Swalue, Albertus

Geboortenaam Swalue, Albertus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1624-12-08    
 
Doop 1624-12-08    

Albert Ottesz

1
Belijdenis 1648-02-09 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Op den 9 Februarij Anno 1648
zijn dese personen op haer belijdenisse
des gheloofs tot de Gemeente aengenomen:
(o.a.)
Albertus Zwaluwe

2
Ondertrouw 1668-09-19 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 19-09-1668
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Albertus Swalue
Bruid Tierckien Eckringa

3
2e Huwelijk 1668-10-04 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Tierckein Eckringa

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 04-10-1668
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden: hij is schrijver
Bruidegom Albertus Swalue
Bruid Tierckien Eckringa

Kinderen, gedoopt te Leeuwarden:

1. Geertruijt, 30 september 1670

2. Otto, 13 december 1676

4
Ondertrouw 1677-07-07 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 07-07-1677
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Albertus Swalue
Bruid Sophia Catharina Eylaerts wonende te Oldenburg

3
3e Huwelijk 1677-07-22 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Sophia Catharina Eijlaerts

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 22-07-1677
Soort akte: derde proclamatie
Bijzonderheden: hij is oud-schrijver
Bruidegom Albertus Swalue
Bruid Sophia Catharina Eylaerts wonende te Oldenburg

Kinderen, gedoopt te Leeuwarden:

1. Albertus, 17 november 1678

2. Alexandria, 14 augustus 1681

3. Albartus Otto, 23 december 1683

4. Eijlert, 28 september 1688

Sophia Catharina Eijlardts trouwde als weduwe van Albertus Swalue te Leeuwarden met Rutger Rumans. De derde proclamatie vond plaats op 7 mei 1702.

4
Overlijden voor 1692-02-22    
 
Begrafenis 1692-02-22 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Bron: DTB Begraven
Soort registratie: DTB inschrijving begraven
Datum: 22-02-1692
Bijzonderheden: Begraven op het Westerkerkhof
Overledene
Albertus Swaluwe (oud sergeant)

5

Ouders

Vader Swalue, Otto
Moeder Frielsma, Itie Alberts
         Swalue, Albertus
    Broer     Swalue, Tiberius
    Broer     Swalue, Eecke
    Zus     Swalue, Mencke

Families

Getrouwd Vrouw Dekemans, Geertruid
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1651-02-08 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 08-02-1651
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Albertus Swalwe wonende te Leeuwarden
Bruid Geertruid Dekemans wonende te Leeuwarden

"Den 8 Feb. 1651
Albertus Swalwa ende Geertrudt Dekemans beijde binnen deser stede sijn d'Echts geboden vergunt"

3
Huwelijk 1651-03-02 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 02-03-1651
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Albertus Swalwe wonende te Leeuwarden
Bruid Geertruid Dekemans wonende te Leeuwarden

4
Erfenis Geertruid Dekemans 1668-10-07 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Aktenummer: w005-21a
Soort bron: Autorisatieboeken
Samenvatting:
Overleden Geertie Deeckmans, vrouw van Albartus Swalue, schrijver van een compagnie te voet,
ouders van: Impckien, 14 jaar, Tialckien, 15 jaar en Ytie Swalue, 6 jaar.
Curator: Horatius Ferff, vroedsman der stad Sneeck
Erflaatster: Geertie Deeckmans
Erfgenaam: Albartus Swalue
Erfgenamen: Impckien Swalue, Tialckien Swalue, Ytie Swalue
Aktedatum: 1668-10-07
Curator: Horatius Ferff

6
Autorisatieboeken 1679-07-23 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Aktenummer: w007-26a
Soort bron: Autorisatieboeken
Samenvatting:
Gertie Deekmans, vrouw van de schrijver Albartus Swalue.
Hun kinderen: Tialckien en Ytie Swalue.
Curator: de notaris Boetzma
Albartus Swalue compagnieschrijver
Aktedatum: 1679-07-23
Curator: Boetzma

6
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Leeuwarden:

1. Tijalcke, 8 mei 1653

2. IJmpke, 15 december 1654

3. Otte, 23 januari 1657

4. Jida Catharinaa, 30 mei 1660

5. Jittie, 25 juli 1662

  Kind.
 1. Swalue, Æmilia (Ymcke)
 2. Swalue, Jittie Alberts

Media

Naaste verwanten

 1. Swalue, Otto
  1. Frielsma, Itie Alberts
   1. Swalue, Tiberius
   2. Swalue, Eecke
   3. Swalue, Mencke
   4. Swalue, Albertus
    1. Dekemans, Geertruid
     1. Swalue, Æmilia (Ymcke)
     2. Swalue, Jittie Alberts

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 2. Lidmatenboek Leeuwarden
 3. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 5. Register van begravenen of overledenen Leeuwarden
 6. Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811