Veenstra, Jan Jacobs

Geboortenaam Veenstra, Jan Jacobs
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden 1928-07-24 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Leeuwarden
Aktedatum: 25 juli 1928
Aktenr. 366

"Jan Veenstra, oud 79 jaren, zonder beroep,
geboren te Surhuisterveen, wonende te Leeuwarden,
laatst weduwnaar van Tietje Heinzes Benedictus,
eerder van Tjitske Hijlkes Benedictus, zoon van
Jakob Wijtzes Veenstra en van Atje Wijtzes Wijma,
beiden overleden.
- des namiddags te half zes "

Leeuwarder nieuwsblad, goedkoop advertentieblad,
25 juli 1928:

"Heden behaagde het den Heere, na
een noodlottig ongeval, van onze zijde
weg te nemen mijn geliefden Broeder
en onzen Oom
JAN JACOBS VEENSTRA
in den ouderdom van ruim 79 jaar.
Leeuwarden, 24 Juli 1928
Uit aller naam:
L. J. Veenstra
L. van der Meer"

Toelichting:
De laatste jaren van zijn leven woonde
Jan Veenstra bij Gepke Veenstra en Lieuwe
van der Meer in de Eillartstraat.

1 2

Ouders

Vader Veenstra, Jacob Wytzes
Moeder Wijma, Attje Wytzes
    Broer     Veenstra, Liebe Jacobs
         Veenstra, Jan Jacobs

Naaste verwanten

 1. Veenstra, Jacob Wytzes
  1. Wijma, Attje Wytzes
   1. Veenstra, Jan Jacobs
   2. Veenstra, Liebe Jacobs

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Leeuwarden
 2. Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad