Warners, Petrus

Geboortenaam Warners, Petrus
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1716-12-13    
1
Doop 1716-12-13 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Dopeling Petrus
zoon van Warner Ritskes en niet
genoemde moeder

1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Petrus Warners
Aangebodene Capitalen: 2
Personen: 3
Oostermeer

2
Quotisatie 1749 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Petrus Warners, Tietjerksteradeel
               Plaats:  Oostermeer
         Omschrijving:  gemeen boer
           Gezin volw:  2 en kind: 3
              Aanslag:  40-9-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Tietjerksteradeel, fol. 63

3
Belijdenis 1790-05-21 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1790
Petrus Warners
Woonplaats: Witveen
 - Op 21 mei 1790 belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oostermeer en Eestrum, lidmaten 1667-1850
DTB 716 blad 122

4

Ouders

Vader Ritskes, Warner
Moeder Jans, Hiltie
    Broer     Warners, Rienk
         Warners, Petrus

Families

Getrouwd Vrouw Liebbes, Fopkjen
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1743-06-23 Oostermeer, Friesland, Nederland  

man: Petrus Warners afkomstig van Oostermeer
vrouw: Fopkjen Liebbes afkomstig van Oostermeer

5
  Kind.
 1. Petrus, Hiltje

Naaste verwanten

 1. Ritskes, Warner
  1. Jans, Hiltie
   1. Warners, Rienk
   2. Warners, Petrus
    1. Liebbes, Fopkjen
     1. Petrus, Hiltje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749
 4. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum