alkmaar
465 Geboorteakte Arnemuiden
466 Geboorteakte Assen
467 Geboorteakte Beilen
468 Geboorteakte Bolsward
469 Geboorteakte Borger
470 Geboorteakte Breda
471 Geboorteakte Dantumadeel
472 Geboorteakte Delft
473 Geboorteakte Diever
474 Geboorteakte Doniawerstal
475 Geboorteakte Doorn
476 Geboorteakte Emmen
477 Geboorteakte Erp
478 Geboorteakte Gorinchem
479 Geboorteakte Grijpskerk
480 Geboorteakte Haskerland
481 Geboorteakte Hasselt
482 Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
483 Geboorteakte Hengelo (Ov)
484 Geboorteakte Hoogeveen
485 Geboorteakte IJlst
486 Geboorteakte IJsselmonde
487 Geboorteakte Kampen
488 Geboorteakte Kollumerland
489 Geboorteakte Leeuwarden
490 Geboorteakte Leeuwarden
491 Geboorteakte Lemsterland
492 Geboorteakte Loenen
493 Geboorteakte Meppel
494 Geboorteakte Mijdrecht
495 Geboorteakte Norg
496 Geboorteakte Odoorn
497 Geboorteakte Opsterland
498 Geboorteakte Rotterdam
499 Geboorteakte Ruinerwold
500 Geboorteakte Schoterland
501 Geboorteakte Sloten
502 Geboorteakte Smallingerland
503 Geboorteakte Smilde
504 Geboorteakte Sneek
505 Geboorteakte Steenwijkerwold
506 Geboorteakte Stratum
507 Geboorteakte Tiel
508 Geboorteakte Tietjerksteradeel
509 Geboorteakte Tilburg
510 Geboorteakte Utrecht
511 Geboorteakte Veere
512 Geboorteakte Vlijmen
513 Geboorteakte Vlissingen
514 Geboorteakte Westkapelle
515 Geboorteakte Workum
516 Geboorteakte Wymbritseradeel
517 Geboorteakte Zegveld
518 Geboorteakte Zoutelande
519 Geboorteakte Zuidwolde
520 Geboorteakten Amersfoort
521 Geboorteakten Amsterdam
522 Geboorteakten Hasselt
523 Geboorteakten Hoogeveen
524 Geboorteakten Zaandam
525 Geboorteakten Zwartsluis
526 Geboorteregister Geertruidenberg
527 Geboorteregister Grijpskerk
528 Geboorteregister Groningen
529 Geboorteregister Grootegast
530 Geboorteregister Langweer
531 Geboorteregister Tietjerksteradeel
532 Geboorteregister Veendam
533 Geboorteregister Winsum
534 Geboorteregister Zuidhorn
535 Gegevens B. Klappe
536 Gegevens Cornelis Leemhuis
537 Gegevens Familie Ten Cate/Tjoelker
538 Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
539 Gegevens Henk Elsinga
540 Gegevens J. Ridderikhoff
541 Gegevens J. W. Young-Tammel
542 Gegevens Jaap Annes van der Meer
543 Gegevens Jaap van der Meer
544 Gegevens Jan Schuuring 1993
545 Gegevens Johann Claassen, Paarl, Zuid-Afrika
546 Gegevens Kees Thomas
547 Gegevens Kees Tjemmes van der Meer
548 Gegevens L. Kern
549 Gegevens M. van Schaik
550 Gegevens Marten Terwal
551 Gegevens R. Stokman
552 Gegevens Wiebe Haagsma
553 Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoeting met Afrikanen en Indianen (1600-1700)
554 Gemeente Leeuwarden, register van begrafenen of overledenen
555 Gemeente Sloten, register van overledenen 1635-1811
556 Gemeente Sneek - Epemastate, bewoners Ysbrechtum
557 Gemeentelijk Archief Zwartsluis
558 Geneaknowhow.net - Artikel 'De gilden' (Achtergrondinfo handel en beroep)
559 Genealogie Friso
560 Genealogie Glavimans te Sprang en Capelle
561 Genealogie Johannes Bijlsma
562 Genealogie Klaas Harmens Ligtendonk (website)
563 Genealogie Koopmans
564 Genealogie Simao Jorge Abarbanel
565 Genealogie Swalue
566 Genealogie Taeke van der Ley
567 Genealogie Thonus
568 Genealogie van Evert van Doornik
569 Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema
570 Genealogie van het geslacht Farret
571 Genealogie van het geslacht van Loo
572 Genealogie van Roseboom in Coevorden
573 Genealogie van Wijngaarden
574 Genealogie_Fam_Pijl.pdf
575 GENEALOGIEËN BOER, DE BOER, BOERTIEN EN BOERTJE(N).
576 Genealogieën Hollestelle
577 Genealogische database Klaas Jansen
578 Genealogische Website van Jurjen de Boer
579 Genealogy Farret
580 Genlias
581 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden
582 Genootschap Amstelodamum
583 Gereformeerd gezinsblad/ Hoofdred. P. Jongeling.
584 Gereformeerde Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821
585 Gerrit Miedema
586 Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst,
587 Geschiedenis van de Rijksstraatweg- Voorne in Alle Staten
588 Geschiedenis van het patronaatregt: anders genoemd kollatieregt, in verband met het Christelijk Kerkbestuur sinds de vroegste tijden tot op den tegenwoordigen tijd
589 Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecommitteerden te landdage van Overijssel, etc.
