Broeders, Gerrit Peters 1 2 3

Geboortenaam Broeders, Gerrit Peters
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1654-04-14    
 
Doop 1654-04-14 Capelle, Noord-Brabant, Nederland  

Gedoopt Gerrit de sone van Meester Pieter Broeders ende Lijsbeth Gerrits van de Plas ende wert ten doop gebracht Marijtgen Plassius.

1
Huwelijk 1683-08-01 Capelle, Noord-Brabant, Nederland Getrouwd met Margriet Adriaens Bouwens

"15 Julius 1683
Alhier ondertrouwt Gerardus Peters Broeders J.M. van Cappel schoolmeester alhier met Margriet Adriaens Bouwens J.D. van Cappel
den 1sten Augusti alhier getrouwt, den 11den een trouwbrief uijtgegeven"

Margriet Adriaens Bouwens was de dochter van Adriaen Denissen Bouwens en Cornelia Claesdr. Haar ouders trouwden na 1 juni 1653:

Trouwboek Capelle:
"Adriaen Denissen Bouwens J.M. van 's Gravenmoer wonende tot Cappel en Cornelia Claesdr J.D. van Raamsdonck, Den 1 Junij 1653 attestatie gegeven"

4
Testament 1715-09-27 Capelle, Noord-Brabant, Nederland  
2

Ouders

Vader Broeders, Peter Adriaans
Moeder van der Plas, Elisabeth Gerritsdr
    Broer     Broeders, Jacob Peters
    Zus     Broeders, Elisabet Peters
    Broer     Broeders, Dirck Peters
    Zus     Broeders, Janneken Peters
         Broeders, Gerrit Peters

Bijzonderheden

Kinderen:

1. Adriaan, doop niet bekend

Gedoopt te Capelle:

2. Cornelia, 28 mei 1684
"Den 28 gedoopt 't kint van Gerardus Peters Broeders en
Margriet Adriaen Bouwens, 't kint is Cornelia genaemt"

3. Cornelia, 19 augustus 1685
"Den 19 gedoopt 't kint van Geerardus Peters Broeders
en Margriet Adrianse Bouwens, 't kint is Cornelia genaemt"

4. Elisabet, 22 september 1686
"Den 22 gedoopt 't kint van Geerit Peters Broeders en
Margriet Adriaens Bouwens, 't kint is Elisabet genaemt"

5. Peter, 28 september 1687
"28 .... Gerrit Peters Broeders en Margriet Adriaens Bouwens
ende Peter genaemt"

6. Elisabet, 30 januari 1689
"Den 30 gedoopt 't kint van Gerit Peters Broeders en Margriet Adriaans
Bouwens, 't kint is Elisabet genaemt"

7. Cornelia, 17 februari 1692
"Den 17 gedoopt 't kint van Geerit Broeders en Margriet Adriaens
Boudewijns, 't kint is Cornelia genaemt"

8. Pieter, 21 februari 1694
"21 Februari Pieter Soone van Gerard Broeders Schoolmeester van Capelle
en Magriet Adriaens Bouwens
Peeter was Dirck Broeders Schout van Sleewijk,
Peetersse: Liesbet Broeders weduwe van Antonij Glaviman secretaris"

9. Peeter, 25 december 1697
"Den 25 dito, Peeter soone van Gerard Broeders Schoolmeester en
Margriet Bouwens
getuijgen waren Dirk Broeders Schout to Sleewijk en
Willemina Glavimans"

10. Dirck, 21 november 1699
"Dirck soone van Gerard Broeders, schoolmeester alhier
en Margriet Adriaans Bouwens , getuigen Pieter Broeders,
Schout van Sleewijk en Elizabet Broeders, weeduwe van
Secretaris Glavimans"

Capelle RA 91, Fol. 403r

Gerit Broeders, schoolmeester alhier, X Magrita Bouwens stellen hun testament op, 27-9-1715.
Genoemd: Adriaan en Lijsbet, Cornelia en Dirk, kinderen. Eventuele voogden zijn Pieter Broeders,
schoolmeester te Babilonienbroek, en Claas vander Cleij

Toelichting:
Claas van der Cleij was gehuwd met Willemijna Glavimans, dochter van Elisabeth Peters Broeders.
De familierelatie van Pieter Broeders met Gerrit Peters Broeders is onbekend. Mogelijk was hij
een zoon van één van zijn halfbroers Adriaen Broeders of Hendrick Broeders.

Capelle RA 91, Fol. 710r

Margarita Bouwens weduwe Gerit Broeders stelt tot voogden over de kinderen Jan Boudewijns,
Dirk Broeders en Miggiel Broeders, schoolmeester in Babilonien Broek, 22-10-1740.

Toelichting:
Jan Boudewijns was gehuwd met dochter Elisabeth Broeders. Dirk Broeders was een zoon van
Gerrit Peters Broeders. Miggiel Broeders was een kleinzoon. Hij was namelijk de zoon van Adriaan Broeders
en Mechel Chielen Schippers.

Zoon Dirk, ongehuwd, werd op 9 januari 1749 te Capelle begraven:

"Ontfangen van de Erfgenamen van Dirk Broeders over het regt van 't begraven van 't lijk
van gemelde Broeders als gehorend onder de Classe van 3 gld. dog als nooijt getrout
is geweest, Dubbelt regt verschult dus f 6:0:0"

Naaste verwanten

 1. Broeders, Peter Adriaans
  1. van der Plas, Elisabeth Gerritsdr
   1. Broeders, Elisabet Peters
   2. Broeders, Jacob Peters
   3. Broeders, Dirck Peters
   4. Broeders, Janneken Peters
   5. Broeders, Gerrit Peters

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
 2. Rechterlijk Archief Capelle
 3. Trouwen en begraven (gaarder) - 's Grevelduin-Capelle
 4. Trouwboek Capelle