Liepkes, Gepke 1 2 3 4

Geboortenaam Liepkes, Gepke
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1722-11-08 Oudega, Friesland, Nederland  

Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde
(Akte)datum: 08-11-1722
Plaats: Oudega
Soort akte: eerste proclamatie
Bruidegom Wytse Jennes wonende te Heerenveen
Bruid Gepke Liepkes wonende te Nijega

5
Huwelijk 1722-12-20 Nijehaske, Friesland, Nederland Getrouwd met Wijtse Jennes

Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne
(Akte)datum: 20-12-1722
Plaats: Nijehaske
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Wytse Jenes wonende te Heerenwal
Bruid Gepke Lupkes wonende te Nijega

6
Belijdenis 1728-01-23    

Die genen die na gedane onderwijsinge en op de belijdenisse van haer geloov tot Ledematen der gemeente sijn aengenomen sijn.
Wijtse Jenes en Gepke Lupkes echtelieden welke den 23 Januarij 1728 aen de gemeente sijn voorgestelt, en als leden derselver worden erkent.

 

7

Ouders

Vader Annes, Liepke
Moeder Wymmers, Detje
    Broer     Liepkes, Joon
    Broer     Liepkes, Wijmer
         Liepkes, Gepke

Media

Bijzonderheden

Kinderen van Wijtse Jans en Gepke Liepkes, gedoopt te Nijehaske:

1. Sies, 28 november 1723
2. Jenne, 6 september 1733
3. Vroukjen, 29 september 1726

Dochter Vroukjen ging op 20 december 1748 te Amsterdam in ondertrouw met Oene Wijtses:

"Oene Wijtses van Wiens
oud 32 jaar op de Haarlemmerdijk
sijn vader Witsen Oene tot Wiens
Vroutien Weijtses van t' Heeren Veen oud 23 jaar
geassisteert met haer moeder Gepke Liepkes
(ondertekend:)
Oene Wijtses
Froukjen Wijtses
(in de kantlijn:)
sijn vaders consent goet ingebracht"

Oene Wijtses werd op 13 september 1716 gedoopt te Oenkerk, zoon van Wijtse Oenes.
Wijtse Oenes, van Birdaard, was op 26 juli 1708 getrouwd met IJdtje Jetses van Finkum.

Kinderen van Oene Wijtses en Froukien Wijtses, gedoopt te Amsterdam:

1. Weijtse, 17 december 1749, Noorderkerk
getuigen: Hendrik Bellers, Gepke Jennes

2. Eijtje, 11 augustus 1751, Noorderkerk
getuigen: Wijtse Oenes en Eijtje Jetses

3. Jeppie, 6 januari 1754, Noorderkerk
getuigen: Jan Daniels en Jannetje Zijmens

4. Lambertus, 14 september 1755, Noorderkerk
getuigen: Wijtze Oenes en Gepke Lijpkes

5. Aukien, 24 juli 1757, Nieuwe Kerk
getuigen: Jan Wijtzes en Anna Elisabeth de Wolf

6. Treijntie, 7 maart 1762, Westerkerk
getuigen: Jakob Willems en Trijntie Jans

7. Trijntje, 13 maart 1763, Westerkerk
getuigen: Jetze Wijtzes en Trijntje Jans

Op 23 augustus 1767 maakte Fredrik Hansen Terning van Carelshaven, die logeerde bij Oene
Wijtses en zijn vrouw zijn testament op. Hij liet hun en nicht Aaltje Wiemers zijn geld en goederen
na.
Zie Media/Galerij.

In 1771 kocht Oene Wijtses Jongebroer een huis op 't Hekelveld te Amsterdam:

Datum:overdracht: 22-01-1771
Verkoper: Erven Anthonij Kruijff echtgenoot Bernardina Koster
Koper: Oene Wijtses Jongeboer
Straatnaam: Hekelveld
Omschrijving: De Haan in de gevel, huis en erf

Enkele jaren later is Oene Wytses Jongeboer begraven op het Karthuizer Kerkhof te Amsterdam
op 15 juli 1775, schuijtevoerder, wonende op 't Hekelveld, nalatende 2 (minderjarige?) kinderen.

Op 31 juli 1783 werd zijn vrouw Froukie Wietses weduwe van Oene Wijtses Jongeboer, bregraven
in de Oude Zijds Kapel te Amsterdam, wonende ten huise van haar zoon Wietse Jongeboer op
't Hekelveld, nalatende een onmondig kind.

Op 19 januari 1784 werd de inventaris van haar bezittingen opgemaakt bij

 

 

Naaste verwanten

 1. Annes, Liepke
  1. Wymmers, Detje
   1. Liepkes, Wijmer
   2. Liepkes, Gepke
   3. Liepkes, Joon

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oudehaske en Haskerhorne
 2. Ondertrouwregisters Amsterdam
 3. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 4. Trouwboek Hervormde gemeente Finkum en Hijum
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne
 7. Lidmatenboek Haskerhorne en Oudehaske