590 Gestichtsregister Middelburg 1863-1937
591 Getuigenisboeken Leiden
592 Gezinskaarten Den Haag 1913-1939
593 Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
594 Gezinskaarten Rotterdam
595 Gezinsreconstructies Giethoorn
596 Giethoorn civ. Trouwen voor de schepenen
597 Gijsbert Mentincks (1570-1626) - Stamboom H. de Vries
598 Gorredijk-Lippenhuizen, Index Doopsgezinde ledematen 1707-1742
599 Graf Augustinus kerkhof
600 Graf- en andere opschriften Leeuwarderadeel
601 Grafschriften Nieuwe Kerk Groningen
602 grafsteen
603 Grafsteen
604 Graven en Grafkelders in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle.
605 Grietenij Achtkarspelen, register van overledenen
606 Grietenij Dantumadeel, register der overledenen
607 Grietenij Hemelumer Oldeferd, register overledenen 1806-1808
608 Grietenij Smallingerland, register van overledenen 1806-1810
609 Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
610 Grietenij Wymbritseradeel register van overledenen
611 Grietenijsecretarissen vóór 1800 van Friesland
612 Groningen-genealogy - Friso
613 Groningen-genealogy
614 Groninger Courant
615 Groot algemeen woorden-boek, zo historisch, geografisch, genealogisch, als oordeelkundig.
616 Groot Placaet-Boek, vervattende de Placaten, Ordonnantien ende ..., Volume 9
617 Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
618 Haagsche courant
619 Haardstedegeld
620 Haeghse Post-tydinge
621 Haga Comitis vulgo 's Graven-hage
622 Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640: een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland
623 Hanken en kreken en kleine rivierarmen pdf
624 Hardrijderijlijst 22 januari 1862 Sneek
625 Harlingen Historie en Genealogie, Homepage van Stefan Elsinga
626 Het belang en de welvaart van alle ingezetenen: gezondheidszorg in de stad (Groningen) - door W. Baron
627 Het Biografisch Portaal van Nederland
628 Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
629 Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
630 Het Geslacht Waterham, door de eeuwen heen.
631 Het Glashuis - Ernest Kurpershoek
632 Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
633 Het Kerkeboek van Heeg
634 Het nieuws van den dag: kleine courant
635 Histogenen
636 Historische Vereniging Hasselt, Historische Stadskroniek
637 Historische Vereniging Hasselt
638 Historische wandelpaden: Wandelroute 9. Stroobos – Buitenpost
639 Historische Werkgroep Spaarndam
640 Histovisie, 'een blad met kleine interessante artikelen over de geschiedenis van Hasselt'
641 Hof van Holland: Decreten
642 Homepage van Gerrit W. Kuijk
643 Hoofdgeld 1675 Zwartsluis
644 Hoofdgeld 1723 Zwartsluis
645 http://afbeeldingen.gahetna.nl/
646 http://altijdstrijdvaardig.nl/bedindex%20o.htm
647 http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige%20Genealogie%C3%ABn/witt_de.htm
648 http://erfgoed.leiden.nl/geschiedenis/stadsontwikkeling/de-stad-groeit/
649 http://home.kpn.nl/duifjes2/alphen.htm
650 http://members.home.nl/geneaflonk/HUMO/590.htm
651 http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Hooft
652 http://nl.wikipedia.org
653 http://search.ancestry.com/
654 http://willemina-assen.webklik.nl/page/stamboom-braker-1-b
655 http://www.advandervelde.nl/data%20eng/1293.htm
656 http://www.arnoldlens.nl/gendata/10572.htm
657 http://www.bistrodepijpenla.nl/new/?menuid=70
658 http://www.datavaria.nl/utrecht
659 http://www.den-uijl.nl/genealogy
660 http://www.den-uijl.nl/genealogy
661 http://www.djdekker.net/stevenskerk/gesch/peirolet.html
662 http://www.familieboelens.nl/errata%20en%20aanvullingen.htm
663 http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26
664 http://www.graftombe.nl
665 http://www.ilabdatabase.com/db/detail.php?lang=es&membernr=1129&ordernr=10007
666 http://www.kranenburgia.nl
667 http://www.mooizuidwolde.nl
668 http://www.oudstaveren.nl/
669 http://www.pknaugustinusga.nl/grafAugustinusga/kerkhof-00049.htm
670 http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico
671 http://www.wjousma.nl/genealogie/Kwartierstaat%20Visscher/kwst%20visscher-frm3.htm
672 https://www.spanvis.com/lemmer/visserij-en-schepen/de-oostzeevaarders-uit-de-lemmer
673 Huis Overcinge te Havelte
674 Huiszittenhuizen (1808 - 1870) Amsterdam
675 Huwelijken Amsterdam (kerkelijk)
676 Huwelijken in D:\Aldfaer
677 Huwelijken Zuidwolde
678 Huwelijksaangiften Utrecht
679 Huwelijksafkondigingen Amsterdam
680 Huwelijksakte 's Hertogenbosch
681 Huwelijksakte 's-Gravenhage
682 Huwelijksakte Achtkarspelen
683 Huwelijksakte Adam Schuuring en Johanna van Eijken
684 Huwelijksakte Alkmaar
685 Huwelijksakte Almkerk
686 Huwelijksakte Amersfoort
687 Huwelijksakte Arnemuiden
688 Huwelijksakte Assen
689 Huwelijksakte Bellingwolde
690 Huwelijksakte Burgerlijke stand Den Haag
691 Huwelijksakte Dantumadeel
692 Huwelijksakte De Wijk
693 Huwelijksakte De Wijk
694 Huwelijksakte Diever
695 Huwelijksakte Doorn
696 Huwelijksakte Eelde
697 Huwelijksakte Enkhuizen
698 Huwelijksakte Erp
699 Huwelijksakte Gaasterland 1891
700 Huwelijksakte Gaasterland
701 Huwelijksakte Geertruidenberg
702 Huwelijksakte Grijpskerk
703 Huwelijksakte Haarlem
704 Huwelijksakte Haskenland
705 Huwelijksakte Havelte
706 Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
707 Huwelijksakte Herm Schurink en Aaltje van Eijken
708 Huwelijksakte Heusden
709 Huwelijksakte Hindeloopen
710 Huwelijksakte Huizen
711 Huwelijksakte Kollumerland
712 Huwelijksakte Leek
713 Huwelijksakte Leeuwarden
714 Huwelijksakte Leeuwarderadeel
715 Huwelijksakte Lucas van Eijken en Johanna van der Hoek
716 Huwelijksakte Menaldumadeel
717 Huwelijksakte Meppel
718 Huwelijksakte Mijdrecht
719 Huwelijksakte Nieuwenhoorn, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
720 Huwelijksakte Nieuwer Amstel
721 Huwelijksakte Nijeveen
722 Huwelijksakte Norg
723 Huwelijksakte Opsterland
724 Huwelijksakte Ouderkerk aan de IJssel
725 Huwelijksakte Purmerend
726 Huwelijksakte Renkum
727 Huwelijksakte Rotterdam
728 Huwelijksakte Ruinerwold
729 Huwelijksakte Schoterland
730 Huwelijksakte Serooskerke (Walcheren)
731 Huwelijksakte Sliedrecht
732 Huwelijksakte Smallingerland
733 Huwelijksakte Sommelsdijk
734 Huwelijksakte Staphorst
735 Huwelijksakte Stavoren
736 Huwelijksakte Steenwijkerwold
737 Huwelijksakte Texel
738 Huwelijksakte Tietjerksteradeel
739 Huwelijksakte Utrecht
740 Huwelijksakte Veenhuizen (NH)
741 Huwelijksakte Vledder
742 Huwelijksakte Vrouwenpolder
743 Huwelijksakte Westkapelle
744 Huwelijksakte Wonseradeel
745 Huwelijksakte Workum
746 Huwelijksakte Wymbritseradeel
747 Huwelijksakte Zoutelande
748 Huwelijksakte Zuidwolde
749 Huwelijksakte Zwartsluis
750 Huwelijksakte Zwollekerspel
751 Huwelijksakte Zwolle
752 Huwelijksakten Amsterdam
753 Huwelijksakten Amsterdam
754 Huwelijksakten Hasselt
755 Huwelijksakten Zwartsluis
756 Huwelijksbijlagen 's Gravenhage
757 Huwelijksbijlagen Alkmaar
758 Huwelijksbijlagen Amsterdam
759 Huwelijksbijlagen Balk
760 Huwelijksbijlagen Bellingwolde
761 Huwelijksbijlagen Breukelen-St. Pieters
762 Huwelijksbijlagen De Wijk
763 Huwelijksbijlagen Domburg
764 Huwelijksbijlagen Erp
765 Huwelijksbijlagen Gaasterland
766 Huwelijksbijlagen Geertruidenberg
767 Huwelijksbijlagen gemeente Wonseradeel
768 Huwelijksbijlagen Grijpskerk
769 Huwelijksbijlagen Hasselt
770 Huwelijksbijlagen Hattem
771 Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
772 Huwelijksbijlagen Nieuwer Amstel
773 Huwelijksbijlagen Nijeveen
774 Huwelijksbijlagen Nijmegen
775 Huwelijksbijlagen Norg
776 Huwelijksbijlagen Renkum
777 Huwelijksbijlagen Rotterdam
778 Huwelijksbijlagen Ruinerwold
779 Huwelijksbijlagen Serooskerke (Walcheren)
780 Huwelijksbijlagen Sluis
781 Huwelijksbijlagen Staphorst
782 Huwelijksbijlagen Steenwijkerwold
783 Huwelijksbijlagen Utrecht
784 Huwelijksbijlagen Velsen
785 Huwelijksbijlagen Vledder
786 Huwelijksbijlagen Vrouwenpolder
787 Huwelijksbijlagen Westkapelle
788 Huwelijksbijlagen Workum
789 Huwelijksbijlagen Zoutelande
790 Huwelijksbijlagen Zwartsluis
791 Huwelijksbijlagen Zwollekerspel
792 Huwelijkscontract Groningen
793 Huwelijkscontract Oldehove
794 Huwelijkscontract Zuidhorn
795 Huwelijksregister Bedum
796 Huwelijksregister Beerta
797 Huwelijksregister Delfzijl
798 Huwelijksregister Doniawerstal
799 Huwelijksregister Grijpskerk
800 Huwelijksregister Groningen
801 Huwelijksregister Grootegast
802 Huwelijksregister Leek
803 Huwelijksregister Nieuwe Schans 1897
804 Huwelijksregister Princenhage 1812
805 Huwelijksregister Tietjerksteradeel
806 Huwelijksregister Usquert
807 Huwelijksregister Winsum
808 Huwelijksregister Wymbritseradeel
809 Huwelijksregister Zuidbroek
810 Huwelijksregister Zuidhorn
811 Hypotheekboeken Nedere gerechten Wymbritseradeel
812 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel - Collectie Pieter Nieuwland
813 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, Collectie Pieter Nieuwland
814 Hypotheekboeken Tietjerksteradeel
815 Ids Wiersma
816 Idskje's Genealogie
817 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
818 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
819 Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
820 Index op overleden personen Achtkarspelen 1806-1811
821 Ingekomen burgers Utrecht
822 Intekenaren nieuwe preekstoel Nederduits Gereformeerde kerk te Zwartsluis (1683)
823 Inventaris van het archief van de familie Van Oldenbarnevelt, (1449) 1510-170
824 Inventory Willem, Paolo de, de Jonge
825 Jaarboek Haerlem 1957
826 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - 1926
827 Jan Posthumus - Surhuisterveen
828 Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
829 Joachim Adolf Broese (1784-1839)
830 Johannes Vermeer
831 Journal du département de la Frise = Dagblad van het departement Vriesland
832 Kampennotarieel.nl
833 Kennemerland Haarlem akte jaar 1896
834 Kennemerland Spaarndam
835 Kennemerland Velsen akte jaar 1932
836 Kerkboek der Doopsgezinde Gemeente te Zwartsluis
837 Kerkdocumenten van Anjum
838 Kerkdocumenten van Heeg
839 Kerkeboek Aduard
840 Kerkeboek Babyloniënbroek
841 Kerkeboek Den Ham en Fransum
842 Kerkeboek Garnwerd
843 Kerkeboek Lettelbert en Enumatil
844 Kerkeboek Lutjegast
845 Kerkeboek Marum en Noordwijk
846 Kerkeboek Middelbert
847 Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan
848 Kerkeboek Noordwolde
849 Kerkeboek Opende
850 Kerkeboek Opwierde
851 Kerkeboek Visvliet
852 Kerkeboek Wierum en Dorkwerd
853 Kerkelijke functies Beulake
854 Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes, gehorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie, tot nu toe,
855 kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen
856 Koffie Hag Albums, ca. 1927
857 Koopakten Leeuwarden
858 Kwartierstaat de Vries
859 Kwartierstaat Jan Pultrum
860 Kwartierstaat Jos Buisman
861 Kwartierstaat Nonkes
862 Kwartierstaat Pieter Jansma
863 Kwartierstaat van Allan-Casper Swagers
864 Kwartierstaat van Anje Sietje Kuizenga
865 Kwartierstaat van Anna Dirks
866 Kwartierstaat van Elizabeth (Bets) van Sighem
867 Kwartierstaat van Grietje Kuipers
868 Kwartierstaat van Jan Joostes Ritskes
869 Kwartierstaat van Nammen Sytsma
870 Kwartierstaat van Rienkje van der Meer
