van der Meulen, Grietje Sanders 1

Geboortenaam van der Meulen, Grietje Sanders
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 44 jaren, 7 maanden, 19 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1775-10-30 Opeinde, Friesland, Nederland  

onder Opeinde

2
Doop 1775-11-19 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Smallingerland, dopen, geboortejaar 1775, doopjaar 1775
Dopeling: Grietje
Geboren op 30 oktober 1775 onder Opeinde
Gedoopt op 19 november 1775 in Rottevalle
Kind van Sander Remmels en Tryntje Tabes

2
Huwelijk 1799-05-19 Rottevalle, Friesland, Nederland Getrouwd met Johannes Heinses

Smallingerland, huwelijken 1799
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 mei 1799 in Rottevalle
Man       : Johannes Heinses afkomstig van Rottevalle
Vrouw     : Grietje Sanders afkomstig van Rottevalle

Johannes Heinzes was geboren op 2 december 1770:

Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1770, doopjaar 1771
Dopeling: Johannes
Geboren op 2 december 1770
Gedoopt op 7 juni 1771 in Drogeham/Harkema Opeinde
Kind van Heinze Jans en Imkjen Barteles

Opm.: De ouders, huislieden, wonen in Harlema

Kinderen van Johannes en Grietje:

1.  Sander
Dopeling: Sander
Geboren op 18 mei 1800 onder Opeinde
Gedoopt op 22 juni 1800 in Rottevalle

2. Heinse
Dopeling: Heinse
Geboren op 3 september 1802 onder Opeinde
Gedoopt op 26 september 1802 in Rottevalle

3. Anne
Dopeling: Anne
Geboren op 8 augustus 1805 onder Opeinde
Gedoopt op 1 september 1805 in Rottevalle

4. Yme
Dopeling: Yme
Geboren op 24 april 1808 onder Opeinde
Gedoopt op 22 mei 1808 in Rottevalle

5. Hendrik
Dopeling: Hendrik
Geboren op 5 februari 1811
Gedoopt op 3 maart 1811 in Rottevalle

6.  Bareld
Geboorteakte Smallingerland (mairie Oudega),  1813
Aangiftedatum 17 juli 1813, blad nr. 17
Bareld Henstra, geboren 16 juli 1813 te Rottevalle
Zoon van Johannes Heinzes Henstra, arbeider te Rottevalle,
en Grietje Sanders
Johannes Heinzes Henstra verklaarde niet te kunnen schrijven
en zette onder de geboorteakte een merk (kruis)
als handtekening.

7. Trijntje Johannes
Geboorteakte Achtkarspelen (mairie Surhuizum),  1816
Aangiftedatum 16 november 1816, akte nr. 49
Trijntje Johannes Henstra, geboren 15 november 1816
te Surhuisterveen
Dochter van Johannes Heinzes Henstra, arbeider,
en Grietje Sanders

Trijntje Johannes overleed op 1-jarige leeftijd:

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1817
Aangiftedatum 31 oktober 1817, akte nr. 72
Trijntje Johannes Henstra, overleden 31 oktober 1817
te Surhuisterveen, 1 jaar, vrouw

8. Trijntje Johannes
Geboorteakte Achtkarspelen, 1819
Aangiftedatum 29 juli 1819, akte nr. 101
Trijntje Johannes Henstra, geboren 27 juli 1819
te Surhuisterveen
Dochter van Johannes Heizes Henstra, arbeider,
en Grietje Sanders

Deze Trijntje Johannes overleed op de leeftijd van 6 maanden
op 21 juni 1820 te Rottevalle:

Overlijdensakte Smallingerland, 1820
Aangiftedatum 21 juni 1820, blad nr. 14
Trijntje Johannes Henstra, overleden 21 juni 1820,
6 maanden, vrouw
Dochter van Johannes Heinzes Henstra
en Grietje Sanders van der Meulen

Trijntje overleed twee dagen na het overlijden
van haar ouders.

3 4 2 5
Overlijden 1820-06-18 Achtkarspelen (Buitenpost), Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1820
Aangiftedatum 19 juni 1820, blad nr. 13
Grietje Sanders van der Meulen, overleden 18 juni 1820,
44 jaar, vrouw
Gehuwd

Eén van de aangevers van het overlijden was:

"Anne Sanders van der Meulen, broodbakker,
oud 47 Jaren, des overledenes broeder"

"Grietje Sanders van der Meulen, van bedrijf
arbeidster oud 44 Jaren geboren te Rottevalle onder
Smallingerland en wonende te Surhuisterveen
Echtgenote van Johannes Heines aldaar arbeider
en dochter van Sander Remmelts en Trijntje
Tabes, overleden".

Een dag na Grietje's overlijden op 19 juni 1820 overleed
ook haar man Johannes Heinzes Henstra:

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1820
Aangiftedatum 20 juni 1820, blad nr. 13
Johannes Heinzes Henstra, overleden 19 juni 1820,
50 jaar, man
Weduwnaar

De aangifte werd o.a. gedaan door Tabe Sanders Hoekstra,
Landbouwer, oud 56 Jaren, wonende te Akkerwoude,
des overledenes aangehuwde broeder.

"Johannes Heinzes Henstra, van beroep arbeider,
oud 50 Jaren, geboren te Drogeham en wonende
te Surhuisterveen, weduwnaar van Grietje Sanders
van der Meulen en zoon van Heinze Jans en Ymkjen
Bartels, beide overleden".

Op 21 juni 1820 overleed de jongste dochter Trijntje Johannes:

"Trijntje Johannes Henstra, oud 6 maanden, wonende te
Rottevalle, dochtertje van wijlen Johannes Heinses Henstra
en Grietje Sanders van der Meulen, in leven arbeiders aldaar (?)"

De aangifte werd o.a. gedaan door Roel Sanders van der Meulen,
bakker te Rottevalle, oud 40 Jaren, oom van de overledene.

Opm:
Was Trijntje Johannes tijdelijk ondergebracht bij haar oom Roel
Sanders van der Meulen vanwege de ziekte en het overlijden
van haar ouders? Heerste er een besmettelijke ziekte?

6 7

Ouders

Vader Remmelts, Sander
Moeder Tabes, Trijntje
    Broer     Hoekstra, Tabe Sanders
    Broer     van der Meulen, Remmelt Sanders
    Broer     Mulder, Hendrik Sanders
    Broer     van der Meulen, Anne Sanders
         van der Meulen, Grietje Sanders
    Zus     van der Meulen, Jitske Sanders
    Broer     van der Meulen, Roel Sanders

Bijzonderheden

Johannes Heinses Henstra was de zoon van Heinse Jans Bok
en Ymkjen Bartels.
Heinze Jans Bok komt als persoon voor op deze website.
Hij was de zoon van Jan Jans Bok, schaapherder te Harkema- Opeinde.

Johannes Heinses nam op 15 februari 1812 de naam Henstra aan:
Oudega, deel 1 folio 28 verso
Henstra, Johannes Heinzes, Rottevalle 52
Kinderen:
Sander 11, Heinze 9, Anne 6, Ieme 3, Hendrik 1

Zijn broer Bartel Heinzes Henstra deed hetzelfde op
29 januari 1812 te Kollum.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep arbeidster (1820)
 

Naaste verwanten

 1. Remmelts, Sander
  1. Tabes, Trijntje
   1. Hoekstra, Tabe Sanders
   2. van der Meulen, Remmelt Sanders
   3. Mulder, Hendrik Sanders
   4. van der Meulen, Anne Sanders
   5. van der Meulen, Grietje Sanders
   6. van der Meulen, Jitske Sanders
   7. van der Meulen, Roel Sanders

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Familienamen 1811
 2. Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
 4. Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
 5. Geboorteakte Smallingerland
 6. Overlijdensakte Achtkarspelen
 7. Overlijdensakte Smallingerland