Huitema, Korneliske Halbes 1 2 3 4 5 6 7

Geboortenaam Huitema, Korneliske Halbes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 71 jaren, 8 maanden, 11 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1829-07-12 Hommerts, Friesland, Nederland  

Geboorteakte Wymbritseradeel, 1829
Aangiftedatum 14 juli 1829, akte nr. 117
Korneliske Huitema, geboren 12 juli 1829
Dochter van Halbe Hommes Huitema,
Schipper, wonende te Hommerts,
en Trijntje Schuurmans

1
Huwelijk 1869-05-01 Wymbritseradeel, Friesland, Nederland Getrouwd met Anne Buma

Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1869
Man   : Anne Buma, oud 51 jaar, geboren te Jutrijp
Ouders: Sytze Pieters Buma en Korneliske Taedes Walma
Vrouw : Korneliske Huitema, oud 39 jaar, geboren te Hommerts
Ouders: Halbe Hommes Huitema en Trijntje Daniëls Schuurmans
Datum : 1 mei 1869, akte nr. 9

"Anne Buma, van bedrijf Arbeider, wonende te Jutrijp,
ouders overleden, weduwenaar van Hinke Tjalsma"

"Korneliske Huitema, van bedrijf dienstmeid, wonende
te Jutrijp, meerderjarige dochter van Halbe Hommes
Huitema, van bedrijf schipper, wonende te Hommerts
en van Trijntje Daniëls Schuurmans, overleden".

"verklarende de comparante bruid niet te kunnen
schrijven, als hebbende zulks niet geleerd"

Bij de huwelijksbijlagen was een certificaat van onvermogen,
getekend door o.a. Tjitze Hommes Huitema, oom van Korneliske.

Anne Buma was op 23 mei 1817 te Jutrijp
geboren:
Geboorteakte Wymbritseradeel, 1817
Aangiftedatum 24 mei 1817, akte nr. 77
Anne Buma, geboren 23 mei 1817
Zoon van Sytze Pieters Buma en Korneliske Tades Walma

Kind van Anne Buma en Korneliske:

Halbe, geboren 9 december 1874 te Jutrijp,
vader schipper

Anne Buma is op 15 september 1893 te Jutrijp
overleden, 76 jaar oud, zonder beroep,
geboren en wonende te Jutrijp, laatst
echtgenoot van Korneliske Huitema,
zonder beroep, wonende aldaar.

6 1 8
Overlijden 1901-03-23 Hommerts, Friesland, Nederland  

Korneliske Huitema, oud eenenzeventig jaren en
acht maanden, zonder beroep, geboren en wonende
te Hommerts, weduwe van Anne Buma, dochter van
wijlen de echtelieden Halbe Huitema en
Trijntje Daniëls Schuurmans

8

Ouders

Vader Huitema, Halbe Hommes
Moeder Schuurmans, Trijntje Daniëls
    Broer     Huitema, Homme Halbes
    Zus     Huitema, Afke Halbes
    Zus     Huitema, Froukje Halbes
    Broer     Huitema, Johannes Halbes
         Huitema, Korneliske Halbes
    Broer     Huitema, Foppe Halbes
    Zus     Huitema, Aukje Halbes
    Broer     Huitema, Daniël Halbes
    Broer     Huitema, Halbe Halbes

Media

Bijzonderheden

Op 16 juni 1863 beviel Korneliske Halbes Huitema van een zoon Homme,
vader onbekend:

Geboorteakte Wymbritseradeel, 1863
Aangiftedatum 16 juni 1863, akte nr. 166
Homme Huitema, geboren 16 juni 1863
Zoon van niet genoemde vader en Corneliske Halbes Huitema

"gecompareerd Geertje Ates Sinnema, oud twee en zestig jaren,
zonder beroep, wonende te Hommerts, echtgenoot van Gerke Hotzes Dorenveld,
Scheepstimmerman te Hommerts,
welke ons verklaarde, dat op den zestiende dag dezer maand Junij,
des voormiddags ten acht ure te Hommerts een kind van het
mannelijk geslacht geboren is uit Corneliske Halbes Huitema,
ongehuwde jonge dochter, van beroep dienstmeid,
wonende te Hommerts. Voorts verklaarde de declarante bij de
bevalling tegenwoordig te zijn geweest".

Deze Homme Huitema trouwde in 1890 te Almkerk
met Anna Elizabeth Schmidt:

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.004
Inventarisnr: 112
Gemeente: Almkerk
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 9
Datum: 13-06-1890
Bruidegom Homme Huitema
Geboorteplaats: Wijmbritseradeel
Bruid Anna Elizabeth Schmidt
Geboorteplaats: Almkerk en Uitwijk
Vader bruidegom N.N. N.N.
Moeder bruidegom Corneliske Huitema
Vader bruid Willem Schmidt
Moeder bruid Janna Dekker
Nadere informatie Akte bevat meer informatie

Gedeelte Huwelijksakte:

"Homme Huitema, oud zes en twintig jaren, geboren te Wijmbritseradeel,
zonder beroep, wonende te Wijmbritseradeel, meerderjarige niet erkende natuurlijke
zoon van Corneliske Halbes Huitema, van beroep werkster, wonende te
Wijmbritseradeel"
"Anna Elizabeth Schmidt oud vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren en
wonende te Almkerk".

Uit de bijgevoegde verklaring van de Nationale Militie blijkt, dat Homme Huitema
boerenknecht was te Goënga. Hij was van 9 mei 1883 tot 17 mei 1890 in dienst.

Kinderen van Homme en Anna Elizabeth:

1. Cornelia, geboren op 28 augustus 1890 te Veendam,
vader: veldwachter te Veendam
In 1806 ging zij bij haar oom Halbe Buma wonen te Rotterdam,
dienstbode. Zie hieronder voor verdere gegevens.

2. Johanna Wilhelmina, geboren 4 november 1891 te Veendam,
vader: veldwachter te Veendam.
Johanna Wilhelmina Huitema is op 22 maart 1893 te Rotterdam
overleden in een huis aan de Slaakkade, in de ouderdom van zestien
maanden, geboren te Veendam en wonende alhier, dochter
van Homme Huitema, politieagent en Anna Elisabeth Schmidt zonder beroep,
beiden wonende alhier.

Het gezin heeft zich op 30 november 1892 te Rotterdam gevestigd, zoals
op de gezinskaart werd vermeld. Zij waren afkomstig uit Almkerk.
Van Homme Huitema werd als beroep vermeld: Stuurman, los werkman, varensgezel.

3. Willem, geboren op 30 juni 1901 te Rotterdam,
in een huis aan de Blaardorpstraat, vader: los werkman

Anna Elizabeth Schmidt is op 36-jarige leeftijd te Rotterdam overleden
op 5 juli 1902 in een huis aan de Blaardorpstraat.

Op 1 oktober 1902 trouwde Homme Huitema met Trijntje van der Jagt
te Rotterdam:

Bruidegom Homme Huitema , geb. Hommerts 39 jaar
Vader N.n. N.n.
Moeder Corneliske Halbes Huitema
Bruid Trijntje van der Jagt , geb. Oost en West Barendrecht 33 jaar
Vader Meeuwis van der Jagt
Moeder Aartje Barendregt

Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 01-10-1902

"Homme Huitema, oud 39 jaren, los werkman,
geboren te Hommerts (Wymbritseradeel), wonende
alhier, weduwnaar van Anna Elisabeh Schmidt, meerderjarige zoon
van Corneliske Halbes Huitema overleden.
adres: Blaardorpstraat 31
geb. datum: 16 juni 1863".

Trijntje van der Jagt was geboren op 27 april 1869 te Barendrecht.

Kinderen van Homme en Trijntje, geboren te Rotterdam:

1. Aartje, 19 juli 1905

2. Meeuwis, 14 juli 1907

3. Lina Hendrika, 14 juni 1910

Trijntje van der Jagt is op 22 april 1945 te Rotterdam overleden:

Overledene Trijntje van der Jagt , leeftijd 75 jaar
Vader Meeuwis van der Jagt
Moeder Aartje Barendregt
Echtgenoo/te Hemme Huitema
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 22-04-1945
Aktenummer 5577
Geboorteplaats Barendrecht
Bron Rotterdam 1945 e107

Homme Huitema is op 16 december 1950 te Rotterdam overleden:

