Wopkes, Tabe

Geboortenaam Wopkes, Tabe
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk 1650 Oudega, Friesland, Nederland Getrouwd met Volkou Hermensdr.

Smallingerland, huwelijken 1650
Vermelding: Proclamatie in 1650 in Oudega
Man       : Tabe Wopkes afkomstig van Oostermeerderveen
Vrouw     : Volkou Hermensdr afkomstig van De Knipe
Opmerking : proclamatie tussen maart en april 1650

1
2e Huwelijk 1655-03-11 Oudega, Friesland, Nederland Getrouwd met Dyeucke Oentses

Smallingerland, huwelijken 1655
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 maart 1655 in Oudega
Man       : Tabe Wopkes afkomstig van Het Veen
Vrouw     : Dyeucke Oentses afkomstig van Het Veen

1

Families

Getrouwd Vrouw Wilts, Stijn
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1656-12-07 Nijega, Friesland, Nederland  

man: Tabe Wopkes afkomstig van het Veen
vrouw: Stijn Wilts afkomstig van Oostermeer

1
  Bijz.

Kinderen van Tabe en Stijntje, gedoopt te Opeinde:

1. Gryet, 15 oktober 1660

2. Wilt, 4 mei 1662

3. Auck, 27 november 1664

4. Dieuke, 4 maart 1666

5. Folku, 21 maart 1669

6. Bauck, 26 maart 1671

7. Bauck, 5 juli 1674

Gedoopt te Oostermeer, Eestrum:

8. Jacob, 12 maart 1676

Lidmatenboek Smallingerland, 1665
Oudega, Nijega en Opeinde
Man : Taebe Wopkis
Vrouw: Stijn Wilts
Woonplaats: op Oostermeerder veen
- Op 26 maart 1665 belijdenis

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1676
Oostermeer, Eestrum
Man : Tabe Wopkes
Vrouw: Stijn Wilts
Woonplaats: Eestrum
- Op 12 mei 1676 ingekomen van Oudega/Bergum

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1678
Oostermeer, Eestrum
Man : Tabe Wopkes
Vrouw: Stijn Wilts
Woonplaats: Zwartveen
- Op 23 september 1678 lidmaat

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1682
Oostermeer, Eestrum
Man : Tabe Wopkes
Vrouw: Stijn Wilts
Woonplaats: Lytse Buorren en Zwartveen
- Op 7 juni 1682 lidmaat

  Kind.
 1. Tabes, Jacob

Naaste verwanten

  1. Wopkes, Tabe
   1. Wilts, Stijn
    1. Tabes, Jacob

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde