Heijt, Simon 1a 2a 3a 4a 5

Geboortenaam Heijt, Simon
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 88 jaren, 3 maanden, 15 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1832-08-19 Veenhuizen, Drenthe, Nederland  

Norg, geboorteakte, 20 augustus 1832, aktenr. 44
Kind: Simon Heidt, geboren te Veenhuizen (Norg) op 19-08-1832,
zoon van Jakob Heidt, beroep: arbeider; oud: 47 jaren,
en Margaretha Friso, oud: 27 jaren.

- ten huize van den comparant aan het derde
Etablissement te Veenhuizen

6
1e Huwelijk 1861-05-07 Vledder, Drenthe, Nederland Getrouwd met Gerridina Eman

Vledder, huwelijksakte, 7 mei 1861, aktenr. 5
Bruidegom: Simon Heidt, geboren te Norg; oud: 28 jaren;
beroep: commies van de directe belastingen,
wonende te Valthe gemeente Odoorn,
zoon van Jakob Heidt, overleden, en
Margaretha Friso, beroep: zonder, wonende te Veenhuizen, gemeente Norg.
Bruid: Gerridina Eman, geboren te Goor (Overijssel); oud: 31 jaren;
beroep: zonder, wonende te Vleddder, vroeger te 's Gravenhage,
dochter van Gerrit Eman, beroep: fabrijkbaas,
en Martina ten Zijthoff, beroep: zonder, echtelieden wonende
te Frederiks-oord, gemeente Vledder.

getuige (o.a.):
Machiel Heidt, oud 32 jaren, Veldwachter der gemeente Diever
en aldaar woonachtig, broeder van den Bruidegom.

Gerridina Eman was op 8 maart 1830 te Goor geboren.

Kinderen:

1. Jacobus
Emmen, geboorteakte, 2 juli 1862, aktenr. 89
Kind: Jacobus Heijt, geboren te Roswinkel (Emmen) op 30-06-1862,
zoon van Simon Heijt, beroep: commies; oud: 29 jaren,
en Gerritdina Eman, oud: 32 jaren.

Opmerking:
Roswinkel - dorp in de gemeente Emmen, ten
zuidoosten van Ter Apel, aan de Ruiten A.

2. Gerhardus
Emmen, geboorteakte, 20 april 1864, aktenr. 55
Kind: Gerhardus Heijt, geboren te Emmen op 19-04-1864,
zoon van Simon Heijt, beroep: commies; oud: 31 jaren,
en Gerridina Eman, beroep: zonder.

3. Willem
Borger, geboorteakte, 15 mei 1867, aktenr. 68
Kind: Willem Heijt, geboren te Nieuw Buinen (Borger) op 14-05-1867,
zoon van Simon Heijt, beroep: commies; oud: 34 jaren,
en Gerritdina Eman, beroep: zonder.

Opmerking:
Nieuwe-Buinen - veenkolonie in het noordoosten van de
provincie Drenthe, gemeente Borger, aan het Buinerdiep.

Gerritdina Eman is overleden te Nieuw-Buinen op
26 september 1869:

Borger, overlijdensakte, 27 september 1869, aktenr. 97
Overledene: Gerritdina Eman, geboren te Goor op 08-03-1830;
in den ouderdom van ruim 39 jaren,
beroep: zonder; overleden te Nieuw Buinen (Borger) op 26-09-1869,
dochter van Gerrit Eman, overleden en Mantina ten Zijdhof, beroep: zonder,
wonende te Goor,
Gehuwd geweest met Simon Heijt, in leven.

Kantoor Assen, memorie van successie, 28 maart 1870,
inventarisnr. 91, opnamenr. 569, memorienr. 3/3484
Overledene: Gerritdina Eman, overleden te Nieuw-Buinen (Borger)
op 26-09-1869. Er is onroerend goed aanwezig.

7 1b 8 9 10 11 12
2e Huwelijk 1870-07-08 Bellingwolde, Groningen, Nederland Getrouwd met Geertje Koster

Huwelijk 08-07-1870 Bellingwolde

Bruidegom Simon Heidt, commies
Geboren Norg
Vader Jacob Heidt
Moeder Margaretha Friso

Bruid Geertje Koster, naaister
Geboren Bellingwolde
Vader Jan Freriks Koster
Moeder Metje Hindriks Korte

Bron Huwelijksregister Bellingwolde 1870
Aktenummer 25

Gedeelte akte:

"Simon Heidt, oud 37 jaar, van beroep Commies,
wonende te Nieuw Buinen, zoon van wijlen Jacob Heidt,
overleden, en van diens nog levende echtgenoote
Margaretha Friso, zonder beroep, wonende te Norg,
weduwnaar van wijlen Gerritdina Eman,
en Geertje Koster, oud 44 jaar, van beroep Naaister,
wonende te Bellingwolde, dochter van wijlen Jan Freriks Koster
en wijlen Metje Hindriks Korte, indertijd echtelieden,
gewoond en overleden te Bellingwolde"

Geertje Koster was geboren op 28 januari 1826
te Bellingwolde, dochter van Jan Freriks Koster, dagloner,
en Metje Hindriks Korte.

Zij is overleden op 27 maart 1917 te Franeker:

Overlijdensakte Franeker, 1917
Aangiftedatum 27 maart 1917, akte nr. 45
Geertje Koster, overleden 27 maart 1917, 91 jaar, vrouw
Gehuwd met Simon Heijt.

13 14a
Testament 1910-07-05 Franeker, Friesland, Nederland  

1910 Franeker, notaris P. Noordhoff Fzn
Testament
- Simon Heyt te Franeker
5 juli 1910

1910 Franeker, notaris P. Noordhoff Fzn
Testament
- Geertje Koster te Franeker, gehuwd met Simon Heyt
5 juli 1910

Opmerking:
Vermoedelijk staat er Heijt in de akte.

15
Overlijden 1920-12-03 Franeker, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Franeker, 1920
Aangiftedatum 3 december 1920, akte nr. 122
Simon Heidt, overleden 3 december 1920, 88 jaar, man
Weduwnaar

"Simon Heidt, oud 88, zonder beroep, geboren te Norg,
wonende te Franeker, weduwnaar van Geertje Koster,
zoon van Jakob Heidt en van Margaretha Friso
beiden overleden"

16

Ouders

Vader Heijt, Jacobus Machielse
Moeder Friso, Margaretha Simens
    Broer     Heijt, Machiel
    Zus     Heijt, Margaretha
         Heijt, Simon
    Zus     Heijt, Wilhelmina
    Broer     Heijt, Willem
    Zus     Heijt, Hermanna
    Broer     Heijt, Jacob
    Broer     Heijt, Dingenis

Media

Bijzonderheden

De huwelijksbijlagen van 1861 bevatten het volgende certificaat:

"C E R T I F I C A A T

De Commissaris des Konings in de Povincie Drenthe verklaart,

dat Simon Heidt
geboren te Norg
den 19 Augustus 1832
van beroep arbeider
zoon van Jacob (overleden)
en van Margaretha Friso
van beroep waschvrouw
wonende te Norg

voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de loting
1851 is ten deel gevallen het nommer 23 en hij vervolgens door
den Militieraad, zitting hebbende gehouden te Assen, uit hoofde van Broeder
dienst in 1851 en 1852 telkens voor een
jaar en in 1853 finaal is vrijgesteld.

Assen, den 4 April 1861"

Simon Heijt was eerst commies en later ontvanger in diverse plaatsen:

Provinciale Drentsche en Asser Courant, 3 december 1857:

"In de Provincie Drenthe zijn benoemd (o.a.):
tot commies der 4de klasse, S. Heijt te Veenhuizen"

Provinciale Drentsche en Asser Courant, 1 februari 1862:

"Door den Minister van Finaciën zijn bij besluit van 21 Januarij
met ingang van 1 Januarij j.l. bevorderd tot commies der 3e klasse,
(o.a. ) de navolgende commies der 4e klasse S. Heijt te Roswinkel"

Opmerking: Roswinkel - dorp in de gemeente Emmen, ten zuidoosten
van Ter Apel.

De Tijd, 30 november 1878:

"I. Heijt, thans ontvanger der directe belastingen,
invoerrechten en accijnsen te Gramsbergen, is benoemd
tot ontvanger der directe belastingen en accijnsen te
Nieuw-Buinen, gemeente Borger"

Algemeen Handelsblad, 22 april 1881:

"Z. M. heeft benoemd tot Rijksontvanger te Tessel
den heer S. Heijt, thans te Nieuw-Buinen"

De Tijd, 19 januari 1885:

"Bij kon. besluit is benoemd tot rijksontvanger te Alkemade,
S. Heyt, thans te Texel"

De Tijd, 15 september 1885:

"Benoemd tot ontv. der dir. bel. en acc. te Leek, S. Heijt,
thans te Alkemade"

Opmerking: Alkemade - gemeente ten zuiden van de Haarlemmermeer (ZH)

Leeuwarder Courant, 5 juni 1886:

" 's Gravenhage 4 Juni
Bij Kon. besluit is benoemd: tot ontvanger der belastingen en accijnzen te Baard
de heer S. Heyt, thans te de Leek; "

Leeuwarder Courant, 19 december 1891:

"Bij koninklijk besluit zijn tot ontvanger der belastingen benoemd:
(o.a.) S. Heijt te Zuidhorn, thans te Baard"

Opmerking:
Baard - dorpje bij Oosterlittens in de gemeente Baarderadeel.

1893 Jorwerd, notaris T. IJ. Kingma Boltjes
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis te Baard, koopsom fl. 1650
- Simon Heyt te Zuidhorn, verkoper
- Wiebe Ydes Terpstra te Baard, koper
5 mei 1893

Leeuwarder Courant, 16 december 1895:

"Benoemd tot ontvanger der belastingen te Franeker
de heer S. Heijt, thans te Zuidhorn"

Naaste verwanten

 1. Heijt, Jacobus Machielse
  1. Friso, Margaretha Simens
   1. Heijt, Machiel
   2. Heijt, Margaretha
   3. Heijt, Simon
   4. Heijt, Wilhelmina
   5. Heijt, Willem
   6. Heijt, Hermanna
   7. Heijt, Jacob
   8. Heijt, Dingenis

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksbijlagen Vledder
   • Datum: 1861-05-07
   • Pagina: Aktenr. 5
   • Datum: 1861-05-07
   • Pagina: Aktenr. 5
 2. Provinciale Drentsche en Asser courant
   • Datum: 1857-12-03
 3. De Tijd: godsdienstig - staatkundig dagblad
   • Datum: 1878-11-30
 4. Algemeen Handelsblad
   • Datum: 1881-04-22
 5. Archief Leeuwarder Courant
 6. Geboorteakte Norg
 7. Huwelijksakte Vledder
 8. Geboorteakte Emmen
 9. Geboorteakte Borger
 10. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 11. Overlijdensakte Borger
 12. Memories van Successie, Drenthe
 13. Huwelijksakte Bellingwolde
 14. Huwelijksbijlagen Bellingwolde
   • Datum: 1870-07-08
   • Pagina: Aktenr. 25
 15. Notariële archieven Friesland
 16. Overlijdensakte Franeker