871 Kwartierstaat van Rutger Willem Hendrik Visscher
872 Kwartierstaat van Wietze Libbes Dupon
873 Kwartierstaat Willem de Vries
874 Le Moulin de l'Onbekende Gracht
875 Ledematen Aduard
876 Ledematen Den Ham en Fransum
877 Ledematen Garnwerd en Oostum
878 Ledematen Grootegast en Doezum
879 Ledematen Lettelbert en Enumatil
880 Ledematen Midwolde
881 Ledematen Niehove
882 Ledematen Niekerk
883 Ledematen Noordhorn
884 Ledematen Oldehove
885 Ledematen Visvliet
886 Ledematen Zuidhorn
887 Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790
888 Leeuwarder Courant
889 Leeuwarder koerier
890 Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad
891 Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
892 Leydse Courant
893 Lidmaatboek Doopsgezinde gemeente Dantumaude
894 Lidmaatboek Hervormde gemeente Veenwouden
895 Lidmaten 1684
896 Lidmaten Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
897 Lidmaten Hellendoorn
898 Lidmaten Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
899 Lidmaten Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
900 Lidmaten Hervormde gemeente Twijzel en Kooten
901 Lidmaten IJhorst- De Wijk 1684
902 Lidmaten Leeuwarden
903 Lidmaten Nieuwleusen
904 Lidmaten Staphorst
905 Lidmaten Winsum
906 Lidmaten Zwartsluis
907 Lidmatenboek 's-Hertogenbosch
908 Lidmatenboek Achtkarspelen
909 Lidmatenboek Akkrum en Terhorne
910 Lidmatenboek Bakhuizen
911 Lidmatenboek Benschop
912 Lidmatenboek Bolsward
913 Lidmatenboek Breda
914 Lidmatenboek Broek
915 Lidmatenboek Dantumadeel
916 Lidmatenboek Delfzijl
917 Lidmatenboek Doniaga
918 Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
919 Lidmatenboek Ferwerderadeel
920 Lidmatenboek Giekerk
921 Lidmatenboek Goingarijp
922 Lidmatenboek Harich
923 Lidmatenboek Harlingen
924 Lidmatenboek Heeg
925 Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
926 Lidmatenboek Hommerts
927 Lidmatenboek IJhorst/De Wijk
928 Lidmatenboek Joure
929 Lidmatenboek Kampen
930 Lidmatenboek Koudum
931 Lidmatenboek Langweer
932 Lidmatenboek Leeuwarden
933 Lidmatenboek Lemsterland
934 Lidmatenboek Mastenbroek 1729-1805
935 Lidmatenboek Meppel
936 Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
937 Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
938 Lidmatenboek Oldeboorn en Nes
939 Lidmatenboek Oostdongeradeel
940 Lidmatenboek Ooststellingwerf
941 Lidmatenboek Oppenhuizen
942 Lidmatenboek Opsterland
943 Lidmatenboek Oudemirdum
944 Lidmatenboek Rouveen
945 Lidmatenboek Scharl
946 Lidmatenboek Schoterland
947 Lidmatenboek Sloten
948 Lidmatenboek Sluis
949 Lidmatenboek Smallingerland
950 Lidmatenboek Stavoren
951 Lidmatenboek Tietjerksteradeel
952 Lidmatenboek Tjerkgaast
953 Lidmatenboek Warns (Doopsgezind)
954 Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
955 Lidmatenboek Waspik
956 Lidmatenboek Westdongeradeel
957 Lidmatenboek Wijnaldum
958 Lidmatenboek Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
959 Lidmatenboek Wommels
960 Lidmatenboek Zutphen - transcriptie
961 Lidmatenlijst Beulake
962 Lidmatenlijst Wanneperveen
963 Lidmatenregister Evangelisch Luthers Alkmaar, 1658-1864
964 Lidmatenregister Herv. Gemeente Wirdum
965 Lidmatenregister Westkapelle
966 Lijst van grietmannen van Gaasterland
967 Lijst van Testamenten in de processtukken bij de Civiel Sententies van Het Hof van Friesland
968 Luyden van eren - voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)
969 Maandelijkse uittreksels of Boekzaal der geleerde Waerelt
970 Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt
971 Magistraat Leeuwarden 1588-1700
972 Mars en Historia
973 Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 22
974 Members English Church Amsterdam
975 Memories van Successie Friesland
976 Memories van Successie Groningen
977 Memories van successie Noord-Brabant
978 Memories van Successie, Drenthe
979 Memories van Successie, Zeeland
980 Meteorological observations during Hippomenes cruise from Batavie to St. Helena
981 Militieregisters.nl
982 Molendatabase
983 Naam-lyst der Predikanten die in de gemeenten, behorende onder de IX. Classen van het Geldersche Synode ... het Heilig Euangelium bediend hebben
984 Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
985 Naamlijst der eerw. heeren Predikanten, dewelke zedert den tijdt der Reformatie tot in den jare 1751 ...
986 Naamlijst der predikanten die zedert de herforming gedient hebben in de Classis van Franeker (1761)
987 Naamlijst der Predikanten Friesland - Tresoar
988 Naamlijst der Predikanten van Drogeham
989 Naamlijst Friese afgevaardigden Staten Generaal en Raad van State, 1577/1578 - 1636
990 Naamlijst Leden Doopsgezinden Surhuisterveen 1730-1858
991 Naamregister der predikanten, dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het resort van de classis van Sneek hebben waargenomen (1751)
992 Naamregister op de Leeuwarder begrafenissen "met de wezen"
993 Naamsaannemingen 1812 Provincie Groningen
994 Naamsaannemingen
995 Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs
996 Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen (1893)
997 Nazaten van Gerrit van Berlikum
998 Nederduitsch taalkundig woordenboek
999 Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708
1000 Nedergerechten Haskerland
1001 Nedergerechten Lemsterland
1002 Nederlandsche Staatscourant
1003 Nederlandse Familienamen Databank
1004 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
1005 Nederlandse Sontregisters
1006 New Light on Early American Jewry
1007 Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
1008 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1872 [volgno 2]
