Farret, Abigail Josua 1 2

Geboortenaam Farret, Abigail Josua
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 60 jaren, 5 maanden, 5 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1637-12-20    
 
Doop 1637-12-20 Woerden, Utrecht, Nederland  

Anno 1637 den 20 December
Abigail, dochter van Josua Fareth en
Baertgen Dircks Scheij

3
Begraven kinderen 1665-10-05 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Plaats Delft
Datum begraven 05-10-1665 (Nieuwe kerk)
"Twee kinderen van Abijgel Faret aen de
Susterlaen 's morgens"

4
2e Huwelijk 1673-09-20 Woerden, Utrecht, Nederland Getrouwd met Heijndirck Mattijse Valck

"Den 3 september anno 1673
Heijndirck Mattijse Valck jonghman
met Abiegal Ferret weduwe van
Jacob Dissuhus woenende bijde
op de Kruijsstrat
getrout den 20 september anno 1673"

Kinderen, gedoopt te Woerden:

1. Josua, 3 april 1674
Vader Heijndirck de Valck
Moeder Abiegel Ferreth
Getuijgen Josua Ferreth en Merrighje
Heijndircks Smalus

2. Mattijs, 12 mei 1676
Vader Heijndirck de Valck
Moeder Abigal Ferrith

3. Josua, 25 september 1678
Vader Heijndirck Valck
Moeder Abigal Ferret
Getuijgen Josua Ferret en Bartjen Scheij

1
Doopgetuige 1693-02-10 Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland  

Dopeling Jacobus
Vader Jacobus (Dissius)
Moeder Maria van Diemen
Getuige Abigael Faeret
Plaats Rotterdam
Datum doop 10-02-1693
Wonende Keijserstraet

5
Doopgetuige 1698-05-27 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Dopeling Mijchiel
Vader Michiel Makelijn
Moeder Anna Groendijk
Getuige Abigel Farret
Plaats Delft
Datum doop 27-05-1698

6
Overlijden na 1698-05-27    
 

Ouders

Vader Farret, Josua Thomas
Moeder Scheij, Baertgen Dircksdr
    Broer     Farret, Jan Josua
         Farret, Abigail Josua
    Broer     Farret, Thomas Josua
    Broer     Farret, Dirck Josua

Families

Getrouwd Man Dissius, Jacobus Jacobus
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1656-07-04 Woerden, Utrecht, Nederland  

Jacob Dissius, zoon van Johannes pred.
in 't Woud en
Abigail Farret

Toelichting:
Met Johannes wordt Ds. Jacobus Dissius
bedoeld. Op dezelfde dag trouwde Jan Farret,
haar broer, met zijn zuster Petronella.

7
  Bijz.

Weeskamer Delft:

"Jacobus Dissius

Op den 16 Januarij 1666 Compa-
reerde ten Weescamer Abraham ende Carel Dissius, Oomen
Ende Vooghden van het kindt bij Jacobus Dissius
Ende Abigael Faret beijde zaelicher naergelae-
ten, met Naemen Jacob Jacobus, out ontrent 6 Jaeren
seggende 't selve eenig Erfgenaem ab intestato soude
sijn, maer also bevonden is dat de lasten meerder
Coomen te bedraegen als de Effecten des Boedels,
soo werde de Vooghden gelast hun van de erfenisse
te abstineren ende de Crediteuren daer mede te
laeten gewerden. Sijnde de Inventaris des voorscreven
Boedels, gesonden in de Secretarie deser Stadt.
Gedaen bij alle de heeren Weesmeesteren."

Toelichting:
Abigael Faret was in 1666 nog niet overleden. Zij
hertrouwde in 1673 te Woerden met Heijndirk Valck.
ab intestato - zonder testament
effect - uitwerking
abstineren - onthouden

"Op den 12 April 1684 is ter Weescamer ge-exhi-
beert het Testament tusschen Domino Jacobus
Dissius, in sijn leven geweest sijnde Predicant
op 't Wout gelegen onder 't Hoff van Delff, ende
Maria van Starreberg des selffs weduwe, als
laatst binnen deser Stadt overleden sijnde, die
Groot moeder was, over de kinderen van haer
zoon Jacobus Jacobs Dissius, sijnde 't voorscreven Testa-
ment gepasseert, voor den Notaris Willem van
Assendelft ende getuijgen binnen dese Stadt
waer bij bevonden is, de Weescamer buijten
geslooten te weesen. Gedaen bij de Heeren Adriaen
van der Hout ende Hugo 's Gravensande Weesmeesteren."

Toelichting:
exhiberen - vertonen

"Op den 12 April 1684 sijn Jacobus van der Elst
Cuijper ende Arent van Sanen Geauthoriseert, omme te
staen over de scheijdinge, van de goederen, die de kinderen
van Sijmon Cloetingh Zalicher ende 't kint van Jacob Jacobsen
Dissius, sijn aenbestorven, bij 't overlijden van Maria
van Starreberch weduwe van Dominus Jacobus Dissius der
kinderen Groot-moeder zalicher was, ende der geseijde
kinderen Interest al omme waer te nemen ter
tijt ende wijle toe de voorscreven scheijdinge sal sijn
gedaen. Gedaen bij alle de heeren Weesmeesteren."

Toelichting:

Arent van Sanen was een neef van Jacobus Jacobus Dissius,
zoon van Arent van Sanen en Jannetge Arents Dissius.

  Kind.
 1. Dissius, Jacobus Jacobus
 2. Dissius, Maria Jacobus
 3. Dissius, Jacob Jacobsen
 4. Dissius, Sijttje Jacobus
 5. Dissius, Josua Jacobus

Bijzonderheden

Zoon Josua Valck uit het tweede huwelijk van Abigail Josua Farret
ging in 1697 te Woerden met Catharijne Julianus in ondertrouw:

"22 December 1697
Josua Valck jongman wonende in de Voorstraet
ende
Catharijne Julianus jongedochter wonende tot Camerick
Dominee Lamorael van Nottelen Attestatie gegeven
omme tot Camerick door Dominee Daneel van
Vijanen te mogen trouwen den vijffde januari anno 1698"

Toelichting:
Ds. Lamorael van Nottelen was predikant te Woerden
van 28 augustus 1674 tot aan zijn overlijden op 10 mei 1714.
Ds. Daniel van Vianen was predikant te Kamerik van 24 maart 1678
tot aan zijn overlijden op 2 maart 1725.

Naaste verwanten

 1. Farret, Josua Thomas
  1. Scheij, Baertgen Dircksdr
   1. Farret, Jan Josua
   2. Farret, Abigail Josua
    1. Dissius, Jacobus Jacobus
     1. Dissius, Jacobus Jacobus
     2. Dissius, Maria Jacobus
     3. Dissius, Jacob Jacobsen
     4. Dissius, Sijttje Jacobus
     5. Dissius, Josua Jacobus
   3. Farret, Thomas Josua
   4. Farret, Dirck Josua

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Woerden
 2. Dominees.nl
 3. Doopboek Woerden
 4. Begraafboek Delft
 5. Doopboek Rotterdam
 6. Doopboek Delft
 7. Genealogy Farret