Johannes, Frans

Geboortenaam Johannes, Frans
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1672-11-06    
1
Doop 1672-11-06 Oenkerk, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1672
Dopeling: Frans
Gedoopt op 6 november 1672 in Oenkerk
Zoon van Johannes Fransen en niet genoemde moeder

1

Ouders

Vader Franses, Johannes
Moeder Martens, Jaad
         Johannes, Frans

Families

Getrouwd Vrouw Jurjens, Wytske
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1698-02-27 Wouterswoude, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Dantumadeel, 1698
Wytske Jurriens
Woonplaats: Dantumawoude
- Op 27 februari 1698 belijdenis te Wouterswoude
Opmerking: vertrokken naar Ee

"Anno 1698
Den 27 Februarij hebben wij des Heeren
H(eijligh) Avontmael gehouden tot
Wouterswoude en sijn doen op haar
belijdenisse aengekomen
(o.a.)
Frans Johannes tot Driesum
Wijtske Juriens tot Damwoude
- attestatie vertrocken na Ee"

Ondertrouw/trouw van Frans Johannes
en Wijtske Jurjens is niet bekend.

2
  Bijz.

Kinderen:

1. Thomas, gedoopt 13 oktober 1700 in Dantumadeel
2. Auck, gedoopt 9 april 1703 in Dantumadeel
3. Jurjen, geboren in Driesum, gedoopt 13 maart 1707
in Dantumadeel
4. Acke, gedoopt 23 februari 1710 in Engwierum
5. Marten, gedoopt 2 augustus 1711 in Engwierum
6. Jaeike, gedoopt 15 oktober 1713 in Engwierum
7. Jaeike, gedoopt 26 januari 1716 in Ee
8. Acke, gedoopt 23 februari 1718 in Ee

  Kind.
 1. Fransen, Tomas

Naaste verwanten

 1. Franses, Johannes
  1. Martens, Jaad
   1. Johannes, Frans
    1. Jurjens, Wytske
     1. Fransen, Tomas

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
 2. Lidmatenboek Dantumadeel