1009 Nieuwe Gorinchemse Courant
1010 Nieuwe kaart van Friesland, uitgegeven door Arent van Linge, Leeuwarden
1011 Nieuwe provinciale Groninger courant
1012 Nieuwe Rotterdamsche Courant
1013 Nieuwe Tilbursche Courant
1014 Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
1015 Nieuwsblad van het Noorden
1016 Notariële akten Delft
1017 Notariële akten Meppel
1018 Notariële akten Rotterdam
1019 Notariële akten Utrecht
1020 Notariële akten, Woerden
1021 Notariële akte
1022 Notariële archieven Breda
1023 Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
1024 Notariële archieven
1025 Notarissen Friesland 1606-1700
1026 Notarissen ter standplaats Leiden (Oud Notarieel Archief)
1027 Notities bij Anthonius Corneliszn van Polanen
1028 Ommelander courant
1029 Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
1030 Ondertrouw- en trouwboek Dwingeloo
1031 Ondertrouw- en trouwboek van Hasselterkerspel gerecht 1806-1811
1032 Ondertrouw-Trouwboek Meppel
1033 Ondertrouwboek Groningen
1034 Ondertrouwregister Amsterdam
1035 Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
1036 Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
1037 Ondertrouwregister Gerecht Franeker
1038 Ondertrouwregister Gerecht Harlingen
1039 Ondertrouwregister Gerecht Sneek
1040 Ondertrouwregister Gerecht Workum
1041 Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
1042 Ondertrouwregisters Amsterdam
1043 Ontvangen Trouwen en Begraven 1704-1765 's Grevelduin-Capelle
1044 Ontvangen, begraven, Amsterdam 1803-1805
1045 Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen Workum
1046 Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels Kadaster Zeeland
1047 Openstreetmap
1048 Oprechte Haarlemsche Courant
1049 Oprechte Haerlemse Courant
1050 Opregte Groninger courant
1051 Opregte Haarlemsche Courant
1052 Opsterland overlijden/begraven
1053 Orgel Dwingeloo, Hervormde kerk
1054 Oude munten en muntstelsels
1055 Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) Amsterdam
1056 Overijssel in kaart / Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
1057 Overijsselsche courant
1058 Overleden CIV Loosdrecht
1059 Overledenen CIV (civiel) 1806-1811 Hasselt
1060 Overlijden Gorinchem 1806-1811 Alle Gezindten
1061 Overlijden Lemmer 1806-1812
1062 Overlijden Opsterland
1063 Overlijden Utrecht
1064 Overlijden/begraven Achtkarspelen
1065 Overlijden/begraven Gaasterland
1066 Overlijden/begraven Meppel
1067 Overlijdensacte Het Utrechts Archief
1068 Overlijdensacte Vries
1069 Overlijdensadvertentie
1070 Overlijdensakte 's Hertogenbosch
1071 Overlijdensakte 's-Gravenhage
1072 Overlijdensakte Aarle-Rixtel
1073 Overlijdensakte Achtkarspelen
1074 Overlijdensakte Alkmaar
1075 Overlijdensakte Amersfoort
1076 Overlijdensakte Apeldoorn
1077 Overlijdensakte Arnemuiden
1078 Overlijdensakte Arnhem
1079 Overlijdensakte Avereest
1080 Overlijdensakte Baarderadeel
1081 Overlijdensakte Baarland
1082 Overlijdensakte Beilen
1083 Overlijdensakte Bolsward
1084 Overlijdensakte Borger
1085 Overlijdensakte Breda
1086 Overlijdensakte Capelle (N.B.)
1087 Overlijdensakte Castricum
1088 Overlijdensakte Coevorden
1089 Overlijdensakte Dantumadeel
1090 Overlijdensakte De Wijk
1091 Overlijdensakte Delft
1092 Overlijdensakte Den Helder
1093 Overlijdensakte Deventer
1094 Overlijdensakte Dokkum
1095 Overlijdensakte Doniawerstal
1096 Overlijdensakte Doorn
1097 Overlijdensakte Eelde
1098 Overlijdensakte Erp
1099 Overlijdensakte Franeker
1100 Overlijdensakte Gaasterland
1101 Overlijdensakte Genemuiden
1102 Overlijdensakte Giethoorn
1103 Overlijdensakte Gorinchem
1104 Overlijdensakte Grijpskerke
1105 Overlijdensakte Grijpskerk
1106 Overlijdensakte Haarlemmermeer
1107 Overlijdensakte Haarlem
1108 Overlijdensakte Haskerland
1109 Overlijdensakte Hasselt
1110 Overlijdensakte Heeg
1111 Overlijdensakte Hellevoetsluis
1112 Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
1113 Overlijdensakte Hennaarderadeel
1114 Overlijdensakte Heusden
1115 Overlijdensakte Hindeloopen
1116 Overlijdensakte Hoogeveen
1117 Overlijdensakte Huizen
1118 Overlijdensakte IJsselmonde
1119 Overlijdensakte Kampen
1120 Overlijdensakte Kollumerland en Nieuw-Kruisland
1121 Overlijdensakte Kollumerland
1122 Overlijdensakte Kralingen
1123 Overlijdensakte Leek
1124 Overlijdensakte Leeuwarden
1125 Overlijdensakte Leeuwarderadeel
1126 Overlijdensakte Leiderdorp
1127 Overlijdensakte Lemmer
1128 Overlijdensakte Lemsterland
1129 Overlijdensakte Lexmond
1130 Overlijdensakte Loosdrecht
1131 Overlijdensakte Medemblik
1132 Overlijdensakte Menaldumadeel
1133 Overlijdensakte Meppel
1134 Overlijdensakte Middelburg
1135 Overlijdensakte Mijdrecht
1136 Overlijdensakte Nieuwer Amstel
1137 Overlijdensakte Nieuwveen
1138 Overlijdensakte Nigtevecht
1139 Overlijdensakte Nijeveen
1140 Overlijdensakte Nijmegen
1141 Overlijdensakte Nijmegen
1142 Overlijdensakte Nootdorp
1143 Overlijdensakte Norg
1144 Overlijdensakte Odoorn
1145 Overlijdensakte Olst
1146 Overlijdensakte Oostdongeradeel
1147 Overlijdensakte Opsterland
1148 Overlijdensakte Purmerend
1149 Overlijdensakte Rheden
1150 Overlijdensakte Rotterdam
1151 Overlijdensakte Rotterdam
1152 Overlijdensakte Rotterdam
1153 Overlijdensakte Ruinerwold
1154 Overlijdensakte Schoterland
