Huete, Elsien 1 2 3 4

Geboortenaam Huete, Elsien
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1626-11-08    
 
Doop 1626-11-08 Hasselt, Overijssel, Nederland  

Elsjen dochter van Berent Huitens Borgermeester
Anneken Meijnders

5
1e Huwelijk voor 1652-09-08   Getrouwd met Hendrick Hermsz Bloemaert

Hendrijck Bloemaert was gedoopt op 11 mei 1623 te Hasselt, zoon van Hermen Hendrijkx Bloemert en Anna Jansz, getuige Evertien Hendrijckx.

Kinderen, gedoopt te Hasselt:

1. Herman, 13 oktober 1650, zoon van Hendrijck Bloemaert en Elsien Huijden

2. Berenardus, 8 september 1652, zoon van Hendrijk Bloemaert en Elsien Huijden

3. Henderijck, 11 september 1653, zoon van Henderijck Herms Bloemert en Elsien Huijden

4. Berent Arent, 9 januari 1656, zoon van Hendrijck Bloemaert en Elsa Huijden

5. Daniel, 14 februari 1658, zoon van Henderijck Hermsz Bloemart, borgemeester, en Elsien Huijden

6. Joannis, 2 december 1661, zoon van Henderijk Herms Bloemart en Elsien Huijden, getuige: Aeltien Huijden

7. Anna Geertruijt, 18 november 1663, dochter van Hendrijk Hermen Bloemart, maior deser stede, en Elsien Huijden, getuige Aeltien Huijden

5
2e Huwelijk 1673-01-26 Lochem, Gelderland, Nederland Getrouwd met Johannes Westenbergh

Trouwakte 26 Januari 1673
man: Johannes Westenbergh der rechten advocaat ende landt - schriver des Scholtambts Lochem
vrouw: Elisabeth Heuten, weduwe van Henrick Bloemert, in sijn leven burgemeester en majoor der stad Hasselt

6
Overlijden voor 1682-07-16    

In 1682 was Johannes Westenbergh weduwnaar.

Trouwakte Lochem 16 juli 1682:

Man: Johannes Westenbergh burgemeester weduwnaar Elsabe Hueten
Vrouw:Judith van Enter, dochter van Herman van Enter van Verwolde

6

Ouders

Vader Huete, Bernard
Moeder Jellen, Anna
    Zus     Huete, Aleijda
    Broer     Huete, Bernard
         Huete, Elsien

Bijzonderheden

Op 11 juli 1682 werd er een accoord gesloten tussen Johan Westenbergh en de kinderen van
Elsien Huete uit haar eerste huwelijk. Op 16 juli 1682 trouwde Johannes Westenbergh met
Judith van Enter.

Oud rechterlijk Archief Stad Lochem
Vrijwillige Rechtspraak / Protocol van Opdrachten
Gelders Arc
hief / Archiefblok: 0178
Inventarisnummer 256
Periode 1679-1691
Regesten

Fol. 22vÂș
de Heer Johan Westenbergh, Br. dezer stad Lochem, en de Heeren Henrick
Bloemert, Stadhouder, de E. Daniel Bloemert, welke de rato cav. voor hun abs.
broeder Jan Bloemert; voorts Juffr. Anna Getruijt Bloemert, geass. met gem.
Henrick Bloemert, Stadhouder, verklaren, dat op heden onderstaand accoord is
gesloten; tusschen den Heer Br. en Landschrijver resp. der stad en des Scholtambts
Lochem, en Stadholder van Verwolden, wedr. van w. Juffer Elisabe Heuten, ter
eenre, en Sr. Henrick Blommert, koopman tot Groningen, de E. Daniel Blommert,
voor hun zelf en mede de rato cav. voor hun abs. broeder Johan Blommert, Juffr.
Anna Gertruijdt Blommert, geass. met haar broeder Sr. Henrick Blommert ter
anderen zijde, als nagel. kinderen van w. Juffr. Elsabe Heuten, en als broeders en
zuster ter anderen zijde, wegens onderlinge differenten en verschillen over
aangebrachte goederen, morgengave en anderszins van verschoten penningen in den
boedel van den Heer Br. Westenbergh, enz.; de nalatenschap van w. zijn h.v.
voornoemd, de goederen van zijner vrouwen kinderen zalige vader, de Heer Henrick
Blommert, gew. Br. en Majoor tot Hasselt, alsmede de nalatenschap van derzelver
kinderen grootmoeder w. Juffr. Anna Jansen, zoo in Gelderland te Neede als in
Overijssel te Nieuw en Oud Leusen, Hasselt, Steenwijk en Markelo gelegen enz., 11
Juli 1682 te Lochem; geregistreerd 11 Juli 1682

Gegevens van de kinderen van Elsien Huete en Hendrijck Bloemert:

1. Hendrick

Hendrijck Bloemert trouwde in 1676 te Sappemeer met Catharina van Dijck:

"Den 6 Aug. 1676 sijn gecopuleert
De Edele Heere Hendrik Bloemert staethouder ende
Edele Catharina van Dijck met attestatie van Doesburch angekoomen sijnde"

2. Daniel

Daniel Bloemert ging in 1688 met Sara Moock in ondertrouw te Hasselt:

"Ingeschreven den 22 december 1688
Daniel Bloemert j.m. tot Hasselt ende
Sara Moock j.d. van der Schellingh
Met Attestatie gegeven van der Schellingh
Weder Attestatie gegeven nae der Schellingh"

Daniel en zijn vrouw werden vermeld in het testament van 31 mei 1718 van
neef Bernard Huete, zoon van Bernard Huete:
"Aan neef Burgemeester Daniel Bloemert en
me nigt zijn Edele huisvrouw f 2000"

3. Joannis (Jan)

Jan Bloemert ging in 1685 te Groningen in ondertrouw met Johanna Sluijters:

"Saturni den 24 Jan 1685
Jan Bloemert van Hasselt ps.
Johanna Sluijters van Groningen pro qua Henrick Sluijter
als vader met belastinge de geboden mede tot Hasselt
te laeten gaen
hijr van attestatie passeert"

Ondertrouw te Hasselt:

"Ingeschreven den 13 januari 1685
Jan Bloemert j.m. tot Hasselt en
Johanna Sluiters j.d. van Groningen
met attestatie van Groningen
den 31 januari 1685"

4. Anna Geertruijt

Anna Geertruijt Bloemert deed op 25 december 1680 belijdenis te Lochem.
Zij trouwde waarschijnlijk met Hendrik van Coeverden. Huwelijksakte is niet
gevonden.

Naaste verwanten

 1. Huete, Bernard
  1. Jellen, Anna
   1. Huete, Aleijda
   2. Huete, Bernard
   3. Huete, Elsien

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Sappemeer
 2. Trouwboek Hasselt
 3. Trouwboek Groningen
 4. B.J. Kam: Aantekeningen over de familie Huete, en over de stratebroederschappen te Zwolle.
 5. Doopboek Hasselt
 6. Trouwboek Lochem