Steenstra, Jaay Heerings 1

Geboortenaam Steenstra, Jaay Heerings
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden tussen 84 jaren en 84 jaren, 2 maanden, 2 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte tussen 1785-06-28 en 1785-08-30 Molkwerum, Friesland, Nederland  
2
Overlijden 1869-08-30 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1869
Aangiftedatum 30 augustus 1869, akte nr. 55
Overleden: Jaai Heerings, op 30 augustus 1869, 84 jaar, vrouw
Weduwe

"Jaai Heerings, geboren en zonder beroep
gewoond hebbende te Molkwerum oud 84 Jaren
weduwe van Titte Lieuwes Woudstra, dochter van
Heering Wijpkes en Bauk Wiebes, beide overleden
in tijden echtelieden
overleden 30 augustus 1869 des morgens ten vier ure
te Molkwerum"

2 3

Ouders

Vader Wijpkes, Heering
Moeder Wijbes, Bauk
    Zus     Dijkstra, IJbeltje Heerings
    Zus     van Dijk, Lijsbert Heerings
         Steenstra, Jaay Heerings
    Zus     Heerings, Pytrig
    Zus     Heerings, Jaapje
    Broer     Steenstra, Wiepke Heerings
    Zus     Steenstra, Jeltje Heerings
    Broer     van Dijk, Douwe Heerings

Families

Getrouwd Man Woudstra, Titte Lieuwes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1821-06-28 Hemelumer Oldeferd (Koudum), Friesland, Nederland  

Titte Lieuwes Woudstra, 27 jaar, geboren Scharl,
vader: Lieuwe Sipkes Woudstra
moeder: Aag Andries
Jaay Heerings Steenstra, 35 jaar, geboren Molkwerum
vader: Heering Wypkes
moeder: Bauk Wiebes
datum: 28 juni 1821 akte nr. 8

4 5
  Bijz.

Huwelijksbijlagen:
Titte Lieuwes Woudstra verklaarde, dat zijn moeder Aag Andries
te Scharl was overleden op 3 september 1803, zoo ook zijn
grootouders en die sijn mede in dit Canton en wel te Warns voor
lange jaren sijn overleden.

Akte van bekendheid:

"welke getuigen dan ook eenparig op onze aanvrage verklaarden
Jaay Herings Steenstra boeremeid te Scharl wel te kennen als mede
haar ouders met namen Heering Wijpkes in leven van beroep boer
en Bauk Wiebes in der tijd echtelieden te Molkwerum wel gekend
te hebben en zoo wel te weten dat voornoemde Jaay Herings Steenstra,
boeremeid te Scharl, geboren te Molkwerum in het jaar 1786 zonder
juiste tijd te kunnen bepalen en geen andere bewijzen van haar geboorte
kan bekomen daarin bestaan, dat zij als kind niet is laten doopen
en in des tijds ook geene geboorteregisters werden gehouden"

Wanneer Jap Herings van Dijk, zuster van Jaay,overlijdt, wonen
Jaay Heerings en Titte Lieuwes al in Molkwerum (1854).
Kees Tjemmes vermeldt in zijn artikel, dat Jaay en Titte hun oude
dag in Molkwerum hebben doorgebracht.

  Kind.
 1. Woudstra, Aag Tittes
 2. Woudstra, Sibbel Tittes
 3. Woudstra, Baauk Tittes
 4. Woudstra, Jaapjen Tittes

Media

Bijzonderheden

Op 24 december 1811 neemt Wypke Heerings (broer van Jaai)
de naam Steenstra aan te Langweer.
Van Jaay is geen aanneming van een naam bekend.
Vermoedelijk heeft ze net als haar broer de naam Steenstra aangenomen.
Ook haar zuster Jeltje voert die naam.

Zoals in het verhaal van Kees Tjemmes staat vermeld,
werd Jaay dienstmeisje bij de familie Woudstra.
Vermoedelijk is dit na het huwelijk van dochter Sibbel
in 1817 gebeurd. De oudste dochter Sijke was al in 1807 getrouwd.
Oudste zoon Sipke was in 1810 getrouwd en dus waren er nog drie
ongehuwde zonen over, Andrijs, Titte en Gerben. Jaay trouwde
niet met de jongste zoon, maar met de middelste zoon van die drie.

Naaste verwanten

 1. Wijpkes, Heering
  1. Wijbes, Bauk
   1. Dijkstra, IJbeltje Heerings
   2. van Dijk, Lijsbert Heerings
   3. Steenstra, Jaay Heerings
    1. Woudstra, Titte Lieuwes
     1. Woudstra, Aag Tittes
     2. Woudstra, Sibbel Tittes
     3. Woudstra, Baauk Tittes
     4. Woudstra, Jaapjen Tittes
   4. Heerings, Pytrig
   5. Heerings, Jaapje
   6. Steenstra, Wiepke Heerings
   7. Steenstra, Jeltje Heerings
   8. van Dijk, Douwe Heerings

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Familienamen 1811
 2. Gegevens Kees Tjemmes van der Meer
 3. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 4. Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
 5. Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd