Adius, Adigerus

Geboortenaam Adius, Adigerus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan ongeveer 68 jaren, 6 maanden, 12 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1680-01-03    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1680
Adigeus Adius
Woonplaats: Giekerk
- Op 3 januari 1680 belijdenis

Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk
en Wijns

"de heer Adigerus Adius vaendeldraeger
van een compagnie te voet Giekerk"

1
Inkwartiering 1675 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland  
 
Commissieboeken 1685-05-04 Harlingen, Friesland, Nederland  

Staten-Generaal: Commissieboeken, Naam: Adigerus Adius
Functie Ontvanger van de Convoijen en Licenten te Harlingen
Datum 4 Mei 1685

2
Ouderling 1719 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

September 1719
Uit 't Classis van Leeuwaerden, Christianus Brink en Henricus Reniri, Predikanten tot Beers en Grouw. De Heer Adigerus Adius oudt Convoyenaer, en Sjoerd Jelles Intema, Ouderlingen tot Leeuwaerden en Weidum.

3a
Overlijden na 1723-07-13    
 
Geboorte geschat rond 1655    
 

Ouders

Vader Adius, Lambertus
Moeder Gravius, Agniet Martensdr
         Adius, Adigerus
    Zus     Adius, Geescke
    Zus     Adius, Maria
    Zus     Adius, Tjetscke (of Titia)
    Zus     Adius, Barbara

Families

Getrouwd Vrouw Swalue, Æmilia (Ymcke)
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1675-11-13 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1675
Vermelding: Ondertrouw op 13 november 1675
Man : Adigerus Adius
Vrouw : Emilia Swalue afkomstig van Leeuwarden

4
Huwelijk 1675-11-29 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1675
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 november 1675
Man : Adigerus Adius
Vrouw : Emilia Swalue afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is vaandrig

5
Huwelijk 1675-12-10 Sneek, Friesland, Nederland  

Sneek, huwelijken 1675
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 december 1675
Man: Adigerus Adius afkomstig van Leeuwarden
Vrouw: Emilia Swalve afkomstig van Leeuwarden
Opmerking: hij is vaandrig der infanterie

"Adigerus Adius fendrick van een Companij
Infanterie en Emilis Swalve beijde van Lieuwarden"

6
Lidmaten 1676-12-08    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1676
Man: Adigeus Adius, vaandrager
Vrouw: Amelia Sualuue
- Op 8 december 1676 ingekomen van Leeuwarden

Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns

1
Attestatie 1682-10-10 Sluis, Zeeland, Nederland  

Het 311 Avontmaal, gehouën 10 octobris 1682
komen aan met attestatie de volgende
(o.a.):

- D'heer luijtenant Adigerus Adius en
juffrouw Æmilia Swaluwe, sijn huijsvrouw-

7a
Attestatie 1683-06-11 Sluis, Zeeland, Nederland  

De Heer Adigerus Adius Luijtenant en
Juffr. Amelia Swaluwe sijn vrou
attestatie vergunt den 11 junij 1683
onder de compagnie van capitein Bo...

7b
Attestatie 1683-10-28 Sloten, Friesland, Nederland  

Den 28 Octobris 1683 heeft de Ge-
meente de gedaghtenisse van Christi
dood in het gebruijk van des Heeren
heijlige Avondmael ververscht en
sijn toegekomen op het vertonen
harer attestatien
van Sluijs in Vlaanderen
(Extra vermelding:)
De Heer Lieutenant Adigerus Adius
Juffr. Æmilia Swalue sijn huijsvrouw
Den 18 Maj 1685 attestatie geligt om
tot Harlingen te vertonen.

8a
Vertrek naar Harlingen 1685-05-18 Sloten, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Sloten:
De Heer Lieutenant Adigerus Adius
Juffr. Æmilia Swalue sijn huijsvrouw
Den 18 Maj 1685 attestatie geligt om
tot Harlingen te vertonen.

8b
Lidmaten 1706 Giekerk, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1706
Man: Adigerus Adius
Vrouw: Æmilia Swalue
Woonplaats: Giekerk
- In 1706 lidmaat

Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk
en Wijns

"De Heer Adigerus Adius en Juffr.
Æmilia Swalue echtel."

1
Attestatie 1709-03-13 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

"Namen van de Ledematen die tot
de schoot onser kerke op- en
angenomen sijn den 13 Martij
anni 1709:
met attestatie
(o.a.)
de Heer Adigerus Adius en
Juffr. Æmilia Swaalve van Oenkerk"

9
Vergadering Sint Christophori-leen 1723-07-13 Leeuwarden, Friesland, Nederland  
10
  Bijz.

In 1683 overleed er een dochter van Adigerus Adius:

Sloten overlijden/begraven 1683
Overleden: een dochter van Adigerus Adius, luitenant
Datum : 1 september 1683
Plaats : Sloten

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Gemeente Sloten, register van overledenen 1635-1811
Inventarisnr.: 613

  Kind.
 1. Adius, Lambertus
 2. Adius, Johanna Magdalena
 3. Adius, Agneta Maria

Media

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep vaandrig der infanterie, convooy Meester, luitenant
6 11

Naaste verwanten

 1. Adius, Lambertus
  1. Gravius, Agniet Martensdr
   1. Adius, Geescke
   2. Adius, Maria
   3. Adius, Tjetscke (of Titia)
   4. Adius, Adigerus
    1. Swalue, Æmilia (Ymcke)
     1. Adius, Johanna Magdalena
     2. Adius, Agneta Maria
     3. Adius, Lambertus
   5. Adius, Barbara

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 2. Ga het na in het Nationaal Archief
 3. Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt
   • Datum: 1719-09-00
   • Pagina: Deel 9 , blz. 373
 4. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
 7. Lidmatenboek Sluis
   • Datum: 1682-10-10
   • Pagina: image 19
   • Datum: 1683-06-13
   • Pagina: image 317
 8. Lidmatenboek Sloten
   • Datum: 1683-10-28
   • Pagina: image 382
   • Datum: 1683-10-28
   • Pagina: image 382
 9. Lidmatenboek Leeuwarden
 10. Drs. Kees Kuiken: Nazaten van Gerrit van Berlikum
 11. Doopboek Hervormde gemeente Harlingen