Kiers, Jacoba Jans 1 2 3 4

Geboortenaam Kiers, Jacoba Jans
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1766-07-30    
5
Doop 1766-07-30 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
5
Belijdenis 1792-04-13 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Voor 't avondmaal van Paaschen zijn de
gemeente toegedaan door belijdenis

Jacoba Kiers met attestatie na Hoorn
4 januari 1796

6
Huwelijk 1796-01-03 Zwartsluis, Overijssel, Nederland Getrouwd met Rens de Vries

1795 den 18 december
Heden word vertoont Certificaat van
Commissaris der Huwelijksaken te Hoorn,
dat aldaar den 12 december zijn ingeschreven

Rens de Vries J.M. gebooren en woonende
te Hoorn met
Jacoba Kiers J.D. gebooren en woonende
te Zwartsluis

Hier (Zwartsluis) in de kerk getrouwd den 3 januari 1796

Kind:
Gerbregt Jacoba, geboren op 27 januari 1797
te Hoorn, gedoopt 29 januari 1797 te Hoorn,
Haar moeder Jacoba is in het kraambed overleden.

7 8
Overlijden voor 1797-02-06    
1
Begrafenis 1797-02-06 Hoorn, Noord-Holland, Nederland  
1

Ouders

Vader Kiers, Jan Roelofs
Moeder van Delden, Hermina Stevens
    Zus     Kiers, Trijntje Jans
    Broer     Kiers, Roelof Jans
    Zus     Kiers, Hendrickjen Jans
    Zus     Kiers, Geesjen Jans
    Broer     Kiers, Steeven Jans
    Zus     Kiers, Aeltjen Jans
    Broer     Kiers, Steven Jans
         Kiers, Jacoba Jans
    Broer     Kiers, Steven Jans
    Zus     Kiers, Liesabeth Jans
    Broer     Kiers, Gerrit Jans
    Broer     Kiers, Jan Jans
    Broer     Kiers, Jan Jans

Bijzonderheden

Dochter Gerbregt Jacoba de Vries trouwde op 19 mei 1827
te Zwartsluis met Albert Meesters.
De huwelijksakte vermeldt o.a.:

"Gerbregt Jacoba de Vries, jonge dochter, geboren te Hoorn
27 januari 1797, zonder beroep, woonachtig alhier,
meerderjarige dochter van Rens de Vries, van beroep
Koopvaardij-Kapitein op het Schip de twee Gebroeders,
woonachtig te Rotterdam en Jacoba Kiers, begraven te Hoorn
6 februari 1797"

Rens de Vries is op 24 mei 1836 te Rotterdam overleden:

"Rens de Vries, oud zestig jaar, acht maanden en zeventien
dagen, eerder weduwnaar van Jacoba Kiers en laatst
echtgenoot van Jannetje Meijerink, zijnde geweest
bruggenwachter, geboren te Hoorn en gedomicilieerd
alhier,
Zoon van wijlen Ilke de Vries en van wijlen Gerbrecht Kwas
beiden te Hoorn overleden"

Zijn vader, Eelke Sipkes de Vries, is overleden op 12 januari 1809
te Hoorn:

"Uit het Register der Overledenen binnen de Stad Hoorn, is geextraheerd
dat Jelke Sipke de Vries, op den twaalfden Januarij des jaars agttienhondert
negen is overleden".

Gerbrecht Rensen Kwast is niet te Hoorn overleden.
Zij is te Zwartsluis overleden op 29 april 1825:

"Gerbrecht Rensen Quast, zonder beroep, oud twee├źntachtig
Jaren, Weduwe van Eelke de Vries.

Rens de Vries, geboren rond 7 oktober 1775, was de jongere broer
van Douwtje de Vries, die eerst trouwde met Steven Kiers
en later met Gerrit Kiers, broers van Jacoba Kiers.

Naaste verwanten

 1. Kiers, Jan Roelofs
  1. van Delden, Hermina Stevens
   1. Kiers, Trijntje Jans
   2. Kiers, Roelof Jans
   3. Kiers, Hendrickjen Jans
   4. Kiers, Geesjen Jans
   5. Kiers, Steeven Jans
   6. Kiers, Aeltjen Jans
   7. Kiers, Steven Jans
   8. Kiers, Jacoba Jans
   9. Kiers, Steven Jans
   10. Kiers, Liesabeth Jans
   11. Kiers, Gerrit Jans
   12. Kiers, Jan Jans
   13. Kiers, Jan Jans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksakten Zwartsluis
 2. Overlijdensakte Rotterdam
 3. Overlijdensakten Zwartsluis
 4. Huwelijksbijlagen Zwartsluis
 5. Doopboek Zwartsluis
 6. Lidmaten Zwartsluis
 7. Trouwen civiel Zwartsluis
 8. Doopboek Hoorn