van Starbergen, Jan Willemsz 1

Geboortenaam van Starbergen, Jan Willemsz
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Legaat 1602-10-25 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

" (Elisabeth Adriaensdr) Legateert noch aen Jan Willemsz van Starrebergen, pontgaerder, haer testatrices nieeue ses aerde kruijckgen met een silveren deccles".

1
Voogd 1612-10-08    

Op 8 oktober 1612 werd Jan Willems van Starbergen
vermeld als voogd van zijn nicht Jannetgen Michiels,
dochter van wijlen Michiel Willemsz van Starbergen.

1
Overlijden voor 1646-07-01    
 
Begrafenis 1646-07-01 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Jan Willemsz van Starbergen aen de Cooremarct

2
Verkoop tuin 1647-03-27 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

"Evert Jansz Buijster stoeldraijer gecoft
hebbende den thuijn van de erfgenamen van Jan Willemss
Starbergen gelegen buijten de Ketelpoort is geconsenteert
een thuijnhuijsken te mogen doen maecken mits dat
hij geen lichten sal mogen stellen aen de zuijt ende
noortsijde van 't selve maer alleen aen straet ende
achter den 27e Maert 1647."

Toelichting:
consenteren - toestaan
licht - raam

3

Ouders

Vader van Starbergen, Willem
    Broer     van Starbergen, Cornelis Willemsz
         van Starbergen, Jan Willemsz
    Broer     van Starbergen, Michiel Willemsz
    Broer     van Starbergen, Andries Willems

Families

  Kind.
 1. van Starbergen, Maria Jansdr
 2. van Starbergen, Wijventgen Jansdr
 3. van Starbergen, Pieter Jansz

Bijzonderheden

Losse aanwinsten Delft, Archiefnummer 598, Inventarisnummer 359, Charternummer 7774
Soort akte accoord
Datum akte 02-07-1596
Cornelis Adriaensz van der Meer schepen Delft getuige
Abraham Jansz Graeswinckel schepen Delft getuige
Jan Willemsz pontgaarder Delft koper
Adriaen van der Chijs brouwer verkoper
Adriaen van der Chijs brouwer noordbelending
Carel Pietersz kleermaker zuidbelending
Delft huis en erf Koornmarkt oz
Omschrijving
Cornelis Adriaensz van der Meer en Abraham Jansz Graswinckel, schepenen in Delft,
oorkonden dat Jan Willemsz, pontgaarder te Delft, gekocht heeft van Adriaen van
der Chys, brouwer, een huis en erf aan de oostzijde van de Koornmarkt, aan de
noordzijde grenzend aan het huis en de brouwerij van de verkoper, aan de zuidzijde
aan het huis en erf van Careel Pietersz kleermaker, strekkend voor van de straat
oostwaarts tot aan het erf en bierhuis van de verkoper, op voorwaarde dat de
scheidsmuur tussen het verkochte huis en het erf van Careel Pietersz eigendom
is van Careel, dat de zuidmuur van het verkochte huis gemeenschappelijk is en
dat de koper de loden goot op de gemeenschappelijke muur moet onderhouden.

Notaris Vranck van Uytenbrouck, Inventarisnummer 1527, Folio 183V
Soort akte testament
Datum akte 25-10-1602
Lijsbeth alias Elijsabeth Ariensdr alias Adriaensdr testateur 183v
Daem Cornelisz wielenmaker 183v
Oudegasthuis Delft legaat 183v
Armenweeshuis Delft legaat 183v
Maritgen Huijbrechtsdr legaat 183v
Jan Willemsz van Starrebergen pondgaarder legaat 184 184v
Lijsbeth Cornelis legaat 184
Maritgen Arijensdr vroegere dienstmaagd legaat 184
Huijbrecht Jansz erfgenaam 184
Cornelis Pietersz Pons 184
Jan Willemsz van Starrebergen pondgaarder getuige 184v
Jan Heijndricxz ballenmaker getuige 184v

"Legateert noch aen Jan Willemsz van Starrebergen, pontgaerder, haer testatrices
nieeue ses aerde kruijckgen met een silveren deccles"

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Pontgaarder (1597-1631)
1

Naaste verwanten

 1. van Starbergen, Willem
  1. van Starbergen, Jan Willemsz
    1. van Starbergen, Maria Jansdr
    2. van Starbergen, Wijventgen Jansdr
    3. van Starbergen, Pieter Jansz
  2. van Starbergen, Cornelis Willemsz
  3. van Starbergen, Michiel Willemsz
  4. van Starbergen, Andries Willems

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Digitale Arena Delft
 2. Begraafboek Delft
 3. Vergunningen Delft - Consentboek