van Loo, Albrecht

Geboortenaam van Loo, Albrecht
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan 54 jaren, 14 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1519-11-28 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  

Opten XXVIIIen dach van Novembri Anno XVc negenthien,
ende was op een manendach, was gebooren A e l b r e c h t
mijn eerste kindt des aftermiddaechs tusschen een ende
twee uren ende was gecorstent op t'Hoff inde Capelle
ende genaemt nae Aelbrecht mijn oude vader.
Sijn peters waeren Aelbrecht van Loo mijn vaeder ende
mr. Dirck van Beest mijn wijffs vaeder ende Diewer Baertouts
dochter Aelbrecht van Loo weduwe, mijn oude moeder.

1
Huwelijk rond 1552   Getrouwd met Maria van der Mijle Arent Cornelisdr

Maria van der Mijle is op 11 april 1575
te Brussel overleden.

1
Overlijden voor 1573-12-13 Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België  

Begraven op 13 december 1573 te Brussel

2 1

Ouders

Vader van Loo, Gerrit
Moeder van Beest van Eemskerck, Margriet
         van Loo, Albrecht

Families

  Kind.
 1. van Loo, Jacob

Bijzonderheden

Friesche studenten voor 1650:

1: 09252 2: Löwen (Leuven)
3: Loo
4: Albertus
6: dives
7: Leeuwarden
9: 28/02/1544 12: MULO IV 276196
13: Margrieth van Eemskerck
14: Gerardus van Loo 15: rentmeester der Domeinen
16: Maria van der Myle, d.v. burgemeester van Dordrecht
17: Albertus, heer van Hodenpijl; Cornelis, kanunnik te Gent; Gerrit Wilhelmus; Arnoldus x
Hester van Aylva; Damas Catharina x Jacobus van den Eynde, goeverneur van Woerden; Maria x Johan
van den Eynde; Hillegont x Dirck Adriaensz van Leeuwen Margaretha x Jan Ruysch; Cornelia x Willem
Bardes, burgemeester van Amsterdam 18: 1543 klerk, 1544 auditeur, later rekenmeester bij de
rekenkamer in Den Haag 1551 raadsheergecommitteerde Raad van financien te Brussel, was later
verantwoordelijk voor invoeren van de 10e penning 19: 1573 te Brussel 21: Iur lic 22: Jaarboek Geneal
35 1981 164; Stamboek I 265, II 176-177; Vries, Loopbaan 12

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Commies van de Financiën te Brussel (1555-1573)
1

Naaste verwanten

 1. van Loo, Gerrit
  1. van Beest van Eemskerck, Margriet
   1. van Loo, Albrecht
     1. van Loo, Jacob

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Ir. F. Bontekoe en Mr. J. C. Kutsch Lojenga: 'De van Loo's in de omgeving van Rembrandt'
 2. Samme Zijlstra: Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650