van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth 1

Geboortenaam van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 75 jaren, 12 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1769-10-18    
 
Doop 1769-10-18 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Anna Elisabeth van Kuijlenburgh
gedoopt 18 oktober 1769
Geref. Domkerk
vader Zeger van Kuijlenburgh
moeder Cornelia van Senderen
in de Korte Nieuwstraat
beide ouders lidmaat

1
Ondertrouw 1794-11-30 Utrecht, Utrecht, Nederland  
2
Huwelijk 1794-12-25 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Willem van Lokhorst

Trouwboek Ned. Herv.

Anna Elisabeth van Cuijlenburg
en
Willem van Lokhorst
woont alhier
kerk Buurkerk door H. Weijland

Willem van Lokghorst is in 1824 te Utrecht
overleden:
Overlijdensakte Utrecht
Aktedatum: 27 december 1824
Aktenummer: 1072

"Willem van Lokhorst, Timmerman, overleden
den 24 December 1824 des avonds ten tien uren
oud circa 63 Jaren, geboren in Utrecht, wonende
aldaar in de Strooh Steeg, wijk E No 212, aldaar
overleden, Gehuwd aan Anna Elisabeth van
Cuijlenborgh, zoon van wijlen Willem van Lokhorst
en wijlen Maria Elisabeth Hoogbetrum.
De Overledene heeft geene onroerende Goederen
nagelaten met achterlating van Kinderen.
Aangever (o.a.): Willem van Lokhorst, Spiegelmaker,
oud 29 Jaren, wonende in de Drie Haring Steegge,
Zoon van de Overledene"

2 3
Getuige 1805-01-04 Utrecht, Utrecht, Nederland  

In 1805 was Anna Elisabeth van Cuijlenburgh
getuige bij de doop van haar neefje Abraham van
Cuijlenburgh:

Abraham van Cuilenburg
gedoopt 4 januari 1805 te Utrecht
Geref. Dom
vader: Abraham van Cuilenburg
moeder: Maria Willemse
Echtelieden
in de Korte Nieuwstraat
Doophefster:
Anna Elisabeth van Cuilenburg
huisvrouw van Willem van Lokhorst
wonende mede op de Korte Nieuwstraat
Bijz: Vader geen lidmaat moeder Roomsch

1
Overlijden 1844-10-31 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1178
Aangiftedatum: 02-11-1844
Overledene Anna Elisabeth van Cuilenborgh,
geboren te Utrecht, zonder beroep, wonende alhier
in de Zadelstraat, Wijk E 380, Weduwe van Willem
van Lokhorst, dochter van wijlen Zeger van Cuijlenburgh
en wijlen Cornelia van Zendere, overleden ten huize
voorschreven den 31 oktober 1844 des avonds ten
elf ure, in den ouderdom van 75 jaren"

3

Ouders

Vader van Cuijlenburgh, Zeger
Moeder van Senderen, Cornelia
    Zus     van Cuijlenburgh, Cornelia
    Zus     van Cuijlenburgh, Catrina
    Broer     van Cuijlenburgh, Francois
         van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
    Broer     van Cuijlenburgh, Zeger
    Broer     van Cuijlenburgh, Francois
    Broer     van Cuijlenburgh, Abraham

Bijzonderheden

Kinderen, gedoopt te Utrecht:

1. Willem, 14 juni 1795, zoon van Willem van Lokhorst en
Johanna Elisabeth van Kuijlenburg, Domkerk, Echtelieden
en beide Ledematen

2. Cornelia Segeretta, 13 september 1797, dochter
van Willem van Lochorst en Anna Elisabeth van Kuilenburg,
Domkerk, Echtelieden, beide Ledematen

3. Maria Elisabeth, 29 december 1799, dochter van Willem
van Lokhorst en Anna Elisabeth van Kuilenburg, Domkerk,
Echtelieden en Ledematen

4. Anna Elisabeth, 4 januari 1801, dochter van Willem van Lokhorst
en Anna Elisabet van Kuijlenburg, Domkerk, Echtelieden en
beide Ledematen

5. Paulus, 16 maart 1803, zoon van Willem van Lokhorst en
Anna Elisabeth van Kuilenburgh, Domkerk, Echtelieden,
beide Ledematen, de moeder selve dooph(efster)

6. Jacobus, 18 september 1805, zoon van Willem van Lokhorst
en Anna Elisabet van Kuijlenburgh, Domkerk, Echtelieden en
Ledematen, woonende in de Korte Nieuwstraat, de moeder
zelve is dooph(efster)

7. Johannes, 15 juni 1808, zoon van W. van Lokhorst en Anna Elisabet
van Kuijlenburg, Domkerk, Echtelieden, beide Ledematen

8. Sara, 9 november 1810, dochter van Willem van Lokhorst en
Anna Elisabeth van Kuijlenburg, Domkerk, Echtelieden en beide
Ledematen

Naaste verwanten

 1. van Cuijlenburgh, Zeger
  1. van Senderen, Cornelia
   1. van Cuijlenburgh, Cornelia
   2. van Cuijlenburgh, Catrina
   3. van Cuijlenburgh, Francois
   4. van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
   5. van Cuijlenburgh, Zeger
   6. van Cuijlenburgh, Francois
   7. van Cuijlenburgh, Abraham

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 2. Trouwboek Utrecht
 3. Overlijdensakte Utrecht