1155 Overlijdensakte Serooskerke (Walcheren)
1156 Overlijdensakte Sint Laurens
1157 Overlijdensakte Smallingerland
1158 Overlijdensakte Sneek
1159 Overlijdensakte Sommelsdijk
1160 Overlijdensakte Spaarndam
1161 Overlijdensakte St. Jacobiparochi
1162 Overlijdensakte Stad Ommen
1163 Overlijdensakte Stavoren
1164 Overlijdensakte Steenwijkerwold
1165 Overlijdensakte Stompwijk
1166 Overlijdensakte Tiel
1167 Overlijdensakte Tietjerksteradeel
1168 Overlijdensakte Tolbert
1169 Overlijdensakte Uitingeradeel
1170 Overlijdensakte Utrecht
1171 Overlijdensakte Vierpolders, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
1172 Overlijdensakte Vledder
1173 Overlijdensakte Vlissingen
1174 Overlijdensakte Voorst
1175 Overlijdensakte Vorden
1176 Overlijdensakte Waalwijk
1177 Overlijdensakte Waspik
1178 Overlijdensakte Weesp
1179 Overlijdensakte Westdongeradeel
1180 Overlijdensakte Westerbork
1181 Overlijdensakte Westkapelle
1182 Overlijdensakte Weststellingwerf
1183 Overlijdensakte Wijk bij Duurstede
1184 Overlijdensakte Wonseradeel
1185 Overlijdensakte Workum
1186 Overlijdensakte Woubrugge
1187 Overlijdensakte Wymbritseradeel
1188 Overlijdensakte Zaltbommel
1189 Overlijdensakte Zuidlaren
1190 Overlijdensakte Zuidwolde
1191 Overlijdensakte Zutphen
1192 Overlijdensakte Zwartsluis
1193 Overlijdensakte Zwollekerspel
1194 Overlijdensakte Zwolle
1195 Overlijdensakten Amsterdam
1196 Overlijdensakten Amsterdam
1197 Overlijdensakten Gorinchem
1198 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1199 Overlijdensakten Haarlemmermeer
1200 Overlijdensakten Hasselt
1201 Overlijdensakten Hasselt
1202 Overlijdensakten Hoogeveen
1203 Overlijdensakten Ruinen
1204 Overlijdensakten Ruinerwold
1205 Overlijdensakten Smallingerland
1206 Overlijdensakten Staphorst
1207 Overlijdensakten Staphorst
1208 Overlijdensakten Steenwijkerwold
1209 Overlijdensakten Tietjerksteradeel
1210 Overlijdensakten Vriezenveen
1211 Overlijdensakten Zaandam
1212 Overlijdensakten Zwartsluis
1213 Overlijdensregister Achtkarspelen 1811
1214 Overlijdensregister Aduard
1215 Overlijdensregister Alblasserdam, Stadsarchief Dordrecht
1216 Overlijdensregister Beerta
1217 Overlijdensregister Delfzijl
1218 Overlijdensregister Gapinge
1219 Overlijdensregister Grijpskerk
1220 Overlijdensregister Groningen
1221 Overlijdensregister Grootegast
1222 Overlijdensregister Hoogkerk
1223 Overlijdensregister Leek
1224 Overlijdensregister Leeuwarderadeel
1225 Overlijdensregister Marum
1226 Overlijdensregister Oldekerk
1227 Overlijdensregister Oldekerk
1228 Overlijdensregister Sneek
1229 Overlijdensregister Tietjerksteradeel
1230 Overlijdensregister Westkapelle 1806-1811
1231 Overlijdensregister Wymbritseradeel
1232 Overlijdensregister Zuidhorn
1233 Overlijdensregister Zuidhorn
1234 Overzicht Archief van de Familie Deutz
1235 Overzicht groefbidders Utrecht
1236 Parenteel Claes Klunder
1237 Parenteel Dirk Jaarsma
1238 Parenteel Jagersmeesters Straatman
1239 Parenteel Jan Jansen Hertcamp
1240 Parenteel van Bartel Jans
1241 Parenteel van Cornelis (Jansen)
1242 Parenteel van Henrik Melchior(s)
1243 Parenteel van Jan Tonnis Dragt
1244 Parenteel van Jaques Jamart
1245 Politie meldingsrapporten (1940 - 1945) - Amsterdam
1246 Poorterboeken Amsterdam
1247 Poorterboeken Breda
1248 Predikantenlijst Friesland
1249 Predikanten
1250 Project: Hans van Mierlo
1251 Protestantse gemeente 't Woudt - Den Hoorn
1252 Protestantse gemeente Augustinusga
1253 Protestantse Gemeente Kootstertille
1254 Protocollen Alphen
1255 Provinciale Drentsche en Asser courant
1256 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
1257 Quaclappen 1600 - 1612 Geheel Jan Post
1258 Quaclappen 1613-1620
1259 Quaclappen
1260 Quotisatie 1749
1261 Raamsdonk, Leden Gewapend Genootschap 1795
1262 Rechterlijk Archief Capelle
1263 Rechterlijk archief Kampen
1264 Rechterlijk Archief Kampen
1265 Rechterlijk Archief Sprang
1266 Rechterlijk Archief van Poederoijen
1267 Rechterlijk Archief Waspik
1268 Rechtspraak Woerden
1269 Regenten van een kleine stad
1270 Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
1271 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven : 1668 -1763
1272 Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven 1588-1592, 1604-1668
1273 Register aangegeven lijken, Zoutelande
1274 Register van begravenen of overledenen Leeuwarden
1275 Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens Groningen
1276 Register van Holland en Westvriesland van de jaaren 1635, 1636 en 1637
1277 Register van overledenen - Grietenij Lemsterland
1278 Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd
1279 Register van overledenen Gemeente Sloten
1280 Register van overledenen Grietenij Kollumerland
1281 Register van overledenen Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1282 Register van overledenen of begravenen, Gemeente Leeuwarden
1283 Register van overledenen, 1806-1811 Tietjerksteradeel
1284 Register van overledenen, Grietenij Achtkarspelen
1285 Register van overledenen, Grietenij Opsterland, 1806-1811
1286 Register van overledenen, Grietenij Wonseradeel, 1806-1811
1287 Register van overledenen, Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1288 Register van vertrokken personen, Breda, 1823-1833
1289 Registratie Europeanen op java en Madoera 1819
1290 Rekeningen van de Friese kloosterinkomsten 1606/1607
1291 Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1811
1292 Rijksarchief Leeuwarden
1293 Roots (FEANSTER, weekblad in Surhuisterveen en omstreken)
1294 RootsWeb's World Connect Project: van der Werf - Thompson Family
1295 Rotterdam 1830
1296 Rotterdam 1896 d 100
1297 Rotterdamsch Nieuwsblad
1298 Rotterdamsche courant
1299 Rotterdamse gezinskaarten (1880-1941)
1300 Rouwbrief
1301 Schepenbank Trouwboek Raamsdonk
1302 Schoolmeesters van Zwartsluis
1303 Schoorsteengeldregister
1304 Seventeenth-Century Brailian Jewry: A Critical Review
1305 Sibbe : maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde
1306 Skoalmasters yn Fryslân, 1600 - 1950: Dantumadeel (gegevens van Hartman Sannes)
1307 Skrok en Hennaard binnen Hennaerderadeel in nedergerecht en cultuurhistorie
1308 Soerabaijasch handelsblad
1309 Soldaten leger Napoleon
1310 Sprang-Capelle N.G. Dopen
1311 Stadsarchief 's Hertogenbosch
1312 Stadsarchief Kampen, foto B. Klappe
1313 Stadsarchief Rotterdam
1314 Stadsbegraafboeken Leeuwarden
1315 Stamboek van den Frieschen adel (1846)
1316 Stamboeken Marine 1813-1940
1317 Stamboom Ambachtsheer/Ambagtsheer
1318 Stamboom familie Johannes Ruizing
1319 Stamboom Familie Weima
1320 Stamboom Feikje Samplonius
1321 Stamboom Jan Doekes (Dokkum)
1322 Stamboom Lisanne Imholz-Komijn
1323 Stamboom Terwal
1324 Stamboom van de familie van Polanen
1325 Stamboom Van den Berg
1326 Stamboom van Familie van der Velde
1327 Stamboom van Jan van Raelte (Raalte)
1328 Stamboomforum Jacobus van Weijland
1329 Staphorst en IJhorst, 500ste penning 1675
1330 Statenvertaling 1637
1331 Staverse families - Heineman
1332 Stemdragende boerderijen Drachten 1640-1788
1333 Stemgerechtigden Koudum 1640 en 1698
1334 Stemkohieren Friesland
1335 Testamenten Leiden 149-1582
1336 Texelse genealogie - Zeebrieven
1337 The Early English Dissenters in the Light of Recent Research (1550-1641 ...
1338 The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
1339 The so-called Dissius Auction (1696 sale of 124 painings by the art merchant Gerard Hoet II)
1340 Thys de Jong Genealogy
1341 Tienjarentafels Amsterdam
1342 Tilburgsche Courant
1343 Tollen en Tolhuizen
1344 Topografische Dienst
1345 Topografische Dienst
1346 Transportakten voor 1811, Amsterdam
1347 Transporten en schuldbrieven van Koudekerk 1629-1639
1348 Transporten onroerend goed Walcheren
1349 Tresoar Fries Historisch centrum
1350 Trouw-, begraaf- en lidmatenboek Koekange
1351 Trouwboek 's Gravenhage Alle gezindten
1352 Trouwboek 's-Gravenhage
1353 Trouwboek 's-Grevelduin-Capelle
1354 Trouwboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
1355 Trouwboek Abcoude
1356 Trouwboek Aduard
1357 Trouwboek Alphen aan de Rijn
1358 Trouwboek Amerongen
1359 Trouwboek Amersfoort (Evangelisch Luthers)
1360 Trouwboek Amsterdam Engels Presbyteraans
1361 Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
1362 Trouwboek Amsterdam Oude Kerk Nederlands Hervormd
1363 Trouwboek Appingedam
1364 Trouwboek Benschop
1365 Trouwboek Beulake
1366 Trouwboek Blokzijl
1367 Trouwboek Breda (Waals)
1368 Trouwboek Capelle
1369 Trouwboek CIV Dalfsen
1370 Trouwboek Coevorden
1371 Trouwboek Dalen
1372 Trouwboek Delft
1373 Trouwboek Deventer
1374 Trouwboek Dordrecht, Waalse gemeente
1375 Trouwboek Dordrecht
1376 Trouwboek Enkhuizen
1377 Trouwboek Garmerwolde
1378 Trouwboek Garnwerd en Oostum
1379 Trouwboek Geertruidenberg
1380 Trouwboek Grijpskerk
1381 Trouwboek Groningen
1382 Trouwboek Grootegast en Doezum
1383 Trouwboek Haarlem
1384 Trouwboek Hasselt
1385 Trouwboek Havelte
1386 Trouwboek Hellendoorn
1387 Trouwboek Hervormde gemeente St. Annaparochie
1388 Trouwboek Hoogeveen
1389 Trouwboek Hoogezand
1390 Trouwboek Hoorn
1391 Trouwboek IJhorst en De Wijk
1392 Trouwboek IJhorst/De Wijk
1393 Trouwboek Jaarsveld
1394 Trouwboek Kampen (Gereformeerd)
1395 Trouwboek Kampen
1396 Trouwboek Kampereiland
1397 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1398 Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
1399 Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
1400 Trouwboek Leiden Waalse Kerk
1401 Trouwboek Lettelbert en Enumatil
1402 Trouwboek Linschoten
1403 Trouwboek Lochem
1404 Trouwboek Loosdrecht
1405 Trouwboek Maarssen (Nederlands Hervormd)
1406 Trouwboek Maastricht Hervormd
1407 Trouwboek Mastebroek
1408 Trouwboek Meerkerk
1409 Trouwboek Meppel
1410 Trouwboek Midwolde en Leek
1411 Trouwboek Montfoort (Gereformeerd)
1412 Trouwboek Nederduits Gereformeerd Blokzijl
1413 Trouwboek NG Giethoorn
1414 Trouwboek Nieuwleusen
1415 Trouwboek Niezijl
1416 Trouwboek Nijeveen
1417 Trouwboek Noordhorn
1418 Trouwboek Oldehove
1419 Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
1420 Trouwboek Oudendijk (NH)
1421 Trouwboek Purmerend Evangelisch Luthers
1422 Trouwboek Rijswijk (gereformeerd)
1423 Trouwboek Roderwolde
1424 Trouwboek Rotterdam
1425 Trouwboek Rouveen
1426 Trouwboek Ruinen
1427 Trouwboek Ruinerwold
1428 Trouwboek Sappemeer
1429 Trouwboek Sprangh
1430 Trouwboek Staphorst
1431 Trouwboek Steenwijk
1432 Trouwboek Ter Apel
1433 Trouwboek Tiel
1434 Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
1435 Trouwboek Utrecht Waalse Gemeente
1436 Trouwboek Utrecht
1437 Trouwboek Vollenhove
1438 Trouwboek Waardenburg
1439 Trouwboek Wanneperveen
1440 Trouwboek Wapserveen
1441 Trouwboek Waspik
1442 Trouwboek Werkendam
1443 Trouwboek Winsum
1444 Trouwboek Woerden
1445 Trouwboek Zegveld
1446 Trouwboek Zuidhorn
1447 Trouwboek Zundert
1448 Trouwboek Zutphen
1449 Trouwboek Zwartsluis
1450 Trouwboek Zweeloo
1451 Trouwboek Zwolle
1452 Trouwen CIV Loosdrecht
1453 Trouwen civiel Dalfsen
1454 Trouwen civiel Rouveen
1455 Trouwen civiel Zwartsluis
1456 Trouwen en begraven (gaarder) - 's Grevelduin-Capelle
1457 Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik
1458 Trouwen Gerecht, juni 1795 - januari 1799, Leiden
1459 Trouwen Waspik (schepenbank)
1460 Trouwgeld Zeeuwse eilanden
1461 Trouwinschrijving Utrecht
1462 Trouwregister Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden (tot 1755)
1463 Trouwregister Doopsgezinde gemeente Gorredijk Lippenhuizen
1464 Trouwregister gerecht Doniawerstal
1465 Trouwregister Gerecht Gaasterland
1466 Trouwregister Gerecht Harlingen
1467 Trouwregister Gerecht Hindeloopen
1468 Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
1469 Trouwregister Gerecht Leeuwarden
1470 Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel
1471 Trouwregister Gerecht Opsterland
1472 Trouwregister Gerecht Schoterland
1473 Trouwregister Gerecht Tietjerksteradeel
1474 Trouwregister Gerecht Workum
1475 Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude
1476 Trouwregister Hervormde gemeente Anjum
1477 Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga
1478 Trouwregister Hervormde gemeente Balk
1479 Trouwregister Hervormde gemeente Beers en Jellum
1480 Trouwregister Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
1481 Trouwregister Hervormde gemeente Bergum
1482 Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum
1483 Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum
1484 Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
1485 Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen
1486 Trouwregister Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
1487 Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl
1488 Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
1489 Trouwregister Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
1490 Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum
1491 Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
1492 Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
1493 Trouwregister Hervormde gemeente Ee
1494 Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum
1495 Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
1496 Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
1497 Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
1498 Trouwregister Hervormde gemeente Gerkesklooster
1499 Trouwregister Hervormde gemeente Goingarijp Broek
1500 Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk
1501 Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
