Heineman, Baukje Borres 1

Geboortenaam Heineman, Baukje Borres
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 49 jaren, 4 maanden, 27 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1671-01-11    
 
Doop 1671-01-11 Stavoren, Friesland, Nederland  

Bauckie Boores

2
Belijdenis 1699 Koudum, Friesland, Nederland  

Baukje Heineman j.d.

3
Huwelijk 1701-12-27 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Campegius Bos

Trouwregister Hervormde gemeente Workum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 25-12-1701
Soort akte: attestatie afgegeven
Bijzonderheden:
met attestatie naar Koudum
Bruidegom Campegius Bos wonende te Workum
Bruid Baukjen Heineman wonende te Koudum

Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 27-12-1701
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Keijmpo Bos
Bruid Bauckjen Heijneman

Campegius Bos was de zoon van Jacobus Bos, rector van de Latijnse school te Workum, en Geertie Keijmpes de Haan. Zij waren op 27 januari 1665 te Leeuwarden getrouwd. Campegius Bos kwam uit een geleerde familie. Zijn broer was Lambertus Bos en Campegius Vitringa zijn neef, zoon van Horatius Vitringa en Albertine de Haen. Beiden waren hoogleraar te Franeker.

4 5
Overlijden 1720-06-08 Workum, Friesland, Nederland  

Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen Workum
Bron: DTB Begraven
Soort registratie: DTB inschrijving begraven
Datum: 08-06-1720
Bijzonderheden:
Ontvangen wegens beluiden £ 1:10:-
Citaat:
bb. Bauckien [Borrus?] Heyneman
Opm: wsch.wed. van Campegius Bos
Overledene
Bauckien Heyneman overleden op 08-06-1720

6

Ouders

Vader Heineman, Borrus Claas
Moeder Jansdr, Yttie
    Broer     Heineman, Claes Borus
         Heineman, Baukje Borres
    Zus     Heineman, Fetje Borres
    Zus     Heineman, Grietje Borres
    Broer     Heineman, Hiltie Borres
    Zus     Heineman, Marijke Borres

Media

Bijzonderheden

Uit: De schoolmeesters van Workum in de loop der tijden, Fryske Akademy

"In 1670 was Jacobus Bos rector te Workum. Op 1 aug. 1669 had hij hier een kind laten dopen en in nov. 1670 werd zijn zoon
Lambertus gedoopt. In okt. 1687 was hij hier nog als rector. Hij zou toen trouwen met Maijke Hilarides, doch zij overleed
kort voor het huwelijk.

<...>

In okt. 1712 was Bernardus Lemstra van der Molen kandidaat en rector te Workum. Hij was de zoon van Regnerus van der Molen,
rector te Joure. Op 3 juni 1714 kreeg hij verlof om elders te trouwen met Lijsk Pijtters van Nes. Hij is hier in zijn bediening rector
omstreeks 1715 overleden.
Waarschijnlijk is hij als rector opgevolgd door conrector Bosch, want op 15 juli 1720 is er sprake van wijlen Keimpe Bosch, in leven
rector te Workum, en van zijn vrouw wijlen Baukjen Heineman. Er werd toen een curator benoemd over hun zoon Jacobus Bosch,
oud 14 jaar. Omstreeks 1728 was Bavius of Borritius Heineman kandidaat en rector te Workum. Hij werd in 1731 als predikant te Wons
bevestigd."

 

Op 8 dec. 1702 werd te Workum gedoopt: Jacobus, zoon van de conrector Bosch. Op 10 okt. 1706 werd opnieuw een Jacobus gedoopt.
Waarschijnlijk is deze conrector Bosch later rector geworden.

Naaste verwanten

 1. Heineman, Borrus Claas
  1. Jansdr, Yttie
   1. Heineman, Claes Borus
   2. Heineman, Baukje Borres
   3. Heineman, Fetje Borres
   4. Heineman, Grietje Borres
   5. Heineman, Marijke Borres
   6. Heineman, Hiltie Borres

Voorouders

Bronverwijzing

 1. De schoolmeesters van Workum in de loop der tijden.
 2. Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
 3. Lidmatenboek Koudum
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Workum
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 6. Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen Workum