van Sijl, Gerritje Cornelis 1 2 3 4 5 6

Geboortenaam van Sijl, Gerritje Cornelis
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte   's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  
 
Ondertrouw voor 1699-03-22 Spaarndam, Noord-Holland, Nederland  

"Pieter Pieters de Vries, weduwnaar van Sparendam ende aldaar wonende
met Gerretje Cornelis van Sijl, j.d. van 's -Gravenhage wonende in de banne van Velsen
1. gebod 22 maart 1699
2. gebod 29 maart 1699
3. gebod ....
Attestatie verleent om elders te trouwen
getrout te Velsen"

Toelichting:
banne - rechtsgebied

 

1
Huwelijk 1699-04-05 Velsen, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Pieter Pietersz de Vries

"Anno 1699
gebod 1. 22 maart
gebod 2. 29 maart
gebod 3. 5 april
Pieter Pietersz de Vries wonende te Spaarndam, weduwnaar van Jannetie Lucas
met
Gerretie Cornelis van Zijl j.d.
haare drie houwlijkse voorstellingen onverhindert gehad hebbende, sijn alhier in den Heijlige houwlijken staat bevestigt den 5 April 1699"

Toelichting:
Pieter Pietersen was als jong gesel op 12 februari 1684 te Spaarndam getrouwd met Jannetie Lucas. Beiden waren afkomstig uit Spaarndam.

Kinderen, gedoopt te Spaarndam:

1. Lijsbeth, 29 mei 1700
Vader: Pieter Pieters de Vries
Moeder: Gerretje Cornelis van Sijl
Getuigen: Michiel Jacobsz de Wit en Willempje Cornelis van Sijl (echtpaar)

2. Annetje, 22 januari 1702
Vader: Pieter Pieters de Vries
Moeder: Gerretje Cornelis van Sijl
Getuige: Maritje Simons Muiter in de plaats van ....

Toelichting: Maritje Simons Muiter was de moeder van Jannetje Jans Poorter, die in 1730 trouwde met Cornelis van Sijl, zoon van Gerrit Cornelis van Sijl.

3. Jannetje, 16 december 1703
Vader: Pieter Pieters de Vries
Moeder: Gerretje Cornelis van Sijl
Getuige: Trijntje Joosten

Pieter Pietersz de Vries is overleden voor 22 december 1709.

 

7
Huwelijk 1710-01-12 Spaarndam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Jan Theeuwse de Paap

"Jan Theeuwse de Paap jongman geboortig van Sparendam
met
Gerritje Cornelis van Zijl, weduwe van Pieter Pietersze de Vries, geboortig van 's-Gravenhagen en beide wonende tot Sparendam
1. gebod den 22 december 1709
alhier getrout den 12 Januarij 1710"

Kind, gedoopt te Spaarndam:

Trijntje, 22 februari 1711
Vader: Jan Theeus Paap
Moeder: Gerretje Cornelis van Sijl
Getuige: Antjje Theeus Paap

 

1 2
Overlijden voor 1739-04-13    
 
Begrafenis 1739-04-13 Spaarndam, Noord-Holland, Nederland  

13 april 1739
"heeft Pieter van 't Veer aengevinge gedaen van het Leijk van Gerritje van Zeijl weduwe van Jan de Paap tot Sparendam overleeden in het classe van Pro deo"

 

5

Ouders

Vader van Sijl, Cornelis
    Zus     van Sijl, Pleuntje Cornelis
         van Sijl, Gerritje Cornelis
    Zus     van Sijl, Willemijntje Cornelis
    Zus     van Sijl, Maritje Cornelisdr
    Broer     van Sijl, Gerrit Cornelisz
    Zus     van Sijl, Aeltje Cornelis
    Zus     van Sijl, Anna Cornelis

Bijzonderheden

Huwelijken van de kinderen van Gerritje Cornelis van Sijl:

Elisabeth Pieters de Vries trouwde met Pieter van Petten op 25 oktober 1722 te Sparendam.
Beiden waren geboren en wonende te Spaarndam.

Kinderen, gedoopt te Spaarndam:

1. Niesje, 23 juli 1724
Vader: Pieter van Petten
Moeder: Lijsbet de Vries
Getuige: Annetje de Vries

2. Niesje, 3 maart 1726
Vader: Pieter van Petten
Moeder: Lijsbet de Vries
Getuige: Annetje de Vries

3. Trijntje, 7 oktober 1727, vrijdags 's avonds
Vader: Pieter van Petten
Moeder: Lijsbet de Vries
Getuige: Gerretje Cornelis van Zijl in de plaats van Jannetje Pieters de Vries

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

4. Simon, 7 augustus 1729, Oosterkerk
Vader: Pieter van Petten
Moeder: Elisabet de Vries
Getuigen: Dirck Pensier en Antie de Vries

5. Wilmijntie, 18 februari 1731, Oosterkerk
Vader: Pieter van Petten
Moeder: Lijsbet van Petten
Getuigen: Dirck Pencier en Antie Pencier

6. Maria, 21 juli 1734, Nieuwezijds kapel
Vader: Pieter van Petten
Moeder: Leijsbeth de Vries
Getuigen: Dirk Pencier en Anna de Vries

Anna Pieters de Vries ging op 3 december 1728 te Amsterdam in ondertrouw met Dirk Pensier:

"Dirk Pensier van Sparendam weduwnaar van Biaterix de Ruijter op Cattenburg
en Anna de Vries van Spaarendam ende daar woonende oud 27 jaar geassisteert
met haar moeder Gerritje van Zijl.
(In de kantlijn:)
hij weeskamer voldaan den 30 november 1728
Acte verleend den 19 december 1728 om tot
Spaarendam te trouwen"

Zij zijn op 26 december 1728 te Spaarndam getrouwd.

Kinderen van Dirck Pensier en Anna de Vries, gedoopt te Amsterdam:

1. Margrieta, 23 april 1730, Oosterkerk
Vader: Dirk Pencier
Moeder: Anna de Vries
Getuigen: Pieter van Petten en Lijsbeth de Vries

2. Dirck, 25 oktober 1733, Oosterkerk
Vader: Dirk Pencier
Moeder: Anna de Vries
Getuigen:
Pieter van Petten en Elisabeth de Vries

3. Teunesie, 4 september 1735, Oosterkerk
Vader: Dirck Pencier
Moeder: Anna de Vries
Getuigen: Pieter van Petten en Leijsbet de Vries

Toelichting:
Teunesie Pensier trouwde op 17 oktober 1778 te Spaarndam met Jan Adolfs Melchior, persoon op deze site.

4. Trijntie, 13 oktober 1737, Oosterkerk
Vader: Dirk Pensier
Moeder: Antie de Vries
Getuige: Treijntie de Paap

Toelichting:
Trijntje de Paap was een halfzuster van Anna de Vries

Dirk Pensier werd op 1 mei 1746 te Amsterdam begraven
op het St. Anthonis Kerkhof:
"Dirk Pensier Oosterburg in de Klijnestraat 2 kinderen"

Anna de Vries werd op 8 maart 1770 te Amsterdam begraven:
"Anna de Vries weduwe van Dirk Pensier op Oostenburg in de
Groote straat tusschen de gragt en de Dwarssstraat
voldaan: No. 232: 20 gulden
roef en baar: 1 gulden en 10 stuivers
totaal: 21 gulden en 10 stuivers"

Trijntje Jans de Paap trouwde op 13 november 1740 te Spaarndam met Arent Neve, jongeman van Leijmuiden.

Trijntje Jans de Paap werd op 23 februari 1763 te Spaarndam begraven in de classe van 3 gulden.

 

Naaste verwanten

 1. van Sijl, Cornelis
  1. van Sijl, Maritje Cornelisdr
  2. van Sijl, Gerrit Cornelisz
  3. van Sijl, Gerritje Cornelis
  4. van Sijl, Willemijntje Cornelis
  5. van Sijl, Pleuntje Cornelis
  6. van Sijl, Aeltje Cornelis
  7. van Sijl, Anna Cornelis

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Spaarndam (NH)
 2. Doopboek Spaarndam (NH)
 3. Ondertrouwregisters Amsterdam
 4. Doopboeken Amsterdam
 5. Impost trouwen en begraven Spaarndam
 6. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 7. Trouwboek Velsen