Overledene Homme Huitema , leeftijd 87 jaar
Moeder Corneliske Halbes Huitema
Weduwnaar/weduwe Trijntje van der Jagt
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 16-12-1950
Aktenummer 2299
Opmerkingen eerder gehuwd geweest met Anna Elizabeth Schmidt
Geboorteplaats Wijnbritseradeel
Bron Rotterdam 1950 b3-025v

Halbe Buma, de tweede zoon van Korneliske Halbes Huitema trouwde in 1898:

Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1898
Bruidegom: Halbe Buma, oud 23 jaar, geboren te Jutrijp, varensgezel,
wonende te Hommerts
Vader: Anne Buma, overleden
Moeder: Korneliske Huitema, zonder beroep, wonende te Hommerts
Bruid: Zwaantje Hiemstra, oud 22 jaar, geboren te Oudega
Vader: Meljus Hiemstra, koopman, wonende te Gaastmeer
Moeder: Sjoukje van Hasinga, zonder beroep, wonende te Gaastmeer
Datum: 3 december 1898, akte nr. 96

Halbe Buma en zijn vrouw vertrokken naar Rotterdam, waar zij op 24 december 1898
ingeschreven werden in het bevolkingsregister.

Kinderen, geboren te Rotterdam:

1. Melleus, 28 september 1899
Melleus is op 23 februari 1922, te Rotterdam overleden, 22 jaar oud.
2. Cornelia, 10 november 1901

Op 30 juni 1906 werd Cornelia Huitema, dochter van Homme Huitema, dienstbode,
op deze gezinskaart bijgeschreven.

Halbe Buma woonde tijdens zijn leven o. a. aan boord van het Lichterschip "New Castle".

Halbe Buma is op 20 maart 1928 te Rotterdam overleden:

Overledene Halbe Buma , leeftijd 53 jaar
Vader Ane Buma
Moeder Cornelia Huitema
Echtgenoo/te Zwaantje Hiemstra
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 20-03-1928
Opmerkingen akte nr. 1440
Geboorteplaats Jutrijp, gemeente Wijmbritseradeel
Bron Rotterdam 1928 b121

"Halbe Buma, oud 53 jaren, geboren te Jutrijp, gem. Wijmbritseradeel,
wonende te Rotterdam, stoombootkapitein, echtgenoot van
Zwaantje Hiemstra, zoon van Ane Buma en Cornelia Huitema,
beiden overleden"

Zwaantje Hiemstra trouwde op 10 april 1929 te Rotterdam met
Cornelis de Korte.

Bruidegom Cornelis de Korte , geb. Kralingen 51 jaar
Vader Marinus de Korte
Moeder Alida Hendrika Hotke
Bruid Zwaantje Hiemstra , geb. Oudega, gemeente Wijmbritseradeel 52 jaar
Vader Meljus Hiemstra
Moeder Sjoukje van Hasinga
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 10-04-1929
Aktenummer 1069
Bron Rotterdam 1929 c112

Zwaantje Hiemstra is overleden in 1939 te Rotterdam:

Overledene Zwaantje Hiemstra , leeftijd 62 jaar
Vader Meljus Hiemstra
Moeder Sjoukje van Hasinga
Echtgenoote Cornelis de Korte
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 11-04-1939
Aktenummer 1736
Opmerkingen eerder weduwe van Halbe Buma
Geboorteplaats Wijmbuiteradeel
Bron Rotterdam 1939 b146

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep dienstmeid (1863, 1869), werkster (1890)
 

Naaste verwanten

 1. Huitema, Halbe Hommes
  1. Schuurmans, Trijntje Daniëls
   1. Huitema, Homme Halbes
   2. Huitema, Afke Halbes
   3. Huitema, Froukje Halbes
   4. Huitema, Johannes Halbes
   5. Huitema, Korneliske Halbes
   6. Huitema, Foppe Halbes
   7. Huitema, Aukje Halbes
   8. Huitema, Daniël Halbes
   9. Huitema, Halbe Halbes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Geboorteakte Wymbritseradeel
 2. Huwelijksakte Almkerk
 3. Geboorteregister Veendam
 4. Overlijdensakte Rotterdam
 5. Huwelijksbijlagen Rotterdam
 6. Huwelijksakte Wymbritseradeel
 7. Gezinskaarten Rotterdam
 8. Overlijdensakte Wymbritseradeel