van Buijtevest, Mathijs Bartholomees 1a 2 3 4 5 6

Geboortenaam van Buijtevest, Mathijs Bartholomees
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1575    
 
Overlijden voor 1603-06-29    

Dit overlijden werd vermeld in het testament
van zijn moeder Catrijna Jacobsdr.
Notaris: Salomon Lenaertsz van der Wurt

1b

Ouders

Vader Henricx, Bartholomees
Moeder Jacobsdr, Catrijna
    Broer     van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz
    Broer     Buijtevest, Gerrit Bartholomeesz
    Broer     Bartholomeesz, Quijrijn
         van Buijtevest, Mathijs Bartholomees
    Broer     van Cingelshouck, Claes Bartholomeesz
    Zus     Bartholomeesdr, Grietgen
    Zus     Bartholomeesdr, Meijnsgen
    Zus     Bartholomeesdr, Maritgen

Bijzonderheden

Zoon Mathijs ging op 22 april 1599 in ondertrouw te Leiden:

"Thijs Thijsz Jonggesel van Leijden
vergeselschapt met Floris Willeboortsz
zijn oom
met
Lijsbeth Cornelis Jonge Dochter mede
van Leijden vergeselschapt met Marijtgen
Dircx dochter haer moeder"

Op 29 juni 1603 werd Matthijs Mathijsz vermeld in het testament van zijn grootmoeder
Catrijna Jacobsdr. Hij kreeg het erfdeel van zijn overleden vader.

Lijsbeth Cornelisdr werd op 21 november 1614 te Leiden in de Sint Pieterskerk begraven:
"Huijsvrouwe van Tijs Mathijsz op de Maeren"

Als weduwnaar van Lijsbeth Cornelisdr ging hij op 29 december 1616 in ondertrouw te Leiden:

"Thijs Mathijsz Baeijtrapier van Leijden weduenaer
van Lijsbeth Cornelisdr vergeselschapt met Claes
Bartholomeesz zijn oom
met
Grietgen Jacobsdr mede van Leijden wedue van
Adriaen Jacobs Cuijper vergeselschapt met Weijntgen
Jacobsdr haer zuster"

Toelichting:
Baeijtrapier - baaidrapier
Baai - dik en grof wollen weefsel
Drap(en)ier - lakenbereider

In 1622 was Mathijs Mathijsz van Buijtevest voogd over de minderjarige kinderen van zijn oom
Cornelis Bartholomeesz van Buijtevest, zoals blijkt uit onderstaand decreet:

Hof van Holland: Decreten
Datum decreet: 2 juni 1622
Namen eigenaren:
Jan Jansz van der Beeck, zijdelakenkoper, gehuwd met Catharijna Cornelisdr.van Buytenvest,
bejaarde dochter van wijlen Cornelis Bartholomeusz van Buytenvest en Josijna Jansdr. van der Mije,
voor zichzelf en Petrus Naeltwijck, doctor in de medicijnen en gehuwd met Clementia Cornelisdr.van Buytenvest,
alsmede Claes Bartholomeusz van Cingelshouck, huismeester te Leiden met Mathijs Mathijsz van Buytenvest,
beiden testamentaire voogden van Jan Cornelisz van Buytenvest en Josijna Cornelisdr.van Buytenvest,
minderjarige kinderen van Jan Cornelisz van Buytenvest en Josijna Jansdr van der Mije
Naam koper:
Adriaen Cornelisz van den Berch, bode te Monster
Onroerend goed:
Loosduinen, in de ban van Monster, 3 morgen weiland ( W. Wennetjes hoofd),

Notariële akte Leiden
Notaris: Kaerl Outerman
Datum: 26 januari 1638
(o.a.)
"Mathijs Mathijsz van Buijtevest sieckenbesoecker
binnen desen stede out omtrent 63 jaren"

Mathijs Mathijsz van Buijtevest is dus geboren rond 1575. Zijn vader Mathijs Bartholomees van Buijtevest
is derhalve waarschijnlijk getrouwd voor 1575.
De kinderen van Mathijs Mathijsz van Buijtevest heetten Cornelis, Maertgen, Trijntgen, Matthijas en Stijntgen (=Christina).

Naaste verwanten

 1. Henricx, Bartholomees
  1. Jacobsdr, Catrijna
   1. Buijtevest, Gerrit Bartholomeesz
   2. Bartholomeesz, Quijrijn
   3. van Buijtevest, Mathijs Bartholomees
   4. Bartholomeesdr, Grietgen
   5. Bartholomeesdr, Meijnsgen
   6. Bartholomeesdr, Maritgen
   7. van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz
   8. van Cingelshouck, Claes Bartholomeesz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
   • Datum: 1638-01-26
   • Pagina: folio 207, blz 213
   • Datum: 1603-06-29
   • Pagina: folio 137, blz 218
 2. Hof van Holland: Decreten
 3. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
 4. Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
 5. Doopboek Leiden (Gereformeerd)
 6. Begraafboek Leiden