1502 Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
1503 Trouwregister Hervormde gemeente Harich
1504 Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
1505 Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
1506 Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen
1507 Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
1508 Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure en Bornwird
1509 Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions
1510 Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen
1511 Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd
1512 Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne
1513 Trouwregister Hervormde gemeente IJlst
1514 Trouwregister Hervormde gemeente IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
1515 Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum
1516 Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
1517 Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
1518 Trouwregister Hervormde gemeente Kollum
1519 Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
1520 Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
1521 Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag
1522 Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
1523 Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
1524 Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik
1525 Trouwregister Hervormde gemeente Makkum
1526 Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
1527 Trouwregister Hervormde gemeente Nijega Elahuizen
1528 Trouwregister Hervormde gemeente Nijland
1529 Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
1530 Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes
1531 Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
1532 Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
1533 Trouwregister Hervormde gemeente Oosthem Abbega Folsgare
1534 Trouwregister Hervormde gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga
1535 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
1536 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Idzega en Sandfirden
1537 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
1538 Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne
1539 Trouwregister Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
1540 Trouwregister Hervormde gemeente Oudeschoot Nieuweschoot Mildam Rottum Katlijk
1541 Trouwregister Hervormde gemeente Oudkerk Roodkerk
1542 Trouwregister Hervormde gemeente Piaam en Idsegahuizum
1543 Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard
1544 Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
1545 Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
1546 Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
1547 Trouwregister Hervormde gemeente Scharnegoutum
1548 Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
1549 Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
1550 Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren
1551 Trouwregister Hervormde gemeente Stiens
1552 Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude, Tietjerk
1553 Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen
1554 Trouwregister Hervormde gemeente Terkaple Akmarijp
1555 Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard
1556 Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Legemeer
1557 Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten
1558 Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
1559 Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie
1560 Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum
1561 Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
1562 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnaldum
1563 Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
1564 Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum
1565 Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
1566 Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard
1567 Trouwregister Hervormde gemeente Workum
1568 Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
1569 Trouwregister Huwelijken aangegeven ter secretarie Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
1570 Trouwregister Jutrijp en Hommerts
1571 Trouwregister Nijega Elahuizen
1572 Twentebestand
1573 Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema
1574 Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar
1575 Uit Smallingerlands verleden, "Bearn Lap" door Klaas J. Bekkema
1576 Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, uitgave Francois Halma
1577 Uitgebreide genealogie van Jacob Sickenga ca. 1650
1578 Utrechtsche courant
1579 Utrechtsche provinciale en stads-courant
1580 Vaderlandsch Woordenboek, deel I, AA - AD
1581 Vaderlandsch Woordenboek
1582 Valthermond vroeger, wie kent ze?
1583 Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
1584 Van Voorgaande Dingen
1585 Vergunningen Delft - Consentboek
1586 Verhaal : Rechterlijk Archief Leiderdorp
1587 Verhaal: Gevelstenen in de Lakenhal
1588 Verhaal: Laurens Jansz Coster
1589 Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 172
1590 Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden, volume 2, eerste stuk: Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van Delft
1591 Vermeer and His Milieu: A Web of Social History
1592 Vernoemingsreeks Sierk van der Woude
1593 Verslag van den tegenwoordige Staat van het Schoolwezen op Java
1594 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven
1595 Vertrokken lidmaten Breda 1642-1679
1596 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
1597 Verzameling K. Miedema
1598 Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ... (Goo
1599 Vestbrieven Breda
1600 VOC-opvarenden
1601 Volkstelling 1748 Hellendoorn
1602 Volkstelling 1748 Kampen
1603 Volkstelling 1795 (10 oktober) Fortresse Zwartsluis
1604 Volkstelling 1795 (21-31 okt.) Buitenkwartier Zwartsluis
1605 Volkstelling Genemuiden 1748
1606 Volkstelling Hasselt 1748
1607 Volkstelling Hasselt 1795
1608 Volkstelling Hasselterkerspel 1748
1609 Volkstelling Hasselterkerspel 21 - 31 oktober 1795
1610 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
1611 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
1612 Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
1613 Volkstelling Hoogeveen 1829
1614 Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748
1615 Volkstelling Nieuwleusen 1795
1616 Volkstelling Rouveen 1748
1617 Volkstelling Westkapelle - 18 juli 1810
1618 Volkstelling Westkapelle - 19 juni 1812
1619 Volkstelling Westkapelle 1826
1620 Volkstelling Zwollekerspel 1748
1621 Volkstellingregister Breda
1622 Volkstellingregister Princenhage 1826-1829
1623 Voorouders van Albert Melessen
1624 Voorouders van Huib Westerbeke
1625 Vuursteden Zwartsluis 1675 en 1682
1626 Vuurstedengeld IJhorst
1627 Vuurstedengeld Rouveen
1628 Walcheren (platteland) inwoners 1797-1799
1629 Webpagina van Huib Heijt (geverifieerd 22 augustus 2017)
1630 Webring Reestdal tussen Drenthe en Overijssel
1631 Website H. Elsinga: genealogieën van Hoogeveense families voor 1811 - Mentinck
1632 Weesboeken Hemelumer Oldeferd 1744-1783
1633 Weeskamer van Leiden
1634 Westfriese families - Genealogie in West-Friesland - melchior
1635 Westkapelle inwoners 1797
1636 Wie is Wie in Overijssel - Evertjan Thomassen à Theussink
1637 Wikipedia, artikel Vollenhove (januari 2010)
1638 Woorden-Boek.nl
1639 Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT)
1640 Woordenboek van Voornamen - Dr. J. van der Schaar
1641 Wumkes' Stads- en Dorpskroniek van Friesland - Tresoar
1642 www. klaasvdschuit.nl
1643 www.altijdstrijdvaardig.nl
1644 www.broersma-sweet-haven.com
1645 www.dominees.nl
1646 www.familysearch.org
1647 www.hfjansen.nl
1648 www.hofsteegenealogy.com
1649 www.pdejong.com
1650 www.semplonius.info
1651 www.sijses.nl
1652 www.vanderkooij.org
1653 www.watwaswaar.nl
1654 www.windgenealogie.org
1655 www.wobbes.com
1656 Zeeuwse Eilanden inwoners 1811, 1813
1657 Zeeuwse Mobiele Schutterij
1658 Zerkenlijst Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk te Kampen
1659 Zoutgeld Zwartsluis 1694 en 1702
1660 Zwartsluis aan 't Zwarte Water
1661 Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp